PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Vaše želania na vypracovanie otázokPages : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Jozef Mihál
06.12.06, 19:35
Upozornenie: Ak chcete odpoveď na svoju otázku a chcete ju mať čo najskôr, dajte si prosím tú námahu a otázku zadajte do témy, korá je jej obsahovo najbližšia. Pomôžete nám tak udržať poriadok a prehľad v témach. Vaše otázky sú často zaujímavé a je škoda, ak sa na ne zabudne v tejto "zbernej" téme.

Ak máte otázky, v prvom rade sa pokúste nájsť si odpoveď v DRAK (http://www.drak.porada.sk)-ovi sami. Len ak sa Vám nepodarí nájsť odpoveď, zadávajte otázky do príbuzných tém. K tomu využite systém značiek:

http://www.porada.sk/tags/ (http://www.porada.sk/tags/)

Téma "Vaše želania na vypracovanie otázok" slúži na zbieranie podnetov na vypracovanie nových tém do sekcie "Praktické príklady".

Ďakujem za pochopenie.

Marína
07.12.06, 07:21
Daň z príjmov FO
Daňovník v riadnom daňovom priznaní podal aj Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane (2%) podľa § 50.
Daňovníkovi vznikla povinnosť podať dodatočné DP kvôli zníženiu daňovej povinnosti. Tým vzniká aj rozdiel v sume 2% poukázaného podielu medzi už zaplatenou daňou a daňou vypočítanou v dodatočnom DP.
Rieši vzniknutú situáciu DÚ? Ak áno, ako?
Už som to zistila.
Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby ........ - Typ B
XII. oddiel(časť)
Podiel zaplatenej dane poukázaný sprácom dane príjimateľovi nemožno upravovať, ak sa dodatočne zistí, že daňové povinnosť daňovníka bola iná (§ 50 ods.10). Ak daňovníkovi vznikne preplatok na dani, o rozdiel medzi sumou poukázanou prijímateľovi a sumou zodpovedajúcou podielu zaplatenej dane z upravenej daňovej povinnosti sa daňovníkovi zníži preplatok na dani (toto sa uvádza na r. 108 dodatočného daňového priznania).

Beata
07.12.06, 07:29
Jožko, prosím Ťa, bude DRAK riešiť aj odmeňovanie vo verejnom záujme?

ANNAP
11.12.06, 04:39
Syn ide pracovať od 1.1.2007 v ČR na riadnu pracovnú zmluvu, na to aby mal zdravotné ošetrenie aj v SR mu treba potvrdený formulár E106.Z českej strany ho veľmi ťažko poskytujú. čo to znamená, platí zamestnávateľ viac, alebo chcú aby si vybavil lekárov v ČR?

dana99
19.12.06, 11:03
Dobrý deň.
Na nástenke v Soc.poisťovni v Košiciach je oznam, že registračné listy FO dobrovoľne nemocensky poistených osôb sa nemajú podávať cez podateľňu, ale u konkrétnej osoby (podľa mena poistenca). Keďže som natrafila na nestránkový deň, nechala som reg.list v podateľni. Keď som dodatočne prišla zistiť č.účtu a var.symbol na úhrady poistenia, dostala som krik, že cez podateľňu sa to nema dávať. Za krátky čas som zistila prečo. Sesternica (SZČO bez povinnosti platiť poistné) sa išla registrovať ako DNP a všemožne ju od tohoto kroku odhovárali, že to nemusí, a načo jej to bude, a načo si dáva max. VZ a že jej stačí min.. Keď im povedala, že keď sa zamestná, príde si VZ znížiť, oni na to, že to sa nedá a že sa bude musieť odhlásiť a nanovo prihlásiť, ... blá, blá, blá... Prečo to robia? (prečo asi) dá sa nejako brániť?

S pozdravom Dana z Košíc

ešte prikladám:
http://www.porada.sk/t37694-znii-oetrovne-priemer.html

Jozef Mihál
19.12.06, 11:45
Dobrý deň.
Na nástenke v Soc.poisťovni v Košiciach je oznam, že registračné listy FO dobrovoľne nemocensky poistených osôb sa nemajú podávať cez podateľňu, ale u konkrétnej osoby (podľa mena poistenca). Keďže som natrafila na nestránkový deň, nechala som reg.list v podateľni. Keď som dodatočne prišla zistiť č.účtu a var.symbol na úhrady poistenia, dostala som krik, že cez podateľňu sa to nema dávať. Za krátky čas som zistila prečo. Sesternica (SZČO bez povinnosti platiť poistné) sa išla registrovať ako DNP a všemožne ju od tohoto kroku odhovárali, že to nemusí, a načo jej to bude, a načo si dáva max. VZ a že jej stačí min.. Keď im povedala, že keď sa zamestná, príde si VZ znížiť, oni na to, že to sa nedá a že sa bude musieť odhlásiť a nanovo prihlásiť, ... blá, blá, blá... Prečo to robia? (prečo asi) dá sa nejako brániť?

S pozdravom Dana z Košíc

ešte prikladám:
http://www.porada.sk/t37694-znii-oetrovne-priemer.html

Vy by ste na ich mieste postupovali inak? SP môže "radiť" ako chce, podstatné je to, čo hovorí zákon.

marek32
19.12.06, 14:18
Dobrý deň,osoba je v evidencii nezamestnaných od 12/2006. Bola aj v evidencii nezamestaných v období 11/2005-03/2006. Za tieto mesiace bola poskytnutá dávka v nezamestnanosti. Z dôvodu začatia výkonu činnosti zamestnanca v Česku v 03/2006 bola vyradená z evidencie nezamestnaných.
Má takáto osoba nárok na vyplatenie zostávajúcej dávky v nezamestnanosti podľa § 105 ods. 3 zákona 461/2003 (ešte za jeden mesiac) ?
Pani (možno je aj slečna) na sociálnej poisťovni tvrdí že nie, lebo vraj iba vtedy by mal nárok, keby začal výkon činosti zamestnanca v SR. (podľa pani na sociálnej poisťovni: začatie výkonu činnosti zamestnanca v zahraničí -nemožno apikovať § 105 ods.3 resp. ods.4 a takáto osoba nemá nárok na vyplatenie zostávajúcej časti dávky v nezamestnanosti)
Má sociálna poisťovňa pravdu ?

http://www.porada.sk/t14377-p4-davka-v-nezamestnanosti.html#post344187

Jozef Mihál
19.12.06, 14:47
Pozrite tu:

http://www.porada.sk/t38358-narok-na-davku-v-nezamestnanosti-pri-znovuzaradeni-do-evidencie-nezamestnanych.html

Anna2212
26.12.06, 19:18
Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či do vlastného prijmu manželky sa započítava aj príspevok z ÚP na samostatnú zárobkovú činnosť? Podnikať som začala len koncom roka 2006 a nemám okrem príspevku žiaden iný príjem z podnikania, ale začiatkom roka som bola zamestnaná a mala som aj príjem na dohodu, z manželom máme tri deti a manžel by si chcel uplatniť daňový bonus, / pracuje v zahraničí / ďakujem.

marek32
12.01.07, 13:31
Dobrý deň, zamestnankyna je na rodičovskej dovolenke celý mesiac 12/2006 a budú jej vyplatené koncoročné odmeny. Aké odvody sa platia ? Platí aj pre takýto prípad nižšie uvedený link ? Dakujem.

http://www.porada.sk/t36535-zamestna...poistenie.html

Jozef Mihál
12.01.07, 21:53
To marek32:

Platí to isté, čo je v uvedenom linku.

V zdravotnom poistení však môže svoju rolu zohrať ročné zúčtovanie - ak príjem zamestnankyne za obdobie starostlivosti o dieťa bude nižší ako polovica úhrnu min.miezd, poistné v RZ ZP bude nulové a preddavky sa vrátia.

dana99
23.01.07, 11:28
Dobrý deň. Prosím Vás, ako mám chápať ... do príjmu manželky sa zahŕňa aj suma, ktorou zamestnávateľ prispieva na stravovanie.
Máme do príjmu zarátať aj tých 55% z ceny obeda alebo len príspevok na stravovanie zo soc.fondu?
Ďakujem. Dana

Jenny
29.01.07, 16:03
SZČO, ktorý bol na zahraničnej služobnej ceste od 16.00, má nárok na stravné v cudzej mene + vreckové podľa počtu hodín /16.00-24.00/. Má súčasne nárok aj na stravné za odpracovaný deň, podľa ZDP_§19_ods.2_pism.p , keď pracoval viac ako 4 hodiny?
Ďakujem Jenny:rolleyes:

judita1971
29.01.07, 16:11
Zamestnankyňa ide na materskú dovolenku, bude poberať dávku. Jej manžel chce byť súčasne s ňou na rodičovskej dovolenke. Obidvaja sa budú starať o dieťa. Myslím si, že môžu byť obidvaja súčasne ale len jeden môže poberať dávku.Má to nejaké výhody? Manžel zamestnankyne je toho času bez práce (http://www.porada.sk/autolink.php?id=10&script=showthread&forumid=64).
Prečítala som si komentár od p. Strýčkovej k rodičovskej dovolenke Znamená to, že teoreticky matka naša zamestnankyňa môže nastúpiť do práce (http://www.porada.sk/autolink.php?id=10&script=showthread&forumid=64) po uplynutí 14 týždňov od nástupu na MD, najskôr po 6 týždňoch od pôrodu a manžel môže byť doma starať sa o dieťa a poberať materské ? Musí však splniť podmienku 270 dní za posledné dva roky ?

Zoltán Kovács
30.01.07, 15:55
Ako riešiť nasledujúcu situáciu?
Môj otec je invalidný dôchodca s poklesom praceschopnosti viac ako 70%. 06.10.2004 dovršil dôchodkový vek. Napriek tomu pracuje, a nepožiadal o starobný dôchodok. Viem, že zákon o soc.poistení hovorí o tom, že dňom dovršenia veku nároku na starobný dôchodok sa invalidný dôchodok automaticky preklasifikuje na starobný. A tu nastal problém. Každý rok (2005,2006) požiadal zo Slovenskej pošty potvrdenie o tom aký dôchodok a v akej výške sa mu vypláca. Na potvrdení má uvedený invalidný dôchodok, a nie starobný (ktorý vlastne od 06.10.2004 má dostávať).
Na základe týchto potvrdení v mzdovej účtarni mu naďalej uplatňovali nezdaniteľnú čiastku (invalidný dôchodok nemá vplyv na uplatnenie).
Ale teraz mzdová účtovníčka, keď chcela urobiť ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti, mu oznámila, že musí za roky 2005 a 2006 doplatiť dane.
Ak vychádzam z toho, že invlidný dôchodok dňom 06.10.2004 sa automaticky preklasifikoval na starobný potom mzdová účtovníčka urobila chybu, že v rokoch 2005 a 2006 otcovi uplatnila nezdaniteľnú čiastku. Ale na druhej strane na potvrdení o druhu dôchodku stále má uvedený invalidný dôchodok. Kto urobil chybu? Mzdová účtovníčka, alebo Sociálna poisťovňa, že ešte stále vypláca invalidný a nie starobný dôchodok (podľa potvrdenia)?
Mzdová účtovníčka otcovi oznámila, že musí doplatiť dane za roky 2005 a 2006 v úhrne cca 31.000,- Sk. Samozrejme, že týmto vyhlásením priviedol otca na pokraj srdcového kolapsu.

Ako teraz postupovať? Kto má pravdu? Podľa mňa podľa potvrdenia otec ešte stále poberá invalidný dôchodok, nakoľko SP nepreklasifikovala invalidný.

liba2
30.01.07, 16:25
SZČO, ktorý bol na zahraničnej služobnej ceste od 16.00, má nárok na stravné v cudzej mene + vreckové podľa počtu hodín /16.00-24.00/. Má súčasne nárok aj na stravné za odpracovaný deň, podľa ZDP_§19_ods.2_pism.p , keď pracoval viac ako 4 hodiny?
Ďakujem Jenny:rolleyes:
Od 1.1.2007 sa u SZČO už neprihliada na to, či odpracoval viac ako 4 hod./deň - musí vedieť preukázať, že pracoval do nástupu na pracovnú cestu (do 16.hod.).

http://www.porada.sk/t37717-stravne-pre-szco-sa-od-1-1-2007-zvysuje-na-89-sk.html

Maňuša
30.01.07, 17:00
V roku 2005 som viedla JÚ ako SZČO, za rok 2006 bysom chcela pri DP využiť paušálne výdavky,je to možné aj v prípade,keď mi pohľadávka z roku 2006 prešla do r.2007, počítajú sa v tomto prípade do príjmov aj úroky z účtu v banke ? Ďakujem za odpoveď.

Jozef Mihál
30.01.07, 17:14
Dovolím si upozorniť zadávateľov otázok, že v DRAK-ovi "na mzdy" riešime len problematiku mzdového účtovníctva. Otázky smerujúce na jednoduché alebo podvojné účtovníctvo sú mimo rozsah DRAK-a na mzdy.

To platí aj pre "stravné" SZČO - ak sa v DRAK-ovi svojho času zjavila aktualita o stravnom SZČO zvýšenom od 1.1.2007 na 89 Sk, bola to výnimka potvrdzujúca pravidlo. Ďakujem za pochopenie.

ludeko
31.01.07, 05:31
Dobrý deň!
Náš zamestnanec ukončí pracovný pomer 10.1.2007. 11.1. požiada o predčasný st.dôchodok. Môžem mu vo výplate za január vyplatiť odchodné? Aké doklady potrebujem od neho predložiť? Stačí jeho čestné prehlásenie, že požiadal o predčasný dôchodok, alebo potrebujem čakať na rozhodnutie od SocP a až potom vyplatiť odchodné i keď to bude o niekoľko mesiacov neskôr? Ďakujem. Ľudmila

tonkat
04.02.07, 22:19
Ja sa tiež pripájm k žiadosti o vypracovanie témy dôchodcovia - odvody a zdaňovanie v súvislosti s priznaním predčasného dôchodku spätne od napr. júna 2005.
- Zaujímalo by ma, či sa mu pri oprave odvodov do SP upraví aj invalidné od júna 2005 alebo až od 01.08.2006
- Druhá otázka je zdaňovanie príjmu, resp.opravné DP v takomto prípade: priznaný predčasný dôch. 06/2005, skončenie pracovného pomeru v 07/2006, nám to oznámil až v 02/2007, pretože chce odchodné. Odchodné aj úpravu odvodov urobíme v 01/2007. Do ktorého roku zahrnie zvýšený základ dane z titulu zníženia odvodov? Najvýhodnejšie by to preňho bolo zahrnúť do r. 2007 - neplatil by daň do tých cca 45 000, ale môže to tak urobiť? Vďaka za ochotu a pomoc.

marek32
05.02.07, 06:46
Manželka je toho času na rodičovskej dovolenke. Je sporiteľom starobného dôchodkového sporenia. Štát jej prispieva na SDS.
Započítava sa na účely nezdaniteľnej čiastky na manželku do vlastného príjmu manželky tento príjem ?

Započítava sa aj prémia pripísaná stavebnou sporiteľňou ?

dudel
05.02.07, 07:46
Dobrý deň.

Chcela by som sa popýtať, či zamestnanec, ktorý mal u iného zamestnávateľa dohodu o vykonaní práce ma môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania a či mu ho môžem urobiť.
Ďakujem a prajem Vám príjemný deň.

PD Podhorany
07.02.07, 15:46
Chcela by som sa spýtať

Švagor v roku 2006 :

v I. - III. nebol zamestnaný, platil len Zdravotné poistenie - bol samoplatca, nebol evidovaný na Úrade práce

v IV. - X. bol zamestnaný na pracovnú zmluvu s príjmom 58 000,- Sk, spolu za 7 mesiacov

v XI. bol zase samoplatca - nenevidovaný na Úrade práce - do 26.11.2006

od 27.11.2006 začal pracovať na pracovnú zmluvu, zamestnanie trvá, s platom 12 000,- Sk

Môže si požiadať o Ročné zúčt.dane, alebo si musí podať Daňové priznanie ?
Keď by si sám podal DP, prosím Vás, môže si uplatniť 90 816,- Sk ?
Z mesiacov, ktoré pracoval má Potvrdenia o príjmoch ..., ale ako vydokladuje tie mesiace, kedy bol samoplatca, počula som, že stačí Čestné prehlásenie, ale či musí byť aj overené, alebo či treba doklad zo Zdravotnej poisťovne
o platení poistného ?

Veľmi pekne Vám ďakujem a prajem príjemný zbytok dnešného dňa.

Lubina
07.02.07, 19:05
Dobrý deň,

rada by som sa spýtala či je možné, aby bola podpísaná dohoda o vykonaní práce, prípadne dohoda o brigádnickej práci študentov s odmenou nie v SKK ale v eurách. Ak áno, aký je ďalší postup pri zdaňovaní, prípadne prerátaní na SKK.

Ďakujem

Darin
11.02.07, 12:53
Prosím Vás vstupuje príjem z ročného ZP za rok 2005 SZČO do základu dane r.2006, alebo je tento príjem oslobodený. Ďakujem

LuJa
12.02.07, 07:25
Môže si ešte SZČO v daňovom priznaní za rok 2006 uplatniť aj nedoplatok
z RZZP ktorý mu vznikol za rok 2005, (pokiaľ si zabudol podať opravné daňové priznanie za rok 2005)?
Ďakujem.

katkaj
12.02.07, 07:27
Môže si ešte SZČO v daňovom priznaní za rok 2006 uplatniť aj nedoplatok
z RZZP ktorý mu vznikol za rok 2005, (pokiaľ si zabudol podať opravné daňové priznanie za rok 2005)?
Ďakujem.

Kvôli nedoplatku na zdravotnom za rok 2005 sa nepodávalo opravné DP. Nedoplatok sa zahrnie do DP za rok 2006 :rolleyes:

veronikasad
12.02.07, 07:57
Dobrý deň,

Prosím o informáciu ako riešiť tento problém. Zamestnancovi v januári 2005 po prehodnotení zdravotného stavu odobrali čiastočný invalidný dôchodok. Od 2/05 sme mu prestali uplatňovať zniženu sadzbu zdrav.poisteni. Zamestnanec sa voči rozhodnutiu soc.poisťovne odvolal v januári 2007 nám predložil rozhodnutie soc.poisťovne o uvoľnení výplaty inv.dôchodku podľa § 70 a § 112 odst.4 zák.461/2003 na základe rozsudku Najvyššieho súdu SR.

Ako riešiť zmenu sadzby ZP spätne ?
1. mám podať opravné výkazy za 02/05-12/06 ? Keby som to robila cez SW musim dať znovu generovať výplaty a zmení sa mi aj suma na výplatu. Takto by som to robila nerada, lebo neviem čo spätne so vzniknutými rozdielmi vo výplate. Výplatná listina nebude sedieť na peňažný denník.

2. uvažujem podať ročné zúčtovanie ZP za rok 2005 a r.2006 /neviem však aký typ - jedná sa o zmenu sadzby/.RZ ZP za r.2005 by si podal zamestnanec - nie zamestnávateľ. Keď som sa informovala v pobočke VšZP v PD, za r.2005 mi to už nedoporučili, že ročné zúčtovanie je už uzavreté a mohla by som dostať pokutu, že som ho nepodala do 30.6.2006. Prečo - veď dotyčná pracovníčka nemala povinnosť podať RZ ZP ?Naozaj nie je možné cez RZ robiť dodatočné opravy ZP ako je to cez daňové priznanie ?

