PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : lekarska prehliadkafialka m
14.12.06, 11:39
ahojte, mam takuto otazku.
som povinna poslat zamestnanca, ktory mi dnes nastupil na lekarsku prehliadku (bude na pozicii administrativny pracovnik)? Ak ano, podla ktoreho zakona. A potom mu to samozrejme musim preplatit?
dakujem vsetkym

Danila
14.12.06, 12:00
ahojte, mam takuto otazku.
som povinna poslat zamestnanca, ktory mi dnes nastupil na lekarsku prehliadku (bude na pozicii administrativny pracovnik)? Ak ano, podla ktoreho zakona. A potom mu to samozrejme musim preplatit?
dakujem vsetkymLekársku prehliadku v rámci predzmluvných vzťahov musia absolvovať pracovníci v zmysle osobitných nariadení/vodiči a pod..../Administratívneho pracovníka som nikdy neposielala a vždy to bolo v poriadku. Musí byť ale preškolený referentom BOZP.

Origos
14.12.06, 12:12
Ahoj!
Skús pozrieť Zákon NR SR č. 126/2006, § 19

tinaM
14.12.06, 12:25
Pozri si Zákonník práce § 41 Predzmluvné vťahy a tiež zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Vstupná lekárska prehliadka by sa mala vykonať pred nástupom do zamestnania. To znamená, že sa neprepláca.

fialka m
14.12.06, 13:08
dakujem vsetkym

jozef21
19.12.06, 09:49
Nie je THP ako THP pracovník. O tom, či má ísť na preventívnu prehliadku by mal rozhodnúť referent BOZP.On by mal mať zdokumetované každé pracovisko podľa záťaže. U THP to môže byť napr. psychycká záťaž, alebo práca so zobrazovacími jednotkami - to je ale téma okruhu BOZP :) .

Čo sa týka nákladov, ak musí absolvovat, potom je to daňovo uznaný náklad (ak nemusí a absolvuje - neviem, či je - ale ak na to existuje nejaka interna smernica, kolektívna zmluva, mal by to byť daňový náklad)

No a do tretice, ak ide na prehladku mimo areálu firmy, patrí mu náhrada príjmu a nie mzda. Ak je lekár v rámci areálu firmy, tiež nejde o výkon práce a teda mu patrí náhrada príjmu, ale to asi zohľadňuje málokto...

Marti.ka
19.12.06, 10:17
ahojte, mam takuto otazku.
som povinna poslat zamestnanca, ktory mi dnes nastupil na lekarsku prehliadku (bude na pozicii administrativny pracovnik)? Ak ano, podla ktoreho zakona. A potom mu to samozrejme musim preplatit?
dakujem vsetkym
V par. 19 zákona č. 126 sa v ods. 2 píše, že lekárska preventívna prehliadka vo vzťahu k práci sa vykonáva po a/ pred nástupom do práce. Nepíše sa tam kto áno a kto nie. Ja to chápem tak, že pred nástupom do práce by mali mať preventívnu prehliadku všetci zamestnanci. Niektorí potom aj v určených intervaloch podľa par. 19 ods.3.
Ďalej sa v par. 19 ods. 7 píše, že náklady, ktoré vznikli v súvislosti s výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci uhrádza zamestnávateľ.

Chobot
19.12.06, 10:20
K tejto téme vyšiel veľmi dobrý článok vo vydavateľstve Verlag Dashofer na stránke www.enoviny.sk (http://www.enoviny.sk) k téme preventívne prehliadky (kedy sú povinné, kedy sú daňovo uznateľné a pod.). Pripájam na neho link, ale treba sa najprv na stránke zaregistrovať, aby si ho čitateľ mohol prečítať.

http://www.enoviny.sk/?sekcia=3&uroven=2&obsah=4&area=42&cid=17605

Aj by som ho sem skopíroval, ale neviem, či by som tým neporušil nejaké autorské práva vydavateľa.

Chobot
19.12.06, 10:28
A ja to sem pricapnem. Ak by to niekomu vadilo, nech sa ozve a zmažem to.

Preventívne zdravotné prehliadky
Mzdové účtovníctvo - Dane z príjmov, vydanie: 24/2006, vyšlo: 15.12.2006

Kedy sa zamestnancom zdaňujú lekráske preventívne prehliadky, ak im ich poskytne zamestnávateľ? Majú ich poskytnuté zdarma.


