PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : výpoveď zo strany zamestnancamartina 11
03.10.06, 07:12
vie mi niekto poradiť, ohľadom výpovede zo strany zamestnanca zo zdravotných dôvodov? Má zamestnanec nárok na náhradu mzdy za 2 mesiace? Výpoveď bolo podaná okamžite po zistení zdr.problémov, bez uplatnenia výpovednej lehoty.

Zdeni
03.10.06, 07:17
§ 69
(1) Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak

a) podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu,
b) zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu alebo náhradu mzdy, alebo ich časť do 15 dní po uplynutí jej splatnosti,
c) je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie.

(2) Mladistvý zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer aj vtedy, ak nemôže vykonávať prácu bez ohrozenia svojej morálky.

(3) Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel.

(4) Zamestnanec, ktorý okamžite skončil pracovný pomer, má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov.

martina 11
03.10.06, 07:20
No práve to iste som čitala a zaujímalo by ma či je nejaká možnosť ako to obísť, ak by som napríklad uviedla v odpovedi na žiadosť o výpoveď: že bez nároku na náhradu príjmu?

Zdeni
03.10.06, 07:22
No práve to iste som čitala a zaujímalo by ma či je nejaká možnosť ako to obísť, ak by som napríklad uviedla v odpovedi na žiadosť o výpoveď: že bez nároku na náhradu príjmu?
Z akého dôvodu?

martina 11
03.10.06, 07:24
takže z tej otázky mi vyplýva, že sa to neda

Zdeni
03.10.06, 07:26
takže z tej otázky mi vyplýva, že sa to neda
Ak bol dodržaný §69 ods.1 pís.a, a taktiež ods.3, myslím, že sa ti to asi nepodarí obísť.:rolleyes:

sonka1
03.10.06, 07:26
No práve to iste som čitala a zaujímalo by ma či je nejaká možnosť ako to obísť, ak by som napríklad uviedla v odpovedi na žiadosť o výpoveď: že bez nároku na náhradu príjmu?

Už to tu bolo niekde raz debatované,...... mal by mať lekársky posudok, ale myslím, že nestačilo iba potvrdenie od lekára..... a potom čakať 15 dní, kým ho nepreradíte...
skúsim to ešte pohľadať..

Zdeni
03.10.06, 07:29
Už to tu bolo niekde raz debatované,...... mal by mať lekársky posudok, ale myslím, že nestačilo iba potvrdenie od lekára..... a potom čakať 15 dní, kým ho nepreradíte...
skúsim to ešte pohľadať..
Samozrejme, že hovoríme o lekárskom posudku.

martina 11
03.10.06, 07:31
Ide o to, že zamestnávateľ bol s dotyčnou zamestnankyňou nespokojný, pretože výkon nezodpovedal výkonu pred pracovnou zmluvou, ked robila iba na DVP. Tak či tak rozmyšlal o jej prepustení. Avšak ona z vlastneho rozhodnutia prišla s výpovedou zo zdravotných dôvodov, avšak nedokladovala žiadne lekárske posudky a pod. A teraz chce samozrejme zamestnávateľ obísť náhradu a ja sa mám snažiť nejako to poriešiť, v rámci zákona

Zdeni
03.10.06, 07:33
Ide o to, že zamestnávateľ bol s dotyčnou zamestnankyňou nespokojný, pretože výkon nezodpovedal výkonu pred pracovnou zmluvou, ked robila iba na DVP. Tak či tak rozmyšlal o jej prepustení. Avšak ona z vlastneho rozhodnutia prišla s výpovedou zo zdravotných dôvodov, avšak nedokladovala žiadne lekárske posudky a pod. A teraz chce samozrejme zamestnávateľ obísť náhradu a ja sa mám snažiť nejako to poriešiť, v rámci zákona
No ak nemá lekárský posudok, tak by som sa s tým ani nezaťažovala.;)

martina 11
03.10.06, 07:34
Takže nemam ho ani žiadať a tým pádom nemá nárok na náhradu mzdy? Ale asi to musim uviesť v odpovedi na žiadosť o výpoveď čo?(aby som bola kryta v prípade problémov)

sonka1
03.10.06, 07:38
Ide o to, že zamestnávateľ bol s dotyčnou zamestnankyňou nespokojný, pretože výkon nezodpovedal výkonu pred pracovnou zmluvou, ked robila iba na DVP. Tak či tak rozmyšlal o jej prepustení. Avšak ona z vlastneho rozhodnutia prišla s výpovedou zo zdravotných dôvodov, avšak nedokladovala žiadne lekárske posudky a pod. A teraz chce samozrejme zamestnávateľ obísť náhradu a ja sa mám snažiť nejako to poriešiť, v rámci zákona