Ďakujem za odpoveď
-----------
Veronika

mia2
12.02.07, 20:35
Prosím o radu.Dôchodkyňa zarobila v r.2006 36 tis. Sk. Zrážová daň 6840,-- Sk.Daň z úroku zo stav. sporenia 494,-- Sk. Podá si sama daň priznanie typ A, vykáže celú zrážkovú daň 7334,--SK v riadku 63 a 65 DP? Doloží potvrdenie o príjmoch a výpis z účtu stav. sporenia. Manžel - dôchodca, má len daň zo stav.sporenia,aj on môže podať DP? Ďakujem za odpoveď, aj keď nemám DRAKA

Katarína Cigánová
13.02.07, 08:03
Dobrý deň , prosím o odpoveď , ako sa mám vysporiadať s nedoplatkom ročného zúčtovania zdrav. poistenia za r. 2005 , jednak u zamestnávateľa / môžem účtovať v r. 2006 : 524 / 336 ? / a jednak u zamestnanca .
U zamestanca pri potvrdení zdaniteľnej mzdy je takto zaplatený príspevok na ZP vyšší v. r. 2006 a teda aj " odpočítateľná položka " za ZP v r. 2006 ?
Daňový poradca totiž niečo na seminári splietal, že pre nedoplatok ZP za rok 2005 nie je priestor v Zákone o dani z príjmov , / vraj sú riešené iba preplatky / príjmy/.
Ďakujem za odpoveď. Katarína

mkrpelanova
13.02.07, 09:41
Dobry den chcela by som sa spytat, ak mam prijem zo zamestnania za rok 2006 52000 a prijem zo zivnosti 82000, budem platit odvody? Ak ano tak ake a kolko? Zamestnavatel za mna plati. Dakujem

veronikasad
13.02.07, 10:02
Dobry den chcela by som sa spytat, ak mam prijem zo zamestnania za rok 2006 52000 a prijem zo zivnosti 82000, budem platit odvody? Ak ano tak ake a kolko? Zamestnavatel za mna plati. Dakujem

Do socialky odvody platit nebudes, lebo tvoj prijem zo zivnosti nepresiahol 12-nasobok min. mzdy. Zdravotne poistenie zavisi od tvojich vydavkov z podnikania. Musis podat rocne zuctovanie ZP a ak ti vyjdu preddavky viac ako 100 sk mesacne, budes platit v skutocnej vyske podla RZ ZP, teda nie ako klasicky zivnostnik z min. mzdy, t.c. plati zivnostnik najmenej 1064 mesacne.

-------
Veronika

uko
14.02.07, 08:14
zamestnanec požiadal zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň. uplatňuje si nezdaniteľnú čiastku na manželku, ktorá bola počas celého roka 2006 na čiastočnom invalidnom dôchodku, iný príjem nemá. zamestnanec si upatňuje rozdiel medzi nezd.čiastkou a sumou dôchodku.
manželka ale požiadala o spätné prehodnotenie invalidného dôchodku. rozhodnutie ešte nemá, ale čo v prípade, že jej bude dodatočne vyplatený invalidný dôchodok napr. za mesiace 8-12/2006? bude musieť zamestnanec podávať opravné daňové priznanie alebo sa to bude považovať za manželkin príjem roku 2007?

Jozef Mihál
14.02.07, 09:07
Ďakujeme za podnety na vypracovanie tém pre sekciu Otázky - odpovede, reagovať budeme v týždni od 19.2.

Marta V
14.02.07, 16:22
Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať, keď niekto pracuje celý rok 2006 v Čechách, na Slovensku má trvalý pobyt, ale žiaden príjem tu nemal, musí si podať daňové priznanie na Slovensku? Ďakujem

Allice
14.02.07, 17:09
Neviem, ako postupovať pri daňovom priznaní inval.dôchodcu,ktorý mal len inval.dôchodok a príjem v neziskovej organizácii cca 40000 Sk.Je nejaký zákon, kde môžem nájsť návod, alebo mi poradíte?
Ďakujem

Romca
16.02.07, 07:01
Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať, je možné vykonať ročné zúčtovanie zamestnancovi z Maďarska, ktorý je rezident Maďarska - pracuje v Maďarsku, býva v Maďarsku a pracuje aj na Slovensku - ma príjem zo Slovenska ? Alebo musime vystaviť potvrdenie o zdaniteľnej mzde a daňové priznanie si podá v Maďarsku ?
ďakujem

Romca
16.02.07, 07:06
Dobry den,
prosím o radu, dokedy je možné podať dodatočné daňové priznanie za r. 2005, zamestnancovi bolo vykonané ročné zúčtovanie dane za r. 2005 nesprávne, je to možné ešte napraviť dodatočným daňovým priznaním a čo všetko je potrebné doložiť na DÚ ?
Ďakujem.

Romca
16.02.07, 08:47
Dobry den,
chcela by som sa opýtať ak si chce manžel uplatniť manželku pri ročnom zúčtovaní, ktorá mala príjem zo zahraničia, je možné tento príjem odrátať od nezdaniteľnej časti a uplatniť rozdiel manželovi ? Akým kurzom je potrebné prepočítať príjem zo zahraničia ?
Ďakujem.

ondrejvla
16.02.07, 19:37
Dobrý večer, mám otázku, myslím, že uvažujem správne, ale chcem si byť istá, aby som sa vyhla zbytočným chybám. Som starobná dôchodkyňa, ZŤP so 60% mierou postihnutia. Pracujem na kratší pracovný čas v 3 spoločnostiach. Na základe rozhodnutia ÚPSVaR, ktoré predložím zamestnávateľovi, budú pre mňa i pre zamestnávateľa odvody do ZP len 2% a 5%, i napriek tomu, že som nie invalidná, ale starobná dôchodkyňa?

veronikasad
18.02.07, 12:06
Dobry den,

starobny dochodca pracoval cely rok 2006 na dohodu o vykonaní prace. V niektorych mesiacoch jeho prijem presiahol 5 tis. sk a je zdanený preddavkovou danou.
V Potvrdení... za r.2006 je uvedene :
r.04 ČZD 23 586,- SK
r.05 Uhrn preddavkov 4479,- sk

r.12 Daň vyberana zražkou - uhrn prijmov 35 844,- sk
r. 14 uhrnna suma dane 6 808 sk.

Môže sa rozhodnuť, že si poda DP "A" a bude žiadať len vratenie zražkovej dane ? /zrazená zrážková daň je vyššia ako preddavková/
Celkový príjem presahuje 45 tis. SK a ako starobný dôchodca nemá nárok na odpoč. položku.

Ďakujem za odpoveď.

----------
Veronika

bystre
19.02.07, 06:27
Dobrý deň. Náš pracovník je rozvedený. Má dve deti, ktoré sú zverené do opatery bývalej manželke. Je nezamestnaná a s manželom sa dohodli, že 1 dieťa bude žiť u manžela. Priniesol potvrdenie od Miestneho úradu, že od 1.10.2006 dieťa býva s ním v spoločnej domácnosti, ako aj jeho rodný list. Chce si uplatniť daňový bonus spätne pri roč. zúčtovaní s platnosťou od 1. 10. 2006. Má naň po predložení tých dvoch dokladov nárok? Ak áno, aj v roku 2007? Vopred veľmi ďakujem. P. S. Stále neviem, či dobrým spôsobom zadávam otázku

Tatiana
19.02.07, 09:08
Dobrý deň.
Rada by som vedieť, že či pri vypísovaní žiadosti o ročné zúčtovanie treba aj doložiť príjem manželkin zo soc. poisťovní keď v roku 2006 nemala žiadny príjem okrem poberania materského a potom rodičovský príspevok. Ďakujem

Kováčka
19.02.07, 09:51
Dobrý deň,
prosím, pomôžte mi s týmto.
Zamestnanec má mesačnú mzdu 23.540,-
V roku 2005 mal OČR v mesiaci január 10 dní. Jeho hrubá mzda bola 23.590,-, mal v nej zahrnutú aj odmenu. Odvody som robila zo vtedajšieho maximálneho vymeriavacieho základu 21.548. V mesiaci november 2005 mal OČR 5 dní, hrubá mzda bola aj s odmenou 23.540, z tejto sumy som urobila aj odvody, keďže max. vymeriavací základ bol už 23.738. V roku 2006 bol tento zamestnanec PN. ZO SP žiadajú opraviť vymeriavací základ za 01/2005 - čomu by som rozumela, keďže dosiahol max.vymeriavací základ - ale chcú to aj za 11/2005. A ja si myslím, že za 11/2005 nič upravovať nemám, lebo nedosiahol max. základ.
Prosím, dajte tip na nejaký "polopatistický" návod na všetky výpočty pri PN zamestnanca, ktorý má aj nemá max.vymeriavací základ. Mzdy robím ručne, keďže mám len 3 zamestnancov. Tak ma z tej sociálky domotali, že si pripadám ako totálny pako a už si nie som ničím istá.
Ďakujem pekne.

Socha
19.02.07, 12:21
Rada by som sa opýtala ohľadom potvrdenia o príjmoch fyzickej osoby za rok 2006: firma bola dlhodobo v platobnej neschopnosti a peniaze vyplácala, keď boli. K 31.12.2006 ukončila firma svoju činnosť. Teraz mamka dostala potvrdenie za rok 2006 a na potvrdení má napísané "vyplatené za 12/2004 - 12/2006 - čiastočne". Viem, že do príjmu sa uvádzajú všetky skutočne vyplatené príjmy za rok 2006, ktoré boli vyplatené do 31.1.2007. Ale ako je to s poistným a zrazenými preddavkami? Píšu sa do potvrdenia tie, ktoré priamo súvisia s vyplatenými mzdami, t.j. zrazené v 12/2004 - 12/2006, aj keď neviem, ako to rozkúskovať, lebo doteraz zostali ešte nejaké mzdy nevyplatené a ktovie, či ich ešte niekedy mamka uvidí. Alebo tam treba uviesť preddavky na poistné a daň, ktoré boli zrazené kompletne v roku 2006? Máme v tom guláš - to potvrdenie je strašne neprehľadné, vôbec sa nevieme na základe výplatných pások dopracovať k sumám, ktoré tam sú uvedené. Je to troška z toho mesiaca, troška z toho.... A to ani nehovorím o príjme, ktorý tam je uvedený a v skutočnosti dostala z toho možno dve tretiny, zaplatené preddavky nejakých 2.000,- Sk a teraz jej vychádza doplatiť daň 14.000,- Sk na základe toho nezmyselného potvrdenia. Každý mesiac jej bol pritom zrážaný príspevok na DDS vo výške 300 Sk ale v potvrdení má v kolónke 09 uvedené len 300 Sk (myslím, že by tam malo byť aspoň 300x12 - alebo sa mýlim?) Bola by som rada, keby ste ma vedeli nejako nasmerovať, lebo tých peniažkov nie je veľa a mám silný pocit, že mamku chce len niekto jednoducho ošklbať.

oferka
19.02.07, 13:00
Dobrý deň!
Súrne potrebujem zistiť nasledovnú vec.
Ak náš zamestnanec zmenil k 01.01.2007 zdravotnú poisťovňu, aké oznamovacie povinnosti z toho vyplývajú pre zamestnávateľa - platiteľa voči príslušnej zdravotnej poisťovni? Treba zamestnanca prihlásiť na " Hromadnom oznámení..." do novej poisťovne?
Zaodpoveď ďakujem.

Tweety
19.02.07, 17:59
Dobrý deň!
Súrne potrebujem zistiť nasledovnú vec.
Ak náš zamestnanec zmenil k 01.01.2007 zdravotnú poisťovňu, aké oznamovacie povinnosti z toho vyplývajú pre zamestnávateľa - platiteľa voči príslušnej zdravotnej poisťovni? Treba zamestnanca prihlásiť na " Hromadnom oznámení..." do novej poisťovne?
Zaodpoveď ďakujem.
Bolo potrebné tak učiniť do 8 dní od uvedenej zmeny cez Oznámenie zamestnávateľa......

Vianocka
19.02.07, 19:28
Dobry den,

starobny dochodca pracoval cely rok 2006 na dohodu o vykonaní prace. V niektorych mesiacoch jeho prijem presiahol 5 tis. sk a je zdanený preddavkovou danou.
V Potvrdení... za r.2006 je uvedene :
r.04 ČZD 23 586,- SK
r.05 Uhrn preddavkov 4479,- sk

r.12 Daň vyberana zražkou - uhrn prijmov 35 844,- sk
r. 14 uhrnna suma dane 6 808 sk.

Môže sa rozhodnuť, že si poda DP "A" a bude žiadať len vratenie zražkovej dane ? /zrazená zrážková daň je vyššia ako preddavková/
Celkový príjem presahuje 45 tis. SK a ako starobný dôchodca nemá nárok na odpoč. položku.

Ďakujem za odpoveď.

----------
Veronika

Podľa príkladu, aký nám bol prezentovaný na školení, si dôchodca vyberie z jednotlivých odmien za príslušné mesiace odmeny tak, aby sa zmestil do sumy 45 408,00 Sk a podá D.P. typu A. Dostane späť preddavky aj zrážku dane.

vjana
20.02.07, 10:10
Sociálny - fond zaokrúhľovanie

Chcela by som sa opýtať ako sa zaokrúhľuje tvorba sociálneho fondu pri ročnom zúčtovaní. V zákone sa mi to nepodarilo nájsť. Mne vyšlo, že sociálny fond by sa mal tvoriť vo výške 45 115,74. Zaokrúhľuje sa matematicky, alebo vždy na celé SKK nahor?
ďakujem

janasim
20.02.07, 16:09
Má nárok na dańový bonus SZČO,ktorý žije v spoločnej domácnosti s družkou, s ktorou majú spoločné dieťa, ale on má trvalý pobyt inde a družka je na MD,teda na dieťa si nikto tento bonus neuplatňuje. Vďaka.

nb00078
21.02.07, 07:11
Dobrý den,

za rok 2005, ktorý som celý odpracovala v CR som nepodala na SR DP kvoli neznalosti dan.rezidentury. Chcela by som ho podat dodatočne tento rok za 2005 +2006. Je to možné takto urobit? Hrozí mi nejaká pokuta (5-15.000??), je možné požiadat o prepáčenie pokuty? Stačí dodat potvrdené kopie od zamestnavatela, lebo v CR som dala originály????
prosím poradte mi (katarina.cirbesova@bts-cee.cz)
díky vopred.

Jozef Mihál
21.02.07, 07:15
Témy k zdaňovaniu príjmov zo zahraničia pripravujeme.

Jozef Mihál
21.02.07, 07:18
Má nárok na dańový bonus SZČO,ktorý žije v spoločnej domácnosti s družkou, s ktorou majú spoločné dieťa, ale on má trvalý pobyt inde a družka je na MD,teda na dieťa si nikto tento bonus neuplatňuje. Vďaka.
Informácie k daňovému bonusu:

http://www.porada.sk/tags/index.php?tag=/danovy-bonus/

Konkrétne prípad na ktorý sa pýtate je rozoberaný tu:

http://www.porada.sk/t37156-danovy-bonus-spolocna-domacnost.html

Jozef Mihál
21.02.07, 07:20
Sociálny - fond zaokrúhľovanie

Chcela by som sa opýtať ako sa zaokrúhľuje tvorba sociálneho fondu pri ročnom zúčtovaní. V zákone sa mi to nepodarilo nájsť. Mne vyšlo, že sociálny fond by sa mal tvoriť vo výške 45 115,74. Zaokrúhľuje sa matematicky, alebo vždy na celé SKK nahor?
ďakujem
Odpoveď na Vašu otázku je vypracovaná tu:

http://www.porada.sk/t44242-socialny-fond--zaokruhovanie.html

Jozef Mihál
21.02.07, 07:33
Súčasne si dovolím požiadať členov Porady, ktorí si nezakúpili prístup do DRAK-a, aby do tejto verejne prístupnej témy nezadávali svoje želania na vypracovanie otázok.

Jozef Mihál
21.02.07, 07:35
Dobrý deň.
Rada by som vedieť, že či pri vypísovaní žiadosti o ročné zúčtovanie treba aj doložiť príjem manželkin zo soc. poisťovní keď v roku 2006 nemala žiadny príjem okrem poberania materského a potom rodičovský príspevok. Ďakujem

K "Žiadosti" nie je potrebné priložiť doklady o výške vlastného príjmu manželky.

Viac k "Žiadosti" nájdete napr. tu:

http://www.porada.sk/showthread.php?t=41445

Jozef Mihál
21.02.07, 07:42
Náš pracovník je rozvedený. Má dve deti, ktoré sú zverené do opatery bývalej manželke. Je nezamestnaná a s manželom sa dohodli, že 1 dieťa bude žiť u manžela. Priniesol potvrdenie od Miestneho úradu, že od 1.10.2006 dieťa býva s ním v spoločnej domácnosti, ako aj jeho rodný list. Chce si uplatniť daňový bonus spätne pri roč. zúčtovaní s platnosťou od 1. 10. 2006. Má naň po predložení tých dvoch dokladov nárok? Ak áno, aj v roku 2007?
Má nárok na DB za mesiace október - december 2006 a potom aj v roku 2007. Stačí rodný list dieťaťa. V žiadosti o ročné zúčtovanie svojim podpisom zamestnanec potvrdí, že dieťa s ním žije v spoločnej domácnosti. Pozor, ak dieťa dovŕšilo 16 rokov je potrebné každoročne v septembri doniesť potvrdenie o návšteve školy, prípadne z úradu práce potvrdenie o poberaní prídavku na dieťa.

Komplexné informácie k daňovému bonusu nájdete tu:


http://www.porada.sk/tags/index.php?tag=/danovy-bonus/

Jozef Mihál
21.02.07, 07:51
starobny dochodca pracoval cely rok 2006 na dohodu o vykonaní prace. V niektorych mesiacoch jeho prijem presiahol 5 tis. sk a je zdanený preddavkovou danou.
V Potvrdení... za r.2006 je uvedene :
r.04 ČZD 23 586,- SK
r.05 Uhrn preddavkov 4479,- sk

r.12 Daň vyberana zražkou - uhrn prijmov 35 844,- sk
r. 14 uhrnna suma dane 6 808 sk.

Môže sa rozhodnuť, že si poda DP "A" a bude žiadať len vratenie zražkovej dane ? /zrazená zrážková daň je vyššia ako preddavková/
Celkový príjem presahuje 45 tis. SK a ako starobný dôchodca nemá nárok na odpoč. položku.

Ďakujem za odpoveď.

----------
Veronika

Odpoveď na Vašu otázku nájdete tu:

http://www.porada.sk/t44248-daoove-priznanie-za-rok-2006-typ-a--dochodca-priklad.html

abel
21.02.07, 13:20
Daňovník má syna vo veku 22 rokov. Syn študoval od 9/2005 na vysokej škole, 20. februára 2006 štúdium zanechal a prihlásil sa 21. 2. 2006 na úrade práce. Od 1. 9. 2006 je znovu študentom vysokej školy (denné štúdium). Má rodič nárok na bonus za obdobie 1-2/2006 a potom 9-12/2006, alebo za február nárok nemá?

Jozef Mihál
21.02.07, 14:25
Daňovník má syna vo veku 22 rokov. Syn študoval od 9/2005 na vysokej škole, 20. februára 2006 štúdium zanechal a prihlásil sa 21. 2. 2006 na úrade práce. Od 1. 9. 2006 je znovu študentom vysokej školy (denné štúdium). Má rodič nárok na bonus za obdobie 1-2/2006 a potom 9-12/2006, alebo za február nárok nemá?
Odpoveď na Vašu otázku nájdete tu:
http://www.porada.sk/t44326-daoovy-bonus--ukoneenie-tudia-na-jednej-v-a-zaeatie-tudia-na-druhej-v.html

Bodnarovaa
21.02.07, 20:38
Dobry den, chcem poprosit, konatel sro vykonava pre spolocnost pracu na zaklade mandatnej zmluvy. Uz som citala v odpovediach ze z mandatnej zmluvy sa zdravotne neodvadza. A co konatel? Ked v roku 2006 platil, moze si v rocnom zuctovani narokovat? Dakujem

ivab
22.02.07, 05:54
Dobrý deň,
zaujímalo by ma, ako postupovať v prípade vyplnania Potvrdenia o príjmoch FO... v prípade, že zamestnávateľ bol v roku 2006 v platobnej neschopnosti. Zamestnancom nevyplatil mzdu za 11/2006-12/2006 do konca januára 2007. Je mi jasné, že v riadku 01 budú skutočne vyplatené mzdy, ale čo s poistným a preddavkami na daň, keď zamestnancovi boli strhnuté zo mzdy, ktorá nebola vyplatená. Uvádzajú sa tieto v potvrdení? Ďakujem.

