PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela za rok 2013Jozef Mihál
08.02.13, 10:55
.:: <u>Skrytý text (prístupný len pre užívateľskú skupinu: DRAK - mzdy :: 12)</u> ::.

janber
15.01.14, 11:31
Mám otázku k Vášmu príkladu:


V § 11 ods. 4 je uvedený prvý typ manželky s odvolávkou 63a). Odvolávka je na zákon o rodičovskom príspevku §3 ods. 2 .Nemá byť na základe uvedeného prepočet nezdaniteľnej časti základu dane na manželku iba vo výške 3/12-tin (rodičovský príspevok poberala od októbra 2013)?Príklad

Zamestnanec dosiahol za rok 2013 základ dane 10000 eur. Je to menej ako 34401,74 eura, preto bude mať nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku v nekrátenej výške.

Jeho manželka bola v roku 2013 zamestnaná prvé dva mesiace a jej hrubý príjem v zamestnaní bol spolu 1000 eur. Za tieto dva mesiace zaplatila poistné do Sociálnej a zdravotnej poisťovne 130 eur. Od marca do októbra poberala materské, spolu 2000 €. Od októbra do konca roka 2013 poberala rodičovský príspevok, spolu vo výške 598,80 eura. Prvé dieťa sa im narodilo 10.4.2013.

Do vlastného príjmu manželky za započítava príjem v zamestnaní (1000 eur) a materské (2000 eur). Rodičovský príspevok sa do vlastného príjmu manželky nezapočítava. Od vlastného príjmu manželky sa odpočítava zaplatené poistné (130 eur).

Vlastný príjem manželky = 1000 + 2000 - 130 €= 2870 eur.

Jej manžel by v prípade uplatňovania nároku za celý rok mal nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku vo výške 3735,94 € - 2870 € = 865,94 €.

Nárok sa však môže uplatniť len za mesiace máj - december 2013 (dieťa sa narodilo 10.4.2013), teda vo výške 8/12-tin = 865,94 x 8/12 = 577,30 €.

samo zv
16.01.14, 06:04
Keď dieťa dovŕšilo 3 roky v auguste 2013, a manželka je s dieťaťom doma (do 6 rokov Soc. poisťovňa platí poistenie), mám ako manžel nárok (vlastný príjem nemá manželka žiaden) na nezdaniteľnú časť na manželku v plnej výške, alebo len za 8 mesiacov?

janber
16.01.14, 10:10
Keď dieťa dovŕšilo 3 roky v auguste 2013, a manželka je s dieťaťom doma (do 6 rokov Soc. poisťovňa platí poistenie), mám ako manžel nárok (vlastný príjem nemá manželka žiaden) na nezdaniteľnú časť na manželku v plnej výške, alebo len za 8 mesiacov?

Ak je manželka poberateľkou rodičovského príspevku do šiestich rokov veku dieťaťa z dôvodu, že dieťa má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, tak je možné uplatniť 12 mesiacov.

ZuzanaP
16.01.14, 15:03
SZCO si chce uplatniť nezdaniteľnú čiastku na manželku - manželka bola od 01.01.2013 do 03.02.2013 PN (pracovný pomer bol ukončený už 31.12.2012), od 04.02.2013 evidovaná na UP bez nároku na podporu, a od 04.12.2013 na rodičovskom príspevku, dieťa sa narodilo 04.12.2013. Za koľko mesiacov si môže uplatniť nezdaniteľnú čiastku? Dakujem

Fronco
16.01.14, 18:20
SZCO si chce uplatniť nezdaniteľnú čiastku na manželku - manželka bola od 01.01.2013 do 03.02.2013 PN (pracovný pomer bol ukončený už 31.12.2012), od 04.02.2013 evidovaná na UP bez nároku na podporu, a od 04.12.2013 na rodičovskom príspevku, dieťa sa narodilo 04.12.2013. Za koľko mesiacov si môže uplatniť nezdaniteľnú čiastku? Dakujemza 10 mesiacov

Mila123
16.01.14, 18:34
za 10 mesiacov

prečo 10?

mne vychádza 9 mesiacov....

iba za obdobie evidencie na UP, a to začína k 1. v mesiaci, kedy splní podmienky.....

12/2013 sa k 01 12 2013 nezačala poberať RP.....

Fronco
16.01.14, 18:53
lebo evidovaná je od 4.2.2013 a evidencia trvá, následne bez prerušenia začína poberať rodičovský príspevok,

Mila123
16.01.14, 18:57
lebo evidovaná je od 4.2.2013 a evidencia trvá, následne bez prerušenia začína poberať rodičovský príspevok,


február sa predsa nepočíta, evidencia netrvá celý mesiac, resp. podmienky musia byť splnené k 1. v mesiaci, čo v tomto prípade nie je pravda.....
prikladám znenie § 11 ods. 5 ZDP


(5) Daňovník, ktorý si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane podľa odseku 3 len jeden alebo niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, môže znížiť základ dane o nezdaniteľnú časť základu dane zodpovedajúcu jednej dvanástine nezdaniteľnej časti základu dane podľa odseku 3 za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane.

Fronco
16.01.14, 18:59
áno februar sa nepocita, ale marec az december ano, ved na k 1.12. bola evidovaná, aspon zadavatel otázky nepíše o vyradené z evidencie

Mila123
16.01.14, 19:01
áno februar sa nepocita, ale marec az december ano, ved na k 1.12. bola evidovaná, aspon zadavatel otázky nepíše o vyradené z evidencie

správne.....

máš pravdu, za 10. mesiacov spĺňa podmienky.....ja som si to rozmenila na drobné a .....výsledok ????

Anik
16.01.14, 19:23
Keď dieťa dovŕšilo 3 roky v auguste 2013, a manželka je s dieťaťom doma (do 6 rokov Soc. poisťovňa platí poistenie), mám ako manžel nárok (vlastný príjem nemá manželka žiaden) na nezdaniteľnú časť na manželku v plnej výške, alebo len za 8 mesiacov?


ale ak sa manželka rozhodla ostať doma s dieťaťom bez rodičovského príspevku - dieťa nemá dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, tak sa nedá uplatniť odpočítateľná pol. na celý rok, ale len za 8 mesiacov kedy bola splnená podmienka.

janber
17.01.14, 05:29
ale ak sa manželka rozhodla ostať doma s dieťaťom bez rodičovského príspevku - dieťa nemá dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, tak sa nedá uplatniť odpočítateľná pol. na celý rok, ale len za 8 mesiacov kedy bola splnená podmienka.

Podľa mňa nemá lebo nespĺňa podmienku starostlivosti o maloleté dieťa podľa osobitného predpisu...osobitný predpis je §3 ods. 2 zákona 571/2009 z.z. o rodičovskom príspevku.

...ešte by mohla spĺňať iné podmienky, na základe kt. by si ju manžel mohol uplatniť:
- je evidovaná ako uchádzač o zamestnanie
- je poberateľkou peňažného príspevku na opatrovanie
- je poberateľkou invalidného dôchodku
- má ťažké zdravotné postihnutie s mierou funkčnej poruchy najmenej 50%

Anik
17.01.14, 08:16
Podľa mňa nemá lebo nespĺňa podmienku starostlivosti o maloleté dieťa podľa osobitného predpisu...osobitný predpis je §3 ods. 2 zákona 571/2009 z.z. o rodičovskom príspevku.

...ešte by mohla spĺňať iné podmienky, na základe kt. by si ju manžel mohol uplatniť:
- je evidovaná ako uchádzač o zamestnanie
- je poberateľkou peňažného príspevku na opatrovanie
- je poberateľkou invalidného dôchodku
- má ťažké zdravotné postihnutie s mierou funkčnej poruchy najmenej 50%


Nerozumiem Tvojej odpovedi - podľa teba nemá nárok na odpočítateľnú položku -8 /12 ak dieťa dosiahlo 3 roky v auguste ?

Reagovala som vlastne na Tvoj príspevok zo včerajška o 12:10 kde si napísal, že má nárok na 12 mesiacov. Ja tam však nikde nevidím napísané, že má dieťa dlhodobo zlý zdravotný stav, tak preto som napísala, že si myslím, že má nárok na odp. pol. na 8 mesiacov. Ak sa mýlim tak ma isto p. Mihál , resp. oveľa väčší odborník ako ja opraví, aby som nikoho nezavádzala.

janber
17.01.14, 09:05
Nerozumiem Tvojej odpovedi - podľa teba nemá nárok na odpočítateľnú položku -8 /12 ak dieťa dosiahlo 3 roky v auguste ?

Reagovala som vlastne na Tvoj príspevok zo včerajška o 12:10 kde si napísal, že má nárok na 12 mesiacov. Ja tam však nikde nevidím napísané, že má dieťa dlhodobo zlý zdravotný stav, tak preto som napísala, že si myslím, že má nárok na odp. pol. na 8 mesiacov. Ak sa mýlim tak ma isto p. Mihál , resp. oveľa väčší odborník ako ja opraví, aby som nikoho nezavádzala.Zle som pochopila Tvoj príspevok, tiež som toho názoru, že má nárok na 8/12-tin. Na 12 mesiacov by mala nárok vtedy ak by bola aj po dovŕšení 3 rokov veku dieťaťa poberateľkou rodičovského príspevku.

Anik
17.01.14, 14:41
Chcela by som sa ospravedlniť, že som odpovedala v téme, kde sa viac menej očakávajú odpovede od fundovaných naslovovzatých odborníkov, ktorých si vážim. Nemala som v úmysle znižovať úroveň tejto stránky do pozície, že si tu budeme len tak diskutovať. Na naše diskusie má slúžiť Porada a nie Drak.
Ak tu zadám otázku som ochotná aj počkať na fundovanú odpoveď.
Tým čo som napísala som nemala v úmysle nikomu ublížiť. Poradu si vysoko vážim a mne osobne veľmi pomáha forma tohto typu vzdelávania.
ešte raz sa ospravedlňujem

Jojo780
19.01.14, 15:34
Prepáčte, ak manželka poberala starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok - čo sa týka výšky dôchodku za rok 2013 splnala by podmienku, iné podmienky nesplnila, tak si môže manžel uplatniť na ňu NČZD ? Ďakujem.

Fronco
19.01.14, 19:52
Prepáčte, ak manželka poberala starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok - čo sa týka výšky dôchodku za rok 2013 splnala by podmienku, iné podmienky nesplnila, tak si môže manžel uplatniť na ňu NČZD ? Ďakujem.

Jedine ak sa považovala naviac sa jednu z nižšie uvedených osôb:

· starala sa o vyživované (§ 33 ods. 2) maloleté dieťa podľa § 3 ods. 2 zákona č. 571/2009 Z. z. žijúce s daňovníkom v domácnosti, alebo
· poberala peňažný príspevok na opatrovanie podľa § 40 zákona č. 447/2008 Z. z. v znení zákona č. 180/2011 Z. z. alebo
· bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa § 33 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov alebo
· sa považuje za občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov (poberá invalidný dôchodok) alebo
· sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím podľa § 2 ods. 3 zákona č. 447/2008 Z. z. (je držiteľom preukazu ŤZP)

maska4
20.01.14, 12:16
Jedine ak sa považovala naviac sa jednu z nižšie uvedených osôb:

· starala sa o vyživované (§ 33 ods. 2) maloleté dieťa podľa § 3 ods. 2 zákona č. 571/2009 Z. z. žijúce s daňovníkom v domácnosti, alebo
· poberala peňažný príspevok na opatrovanie podľa § 40 zákona č. 447/2008 Z. z. v znení zákona č. 180/2011 Z. z. alebo
· bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa § 33 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov alebo
· sa považuje za občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov (poberá invalidný dôchodok) alebo
· sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím podľa § 2 ods. 3 zákona č. 447/2008 Z. z. (je držiteľom preukazu ŤZP)
Takže sa spýtam ...pokiaľ manželka časť roku pracuje a potom ide z dôvodu tehotnosti na PN - rizikové do konca roku....Manžel už vôbec nemá nárok na NČZD na manželku????