Vychádzame zo zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon č. 595/2003 Z. z.”). Vyplýva z neho všeobecne, že sa zamestnancom nezdaňujú len tie príjmy (peňažné aj nepeňažné), ktoré sú takto taxatívne v tomto zákone vymedzené.

Z § 5 ods. 5 písm. e) tohto zákona vyplýva, že predmetom dane z príjmov zo závislej činnosti nie je aj hodnota poskytovanej preventívnej zdravotnej starostlivosti, avšak len v prípade a za podmienok ustanovených osobitným predpisom, ktorý musí byť registrovaný v Zbierke zákonov SR. Nestačí teda, aby išlo len o “vnútorný” predpis zamestnávateľa.

Ako osobitný predpis je v tejto súvislosti uvedený v tomto ustanovení zákona napr. zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (od 1. 7. 2006 reg. pod č. 124/2006 Z. z.).

Ako ďalší osobitný predpis môže byť na tento účel aplikovaný aj zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý platí s účinnosťou od 1. 6. 2006. Tento zákon ustanovuje o. i. aj práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri ochrane verejného zdravia. Podľa § 19 ods. 1 písm. c) tohto zákona medzi povinnosti zamestnávateľov v tejto súvislosti patrí zabezpečiť pre svojich zamestnancov lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci. Náklady na ne má uhrádzať tiež zamestnávateľ (§ 19 ods. 7). Z uvedeného vyplýva, že táto povinnosť sa netýka všetkých zamestnancov.

Podľa § 19 ods. 3 tohto zákona sa lekárska preventívna prehliadka, vo vzťahu k práci, musí poskytovať alebo vykonáva len pri pracovnej činnosti:

– druhej kategórie (jedenkrát za tri roky),
– tretej a štvrtej kategórie (jedenkrát ročne) a
– pri prácach, pri ktorých sa vyžaduje osobitná zdravotná spôsobilosť (v intervaloch podľa osobitného predpisu).

V uvedených prípadoch (kategóriách pracovnej činnosti) sa vykonáva preventívna zdravotná prehliadka aj:

– pred nástupom do práce,
– v súvislosti s výkonom práce,
– pred zmenou pracovného zaradenia a
– pri skončení pracovného pomeru.

Musí sa v týchto prípadoch jednať o prehliadky vo vzťahu k práci. Len vtedy sú u zamestnanca nezdaňované a u zamestnávateľa náklady na ne daňovo uznateľné. Ak sa poskytnú také prehliadky, ktoré nebudú mať súvis s prácou zamestnanca, pôjde o zdaniteľný príjem a u zamestnávateľa nebudú daňovo uznateľné.

Pri výkone pracovnej činnosti v prvej kategórii zamestnávateľ nemá, v zmysle tohto zákona, povinnosť zabezpečiť pre zamestnancov lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci.

O zaradení pracovných činnosti sa vychádza z § 20 cit. zákona.
Podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú na druhej strane v tejto súvislosti všeobecnejšie formulované povinnosti zamestnávateľov. Podľa § 6 ods. 1 písm. q) je zamestnávateľ povinný zabezpečiť vykonávanie zdravotného dohľadu, vrátane preventívnych prehliadok, v pravidelných intervaloch s ohľadom na charakter práce a na pracovné podmienky na pracovisku, dokonca aj vtedy, ak o to zamestnanec požiada. Musí sa teda aj v tomto prípade jednať o prehliadky, ktoré súvisia s charakterom práce.

Z uvedeného vyplýva, že ak ide o preventívne zdravotné prehliadky zabezpečované zamestnávateľom pre svojich zamestnancov, vykonané v zmysle predmetných, ale aj ďalších s tým súvisiacich zákonov, tieto nie sú zdaniteľným príjmom zo závislej činnosti u zamestnancov, tak ako to vyplýva z § 5 ods. 5 písm. e) zákona č. 595/2003 Z. z.

