PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Ohlásenie drobnej stavbymaturantka
23.04.06, 18:45
Čaká nás ohlásenie drobnej stavby. Nevie niekto, čo k tomu budeme okrem tlačiva potrebovať? Ďakujem za každú radu. Prosím, podeľte sa so skúsenosťami.

feki
23.04.06, 19:42
Skus zavolat na prislušny stavebny urad. Kazdy SU che nieco ine. Skusenosti.

Anife
24.04.06, 06:42
Čaká nás ohlásenie drobnej stavby. Nevie niekto, čo k tomu budeme okrem tlačiva potrebovať? Ďakujem za každú radu. Prosím, podeľte sa so skúsenosťami.

K ohláseniu drobnej stavbypodľa § 57, ods. 2, písm. b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov pripojíš :


a) doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku,

b) jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby,

c) jednoduchý technický opis stavby,

d) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy,

e) vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností ak sa použijú pri realizácii drobnej stavby,

f) súhlas všetkých spoluvlastníkov podľa, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi.


Drobnú stavbu možno začať uskutočňovať až po doručení písomného oznámenia obce, že proti stavbe nemá námietky.

maturantka
24.04.06, 13:35
Ď a k u j e m !