PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : zaradenie budovy do majetku firmyDanielag
26.11.04, 10:26
Prosím, poraďte .
Postavili sme z vlastných prostriedkov budovu. Chceli by sme ju zaradiť do majetku firmy/fyzická osoba/ a odpisovať. Ako manželia máme bezpodielové vlastníctvo, do firmy chce budovu zaradiť manžel. Stačí na stanovenie obstarávacej ceny znalecký posudok? Budovu sme stavali spolu s rodinným domom, preto nemáme žiadne doklady súvisiace len s jej obstaraním. Čo s bezpodielovým vlastníctvom? Stačí nejaké prehlásenie manželky?
Ďakujem za každú radu.

Anairda
26.11.04, 13:34
Na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov nestačí prehlásenie, je treba zrušenie na súde / dôvod: podnikanie jedného z manželov/. Na odpisovanie budovy by mal stačiť znalecký posudok, pokiaľ neexistujú iné doklady.

VieraM
26.11.04, 13:42
Podľa mojich informácií, znalecký posudok nemôže byť posudzovaný ako vstupná cena
pre odpisovanie majetku. Hodnota musí byť zdokladovaná. Mala som taký istý prípad
a aj na daňovom úrade mi dali takú informáciu s pripomienkou že veď musíte mať nejaké
doklady od materiálu. Keďže sme dom stavali svojpomocne, zháňali sme materiál všelijako aj bez dokladu. Takže sme zaradili budovu do majetku firmy v nulovej hodnote
a neodpisujeme ju. Zaradili sme ju z toho dôvodu aby sme mohli uplatňovať náklady na
energie a opravy. Bezpodielové vlastníctvo môžete a nemusíte mať vysporiadané. Stačí
na vašom zvážení, či je podnikanie rizikové.

Anairda
26.11.04, 13:48
Ale čo v prípade, že sa doklady stratili, zhoreli, dostali nohy? Môže sa stať, nie?
Znalecký posudok v takomto prípade neobstojí??

Danielag
01.12.04, 09:39
Neide mi ani tak o uplatnenie nákladov na energie atď., aj keď každá koruna dobrá..., ale o odpisy. Keď nemám obstarávacie doklady som v háji?

Anairda
01.12.04, 18:25
My budovu odpisujeme zo znaleckého posudku. jednoducho doklady sa strtatili, nie sú a basta.

Anairda
01.12.04, 18:27
Jasné,že nie strtatili, ale stratili. Vymyslela som nové slovo:)

ricij
02.12.04, 06:56
Bezpodielové vlastníctvo môžete a nemusíte mať vysporiadané. Stačí
na vašom zvážení, či je podnikanie rizikové.Odpisovať najlepšie podľa ROC. Obehať realitky a dať na papier, že koľko by stála takáto budova na takomto mieste.
Zrušiť bezpodielového vlastníctvo je možné zrušiť aj podpisom pred notárom. Pred súd sa ide vtedy, keď jeden z manželov nesúhlasí.

ZuzanaA
02.12.04, 07:09
Zrušiť bezpodielového vlastníctvo je možné zrušiť aj podpisom pred notárom. Pred súd sa ide vtedy, keď jeden z manželov nesúhlasí.
§ 143a a §146 Občianského zákonníka.

ormika
27.08.06, 15:58
Dobrý deň, prosím vás o radu, resp. o odobrenie môjho postupu k účtovaniu v JÚ nasledovného problému:
V apríli 2006 bola svadba a novomanželia dostali od jedných rodičov do daru nehnuteľnosť - budovu pohostinstva (majú ju aj na liste vlastníctva ako bezpodielové vlastníctvo manželov). Túto budovu kúpili od podnikateľky, ktorá skrachovala a budovu predala. Novomanželia sa rozhodli, že budú v budove prevádzkovať opäť pohostinstvo. Manžel si vybavil k 1.7.2006 živnostenský list, zároveň bude od začiatku platcom DPH. Celú budovu zrekonštruovali (vymaľovali, vymenili WC....atď.), a už ako živnostník na budove vymenil staré okná za nové plastové aj s dverami. A potrebujem poradiť s účtovaním. Je správny takýto postup?: Budovu zaradím do majetku firmy, no neviem akou hodnotou (ale vieme v akej hodnote budovu kúpil darca - rodičia). Faktúru za plastové okná a dvere zaúčtujem ako technické zhodnotenie a zároveň si uplatním aj DPH. Ostatné zriaďovacie výdavky sú mi jasné. Má manželka podpísať manželovi nejaké prehlásenie že tam môže manžel podnikať? Veľmi pekne ďakujem za radu.;)

