PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : zbierka listínMária61
03.01.07, 19:08
Vie mi prosím niekto poradiť? Dáva OR pokuty za nevloženie závierky do zbierky listžn? Ak ano, koľko? Čo robiť ak sme nevložili rok 2004 ani 2005, doložiť, alebo radšej nie?
Ďakujem za radu

KEJKA
03.01.07, 19:50
za neplnenie povinností je pokuta - osobná pokuta pre konateľa až do výšky 100 000 Sk

AHA
04.01.07, 10:08
Teraz som bola na školení a pokuta je 3% z majetku firmy brutto.
To čo ste nevložili by som radšej vložila hoci aj teraz zatiaľ pokuty nedávajú čo však neznamená, že nemôžu a pri výške pokuty môžu zohľadniť to, že Vás nemuseli vyzývať na splnenie povinnosti.

evina
04.01.07, 10:22
Teraz som bola na školení a pokuta je 3% z majetku firmy brutto.


Zákon č. 530/2003 o obchodnom registri .... hovorí jasne, to čo uviedla vyššie Kejka

§ 11

Sankcie
1/ Registrový súd uloží zapísanej fyzickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej konať v mene zapísanej právnickej osoby pokutu do výšky 100 000 Sk, ak si táto osoba nesplní povinnosť a) podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov alebo návrh na výmaz zapísaných údajov v lehote ustanovenej zákonom,
b) predložiť registrovému súdu listiny, ktoré sa ukladajú do zbierky listín bez zápisu, v lehote ustanovenej zákonom,
c) ustanovenú podľa osobitného predpisu.

Pokuta, ktorú Ty uvádzaš sa týka vybraných paragrafov podľa zákonna o účtovníctve- pozri § 38 zákona o účtovníctve.

jenny7
27.04.07, 06:57
Chcela som sa spýtať, do zbierky listín sa môžu poslať aj prefotené výkazy, ktoré som odovzdávala na Daň.úrad, alebo si mám urobiť nejakú tabulku v Exceli - podľa vzoru výkazov a tam podopisovať údaje??
a ešte jedna otázka - účt.uzávierka bola zostavená ku dňu 29.3.2007, valné zhromaždenie sa konala 17.4., kde sa rozdelil zisk, do akého termínu sa musia odovzať výkazy do zbierky listín?? 30dní od zostavenia uzavierky alebo až 30 dní po konaní VZ??

evina
27.04.07, 07:07
Chcela som sa spýtať, do zbierky listín sa môžu poslať aj prefotené výkazy, ktoré som odovzdávala na Daň.úrad, alebo si mám urobiť nejakú tabulku v Exceli - podľa vzoru výkazov a tam podopisovať údaje??
a ešte jedna otázka - účt.uzávierka bola zostavená ku dňu 29.3.2007, valné zhromaždenie sa konala 17.4., kde sa rozdelil zisk, do akého termínu sa musia odovzať výkazy do zbierky listín?? 30dní od zostavenia uzavierky alebo až 30 dní po konaní VZ??

Do zbierky listín ukladáš presne také isté výkazy, aké sú súčasťou závierky a ktoré predkladáš na DÚ. Podľa §3 zákona o obchodnom registri môžeš predložiť aj kópie týchto listín:

§3 odst.5) Ak ide o listiny podľa odseku 1 písm. g)/to je individuálna ročná závierka/ a odseku 2 písm. a), do zbierky listín možno uložiť kópiu listiny.

Čas do ktorého je potrebné tak urobiť viď:


§ 40 ods. 1 Obchodného zákonníka (http://www.porada.sk/autolink.php?id=12&script=showthread&forumid=16)
Príslušný orgán spoločnosti je povinný predložiť riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku na schválenie do 6 mesiacov po uplynutí účtovného obdobia.

§ 21 ods. 1 zákona o účtovníctve... účtovná jednotka je povinná uložiť riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a výročnú správu do zbierky listín OR do 30 dní po schválení účtovnej závierky.

horka
27.04.07, 07:07
Ja do zbierky posielam kopie vykazov, ktore davam na DU a samozrejme poznamky.

klaudia
27.04.07, 07:12
Ja som posielala na obchodny sud Súvahu, VZaS a poznamky. Teraz mi znama hovorila, ze poznamky netreba. Neviete ako to je?

evina
27.04.07, 07:19
Ja som posielala na obchodny sud Súvahu, VZaS a poznamky. Teraz mi znama hovorila, ze poznamky netreba. Neviete ako to je?