Jozef Mihál
22.02.07, 07:06
Dobry den, chcem poprosit, konatel sro vykonava pre spolocnost pracu na zaklade mandatnej zmluvy. Uz som citala v odpovediach ze z mandatnej zmluvy sa zdravotne neodvadza. A co konatel? Ked v roku 2006 platil, moze si v rocnom zuctovani narokovat? Dakujem
Konateľ pozrite:
http://www.porada.sk/tags/index.php?tag=/konatel/

Ak dostáva odmenu za výkon funkcie konateľa (nie je dôležité, že na túto funkciu má uzatvorenú mandátnu zmluvu) tak sa na účely zákona o ZP považuje za zamestnanca a ako zamestnanec platí z odmeny preddavky na ZP on i spoločnosť. V RZ sa mu tým pádom z tohto titulu nič nevráti.

Ak mandátna zmluva znie na úplne inú činnosť, ako výkon funkcie konateľa, tak sa na účely zákona o ZP nepovažuje za zamestnanca. Ak platili (on a spoločnosť) omylom preddavky, nech si ich zamestnávateľ vyžiada od ZP naspäť.

Lllenka
22.02.07, 07:07
Neviem sice, ci pisem do spravne sekcie...ale mam jednu otazku, ktoru by som prosila zodpovedat.
Ak zamestnávatel vykonáva na základe zamestnaneckej zmluvy zrážky zo mzdy na doplnkov.doch.sporenie a zaroven, zamestnávatel ich včas nepoukaze na ucet DDS (napr.4mesiace z r.2006 zaplati az v roku 2007) tak ako postupujem v RZ v r.02c- dám tam zrazenú sumu za celý rok 2006, alebo sumu podľa potvrdenia o zaplatení príspevkov, ktoré dostal zamestnanec z DDS?
Dakujem a pekny den :o)

Lllenka
22.02.07, 07:56
Uz som si to pozrela, musim uviest podla potvrdenia od DDS. Zmiatlo ma "uplatnenie DDS zamestnanec nedokladá, ak je platené zrážkami zo mzdy a zamestnávateľovi preukázal, že ide o zrážky zo mdzy na základe zamestnan.zmluvy" - Poradca -Daňové priznania k dani z príjmov a RZ predd.za r.2006.

bookkeeper
22.02.07, 08:07
Chcela by som vedieť, či má nárok na daňový bonus zamestnanec, ktorý mal príjmy zo závislej činnosti vo výške 39520,- Sk a zároveň mal uzatvorenú príkaznú zmluvu na zastupovanie chorého zamestnanca v inej firme vo výške 8.000,- Sk.

Jozef Mihál
22.02.07, 10:35
Uz som si to pozrela, musim uviest podla potvrdenia od DDS. Zmiatlo ma "uplatnenie DDS zamestnanec nedokladá, ak je platené zrážkami zo mzdy a zamestnávateľovi preukázal, že ide o zrážky zo mdzy na základe zamestnan.zmluvy" - Poradca -Daňové priznania k dani z príjmov a RZ predd.za r.2006.
Pre každý prípad tu je odpoveď:

http://www.porada.sk/t44427-roene-zuetovanie-dane--neskoro-zaslane-prispevky-zamestnanca-na-dds.html

Jozef Mihál
22.02.07, 10:48
Chcela by som vedieť, či má nárok na daňový bonus zamestnanec, ktorý mal príjmy zo závislej činnosti vo výške 39520,- Sk a zároveň mal uzatvorenú príkaznú zmluvu na zastupovanie chorého zamestnanca v inej firme vo výške 8.000,- Sk.

Odpoveď na Vašu otázku nájdete tu:
http://www.porada.sk/t44431-daoovy-bonus--zamestnanec-mal-aj-prijem-na-zaklade-prikaznej-zmluvy.html

GERTA
22.02.07, 11:18
Dobrý deň.Robím Dodatočné RZZP za r.2005 pre SZČO typ B.Jedná sa mi o výpočet sumy v r.26
platby za rok 2005 uhradené :
01-06 910x6 5.460
07-08 910x2 1.820
07-08 1.820 duplicitne !!
09 930 !
10-12 910x3 2.730
----------------------------
12.760

na r.26 udávam sumu 910x12 = 10.920,- , / si myslím ,ale nie som istá / , alebo 12.760,- teda sumu aj s dupl.úhradami za r.2005 ? Viem,že nedoplatky z minulých rokov uhradené v r.2005 nepatria do r.26 , ale tieto duplic.úhrady ?
Ďakujem za pomoc

GERTA
22.02.07, 11:21
Dobrý deň.Robím Dodatočné RZZP za r.2005 pre SZČO typ B.Jedná sa mi o výpočet sumy v r.26
platby za rok 2005 uhradené :
01-06 910x6 5.460
07-08 910x2 1.820
07-08 1.820 duplicitne !!
09 930 !
10-12 910x3 2.730
----------------------------
12.760

na r.26 udávam sumu 910x12 = 10.920,- , / si myslím ,ale nie som istá / , alebo 12.760,- teda sumu aj s dupl.úhradami za r.2005 ? Viem,že nedoplatky z minulých rokov uhradené v r.2005 nepatria do r.26 , ale tieto duplic.úhrady ?
Ďakujem za pomoc

Timka1
22.02.07, 11:31
Dobrý deň, mám taký zvláštny prípad a prosím o radu.

Robím RZD zamestnancovi, ktorý bol od 1.1.06 do 31.5.06 zamestnaný v organizácii, ktorá je v konkurze a nebol mu vyplatený príjem ani daňový bonus za 4 a 5 mesiac. Na potvrdení o príjmoch má uvedené zúčtované mesiace od 1 do 3 mesiaca a aj príjmy a daňový bonus iba za tieto tri mesiace. Ako postupovať v RZD, čo sa týka daňového bonusu. Neviem či mu bude dodatočne vyplatený aj s príjmom od tejto organizácie za tieto dva mesiace, alebo mu dodatočne vyplatiť. Ďakujem za odpoveď.

agrochov
22.02.07, 11:50
Chcem sa opýtať, či naozaj zamestnanec, ktorý robil ročné zúčtovanie ZP a bol považovaný ako SZČO z tohto titulu a preplatok z ročného zúčtovania bol 2,- Sk, musí robiť sám ročné zúčtovanie dane?

912
22.02.07, 20:24
Dobrý večer,
chcela by som Vás poprosiť o radu:
- novozaložená sro bude zamestnávať len jediného zamestnanca (je zároveň aj jej jediným spoločníkom). Problém je v tom, že tento človek je Belgičan a na Slovensku je na základe "povolenia na pobyt". Volala som včera do soc.poisťovne, kde mi povedali, že akonáhle sa stane zamestnancom treba ho zaregistrovať a platiť zaňho. Otázna je však zdravotná poisťovňa. On v žiadnej v SR nie je zaregistrovaný. V Belgicku má tiež vlastnú firmu (je v nej konateľom). Vo VšZP ma informovali, že si má určiť ťažisko záujmov. Keď si ho určí v SR tak má do zdravotnej poisťovne odvádzať poistné aj z príjmov zarobených v Belgicku (prípadne opačne). Je to nejaké komplikované ... je to naozaj tak? Potom ešte povedali, že keď bude mať potvrdenie E101 z Belgicka, tak vlastne odvádza tam a nemusí tu. Ja ale nechápem komu ho má odovzdať, keďže ani v jednej zo zdravotných poisťovní na Slovensku nie je registrovaný.

Vopred ďakujem za odpoveď.

Zuzana

Silviajanko
22.02.07, 20:34
Dobrý večer ,potrebujem súrne poradiť.
Ako sa určí minimálny vymeriavací základ na soc. poistenie a zdravotné poistenie zamestnanca
starobného dôchodcu /priznaný v r.2001/ s preukazom ŤZP / pokles o 50% priznaný v r.2006/
zamestnaného od 03.01.2007 na prac.pomer 40 hod. prac.týždeň.
Uvažujem správne ako u invalida 5700,-Sk? Je potrebné zohĺadniť vznik PP od 03.01.2007?
Aký je minimálny mzdový nárok tohto zamestnanca pre 1. stupeň náročnosti práce?
/ 5700,- Sk mesačne/ 32,80,-Sk /hod?

Jozef Mihál
26.02.07, 06:48
SP - zamestanec nepoberá inv.dôchodok, tažke min. VZ = 7600 Sk.

ZP - z rovnakých dôvodov min. VZ = 7600 Sk, avšak ako držiteľ preukazu ZŤP má polovčné sadzby - 2% zamestnaec, 5% firma.

Minimálny mzdový nárok = 43,70 Sk / hod.

IVEB
26.02.07, 07:15
Možno som na nesprávnom mieste a je to hlúpa otázka , ale chcem sa opýtať ako funguje hot-line drak? Čo mám spraviť ak sa chcem niečo súrne opýtať?

katkaj
26.02.07, 07:19
Možno som na nesprávnom mieste a je to hlúpa otázka , ale chcem sa opýtať ako funguje hot-line drak? Čo mám spraviť ak sa chcem niečo súrne opýtať?

Stačí sa opýtať ;) Napíš otázku a čakaj na odpoveď :)

miriza
26.02.07, 07:26
Chcem sa opýtať mám klienta, ktorý bol do júna ešte študentom školy v období od skončenia školy do 15.10. bol "nikde" teda ani na úrade práce ani na sociálnom ani nebol zamestnaný len chodil na čierno na brigády. Od 15.10. je zamestnancom našej firmy. Ako mu mám pokryť celý rok 2006? Ja vystavím potvrdenie o zdaniteľnej mzde za obdobie od 15.10-31.12. 2006 a ďalej. Určite bude potrebné aj nejaké čestné prehlásenie, že namal žiaden príjem však?

IVEB
26.02.07, 07:31
Dobre , ale dúfam , že tú otázku mám položiť na tomto mieste.

Robím DP a už som sa na to pýtala na porade , ale nedostala som odpoveď.

1.Medzi aký príjem mám zaradiť odmenu vo výške 10 000 Sk od KSK na základe menovacieho dekrétu? Odmena bola vyplatená v hrubom t.zn. nebola z nej zrazená daň a mám len potvrdenie o vyplatenej odmene na hlavičkovom papieri . Nie je to potvrdenie o príjme ....

Ešte som sa s takou odmenou nestretla a neviem či je to príjem zo závislej činnosti / ale asi nie/ alebo to mám zaradiť medzi ostatné príjmy a urobiť DP B / do ktorého riadku zaradiť/ ?
Pre objasnenie jedná sa o toto:
V zmysle § 5 ods. 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, bola predsedom KSK dňa 22.04.2005 zriadená Etická komisia Košického samosprávneho kraja pre posudzovanie etickej prijateľnosti projektov biomedicínskeho výskumu realizovaných v Košickom samosprávnom kraji a etické otázky vznikajúce pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti v Košickom samosprávnom kraji. Komisia pracuje na základe Štatútu Etickej komisie Košického samosprávneho kraja.

2. Moja druhá otázka znie , ak mal zamestnanec vyplatený daňový bonus u zamestnávateľa a teraz si robí sám DP , uvádzajú sa v oddieli IV. údaje o deťoch ?
Predpokladám , že v riadku 92 a 94 DP B výška daňového bonusu sa uvádza.


Budem veľmi povďačná za skorú odpoveď.

Jozef Mihál
26.02.07, 07:32
Možno som na nesprávnom mieste a je to hlúpa otázka , ale chcem sa opýtať ako funguje hot-line drak? Čo mám spraviť ak sa chcem niečo súrne opýtať?
Optýtajte sa v tejto téme, alebo v téme hot-line alebo v téme, ktorá je už založená a podobná Vášmu problému.

Upozorňujem, že "hot-line" sa týka otázok k ročnému zúčtovaniu dane, prípadne k daňovým priznaniam FO.

Jozef Mihál
26.02.07, 07:34
Chcem sa opýtať mám klienta, ktorý bol do júna ešte študentom školy v období od skončenia školy do 15.10. bol "nikde" teda ani na úrade práce ani na sociálnom ani nebol zamestnaný len chodil na čierno na brigády. Od 15.10. je zamestnancom našej firmy. Ako mu mám pokryť celý rok 2006? Ja vystavím potvrdenie o zdaniteľnej mzde za obdobie od 15.10-31.12. 2006 a ďalej. Určite bude potrebné aj nejaké čestné prehlásenie, že namal žiaden príjem však?
miriza, nie ste používateľom DRAK-a, obávam sa preto, že na Vaše otázku nikto neodpovie.

Jozef Mihál
26.02.07, 07:40
1.Medzi aký príjem mám zaradiť odmenu vo výške 10 000 Sk od KSK na základe menovacieho dekrétu? Odmena bola vyplatená v hrubom t.zn. nebola z nej zrazená daň a mám len potvrdenie o vyplatenej odmene na hlavičkovom papieri . Nie je to potvrdenie o príjme ....

Ešte som sa s takou odmenou nestretla a neviem či je to príjem zo závislej činnosti / ale asi nie/ alebo to mám zaradiť medzi ostatné príjmy a urobiť DP B / do ktorého riadku zaradiť/ ?
Pre objasnenie jedná sa o toto:
V zmysle § 5 ods. 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, bola predsedom KSK dňa 22.04.2005 zriadená Etická komisia Košického samosprávneho kraja pre posudzovanie etickej prijateľnosti projektov biomedicínskeho výskumu realizovaných v Košickom samosprávnom kraji a etické otázky vznikajúce pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti v Košickom samosprávnom kraji. Komisia pracuje na základe Štatútu Etickej komisie Košického samosprávneho kraja.

2. Moja druhá otázka znie , ak mal zamestnanec vyplatený daňový bonus u zamestnávateľa a teraz si robí sám DP , uvádzajú sa v oddieli IV. údaje o deťoch ?
Predpokladám , že v riadku 92 a 94 DP B výška daňového bonusu sa uvádza.


Budem veľmi povďačná za skorú odpoveď.
1. Ide o príjem zo závislej činnosti .- viď § 5 ods.1 písm. a), prípadne písm. d).

2. Aj v prípade, ak si zamestnanec už u zamestnávateľa počas jednotlivých mesiacov uplatnil nárok na DB v plnej výške a DB mu aj bol vyplatený, v DP uvádza údaje o deťoch do IV. oddielu a do r.55 a r.57 až 60 (typ "A") a do r.92 a r.94 až 97 (typ "B").

Pozn. Odpoveď 2. doplnená a opravená 26.2.2007 o 12.00.

IVEB
26.02.07, 07:44
Vďaka za rýchlu odpoveď, ale potom ako prílohu k DP stačí priložiť to potvrdenie o príjme z KSK , kde je uvedená len tá čiastka , ktorá bola vyplatená , alebo je potrebné od nich pýtať klasické potvrdenie o príjme zo závislej činnosti?

Jozef Mihál
26.02.07, 07:53
Skúste od nich vyžiadať "klasické" potvrdenie a keď už s nimi budete hovoriť, upozornite ich na to, že šlo o príjem zo závislej činnosti ktorý mali ako zamestnávateľ zdaniť (v Bielom dome sú školenia ako na bežiacom páse ale im sa zrejme na žiadne školenie nechce).

Ak nebudete úspešná, použite aj to potvrdenie, ktoré máte, s tým, že preddavky na daň boli nulové.

Tatiana
26.02.07, 07:55
Jednú dôležitú odpovedˇ prosím. Pokiaľ manželka v roku 2006 mala vyplatený materský príspevok 80000,- a taktiež aj príjmy zo závislej činnosti 7 000,- musí si podať daňové priznanie typu A, keď nepožiada o to svojho zamestnávateľa? Ďakujem

Jozef Mihál
26.02.07, 07:58
Nie.

Materské je oslobodené od dane.

Jej zdaniteľné príjmy boli len vo výške 7000 Sk. Je to menej ako 45408 Sk, preto nemá povinnosť podať daňové priznanie.

IVEB
26.02.07, 08:13
Veľká vďaka p. Mihál.

IVEB
26.02.07, 09:05
Ak si zamestnanec už u zamestnávateľa počas jednotlivých mesiacov uplatnil nárok na DB v plnej výške a DB mu aj bol vyplatený, v DP už neuvádza údaje o deťoch do IV. oddielu ani do 55 A 57 neuvádza.

Lenže ak tam neuvediem výšku daňových bonusov , tak čo sa týka 2% dane tak mi vyjde úplne iná suma.

Aby sme si rozumeli. Príklad: r.54 -7395 ., r.55- 6480 , r.56 -915 / z toho sa poukazujú 2%/ Ak neuvediem daňový bonus tak r. 54-7395 r.56 -7395,-
Tak ako to má byť správne? Už som z toho celá popletená.

Timka1
26.02.07, 09:34
Dobrý deň, mám taký zvláštny prípad a prosím o radu.

Robím RZD zamestnancovi, ktorý bol od 1.1.06 do 31.5.06 zamestnaný v organizácii, ktorá je v konkurze a nebol mu vyplatený príjem ani daňový bonus za 4 a 5 mesiac. Na potvrdení o príjmoch má uvedené zúčtované mesiace od 1 do 3 mesiaca a aj príjmy a daňový bonus iba za tieto tri mesiace. Ako postupovať v RZD, čo sa týka daňového bonusu. Neviem či mu bude dodatočne vyplatený aj s príjmom od tejto organizácie za tieto dva mesiace, alebo mu dodatočne vyplatiť. Ďakujem za odpoveď.


Pán Mihál skúste sa na to pozrieť. Zadala som túto otázku aj na poradu, ale radšej by som, keby ste mi na to odpovedali sám odborným slovom. Ďakujem

Jozef Mihál
26.02.07, 09:54
Ak si zamestnanec už u zamestnávateľa počas jednotlivých mesiacov uplatnil nárok na DB v plnej výške a DB mu aj bol vyplatený, v DP už neuvádza údaje o deťoch do IV. oddielu ani do 55 A 57 neuvádza.

Lenže ak tam neuvediem výšku daňových bonusov , tak čo sa týka 2% dane tak mi vyjde úplne iná suma.

Áno, máte pravdu.

Ak by zamestnanec, ktorý si v priebehu roka uplatnil u zamestávateľa nárok na daňový bonus a DB mu bol aj v plnej výške vyplatený, neuviedol v daňovom priznaní údaje o deťoch do IV. oddielu a nevyčíslil v riadkoch 55 a 57 až 60 príslušné sumy, nebola by správne na r.56 uvedená suma dane, zníženej o DB.

Preto aj zamestnanec, ktorý podáva daňové priznanie a DB mu už bol v plnej výške vyplatený zamestnávateľom, musí vyplniť IV. oddiel a riadky 55 a 57 až 60.

Svoje predošlé príspevky opravujem a ďakujem za upozornenie.

Jozef Mihál
26.02.07, 09:56
Ad Timka1:

"Robím RZD zamestnancovi, ktorý bol od 1.1.06 do 31.5.06 zamestnaný v organizácii, ktorá je v konkurze a nebol mu vyplatený príjem ani daňový bonus za 4 a 5 mesiac. Na potvrdení o príjmoch má uvedené zúčtované mesiace od 1 do 3 mesiaca a aj príjmy a daňový bonus iba za tieto tri mesiace. Ako postupovať v RZD, čo sa týka daňového bonusu. Neviem či mu bude dodatočne vyplatený aj s príjmom od tejto organizácie za tieto dva mesiace, alebo mu dodatočne vyplatiť."

V RZD postupujte s prihliadnutím na skutočnosť, že DB bol vyplatený len za prvé tri mesiace. Teda zamestnancovi doplatíte DB za apríl a máj.

