PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Sociálny fondJanka12
18.08.06, 12:14
Pri tvorbe SF sa do súhrnu hrubých miezd zúčtovaných zamestnancom berie aj čerpaná dovolenka?

Zoltán Kovács
18.08.06, 12:16
Pri tvorbe SF sa do súhrnu hrubých miezd zúčtovaných zamestnancom berie aj čerpaná dovolenka?

Áno berie sa aj čerpaná dovolenka. Je to náhrada, ktorá sa zarátava do hrubej mzdy a na výpočet prídelu do SF sa berie suma všetkých hrubých miezd.

Nika
18.08.06, 12:21
Podľa mňa sa náhrada za dovolenku neráta do HM pre výpočet SF.

Zoltán Kovács
18.08.06, 12:23
Ja som to rátal a prikontrole z DÚ na daň zo zvislej činnosti prepátavali aj SF a nenamietali.

azuz
18.08.06, 12:33
Áno berie sa aj čerpaná dovolenka. Je to náhrada, ktorá sa zarátava do hrubej mzdy a na výpočet prídelu do SF sa berie suma všetkých hrubých miezd.
Nesúhlasím. V § 4 sa hovorí o hrubej mzde (teda nie o náhrade mzdy), z ktorej sa zisťuje priemerný zárobok pre prac-právne účely (teda na dovolenku).

Zoltán Kovács
20.08.06, 13:59
Nesúhlasím. V § 4 sa hovorí o hrubej mzde (teda nie o náhrade mzdy), z ktorej sa zisťuje priemerný zárobok pre prac-právne účely (teda na dovolenku).

Z hladiska odvodovej povinnosti do ZP,SP náhrada za dovolenku je súčasťou hrubej mzdy. Tvorí vymeriavací základ na zistenie odvodu ZP,SP. Preto ja zarátavam aj náhradu za dovolenku do hrubej mzdy pri vyrátavaní SF.

kalkulka
20.08.06, 14:24
Základ pre výpočet SF tvorí mzda bez akýchkoľvek náhrad. Je to iba odmena za vykonanú ! prácu. Dokonca tvorba SF sa nepočíta ani z miezd dohodárov.

DušanČ
20.08.06, 15:04
SF sa tvorí z hrubej mzdy bez náhrad a iných náležitostí, upravených v § 118, ods. 2 ZP. Podľa tohto ustanovenia sa za mzdu nepovažujú : náhrady, odstupné, odchodné, cestovné náhrady, príspevky zo SF, výnosy z akcií a plnenia poskytované zo zisku po zdanení.

liba2
20.08.06, 15:50
§4 ods. 1 zákona o SF:
"Základom na určenie prídelu podľa §3 ods.1 písm. a) a b) je súhrn hrubých miezd (platov) zúčtovaných zamestnancom na výplatu za bežný rok, z ktorých sa zisťuje priemerný zárobok na pracovnoprávne účely."

§118 ods. 2 zák. práce (http://www.porada.sk/t16148-zakonnik-prace.html):
"Mzda je peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty (naturálna mzda) poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu. Za mzdu sa nepovažuje plnenie poskytované v súvislosti so zamestnaním podľa iných ustanovení tohto zákona lebo podľa osobitných predpisov, najmä náhrada mzdy, odstupné, odchodné, cestovné náhrady, príspevky zo sociálneho fondu, výnosy z kapitálových podielov (akcií) alebo obligácií a náhrada za pracovnú pohotovosť. Za mzdu sa tiež nepovažuje ďalšie plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancovi zo zisku po zdanení."

zuzana
12.09.06, 09:30
A ako sa suma tvorby sociálneho fondu zaokrúhľuje?Na 0,50Sk alebo na celé Sk?

Paula
12.09.06, 09:34
A ako sa suma tvorby sociálneho fondu zaokrúhľuje?Na 0,50Sk alebo na celé Sk?

Na celé Sk. Na konci roka urobíš rekapituláciu tvorby a čerpania SF. Ak si v deficite, prečerpaný fond preúčtuješ na nedaňový náklad/výdavok.
Je dobré priebežne si čerpanie strážiť.

Jajina
12.03.07, 08:45
Vo veľa príspevkoch zdôrazňujú že SF za netvorí z náhrad mzdy
Chápem to ak je zamestnanec vyplácaný podľa množstva odpracovaných hodín.
My máme zmluvné mesačné mzdy a v niektorých prípadoch len minimálnu mzdu.
Pokial nemá PN alebo iné voľno, je jedno či je jeden alebo viac pracovných sviatkov alebo či má - nemá dovolenku na výplatu v hrubej mzde má zmluvnú mesačnú mzdu.
Takže aj v takomto prípade mám z tej pevnej mesačnej mzdy odpočítať pomernú čas hrubej mzdy za sviatok a dovolenku ??