Podľa môjho názoru treba, sú súčasťou riadnej individuálnej závierky a do zbierky listín podľa §3 zákona o Obchodnom registri je potrebné predkladať:

g/ riadna individuálna účtovná závierka a mimoriadna individuálna účtovná závierka, konsolidovaná účtovná závierka a priebežná účtovná závierka zapísanej osoby, a ak to ukladá osobitný zákon, aj výročná a audítorská správa zapísanej osoby, ktorá obsahuje meno, priezvisko a bydlisko fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby audítora, ako aj evidenčné číslo zápisu overujúceho audítora v zozname audítorov; účtovná závierka môže byť uložená ako súčasť výročnej správy,

MartinkoK
27.04.07, 07:19
Má povinnosť poslať na Obchodný register kópiu súvahy a VZaS každá s.r.o.?

Tweety
27.04.07, 07:21
Áno, každá.

jenny7
03.05.07, 05:49
mám ešte otázku, prosím Vás, ak som dodatočne tento rok na daň.úrade opravovala nejaké riadky vo výkaze ziskov a strát a aj v súvahe za rok 2005, musím tieto výkazy znovu poslať do zbierky listín? alebo stačí,keď tam pošlem výkazy za rok 2006 a tam v stĺpci - bezprostredne predchádzajúce účt.obdobie budú už opravené údaje?? opravovala som tam riadok, ktorý sa týkal hosp.výsledku - predtým som tam uviedla sumu pred zdanením a tento rok som to tam išla ručne opraviť a dala som tam hodnotu po zdanení. Na úrade mi povedali, že to nie je veľká chyba, že to mám u nich len ručne opraviť a bol to vybavené. Len neviem, či to mám aj dodatočne poslať do Zbierky listín so sprievodným listom, že som robila opravy na daň.úrade v tých a tých riadkoch, a že ich žiadam o správne založenie výkazov za účtovný rok 2005.Čo myslíte??

sybila3
03.05.07, 14:14
Ahojte, ja mám podobný problém, v roku 2004 vznikla firma, za rok 2004 účtovníčka odovzdala výkazy na súd, za rok 2005 len dokončila uzávierku a nič sa neodovzdalo. Ja som začala účtovať v roku 2006 a pri účtovaní som zistila, dosť veľké chyby v jej účtovníctve, vôbec neúčovala na konci rokov predpis dane, nerobila zápočet odber.-dod., tam vznikli obrovské čísla, tak za rok 2005 sme neodovzdali na súd. Ja teraz nahadzujem jej účto do môjho softu aby som sa z toho vysomárila, rok 2004 sa mi dosť líši, preniesla som stavy do roku 2005 uvidím jak mi víde, ale za rok 2005 asi nemôžem dať dodatočné DP, mne tam vychádza o 100.000 menšia daň ako bola zaplatená, lebo ona účtovala nákup tovaru a z fa opýsala nie 180.000 ale 118.000 a to je dosť veľká chyba v nákladoch, keby sa niekto našiel, kto by mi postupne pri opravách chýb poradil ako postupovať, veľmi budem vďačná. Alebo zvárací agregát a ešte nejaký prístroj obidve okolo 70.000 dala do spotreby a nie ako majetok.........no príšerné........ už sa z toho vysomarujem mesiac...............díky

Jana Acsová
03.05.07, 14:15
Má povinnosť poslať na Obchodný register kópiu súvahy a VZaS každá s.r.o.?Každá ... a nielen to. Aj poznámky .-) A aj iné veci patriace do zbierky.

Jana Acsová
03.05.07, 14:25
Ahojte, ja mám podobný problém, v roku 2004 vznikla firma, za rok 2004 účtovníčka odovzdala výkazy na súd, za rok 2005 len dokončila uzávierku a nič sa neodovzdalo. Ja som začala účtovať v roku 2006 a pri účtovaní som zistila, dosť veľké chyby v jej účtovníctve, vôbec neúčovala na konci rokov predpis dane, nerobila zápočet odber.-dod., tam vznikli obrovské čísla, tak za rok 2005 sme neodovzdali na súd. Ja teraz nahadzujem jej účto do môjho softu aby som sa z toho vysomárila, rok 2004 sa mi dosť líši, preniesla som stavy do roku 2005 uvidím jak mi víde, ale za rok 2005 asi nemôžem dať dodatočné DP...Prosím účtovníčka nemôže svojvoľne meniť účtovnú závierku. Platia predpisy, kedy je možné účtovné knihy otvoriť a kedy už nie. To je východisko aj pre zváženie situácie. Účtovná závierka podlieha schváleniu a následne zverejneniu. A účtovať o účtovných prípadoch, keď už nemožno účtovné knihy otvoriť možno v bežnom účtovnom období. A teda jedná sa o účtovné prípady bežného ÚO, ktoré sa premietnu v aktuálnej účtovnej závierke a nie pôvodnej, ktorú už nemožno opravovať.