NOKIA
26.02.07, 10:33
K RZ - ktorý zamestnávateľ? Zamestnanec podpísal v r.2006 vyhlásenie u zamestnávateľa A. Celý rok bol PN (nemal u neho zdaniteľný príjem príjem). U zamestnávateľa B mal príjem na dohodu. Môže požiadať zamestnávateľa B o ročné zúčtovanie? ( podľa mňa to môže len zamestnávateľ A, aj keď u neho nemal zd.príjmy - 38 ods.1, lebo u neho má podpísané vyhlásenie). Poprosím odpoveď. Dik.

danculo
26.02.07, 11:10
Dobry den,
prosim o radu k takemuto pripadu:
nas pracovnik (t. j. riadny zamestnanec firmy so sidlom v SR) je zaroven clenom statutarneho organu spolocnosti so sidlom v Ceskej republike a mal za to v roku 2006 vyplatene odmeny. Tieto odmeny boli v CR zdanene zrazkovou danou, o com ma potvrdenie z Financneho uradu v Zline. Je pracovnik povinny podat danove priznanie, nakolko ide o prijem zo zahranicia, ak ano, aky typ DP - A alebo B ? Prijem podla akeho paragrafu je odmena clena statutarneho organu ?
Vopred dakujem za odpoved.

Miška1
26.02.07, 11:20
Dobrý deň,
prosím o radu. Mám klientku SZČO, dnes 26.02.2007 nastúpila na materskú dovolenku. Nárok na materské má z dobrovoľného nemoc. poistenia, vznikne jej aj nárok z povinného nemocenského poistenia, ak si ho platí od 01.07.2006? Termín pôrodu má na začiatok apríla 2007.
Čo ak by začiatkom marca zrušila živnosť aký to bude mať vplyv na materské?

Jozef Mihál
26.02.07, 11:42
K RZ - ktorý zamestnávateľ? Zamestnanec podpísal v r.2006 vyhlásenie u zamestnávateľa A. Celý rok bol PN (nemal u neho zdaniteľný príjem príjem). U zamestnávateľa B mal príjem na dohodu. Môže požiadať zamestnávateľa B o ročné zúčtovanie? ( podľa mňa to môže len zamestnávateľ A, aj keď u neho nemal zd.príjmy - 38 ods.1, lebo u neho má podpísané vyhlásenie). Poprosím odpoveď. Dik.
Zamestnanec je v zmysle § 5 ods.2 zákona taká osoba, ktorá poberá príjmy zo závislej činnosti. V uvedenom prípade tento občan v roku 2006 nebol zamestnancom vo firme A, pretože tam nedosiahol žiadny príjem zo závislej činnosti. Skutočnosť, že vo firme A podpísal "Vyhlásenie" je teda nepodstatná - keďže tam žiadne príjmy nemal, nebolo možné reálne uplatniť nezdaniteľnú čiastku (najprv musí existovať zamestnávateľ, potom môžeme hovoriť o uplatňovaní nezd.čiastky podľa § 38 ods.1).

Z týchto dôvodov môže požiadať o vykonanie RZD vo firme B.

Jozef Mihál
26.02.07, 11:47
Dobry den,
prosim o radu k takemuto pripadu:
nas pracovnik (t. j. riadny zamestnanec firmy so sidlom v SR) je zaroven clenom statutarneho organu spolocnosti so sidlom v Ceskej republike a mal za to v roku 2006 vyplatene odmeny. Tieto odmeny boli v CR zdanene zrazkovou danou, o com ma potvrdenie z Financneho uradu v Zline. Je pracovnik povinny podat danove priznanie, nakolko ide o prijem zo zahranicia, ak ano, aky typ DP - A alebo B ? Prijem podla akeho paragrafu je odmena clena statutarneho organu ?
Vopred dakujem za odpoved.

Je daňový rezident SR, preto musí podať daňové priznanie z celosvetových príjmov - a to bez rozdielu, či šlo o príjmy zdanené v ČR zrážkovou daňou.

Odmena sa posudzuje podľa nášho zákona - ako príjem zo závislej činnosti, § 5 ods.1 písm. d).

Podáva daňové priznanie na tlačive typ "A".

Jozef Mihál
26.02.07, 11:50
Mám klientku SZČO, dnes 26.02.2007 nastúpila na materskú dovolenku. Nárok na materské má z dobrovoľného nemoc. poistenia, vznikne jej aj nárok z povinného nemocenského poistenia, ak si ho platí od 01.07.2006? Termín pôrodu má na začiatok apríla 2007.
Čo ak by začiatkom marca zrušila živnosť aký to bude mať vplyv na materské?
Nárok má aj z povinného nem.poistenia SZČO, ak od 1.7.2006 do skutočného dátumu pôrodu ubehne najmenej 270 dní. Ak bude pôrod skutočne až v apríli, táto podmienka bude splnená.

Živnosť nech zatiaľ neruší, pretože tým by súčasne skončilo povinné nem.poistenie SZČO a dobu 270 dní by tým určite nedosiahla. Nech počká a živnosť zruší až po pôrode.

Marta V
26.02.07, 14:45
Kolegyni v roku 2006 zomrel brat a ona je právoplatnou dedičkou. Jeho zamestnávateľ jej odovzdal potvrdenie o zdaniteľnej mzde a zrazených preddavkoch k daňovému priznaniu. Má nárok na nezdaniteľnú časť základu dane za celý rok 2006? A daňové priznanie robí v jeho mene ako zástupca? Vopred ďakujem za odpoveď.

uctoeva
26.02.07, 17:26
Vyplňovanie daňového priznania typu "A"
Máme potvrdenie o príjmoch fyz.osoby od zamestnávatela, kde úhrn vyplatených príjmov je 38.257 za obdobie 1-6. Poistné 5023 Sk. ČZD = 33.234 Sk.
od 1.7.06-31.12.06 máme potvrdenie o poberaní dávky v nezamestnanosti vo výške 17.996 Sk.
Uvedenej pracovníčke bol vyplatený bonus na dieťa vo výške 3.240 Sk.
V daň.priznaní r.36 33234, r.37 90816, r.43 90.816, r.57 3240, r.60 3240 r.64 3240
Podľa príjmu by sme nemuseli podať danové priznanie, ale čo s daňovým bonusom? Vychádza nám vrátiť daňovému úradu.
Ďakujem za odpoveď.

ivab
27.02.07, 05:36
Dobrý deň,
zaujímalo by ma, ako postupovať v prípade vyplnania Potvrdenia o príjmoch FO... v prípade, že zamestnávateľ bol v roku 2006 v platobnej neschopnosti. Zamestnancom nevyplatil mzdu za 11/2006-12/2006 do konca januára 2007. Je mi jasné, že v riadku 01 budú skutočne vyplatené mzdy, ale čo s poistným a preddavkami na daň, keď zamestnancovi boli strhnuté zo mzdy, ktorá nebola vyplatená. Uvádzajú sa tieto v potvrdení? Ďakujem.

Prosím viete mi poradiť?

Jozef Mihál
27.02.07, 06:35
Kolegyni v roku 2006 zomrel brat a ona je právoplatnou dedičkou. Jeho zamestnávateľ jej odovzdal potvrdenie o zdaniteľnej mzde a zrazených preddavkoch k daňovému priznaniu. Má nárok na nezdaniteľnú časť základu dane za celý rok 2006? A daňové priznanie robí v jeho mene ako zástupca? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď nájdete tu:
http://www.porada.sk/f64-mzdy-otazky-a-odpovede.html

Jozef Mihál
27.02.07, 06:48
Vyplňovanie daňového priznania typu "A"
Máme potvrdenie o príjmoch fyz.osoby od zamestnávatela, kde úhrn vyplatených príjmov je 38.257 za obdobie 1-6. Poistné 5023 Sk. ČZD = 33.234 Sk.
od 1.7.06-31.12.06 máme potvrdenie o poberaní dávky v nezamestnanosti vo výške 17.996 Sk.
Uvedenej pracovníčke bol vyplatený bonus na dieťa vo výške 3.240 Sk.
V daň.priznaní r.36 33234, r.37 90816, r.43 90.816, r.57 3240, r.60 3240 r.64 3240
Podľa príjmu by sme nemuseli podať danové priznanie, ale čo s daňovým bonusom? Vychádza nám vrátiť daňovému úradu.
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď na Vašu otázku nájdete tu:

http://www.porada.sk/t44908-daoovy-bonus--prijem-v-zamestnani-len-6-mesiacov.html

Marta V
27.02.07, 06:51
Pán Mihál, veľmi pekne ďakujem za odpoveď

Jozef Mihál
27.02.07, 07:07
Prosím viete mi poradiť?
Odpoveď nájdete tu:

http://www.porada.sk/t44910-potvrdenie-o-prijmoch-zamestnavatel-v-platobnej-neschopnosti.html

darvas
27.02.07, 07:46
Potrebovala by som poradit - ak konatel spolocnosti chce uzavriet dohodu na odmenu 3 000 000,- sk, na dobu od 26.2. - do 15.3. s tym, ze odmena bude vyplatena vo februarovej vyplate - teda v marci - je teda mozne mu taku dohodu spravit bez nasledkov?Dakujem!

ADB
27.02.07, 07:53
Dobry den,

moj brat v roku juni 2006 ukoncil VS. Par dni bol nezamestnany a potom isiel pracovat do Anglicka. Tam mal vsak zivnost. V SR v roku 2006 prijmy nemal.
Je povinny V SR podat danove priznanie? Jeho prijem v Anglicku prekrocil ciastku 50000,- Sk v prepocte.
Ako budem vlastne postupovat?

Dakujem

Aluša
27.02.07, 07:56
Naša s.r.o. má zodpovedného zástupcu na živnosť. Je to občan ČR, kde žije aj pracuje ako zamestnanec. Chceme ho zamestnávať na 2 hodiny týždenne alikvotnou časťou min. mzdy. Zisťujem si potrebné informácie po všetkých možných úradoch, ale zatiaľ nemám v tomto prípade celkom jasno. Zistila som, že je potrebné, aby si tento zamestnanec vybavil v ČR tlačivo E101 - na určenie ťažiska záujmov, čo bude ČR. Tam by som mala našu s.r.o. prihlásiť ako zamestnávateľa, odvádzať aj poistné a odosielať výkazy. Nie je mi celkom jasné, či je to aj v prípade, ak by mal tento občan v SR prechodný pobyt. Ak má niekto skúsenosti s podobným prípadom, uvítam akékoľvek usmernenie, čo všetko by som mala vedieť a urobiť ako zamestnávateľ.

Jozef Mihál
27.02.07, 08:31
Dobry den,

moj brat v roku juni 2006 ukoncil VS. Par dni bol nezamestnany a potom isiel pracovat do Anglicka. Tam mal vsak zivnost. V SR v roku 2006 prijmy nemal.
Je povinny V SR podat danove priznanie? Jeho prijem v Anglicku prekrocil ciastku 50000,- Sk v prepocte.
Ako budem vlastne postupovat?

Dakujem
Odpoveď na Vašu otázku nájdete tu:

http://www.porada.sk/t44932-zdanenie-prijmov-zo-zahranieia--podnikanie-v-anglicku.html

Jozef Mihál
27.02.07, 09:10
Potrebovala by som poradit - ak konatel spolocnosti chce uzavriet dohodu na odmenu 3 000 000,- sk, na dobu od 26.2. - do 15.3. s tym, ze odmena bude vyplatena vo februarovej vyplate - teda v marci - je teda mozne mu taku dohodu spravit bez nasledkov?Dakujem!
darvas, nie ste používateľom DRAK (http://www.porada.sk/autolink.php?id=29&script=showthread&forumid=127)-a, obávam sa preto, že na Vaše otázku nikto neodpovie.

anarchy
27.02.07, 09:12
Zamestnanec spolocnosti X ma uzavretu zmluvu o kontrolnej cinnosti (v zmysle §591 a nasl. Obcianskeho zakonnika) pre ineho zamestnavatela Y (v tejto spolocnosti Y je konatelom, bez pracovnopravneho vztahu ani ineho zmluvneho vztahu tykajuceho sa cinnosti konatela). Naplnou zmluvy o kontrolnej cinnosti je pravidelna kontrola kvality predajneho procesu na predajniach spolocnosti Y, sposob a postup kontroly je v kompetencii zamestnanca, ma stanovene parametre, ktore je potrebne vyhodnotit.
Akym sposobom by ste posuduli prijem zo zmluvy o kontrolnej cinnosti (§6 alebo §8 1a) s ulavou do vysky 5-nasobku ZM?) Je rozdiel ci je kontrolna cinnost definovana jednorazovo ale 4x do roka?

katkaj
27.02.07, 09:12
darvas, nie ste používateľom DRAK (http://www.porada.sk/autolink.php?id=29&script=showthread&forumid=127)-a, obávam sa preto, že na Vaše otázku nikto neodpovie.

mimotemy Jožko a ako je vôbec možné že "nepoužívateľ" Draka môže pridať otázku do Draka ? :eek:

Jozef Mihál
27.02.07, 09:20
mimotemy Na Slovensku je možné všetko.

Jozef Mihál
27.02.07, 09:23
Zamestnanec spolocnosti X ma uzavretu zmluvu o kontrolnej cinnosti (v zmysle §591 a nasl. Obcianskeho zakonnika) pre ineho zamestnavatela Y (v tejto spolocnosti Y je konatelom, bez pracovnopravneho vztahu ani ineho zmluvneho vztahu tykajuceho sa cinnosti konatela). Naplnou zmluvy o kontrolnej cinnosti je pravidelna kontrola kvality predajneho procesu na predajniach spolocnosti Y, sposob a postup kontroly je v kompetencii zamestnanca, ma stanovene parametre, ktore je potrebne vyhodnotit.
Akym sposobom by ste posuduli prijem zo zmluvy o kontrolnej cinnosti (§6 alebo §8 1a) s ulavou do vysky 5-nasobku ZM?) Je rozdiel ci je kontrolna cinnost definovana jednorazovo ale 4x do roka?

Ešte raz citujem slová: "Naplnou zmluvy o kontrolnej cinnosti je pravidelna kontrola..." - tým pádom nejde o príležitostnú činnosť a nejde o príjem podľa § 8 ale ide o samostatnú zárobkovú činnosť a príjem podľa § 6 ods.2 písm. c).

PS. Dovolím si súčasne zadávateľov otázok poprosiť o používanie diakritiky v rámci možností. Ďakujem.

heja3
27.02.07, 09:34
Prosím o navigovanie v tlačivách ročného zúčtovania, lebo na draku sú viaceré obmeny, a ja neviem, ktoré sa používajú:
1) - len 1 strana 13 riadkové + potvrdenie o zaplatení dane - k 2%
2) - 2 strany - aj s III.časťou bez potvrdenia o zaplatení dane k 2%

A ešte by som chcela vedieť, či mám zamestnancovi dať originál RZ a kópiu založiť do mzdových papierov, alebo naopak - originál do šanónu a kópiu zamestnacovi - a zaevidovať do vyhlásenia k zdaňovaniu, že ho obdržal.

:o:(

Jozef Mihál
27.02.07, 09:41
Použiť sa dajú obe verzie tlačiva.

Zamestnancovi dajte kópiu RZ, originál si ponechajte Vy. Do "Vyhlásenia" zapíšte, že zamestnancovi bolu vydané RZ a nech Vám to tam podpíše.

anarchy
27.02.07, 10:31
Ešte raz citujem slová: "Naplnou zmluvy o kontrolnej cinnosti je pravidelna kontrola..." - tým pádom nejde o príležitostnú činnosť a nejde o príjem podľa § 8 ale ide o samostatnú zárobkovú činnosť a príjem podľa § 6 ods.2 písm. c).

PS. Dovolím si súčasne zadávateľov otázok poprosiť o používanie diakritiky v rámci možností. Ďakujem.

Pokiaľ by zmluva o kontrolnej činnosti bola podpisaná na jednorázovú kontrolu, tzv. mystery shopping? Alebo pokiaľ by sme požadovali uskutočnenie 4 námatkových kontrol počas roka? Mení to zásadne situáciu? Ten, kto pre nás kontrolnú činnosť vykonával je zamestnanec a nemá živnostenské oprávnenie .... Ako riešiť vykonanie takejto činnosti tak, aby sme mohli jemu vyplatenú odmenu za vykonané kontroly dať do daňových nákladov a pokiaľ možno aj u neho daňovo "zoptimalizovať".

Ďakujem za odpoveď.

SPECTRUM
27.02.07, 10:31
Máme zamestnankyňu, ktorej už skončila riadna rodičovská dovolenka.Chce zostať doma s dieťaťom do šiestich rokov /je zdravé/. Aké sú naše povinnosti, ako zamestnávateľa ? Máme s ňou rozviazať pracovný pomer dohodou a ona bude osoba starajúca sa o dieťa alebo zostane zamestnankyňou a poskytneme jej neplatené voľno od dátumu dovŕšenia dieťaťa troch rokov ? Ako je to s odvodami v prípade zotrvania v zamestnaní ?

ADB
27.02.07, 10:47
Odpoveď na Vašu otázku nájdete tu:

http://www.porada.sk/t44932-zdanenie-prijmov-zo-zahranieia--podnikanie-v-anglicku.html

Dakujem pan Mihal,
brat tam vsak pracoval iba nejake 4 mesiace. Takze bude musiet podavat danove priznanie tu. Musi vsak pockat kym mu zrejme firma, ktora mu spracovavala uctovnictvo v Anglicku zasle vsetky podklady - cize treba poziadat o predlzenie lehoty na danove priznanie.

Tatiana
27.02.07, 12:35
Poberateľ starobného dôchodku je zamestnaný na HPP. Chce si dať prepočítať dôchodok. Je možné mu vystaviť ELDP na prepočet dôchodku k 01.08.2006? Ďakujem.

luu
27.02.07, 12:35
Prosím o odpoveď na moju otázku:

Má byť vyplatená odmena pri pracovnom jubileu uvedená na výplatnej páske ako súčasť hrubej mzdy?
Je vôbec v niektorom zákone definované, čo je to hrubá mzda, resp. ktoré zložky mzdy vstupujú do hrubej mzdy?

Ďakujem.

Jozef Mihál
27.02.07, 14:14
Prosím o odpoveď na moju otázku:

Má byť vyplatená odmena pri pracovnom jubileu uvedená na výplatnej páske ako súčasť hrubej mzdy?
Je vôbec v niektorom zákone definované, čo je to hrubá mzda, resp. ktoré zložky mzdy vstupujú do hrubej mzdy?

Ďakujem.
Odpoveď nájdete tu:

http://www.porada.sk/t45002-je-odmena-pri-pracovnom-jubileu-zamestnanca-povaovana-za-mzdu.html

Jozef Mihál
27.02.07, 14:15
Pokiaľ by zmluva o kontrolnej činnosti bola podpisaná na jednorázovú kontrolu, tzv. mystery shopping? Alebo pokiaľ by sme požadovali uskutočnenie 4 námatkových kontrol počas roka? Mení to zásadne situáciu? Ten, kto pre nás kontrolnú činnosť vykonával je zamestnanec a nemá živnostenské oprávnenie .... Ako riešiť vykonanie takejto činnosti tak, aby sme mohli jemu vyplatenú odmenu za vykonané kontroly dať do daňových nákladov a pokiaľ možno aj u neho daňovo "zoptimalizovať".

Ďakujem za odpoveď.
Riešte to jednorazovými zmluvami na jednorazové kontroly.

wegeta
27.02.07, 14:27
Chcem Vas poprosit o odpoved na nasledujucu otazku :
Musi si manzel podat danove priznanie typu A ak mal za rok 2006 iba prijmy zo zavislej cinnosti a za rok 2005 mal nedoplatok za rocne zuctovanie zdravotneho poistenia cca 6000 Sk a nepodpisal do 15.2. ziadost o rocne zuctovanie dane, ine prijmy nemal.

Dakujem za odpoved.