Ak by išlo o preventívne prehliadky mimo rámec zákona, pôjde o zdaniteľný príjem.
Zdroj: Verlag Dashöfer (idp)

filka
20.12.06, 05:59
U nas posielame na vstupnu lek. prehliadku vsetkych zamnestnancov, ci do administrativy alebo do vyroby.Dame im tlacivo, na ktore da potvrdenie lekar. To sa ale vsetko deje este pred uzatvorenim prac. pomeru t.j. v ramci predzmluvnych vztahov.
Mame teda povinnost uhradzat im tieto lek. prehliadky alebo nie?Ak som dobre pochopila tak nie, kedze nejde o prehliadky "vo vztahu k praci".Respektive, ak to ustanovuje osobitny predpis tak vtedy preplatim aj prehliadku pred nastupom do zamestnania?
Neviem,ale tu na porade toho bolo popisane o tom aj viac, a pochopila som z toho, ze od 1.6.2006 sa lek. prehliadky hradia, vsetky...
Dakujem za odpovede.

Chobot
20.12.06, 07:02
U nas posielame na vstupnu lek. prehliadku vsetkych zamnestnancov, ci do administrativy alebo do vyroby.Dame im tlacivo, na ktore da potvrdenie lekar. To sa ale vsetko deje este pred uzatvorenim prac. pomeru t.j. v ramci predzmluvnych vztahov.
Mame teda povinnost uhradzat im tieto lek. prehliadky alebo nie?Ak som dobre pochopila tak nie, kedze nejde o prehliadky "vo vztahu k praci".Respektive, ak to ustanovuje osobitny predpis tak vtedy preplatim aj prehliadku pred nastupom do zamestnania?
Neviem,ale tu na porade toho bolo popisane o tom aj viac, a pochopila som z toho, ze od 1.6.2006 sa lek. prehliadky hradia, vsetky...
Dakujem za odpovede.

Hradia sa len tie, ktoré sú predpísané zo zákona. Ostatné sa môžu zamestnancom uhradiť, ale treba to považovať ako benefit a zdaniť a zároveň sú nedaňovým nákladom pre firmu. Daňovým sú len tie predpísané. Viď článok hore.

Marti.ka
20.12.06, 12:01
Prečítala som si článok ohľadom lekárskych prehliadok, a priznám sa, že mi nie je jasné slovné spojenie "vo vzťahu k práci".
Kde je presne definované, pri ktorých prácach sú preventívne prehliadky pred nástupom do zamestnania povinné alebo nie? Ďakujem.

Chobot
20.12.06, 12:36
Prečítala som si článok ohľadom lekárskych prehliadok, a priznám sa, že mi nie je jasné slovné spojenie "vo vzťahu k práci".
Kde je presne definované, pri ktorých prácach sú preventívne prehliadky pred nástupom do zamestnania povinné alebo nie? Ďakujem.

Stanovuje nejaký zákon alebo vyhláška povinnosť pre Tvoj prípad vykonať lek. prehliadku? Ak áno, tak je povinná vo vzťahu k práci. Ak to nemôžeš podložiť zákonnou povinnosťou, tak nie je povinná. To, že si povinnosť vykonať lek. prehliadku stanoví zamestnávateľ, neznamená, že je povinná a daňovo uznateľná.

fialka m
15.02.08, 13:58
Poradaci, zamestnanec na dobu urcitu (3mesiace) musi mat zdravotnu prehliadku, pracuje na admin.pozicii. Cize pracuje len s pocitacom?

Dakujem

Jankaaa
22.02.08, 10:50
A Nemôžem lekársku prehliadku zamestnancov dať ako čerpanie SF?

Magali
14.03.08, 08:18
A Nemôžem lekársku prehliadku zamestnancov dať ako čerpanie SF?

tak toto by aj mňa zaujímalo

Chobot
14.03.08, 08:32
A Nemôžem lekársku prehliadku zamestnancov dať ako čerpanie SF?

Treba rozlišovať medzi povinnou lekárskou prehliadkou, ktorú predpisuje zákon o verejnom zdravotníctve a ktorá je súčasťou pracovnej zdravotnej služby a medzi preventívnou lekárskou prehliadkou, ktorá nie je povinná a je pre zamestnanca benefitom.

V prvom prípade to hradí priamo zamestnávateľ a ide mu to do prevádzkových nákladov a sú to daňovo uznateľné náklady.

V druhom prípade je to benefit pre zamestnanca a tieto s uhrádzajú zo SF.

Viera Klimentová
09.04.08, 05:09
Práve som sa stretla s problémom nových tlačív pre preventívne lekárske prehliadky. Nemáte niekto vzor nového tlačiva?
Ešte k lekárskym prehliadkam. Keď prijímame zamestnancov na dobu určitú a na konkrétnu prácu nevyžadujeme preventívne lekárske prehliadky, len potvrdenie lekára, že je na výkon konkrétnej práce schopný.