OPRAVA NESPOČÍVA IBA V OPRAVE RIADKOV VÝKAZOV ... jedná sa o účtovníctvo a účtovnú závierku a všetky povinnosti a zodpovednosti s tým spojené. Úlohou účtovníčky je informovať o zistených chybách, úlohou vedenia účtovnej jednotky je rozhodnúť o ich riešení.

Za účtovníctvo a účtovnú závierku zodpovedá účtovná jednotka. Nie účtovníčka. Rozhodnutie treba prenechať im.

sybila3
03.05.07, 14:54
Ja neotváram účtovné závierky, ja som si len nahadzovala rok 2004 a 2005 do svojho softu, aby som vedela, kde sú chyby a čo treba opraviť, ale neviem ako to budem opravovať.

Johanka
03.05.07, 15:22
Čítaj opravy chýb minulých účtovných období ;)

*agatha*
14.05.07, 18:31
ahojte,naša sro vznikla v r. 2005.my sme ani jeden rok nič neposielali do zbierky.teraz o tom prvýkrát čítam.som vydesená.čo teraz?kam to mám vlastne teraz všetko odniesť?na okresný súd?ďakujem.

Paula
14.05.07, 18:34
Áno .

*agatha*
14.05.07, 18:36
ďakujem Paula.vidím,že si musím dať častejšie večer čítania na porade.zisťujem,že ešte kopec vecí neviem.nehovoriac o valnom zhromaždení...to sa v našej sročke ani raz nekonalo.môžem urobiť spätne zápisnice?

Orsz
14.05.07, 19:11
ďakujem Paula.vidím,že si musím dať častejšie večer čítania na porade.zisťujem,že ešte kopec vecí neviem.nehovoriac o valnom zhromaždení...to sa v našej sročke ani raz nekonalo.môžem urobiť spätne zápisnice?

Môžeš. Na VZ by sa malo rozhodovať o hospodárskom výsledku z predchádzajúceho roka - o jeho preúčtovaní. Inak ja som sa ešte nestretla s pokutou za neodovzdanie listín do OR, ale moja audítorka mi povedala, že jedna firma dostala pokutu 10000,-Sk. Ale to ich už vyzýval OR, ak dáš aj teraz neskôr, ale stihneš to skôr ako Ťa vyzve OR, tak pokuty nedávajú. Ako som pozerala na nete na www.orsr.sk, je veľmi veľa firiem, ktoré neuložili žiadne doklady do zbierky listín.

*agatha*
14.05.07, 19:26
ďakujem Erika za vyčerpávajúcu a ukľudňujúcu odpoveď.potešila ma.:-)dobrú noc.

evina
14.05.07, 20:27
Môžeš. Na VZ by sa malo rozhodovať o hospodárskom výsledku z predchádzajúceho roka - o jeho preúčtovaní. Inak ja som sa ešte nestretla s pokutou za neodovzdanie listín do OR, ale moja audítorka mi povedala, že jedna firma dostala pokutu 10000,-Sk. Ale to ich už vyzýval OR, ak dáš aj teraz neskôr, ale stihneš to skôr ako Ťa vyzve OR, tak pokuty nedávajú. Ako som pozerala na nete na www.orsr.sk (http://www.orsr.sk), je veľmi veľa firiem, ktoré neuložili žiadne doklady do zbierky listín.