Manual
27.02.07, 14:39
Námet na novú tému:
Jožko, možno by bolo dobré objasniť problematiku dobrovolného platenia Poistenia v nezamestnanosti. Čo sa tým dá získať atď... atď... Keď sa už materské "doriešilo"
Ďakujem

Jozef Mihál
27.02.07, 14:40
Máme zamestnankyňu, ktorej už skončila riadna rodičovská dovolenka.Chce zostať doma s dieťaťom do šiestich rokov /je zdravé/. Aké sú naše povinnosti, ako zamestnávateľa ? Máme s ňou rozviazať pracovný pomer dohodou a ona bude osoba starajúca sa o dieťa alebo zostane zamestnankyňou a poskytneme jej neplatené voľno od dátumu dovŕšenia dieťaťa troch rokov ? Ako je to s odvodami v prípade zotrvania v zamestnaní ?
Odpoveď nájdete tu:
http://www.porada.sk/t45004-zamestnankyoa-chce-zosta-do-rodieovskej-dovolenke-doma-s-dieaom.html

Jozef Mihál
27.02.07, 14:41
Námet na novú tému:
Jožko, možno by bolo dobré objasniť problematiku dobrovolného platenia Poistenia v nezamestnanosti. Čo sa tým dá získať atď... atď... Keď sa už materské "doriešilo"
Ďakujem
Dobrý nápad ale nestačí (?) toto:
http://www.porada.sk/tags/index.php?tag=/dobrovolne-nemocenske-poistenie/

liba2
27.02.07, 14:47
Poberateľ starobného dôchodku je zamestnaný na HPP. Chce si dať prepočítať dôchodok. Je možné mu vystaviť ELDP na prepočet dôchodku k 01.08.2006? Ďakujem.Áno, môžete mu vystaviť ELDP od-do: 01.01.-31.07.2006. Soc. poisťovňa to príjme.
Ale od 01.08.06 - kým dôchodca neukončí PP - mu Soc. poisťovňa viac prepočítavať nebude - až potom a to spätne od 01.08.06.

Jozef Mihál
27.02.07, 14:50
Musi si manzel podat danove priznanie typu A ak mal za rok 2006 iba prijmy zo zavislej cinnosti a za rok 2005 mal nedoplatok za rocne zuctovanie zdravotneho poistenia cca 6000 Sk a nepodpisal do 15.2. ziadost o rocne zuctovanie dane, ine prijmy nemal.
Odpoveď nájdete tu:

http://www.porada.sk/t45010-daoove-priznanie--nedoplatok-z-roeneho-zuetovania-poistneho.html

P.S. Prosím, píšte Vaše otázky s diakritikou a pokiaľ možno, nepoužívajte v otázkach smajlíky a ani blikajúce otázniky. Ďakujem.

Tatiana
27.02.07, 16:04
Áno, môžete mu vystaviť ELDP od-do: 01.01.-31.07.2006. Soc. poisťovňa to príjme.
Ale od 01.08.06 - kým dôchodca neukončí PP - mu Soc. poisťovňa viac prepočítavať nebude - až potom a to spätne od 01.08.06.
Neviem, či naša mzdárka sa vyzná v zákonoch. Tvrdí, že vraj mu vystaviť nemôže. Musí vraj počkať, až kým neukončí HPP. Takže rozumiem správne? Môže mu vystaviť ELDZ na prepočet dôchodku aj za rok 2005 do 31.07.2006? Ďakujem.

Jozef Mihál
27.02.07, 16:41
Tatiana, skúste:

http://www.porada.sk/tags/index.php?tag=/eldp/

tonkat
27.02.07, 20:25
V 11/2006 priznaný predčasný dôchodok spätne od 06/2005
- Zaujímalo by ma, či sa mu pri oprave odvodov do SP upraví aj invalidné od júna 2005 alebo až od 01.08.2006
- Druhá otázka je zdaňovanie príjmu, resp.opravné DP v takomto prípade: priznaný predčasný dôch. 06/2005, skončenie pracovného pomeru v 07/2006, nám to oznámil až v 02/2007, pretože chce odchodné. Odchodné aj úpravu odvodov urobíme v 01/2007. Do ktorého roku zahrnie zvýšený základ dane z titulu zníženia odvodov? Najvýhodnejšie by to preňho bolo zahrnúť do r. 2007 - neplatil by daň do tých cca 45 000, ale môže to tak urobiť? Vďaka za ochotu a pomoc.
Prosím o odpoveď, ak ešte vládzete pri toľkých otázkach, alebo aspoň nasmerovať ...
Tento zamestnanec(bývalý)nás požiadal o RZ ,budem teda brať do úvahy len mzdy zúčtované v roku 2006. Všetky tie úpravy, ktoré sme robili - odvody - v januári 2007 budú predmetom DP2007?? Ďakujem

Jozef Mihál
28.02.07, 06:24
Ad tonkat:

Odpovede nájdete tu:

http://www.porada.sk/t45057-predeasny-dochodok--ako-spatne-vyriei-odvody-a-dao.html

ivanam
28.02.07, 06:33
Dôchodca - 3 potvrdenia o zdaniteľnej mzde
1. potvrdenie preddavková daň - čiastkový základ dane 6 000
zrážková daň - základ dane 20 000
2. potvrdenie preddavková daň - čiastkový základ dane 8 000
zrážková daň - základ dane 30 000
3. potvrdenie zrážková daň - základ dane 3 000
Ak chcem vrátiť daň. Musím do DP uviesť len preddavkovú daň ? Nemohla by som len z jedného potvrdenia uviesť aj zrážkovú daň a z ostatných nie ? /Keby som uviedla celý príjem prekročilo by to tých 45 407,- Sk a nemal by nárok na vrátenie žiadnej dane/

Maruska4
28.02.07, 06:47
Dobré ráno,
prosím Vás o odpoveď ako mám postupovať: máme zamestnanca ktorý bol v minulom roku 2 mesiace SZČO - ale bez príjmu (pozastavená činnosť), ale odvody do SP a ZP si za tieto dva mesiace platil sám ako samoplatca z minimálnej mzdy. Potom v ďalších 10 mesiacoch pracoval už ako zamestnanec v inej s.r.o., kde mu bolo riadne odvádzané odvody. Moja otázka je či si musí robiť DP - "B" sám, alebo stačí požiadať o ročné uúčtovanie terajšieho zamestnávateľa teda s.r.o. ? A ešte jedna otázočka k tomuto: Má dvojmo platené poistné do fondu nezamestnanosti, teda aj v s.r.o. aj ako samoplatca ako SZČO. Jedná sa mi o to či tieto zaplatené čiastky PvN môžem zahrnúť do základu dane od obidvoch zamestnávateľov? Srdečná vďaka za odpoveď. Maruska 4

Jozef Mihál
28.02.07, 06:56
Pre ivanam: Pozrite tu:

http://www.porada.sk/t45063-dochodca-a-daoove-priznanie-priklad-na-mix-preddavkova-dao-zrakova-dao.html

Jozef Mihál
28.02.07, 07:01
Má dvojmo platené poistné do fondu nezamestnanosti, teda aj v s.r.o. aj ako samoplatca ako SZČO. Jedná sa mi o to či tieto zaplatené čiastky PvN môžem zahrnúť do základu dane od obidvoch zamestnávateľov? Srdečná vďaka za odpoveď. Maruska 4

Nerozumiem prvej citovanej vete - ako samoplatca alebo ako SZČO platil odvody?

Ak si v roku 2006 platil poistné ako samoplatca - teda ako:

1. Dobrovoľne nemocensky (dôchodkovo, v nezamestnanosti) poistený v SP,

2. Samoplatiteľ podľa § 11 ods.2 zákona o zdravotnom poistení,

tak mu môžete vykonať RZD a k poistnému zaplatenému v zamestnaní pripočítať v RZD poistné, ktoré si vyššie uvedeným spôsobom platil sám. Poistné, ktoré si platil sám, treba zdokladovať.

Zužu
28.02.07, 07:46
Prosím o radu, zamestnancovi vyšiel nedoplatok z ročného zúčtovania dane vo výške 4 ,- Sk. Je to potrebné zaplatiť?

Jozef Mihál
28.02.07, 07:55
Pozrite:

http://www.porada.sk/showthread.php?t=41446&highlight=nedoplatok

(temer na konci textu)

Marta V
28.02.07, 09:20
Prosím Vás, odvod 2 % do literárneho fondu je zahrnutý v paušálnych výdavkoch 40 %? Príklad: Autorský honorár 10 000,- Sk - 200 Sk literárny fond. Do daňového priznania - oddiel VI. r. 5 - do príjmov budem dávať 10 000,- Sk alebo 9 800,- Sk? Vopred ďakujem za odpoveď.

Jozef Mihál
28.02.07, 09:22
Odvod 2 % do literárneho fondu je zahrnutý v paušálnych výdavkoch 40 %.

V uvedenom prípade do daňového priznania - oddiel VI. r. 5 - do príjmov dáte 10000 Sk.

NADEJKA
28.02.07, 09:39
Dobrý deň pán Mihál,
nenašla som záložku "ďalší príspevok",tak dúfam,že sa to niekde zaradí.
Mám dve otázky.
Som v Prahe a tak sa mi dosť ťažko dostáva k informáciám,vďaka za Draka.
Idem robiť ročné zúčtovanie dane pre zamestnancov,už v roku 2005 som na Slovensku nebola,teraz v ročnom zúčtovaní sa má zohladniť vyúčtovanie ZP za rok 2005. Neviem sa dopátrať,či sa to týka aj klasických zamestnancov v roku 2005 a čo by mi mali k tomu predložiť.

Druhá otázka sa týka mojej osoby:
pracujem a bývam v Prahe,trvalý pobyt mám ešte stále v SR. Zamestnávateľ mi bude robiť ročné zúčtovanie dane,môže mi v ČR vyplatiť aj daňový bonus na dcéru a zohladniť to,že je manžel invalidný dochodca a teda nemá príjem,alebo tieto dve položky si musím uplatniť v daňovom priznaní typu A na Slovensku.Je nutné ho podať?
Bohužial tu v Prahe sa mi k tomu nevie finančný úrad vyjadriť,tak ste moja záchrana.
Za odpoveď veľmi pekne vopred ďakujem.

Jozef Mihál
28.02.07, 09:47
Pre NADEJKA.

K prvej otázke:

http://www.porada.sk/t40648-rocne-zuctovanie-dane-nedoplatok-z-rocneho-zuctovania-poistneho.html

http://www.porada.sk/showthread.php?t=43090

http://www.porada.sk/showthread.php?t=41446

Druhá otázka:

Aké máte povinnosti v ČR, ako tam treba podať daňové priznanie je nad rámec "slovenského" DRAK-a.

Z uvedených informácií nie je jasné, kde je stredisko Vašich životných záujmov, teda či ste rezident ČR alebo SR. Kde žije manžel a dcéra?

bahu
28.02.07, 10:34
Dobrý deň, poprosila by som vás o radu. Ako je to s nezdaniteľnou čiastkou u poberateľa vysluhoveho dôchodku za rok 2006. Má sa nezdaniteľná čiastka znižovať o vysluhovy dôchodok?

Príklad 90 816 - 6000 (vysluhovy dôchodok) = 84 816 výsledná nezdaniteľná čiastka

Ďakujem za odpoveď

Jozef Mihál
28.02.07, 11:11
Áno, nezdaniteľná čiastka "na daňovníka" sa znižuje o vyplatený výsluhový dôchodok ale pokiaľ ide o rok 2006 platí to len v prípade, ak poberá tento dôchodok k 1.1.2006.

Ak poberá výsluhový dôchodok povedzme od 1.12.2006, tak má nárok na plných 90816 Sk.

Pripomeniem, že občas sa omylom zamieňa výsluhový dôchodok a výsluhový príspevok.

Poberateľ výsluhového príspevku má nárok na plných 90816 Sk.

NADEJKA
28.02.07, 14:53
Pán Mihál,
dakujem pekne za rýchlu reakciu.
K mojej osobe ešte,žijeme všetci v Prahe,teda aj manžel a dcéra,zamestnávatel mi robí ročné zúčtovanie dane,takže daňové priznanie by som v ČR podávať nemala-len nám nikomu nie je jasné,či v ročnom zúčtovaní v ČR može česká účtovníčka uplatniť daňový bonus na dcéru a zlavu na manžela,alebo musím urobiť DP na Slovensku,kde už máme len trvalý pobyt.Myslím,že by som mala byť rezidentom ČR.Čo poradíte?
Ďakujem vopred.

katjab
28.02.07, 17:19
Dobrý!
1. Chcela by som sa informovať, aký je rozdiel medzi výsluchovým dôchodkom a výsluchovým príspevkom.

2. Výsluchový dôchodok pripočítam k úhrnu príjmu v daňovom priznaní, alebo zaobchádzam s ním riadne ako príkl. starobným dôchodkom?:cool:

Ďakujem za odpoveď;)

pero
28.02.07, 17:53
Prosím Vás môžem považovať za príležitostný príjem jednorazovu výpomoc mojej koleginy pri vystavení potvrdení o zdaniteľnej mzde a ich odposlaní? Dala som jej za tieto práce 5.000,-. Môžem si to dať ako náklad a pre ňu to môže byť príležitostný príjem oslobodený od dani do 23.650,-

Ďakujem za odpoveď

pero
28.02.07, 18:20
p. Mihál, chcem Vás poprosiť, kamarátke vyplatila zdravotná poisťovňa preplatok na zdravotnom poistení za rok 2005, má si tento preplatok dať ako príjem do danového priznania za rok 2006, ked si zabudla v danovom priznaní za rok 2005 dať zdravotné poistenie ako výdavok a neznižila si základ dane za roku 2005?

ďakujem za odpoveď

mauzos
28.02.07, 18:21
Dobry den,
chcel by som Vas poprosit o radu ohladom premlcania povinnosti platenia zdravotneho poistenia.
Prisiel mi zo Zdravotnej poistovne list, ze nemam zaplatene poistne za rok 1996. V zakone o ZP c. 580/2004 v § 21 je za zdravotna poistovna ma pravo uplatnit narok na poistne po dobu 5 rokov od splatnosti poistneho.
Napisal som teda namietku premlcania poistneho a odniesol som ju pani do zdravotnej poistovne, ktora mi list poslala. Ta mi ju odmietla prevziat s tym, ze na bezne poistne sa nevztahuje premlcanie. Dala mi sek a pohrozila mi, ze ak t neuhradim, daju ma na exekuciu.
Poistne mi nepredpisali platobnym vymerom. Viete mi poradit, co mam robit?
Dakujem

IVEB
01.03.07, 08:01
Robím našej zamestnankyni RZD , ktorá je u nás zamestnaná od 01.02.2006. Od toho obdobia má podpísané Vyhlásenie ako aj uplatnenie daňového bonusu.
Doniesla mi potvrdenie o príjme od bývalého zamestnávateľa a zistila som , že v rovnakom čase mala uplatnený daňový bonus ako aj odpočítateľnú položku u nás ako aj u bývalého zamestnávateľa u ktorého pracovala ešte aj po nástupe u nás teda v mesiacoch 1-4/2006.

RZD jej samozrejme spočítam príjmy z obidvoch zamestnaní , r.01a - uvediem 90816,-/ aj keď si uplatnila viac/ , do r.06 uvediem skutočne vyplatený daňový bonus a v r.08 uvediem výšku daňového bonusu na vybratie od zamestnanca. Vyjde jej samozrejme nedoplatok. Je to tak správne?

Ešte by ma zaujímalo , či môže daňový úrad postihnúť zamestnávateľa a teraz ktorého , alebo aj zamestnanca za takýto zmätok.

raya1
01.03.07, 09:01
Dobrý deň,
aký dátum uviesť do riadku 6 Potvrdenia ( nedoplatok zrazený.......), môžem dňom vykonania RZD teda aj 1.3.2006, pričom to bude v marci - teda vo výplate za február ?
ďakujem !

janaGT
01.03.07, 09:04
Môžem poukázať 2% z daní v prípade, že zamestnávateľ preddavky daň z príjmu v mzdách strhával ale skutočne neodvádzal na dú?

Lubena11
01.03.07, 09:14
Naša zamestnankyňa, poberateľka predčasného starobného dôchodku nás požiadala o ročné zúčtovanie dane. Vo svojej žiadosti si uplatňuje nárok na zaplatené finančné prostriedky na životné poistenie a súčasne doložila potvrdenie z poisťovne ALLIANZ, ktoré týmto nám potvrdili, že boli dodržané podmienky ustanovené v §11 zákona o dani z príjmov. Môžeme jej na základe tohoto potvrdenia uplatniť tieto finančné prostriedky i keď je starobná dôchodkyňa (nárok na predčasný starobný dôchodok jej vznikol 09.06.2005). Vopred ďakujem za odpovede.

katka50
01.03.07, 09:30
Áno, to, že je dôchodkyňa nemá vplyv na uplatnenie nezd.časti na životné poistenie. Max. do výšky 12.000,- Sk.

Huta
01.03.07, 10:09
Ak invalidná dôchodkyňa a čiastočná invalid. dôchodkyňa požiadajú zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane musia si doniesť potvredenie o výŠke invalidného dôchodku? Invalid.dôchodok sa pripočítava k príjmu?
Akú sumu musí zarobiť invalidná dôchodkyňa nad 70%za mesiac aby si mohla nárokovať na daňový bonus?

ANNAP
01.03.07, 10:10
Zamestnanec si uplatnil v roku 2005 nezd. časť ZD príspevkom na životné poistenie v sume 5430.- Sk, v novembri 2006 túto poistku zrušil, môzem mu spraviť ročné zúčtovanie s tým, že mu do nezdaniteľnej sumy dám -5430
a vráti daň, ktorá bola vlani vrátená, alebo si musí urobiť daňové priznanie?
chce to vysporiadať naraz za rok 2006

už som našla:
http://www.porada.sk/t40645-rocne-zuctovanie-dane-zrusene-zivotne-poistenie.html

kačer
01.03.07, 12:29
Chcela by som Vás poprosiť o vypracovanie úloh, ktoré treba vyriešiť a na nič nezabudnúť pri zamestnávaní starobného dôchodcu. Dnes mi zamestnanec,ktorý u nás pracuje na TPP oznámil, že od 6.3.2007 sa stáva starobným dôchodcom. Naďalej však zostáva u nás pracovať na PZ. Nemám v tomto smere žiadne skúsenosti,neviem aké povinnosti vyplývajú pre zamestnávateľa, preto Vás prosím o dôležité informácie.
Ďakujem

tonkat
01.03.07, 12:50
Ad tonkat:

Odpovede nájdete tu:

http://www.porada.sk/t45057-predeasny-dochodok--ako-spatne-vyriei-odvody-a-dao.html

Ďakujem pekne, Pán Mihál. Pekný deň.

BRK
01.03.07, 13:47
Dobrý deň, mala by som dve otázočky.
1. Zamestnankyňa má uzatvorené 2 zmlvuvy o životnom poistení a za rok 2006 mi dodala 2 potvrdenia s úhradou celkom 10.425,-Sk. Môže byť v kolonke zaplatených fin. prostriedkov na životné poistenie súčet dvoch životných poistiek?
2. Zamestanec mal HPP a v tej istej firme aj na dohodu v sume 2.500,-Sk, pri ktorej bola realizovaná zrážková daň. Zamestnanec ma požiadal o ročné zúčtovanie. Urobila som mu vyúčtovanie dane iba z príjmov z HPP, zrážkovú daň z dohody som nebrala do úvahy. Postupovala som správne?
ďakujem pekne, Katarína

katkaj
01.03.07, 13:53
Dobrý deň, mala by som dve otázočky.
1. Zamestnankyňa má uzatvorené 2 zmlvuvy o životnom poistení a za rok 2006 mi dodala 2 potvrdenia s úhradou celkom 10.425,-Sk. Môže byť v kolonke zaplatených fin. prostriedkov na životné poistenie súčet dvoch životných poistiek?
2. Zamestanec mal HPP a v tej istej firme aj na dohodu v sume 2.500,-Sk, pri ktorej bola realizovaná zrážková daň. Zamestnanec ma požiadal o ročné zúčtovanie. Urobila som mu vyúčtovanie dane iba z príjmov z HPP, zrážkovú daň z dohody som nebrala do úvahy. Postupovala som správne?
ďakujem pekne, Katarína

1. môže byť aj súčet dvoch životných poistiek. Len to musí byť maximálne 12.000

2. Ak mal zamestnanec príjem v jednom mesiaci na PP a zároveň aj dohodu v tej istej firme tak sa mala uplatniť na dohodu preddavková daň. Predpokladám že vyhlásenie mal v PP podpísané

BRK
01.03.07, 13:57
Vďaka za odpoveď, v PP mal vyhlásenie podpísané. Daň už mám odvedenú na VS zrážkovej dane, musím to všetko prerobiť alebo radšej nie? Veď na výpočet skutočnej výšky dane to aj tak nemá vplyv.
Katarína

katkaj
01.03.07, 14:05
Vďaka za odpoveď, v PP mal vyhlásenie podpísané. Daň už mám odvedenú na VS zrážkovej dane, musím to všetko prerobiť alebo radšej nie? Veď na výpočet skutočnej výšky dane to aj tak nemá vplyv.
Katarína


Radšej by som to prerobila teraz. Čím skôr tým lepšie

michelle84
02.03.07, 08:08
V roku 2006 pracoval u nás na dohodu (január-marec) čiastočne invalidný dôchodca. Od júla 2006 je u nás zamestnaný. Príjem za dohodu bol dokopy 15480,- a príjem zo zamestnania 38772,-. Robím mu ročné zúčtovanie dane. Pri dohode mal zdadený príjem raz zrážkovou daňou a dvakrát preddavkovou daňou. Mám mu v ročnom zúčtovaní zohľadniť aj tú zrážkovú daň alebo nie?