Jojo780
21.01.14, 12:13
Prepáčte manželka mala invalidný dôchodok od roku 2011 do 13. 5. 2013. Od 14. 5. 2013 poberá starobný dôchodok. Za ktoré mesiace je možné uplatniť NČZD, iné podmienky okrem príjmu nesplna.


2. situácia. z ID prešla do starobného dôchodku ešte v roku 2011. V takomto prípade by ju bolo možné uplatniť za rok 2013?

V roku 2013 celý rok starobný dôchodok poberala.

Ďakujem.

Mila123
21.01.14, 12:15
Prepáčte manželka mala invalidný dôchodok od roku 2011 do 13. 5. 2013. Od 14. 5. 2013 poberá starobný dôchodok. Za ktoré mesiace je možné uplatniť NČZD, iné podmienky okrem príjmu nesplna.


2. situácia. z ID prešla do starobného dôchodku ešte v roku 2011. V takomto prípade by ju bolo možné uplatniť za rok 2013?

V roku 2013 celý rok starobný dôchodok poberala.

Ďakujem.

1/ celý rok, invaliditu jej nikto nezrušil, mená žiadne rozhodnutie SP o ukončení invalidity... v zákone nie je poberanie ID s invaliditou ako podmienka.....

2/ podobne

Fronco
22.01.14, 06:14
Takže sa spýtam ...pokiaľ manželka časť roku pracuje a potom ide z dôvodu tehotnosti na PN - rizikové do konca roku....Manžel už vôbec nemá nárok na NČZD na manželku????

nie nemá nárok

mondes
22.01.14, 18:48
Prosím Vás, nárok na NČZD na manželku má manžel len v prípade, ak:- manželka (manžel) sa v príslušnom zdaňovacom období starala o vyživované dieťa vo veku do 3 rokov (do 6 rokov v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa) žijúce s daňovníkom v domácnosti
- manželka (manžel) v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie
- manželka (manžel) bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie
- manželka (manžel) je uznaná za invalidnú alebo za osobu s ŤZP rozhodnutím posudkového lekára Sociálnej poisťovne alebo úradu práce, soc. vecí a rodiny.Ale čo v prípade, ak manželka pol roka pracovala a pol roka bola na PN a jej celkový príjem bol nižší ako 3735,94 eur. Môže si manžel uplatniť rozdiel medzi výškou NČZD a jej príjmom+PN?Čítam túto tému a zaznelo tu, že nemôže, tak sa chcem uistiť. Ďakujem.

chudaska
23.01.14, 06:53
pre mondes:už tato moznost neexistuje, tak ako to bolo v minulosti...uz musi splnat jednu z vyssie uvedenych pripadov....

Jojo780
24.01.14, 13:58
Prepáčte, chcel by som sa opýtať - ako by ste posúdili situácie ohľadom uplatnenia NČZD na manželku :

1. Manželka zamestnanca bola v roku 2013 evidovaná na ako uchádzač o zamestnanie od 1. 1. 2013 do 15. 10. 2013. Príjem za toto obdobie nebol žiadny. Od 10. 9. 2013 !!! jej bol priznaný predčasný starobný dôchodok vo výške 350 EUR.

2. Príjem manželky bol za obdobie 1-4/2013 zo závislej činnosti vo výške 1 000 EUR. Od 20. 5. 2013 je evidovaná na ÚPSVR doposiaľ teda k 31. 12. 2013, pričom za obdobie 20. 5. 2013 - 19.11. 2013 manželke bola vyplatená podpora v nezamestnanosti vo výške 1 800 EUR.


Ako by ste určili počet mesiacov, počas ktorých sa manželka uplatní, zohľadní sa celý príjem v globále za rok 2013 a postačí potvrdenie o vyplatenej podpore v nezamestnanosti resp. je potrebné trvať na tom, že aby bolo k RZD predložené aj potvrdenie o celkovej dobe manželky v evidencii uchádzačov o zamestnanie ?


Ďakujem veľmi pekne.

Jojo780
27.01.14, 08:37
Ahojte skúsim si odpovedať sám, budem rád ak niekto mi to "odobrí". Ďakujem.

1. celkový príjem manželky za rok 2013 sa zaráta, avšak manželku je možné uplatniť len vo výške - tu je dilema či rátať 9/12 alebo 10/12 celkovej sumy, ak berieme do úvahy všetky dokumenty, priklonil by som sa k názoru, že 9/12...

2. celkový príjem manželky za rok 2013 sa zaráta, avšak manželku je možné uplatniť len vo výške 7/12 a trval by som na predložení potrvrdenia, že manželka bola zaradená výslovne do evidencie uchádzačov o zamestnanie odvtedy dovtedy...

Fronco
27.01.14, 16:09
add. 1 - súhlasim s 10/12-inami, lebo na zaciatku mesiaca boli splnené podmienky 10 mesiacov


add. 2 - súhlasím, a treba doložiť aj potvrdenie o evidencii na ÚP

dogicka
29.01.14, 14:46
Ahojte skúsim si odpovedať sám, budem rád ak niekto mi to "odobrí". Ďakujem.

1. celkový príjem manželky za rok 2013 sa zaráta, avšak manželku je možné uplatniť len vo výške - tu je dilema či rátať 9/12 alebo 10/12 celkovej sumy, ak berieme do úvahy všetky dokumenty, priklonil by som sa k názoru, že 9/12...

2. celkový príjem manželky za rok 2013 sa zaráta, avšak manželku je možné uplatniť len vo výške 7/12 a trval by som na predložení potrvrdenia, že manželka bola zaradená výslovne do evidencie uchádzačov o zamestnanie odvtedy dovtedy...

Čo sa týka 2. prípadu. Včera som bola na školení a metodička DRSR nám povedala, že v takomto prípade sa na príjem v tých mesiacoch, kedy nesplnila podmienky na uplatn.nezdaniteľnej časti, neprihliada. Teda v tomto prípade by mala nárok na nezdaniteľnú časť za 7 mesiacov a od tejto alikvótnej časti sa odpočíta len podpora v nezamestnanosti.

Som zvedavá, ako to teda v skutočnosti má byť.

eva6459
30.01.14, 05:58
Započítava sa príspevok za opatrovanie do vlastného príjmu manželky ?

Fronco
30.01.14, 06:30
Čo sa týka 2. prípadu. Včera som bola na školení a metodička DRSR nám povedala, že v takomto prípade sa na príjem v tých mesiacoch, kedy nesplnila podmienky na uplatn.nezdaniteľnej časti, neprihliada. Teda v tomto prípade by mala nárok na nezdaniteľnú časť za 7 mesiacov a od tejto alikvótnej časti sa odpočíta len podpora v nezamestnanosti.

Som zvedavá, ako to teda v skutočnosti má byť.nesúhlasím so znením: "od tejto alikvótnej časti sa odpočíta len podpora v nezamestnanosti"

Napr.: Manželka poberá peňažný príspevok na opatrovanie od 1.5.2013, tj. spĺňa „sprísnené podmienky len 8 mesiacov“. Vlastné príjmy manželky znížené o zaplatené povinné poistné a príspevky budú počas roka 1 500,00 eur, výpočet daňovej úľavy na manželku bude:
Nezdaniteľná časť základu dane na manželku =12 336,372 – 8 750,00 – 1 500,00 = 2 086,372 : 12 = 173,864 x 8 = 1 390,915 ÷ 1 390,92

zuzana
31.01.14, 08:23
A manželka zamestnanca poberá peň.príspevok na opatrovanie z úradu práce na postihnuté dieťa, môže si teda zamestnanec uplatniť NČZD, ide tento jej príjem do príjmu teda sa odpočítava z príjmu manželky alebo nie?

Jojo780
02.02.14, 10:48
Tento príjem sa zarátava do príjmu manželky a sleduje sa tiež koľkokrát bola splnená podmienka na začiatku mesiaca t.j. toľkokrát 1/12...

SlavkaS
02.02.14, 13:24
Dobrý deň,
poprosím vysvetliť k príjmu manželky

- suma, ktorou zamestnávateľ prispieva na stravovanie,
t.j. 55% + príspevky zo sociálneho fondu ?

Vopred ďakujem

eva6459
04.02.14, 15:34
Môže si zamestnanec uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku, ktorá poberá čiastočný invalidný dôchodok ? Započítava sa čiastočný invalidný dôchodok do vlastného príjmu manželky ?

ivanam
05.02.14, 20:25
Môže si zamestnanec uplatniť nezdaniteľnú časť na manželku, ktorá sa starala o dieťa do 3 rokov, ktoré malo 3 roky v 9/2013, ale manželia sa v 11/2013 rozviedli ?

Jojo780
06.02.14, 17:58
môj názor :

ivanam - áno ale len v sume 9/12, sledujú sa aj iné príjmy a je tam podmienka - fikcia spoločnej domácnosti

eva6459 - áno, áno

Kristina27
11.02.14, 05:55
Dobrý deň, potrebovala by som overiť, či mám správny výpočet:manželka príjem za rok 2013 podľa § 5 - ČZD /hrubá mzda - poistné/ - 2287,24, ich dieťa malo v 08/2013 tri roky, manžel /aktívne príjmy do 34401,74 eur/ si môže na manželku odpočítať:3734,94 - 2287,24 = 1448,70 : 12 x 8 mesiacov = 965,80 eurĎakujem za /po/radu!

danyméky
12.02.14, 06:36
Pekný deň, prosím poradiť:

manželka bola evidovaná na úrade podľa potvrdenia od 01.08.2012 do 01.09.2013 vrátane. Od septembra 2013 v pracovnom pomere, avšak počas celej evidencie na úrade práce mala u tohto istého zamestnávateľa dohody. Príjem zo závislej činnosti bol 1423,25€, dávky 262,70, spolu

1685,95€. Je správny výpočet : 3735,94-1685,95=2049,99:12=170,83x8/alebo 9?
Má zamestnanec vôbec nárok na odpočet na manželku?

Prosím o odpoveď, ďakujem

heket
12.02.14, 11:18
citujem z podmienok uplatnenie nezd.č. na menželku:

,,- manželka (manžel) sa v príslušnom zdaňovacom období starala o vyživované dieťa vo veku do 3 rokov (do 6 rokov v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa) žijúce s daňovníkom v domácnosti,,

Spĺňa túto podmienku aj v prípade predĺženej RD z dôvodu neptriaznivého zdravotného stavu dieťaťa? Nejde o zdravotne postihmutie ďieťaťa, ale len o nepriaznivý zdravotný stav a rodičovský príspevok sa naďalej poberá aj po dovŕšení 3 rokov /môže až do 6 rokov/.