Orsz
10.05.07, 17:23
Vo veľa príspevkoch zdôrazňujú že SF za netvorí z náhrad mzdy
Chápem to ak je zamestnanec vyplácaný podľa množstva odpracovaných hodín.
My máme zmluvné mesačné mzdy a v niektorých prípadoch len minimálnu mzdu.
Pokial nemá PN alebo iné voľno, je jedno či je jeden alebo viac pracovných sviatkov alebo či má - nemá dovolenku na výplatu v hrubej mzde má zmluvnú mesačnú mzdu.
Takže aj v takomto prípade mám z tej pevnej mesačnej mzdy odpočítať pomernú čas hrubej mzdy za sviatok a dovolenku ??

Už si otázku položila dávnejšie, ale možno ešte hľadáš odpoveď. SF sa počíta tak pri hodinovej mzde ako aj pri mesačnej. Náhrady za dovolenku a iné náhrady sa do VZ nezarátavajú, ale náhrady za sviatky áno, pretože sa berú ako súčasť pracovných dní, nie ako náhrada na dovolenku alebo za ošetrenie u lekára. Stretávame sa s počítaním náhrady za sviatok pri hodinovej mzde, ale do VZ na výpočet SF tieto náhrady idú - pri mesačnej mzde sú sviatky ako pomerná časť základnej mzdy.

sobica
18.05.07, 05:36
Ahojte, viem, že som asi neni v tej najsprávnejšej téme, ale potrebujem to súrne. Zomrel nám zamestnanec a chceme rodine poskytnúť výpomoc zo sociálneho fondu. Zdaňuje sa to? Veľmi pekne ďakujem. Priznávam, že som moc nehľadala, prečítala som si zákony, ale som z toho jeleň a šéf na mňa tlačí čo s tým.

Tweety
18.05.07, 05:39
Príspevky zo SF podliehajú zdaneniu u daňovníka.

sobica
18.05.07, 05:44
Rozumiem tomu dobre, že sa mu to zaráta do hrubej mzdy z ktorej sa potom vyráta daň? A potom sa mu to zdaní 19%

Magma
18.05.07, 05:53
Rozumiem tomu dobre, že sa mu to zaráta do hrubej mzdy z ktorej sa potom vyráta daň? A potom sa mu to zdaní 19%
Áno, tak ako píšeš.

sobica
18.05.07, 06:26
Obom Vám veľmi pekne ďakujem, fakt ste mi pomohli. A veľké DÍKY aj za rýchlosť. Ahojte
sobica

misolga
18.05.07, 06:27
Príspevky zo soc.fondu sú základom dane z príjmov ale nie sú základom pre výpočet odvodov do poisťovní.

ZEvina
06.06.07, 07:21
Príspevky zo SF podliehajú zdaneniu u daňovníka.

Teraz ma až zamrazilo. Prosím Vás zdaňujú sa aj príspevky na gastrolístky?

Tweety
06.06.07, 07:23
Nie, nepeňažný prídel zo SF na stravovanie nepodlieha zdaneniu.

ZEvina
06.06.07, 07:28
Tweety veľmi ďakujem, zachránila si ma pred infartom. Niekedy už blbnem. Začínam rozmýšľať nad vecami, ktoré robím automaticky - a čo ak je to inak? Nie je to už choroba?

bendo
15.07.07, 07:46
Mám podobný prípad. Zomrel nám zamestnanec, my mu dáme v poslednej výplate príspevok zo sociálneho fondu vo výške 1.000,-Sk, ktorý podlieha zdaneniu. Vo výplatnej páske je základ dane (vrátane príspevku zo SF) pre výpočet preddavku na daň záporný, čiže preddavok na daň je nulový.
1. Z tých 1.000,-Sk by som mala tak či tak daň odviesť, však?
2. Ak áno, musí sa odviesť zvlášť na účet príjmov ŠR, kde sa odvádza daň z príjmov zo závislej činnosti alebo môžem o 190,-Sk ponížiť sumu, ktorú žiadam od daňového úradu v štvrťročnom prehlade (výška nárokovaného daňového bonusu je vždy vyššia ako preddavky na daň).

Orsz
15.07.07, 08:22
Mám podobný prípad. Zomrel nám zamestnanec, my mu dáme v poslednej výplate príspevok zo sociálneho fondu vo výške 1.000,-Sk, ktorý podlieha zdaneniu. Vo výplatnej páske je základ dane (vrátane príspevku zo SF) pre výpočet preddavku na daň záporný, čiže preddavok na daň je nulový.
1. Z tých 1.000,-Sk by som mala tak či tak daň odviesť, však?
2. Ak áno, musí sa odviesť zvlášť na účet príjmov ŠR, kde sa odvádza daň z príjmov zo závislej činnosti alebo môžem o 190,-Sk ponížiť sumu, ktorú žiadam od daňového úradu v štvrťročnom prehlade (výška nárokovaného daňového bonusu je vždy vyššia ako preddavky na daň).