Candy
02.03.07, 08:50
Firma uhradila príspevok na DDP za november 2006 za zamestnanca aj zamestnávateľa dňa 28.12.2006. Podľa banky by všetky medzibankové prevody do 28.12.2006 mali prejsť na účet druhej banky do konca roka 2006, na výpise z účtu DDS však nie je. (napr. úhrady za 4,5 a 6/2006 sú zúčtované až dátumom 1.8.2006). Koľko mesačných príspevkov je treba uplatniť v ročnom zúčtovaní dane - 12 podľa skutočných platieb v evidencii firmy alebo 11 podľa výpisu z osobného účtu?

LuluP
02.03.07, 09:21
moja mama bola v roku 2006 zamestnana a dostavala prijmy zo zavislej cinnosti a od 1.7. je dochodkyna, pobera dochodok, skoncila pracovny pomer ale okrem toho ma maly prijem z pomoci pre druzstvo.
Moze si uplatnit v dani z prijmu za rok 2006 celu nezdanitelnu cast 90812 alebo iba pomernu cast za 6 mesiacov?
dakujem za odpoved.

alenad
02.03.07, 09:31
Prosím o radu.
Zamestnanec podal žiadosť o vykonanie RZ preddavkov na daň. V roku 2006 mu bola uznaná choroba z povolania a zároveň vyplatené príjmy: náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia, úrazový príplatok, náhrada nákladov spojených s liečením. Všetko sú to náhrady podľa zákona č.461/2003 Z.z. Podliehajú tieto príjmy zdaneniu?

janaGT
02.03.07, 09:57
Môžem poukázať 2% z daní v prípade, že zamestnávateľ preddavky daň z príjmu v mzdách strhával ale skutočne neodvádzal na dú?

Dosť súrne by som potrebovala poznať odpoveď ... prosím !

Jozef Mihál
02.03.07, 10:02
Ospravedlňujem sa, ale z dôvodu zavádzania vypĺňateľných tlačív daňových priznaní na www.drsr.sk odpovede na Vaše otázky budú vypracované až dnes večer.

Jozef Mihál
02.03.07, 10:10
Môžem poukázať 2% z daní v prípade, že zamestnávateľ preddavky daň z príjmu v mzdách strhával ale skutočne neodvádzal na dú?
Ak mal zamestnanec vyplatené zdaniteľné príjmy, z ktorých sa vypočítali preddavky a zamestnávateľ tieto preddavky neodviedol, podľa môjho názoru je možné poukázať 2% z daní.

Ak ale ani zamestnanec nemal vyplatené príjmy, 2% poukázať nemožno.

veronikasad
02.03.07, 19:04
Dobrý deň,

Prosím o informáciu ako riešiť tento problém. Zamestnancovi v januári 2005 po prehodnotení zdravotného stavu odobrali čiastočný invalidný dôchodok. Od 2/05 sme mu prestali uplatňovať zniženu sadzbu zdrav.poisteni. Zamestnanec sa voči rozhodnutiu soc.poisťovne odvolal v januári 2007 nám predložil rozhodnutie soc.poisťovne o uvoľnení výplaty inv.dôchodku podľa § 70 a § 112 odst.4 zák.461/2003 na základe rozsudku Najvyššieho súdu SR.

Ako riešiť zmenu sadzby ZP spätne ?
1. mám podať opravné výkazy za 02/05-12/06 ? Keby som to robila cez SW musim dať znovu generovať výplaty a zmení sa mi aj suma na výplatu. Takto by som to robila nerada, lebo neviem čo spätne so vzniknutými rozdielmi vo výplate. Výplatná listina nebude sedieť na peňažný denník.

2. uvažujem podať ročné zúčtovanie ZP za rok 2005 a r.2006 /neviem však aký typ - jedná sa o zmenu sadzby/.RZ ZP za r.2005 by si podal zamestnanec - nie zamestnávateľ. Keď som sa informovala v pobočke VšZP v PD, za r.2005 mi to už nedoporučili, že ročné zúčtovanie je už uzavreté a mohla by som dostať pokutu, že som ho nepodala do 30.6.2006. Prečo - veď dotyčná pracovníčka nemala povinnosť podať RZ ZP ?Naozaj nie je možné cez RZ robiť dodatočné opravy ZP ako je to cez daňové priznanie ?

Ďakujem za odpoveď
-----------
Veronika


Dobrý deň p. Mihál,

nedostala som odpoveď na tento dotaz. Môže invalidný dôchodca ktorému bol priznaný spätne ID podať v r.2007 RZZP za rok 2005 a takto vyriešiť vrátenie preplatku ?

Ďakujem za odpoveď

-----------
Veronika

Jozef Mihál
02.03.07, 19:30
Problematika dodatočného ročného zúčtovania žiaľ nie je v zákone č.580/2004 Z.z. dostatočne vyriešená. Podľa § 19 ods.19 zákona po uplynutí lehoty na podanie ročného zúčtovania poistného môže poistenec alebo zamestnávateľ, ktorý vykonáva ročné zúčtovanie poistného za zamestnanca podľa odseku 2, podať dodatočné ročné zúčtovanie poistného. Zákon nerieši, či dodatočné ročné zúčtovanie je možné podať aj v prípade, ak nebolo podané riadne ročné zúčtovanie.

Preto doporučujem - obráťte sa na Úrad pre dohľad a požiadajte ich v súlade s § 19 ods.20 o rozhodnutie, či je možné podať dodatočné ročné zúčtovanie.

Jozef Mihál
02.03.07, 19:38
Pán Mihál,
dakujem pekne za rýchlu reakciu.
K mojej osobe ešte,žijeme všetci v Prahe,teda aj manžel a dcéra,zamestnávatel mi robí ročné zúčtovanie dane,takže daňové priznanie by som v ČR podávať nemala-len nám nikomu nie je jasné,či v ročnom zúčtovaní v ČR može česká účtovníčka uplatniť daňový bonus na dcéru a zlavu na manžela,alebo musím urobiť DP na Slovensku,kde už máme len trvalý pobyt.Myslím,že by som mala byť rezidentom ČR.Čo poradíte?
Ďakujem vopred.

Podľa toho čo uvádzate, ste nesporne rezidentom ČR, doporučujem vyžiadať si na príslušnom úrade v ČR potvrdenie o daňovej rezidencií v ČR.

V ročnom zúčtovani v ČR sa postupuje podľa českého zákona o dani z príjmov č.586/1992 Sb. Ako sa pritom postupuje, aké sú daňové úľavy atď. je nad rámec slovenského DRAK-a na mzdy.

Na Slovensku daňové priznanie nepodávate a preto nemá zmysel hovoriť o daňovom bonuse atď.

Jozef Mihál
02.03.07, 20:42
Dobrý!
1. Chcela by som sa informovať, aký je rozdiel medzi výsluchovým dôchodkom a výsluchovým príspevkom.

2. Výsluchový dôchodok pripočítam k úhrnu príjmu v daňovom priznaní, alebo zaobchádzam s ním riadne ako príkl. starobným dôchodkom?:cool:

Ďakujem za odpoveď;)
Odpoveď nájdete tu:

http://www.porada.sk/t45486-aky-je-rozdiel-medzi-vysluhovym-dochodkom-a-vysluhovym-prispevkom.html

Jozef Mihál
02.03.07, 20:52
Prosím Vás môžem považovať za príležitostný príjem jednorazovu výpomoc mojej koleginy pri vystavení potvrdení o zdaniteľnej mzde a ich odposlaní? Dala som jej za tieto práce 5.000,-. Môžem si to dať ako náklad a pre ňu to môže byť príležitostný príjem oslobodený od dani do 23.650,-

Ďakujem za odpoveď

Odpoveď nájdete tu:
http://www.porada.sk/t45487-prijem-z-prileitostnej-einnosti.html

Jozef Mihál
02.03.07, 20:58
p. Mihál, chcem Vás poprosiť, kamarátke vyplatila zdravotná poisťovňa preplatok na zdravotnom poistení za rok 2005, má si tento preplatok dať ako príjem do danového priznania za rok 2006, ked si zabudla v danovom priznaní za rok 2005 dať zdravotné poistenie ako výdavok a neznižila si základ dane za roku 2005?

ďakujem za odpoveď
Nedá sa nič robiť, podľa § 8 ods.1 písm. k) zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov vrátené poistné na zdravotné poistenie (preplatok z ročného zúčtovania poistného) je zdaniteľným príjmom a musí sa v danom prípade uviesť v daňovom priznaní za rok 2006.

Jozef Mihál
02.03.07, 21:05
Robím našej zamestnankyni RZD , ktorá je u nás zamestnaná od 01.02.2006. Od toho obdobia má podpísané Vyhlásenie ako aj uplatnenie daňového bonusu.
Doniesla mi potvrdenie o príjme od bývalého zamestnávateľa a zistila som , že v rovnakom čase mala uplatnený daňový bonus ako aj odpočítateľnú položku u nás ako aj u bývalého zamestnávateľa u ktorého pracovala ešte aj po nástupe u nás teda v mesiacoch 1-4/2006.

RZD jej samozrejme spočítam príjmy z obidvoch zamestnaní , r.01a - uvediem 90816,-/ aj keď si uplatnila viac/ , do r.06 uvediem skutočne vyplatený daňový bonus a v r.08 uvediem výšku daňového bonusu na vybratie od zamestnanca. Vyjde jej samozrejme nedoplatok. Je to tak správne?

Ešte by ma zaujímalo , či môže daňový úrad postihnúť zamestnávateľa a teraz ktorého , alebo aj zamestnanca za takýto zmätok.

RZD urobíte tak, ako hovoríte.

DÚ nemôže postihovať zamestnávateľa, pretože zamestnávateľ nenesie zodpovednosť za to, že zamestnankyňa mala v tom istom čase podpísané "Vyhlásenie" u dvoch zamestnávateľov. Je to jednoznačne chyba a porušenie zákona na strane zamestnankyne.

Jozef Mihál
02.03.07, 21:14
Dobrý deň,
aký dátum uviesť do riadku 6 Potvrdenia ( nedoplatok zrazený.......), môžem dňom vykonania RZD teda aj 1.3.2007, pričom to bude v marci - teda vo výplate za február ?
ďakujem !
Uveďte dátum, kedy ste zamestnancovi zrazili nedoplatok - hoci aj 1.3.2007, mal by to byť však dátum najneskôr do 30.4.2007.

mauzos
02.03.07, 21:17
Dobry den,
chcel by som Vas poprosit o radu ohladom premlcania povinnosti platenia zdravotneho poistenia.
Prisiel mi zo Zdravotnej poistovne list, ze nemam zaplatene poistne za rok 1996. V zakone o ZP c. 580/2004 v § 21 je za zdravotna poistovna ma pravo uplatnit narok na poistne po dobu 5 rokov od splatnosti poistneho.
Napisal som teda namietku premlcania poistneho a odniesol som ju pani do zdravotnej poistovne, ktora mi list poslala. Ta mi ju odmietla prevziat s tym, ze na bezne poistne sa nevztahuje premlcanie. Dala mi sek a pohrozila mi, ze ak t neuhradim, daju ma na exekuciu.
Poistne mi nepredpisali platobnym vymerom. Viete mi poradit, co mam robit?
Dakujem

Dobry den pan Mihal,
neodpovedali ste na moju otazku. Mozem Vas este raz poprosit o pomoc?
Medzicasom som sa docital, ze obdobie roku 1996 sa posudzuje este podla zakona 273/1994 Z.z. kde je premlcanie tri roky.
Za odpoved dakujem

Jozef Mihál
02.03.07, 21:28
Ak invalidná dôchodkyňa a čiastočná invalid. dôchodkyňa požiadajú zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane musia si doniesť potvredenie o výŠke invalidného dôchodku? Invalid.dôchodok sa pripočítava k príjmu?
Akú sumu musí zarobiť invalidná dôchodkyňa nad 70%za mesiac aby si mohla nárokovať na daňový bonus?

Odpoveď nájdete tu:

http://www.porada.sk/t45489-invalidny-dochodca--roene-zuetovanie-dane-narok-na-daoovy-bonus.html

Jozef Mihál
02.03.07, 21:30
Dobry den pan Mihal,
neodpovedali ste na moju otazku. Mozem Vas este raz poprosit o pomoc?
Medzicasom som sa docital, ze obdobie roku 1996 sa posudzuje este podla zakona 273/1994 Z.z. kde je premlcanie tri roky.
Za odpoved dakujem
Dobrý večer, prepáčte, ale nie ste predplatiteľ DRAK-a.

Jozef Mihál
03.03.07, 10:06
V roku 2006 pracoval u nás na dohodu (január-marec) čiastočne invalidný dôchodca. Od júla 2006 je u nás zamestnaný. Príjem za dohodu bol dokopy 15480,- a príjem zo zamestnania 38772,-. Robím mu ročné zúčtovanie dane. Pri dohode mal zdadený príjem raz zrážkovou daňou a dvakrát preddavkovou daňou. Mám mu v ročnom zúčtovaní zohľadniť aj tú zrážkovú daň alebo nie?
Odpoveď nájdete tu:
http://www.porada.sk/t45507-rocne-zuctovanie-dane-zamestnanec-mal-aj-prijem-zdaneny-zrazkovou-danou.html

Jozef Mihál
03.03.07, 10:16
Firma uhradila príspevok na DDP za november 2006 za zamestnanca aj zamestnávateľa dňa 28.12.2006. Podľa banky by všetky medzibankové prevody do 28.12.2006 mali prejsť na účet druhej banky do konca roka 2006, na výpise z účtu DDS však nie je. (napr. úhrady za 4,5 a 6/2006 sú zúčtované až dátumom 1.8.2006). Koľko mesačných príspevkov je treba uplatniť v ročnom zúčtovaní dane - 12 podľa skutočných platieb v evidencii firmy alebo 11 podľa výpisu z osobného účtu?
Odpoveď nájdete tu:
http://www.porada.sk/t45508-nezdanitena-eas-na-prispevky-na-dds--prispevky-neskoro-priradene-na-ueet-v-dds.html

Jozef Mihál
03.03.07, 10:22
Prosím o radu.
Zamestnanec podal žiadosť o vykonanie RZ preddavkov na daň. V roku 2006 mu bola uznaná choroba z povolania a zároveň vyplatené príjmy: náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia, úrazový príplatok, náhrada nákladov spojených s liečením. Všetko sú to náhrady podľa zákona č.461/2003 Z.z. Podliehajú tieto príjmy zdaneniu?
Odpoveď nájdete tu:
http://www.porada.sk/t45509-podliehaju-dani-z-prijmov-davky-a-nahrady-vyplacane-podla-zakona-c-461-2003-z-z.html

Cibaj
03.03.07, 12:14
Re: Vaše želania na vypracovanie otázok
Dobrý deň,
zamestnanec si chce uplatniť nezdanit.časť na manželku, ktorá poberá
príspevok za opatrovanie /8 r.dieťa ZŤP, navštevujúce školské zariadenie/.

Je peňažný príspevok za opatrovanie zahrňovaný do vlastného príjmu manželky?
Ďakujem

fimka
03.03.07, 12:54
Prosim o radu v dvoch veciach:
1. zamestnankyňa poziadala o rocne zuctovanie dane a o nezdanitelnu cast na manzela. Jej manzel bol od 06/2006 PN. Nema jeho potvrdenie o prijme, ani vyplatne pasky, nevie kolko mu vyplacala sociana p. na PN. Ako urci jeho prijem, kolko si ma uplatnit?
2. zamestnankyna poziadala o rocne zuctovanie dane a kedze v roku neuplatnovala danovy bonus, uviedla dieta v ziadosti a chce uplatnit narok na danovy bonus pri rocnom zuctovani dane. Dieta studuje na vysokej skole, ale zamestnankyna neprilozila k ziadosti potvrdenie o navsteve skoly. Mozem jej z uvedeneho dovodu ziadost vratit a sama si musi podat danove priznanie?

alveryst
03.03.07, 15:48
Prosím o radu pri vypisovaní ELDP dôchodcu, žiadosti o prepočet dôchodku (vyplňuje zamestnanec), potvrdenia k žiadosti o zvýšenie starobného dôchodku (vyplňuje zamestnávateľ).
Zamestnanec narodený v roku 1936 mal priznaný starobný dôchodok podľa starého zákona 100/1988 v roku 1996.
Od 17.3.2004 do dnes mu trvá pracovný pomer. O zvýšenie dôchodku zatiaľ nepožiadal. V čase od 21.01.2005 do 31.03.2005 čerpal neplatené voľno. V čase od 18.09.2006 do 24.09.2006 bol dočasne práceneschopný.
Prosíme o odpovede:
1./ako vyplniť ELDP (za aké obdobie?) prerušiť rok 2006 k 31.07.2006 z dôvodu zmeny zákona a vykázať v dvoch riadkoch? Prerušiť rok 2004 za obdobie neplateného voľna?
2./ koľko potvrdení k žiadosti o zvýšenie dôchodku starobného dôchodku máme vypísať ( zvlášť obdobie 17.04.2004 - 20.01.2005 a zvlášť 01.04.2005-31.07.2006 (resp. 31.12.2006?)
3./ bude mu pri zvýšení dôchodku zohľadnená doba od 1.8.2006 do 31.12.2006 alebo musí ukončiť pracovný pomer?
4./ koľko žiadostí o prepočet dôchodku vypisuje zamestnanec? jednu? a vypíše obdobia 17.03.2004-20.01.2005, 01.04.2005-31.07.2006 (resp. 31.12.2006)
5./ kedy sa mu premlčuje nárok na zvýšenie dôchodku,
Ďakujem za skorú odpoveď

Jozef Mihál
03.03.07, 21:11
Re: Vaše želania na vypracovanie otázok
Dobrý deň,
zamestnanec si chce uplatniť nezdanit.časť na manželku, ktorá poberá
príspevok za opatrovanie /8 r.dieťa ZŤP, navštevujúce školské zariadenie/.

Je peňažný príspevok za opatrovanie zahrňovaný do vlastného príjmu manželky?
Ďakujem
Odpoveď nájdete tu:
http://www.porada.sk/t45553-vlastny-prijem-manzelky-prispevok-za-opatrovanie.html

Jozef Mihál
03.03.07, 21:21
Prosim o radu v dvoch veciach:
1. zamestnankyňa poziadala o rocne zuctovanie dane a o nezdanitelnu cast na manzela. Jej manzel bol od 06/2006 PN. Nema jeho potvrdenie o prijme, ani vyplatne pasky, nevie kolko mu vyplacala sociana p. na PN. Ako urci jeho prijem, kolko si ma uplatnit?
2. zamestnankyna poziadala o rocne zuctovanie dane a kedze v roku neuplatnovala danovy bonus, uviedla dieta v ziadosti a chce uplatnit narok na danovy bonus pri rocnom zuctovani dane. Dieta studuje na vysokej skole, ale zamestnankyna neprilozila k ziadosti potvrdenie o navsteve skoly. Mozem jej z uvedeneho dovodu ziadost vratit a sama si musi podat danove priznanie?
1. Vo vlastnom záujme by si mala zohnať príslušné doklady - výplatné pásky manžela, prípadne potvrdenie o jeho príjme. Výšku prijatého nemocenského "vidí" na výpise z účtu, ak Sociálna poisťovňa zasielala peniaze poštou, snáď má niekde "ústrižok".