​Ďakujem.

splendida21
13.02.14, 06:15
Dobrý deň prajem,

Chcem sa opýtať, aké presne tlačivo si pýtate na zdokladovanie preukázania nároku na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku ak bola celý rok na rodičovskej dovolenke, aby som mala správne zdokladovaný preukázaný nárok (§ 37 zákona).

ďakujem za odpoveď

Janula1
13.02.14, 06:47
Dobry den,

prosim Vas, mozem si uplatnit nezd.ciastku na manzelku, ak sa tato manželka starala o choreho otca, poberala prispevok na opatrovanie a popri prispevku aj pracovala na polovicny uvazok. Do vlastneho prijmu manzelky sa rata aj prispevok a tiet aj prijem z polovicneho úvazku? Tento otec zomrel koncom roka 2013 (myslim 11/2013), tak beriem do úvahy pomernu cast, kedy sa bral ten prispevok na opatrovanie? Ďakujem

Jozef Mihál
14.02.14, 08:31
Dobry den,

prosim Vas, mozem si uplatnit nezd.ciastku na manzelku, ak sa tato manželka starala o choreho otca, poberala prispevok na opatrovanie a popri prispevku aj pracovala na polovicny uvazok. Do vlastneho prijmu manzelky sa rata aj prispevok a tiet aj prijem z polovicneho úvazku? Tento otec zomrel koncom roka 2013 (myslim 11/2013), tak beriem do úvahy pomernu cast, kedy sa bral ten prispevok na opatrovanie? Ďakujem

Nárok sa uplatniť môže, keďže tam bol príspevok na opatrovanie. A to za mesiace 1-11/2013.

Vlastný príjem = príjem zo zamestnania znížený o odvody, plus príspevok na opatrovanie.

Postup:

NČ = (3735,94 - celoročný vlastný príjem) deleno 12, krát 11.

Jozef Mihál
14.02.14, 08:33
Dobrý deň prajem,

Chcem sa opýtať, aké presne tlačivo si pýtate na zdokladovanie preukázania nároku na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku ak bola celý rok na rodičovskej dovolenke, aby som mala správne zdokladovaný preukázaný nárok (§ 37 zákona).

ďakujem za odpoveď

Podľa § 37 ods. 1 písm. a) sa preukazuje nárok podľa § 11 ods. 3, teda skutočnosť, že daňovník má manželku.

Skutočnosti podľa § 11 ods. 4 (starostlivosť o dieťa a pod.) sa zamestnávateľovi nepreukazujú.

Čiže postačuje sobášny list.

Jozef Mihál
14.02.14, 08:33
citujem z podmienok uplatnenie nezd.č. na menželku:

,,- manželka (manžel) sa v príslušnom zdaňovacom období starala o vyživované dieťa vo veku do 3 rokov (do 6 rokov v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa) žijúce s daňovníkom v domácnosti,,

Spĺňa túto podmienku aj v prípade predĺženej RD z dôvodu neptriaznivého zdravotného stavu dieťaťa? Nejde o zdravotne postihmutie ďieťaťa, ale len o nepriaznivý zdravotný stav a rodičovský príspevok sa naďalej poberá aj po dovŕšení 3 rokov /môže až do 6 rokov/.

​Ďakujem.

Ak sa poberá rodičovský príspevok, nárok na uplatnenie je.

Jozef Mihál
14.02.14, 08:35
nesúhlasím so znením: "od tejto alikvótnej časti sa odpočíta len podpora v nezamestnanosti"

Napr.: Manželka poberá peňažný príspevok na opatrovanie od 1.5.2013, tj. spĺňa „sprísnené podmienky len 8 mesiacov“. Vlastné príjmy manželky znížené o zaplatené povinné poistné a príspevky budú počas roka 1 500,00 eur, výpočet daňovej úľavy na manželku bude:
Nezdaniteľná časť základu dane na manželku =12 336,372 – 8 750,00 – 1 500,00 = 2 086,372 : 12 = 173,864 x 8 = 1 390,915 ÷ 1 390,92

Súhlasím s Fronco.

Vlastný príjem sa VŽDY posudzuje za celý rok, aj keď podmienky na uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku sú splnené len za niekoľko mesiacov.

Jozef Mihál
14.02.14, 08:38
Pekný deň, prosím poradiť:

manželka bola evidovaná na úrade podľa potvrdenia od 01.08.2012 do 01.09.2013 vrátane. Od septembra 2013 v pracovnom pomere, avšak počas celej evidencie na úrade práce mala u tohto istého zamestnávateľa dohody. Príjem zo závislej činnosti bol 1423,25€, dávky 262,70, spolu

1685,95€. Je správny výpočet : 3735,94-1685,95=2049,99:12=170,83x8/alebo 9?
Má zamestnanec vôbec nárok na odpočet na manželku?

Prosím o odpoveď, ďakujem

Nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku je za mesiace 1-9/2013.

Nárok je aj za september, pretože k 1.9.2013 ešte bola v evidencií.

Postup výpočtu je správny, s tým že na konci násobíte 9-timi.

Poznámka - od príjmu zo závislej činnosti nezabudnite odpočítať odvody.

Jozef Mihál
14.02.14, 08:39
Dobrý deň, potrebovala by som overiť, či mám správny výpočet:manželka príjem za rok 2013 podľa § 5 - ČZD /hrubá mzda - poistné/ - 2287,24, ich dieťa malo v 08/2013 tri roky, manžel /aktívne príjmy do 34401,74 eur/ si môže na manželku odpočítať:3734,94 - 2287,24 = 1448,70 : 12 x 8 mesiacov = 965,80 eurĎakujem za /po/radu!

Postupujete správne.

Jozef Mihál
14.02.14, 08:41
Započítava sa príspevok za opatrovanie do vlastného príjmu manželky ?

Do vlastného príjmu manželky sa nezapočítavajú štátne sociálne dávky. Ktoré sú to, máte uvedené v prvom príspevku témy aj s odkazom na príslušné zákony.

Príspevok za opatrovanie nepatrí medzi štátne sociálne dávky.

Preto sa započítava do vlastného príjmu manželky.

Jozef Mihál
14.02.14, 08:44
Môže si zamestnanec uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku, ktorá poberá čiastočný invalidný dôchodok ? Započítava sa čiastočný invalidný dôchodok do vlastného príjmu manželky ?

Áno, môže. Žiadna z dávok vyplácaných Sociálnou poisťovňou nie je štátnou sociálnou dávkou a preto sa všetko to, čo vypláca Sociálna poisťovňa, započítava do vlastného príjmu manželky.

Vrátane dôchodkov, vrátane čiastočného invalidného dôchodku.

Jedinou výnimkou je vianočný príspevok (ľudovo vianočný dôchodok), ktorý je štátnou sociálnou dávkou - a preto pozor - vianočný príspevok sa do vlastného príjmu manželky nezapočítava.

Jozef Mihál
14.02.14, 08:45
Dobrý deň,
poprosím vysvetliť k príjmu manželky

- suma, ktorou zamestnávateľ prispieva na stravovanie,
t.j. 55% + príspevky zo sociálneho fondu ?

Vopred ďakujem

Podľa môjho názoru sa oba druhy príjmu započítavajú, aj keď v praxi príspevok zamestnávateľa na stravovanie do vlastného príjmu manželky nezapočítava asi nikto.

Jozef Mihál
14.02.14, 08:48
Môže si zamestnanec uplatniť nezdaniteľnú časť na manželku, ktorá sa starala o dieťa do 3 rokov, ktoré malo 3 roky v 9/2013, ale manželia sa v 11/2013 rozviedli ?

Áno, za prvých 9 mesiacov, pozor, do vlastného príjmu sa započíta príjem za celý rok.

Anez
14.02.14, 09:55
Dobrý deň, prosím poradiť, aký je postup pri výpočte NČD na manželku v prípade ak manželka bola celý rok 2013 na RD do 15.11 2013 (s prvým dieťaťom) a od 16.11.2013 išla na MD s 2. dieťaťom. Výpočet NČD bude : 3735,94 - materské? Myslím, že NČD sa v tomto prípade nekráti, má nárok na 12/12 -tin, pretože spĺňa starostlivosť o vyživované maloleté dieťa do 3 rokov veku ( § 33 ods. 2) celý rok 2013. Je to správne ? Ďakujem za odpoveď.

mapope
14.02.14, 10:02
Len sa chcem uistit,


zamestnancova manzelka bola do 8/2013 na RD,
9.9.2013 jej priznali inv. dochodok od 10.4.2012,
v 10/2013 jej bolo vyplateny dochodok aj spatne vo vyske 3450Eur.


mozem uplatnit celu NCZD na manzelku?

Jozef Mihál
14.02.14, 10:12
Dobrý deň, prosím poradiť, aký je postup pri výpočte NČD na manželku v prípade ak manželka bola celý rok 2013 na RD do 15.11 2013 (s prvým dieťaťom) a od 16.11.2013 išla na MD s 2. dieťaťom. Výpočet NČD bude : 3735,94 - materské? Myslím, že NČD sa v tomto prípade nekráti, má nárok na 12/12 -tin, pretože spĺňa starostlivosť o vyživované maloleté dieťa do 3 rokov veku ( § 33 ods. 2) celý rok 2013. Je to správne ? Ďakujem za odpoveď.

Pokiaľ ide o deti, napíšte prosím presný vek detí - kedy sa narodili - aby nedošlo k omylu.

Jozef Mihál
14.02.14, 10:14
Len sa chcem uistit,


zamestnancova manzelka bola do 8/2013 na RD,
9.9.2013 jej priznali inv. dochodok od 10.4.2012,
v 10/2013 jej bolo vyplateny dochodok aj spatne vo vyske 3450Eur.


mozem uplatnit celu NCZD na manzelku?

Nárok je za celý rok (invalidita, súbežne do 8/2013 aj starostlivosť o dieťa).

Do vlastného príjmu však musíte započítať celú sumu vyplateného dôchodku, aj tú časť, ktorá bola vyplatená spätne.

Anez
14.02.14, 11:24
K otázke č. 51

1. dieťa sa narodilo 08/2011 a 2. dieťa 12/2013.

Jozef Mihál
14.02.14, 17:57
Dobrý deň, prosím poradiť, aký je postup pri výpočte NČD na manželku v prípade ak manželka bola celý rok 2013 na RD do 15.11 2013 (s prvým dieťaťom) a od 16.11.2013 išla na MD s 2. dieťaťom. Výpočet NČD bude : 3735,94 - materské? Myslím, že NČD sa v tomto prípade nekráti, má nárok na 12/12 -tin, pretože spĺňa starostlivosť o vyživované maloleté dieťa do 3 rokov veku ( § 33 ods. 2) celý rok 2013. Je to správne ? Ďakujem za odpoveď.

Ako ste doplnili, 1. dieťa sa narodilo 08/2011 a 2. dieťa 12/2013.

Čiže 1. dieťa dosiahne vek 3 roky 08/2014.

Z toho vyplýva, že manželka sa celý rok 2013 starala o dieťa vo veku do 3 rokov.

Výpočet NČZD na manželku:

3735,94 - materské.