Chobot
09.04.08, 06:55
Práve som sa stretla s problémom nových tlačív pre preventívne lekárske prehliadky. Nemáte niekto vzor nového tlačiva?


Neviem o tom, že by k preventívnej lekárskej prehliadke bolo treba nejaké tlačivo. Aké tlačivo máš na mysli?

Viera Klimentová
09.04.08, 07:42
Stretla som sa s tým po prvý krát. Podľa informácie z BPOZ nie zamestnávateľ, ale lekár má dať "nové" tlačivo - ak teda nastala nejaká zmena. V Ševte sú tlačivá "Záver o lekárskej prehliadke vodiča". V hlavičke tlačiva je Zdravotnícke zariadenie..... a adresa........Mali by ich mať teda k dispozícii lekári.

Viera Klimentová
09.04.08, 07:45
Potvrdenie, že je schoný na výkon konkrétnej práce mi stačí potvrdiť na Nástupný list, kde uvediem profesiu a prácu, ktorú bude zamestnance vykonávať. Niektorí lekári dávajú potvrdenie na svojich lístkoch, alebo na osobitnom papieri. Nie je na potvrdenie žiadne osobitné tlačivo.

Chobot
09.04.08, 08:03
Potvrdenie, že je schoný na výkon konkrétnej práce mi stačí potvrdiť na Nástupný list, kde uvediem profesiu a prácu, ktorú bude zamestnance vykonávať. Niektorí lekári dávajú potvrdenie na svojich lístkoch, alebo na osobitnom papieri. Nie je na potvrdenie žiadne osobitné tlačivo.

Keď to pre teba stačí potvrdiť len na nástupnom liste, tak kde je problém?

Viera Klimentová
10.04.08, 04:55
V tomto prípade nikde. Problémom bola len poýiadavka lekára pri periodickej prehliadke vodiča - "nové" tlačivo. Ale to ja už riešiť nebudem, lebo, ako som si to overila v kompetencii lekára.
Ďakujem za reakcie.

ZUZANAzNR
14.04.08, 15:44
Ahoj.
My posielame každého nového zamestnanca na vstupnú prehliadku.
Potom posielam aj administratívnych zamestnancov - každých 5 rokov na preventívnu prehliadku. Tak to robila mzdárka predo mnou a ja v tom pokračujem, lebo mi aj naša školiteľka BOZP dala takú tabuľku, podľa ktorej sa mám riadiť a tam to je.
Vstupnú prehliadku nepreplácame, ale preventívnu áno.

moniquea
22.05.08, 12:55
Zdravim poradakov, mame novelizaciu zakona od 1.5.2008 a kazdy ma na to iny nazor, tak prosim o radu: Potrebujem poslat novych zamestnancov (zaradenych do 1. a 2. kategorie) na vstupnu lekarsku prehliadku? Dakujem za odpoved.

pracovisko
23.05.08, 04:44
Zdravim poradakov, mame novelizaciu zakona od 1.5.2008 a kazdy ma na to iny nazor, tak prosim o radu: Potrebujem poslat novych zamestnancov (zaradenych do 1. a 2. kategorie) na vstupnu lekarsku prehliadku? Dakujem za odpoved.
Od 1. 5. 2008 pracovníci 1 a 2 kategórie nemusia absolvovať vstupnú lekársku prehliadku s výnimkou tých, u ktorých to vyžaduje osobitný predpis a tých predpisov je plno, napr. ak vykonáva prácu vodiča, bezpečnostno technické služby, práca v noci, práca so zobrazovacou jednotkou ak je využívaná väčšiu časť pracovnej doby, práca v epidemiolgicky závažnej činnosti atď.

moniquea
23.05.08, 10:07
Vyborne, dakujem :))

Btw. volala som na Ministerstvo prace, kde sa mi sice vyjadrili, ale povedali, aby som si to este overila na urade verejneho zdravotnictva, kde dnes maju nejaky sportovy den :D podstatne je pre mna to, ze vzhladom k tomu, ze nasi zamestnanci maju vacsinou kancelarsku pracu, potrebujem poslat na vstupnu prehliadku len tych, ktorym pridelime auto :)

Pekny vikend, velka vdaka.