Pokiaľ nemá lekársky posudok, tak sa absolútne nezaťažuj.......Ludia skúšajú hocičo, ja som písala výpoved za alkohol - považujeme to za hrubé porušenie prac.disc. (viac krát nafúkal), a fešák chcel po mne ešte odstupne, lebo mi mu dávame výpoved :D.
Takže k veci, ak ti priniesie pracovníčka lekársky posudok, že nie je schopná bez ohrozenia zdravia, alebo života vykovávať prácu, tak potom by ju mal zamestnávateľ do 15 dní preložiť na iné miesto. ak tak neurobí, až potom môže dať výpoved zo zdravotných dôvodov.

Zdeni
03.10.06, 07:39
Takže nemam ho ani žiadať a tým pádom nemá nárok na náhradu mzdy? Ale asi to musim uviesť v odpovedi na žiadosť o výpoveď čo?(aby som bola kryta v prípade problémov)
Podľa môjho názoru jej odcituj zákon / vyššie uvedený/ a nebude tam ani zavádzanie ani navádzanie ani obchádzanie.;)

martina 11
03.10.06, 07:39
čiže v mojom pripade ani nemá nárok na náhradu mzdy, chápem to dobre?

sonka1
03.10.06, 07:41
čiže v mojom pripade ani nemá nárok na náhradu mzdy, chápem to dobre?

ano,........ona totiž nemôže dať výpoved zo zdravotných dôvodov, podľa §69ods1a, takže nemá nárok na nijakú náhradu mzdy....

martina 11
03.10.06, 07:44
Tak napíšem výpoveď podľa § 67 bez uplatnenia výpovednej lehoty a punkt. Súhlasite so mnou? Ste zlate ak ano, ak ma doplnite tak tiež samozrejme

Zdeni
03.10.06, 07:44
čiže v mojom pripade ani nemá nárok na náhradu mzdy, chápem to dobre?
Chápeš to dobre. Nemá nárok. /pokiaľ sa neobjaví s posudkom:D /

Chobot
03.10.06, 07:48
Tak napíšem výpoveď podľa § 67 bez uplatnenia výpovednej lehoty a punkt. Súhlasite so mnou? Ste zlate ak ano, ak ma doplnite tak tiež samozrejme

Skús to uhrať na dohodu, tú potom nemôže nijakým spôsobom súdne napadnúť.

Inak s tým lekárskym posudkom to bolo rozoberané tu:

http://www.porada.sk/t32535-okamzite-skoncenie-pp.html

Zdeni
03.10.06, 07:49
Tak napíšem výpoveď podľa § 67 bez uplatnenia výpovednej lehoty a punkt. Súhlasite so mnou? Ste zlate ak ano, ak ma doplnite tak tiež samozrejme
Počkaj, počkaj, §67 pojednáva o dôvode výpovede, nie o výpovednej lehote.

martina 11
03.10.06, 07:53
no ano, ale ak dam výpoved podľa § 67, tak tam tak či tak nieje nárok na výpovednu lehotu, alebo áno?
Proste: dam do tej výpovede len vyhovenie žiadosti na výpoved podľa § 67. Môže to priniesť problémy? Alebo je to ok takto

martina 11
03.10.06, 07:55
alebo tam dať § 60 a nechať to tak? Myslim že zamestnankyna by proti tomu nič nemala. Myslim že to bude takto lepšie

Zdeni
03.10.06, 07:56
no ano, ale ak dam výpoved podľa § 67, tak tam tak či tak nieje nárok na výpovednu lehotu, alebo áno?
Proste: dam do tej výpovede len vyhovenie žiadosti na výpoved podľa § 67. Môže to priniesť problémy? Alebo je to ok takto
A nedá sa to riešiť dohodou, ako píše Chobot? To by bolo najlepšie.

martina 11
03.10.06, 07:57
ako píše chobot, skusim to uhrať na dohodu, uvidime čo z toho vyjde. ďakujem všetkym

Zdeni
03.10.06, 07:57
Predbehla si ma, takže hovoríme o tom istom.;)