Anez
16.02.14, 18:06
P.Mihál ďakujem za Vašu odpoveď.

petacuckova
19.02.14, 07:30
Dobrý deň. Manžel si chce uplatniť na manželku, on základ dane do 34401,74, ona v januári na chorej do 15.júna, od 16.júna do 2.septembra nezamestnaná a od 3.septembra na dôchodku... podľa nových podmienok má nárok len vtedy, keď je nezamestnaná z mojich prípadov... Budem postupovať správne, ak spočítam chorú, dávky v nezamestnanosti a dôchodok , vydelím sumu 12 a násobím počtom mesiacov evidovaných na úrade práce ? Ak bola evidovaná od 16.6 do 2.9, mám násobiť počtom 3 ? - teda evidencia v júli, auguste a septembri ? Neviem teda či sa počíta právny stav k prvému v mesiaci, počtom mesiacov kedy bola nezamestnaná. Vopred ďakujem za odpoveď.

Jozef Mihál
19.02.14, 09:16
Dobrý deň. Manžel si chce uplatniť na manželku, on základ dane do 34401,74, ona v januári na chorej do 15.júna, od 16.júna do 2.septembra nezamestnaná a od 3.septembra na dôchodku... podľa nových podmienok má nárok len vtedy, keď je nezamestnaná z mojich prípadov... Budem postupovať správne, ak spočítam chorú, dávky v nezamestnanosti a dôchodok , vydelím sumu 12 a násobím počtom mesiacov evidovaných na úrade práce ? Ak bola evidovaná od 16.6 do 2.9, mám násobiť počtom 3 ? - teda evidencia v júli, auguste a septembri ? Neviem teda či sa počíta právny stav k prvému v mesiaci, počtom mesiacov kedy bola nezamestnaná. Vopred ďakujem za odpoveď.
Áno, z nových podmienok spĺňa len podmienku evidencie nezamestnaných a to za mesiace júl, august a september (v zmysle, k 1. dňu mesiaca bola v evidencií).

Postup:

Vlastný príjem = nemocenské + dávka v nezam. + dôchodok

3735,94 - vlastný príjem a následne krát 3/12

zlolen
19.02.14, 13:03
Dobrý deň
Manželia sú od 13.10.2013, príjem manželky materská 1-6 1415€, 7-12 RP, manžel si ju chce uplatniť na odpočet, počítame správne:
3735,94-1415,7/12*2 = 386,71

Ďakujeme

Jozef Mihál
19.02.14, 15:51
Počítate správne.

Alikvótny nárok je za 2 mesiace.

Ester plus
19.02.14, 16:23
Zamestnanec si chce uplatniť odpočet na manželku, ktorá v roku 2013 podnikala ako SZČO ale zároveň poberala rodičovský príspevok na dieťa ktoré už v roku 2012 dosiahlo 3 roky. Tento príspevok jej bol schválený na základe toho že dieťa je zdravotne postihnuté. Ak by manželka zamestnanca ako SZČO mala príjmy nižšie ako 3735,94 Eur je možné z tohto dôvodu uplatniť u jej manžela úľavu na dani?

ekonsa
20.02.14, 06:25
Veľmi pekne Vás prosím o odpoveď na nasledovnú otázku:


Má nárok pri ročnom zúčtovaní dane zamestnanec-starobný dôchodca na NČZD na manželku, ktorá poberá invalidný dôchodok. NČZD, by predstavovala rozdiel medzi sumou 3 735,94 € - 3 142,80 € /ID/ t.j.593,14 € ?

On sám nemôže mať NČZD, pretože k 1. 1. 2013 bol starobný dôchodca.Vopred Vám ďakujem za odpoveď.

Jozef Mihál
20.02.14, 08:17
Zamestnanec si chce uplatniť odpočet na manželku, ktorá v roku 2013 podnikala ako SZČO ale zároveň poberala rodičovský príspevok na dieťa ktoré už v roku 2012 dosiahlo 3 roky. Tento príspevok jej bol schválený na základe toho že dieťa je zdravotne postihnuté. Ak by manželka zamestnanca ako SZČO mala príjmy nižšie ako 3735,94 Eur je možné z tohto dôvodu uplatniť u jej manžela úľavu na dani?
Áno, je nárok.

Jozef Mihál
20.02.14, 08:18
Veľmi pekne Vás prosím o odpoveď na nasledovnú otázku:


Má nárok pri ročnom zúčtovaní dane zamestnanec-starobný dôchodca na NČZD na manželku, ktorá poberá invalidný dôchodok. NČZD, by predstavovala rozdiel medzi sumou 3 735,94 € - 3 142,80 € /ID/ t.j.593,14 € ?

On sám nemôže mať NČZD, pretože k 1. 1. 2013 bol starobný dôchodca.Vopred Vám ďakujem za odpoveď.

Áno, má nárok uplatniť si nezd. časť na manželku tak ako píšete.

Olga65
20.02.14, 08:39
Otázka:
Zamestnanec ide uplatňovať NČ na manželku, ktorá:
od 1.6.2012 do 16.10.2013 vrátane je evidovaná na úrade práce
od 17.10.2013 jej bol priznaný starobný dôchodok.
NČ na manželku je 10 mesiacov.
A teraz príjem manželky:
Potvrdenie SP o vyplatenej dávky v nezamestnancosti v roku 2013 je 1194,40 € (z toho je dávka za 12/2012 v sume 208,00 €)
Starobný dôchodok v sume 192,30 € mesačne, ale za obdobie od 17.10.2013 do 9.2.2014 bude vyplatený v termíne od 10.2.2014.
Moja otázka znie:
Pri vyplatení podpory v nazamestnanosti, dôchodku, sa počíta už vznik nároku, alebo až obdobie vyplatenia? Teda počítam to čo bolo vyplatené v roku 2013, teda plnú sumu 1194,40 €, alebo odpočítam dávku za rok 2012 vyplatenú v 1/2013 a príjem bude 986,40 €?
Detto je to potom s dôchodkom - mám časť dôchodku za obdobie 17.10.2013-31.12.2013 (477,64 €) počítať do príjmu roku 2013 aj keď bude vyplatený až v 2/2014?

Ester plus
20.02.14, 09:10
Zamestnanec má manželku invalidnú, ktorá v roku 2013 je už na starobnom dôchodku. Je v tomto prípade možnosť si na ňu uplatniť úľavu na dani?

veronikasad
20.02.14, 09:14
Zamestnanec má manželku invalidnú, ktorá v roku 2013 je už na starobnom dôchodku. Je v tomto prípade možnosť si na ňu uplatniť úľavu na dani?

Je manželka aj po priznaní SD držitelom preukazu osoby s ŤZP ?

Ester plus
20.02.14, 10:11
Je manželka aj po priznaní SD držitelom preukazu osoby s ŤZP ?
Ak by bola tak by vznikol nárok? Tak si to zistím.

Jozef Mihál
20.02.14, 19:06
Otázka:
Zamestnanec ide uplatňovať NČ na manželku, ktorá:
od 1.6.2012 do 16.10.2013 vrátane je evidovaná na úrade práce
od 17.10.2013 jej bol priznaný starobný dôchodok.
NČ na manželku je 10 mesiacov.
A teraz príjem manželky:
Potvrdenie SP o vyplatenej dávky v nezamestnancosti v roku 2013 je 1194,40 € (z toho je dávka za 12/2012 v sume 208,00 €)
Starobný dôchodok v sume 192,30 € mesačne, ale za obdobie od 17.10.2013 do 9.2.2014 bude vyplatený v termíne od 10.2.2014.
Moja otázka znie:
Pri vyplatení podpory v nazamestnanosti, dôchodku, sa počíta už vznik nároku, alebo až obdobie vyplatenia? Teda počítam to čo bolo vyplatené v roku 2013, teda plnú sumu 1194,40 €, alebo odpočítam dávku za rok 2012 vyplatenú v 1/2013 a príjem bude 986,40 €?
Detto je to potom s dôchodkom - mám časť dôchodku za obdobie 17.10.2013-31.12.2013 (477,64 €) počítať do príjmu roku 2013 aj keď bude vyplatený až v 2/2014?

Započítate sumy vyplatené Sociálnou poiťovňou v čase od 1.1.2013 do 31.12.2013. Je jedno, za čo to bolo a za aké obdobie to bolo, resp. nebolo.

Jozef Mihál
20.02.14, 19:07
Zamestnanec má manželku invalidnú, ktorá v roku 2013 je už na starobnom dôchodku. Je v tomto prípade možnosť si na ňu uplatniť úľavu na dani?
Uplatniť si nárok môže, ak je stále invalidná.

Olga65
20.02.14, 19:11
Ďakujem pán Mihál, logicky mi to tak vychádzalo, len som si nebola istá. Pekný deň ešte prajem.

Jozef Mihál
20.02.14, 19:13
Pekný večer aj Vám.

Ester plus
21.02.14, 06:42
Uplatniť si nárok môže, ak je stále invalidná.

Čím môže zamestnanec preukázať invaliditu manželky ak poberá už len starobný dôchodok.

Jozef Mihál
21.02.14, 07:17
Podľa § 37 ods. 1 písm. a) zamestnanec zamestnávateľovi nepreukazuje splnenie podmienok podľa § 11 ods. 4, teda nepreukazuje ani to, či manželka bola invalidná.

Pri kontrole zamestnanca (jeho samotného) daňovým úradom by mal hodnoverne preukázať, že manželka invalidná bola, rozhodnutím Sociálnej poisťovne o priznaní invalidity (pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40%).

JajaFabša
21.02.14, 13:40
Mám podobný prípad, ako danyméky v príspevku 37. Manžel je nezamestnaný od 10.9.2010 do 1.5.2013. Od 2.5.2013 do 31.10.2013 sa zamestnal a od 1.11.2013 je znova evidovaný na ÚP a to trvá, dávku v nezamestnanosti v r. 2013 nemal. Mám dilemu: Manželka si uplatní NČZD na manžela vo výške 7/12 = (3735,94 : 12) x 7, alebo príjem za PP sa odráta z NČZD a potom sa zisťuje 7/12?

Jozef Mihál
21.02.14, 14:13
Vždy sa najskôr od plnej celoročnej sumy na manžela odpočíta celoročný vlastný príjem manžela a až potom sa z výsledku určí príslušný počet dvanástin, podľa počtu tých mesiacov, pre ktoré boli k 1.-mu dňu splnené podmienky.

chudaska
24.02.14, 18:18
Dobrý den, cast roka poberala pani penazny prispevok na opatrovanie za otca, od 6.7.2013 je evidovana ako osobna asistenka ZTP, prijem osobnej asistenky je 2100 eur -pausalne vydaje 40%....moze si uplatnit manzel tejto pani na nu nezdanitelnu ciastku, s tym ze uvedie prijem manzelky= penazny prispevok na opatrovanie + prijem OA 1764 eur (2100-840); kedze penazny prispevok na opatrovanie poberala len cast roka -do maja - tak alikvotnu ciastku? Vdaka za pomoc!

Jojo780
24.02.14, 18:21
Dobrý deň, zamestnanec priniesol potvrdenie, že jeho manželka poberala celý rok rodičovský príspevok január-december 2013. V novembri však nastúpila do svojho zamestnania. Príjem za november a december bol spolu 2 000 EUR. Znamená to, že podmienka na uplatnenie manželky je splnená na začiatku každého mesiaca (12) a uvažuje sa s celým príjmom za rok 2013 podľa § 5 ? Ďakujem.