Moniquea

MIRKA111
25.07.08, 06:15
Mám posielať na vstupnú prehliadku aj dohodárov?

drobeceva
25.07.08, 07:27
Od 1. 5. 2008 pracovníci 1 a 2 kategórie nemusia absolvovať vstupnú lekársku prehliadku s výnimkou tých, u ktorých to vyžaduje osobitný predpis a tých predpisov je plno, napr. ak vykonáva prácu vodiča, bezpečnostno technické služby, práca v noci, práca so zobrazovacou jednotkou ak je využívaná väčšiu časť pracovnej doby, práca v epidemiolgicky závažnej činnosti atď.

Áno, je to tak, ale máme skúsenosti, že ak máme pracovný úraz, hneď od nás pýtajú z IBP vstupnú prehliadku. Toto isté si vyžadujú pri posudzovaní choroby z povolania. Takže ani my nemáme povinnosť vstupných LP, ale firma rozhodla /aby sme sa chránili/ posielať každého. Je to však pre firmu náklad.

SILVIA54
28.07.08, 17:13
Ahojte, u nás sme nikdy neposielali zamestnancov na vstupné lekárske prehliadky. Ako je to vlastne s tými kategóriami zamestnancov? Každý nový zamestnanec absolvuje školenie BOZP a tým sa to končí. Tak teraz neviem.

matata77
30.07.08, 12:37
Ahojte,
viete mi poradit, ako je to s posudzovanim zdravotnej sposobilosti zamestnancov na pracu so zobrazovacimi jednotkami - k akemu lekarovi mam posielat zamestnancov? My ich posielame k ocnemu, je to OK?
Dakujem.

Zita Gregušová
21.08.08, 08:06
Prajem pekný deň,
Chcela by som sa poradiť o nasledovnom probléme:
Ako zamestnávateľ máme zamestnancov zaradených do I. a II. ktegórie. Podľa stanoviska pracovnej zdravotnej služby (PZS) nám nemôžu po vyšetrení očí a zraku vystaviť posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu so zobrazovacími jednotkami ( ZJ) bez vykonania komplexnej prehliadky.
Zmenou zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. nie je povinnosť vykonávať pre uvedené kategórie preventívne lekárske prehliadky pokiaľ to neustanovuje osobitný predpis
V zmysle nariadenia vlády NR SR č. 276/2006 Z. z. zamestnávateľ zabezpečí posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu so ZJ alebo komplexné oftalmologické vyšetrenie. Nie je nám jasné, či súčasťou komplexného oftalmologického vyšetrenia musí byť aj vykonanie preventívnej lekárskej prehliadky ( odber krvi a štandardné EKG vyšetrenie).
Neviem, či v týchto veciach výkonu mPZS má niekto celkom jasno.

Zita Gregušová
10.09.08, 08:39
Prajem pekný deň. Ja vlastne nechcem odpovedať, skôr poradiť písala som 21. 8. 2008 v časti lekárske prehliadky jednu otázku, na ktorú som nedostala konkrétnu odpoveď ani z vysokých a kontrolných úradov. Chcela som Vás požiadať, či mi nebudete vedieť poradiť.

dyha
24.09.08, 10:13
Prosím o pomoc v kurioznom prípade .Môže firma finančne postihnúť dodávateľa-SZČO za to, že si ako zvárač neobnovil po uplynutí 1 roka preventívnu prehliadku ?

stanislavko
05.06.09, 06:53
Hradia sa len tie, ktoré sú predpísané zo zákona. Ostatné sa môžu zamestnancom uhradiť, ale treba to považovať ako benefit a zdaniť a zároveň sú nedaňovým nákladom pre firmu. Daňovým sú len tie predpísané. Viď článok hore.
Prosím, máte niekto vzor tlačiva na zdravotnú prehliadku. Ďakujem

Ivana 1511
05.06.09, 08:22
Mám vzor ale neviem prilepiť, preto ho opíšem:

Názov vysielajúcej organizácie:

zamestnanec............. narodený............
pracovné zaradenie............ pracovisko.................
Podľa zákona o ochrane zdravia ľudí č. 272/94 Zb. a zákona o zdravotnej starostlivosti č. 277/94 Zb. odosielam *Vás k povinnej preventívnej prehliadke - vstupnej, periodickej, mimoriadnej
.................................................. .............................
ďalej postupujte podľa pokynov lekára a výsledok prehliadky s posudkom predložte po vykonaní prehliadky na príslušnom odbore.