Plnenia zo SF podliehajú zrážkovej dani, nie preddavkovej. - opravujem: podľa výšky príjmu ako uviedla Denda. Ale ak máš vyšší daňový bonus, ako preddavky+zrážková daň, tak túto daň neodvádzaš. Započítavaš ju, a potom v prehľade ju uvedieš v kolonke zrážkovej dane alebo preddavkovej (podľa výšky príjmu) a započítaná s DB.

bendo
15.07.07, 08:29
Ďakujem. A ešte sa chcem uistiť, či má nárok na daňový bonus za mesiac júl. Zomrel 11.7.2007. Hrubá mzda je vyššia ako polovica min. mzdy. Len neviem, či sa berie do úvahy ešte aj niečo iné...

Denda
15.07.07, 08:31
Plnenia zo SF podliehajú zrážkovej dani, nie preddavkovej. Ale ak máš vyšší daňový bonus, ako preddavky+zrážková daň, tak túto daň neodvádzaš. Započítavaš ju, a potom v prehľade ju uvedieš v kolonke zrážkovej dane a započítaná s DB.
Toto už dávno neplatí !!
Zdaniteľnou mzdou je úhrn zdaniteľných príjmov za kalendárny mesiac a podľa toho sa aplikuje buď zrážková daň v prípade, že celkový jeho príjem je do 5000,- Sk a nemá podpísaná vyhlásenie. Ináč preddavkovým spôsobom.

bendo
15.07.07, 08:34
A povieš aj ktoré?

Denda
15.07.07, 08:46
Ďakujem. A ešte sa chcem uistiť, či má nárok na daňový bonus za mesiac júl. Zomrel 11.7.2007. Hrubá mzda je vyššia ako polovica min. mzdy. Len neviem, či sa berie do úvahy ešte aj niečo iné...
Ak mal na začiatku mesiaca splnené podmienky na uplatenie daňového bonusu a výška jeho príjmu v mesiaci júl bude aspoň v sume plovice minimálnej mzdy nárok na daňový bonus má.

bendo
15.07.07, 08:51
Podstatu už stihla napísať Denda. Doplním ešte, že zo záporného základu dane sa určite daň neplatí.

Diky, už som to našla aj v zákone, resp. v komentári, kde sa píše: "príjem zo SF sme povinní zdaniť preddavkovým spôsobom podľa §35 ako iný príjem zo závislej činnosti, nie ako to bolo v minulosti - osobitnou sadzbou dane".

Jana Acsová
15.07.07, 09:02
Oceňujem Vašu snahu o konfrontáciu názorov vyjadrených na Porade so znením zákonov, či komentárov. V komentári sa uvádza:

... "príjem zo SF sme povinní zdaniť preddavkovým spôsobom podľa §35 ako iný príjem zo závislej činnosti, nie ako to bolo v minulosti - osobitnou sadzbou dane".
Ale dajte si to do súvislosti aj s týmto príspevkom:


Zdaniteľnou mzdou je úhrn zdaniteľných príjmov za kalendárny mesiac a podľa toho sa aplikuje buď zrážková daň v prípade, že celkový jeho príjem je do 5000,- Sk a nemá podpísaná vyhlásenie. Ináč preddavkovým spôsobom.

Z uvádzaného vyplýva, že nie vždy sa musí jednať o zdanenie preddavkovou daňou. Závisí od úhrnu príjmov, do ktorých sa zahrnie aj prípadný príspevok zo SF (... a spomínaného vyhlásenia).

Jozef Mihál
15.07.07, 09:06
Ako používateľ DRAKa ste info o sociálnom fonde určite hľadali i tu:

http://www.porada.sk/tags/index.php?tag=/socialny-fond/

a info o zdanení či odvodoch mohli nájsť napríklad tu:

http://www.porada.sk/t37280-socialny-fond-este-raz.html

bendo
15.07.07, 09:12
Oceňujem Vašu snahu o konfrontáciu názorov vyjadrených na Porade so znením zákonov, či komentárov. V komentári sa uvádza:

Ale dajte si to do súvislosti aj s týmto príspevkom:


Z uvádzaného vyplýva, že nie vždy sa musí jednať o zdanenie preddavkovou daňou. Závisí od úhrnu príjmov, do ktorých sa zahrnie aj prípadný príspevok zo SF (... a spomínaného vyhlásenia).

Možno som mala hneď na začiatku uviesť, že sa jedná o zamestnanca, ktorý má podpísané vyhlásenie.

bendo
15.07.07, 09:13
Ako používateľ DRAKa ste info o sociálnom fonde určite hľadali i tu:

http://www.porada.sk/tags/index.php?tag=/socialny-fond/

a info o zdanení či odvodoch mohli nájsť napríklad tu:

http://www.porada.sk/t37280-socialny-fond-este-raz.html

Samozrejme, len nebola tam dotiahnutá odpoveď na podobnú otázku.