Fronco
25.02.14, 06:05
add. chudaska - vypocet vlastneho prijmu - suhlas, narok bude mat danovnik na 7 dvanastin

Fronco
25.02.14, 06:07
add Jojo780 - ano narok je na danovu ulavu na manzelku cely rok, do vlastneho prijmu sa zapocita prijem manzelky znizeny o poistne, ktore bola povinna zaplatit z tohto prijmu

chudaska
25.02.14, 08:41
add. chudaska - vypocet vlastneho prijmu - suhlas, narok bude mat danovnik na 7 dvanastin

cize len sumar - penazny prispevok za opatrovanie 1-7 mesiac, od 6.7.2013 osobna asistentka....ale prijem musi spocitat aj prispevok aj osobna asistentka...cize v konecnom dôsledku mu to asi ani nevyjde...penazny prispevok za opatrovanie cca 800 eur cisty prijem za osobnu asistentku 1764 eur, t.j. prijem 2564 eur...alikvotna ciastka -ktoru by si manzel uplatnil je 3735,94/12*7 = 2179,29 eur...cize to nemusi ani uvadzat,dobre uvazujem..kedze prijem je vacsi ako alikvotna ciastka....?

milanr
25.02.14, 12:25
Dobrý deň, chcem sa opýtať, čo sa rozumie pod pojmom - suma, ktorou zamestnávateľ prispieva na stravovanie, ako príjem, ktorý sa započítava do vlastného príjmu manželky. Ďakujem.

Jozef Mihál
25.02.14, 15:49
Suma, ktorou zamestnávateľ prispieva na stravovanie zamestnanca v súlade so Zákonníkom práce a zákonom o sociálnom fonde.

Jozef Mihál
25.02.14, 15:53
cize len sumar - penazny prispevok za opatrovanie 1-7 mesiac, od 6.7.2013 osobna asistentka....ale prijem musi spocitat aj prispevok aj osobna asistentka...cize v konecnom dôsledku mu to asi ani nevyjde...penazny prispevok za opatrovanie cca 800 eur cisty prijem za osobnu asistentku 1764 eur, t.j. prijem 2564 eur...alikvotna ciastka -ktoru by si manzel uplatnil je 3735,94/12*7 = 2179,29 eur...cize to nemusi ani uvadzat,dobre uvazujem..kedze prijem je vacsi ako alikvotna ciastka....?

chudaska, správny postup este raz:

1. Spočítam vlastný príjem manželky za celý rok. VŽDY za celý rok.

2. Určím hypotetickú sumu na manželku, ak by boli podmienky splnené po celý rok:

3735,94 (prípadne podľa výšky základu dane manžela) - vlastný príjem mannželky

3. Zo sumy ktorá takto vyjde určím príslušný počet dvanástin. Podľa počtu kalendárnych mesiacov, pre ktoré boli k 1. dňu mesiaca splnené podmienky.

Jozef Mihál
25.02.14, 15:57
Dobrý deň, zamestnanec priniesol potvrdenie, že jeho manželka poberala celý rok rodičovský príspevok január-december 2013. V novembri však nastúpila do svojho zamestnania. Príjem za november a december bol spolu 2 000 EUR. Znamená to, že podmienka na uplatnenie manželky je splnená na začiatku každého mesiaca (12) a uvažuje sa s celým príjmom za rok 2013 podľa § 5 ? Ďakujem.
Áno, znova a ešte raz.

Príjem sa vždy posudzuje za celý rok. V danom prípade to je príjem za november a december v zamestnaní, znížený o odvody.

NČM = 3735,94 - vlastný príjem .... a to čo takto vyjde, sa upraví na príslušný počet dvanástin. V danom prípade podmienky boli splnené počas celého roka, prizná sa tak 12/12.

Čiže v danom prípade je NČM = 3735,94 - 2000 = 1735,94

milanr
25.02.14, 16:32
Suma, ktorou zamestnávateľ prispieva na stravovanie zamestnanca v súlade so Zákonníkom práce a zákonom o sociálnom fonde.


Pokiaľ tomu správne rozumiem, tak sa to týka aj poskytovaných stravovacích poukážok? To znamená, že ak zamestnávateľ poskytol uvedenej zamestnakyni v r.2013 napr. 30 stravovacích poukážok v hodnote 3,10 €, pričom ona zaplatila z uvedenej hodnoty 0,60 € za poukážku, tak 30 ks x 2,50 € (príspevok zamestnávateľa + príspevok zo SF) = 75 €, ktorý je potrebné zahrnúť do jej vlastného príjmu? Potrebuje k tomu nejaké potvrdenie od zamestnávateľa alebo si to môže vypočítať sama na základe výplatných pások? Ďakujem za odpoveď.

Jozef Mihál
25.02.14, 16:51
Áno, píšete to správne. Odporúčam potvrdenie od zamestnávateľa, koľko jej predal poukážok a za akých podmienok. Toto potvrdenie sa však nemusí prikladať k žiafosti o RZD ani k daňovému priznaniu. Je potrebné len kvôli prípadnej kontrole z daňového úradu (kontroluje sa samotný daňovník).

milanr
26.02.14, 06:09
Ďakujem za odpoveď. Môže tento údaj zamestnávateľ poprípade uviesť na Potvrdenie o zdaniteľnej mzde za r.2013, kde dole k údajom o zamestnávateľovi uvedie aj prípadnú sumu vyplatenej náhrady príjmu pri DPN aj hodnotu poukážok, aby to mal zamestnanec na jednom tlačive, alebo do Potvrdenia, pretože je to určený vzor FS nie je možné nič dopĺňať, lepšie je vystaviť samostatný papier.

Jozef Mihál
26.02.14, 15:03
Zákon o dani z príjmov nijako nestanovuje zamestnávateľovi vzor alebo doklad, potvrdenie a pod., ktorým by zamestnávateľ dokladoval výšku príjmov s cieľom určiť tzv. vlastný príjem manželky.

Teda ako to urobíte, tak to bude.

Anez
27.02.14, 07:47
Dobrý deň p. Mihál,prosím o odpoveď, viem už ste sa tejto téme venovali, ale aj tak nie som si celkom istá pri posúdení výšky vlastného príjmu manžela(ky) pri uplatnení NČD na manžela(ku). Zamestnanci, ktorí žiadajú o ročné zúčtovanie, nie sú síce povinní dokladovať vlastný príjem manželky, ale veľakrát mi prinesú potvrdenie, lebo samy nevedia posúdiť čo sa započítava a čo nie. Napr. zamestnanec priniesol "Potvrdenie o nemocenských dávkach, vyplatených SP za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013", kde je ale uvedené, že dávka za 12/2013 bola vyplatená 15.01.2014. Ja by som započítala len príjmy, ktoré fyzicky manželka dostala v roku 2013, teda okrem príjmu za 12/2013 vyplateného 01/2014. Uvažujem správne? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď

Lubinka01
27.02.14, 11:15
Dobrý deň, zamestnancova manželka poberala nemocenské zo SP od 1-4 2013, za toto isté obdobie (1-4/2013) mi zamestnanec doniesol aj potvrdenie o tom, že bola na rodičovskej dovolenke. Od 4-12/2013 bola na materskej dovolenke. Na koľko mesiacov má zamestnanec nárok na NČ? Zmiatla má tá súčinnosť PN a RD ... ďakujem za pomoc

Jozef Mihál
27.02.14, 12:56
Dobrý deň p. Mihál,prosím o odpoveď, viem už ste sa tejto téme venovali, ale aj tak nie som si celkom istá pri posúdení výšky vlastného príjmu manžela(ky) pri uplatnení NČD na manžela(ku). Zamestnanci, ktorí žiadajú o ročné zúčtovanie, nie sú síce povinní dokladovať vlastný príjem manželky, ale veľakrát mi prinesú potvrdenie, lebo samy nevedia posúdiť čo sa započítava a čo nie. Napr. zamestnanec priniesol "Potvrdenie o nemocenských dávkach, vyplatených SP za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013", kde je ale uvedené, že dávka za 12/2013 bola vyplatená 15.01.2014. Ja by som započítala len príjmy, ktoré fyzicky manželka dostala v roku 2013, teda okrem príjmu za 12/2013 vyplateného 01/2014. Uvažujem správne? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď

Správne, započítate príjmy zo SP vyplatené medzi 1.1.2013 až 31.12.2013.

Jozef Mihál
27.02.14, 12:58
Dobrý deň, zamestnancova manželka poberala nemocenské zo SP od 1-4 2013, za toto isté obdobie (1-4/2013) mi zamestnanec doniesol aj potvrdenie o tom, že bola na rodičovskej dovolenke. Od 4-12/2013 bola na materskej dovolenke. Na koľko mesiacov má zamestnanec nárok na NČ? Zmiatla má tá súčinnosť PN a RD ... ďakujem za pomoc

Nie je dôležitá PN, RD, MD ale skutočnosť, či majú dieťa do 3 rokov veku, resp. ako to bolo s vekom dieťaťa - detí.

Lubinka01
27.02.14, 13:06
Nie je dôležitá PN, RD, MD ale skutočnosť, či majú dieťa do 3 rokov veku, resp. ako to bolo s vekom dieťaťa - detí.

Zamestnanec s manželkou majú v opatere dieťa z domova, je narodené v roku 2008... ďakujem

Lubinka01
27.02.14, 13:19
A ešte jednu otázku mám, zamestnankyňa si chce uplatniť manžela na NČ. Manžel je od 1/7/2011 evidovaný na ÚP. Príjem z ÚP nemal nijaký, ale popri evidencii na ÚP robil na dohodu 1.3.4.7.9.11. a 12. mesiac, kde dosiahol ČZD 358,10 eur. Ak som toto všetko dobre pochopila, zamestnankyňa si ho môže uplatniť na NČZD na celých 12 mesiacov? Ďakujem

felixh
27.02.14, 22:45
Manželka je na materskej dovolenke s dvojičkami a v r.2013 bola SZČO + mala prijem zo zamestnania . Manžel bol počas celého roka 2013 študentom denného štúdia na VŠ bez príjmu. Môže si manželka uplatnit odpocet na manzela ???

TROYA
28.02.14, 09:30
Dobrý deň,
mám dve otázky:
1. Odpočítateľná položka na manželku, ktorá študuje na VŠ a nemá žiadny príjem - podľa mňa v roku 2013 nie je nárok na odpočet, len som nikde nenašla komentár na túto tému

2. Manželka bola do 30.4.2013 na rodičovskom príspevku a od 1.5. pokračuje v starostlivosti o dieťa do 6. rokov veku - je nárok na celú odpočitateľnú položku alebo musím krátiť na 4/12?

ďakujem za odpoveď

Jozef Mihál
28.02.14, 14:14
Zamestnanec s manželkou majú v opatere dieťa z domova, je narodené v roku 2008... ďakujem

Ak sa nemýlim, v predoľlom príspevku ste napísali, že 1-4 bola na rodičovskom príspevku, 4-12 poberala materské, no neviem si to s touto informáciou príliš zosúladiť. Vy viete.


Skrátka - ak sa po celý rok starala o dieťa vo veku do 3 rokov alebo ide o prvé tri roky odkedy majú dieťa v náhradnej starostlivosti, nárok na NČ je.

Jozef Mihál
28.02.14, 14:24
A ešte jednu otázku mám, zamestnankyňa si chce uplatniť manžela na NČ. Manžel je od 1/7/2011 evidovaný na ÚP. Príjem z ÚP nemal nijaký, ale popri evidencii na ÚP robil na dohodu 1.3.4.7.9.11. a 12. mesiac, kde dosiahol ČZD 358,10 eur. Ak som toto všetko dobre pochopila, zamestnankyňa si ho môže uplatniť na NČZD na celých 12 mesiacov? Ďakujem
Áno.