V Nitre, dňa........... ....................................
pečiatka a podpis vysielajúceho

Záväzný posudok
podľa výsledku preventívnej prehliadky zapísanej v zdravotnej dokumentácii, zamestnanec
JE zdravotne spôsobilý na uvedenú prácu
NIE JE zdravotne spôsobilý
JE zdravotne spôsobilý na uvedenú prácu len za nasledovných podmienok......................................... .
.................................................. .........................
Na základe výsledku prehliadky lekár súhlasí - nesúhlasí s prácou v noci.
Termín budúcej prehliadky do: ....................................

Dňa..................... .......................................
pečiatka a podpis lekára


Neviem či ti pomôžem, ale používame toto tlačivo a mali sme aj kontrolu a bolo v poriadku. Treba si ho upraviť na vlastné podmienky.

jales
05.06.09, 08:48
My sme firma, ktorá má zdravotnú službu (máme aj pracovníkov, ktorí vykonávajú práce aj v 3. kategórii). Pre administravívnych pracovníkov (zdravotná služba ich zaradila do 2. kategórie) nám zdravotná služba nariadila vstupné LP a preventívne LP raz za 3 roky (hlavne pre prácu so zobrazovacími jednotkami). Tlačivo na zdravotnú prehliadku nám dala zdravotná služba, každá zdr. služba má trochu iné tlačivo. Každá firma by mala mať posúdené riziká (robia to bezpečáci v spolupráci so zdr. službou) a z toho potom vyplýva povinnosť mať zdravotné prehliadky.

irena249
07.07.09, 11:16
dobrý deň, ak chceme ako firma poslať zamestnancov do neštátneho zariadenia na preventívnu prehliadku musíme im ju zdaniť a firma si ju dá do nedaňových výdavkov? mám informáciu, že SF sa na preventívne prehliadky nemôže použiť? ak áno v akých prípadoch? preventívne prehliadky stanovené zákonom vykonáva SZP alebo zazmluvnený lekár? to sú tie, ktoré vypovedajú o schopnosti vykonávať danú prácu a nemajú nič spoločné so zdravotnou prevenciou? ďakujem za odpoveď

irena249
09.07.09, 06:48
prosím, odpovie mi niekto?

Chobot
09.07.09, 13:18
dobrý deň, ak chceme ako firma poslať zamestnancov do neštátneho zariadenia na preventívnu prehliadku musíme im ju zdaniť a firma si ju dá do nedaňových výdavkov?

Záleží od toho, o akú prehliadku ide. Pokiaľ je to vstupná prehliadka povinná v zmysle platnej legislatívy, tak tú hradí zamestnávateľ a sú to jeho daňové náklady.

Pokiaľ je to nadštandardná preventívna prehliadka, tak to je nedaňový náklad. Takéto prehliadky môžu byť hradené zo soc. fondu, pre zamestnancov je to ale nepeňažný príjem, ktorý musia dodaniť.


mám informáciu, že SF sa na preventívne prehliadky nemôže použiť?

Môže, my na to tiež využívame SF (nadštandardné preventívne prehliadky), zamestnanci môžu ísť max. 1x za 2 roky na takúto prehliadku, stoja cca 200-300 EUR.


ak áno v akých prípadoch? preventívne prehliadky stanovené zákonom vykonáva SZP alebo zazmluvnený lekár? to sú tie, ktoré vypovedajú o schopnosti vykonávať danú prácu a nemajú nič spoločné so zdravotnou prevenciou? ďakujem za odpoveď

Myslím, že si pletieme pojmy. Uveď konkrétne ktoré prehliadky máš na mysli. Či sú to tie, ktoré súvisia s pracovnou zdravotnou službou (neviem, čo je to skratka SZP), alebo tie, ktoré sú ako benefity pre zamestnancov. Lebo na úvode to vyzeralo ako tie nadštandardné, a teraz hovoríš o povinných prehliadkach. Tie povinné sú daňovým nákladom a je hlúposť to hradiť zo soc. fondu.

irena249
10.07.09, 11:20
ďakujem za reakciu, zrejme som to napísala moc zhustene. jedná sa o obidva prípady, chcela som vedieť či nadštandardnú prehliadku (benefit) môžem alebo nemôžem uhradiť zo SF a kto vykoná prehliadky, ktoré súvisia s pracovnou zdravotnou službou ak nemáme s PZS zmluvu. máme menej ako 19 zamestnancov v kategórii 1 a 2. (SZP je preklep, malo byť PZS).