Chobot
03.10.06, 07:58
no ano, ale ak dam výpoved podľa § 67, tak tam tak či tak nieje nárok na výpovednu lehotu, alebo áno?
Proste: dam do tej výpovede len vyhovenie žiadosti na výpoved podľa § 67. Môže to priniesť problémy? Alebo je to ok takto

Musíš si uvedomiť, že § 67 je výpoveď zo strany zamestnanca - jednostranný akt. To Ty ako zamestnávateľ nemôžeš napísať. Teda napísať to za ňu môžeš, ale právne to bude podávať ona. Ak podáva výpoveď zamestnanec, tak platí tiež 2 mesačná výpovedná lehota.

Ak aj ona chce skončiť PP, urob, ako som Ti poradil hore, skončenie PP dohodou k určitému dátumu. Vtedy sa neuplatňuje žiadna výpovedná lehota.

Zdeni
03.10.06, 07:59
ako píše chobot, skusim to uhrať na dohodu, uvidime čo z toho vyjde. ďakujem všetkym
Nie je začo.:) Prajem, aby to vyšlo.

kacena
04.06.07, 11:42
Chcem sa s Vami poradiť ako správne postupovať pri výpovedi zo zdravotných dôvodov. Svokra si bola dnes u lekára pre výsledky z vyšetrenia a ten jej odporučil aby hneď opustila svoje pracovisko , pretože lepidlá z ktorými pracuje jej škodia. Hneď mi volala čo má robiť. Podľa mňa by mala mať od lekára posudok , že nemôže tú svoju prácu vykonávať ... atď. a na základe toho požiadať zamestnávateľa o preradenie na inú pozíciu zo zdravotných dôvodov. Na 100% ju však preradiť nebudú môcť , pretože v tej firme sa s lepidlami robí všade. A teda keď ju do 15 dní nepreradia bude môcť dať okamžitú výpoved a bude mať nárok na trojmesačné odstupné / robí tam viac ako 5 rokov / ?
Ďakujem Vám vopred za radu.kacena

Tweety
04.06.07, 12:15
Ak ju do 15 dní nepreradia, môže skončiť okamžite PP iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, kedy sa o dôvode naň dozvedela., bude mať zo zákona nárok na dvojmesačnú náhradu mzdy za VD.

kacena
04.06.07, 12:18
Ak ju do 15 dní nepreradia, môže skončiť okamžite PP iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, kedy sa o dôvode naň dozvedela., bude mať zo zákona nárok na dvojmesačnú náhradu mzdy za VD.

Ďakujem Tweety
prečo na dvojmesačnú a nie trojmesačnú : a prosím ťa čo je to VD ?

Tweety
04.06.07, 12:19
Pretože podáva výpoveď zamestnankyňa, a vtedy je iba dvojmesačná, odpracované roky vo fi nie sú podstatné.. VD je výpovedná doba.

Zita4
04.06.07, 12:20
Ďakujem Tweety
prečo na dvojmesačnú a nie trojmesačnú : a prosím ťa čo je to VD ?
§ 69 Zákonníka práce:
(1) Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak

a) podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu,
b) zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu alebo náhradu mzdy, alebo ich časť do 15 dní po uplynutí jej splatnosti,
c) je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie.

(2) Mladistvý zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer aj vtedy, ak nemôže vykonávať prácu bez ohrozenia svojej morálky.

(3) Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel.

(4) Zamestnanec, ktorý okamžite skončil pracovný pomer, má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov.

kacena
04.06.07, 12:23
§ 69 Zákonníka práce:
(1) Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak

a) podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu,
b) zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu alebo náhradu mzdy, alebo ich časť do 15 dní po uplynutí jej splatnosti,
c) je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie.

(2) Mladistvý zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer aj vtedy, ak nemôže vykonávať prácu bez ohrozenia svojej morálky.

(3) Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel.

(4) Zamestnanec, ktorý okamžite skončil pracovný pomer, má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov.

ÁNO TOTO SOM SI PREČÍTALA len som chcela vedieť či volím správny postup

Zita4
04.06.07, 12:25
ÁNO TOTO SOM SI PREČÍTALA len som chcela vedieť či volím správny postup
Pozri si odst. 4. Tam je napísané to, na čo si sa pýtala ;) . Nie je to odstupné, ale náhrada mzdy. To znamená, že z toho bude zrazené aj poistné, nie len daň.