Môže si uplatniť NČ na manžela a to za všetkých 12 mesaicov - bol v evidencií na úrade práce celý rok 2013.

Vlastný príjem manžela = príjem z dohody mínus odvody. Čiže uvedených 358,10 eura.

NČ = 3735,94 - 358,10

Jozef Mihál
28.02.14, 14:28
Dobrý deň,
mám dve otázky:
1. Odpočítateľná položka na manželku, ktorá študuje na VŠ a nemá žiadny príjem - podľa mňa v roku 2013 nie je nárok na odpočet, len som nikde nenašla komentár na túto tému

2. Manželka bola do 30.4.2013 na rodičovskom príspevku a od 1.5. pokračuje v starostlivosti o dieťa do 6. rokov veku - je nárok na celú odpočitateľnú položku alebo musím krátiť na 4/12?

ďakujem za odpoveď


1. Nenašli ste, lebo nárok na odpočet pri štúdiu na VŠ nie je.

2. Ak ide o dieťa zdravotne postihnuté, pri ktorom pokračovala v poberaní rodičovského príspevku, bude nárok na celý rok.

Ak ale nejde o zdravotne postihnuté dieťa - len si "dohodla" v zamestnaní, že ešte zostane doma, tak nárok je na 4/12.

Jozef Mihál
28.02.14, 14:54
Manželka je na materskej dovolenke s dvojičkami a v r.2013 bola SZČO + mala prijem zo zamestnania . Manžel bol počas celého roka 2013 študentom denného štúdia na VŠ bez príjmu. Môže si manželka uplatnit odpocet na manzela ???
Môže - ako jeden z dvojice rodičov sa staral spolu s manželkou o deti vo veku do 3 rokov. A to aj keď materské, resp. rodičovský príspevok poberala manželka.

Lubinka01
03.03.14, 08:29
Ak sa nemýlim, v predoľlom príspevku ste napísali, že 1-4 bola na rodičovskom príspevku, 4-12 poberala materské, no neviem si to s touto informáciou príliš zosúladiť. Vy viete.


Skrátka - ak sa po celý rok starala o dieťa vo veku do 3 rokov alebo ide o prvé tri roky odkedy majú dieťa v náhradnej starostlivosti, nárok na NČ je.


Áno, aj ja som z toho bola chvíľu mimo :-). 1-4 na RD s dieťaťom, ktoré majú osvojené a je narodené v roku 2008. Zároveň za toto obdobie bola na PN. Od 4-12 bola na MD so svojim vlastným dieťaťom, ktoré sa im narodilo 31/5/2014. Takže NČ by mohla byť za 1-4, za 5 neviem, keďže dieťa sa narodilo 31/5 a potom opäť od 6 do 12? Ďakujem za pomoc ...

mapope
04.03.14, 11:14
Dobry den, ak manzelka bola 1-11/2013 bola na RD, v 12/2013 evidovaná na UP, uplatnim celu NZC za r. 2013, akurat neviem, ci mam do vlastnho prijmu zaratat davku z UP za 12/2013, ktora bola vyplatena v 1/2014.
Dakujem za ozrejmenie. Andrea

Fronco
04.03.14, 13:45
pre mapode:
Podľa § 4 ods. 3 zákona sa za príjmy zo závislej činnosti považujú príjmy plynúce a vyplatené daňovníkovi najdlhšie do konca januára po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa dosiahli ....
Ak však ide o iné príjmy, napríklad aj o oslobodený príjem - výplaty dávok z nemocenského poistenia, z ÚP, tento sa pre účely výpočtu vlastného príjmu manželky posudzuje za každé zdaňovacie obdobie zvlášť.
To znamená, že do vlastného príjmu manželky za zdaňovacie obdobie r. 2013 sa započítajú tieto príjmy, vyplatené do konca decembra 2013 a zdaniteľný príjem zo závislej činnosti, vyplatený najneskôr do konca januára 2014.

mapope
05.03.14, 07:07
pre mapode:
Podľa § 4 ods. 3 zákona sa za príjmy zo závislej činnosti považujú príjmy plynúce a vyplatené daňovníkovi najdlhšie do konca januára po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa dosiahli ....
Ak však ide o iné príjmy, napríklad aj o oslobodený príjem - výplaty dávok z nemocenského poistenia, z ÚP, tento sa pre účely výpočtu vlastného príjmu manželky posudzuje za každé zdaňovacie obdobie zvlášť.
To znamená, že do vlastného príjmu manželky za zdaňovacie obdobie r. 2013 sa započítajú tieto príjmy, vyplatené do konca decembra 2013 a zdaniteľný príjem zo závislej činnosti, vyplatený najneskôr do konca januára 2014.dakujem pekne...

mapope
05.03.14, 09:23
Mam dalsi pripad a nie som si ista ako postupovat...

Manzelka zamestnanca nastupila na MD 1/2013, na RD nastupila 8/2013...

Nárok na matersku jej nevznikol. Pocas MD aj RD poberala davku 199,60Eur (vyska rodicovskeho prispevku). Mam davky, ktore brala pocas MD povazovat za jej prijem?

Jozef Mihál
05.03.14, 09:28
Mam dalsi pripad a nie som si ista ako postupovat...

Manzelka zamestnanca nastupila na MD 1/2013, na RD nastupila 8/2013...

Nárok na matersku jej nevznikol. Pocas MD aj RD poberala davku 199,60Eur (vyska rodicovskeho prispevku). Mam davky, ktore brala pocas MD povazovat za jej prijem?

Rodičovský príspevok, oba príspevky pri narodení dieťaťa, prídavky na dieťa - sú všetko štátne sociálne dávky a do vlastného príjmu manželky sa nezapočítavajú.

Jozef Mihál
05.03.14, 09:28
pre mapode:
Podľa § 4 ods. 3 zákona sa za príjmy zo závislej činnosti považujú príjmy plynúce a vyplatené daňovníkovi najdlhšie do konca januára po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa dosiahli ....
Ak však ide o iné príjmy, napríklad aj o oslobodený príjem - výplaty dávok z nemocenského poistenia, z ÚP, tento sa pre účely výpočtu vlastného príjmu manželky posudzuje za každé zdaňovacie obdobie zvlášť.
To znamená, že do vlastného príjmu manželky za zdaňovacie obdobie r. 2013 sa započítajú tieto príjmy, vyplatené do konca decembra 2013 a zdaniteľný príjem zo závislej činnosti, vyplatený najneskôr do konca januára 2014.

Absolútny súhlas, ďakujem.

Jozef Mihál
05.03.14, 09:32
Áno, aj ja som z toho bola chvíľu mimo :-). 1-4 na RD s dieťaťom, ktoré majú osvojené a je narodené v roku 2008. Zároveň za toto obdobie bola na PN. Od 4-12 bola na MD so svojim vlastným dieťaťom, ktoré sa im narodilo 31/5/2014. Takže NČ by mohla byť za 1-4, za 5 neviem, keďže dieťa sa narodilo 31/5 a potom opäť od 6 do 12? Ďakujem za pomoc ...
Z toho čo píšete je na 100% jasné a isté, že nárok na NČ na manželku je za mesiace jún - december z dôvodu starostlivosti o dieťa, ktoré sa narodilo 31.5.2013.

Pokiaľ ide o osvojené dieťa, tak ak na toto dieťa poberala rodičovský príspevok za mesiace január - apríl, NČ je aj za tieto mesiace, teda aj za január až apríl.

Ak rodičovský príspevok na osvojené dieťa za mesiac máj nepoberala, NČ za mesiac máj sa priznať nemôže.

Pozor v prípade osvojeného dieťaťa nie je dôležité kedy bola v zamestnaní na rodičovskej dovolenke - ale za aké mesiace jej úrad práce, soc. vecí vyplácal rodičovský príspevok.

JajaFabša
05.03.14, 10:31
Vždy sa najskôr od plnej celoročnej sumy na manžela odpočíta celoročný vlastný príjem manžela a až potom sa z výsledku určí príslušný počet dvanástin, podľa počtu tých mesiacov, pre ktoré boli k 1.-mu dňu splnené podmienky.

Až teraz som sa k tomu dostala, dodatočne vďaka

mapope
05.03.14, 11:16
Rodičovský príspevok, oba príspevky pri narodení dieťaťa, prídavky na dieťa - sú všetko štátne sociálne dávky a do vlastného príjmu manželky sa nezapočítavajú.


zrejme som otazku napisala nejasne... chcela som vediet, ci obdobie MD mozem povazovat za RD, kedze poberala davku pocas MD vo vyske rodicovskeho prispevku... dakujem za odpoved

mapope
05.03.14, 11:28
Dobrý deň
poprosím o radu:
Zamestnanec si uplatňuje NČ na manželku za r. 2013 v RZD. Manželka bola celý rok na úrade práce, nemala žiadny príjem. Bude mať nárok na NČ na manželku za celý rok?
ďakujem
Lucia

Jozef Mihál
05.03.14, 12:29
zrejme som otazku napisala nejasne... chcela som vediet, ci obdobie MD mozem povazovat za RD, kedze poberala davku pocas MD vo vyske rodicovskeho prispevku... dakujem za odpoved

Tak tomuto už vôbec nerozumiem. Načo to potrebujete vedieť?

Nárok na NČ na manželku je za mesiace pre ktoré platí, že k prvému dňu mesiaca sa starala o dieťa vo veku do 3 (6) rokov. Vôbec nie je podstatné, či poberala materské, či poberala rodičovský príspevok, či tieto dávky poberal otec dieťaťa. Podstatné je, kedy sa narodilo dieťa.

Napr. ak sa narodilo 6.3.2013, nárok na NČ na manželku je za 9 mesiacov: apríl až december.

Jozef Mihál
05.03.14, 12:29
Dobrý deň
poprosím o radu:
Zamestnanec si uplatňuje NČ na manželku za r. 2013 v RZD. Manželka bola celý rok na úrade práce, nemala žiadny príjem. Bude mať nárok na NČ na manželku za celý rok?
ďakujem
Lucia

Áno.

mapope
06.03.14, 11:28
Tak tomuto už vôbec nerozumiem. Načo to potrebujete vedieť?

Nárok na NČ na manželku je za mesiace pre ktoré platí, že k prvému dňu mesiaca sa starala o dieťa vo veku do 3 (6) rokov. Vôbec nie je podstatné, či poberala materské, či poberala rodičovský príspevok, či tieto dávky poberal otec dieťaťa. Podstatné je, kedy sa narodilo dieťa.

Napr. ak sa narodilo 6.3.2013, nárok na NČ na manželku je za 9 mesiacov: apríl až december.skusim este raz ozrejmit...:)zamestnanec ziada o uplatnenie NČ na manzelku za r.2013 (narok ma na cely rok, dieta sa narodilo v 12/2012).