Ja som sa veru s pokutami stretla a osobne na konateľov, tak ako sa píše v prvých príspevkoch tejto témyaj s uvedeným paragrafom k tejto problematike a bez predchádzajúcej výzvy OR. Boli zatiaľ vo výške 2000 SK .
Neuloženú závierku za 2005 je potrebné obratom zaslať do OR.
P.s. Tie firmy,ktoré sa na OR označené, že nevložili-niekedy vložili ale na OR ešte nestihli zapísať:)

Orsz
15.05.07, 07:52
Evina, a nevieš od akého roku je to povinné? Ja som ukladala účtovné závierky od roku 2003. Predtým som im účtovníctvo nerobila, tak som spätne už neposielala.
Inak zápis z OR na internet o vložení listín by nemalo trvať viac ako polroka. Ja som si to tam maximálne do tohto obdobia vždy našla vložené.

evina
15.05.07, 07:54
Evina, a nevieš od akého roku je to povinné? Ja som ukladala účtovné závierky od roku 2003. Predtým som im účtovníctvo nerobila, tak som spätne už neposielala.

Od roku 2002. Tu sa o tom presne dočítaš:
http://www.porada.sk/t4437-p3-obchodn-register-a-archv-listn.html

Orsz
15.05.07, 07:56
Od roku 2002. Tu sa o tom presne dočítaš:
http://www.porada.sk/t4437-p3-obchodn-register-a-archv-listn.html

Ďakujem Evina za rýchlu odpoveď, takže asi tam ten rok 2002 ešte dodám. Pôjdem teraz s uzávierkami za rok 2006, tak to tam hodím spolu.

profi-t
24.07.07, 10:15
Ahoj. Potrebujem poradiť. Treba alebo netreba overovať podpisy pri prvozápise SRO na Vyhlásenie správcu vkladu a treba alebo netreba prikladať Podpisové vzory? Teraz ma vytočili. Priateľka mi povedala, že na ORSR Nitra jej nežiadajú tieto doklady a nežiadajú napríklad ani dokladovanie sídla - napr.nájomnou zmluvou a v ORSR Ba - to odo mňa žiadali. Prosím o pomoc. Treba alebo nie????

AHA
15.08.07, 09:23
Na OR nežiadajú nájomnú zmluvu iba na živnostenskom. Ak Vám listiny spisoval notár alebo advokát tak on hneď overuje podpis. (Je potrebné aby bol podpis overený)

Vianocka
20.11.07, 21:15
Ja by som sa chcela spýtať, ak uložím účtovnú závierku do zbierky listín, je záruka, že tieto údaje o firme nebudú zneužité? Kto môže do týchto údajov nahliadať a akým spôsobom sa to deje?

jarkra
02.12.07, 08:12
Dobrý deň,

chcela by som sa spýtať, či sa musí ukladať do zbierky listín každý zápis zo zasadnutia valného zhromaždenia. SRO má totiž v spoločenskej zmluve napísané, že valné zhromaždenie sa schádza dvakrát ročne. Spoločnosť bola založená len pred mesiacom, teraz k 15.12. sa zíde valné zhromaždenie. Je treba zápisnicu uložiť do zbierky listín? Nemali by sa robiť žiadne zmeny týkajúce sa spoločnosti.

liba2
02.12.07, 09:56
NIE, zápisnice VZ sa neukladajú

Tanče
12.12.07, 16:35
Ja by som sa chcela spýtať, ak uložím účtovnú závierku do zbierky listín, je záruka, že tieto údaje o firme nebudú zneužité? Kto môže do týchto údajov nahliadať a akým spôsobom sa to deje?


Nahliadanie do obchodného registra, výpisy, odpisy a potvrdenia z obchodného registra, kópie listín a potvrdenia zo zbierky listín [/h4]
Obchodný register a zbierka listín sú každému prístupné; každý má právo po zaplatení súdneho poplatku do nich nahliadať a vyhotovovať si z nich odpisy.
Obchodný register sa vedie v elektronickej forme. Zbierka listín sa vedie v listinnej forme a v elektronickej forme, ak tento zákon neustanovuje inak.
Registrový súd vydá žiadateľovi po zaplatení súdneho poplatku výpis z obchodného registra alebo potvrdenie o tom, že v obchodnom registri určitý zápis nie je. Výpis z obchodného registra obsahuje zapísané údaje platné v deň jeho vydania. O vydanie výpisu z obchodného registra alebo potvrdenia o tom, že v obchodnom registri určitý zápis nie je, možno žiadať aj elektronickými prostriedkami. Ak žiadateľ žiada o vydanie elektronickej podoby výpisu z obchodného registra alebo potvrdenia o tom, že v obchodnom registri určitý zápis nie je, vydá ich registrový súd elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom do dvoch pracovných dní odo dňa, keď súdu prišla informácia o zaplatení súdneho poplatku.
Registrový súd je povinný zabezpečiť zhodu zápisov v obchodnom registri s výpismi z obchodného registra.
Registrový súd vydá žiadateľovi po zaplatení súdneho poplatku kópiu uloženej listiny alebo potvrdenie o tom, že určitá listina nie je uložená v zbierke listín. O vydanie kópie uloženej listiny alebo vydanie potvrdenia o tom, že určitá listina nie je uložená v zbierke listín, možno žiadať aj elektronickými prostriedkami. Ak žiadateľ žiada o vydanie elektronickej podoby uloženej listiny alebo elektronickej podoby potvrdenia o tom, že určitá listina nie je uložená v zbierke listín, vydá ich registrový súd elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom do piatich pracovných dní odo dňa, keď súdu prišla informácia o zaplatení súdneho poplatku.