2. Potvrdenie o návšteve VŠ za roky 2005/2006 a 2006/2007 musí byť priložené k žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania (ak tieto potvrdenia zamestnankyňa nedoniesla ešte skôr). Potvrdenia o návšteve školy môžu byť nahradené potvrdením z úradu práce o poberaní prídavku na dieťa počas roka 2006.

Bez týchto potvrdení musíte odmietnuť vykonať ročné zúčtovanie dane a zamestnankyňa si musí podať sama daňové priznanie, prípadne ročné zúčtovanie vykonáte Vy avšak jej nepriznáte daňový bonus. Ak si uvedené potvrdenia zoženie dodatočne, môže po 2.4.2007 podať dodatočné daňové priznanie.

veronikasad
04.03.07, 07:52
Problematika dodatočného ročného zúčtovania žiaľ nie je v zákone č.580/2004 Z.z. dostatočne vyriešená. Podľa § 19 ods.19 zákona po uplynutí lehoty na podanie ročného zúčtovania poistného môže poistenec alebo zamestnávateľ, ktorý vykonáva ročné zúčtovanie poistného za zamestnanca podľa odseku 2, podať dodatočné ročné zúčtovanie poistného. Zákon nerieši, či dodatočné ročné zúčtovanie je možné podať aj v prípade, ak nebolo podané riadne ročné zúčtovanie.

Preto doporučujem - obráťte sa na Úrad pre dohľad a požiadajte ich v súlade s § 19 ods.20 o rozhodnutie, či je možné podať dodatočné ročné zúčtovanie.

Ďakujem za odpoveď

Veronika

apsgroup
04.03.07, 10:08
SZCO má prijmy aj zo sprostredkovania poistenia. Doteraz som všetky prijmy dávala ako prijmy zo živnosti. Teraz by som mala rozdelit na prijmy zo živnosti a príjmy zo sprostredkovania ? Vyšiel k tomu nejaký metodický pokyn DRSR?
Je to velmi dôležité či to rozdelím alebo nie?

Jozef Mihál
04.03.07, 11:36
apsgroup:

Príjmy podľa § 6 by v daňovom priznaní mali byť rozdelené do jednotlivých riadkov - typ "B", VI. oddiel, tabuľka č.1 - príjem zo živnosti do riadku 2 a príjem zo sprostredkovania poistenia do riadku 8.

Rozdeliť to treba, pretože tlačivo je záväzné pre všetkých daňovníkov, ktorí podávajú daňové priznanie a je potrebné rešpektovať jeho štruktúru.

apsgroup
04.03.07, 14:32
Dakujem, ja to tak urobim, prijmy z poistovne do riadku 8 a ostatné prijmy do riadku 2. Ale výdavky isto nebudem mat správne na korunu rozdelené. Ale v riadku 9 budú správne, tak hádam nebude problém.???

Zužu
04.03.07, 16:12
Prosím o radu ohľadne RZZP. Živnostník za rok 2005 podáva dodatočné DP z dôvodu zmeny výdavkov /z preukázateľných na paušálne/. Je potrebné podať opravný výpis do SP a zároveň RZZP - teraz neviem či mám v tlačive zaškrtnúť políčko opravné RZZP alebo dodatočné RZZP. Poradíte mi? Ďakujem

Jozef Mihál
05.03.07, 06:40
Zdravotné poistenie

Tak ako som už napísal vyššie, problematika dodatočného ročného zúčtovania žiaľ nie je v zákone č.580/2004 Z.z. dostatočne vyriešená. Podľa § 19 ods.19 zákona po uplynutí lehoty na podanie ročného zúčtovania poistného môže poistenec alebo zamestnávateľ, ktorý vykonáva ročné zúčtovanie poistného za zamestnanca podľa odseku 2, podať dodatočné ročné zúčtovanie poistného. Môže neznamená musí.

Vy však píšete, že dodatočné DP podáva z dôvodu zmeny výdavkov - z preukázateľných na paušálne. Zrejme to robí preto, lebo výdavky takto sú vyššie, základ dane nižší.

V takomto prípade nech podá dodatočné ročné zúčtovanie. Použije tlačivo platné za rok 2005, kde na prvej strane označí, že ide o dodatočné ročné zúčtovanie.

Sociálne poistenie

Podľa § 228 ods.1 zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, dodatočné daňové priznanie, ktoré má vplyv na vznik a zánik nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia v bežnom roku, je SZČO povinná predložiť do ôsmich dní od jeho predloženia správcovi dane.

Keďže ide o dodatočné DP za rok 2005, ktoré v praxi ovplyvňuje SZČO odvody do SP v čase od júla 2006 do júna 2007, je potrebné v SP do ôsmich dní od podania dodatočného daňového priznania predložiť výpis z dodatočného daňového priznania. Výška odvodov do SP sa v súlade s § 21 ods.3 a § 142 ods.4 zákona upraví od kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo predložené dodatočné daňové priznanie daňovému úradu.

Lllenka
05.03.07, 08:10
Dobry den, mam otazocku ohladne ELDP. V roku 2004 v juli zamestnanec bol na PN 14 kal.dni. Dovtedy mal odpracovane 3 mesiace, za kt.mal VZ - april -10000, máj -10000, jun 12000. Predtym UPSVaR. Do vylúč.dôb dám 4 dni a VZ? Dakujem za odpoved :o)

maruška7
05.03.07, 08:11
Ako treba hodnotiť vznik nároku zamestnanca na dovolenku, ak nastúpil 3.1.2007 - bude to nárok, ak odpracuje 22 dní za odpracované dni, alebo po odpracovaní 60 dní nárok na alikvotnú časť t.j za 11 mesiacov, lebo január nemá odpracovný celý mesiac. Kedy si môže začať čerpať dovolenku?
Ako treba hodnotiť čerpanie dovolenky zamestnanca, ktorý pracuje od 1.1.2007. Kedy si môže prvýkrát čerpať dovolenku?

apsgroup
05.03.07, 09:30
Dochodkyna je u nás zamestnaná na kratší pracovný čas, prijem do 5 tis, Sk
mesačne, má zrážkovú daň. Iný prijem nemá. Chce darovať 2 % daní. Ako má postupovaŤ???

Jozef Mihál
05.03.07, 10:10
Musí sama podať daňové priznanie, ak má len príjmy u Vás, tak typ "A". V daňovom priznaní uvedie na základe potvrdenia, ktoré jej vydáte, výšku svojho príjmu (r.32) zdaneného zrážkovou daňou. V r.33 uvedie poistné, ktoré ste je zrazili v zamestnaní. V riadku 63 uvedie sumu zrážkovej dane. Ostatné riadky vyplní podľa predtlače.

Dôležitý je oddiel VIII. - tu uvedie údaje, komu chce venovať 2% zaplatenej dane. Venovaná suma musí byť najmenej 100 Sk (r.70)

johankaP
05.03.07, 12:53
Zamestnanec ma požiadal o vykonanie RZD , okrem prijmov zo zamestnania za rok 2006 mal aj príjem "vysúdené peniaze" z neplatne rozviazaného pracovného pomeru od predchádzajúceho zamestnávateľa. Ako doklad mi doniesol iba výpis z banky. Môžem mu urobiť RZD? Mám to zahrnúť do §5?

pandorasbox
05.03.07, 14:27
Prosím o pomoc vzhľadom k tomu, že sa rôznia odpovede dvoch daňových poradcov. Mám zamestnanca, ktorý v roku 2006 prestal platiť poisťovni životné poistenie, z uvedeného dôvodu mu poisťovňa zrušila poistnú zmluvu k letu 2006 (ani nevie k akému dátumu vraj). Porušil podmienku na uplatnenie tým aj v roku 2005. V roku 2005 mu na základe potvrdenia z poisťovne bol ponížený základ dane o 12tis. Tento rok si musí zamestnanec podať daňové priznanie za rok 2006 sám a navýšiť daňový základ o 12tis., alebo môže požiadať zamestnávateľa o RZD a až v roku 2008 za rok 2007 musí podať daňové priznanie sám. Povinnosť vrátiť daň je v zdaňovacom období nasledujúcom po roku, v ktorom zmluvné podminky porušila, t.j. ak v roku 2006 porušila, vracia až v roku 2007 za 2005 a vtedy si musí urobiť DP sám? Vďaka za rýchlu radu...veľa úspechov:)

Jozef Mihál
05.03.07, 14:34
Zamestnanec ma požiadal o vykonanie RZD , okrem prijmov zo zamestnania za rok 2006 mal aj príjem "vysúdené peniaze" z neplatne rozviazaného pracovného pomeru od predchádzajúceho zamestnávateľa. Ako doklad mi doniesol iba výpis z banky. Môžem mu urobiť RZD? Mám to zahrnúť do §5?
Nie je to doklad podľa § 39 ods.5 zákona, na Vašom mieste by som mu ročné zúčtovanie dane odmietol vykonať.

Jozef Mihál
05.03.07, 14:39
Prosím o pomoc vzhľadom k tomu, že sa rôznia odpovede dvoch daňových poradcov. Mám zamestnanca, ktorý v roku 2006 prestal platiť poisťovni životné poistenie, z uvedeného dôvodu mu poisťovňa zrušila poistnú zmluvu k letu 2006 (ani nevie k akému dátumu vraj). Porušil podmienku na uplatnenie tým aj v roku 2005. V roku 2005 mu na základe potvrdenia z poisťovne bol ponížený základ dane o 12tis. Tento rok si musí zamestnanec podať daňové priznanie za rok 2006 sám a navýšiť daňový základ o 12tis., alebo môže požiadať zamestnávateľa o RZD a až v roku 2008 za rok 2007 musí podať daňové priznanie sám. Povinnosť vrátiť daň je v zdaňovacom období nasledujúcom po roku, v ktorom zmluvné podminky porušila, t.j. ak v roku 2006 porušila, vracia až v roku 2007 za 2005 a vtedy si musí urobiť DP sám? Vďaka za rýchlu radu...veľa úspechov:)
Odpoveď nájdete tu:
http://www.porada.sk/t40645-rocne-zuctovanie-dane-zrusene-zivotne-poistenie.html

Konkrétne vo vami uvedenom prípade môže ale nemusí vysporiadať príslušné sumy už za rok 2006 formou daňového priznania. Ak sa rozhodne splniť svoju povinnosť neskôr, môže tak urobiť. Teda ak Vás požiadal o vykonanie RZD za rok 2006, urobíte ho a on si musí vysporiadať príslušné sumy v DP za rok 2007 - 2008 - 2009. V krajnom prípade mu stačí vysporiadať to až v DP za r.2009.

Sponka
05.03.07, 19:45
Dobry vecer,
priznam sa, ze nerozumiem celkom dovodu, prečo plati ohľadne odvodov pri P od ineho zamestnavateľa, že:
"Uvedie sa zrazené poistné (preddavky) na zdravotné poistenie a poistné na sociálne poistenie ktoré platí zamestnanec podľa osobitných predpisov a boli zrazené z príjmov zdanených preddavkovo. Nezapočítava sa poistné zamestnanca, ktoré mu bolo zrazené v mesiacoch, v ktorých mal príjmy zdanené zrážkovou daňou. V tomto riadku sa uvedie aj nedoplatok poistného, ktorý vyplynul z ročného zúčtovania poistného na zdravotné poistenie".
.. teda, že poistné z potvrdenia sa nezapočíta, pokiaľ boli príjmy zdanené zrážkou.
Asi som niečo prehliadla.

Ďakujem z odpoveď

912
06.03.07, 06:03
Dobrý deň p. Mihál,
chcela by som Vás poprosiť o radu ohľadne priloženého tlačiva. Známy ma požiadal o spravenie daňového priznania "A". Je to už pán na dôchodku a doniesol mi priložené tlačivo z práce. Bol zamestnaný v Čechách cez slovenskú firmu. Neviem sa rozhodnúť, či je to príjem z ČR alebo nie (a teda aj v DP by to išlo zápočtom). Pretože keď prepočítam tú daň, vychádza len niečo okolo 10% a vysoký nedoplatok. Dole je ale uvedené slovenské DIČ platiteľa, čo by malo znamenať, že daň odviedli v SR. Poradíte mi s tým prosím Vás? Ďakujem.

Zuzana

johankaP
06.03.07, 06:35
Nie je to doklad podľa § 39 ods.5 zákona, na Vašom mieste by som mu ročné zúčtovanie dane odmietol vykonať.
Ďakujem pekne za rýchlu odpoveď.
Takže si podá daň.priznanie. Len mu neviem poradiť ako má postupovať ďalej. Také niečo som ešte neriešila.
Nie je to príjem oslobodený od dane. Prosím Vás pod ktorý § to patrí?
(ospravedlňujem sa už to nepatrí do témy RZD)

Jozef Mihál
06.03.07, 06:49
Dobry vecer,
priznam sa, ze nerozumiem celkom dovodu, prečo plati ohľadne odvodov pri P od ineho zamestnavateľa, že:
"Uvedie sa zrazené poistné (preddavky) na zdravotné poistenie a poistné na sociálne poistenie ktoré platí zamestnanec podľa osobitných predpisov a boli zrazené z príjmov zdanených preddavkovo. Nezapočítava sa poistné zamestnanca, ktoré mu bolo zrazené v mesiacoch, v ktorých mal príjmy zdanené zrážkovou daňou. V tomto riadku sa uvedie aj nedoplatok poistného, ktorý vyplynul z ročného zúčtovania poistného na zdravotné poistenie".
.. teda, že poistné z potvrdenia sa nezapočíta, pokiaľ boli príjmy zdanené zrážkou.
Asi som niečo prehliadla.

Ďakujem z odpoveď

Odpoveď nájdete tu:
http://www.porada.sk/t45823-roene-zuetovanie-dane--poistne-za-mesiace-v-ktorych-bol-prijem-zdaneny-zrakou.html

Jozef Mihál
06.03.07, 06:54
Ďakujem pekne za rýchlu odpoveď.
Takže si podá daň.priznanie. Len mu neviem poradiť ako má postupovať ďalej. Také niečo som ešte neriešila.
Nie je to príjem oslobodený od dane. Prosím Vás pod ktorý § to patrí?
(ospravedlňujem sa už to nepatrí do témy RZD)
Je to príjem podľa § 5 - závislá činnosť. Avšak nemá od zamestnávateľa potvrdenie také, aké by podľa zákona mal mať.

Preto Vy odmietnete vykonať RZD, inak by ste narobili problémy sebe i zamestnancovi. V prvom rade by sa mal pokúsiť od bývalého zamestnávateľa získať potvrdenie vystavené v súlade so zákonom (§ 39 ods.5). Ak sa mu to podarí, môžete mu urobiť - ak to stihnete - ročné zúčtovanie dane. Ak sa mu to nepodarí, musí ísť čím skôr na daňový úrad, vysvetliť svoju situáciu a daňový úrad by mal osloviť bývalého zamestnávateľa s tým, aby zamestnávateľ vystavil poriadne potyvrdenie atď. (samozrejme, pre bývalého zamestnávateľa z toho budú plynúť sankcie).

Upozorňujem, že do 19.3. má zamestnanec čas požiadať na daňovom úrade o odklad povinnosti podať daňové priznanie z dôvodu, že bývalý zamestnávateľ mu nevydal riadne potvrdenie.

Jozef Mihál
06.03.07, 07:06
Dobrý deň p. Mihál,
chcela by som Vás poprosiť o radu ohľadne priloženého tlačiva. Známy ma požiadal o spravenie daňového priznania "A". Je to už pán na dôchodku a doniesol mi priložené tlačivo z práce. Bol zamestnaný v Čechách cez slovenskú firmu. Neviem sa rozhodnúť, či je to príjem z ČR alebo nie (a teda aj v DP by to išlo zápočtom). Pretože keď prepočítam tú daň, vychádza len niečo okolo 10% a vysoký nedoplatok. Dole je ale uvedené slovenské DIČ platiteľa, čo by malo znamenať, že daň odviedli v SR. Poradíte mi s tým prosím Vás? Ďakujem.

Zuzana
V ČR je pri príjme do 121 200 Kč sadzba dane 12%. Od základu dane je pritom možné odpočítať napr. príspevok na životné poistenie, ktoré si platí zamestnanec, odboríárske príspevky a pod. Takže uvedené údaje môžu byť v poriadku a na Vašom mieste by som ich ďalej neskúmal a urobil daňové priznanie.

912
06.03.07, 07:16
Ďakujem Vám za rýchlu odpoveď. Poprosím Vás ešte o upresnenie toho, či to pôjde v daňovom priznaní do príjmu zo zahraničia alebo len ako "klasický" slovenský príjem.

Zuzana

Jozef Mihál
06.03.07, 07:21
Samozrejme, že musí podať daňové priznanie (ak mal len príjmy zo závislej činnosti tak typ "A"). Príjem v zahraničí uvedie v daňovom priznaní.

Príklad na vyplnenie nájdete tu:
http://www.porada.sk/showthread.php?t=44777

Viac informácií o zdanení príjmov zo zahraničia nájdete tu:

http://www.porada.sk/tags/index.php?tag=/prijem-v-zahranici/

marek32
06.03.07, 07:49
Dobrý deň,
zamestnanec skončil pracovný pomer 31.01.2007. V mesiaci 02/2007 bude mať preplatenú nevyčerpanú dovolenku.
Platia sa z nevyčerpanej dvolenky vyplatenej po skončení pracovného pomeru odvody do sociálnej a zdravotenej poisťovne ?
Ďakujem
Marek

zdeník
06.03.07, 07:53
P. Miháľ, chcem sa spýtať,
A/študenti u násna DoBPš mali podpísané Vyhlásenie, musia požiadať o RZD, alebo podávať DP, alebo nemusí , kedže daňové vysporiadanie bude 0,-.
B/Dôchodca u nás pracoval 1 mesiac -príjem 10000,- a k tomu mal od jednej firmy vyplatené 15 000 úroky z pôžičky(za celý rok)-môžem mu urobiť RZD, alebo musí podávať DP, alebo nič?
ĎAkujem.

vjana
06.03.07, 08:30
Chcem sa opýtať či môžeme spraviť ročné zúčtovanie zamestnancovi, ktorí si robil sám RZZP, pretože je konateľom spoločnosti, ale nepoberá ako konateľ v tejto spoločnosti žiadne príjmy. Zdaniteľné príjmy mal len od nás - zamestnávateľa zo závislej činnosti.
Z RZZP mu vyšiel preplatok 5SKK - z listu SA - t.j. zo závislej činnosti.
Vopred ďakujem za odpoveď.

Jozef Mihál
06.03.07, 09:30
Dobrý deň,
zamestnanec skončil pracovný pomer 31.01.2007. V mesiaci 02/2007 bude mať preplatenú nevyčerpanú dovolenku.
Platia sa z nevyčerpanej dvolenky vyplatenej po skončení pracovného pomeru odvody do sociálnej a zdravotenej poisťovne ?
Ďakujem
Marek
Ak bude zamestnancovi vyplatený príjem až vo výplate za február 2007, tak sa odvody do SP a ZP neplatia - viď § 138 ods.2 zákona 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení a § 13 ods.4 písm. h) zákona 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení.

Druhá vec však je, že náhrada za nevyčerpanú dovolenku by mu mala byť vyplatená za mesiac, v ktorom odchádza, teda už za január 2007.