Do ziadosti uviedol, ze manzelka nemala prijem. Chcem sa vyvarovat chybe, preto sa pytam, ci ak poberala RP cely rok 2013, ci sa tato davka povazuje za RP aj pocas obdobia, v ktorom tejto manzelke prinalezala materska dovolenka... (obdobie 1-5/2013 je obdobim materskej dovolenky)


a dalsia vec ktorou nie som si ista je ta, ze ci to bol naozaj RP a nie materske, ktore iba nahodou vyslo vo vyske RP... mam dojem, ze by som mala od zamestnanca pytat papier z UPSVaR...

mapope
06.03.14, 11:29
[QUOTE=mapope;2507831]skusim este raz ozrejmit...:)

Mila123
06.03.14, 11:41
[QUOTE=mapope;2507831]skusim este raz ozrejmit...:)

opýtam sa vznikol manželke nárok na MD? podľa mňa nevznikol, nesplnila podmienky podľa zákona o sociálnom poistení (461/2003).....

teda odo dňa pôrodu poberala RP, a ten nie je príjmom podľa § 11 ZDP,jej manžel má nárok na nčzd za 12 mesiacov a manželka nemá príjem taký, ktorý by si odpočítavala z nčzd.....

toľko môj názor

Jozef Mihál
06.03.14, 13:08
skusim este raz ozrejmit...:)zamestnanec ziada o uplatnenie NČ na manzelku za r.2013 (narok ma na cely rok, dieta sa narodilo v 12/2012).

Do ziadosti uviedol, ze manzelka nemala prijem. Chcem sa vyvarovat chybe, preto sa pytam, ci ak poberala RP cely rok 2013, ci sa tato davka povazuje za RP aj pocas obdobia, v ktorom tejto manzelke prinalezala materska dovolenka... (obdobie 1-5/2013 je obdobim materskej dovolenky)


a dalsia vec ktorou nie som si ista je ta, ze ci to bol naozaj RP a nie materske, ktore iba nahodou vyslo vo vyske RP... mam dojem, ze by som mala od zamestnanca pytat papier z UPSVaR...

Nárok na NČ na manželku je za celý rok 2013, pretože dieťa sa narodilo ešte v decembri 2012.

Overte si, ako presne to bolo s rodičovským príspevkom (RP). V prípade, že manželka mala nárok na materské zo Sociálnej poisťovne to totiž funguje tak, že ak materské je nižšie ako štandardný RP 199 eur, tak UPSVaR za mesiace, kedy poberala materské, manželke doplácal RP tak, aby mala celkovo 199 eur mesačne.

Napr. ak by mala materské 180 eur, dostávala z UPSVaR RP vo výške 19 eur.

Ak by to bolo naozaj tak, do vlastného príjmu sa započíta suma materského.

mapope
06.03.14, 18:30
Nárok na NČ na manželku je za celý rok 2013, pretože dieťa sa narodilo ešte v decembri 2012.

Overte si, ako presne to bolo s rodičovským príspevkom (RP). V prípade, že manželka mala nárok na materské zo Sociálnej poisťovne to totiž funguje tak, že ak materské je nižšie ako štandardný RP 199 eur, tak UPSVaR za mesiace, kedy poberala materské, manželke doplácal RP tak, aby mala celkovo 199 eur mesačne.

Napr. ak by mala materské 180 eur, dostávala z UPSVaR RP vo výške 19 eur.

Ak by to bolo naozaj tak, do vlastného príjmu sa započíta suma materského.dakujem velmi pekne za odpoved a vasu trpezlivost...:) pockam si na doklad z UPSVaR.... naozaj netusim, ktora varianta to je... a myslim, ze to nevie presne ani zamestnanec... pekny vecer, Andrea

Mila123
06.03.14, 18:34
dakujem velmi pekne za odpoved a vasu trpezlivost...:) pockam si na doklad z UPSVaR.... naozaj netusim, ktora varianta to je... a myslim, ze to nevie presne ani zamestnanec... pekny vecer, Andrea

podľa mňa stačí doklad zo SP či jej vznikol nárok na MD.....

ale keď chcete robiť RZD zamestnancovi, doklad nebude so správnym dátumom (do 17 02 2014 vystavený).....

veronikasad
10.03.14, 14:39
Dobrý deň,

prosím o informáciu, či sa do vlastného príjmu manželky započítava poskytnutá, alebo vyčerpaná dotácia na samostatnú zárobkovú činnosti. (vedie JU, do zdanitelných príjmov zahrňa len vyčerpanú dotáciu)

Ostatné podmienky na uplatnenie NČZD sú splnené po dobu 12 mesiacov (starostlivosť o dieťa do 3 rokov veku).Ďakujem za odpoveď.

Jozef Mihál
10.03.14, 19:21
Dobrý deň,

prosím o informáciu, či sa do vlastného príjmu manželky započítava poskytnutá, alebo vyčerpaná dotácia na samostatnú zárobkovú činnosti. (vedie JU, do zdanitelných príjmov zahrňa len vyčerpanú dotáciu)

Ostatné podmienky na uplatnenie NČZD sú splnené po dobu 12 mesiacov (starostlivosť o dieťa do 3 rokov veku).

Ďakujem za odpoveď.

Do vlastného príjmu sa zahŕňa vyčerpaná dotácia.

veronikasad
10.03.14, 19:25
Do vlastného príjmu sa zahŕňa vyčerpaná dotácia.

P.Mihál, ďakujem za odpoveď.

mapope
14.03.14, 12:46
Dobry den,


prosim o radu, co mam povazovat za prijem manzelky ak:
1-3/2013 HPP, zaklad dane (http://www.porada.sk/zaklad-dane#__AUTOKW) 787,78
4-7/2013 SZCO, mam cestne prehlasenie ze nemala prijem
8-12/2013 UP, doklad ze nepoberala davky


ale... pocas SZCO mala predaj cez reg. pokladnu. Sice naklady (http://www.porada.sk/naklady#__AUTOKW) boli vyssie ako prijmy, zrejme vykazala v DP stratu,ale aj tak neviem, ci to mam brat tak, ze nemala pocas podnikania prijem...


dakujem za vysvetlenie, Andrea

Jozef Mihál
15.03.14, 07:34
Dobry den,

prosim o radu, co mam povazovat za prijem manzelky ak:
1-3/2013 HPP, zaklad dane (http://www.porada.sk/zaklad-dane#__AUTOKW) 787,78
4-7/2013 SZCO, mam cestne prehlasenie ze nemala prijem
8-12/2013 UP, doklad ze nepoberala davky

ale... pocas SZCO mala predaj cez reg. pokladnu. Sice naklady (http://www.porada.sk/naklady#__AUTOKW) boli vyssie ako prijmy, zrejme vykazala v DP stratu,ale aj tak neviem, ci to mam brat tak, ze nemala pocas podnikania prijem...

dakujem za vysvetlenie, Andrea

Do vlastného príjmu sa započíta príjem zo závislej činnosti znížený o jej odvody (http://www.porada.sk/odvody#__AUTOKW), teda 787,78 eura.

Ďalej príjem SZČO (brutto) bez odpočítania nákladov, odpočíta sa len prípadné poistné SZČO. Čiže aj uvedený príjem z predaja.

mapope
15.03.14, 09:17
Do vlastného príjmu sa započíta príjem zo závislej činnosti znížený o jej odvody (http://www.porada.sk/odvody#__AUTOKW), teda 787,78 eura.

Ďalej príjem SZČO (brutto) bez odpočítania nákladov, odpočíta sa len prípadné poistné SZČO. Čiže aj uvedený príjem z predaja.dakujem pekne....:)

anmi
19.03.14, 06:52
Dobrý deň, chcem sa poradiť.
Mám zamestnanca:
- ktorý bol do 30.06.2013 zamestnaný na HPP a úhrn zúčtovaných a vyplatených príjmov bol vo výške 2597,95 EUR, uplatňoval si NČZD (http://www.porada.sk/nczd#__AUTOKW), uplatňoval si aj daňový bonus (http://www.porada.sk/danovy-bonus#__AUTOKW) (za obdobie 1-6/2013 vo výške 126,18 EUR)
- od 01.07.2013 do 30.09.2013 - poberal nemocenské dávky
- od 01.10.2013 - evidovaný na úrade práce
- od 26.11.2013 do 31.12.2013 - pracoval u nás na základe DVP a jeho úhrn zúčtovaných a vyplatených príjmov bol vo výške 193,04 EUR (neuplatňoval si NČZD (http://www.porada.sk/nczd#__AUTOKW) a ani daňový bonus (http://www.porada.sk/danovy-bonus#__AUTOKW))

Zamestnanec má mánželku, na ktorú si chce uplatniť NČZD:
- manželka od 14.9.2012 - do 8/2013 PN (http://www.porada.sk/pn#__AUTOKW) - nemocenské dávky vo výške 1574,80 EUR
- od 01.09.2013 - evidovaná na ÚPSVaR - nepoberala dávku v nezamestnanosti..

Otázka:
- môžem mu vykonať ročné zúčtovanie, nakoľko sme síce boli jeho posledný zamestnávateľ (DVP), ale nemal podpísané vyhlásenie
- môžem mu douplatniť DB za zvyšné mesiace (7-12)?
- môže si zamestnanec uplatniť NČZD (http://www.porada.sk/nczd#__AUTOKW) na manželku?
(podľa všetkého mi vyško že áno ale v nasledovnej výške):
3735,94 - 1574,80 = 2161,14 EUR
2161,14/12 = 180,095 EUR
180,095*4 = 720,38 EUR = NČZD (http://www.porada.sk/nczd#__AUTOKW) na manželku, ktorú by si mohol uplatniť

Jozef Mihál
19.03.14, 07:48
Dobrý deň, chcem sa poradiť.
Mám zamestnanca:
- ktorý bol do 30.06.2013 zamestnaný na HPP a úhrn zúčtovaných a vyplatených príjmov bol vo výške 2597,95 EUR, uplatňoval si NČZD (http://www.porada.sk/nczd#__AUTOKW), uplatňoval si aj daňový bonus (http://www.porada.sk/danovy-bonus#__AUTOKW) (za obdobie 1-6/2013 vo výške 126,18 EUR)
- od 01.07.2013 do 30.09.2013 - poberal nemocenské dávky
- od 01.10.2013 - evidovaný na úrade práce
- od 26.11.2013 do 31.12.2013 - pracoval u nás na základe DVP a jeho úhrn zúčtovaných a vyplatených príjmov bol vo výške 193,04 EUR (neuplatňoval si NČZD (http://www.porada.sk/nczd#__AUTOKW) a ani daňový bonus (http://www.porada.sk/danovy-bonus#__AUTOKW))

Zamestnanec má mánželku, na ktorú si chce uplatniť NČZD:
- manželka od 14.9.2012 - do 8/2013 PN (http://www.porada.sk/pn#__AUTOKW) - nemocenské dávky vo výške 1574,80 EUR
- od 01.09.2013 - evidovaná na ÚPSVaR - nepoberala dávku v nezamestnanosti..

Otázka:
- môžem mu vykonať ročné zúčtovanie, nakoľko sme síce boli jeho posledný zamestnávateľ (DVP), ale nemal podpísané vyhlásenie
- môžem mu douplatniť DB za zvyšné mesiace (7-12)?
- môže si zamestnanec uplatniť NČZD (http://www.porada.sk/nczd#__AUTOKW) na manželku?
(podľa všetkého mi vyško že áno ale v nasledovnej výške):
3735,94 - 1574,80 = 2161,14 EUR
2161,14/12 = 180,095 EUR
180,095*4 = 720,38 EUR = NČZD (http://www.porada.sk/nczd#__AUTOKW) na manželku, ktorú by si mohol uplatniť

Môžete vykonať RZD, nie je rozhodujúce, že počas roka 2013 nepodpísal Vyhlásenie.

Má nárok na doplatenie DB za zvyšné mesiace, pretože jeho celkový zdaniteľný príjem za celý rok bol najmenej 2026,20.