andrej_rv
27.08.06, 18:40
V apríli 2006 bola svadba a novomanželia dostali od jedných rodičov do daru nehnuteľnosť - budovu pohostinstva (majú ju aj na liste vlastníctva ako bezpodielové vlastníctvo manželov)....Budovu zaradím do majetku firmy, no neviem akou hodnotou (ale vieme v akej hodnote budovu kúpil darca - rodičia). Faktúru za plastové okná a dvere zaúčtujem ako technické zhodnotenie a zároveň si uplatním aj DPH...Pre určenie vstupnej ceny je dôležité, kedy darcovia - rodičia budovu od podnikateľky kúpili. Ak medzi kúpou budovy a jej darovaním uplynulo viac ako 5 rokov (pri jej predaji v deň darovania by bol príjem z predaja oslobodený od dane z príjmu v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) ZDP), v zmysle § 25 ods. 1 písm. c) ZDP je vstupnou cenou reprodukčná obstarávacia cena, t.j. cena za ktorú by sa majetok obstaral v čase, kedy sa o ňom účtuje. (Táto cena sa zisťuje formou znaleckého posudku).
Ak by medzi kúpou a darovaním uplynula doba kratšia ako 5 rokov (príjem z predaja u darcu by nebol oslobodený od dane z príjmu), v zmysle § 25 ods. 1 písm. a) sa ako vstupná cena použije obstarávacia cena zistená u darcu (t.j. kúpna cena, za ktorú budovu pohostinstva rodičia obstarali od podnikateľky).
Čo sa týka výmeny okien, pokiaľ by sa nemenili rozmery ani tepelnoizolačné vlastnosti okna, iba materál rámov z dreva na plast alebo kovu na plast, je podľa môjho názoru možné tieto výdavky zaúčtovať priamo do daňových nákladov na opravu a údržbu. (Púhou výmenou dreva za plast nedošlo k zmene účelu použitia budovy ani k jej modernizácii - rozšíreniu vybavenosti alebo použiteľnosti budovy - v zmysle § 29 ods. 5 ZDP). Obdobne je to u dverí, pokiaľ neboli bežné dvere nahradené napr. samootváracími dverami na fotobunku).

ormika
28.08.06, 16:11
Pre určenie vstupnej ceny je dôležité, kedy darcovia - rodičia budovu od podnikateľky kúpili. Ak medzi kúpou budovy a jej darovaním uplynulo viac ako 5 rokov (pri jej predaji v deň darovania by bol príjem z predaja oslobodený od dane z príjmu v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) ZDP), v zmysle § 25 ods. 1 písm. c) ZDP je vstupnou cenou reprodukčná obstarávacia cena, t.j. cena za ktorú by sa majetok obstaral v čase, kedy sa o ňom účtuje. (Táto cena sa zisťuje formou znaleckého posudku).
Ak by medzi kúpou a darovaním uplynula doba kratšia ako 5 rokov (príjem z predaja u darcu by nebol oslobodený od dane z príjmu), v zmysle § 25 ods. 1 písm. a) sa ako vstupná cena použije obstarávacia cena zistená u darcu (t.j. kúpna cena, za ktorú budovu pohostinstva rodičia obstarali od podnikateľky).
Čo sa týka výmeny okien, pokiaľ by sa nemenili rozmery ani tepelnoizolačné vlastnosti okna, iba materál rámov z dreva na plast alebo kovu na plast, je podľa môjho názoru možné tieto výdavky zaúčtovať priamo do daňových nákladov na opravu a údržbu. (Púhou výmenou dreva za plast nedošlo k zmene účelu použitia budovy ani k jej modernizácii - rozšíreniu vybavenosti alebo použiteľnosti budovy - v zmysle § 29 ods. 5 ZDP). Obdobne je to u dverí, pokiaľ neboli bežné dvere nahradené napr. samootváracími dverami na fotobunku).
Veľmi pekne ďakujem. No pri čítaní Poradcu 12-13/2006 str.225 som narazila na ďalší problém. A to je: "úprava základu dane v rámci uzávierkových operácii (zaúčtovanie do príjmov zahrnovaných do základu dane) o hodnotu daru prijatého v súvislosti s výkonom činnosti podľa §6 zákona o dani z príjmov." Toto platí aj v prípade že do daru to dostali manželia a až po dvoch mesiacoch to vlastne manžel vloží do podnikania? No... nejako sa mi to začína zamotávať a to som si myslela, že aké to je jednoduché. Ale čím viacej sa tým zaoberám, tým je to tuším zložitejšie. :(

quartz
21.10.06, 03:41
Odpisovať najlepšie podľa ROC. Obehať realitky a dať na papier, že koľko by stála takáto budova na takomto mieste.
Zrušiť bezpodielového vlastníctvo je možné zrušiť aj podpisom pred notárom. Pred súd sa ide vtedy, keď jeden z manželov nesúhlasí.