Jozef Mihál
06.03.07, 09:40
Chcem sa opýtať či môžeme spraviť ročné zúčtovanie zamestnancovi, ktorí si robil sám RZZP, pretože je konateľom spoločnosti, ale nepoberá ako konateľ v tejto spoločnosti žiadne príjmy. Zdaniteľné príjmy mal len od nás - zamestnávateľa zo závislej činnosti.
Z RZZP mu vyšiel preplatok 5SKK - z listu SA - t.j. zo závislej činnosti.
Vopred ďakujem za odpoveď.
Odpoveď nájdete tu:
http://www.porada.sk/t45866-roene-zuetovanie-dane--konate-s-preplatkom-z-roeneho-zuetovania-poistneho.html

Jozef Mihál
06.03.07, 09:42
P. Miháľ, chcem sa spýtať...

Dovolím si podať informáciu všetkým nepredplatiteľom DRAK-a, že služba HOT-LINE k ročným zúčtovaniam dane/daňovým priznaniam je určená len pre predplatiteľov.

Ďakujem za porozumenie.

zdeník
06.03.07, 10:14
Dovolím si podať informáciu všetkým nepredplatiteľom DRAK-a, že služba HOT-LINE k ročným zúčtovaniam dane/daňovým priznaniam je určená len pre predplatiteľov.

Ďakujem za porozumenie.
Prepáčte, objednavku na DRAKa som poslala 28.02.2007, ZF som uhradila 5.3., tak som myslela, že som už v nejakej databáze predplatiteľov. Neviem, ako, kde si to mám overiť.

Jozef Mihál
06.03.07, 10:32
Overíte si to tým, že pri Vašom mene bude označenie "používam draka na mzdy" - viď napr. Váš príspevok nad týmto mojím.

zdeník
06.03.07, 10:37
V poriadku, a to označenie dostanem v momente pripísania uhrady na účet?

Jozef Mihál
06.03.07, 11:04
Pozrite:

http://www.porada.sk/t43719-easte-otazky-pred-kupou-pristupu-do-encyklopedie.html

Myslím to v dobrom, keď všetkých, ktorí váhajú či si predplatia DRAK-a, vystríham pred rozhodnutím sa "v poslednej chvíli". Istý čas trvá, pokým sa prevedú peniaze, istý čas trvá, kým Vám po zaplatení a zaregistrovaní úhrady prístup aktivujeme. Nezabudnite - blíži sa ročné zúčtovanie poistného...

HRman
06.03.07, 11:44
Dobrovoľne nezamestnaný si zaplatí zdravotné poistenie. Počas nezamestnanosti nepoberal príjem. Môžem toto zaplatnené poistné zahrnúť v ročnom zúčtovaní dane ako výdavok na poistné, čiže ponížiť jeho čiastkový základ dane o toto zaplatené poistné? Čítala som, že nie, ale na Daňovom úrade mi povedali, že áno. Ja už fakt neviem.
Ďakujem za odpoveď.

davlama
06.03.07, 11:44
Manžel v roku 2006 odpracoval na pracovnú zmluvu 5 mesiacov (príjem za toto obdobie cca 100.000,-Sk), popritom pracoval aj na dohodu o vykonaní práce - príjem cca 17.000,-Sk). Potom bol nezamestnaný.
V rámci dohody o vykonaní prác mu bola zrazená daň ale nie príspevok na zdravotné poistenie. Bude musieť podávať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia?

blondy
06.03.07, 11:46
prosím o kontrolu ročného zúčtovania zamestnancovi, ktoré mu robí zamestnávateľ:
1. zamestnanie
HP:90857
poistné: 12193
preddavky : 4184
uplatn. DB :4320
2. zamestnanie
HP :30000
poistné: 4020
preddavky :2060
uplatn. DB :1080
3. životné poistenie : 9230,-
Program mi to vyrátal na preplatok:6244, ale mne to ručne vyšlo:6451
ďakujem.

gabina
06.03.07, 12:01
zaujímalo by ma ak konateľ spoločnosti ( inak SZČO-DPH ) nepoberá žiaden príjem v sro..... ale má veľký zisk v sro ( v SZČO je na 0) ...... chcel by si dať odmenu, tak aby urobil náklad sro. a príjem svojej FO......
Čo má urobiť ? dá sa dať konateľská odmenu za 12/2006.... bolo treba prihlásiť a platiť na SP a ZP ?

ajka
06.03.07, 12:21
Dobrý deň,

chcela by som sa spýtať ako má postupovať zamestnanec, ktorému vznikol z RZD preplatok, ale zamestnávateľ mu už nevypláca mzdu, lebo ku koncu roka 2006 skončil.
Ročné zúčtovanie spolu s potvrdením o preplatku má zamestnanec,poslať na DÚ a napíše si žiadosť o vrátenie?alebo ako?
ďakujem

katkaj
06.03.07, 12:25
Dobrý deň,

chcela by som sa spýtať ako má postupovať zamestnanec, ktorému vznikol z RZD preplatok, ale zamestnávateľ mu už nevypláca mzdu, lebo ku koncu roka 2006 skončil.
Ročné zúčtovanie spolu s potvrdením o preplatku má zamestnanec,poslať na DÚ a napíše si žiadosť o vrátenie?alebo ako?
ďakujem

Predsa keď mu zamestnávateľ vykonal RZD a vyšiel preplatok, tak tento preplatok pošle zamestnancovi na účet

ajka
06.03.07, 12:27
Ale ten zamestnávateľ už neexistuje. Aj všetci zamesntanci skončili v decembri. Urobilo sa im RZ ale preplatok nemajú ako získať pretože výplaty im už nevypláca nikto.

tomare
06.03.07, 13:12
Od akého veku už neuvádzam zákonného zástupcu na Daňovom priznaní.
Ide o študenta 16 ročný. Musí podať DP aby mu vrátili zaplatenú daň.

marek32
06.03.07, 13:27
Dobrovoľne nezamestnaný mal v roku 2006 príjmy na základe dohody o vykonaní práce u viacerých zamestnávateľov,ani u jedného nepodpísal vyhlásenie. Príjmy boli zdanené preddavkom na daň, ale aj zrážkovou daňou.
Počas celého roka si platil zdravotné poistenie ako samoplatiteľ. Bude podávať DP Typ A.
V ktorom riadku DP - typ A si môže toto zaplatené zdravotné poistenie zohľadniť ?
Ďakujem

JuditaD
06.03.07, 18:30
Pracovníkovi sme vo výplate za mesiac január vykonali ročné zúčtovanie, kde mal nedoplatok Sk 6,--. Začiatkom marca doniesol potvrdenie o zaplatení finanč.prostr. na životné poistenie. Môžeme mu vykonať opravné zúčtovanie vo výplate za mesiac február?

Jana Motyčková
06.03.07, 18:44
Manžel v roku 2006 odpracoval na pracovnú zmluvu 5 mesiacov (príjem za toto obdobie cca 100.000,-Sk), popritom pracoval aj na dohodu o vykonaní práce - príjem cca 17.000,-Sk). Potom bol nezamestnaný.
V rámci dohody o vykonaní prác mu bola zrazená daň ale nie príspevok na zdravotné poistenie. Bude musieť podávať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia?
Z dohôd, ktoré trvali v mesiaci, kedy bol manžel súčasne v pracovnom pomere sa zdravotné poistenie neplatí. RZZP nebude musieť podať, ak jeho príjem zo zamestnania zahŕňaný do VZ nebol v žiadnom mesiaci vyšší ako 47475 Sk.

Jana Motyčková
06.03.07, 18:59
prosím o kontrolu ročného zúčtovania zamestnancovi, ktoré mu robí zamestnávateľ:
1. zamestnanie
HP:90857
poistné: 12193
preddavky : 4184
uplatn. DB :4320
2. zamestnanie
HP :30000
poistné: 4020
preddavky :2060
uplatn. DB :1080
3. životné poistenie : 9230,-
Program mi to vyrátal na preplatok:6244, ale mne to ručne vyšlo:6451
ďakujem.
Mne vyšiel preplatok 5371 Sk. Pozri prílohu.

Jana Motyčková
06.03.07, 19:04
zaujímalo by ma ak konateľ spoločnosti ( inak SZČO-DPH ) nepoberá žiaden príjem v sro..... ale má veľký zisk v sro ( v SZČO je na 0) ...... chcel by si dať odmenu, tak aby urobil náklad sro. a príjem svojej FO......
Čo má urobiť ? dá sa dať konateľská odmenu za 12/2006.... bolo treba prihlásiť a platiť na SP a ZP ?
Konateľská odmena by nebola príjmom SZČO. Z hľadiska ZP je to príjem zamestnanca, z hľadiska dane, je to príjem zo závislej činnosti.

blondy
07.03.07, 06:09
Mne vyšiel preplatok 5371 Sk. Pozri prílohu.

nesúhlasím.
v kolonke 05 nárok na daňový bonus má nárok na celý rok teda 6480, jeho príjem bol väčší ako 1/2 z 84900(9*6900+3*7600). V kolonke 05 má byť 6480! a preplatok by bol vo výške 6451.

PROEX
07.03.07, 06:17
1.Zamestnankyňa mala v roku 2006 u nás aj HPP aj dohodu o VP. Zaujíma ma, či môžem tejto zamestnankyni vykonať RZZP za 2006. (viac krát sa to tu rieši, ale na seminároch január/február som to asi zle pochopila).

2.Ďaľšia zamestnankyňa je to isté ako prvá, ale má ešte potvrdenie od ďaľšieho zamestnávateľa, kde mala podpísanú dohodu. Tejto nemôžem urobiť RZZP, jedine ak by sa rozhodla, že príjmy z tejto dohody bude považovať za daňovo vysporiadané. Samozrejme, ak je to pre ňu výhodné. ?

Ďakujem za odpoveď.

Jozef Mihál
07.03.07, 06:58
PROEX: RZZP = ročné zúčtovanie dane alebo ročné zúčtovanie poistného??

jahôdka
07.03.07, 06:58
Dobry den.
Mam taky mensi problem, vidim tu same otazky, ale nevidim tu odpovede. Moze mi prosim niekto poradit, kde by som tie odpovede mala najst?
Dakujem za trpezlivost.

Jozef Mihál
07.03.07, 07:05
nesúhlasím.
v kolonke 05 nárok na daňový bonus má nárok na celý rok teda 6480, jeho príjem bol väčší ako 1/2 z 84900(9*6900+3*7600). V kolonke 05 má byť 6480! a preplatok by bol vo výške 6451.
Prepočítal som, ak nárok na daňový bonus je po celý rok (dieťa sa narodilo pred 1.1.2006) tak preplatok je 5371 a doplatok DB je 1080, spolu má mať vyplatených 6451.

Jozef Mihál
07.03.07, 07:06
Dobry den.
Mam taky mensi problem, vidim tu same otazky, ale nevidim tu odpovede. Moze mi prosim niekto poradit, kde by som tie odpovede mala najst?
Dakujem za trpezlivost.
Odpovede na otázky zadané včera poobede práve spracovávam. Hot-line servis prebieha v pracovné dni od 8:00 do 12:00, preto otázky zadané včera po 12:00 prichádzajú na rad až dnes.

Jozef Mihál
07.03.07, 07:07
Pracovníkovi sme vo výplate za mesiac január vykonali ročné zúčtovanie, kde mal nedoplatok Sk 6,--. Začiatkom marca doniesol potvrdenie o zaplatení finanč.prostr. na životné poistenie. Môžeme mu vykonať opravné zúčtovanie vo výplate za mesiac február?
Áno .

Jozef Mihál
07.03.07, 07:11
Dobrovoľne nezamestnaný si zaplatí zdravotné poistenie. Počas nezamestnanosti nepoberal príjem. Môžem toto zaplatnené poistné zahrnúť v ročnom zúčtovaní dane ako výdavok na poistné, čiže ponížiť jeho čiastkový základ dane o toto zaplatené poistné? Čítala som, že nie, ale na Daňovom úrade mi povedali, že áno. Ja už fakt neviem.
Ďakujem za odpoveď.
Áno, môžete. V DRAK-ovi to nájdete napr. tu:

http://www.porada.sk/showthread.php?t=43090

http://www.porada.sk/t45746-rocne-zuctovanie-dane-student-na-dohodu-sam-platil-zdravotne-poistenie.html

http://www.porada.sk/t44527-rocne-zuctovanie-dane-zamestnanec-platil-dobrovolne-nemocenske-poistenie.html

podobná téma je tu:

http://www.porada.sk/t45409-rocne-zuctovanie-dane-nedoplatok-z-roc-zuct-poistneho-kt-si-zamestnanec-podal-sam.html

Jozef Mihál
07.03.07, 07:17
Dobrý deň,

chcela by som sa spýtať ako má postupovať zamestnanec, ktorému vznikol z RZD preplatok, ale zamestnávateľ mu už nevypláca mzdu, lebo ku koncu roka 2006 skončil.
Ročné zúčtovanie spolu s potvrdením o preplatku má zamestnanec,poslať na DÚ a napíše si žiadosť o vrátenie?alebo ako?
ďakujem

Pozrite tu:

http://www.porada.sk/t38295-rocne-zuctovanie-dane-zamestnavatel-zanikol.html

Ak aj bolo vykonané ročné zúčtovanie (kto ho vykonal, keď od 1.1.2007 zamestnávateľ neexistuje...?) zamestnanec si musí sám podať daňové priznanie.

Jozef Mihál
07.03.07, 07:19
Od akého veku už neuvádzam zákonného zástupcu na Daňovom priznaní.
Ide o študenta 16 ročný. Musí podať DP aby mu vrátili zaplatenú daň.

Pozrite:
http://www.porada.sk/showthread.php?t=42269

Jozef Mihál
07.03.07, 07:23
Dobrovoľne nezamestnaný mal v roku 2006 príjmy na základe dohody o vykonaní práce u viacerých zamestnávateľov,ani u jedného nepodpísal vyhlásenie. Príjmy boli zdanené preddavkom na daň, ale aj zrážkovou daňou.
Počas celého roka si platil zdravotné poistenie ako samoplatiteľ. Bude podávať DP Typ A.
V ktorom riadku DP - typ A si môže toto zaplatené zdravotné poistenie zohľadniť ?
Ďakujem

Odpoveď nájdete tu:

http://www.porada.sk/t45986-daoove-priznanie--poistne-na-zdravotne-poistenie-samoplatitea.html

Jozef Mihál
07.03.07, 07:30
zaujímalo by ma ak konateľ spoločnosti ( inak SZČO-DPH ) nepoberá žiaden príjem v sro..... ale má veľký zisk v sro ( v SZČO je na 0) ...... chcel by si dať odmenu, tak aby urobil náklad sro. a príjem svojej FO......
Čo má urobiť ? dá sa dať konateľská odmenu za 12/2006.... bolo treba prihlásiť a platiť na SP a ZP ?

Ak si dá odmenu ako konateľ (nie podiel na zisku ale odmenu), z daňového hľadiska pôjde o príjem zo závislej činnosti, pre spoločnosť pôjde o daňovo uznaný výdavok a spoločnosť odmenu bude účtovať do nákladov.

Spoločnosť musí v danom mesiaci konateľa prihlásiť ako zamestnanca do zdravotnej poisťovne a z odmeny odviesť preddavok na zdravotné poistenie - 4% za zamestnanca (konateľa), 10% za zamestnávateľa. Pozor, ak odmena bude vyššia ako maximálny mesačný základ na výpočet preddavkov (v r.2006 47475 Sk, v r.2007 51822 Sk) bude sa musieť po skončení roka vykonať ročné zúčtovanie poistného a doplatiť poistné až do výšky maximálneho možného ročného vymeriavacieho základu (r.2006 569700 Sk, r.2007 621864 Sk).

Z odmeny konateľa sa poistné do Sociálnej poisťovne neplatí, spoločnosť ho do SP ako zamestnanca neprihlasuje.

zdeník
07.03.07, 09:46
P. Miháľ, chcem sa spýtať,
A/študenti u násna DoBPš mali podpísané Vyhlásenie, musia požiadať o RZD, alebo podávať DP, alebo nemusí , kedže daňové vysporiadanie bude 0,-.
B/Dôchodca u nás pracoval 1 mesiac -príjem 10000,- a k tomu mal od jednej firmy vyplatené 15 000 úroky z pôžičky(za celý rok)-môžem mu urobiť RZD, alebo musí podávať DP, alebo nič?

Jozef Mihál
07.03.07, 10:05
Ad zdeník (mimochodom - Vitajte medzi používateľmi DRAK-a):

A/ Ak ich úhrnný zdaniteľný príjem za rok 2006 bol do 45408 Sk, nemusia robiť nič.

Ak ich príjem bol vyšší ako 45408 Sk, musia podávať daňové priznanie. Nie je podstatné, že im v daňovom priznaní vyjde nedoplatok nula.

Túto povinnosť si však môžu zjednodušiť tým, že namiesto podania daňového priznania im zamestnávateľ urobí ročné zúčtovanie dane - ak spĺňajú príslušné podmienky, viac tu:

http://www.porada.sk/t40407-rocne-zuctovanie-dane-kedy-on-zamestnanec-nemoze-poziadat.html

B/ Príjem je do 45408 Sk, preto nemusí podávať daňové priznanie.

Ak však ste mu z príjmu zrazili daň - predpokladám že áno - oplatí sa mu podať daňové priznanie dobrovoľne - vyjde mu daňový preplatok, daň sa mu vráti.

Viac napr. tu:

http://www.porada.sk/t44248-danove-priznanie-za-rok-2006-typ-a-dochodca-priklad.html

Všeobecne k dôchodcom nájdete viac informácií tu:

http://www.porada.sk/tags/index.php?tag=/dochodca/


Odkaz pre všetkých - používajte značky:

http://www.porada.sk/tags/

SPECTRUM
07.03.07, 12:28
Chcem zamestnať na dohodu moju známu,ktorá je na rodičovskej dovolenke. Tým, že určite prekročí 45600,-, chcem sa vyhnúť plateniu na zdravotnú poisťovňu.Môžem ju niekedy v októbri, novembri dať na pracovnú zmluvu na sumu 100,-a ostatné dať do dohody? Má nárok, aj z dohody aj z pracovnej zmluvy na nezdaniteľnú položku?
Napr.na dohodu jej dám 7 000,- mínus 7968 a
na zmluvu jej dám 100,- mínus 7968 ?
Alebo má nárok len raz z týchto príjmov?Vďaka.

victoria
07.03.07, 13:46
Pan Mihal a co v pripade ze ma dochodca prijmy zdanovane preddavkovou danou a zrazkovou danou nasledovne :
potvrdenie c.1 -
uhrn prijmov 12 350 sk
preddavkova dan 2 345 sk

uhrn prijmov 17 290 sk
zrazkova dan 3 283 sk

Potvrdenie c.2
uhrn prijmov 33 631 sk
preddavkova dan 6 854 sk

Uhrn prijmov zdanovanych preddavkovou danou mi o par sto korun prekrocil ciastku 45 408 sk. Da sa s tym nieco urobit ? Ma narok na vratenie nejakej casti dane ?

Rickynr
07.03.07, 14:26
Cast prevadzky z velkej organizacie ide do ekonomickeho prenajmu. Na

prevadzke pracuje 18 zamestnancov. Vedenie organizacie nuti

zamestnancov prejst k novemu zamestnavatelovi. Zamestnanci odmietaju

tuto moznost nakolko organizacia musi s nimi ukoncit pracovny pomer z

organizacnych dovodov, s narokom na odstupne.

1.) Je prechod prevadzky do ekonomickeho prenajmu organizacna

zmena?

2.) Ma zamestnavatel pravo nutit zamestnancov prejst k novemu

zamestnavatelovi, ktory v konkurze ziska prevadzku do ekonom.

prenajmu?

3.) Moze to zahrnut do zmluvy pre noveho majitela (povinnost prebrat

zamestnancov)?

4.) Ak zamestnanec nesuhlasi s prechodom k novemu majitelovi

prevadzky, ma narok na odstupne od zamestnavatela?

5.) V akom predstihu musi zamestnanec byt oboznameny s chystajucimi

sa zmenami?