Chobot
11.07.09, 18:33
ďakujem za reakciu, zrejme som to napísala moc zhustene. jedná sa o obidva prípady, chcela som vedieť či nadštandardnú prehliadku (benefit) môžem alebo nemôžem uhradiť zo SF

Môžeš


a kto vykoná prehliadky, ktoré súvisia s pracovnou zdravotnou službou ak nemáme s PZS zmluvu. máme menej ako 19 zamestnancov v kategórii 1 a 2. (SZP je preklep, malo byť PZS).

Môže to byť ktorýkoľvek praktický lekár. Zamestnanci si to môžu vybaviť aj u svojho lekára a priniesť potvrdenie. Bude ich to ale stáť nejaký ten poplatok, ktorý zase firma môže (ale nemusí) preplatiť ako daňový náklad.

Napr. u nás to máme tak, že máme síce PZS, ale táto inštitúcia nevykonáva prehliadky, len ten audit. Na lekárske prehliadky máme zazmluvnené jedno zdrav. zariadenie, kam posielame zamestnancov. Pokiaľ niekto nechce ísť na prehliadku do toho zariadenia, ale chce si ju urobiť u svojho obvodného lekára, tak môže, ale ak ten jeho lekár má za takúto prehliadku poplatok, tak si to musí zamestnanec uhradiť sám, firrma to nepreplatí. Ak chce mať prehliadku zadarmo, musí ísť do zazmluvneného zariadenia, to platíme v plnej výške.

irena249
14.07.09, 05:30
Ďakujem

Aďka S
27.07.09, 13:08
To, či niekoho poslať alebo neposlať, prípadne ako často poslať na lek.prehliadku už máme vyriešené. Teraz však neviem, čo s výsledkom lek.prehliadky - podľa § 7 ods. 3 zák.č. 276/2006 má zamestnávateľ povinnosť poskytnúť špeciálne korekčné prostriedky (ŠKP) na prácu so zobr.jednotkami. PZS nám navrhla do smernice uviesť príspevok na okuliare 33 €. Moja otázka znie:
- prečo sa bavíme o príspevku na okuliare, keď zákon mi určuje povinnosť poskytnúť ŠKP - nie prispievať na ne
- kde nájdem, čo sú to špeciálne korekčné prostriedky? vraj sú to okuliare s ohniskovou vzdialenosťou 60-70 cm, ale to je informácia "per huba"
Vopred ďakujem za odpoveď

Aďka S
29.07.09, 04:39
To, či niekoho poslať alebo neposlať, prípadne ako často poslať na lek.prehliadku už máme vyriešené. Teraz však neviem, čo s výsledkom lek.prehliadky - podľa § 7 ods. 3 zák.č. 276/2006 má zamestnávateľ povinnosť poskytnúť špeciálne korekčné prostriedky (ŠKP) na prácu so zobr.jednotkami. PZS nám navrhla do smernice uviesť príspevok na okuliare 33 €. Moja otázka znie:
- prečo sa bavíme o príspevku na okuliare, keď zákon mi určuje povinnosť poskytnúť ŠKP - nie prispievať na ne
- kde nájdem, čo sú to špeciálne korekčné prostriedky? vraj sú to okuliare s ohniskovou vzdialenosťou 60-70 cm, ale to je informácia "per huba"
Vopred ďakujem za odpoveď


Nikto mi nevie poradiť?

Jana3
12.08.09, 09:03
Ja mam takuto otazku. Mame rizikovyćh zamestnancov (3 kat.), ktorych posielame na preventivne prehliadky v case ich volna. Robia totiz 11,5 hod.zmeny - denna, nocna, volno, volno, denna,... Ma zamestnanec narok na preplatenie casu pocas preventivnej prehliadky, ked ide v case svojho volna? Podla mna nie, ale oni si to narokuju, aj prinesu potvrdenie od lekarky - celodenne osetrenie.

Jana3
17.08.09, 11:34
Prosim.... Neviete mi poradiť?

fialka m
26.11.09, 06:49
Ahojte, k tomuto mam este jednu otazku, nasi zamestnanci, vsetci administrativny pracovnici, chodia na vstupne lekarske prehliadky, dalsia ma byt potom po 3 rokoch?
A co vystupna, aj tu musia absolvovat?

Dakujem