Naozaj stačí na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov iba zájsť k notárovi, manžel súhlasí aby sa celý majetok prepísal na mňa a na deti.Ako treba postupovať?

M&J
30.10.06, 21:47
Zdravím všetkých! Pripájam sa k tejto téme, pretože taktiež potrebujem poradiť. Podnikateľ FO - JÚ si vo vlastnej réžii, prakticky iba na starých základoch postavil budovu, v ktorej chce prevádzkovať krčmu, na čo si od augusta rozšíril živnosť, od októbra sa stal platcom DPH. Stavbu začal v minulom roku, na náklady, o ktrorých zatiaľ neúčtoval, má faktúry a pokl.doklady, ale nie na všetko (najmä na niektoré práce vykonané skôr svojpomocne). V akej OC má zaradiť budovu do majetku firmy a aké DPH si môže uplatniť pri registrácii. Ako je to s vnútorným zariadením, ktoré nakúpil až v októbri. Súrne prosím o pomoc: pri zaraďovaní budovy, účtovaní a tiež ako novorgistrovaný platca DPH, pretože je to pre mňa nové a nechcem narobiť kopance. Veľmi rada si dám poradiť :o

Podá mi niekto pomocnú ruku, prosíííííííííííííím :)

Marína
31.10.06, 07:56
Naozaj stačí na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov iba zájsť k notárovi, manžel súhlasí aby sa celý majetok prepísal na mňa a na deti.Ako treba postupovať?
................

Marína
31.10.06, 08:39
Zdravím všetkých! Pripájam sa k tejto téme, pretože taktiež potrebujem poradiť. Podnikateľ FO - JÚ si vo vlastnej réžii, prakticky iba na starých základoch postavil budovu, v ktorej chce prevádzkovať krčmu, na čo si od augusta rozšíril živnosť, od októbra sa stal platcom DPH. Stavbu začal v minulom roku, na náklady, o ktrorých zatiaľ neúčtoval, má faktúry a pokl.doklady, ale nie na všetko (najmä na niektoré práce vykonané skôr svojpomocne). V akej OC má zaradiť budovu do majetku firmy a aké DPH si môže uplatniť pri registrácii. Ako je to s vnútorným zariadením, ktoré nakúpil až v októbri. Súrne prosím o pomoc: pri zaraďovaní budovy, účtovaní a tiež ako novorgistrovaný platca DPH, pretože je to pre mňa nové a nechcem narobiť kopance. Veľmi rada si dám poradiť :o

Podá mi niekto pomocnú ruku, prosíííííííííííííím :)
Budovu zaradí v OC v súčte všetkých dostupných dokladov.
Vnútorné zariadenie, ak nie je súčasťou budovy, zaradí do majetku(ak je cena nad 30000) a bude odpisovať. Ak je cena nižšia ako 30000 Sk, zaradí do evidencie krátkodobého majetku a uplatní si VOZD.
Uplatnenie DPH pri registrácii:
http://www.porada.sk/t25207-uplatnenie-prava-na-odpoeitanie-dane-pri-registracii-poda-55.html
http://www.porada.sk/t448-registracia-za-platcu-dhp-odpocet-dane-z-majetku.html?highlight=Registracia+platcu+DHP-odpocet+dane+majetku
http://www.porada.sk/t8595-dph-po-registracii.html?highlight=Registracia+platcu+DHP-odpocet+dane+majetku

M&J
01.11.06, 17:58
Vďaka za užitočné rady, určite sa budem podľa nich riadiť.:)

monikal
02.03.07, 08:00
ahojte tiež me si budovu postavili svojpomocne a prave som volala na DU až na dva a povedali mi, že znalecký posudok v žiadnom prípade, vraj mám obvolat firmy ktoré mi dodali okná, strechu... a vyžiadat si aspon opis faktury. ako to teda je. dakujem