Má nárok na uplatnenie NČ na manželku. Výpočet ktorý ste uviedli je v poriadku ak suma 1574,80 je suma nemocenskej, ktorú obdržala v čase medzi 1.1.2013 až 31.12.2013.

anmi
19.03.14, 08:05
Môžete vykonať RZD, nie je rozhodujúce, že počas roka 2013 nepodpísal Vyhlásenie.

Má nárok na doplatenie DB za zvyšné mesiace, pretože jeho celkový zdaniteľný príjem za celý rok bol najmenej 2026,20.

Má nárok na uplatnenie NČ na manželku. Výpočet ktorý ste uviedli je v poriadku ak suma 1574,80 je suma nemocenskej, ktorú obdržala v čase medzi 1.1.2013 až 31.12.2013.


Ďakujem pán Mihál.

anmi
19.03.14, 08:23
Môžete vykonať RZD, nie je rozhodujúce, že počas roka 2013 nepodpísal Vyhlásenie.

Má nárok na doplatenie DB za zvyšné mesiace, pretože jeho celkový zdaniteľný príjem za celý rok bol najmenej 2026,20.

Má nárok na uplatnenie NČ na manželku. Výpočet ktorý ste uviedli je v poriadku ak suma 1574,80 je suma nemocenskej, ktorú obdržala v čase medzi 1.1.2013 až 31.12.2013.

Pán Mihál,

ešte mám dotaz.. tým, že zamestnanec dosiahol základ dane (http://www.porada.sk/zaklad-dane#__AUTOKW) vo výške 2 417,19 EUR a uplatní si celú NČZD (http://www.porada.sk/nczd#__AUTOKW) na daňovníka, vznikne mu nárok na zamestnaneckú prémiu (dosiahol príjmy vo výške od 2 026,20 Eur do 4 052,40 EUR) ZP = 42,98/12*8 = 28,65 EUR (1-6/2013 HPP, 11-12/2013 DVP).
To znamená:
- bude mať vyplatenú zamestnaneckú prémiu
- bude mať vrátený úhrn zrazených preddavkov od všetkych zamestnávateľov
- bude mať doplatený daňový bonus (http://www.porada.sk/danovy-bonus#__AUTOKW) za rok 2013
- a uplatnenie NČZD (http://www.porada.sk/nczd#__AUTOKW) na manželku nebude mať žiadný vplyv? (ako keby si ani neuplatnil?)

Ďakujem

Jozef Mihál
19.03.14, 11:50
Pán Mihál,

ešte mám dotaz.. tým, že zamestnanec dosiahol základ dane (http://www.porada.sk/zaklad-dane#__AUTOKW) vo výške 2 417,19 EUR a uplatní si celú NČZD (http://www.porada.sk/nczd#__AUTOKW) na daňovníka, vznikne mu nárok na zamestnaneckú prémiu (dosiahol príjmy vo výške od 2 026,20 Eur do 4 052,40 EUR) ZP = 42,98/12*8 = 28,65 EUR (1-6/2013 HPP, 11-12/2013 DVP).
To znamená:
- bude mať vyplatenú zamestnaneckú prémiu
- bude mať vrátený úhrn zrazených preddavkov od všetkych zamestnávateľov
- bude mať doplatený daňový bonus (http://www.porada.sk/danovy-bonus#__AUTOKW) za rok 2013
- a uplatnenie NČZD (http://www.porada.sk/nczd#__AUTOKW) na manželku nebude mať žiadný vplyv? (ako keby si ani neuplatnil?)

Ďakujem

Áno, má nárok na zamestnaneckú prémiu, výpočet je v poriadku.

Zároveň sa mu vrátia všetky zrazené preddavky na daň.

V takomto prípade je uplatnenie NČ na manželku len v teoretickej rovine, pretože to nemá praktický význam.

anmi
19.03.14, 11:59
Áno, má nárok na zamestnaneckú prémiu, výpočet je v poriadku.

Zároveň sa mu vrátia všetky zrazené preddavky na daň.

V takomto prípade je uplatnenie NČ na manželku len v teoretickej rovine, pretože to nemá praktický význam.


Ďakujem.

anmi
20.03.14, 05:40
Dobrý deň,


manžel (úhrn zúčtovaných a vyplat. príjmov 5 462,08 EUR/rok) si uplatňuje NČZD (http://www.porada.sk/nczd#__AUTOKW) na manželku:
- sobáš bol 07.06.2013
- od 1/2013 manželka poberala rodičovský príspevok (http://www.porada.sk/rodicovsky-prispevok#__AUTOKW) (dieťa sa narodilo 08.02.2013) - zrejme nemala nárok na materské..
- iný príjem nemala


ak dobre uvažujem, tak si zamestnanec môže uplatniť NČZD (http://www.porada.sk/nczd#__AUTOKW) na manželku iba za mesiace 7/2013 - 12/2013, to znamená:


3 735,94/12*6 = 1 867,97 EUR


Ďakujem, Andrea

Jozef Mihál
20.03.14, 12:59
...manžel (úhrn zúčtovaných a vyplat. príjmov 5 462,08 EUR/rok) si uplatňuje NČZD (http://www.porada.sk/nczd#__AUTOKW) na manželku:

- sobáš bol 07.06.2013
- od 1/2013 manželka poberala rodičovský príspevok (http://www.porada.sk/rodicovsky-prispevok#__AUTOKW) (dieťa sa narodilo 08.02.2013) - zrejme nemala nárok na materské..
- iný príjem nemala

ak dobre uvažujem, tak si zamestnanec môže uplatniť NČZD (http://www.porada.sk/nczd#__AUTOKW) na manželku iba za mesiace 7/2013 - 12/2013, to znamená:

3 735,94/12*6 = 1 867,97 EUR

NČ na manželku si môže uplatniť za mesiace júl - december 2013 - lebo vtedy bola splnená podmienka aj manželstva aj starostlivosti o dieťa vo veku do 3r.

Ak manželka nemala žiaden vlastný príjem (a RP sa tu nezapočítava) tak Vami uvedený postup výpočtu je správny.

UTA
26.03.14, 10:43
Dobry den, prosim o informaciu, ci sa zapocitava do vlastneho prijmu manzelky aj rodicovsky prispevok (http://www.porada.sk/rodicovsky-prispevok#__AUTOKW) a rodinne pridavky vyplacane z Rakuska.
Manzel aj manzelka ziju obaja v SR, ale manzelka pobera tieto davky z Rakuska. Dakujem velmi pekne..

skonline
26.03.14, 12:33
Môže sa nezd.suma na manželku za rok 2013 uplatniť ak dieťa do troch rokov navštevuje jasle? Rodičovský príspevok (http://www.porada.sk/rodicovsky-prispevok#__AUTOKW) samozrejme manželka poberá.

Jozef Mihál
26.03.14, 21:23
Môže sa nezd.suma na manželku za rok 2013 uplatniť ak dieťa do troch rokov navštevuje jasle? Rodičovský príspevok (http://www.porada.sk/rodicovsky-prispevok#__AUTOKW) samozrejme manželka poberá.

Môže. Aj keď dieťa navštevuje jasle stále platí, že manželka sa stará o vyživované dieťa.

Jozef Mihál
26.03.14, 21:26
Dobry den, prosim o informaciu, ci sa zapocitava do vlastneho prijmu manzelky aj rodicovsky prispevok (http://www.porada.sk/rodicovsky-prispevok#__AUTOKW) a rodinne pridavky vyplacane z Rakuska.
Manzel aj manzelka ziju obaja v SR, ale manzelka pobera tieto davky z Rakuska. Dakujem velmi pekne..

Do vlastného príjmu sa nezapočítavajú štátne sociálne dávky. Pri dávkach z Rakúska sú rôzne názory, ja si stojím za názorom, že ide o porovnateľné dávky s "našimi" a preto sa započítavajú, resp. nezapočítavajú rovnako ako "naše".

Čiže - do vlastného príjmu sa nezapočítavajú rodičovský príspevok (http://www.porada.sk/rodicovsky-prispevok#__AUTOKW) a prídavky vyplácané z Rakúska.

UTA
27.03.14, 06:18
Do vlastného príjmu sa nezapočítavajú štátne sociálne dávky. Pri dávkach z Rakúska sú rôzne názory, ja si stojím za názorom, že ide o porovnateľné dávky s "našimi" a preto sa započítavajú, resp. nezapočítavajú rovnako ako "naše".

Čiže - do vlastného príjmu sa nezapočítavajú rodičovský príspevok (http://www.porada.sk/rodicovsky-prispevok#__AUTOKW) a prídavky vyplácané z Rakúska.

pan Mihal, dakujem Vam velmi pekne za odpoved.

BMolkan
27.03.14, 09:47
Dobrý deň,

prosím o radu pri uplatnení nezdaniteľnej časti na manželku.

- manželia od 31.08.2013

- manželka (ešte nebola manželka) od 01.01.2013 do 31.08.2013 - evidencia na úrade práce

- od 01.09.2013 pracovala a mala príjemMôže si zamestnanec uplatniť nezdaniteľnú časť na manželku?

Ďakujem za odpoveď

Jozef Mihál
28.03.14, 08:43
Dobrý deň,

prosím o radu pri uplatnení nezdaniteľnej časti na manželku.

- manželia od 31.08.2013

- manželka (ešte nebola manželka) od 01.01.2013 do 31.08.2013 - evidencia na úrade práce

- od 01.09.2013 pracovala a mala príjemMôže si zamestnanec uplatniť nezdaniteľnú časť na manželku?

Ďakujem za odpoveď

Nemôže.

Mohol by vtedy, ak by súčasne platilo, že sú manželia a že manželka je v evidencií uchádzačov o zamestnanie.

Počas roka 2013 nebol žiaden taký mesiac, aby k 1.-mu dňu boli obe podmienky splnené súčasne.

Jojo780
28.03.14, 17:27
Pekný deň,

chcem sa opýtať na situáciu, keď :

manželka poberala rodičovský príspevok (http://www.porada.sk/rodicovsky-prispevok#__AUTOKW) 1.1.2013 - 20. 10.2013 - doklad zo Sociálnej poisťovne

manželka poberala dávku v nezamestnanosti 21.10.2013-31.12.2013 - doklad zo Sociálnej poisťovne

Je potrebné si vyžiadať ešte doklad z ÚPSVR, o tom, že manželka bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie odkedy dokedy?

Ďakujem veľmi pekne.

Jozef Mihál
29.03.14, 14:41
Pekný deň,

chcem sa opýtať na situáciu, keď :

manželka poberala rodičovský príspevok (http://www.porada.sk/rodicovsky-prispevok#__AUTOKW) 1.1.2013 - 20. 10.2013 - doklad zo Sociálnej poisťovne

manželka poberala dávku v nezamestnanosti 21.10.2013-31.12.2013 - doklad zo Sociálnej poisťovne

Je potrebné si vyžiadať ešte doklad z ÚPSVR, o tom, že manželka bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie odkedy dokedy?

Ďakujem veľmi pekne.
Ak poberala dávku v nezamestnanosti, musela byť zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie, bez toho by jej SP dávku v nez. nevyplácala.

Doklad z UPSVaR je tak nadbytočný.

mapope
31.03.14, 12:31
prosim vas, od prijmu manzelky (bola SZCO) mam odratat aj poistne na ver. zdrav. pistenie?

Jozef Mihál
31.03.14, 17:27
prosim vas, od prijmu manzelky (bola SZCO) mam odratat aj poistne na ver. zdrav. pistenie?

Áno.