Za vyhotovenie a vydanie výpisu z obchodného registra (s výnimkou výpisu z obchodného registra, ktorý sa vydáva po vykonaní zápisu navrhovaných údajov):

* v listinnej podobe - 200 Sk,
* v elektronickej podobe - 10 Sk.

Ďalšie poplatky:

* za vyhotovenie fotokópie listiny uloženej v zbierke listín, za každú, aj začatú stranu - 10 Sk,
* za zaslanie elektronickej podoby listiny uloženej v zbierke listín elektronickými prostriedkami - 10 Sk,
* za vyhotovenie a vydanie potvrdenia o tom, že v obchodnom registri určitý zápis nie je, alebo potvrdenia o tom, že určitá listina nie je uložená do zbierky listín - 100 Sk,
* za zaslanie potvrdenia o tom, že v obchodnom registri určitý zápis nie je, alebo potvrdenia o tom, že určitá listina nie je uložená do zbierky listín elektronickými prostriedkami - 10 Sk.


http://portal.gov.sk

JAM
26.03.08, 12:10
§ 40 zákona č.513/91 odst.2-ak musí byť účtovná závierka overená auditorom.

Zoltán Kovács
16.04.08, 04:36
Oživujem túto tému. Ako účtovník s dlhoročnou praxou som si myslel, že účtovná závierka pre PO obsahuje: súvahu, výkaz zisko a strát a poznámky (§17 ods.3 zákon o účtovníctve). Tieto sa zakladajú aj do zbierky listín.

Teraz ale ma dobehol jeden klient. Požaduje odo mňa okrem horeuvedených aj "niečo" v zmysle §17 ods.2 zákona o účtovníctve (pre rýchlejšiu orientáciu prikladám znenie):

(2) Účtovná závierka obsahuje tieto všeobecné náležitosti:

a) obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky; právnické osoby uvedú sídlo, fyzické osoby bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od miesta bydliska,
b) identifikačné číslo, ak ho má účtovná jednotka pridelené,
c) deň, ku ktorému sa zostavuje,
d) deň jej zostavenia,
e) obdobie, za ktoré sa zostavuje,
f) podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ďalej podpisový záznam osoby zodpovednej za jej zostavenie a osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva.

Odsek 2, podľa mojej skromnej mienky hovorí o všeobecných náležitostiach závierky predsa, ktoré súvaha a výkaz ZaS musia splňať.

Ako presvedčím klienta, že má všetko na založenie do zbierky listín, keď im to robí advokátka, ktorá trvá na tom "niečom" - čo netuším čo má byť v zmysle ods.2.

Ona má titul, ja nie. Preto asi tento boj prehrám.

P.S. Dufam, že sa z toho celého dalo vyrozumieť o čo mi ide. Dajte tipy na argumentáciu, lebo už som v koncoch.

Ďakujem

vieroslava
16.04.08, 04:46
To, ako si napísal, spĺňa všetky požiadavky pre uloženie účtovnej závierky do zbierky listín. Len podľa najnovšieho je vhodné doplniť podanie prehlásením, že účtovná závierka bola schválená orgánom spoločnosti.
Ako presvedčiť klienta? Len logickým vysvetlením a manuálnym ukázaním, ísť po odsekoch a na každý detail ukázať prstom. Toto je to a toto je ono. A ak pani advokátka má nejaké požiadavky, nech ich konkretizuje.

Zoltán Kovács
16.04.08, 05:00
To, ako si napísal, spĺňa všetky požiadavky pre uloženie účtovnej závierky do zbierky listín. Len podľa najnovšieho je vhodné doplniť podanie prehlásením, že účtovná závierka bola schválená orgánom spoločnosti.
Ako presvedčiť klienta? Len logickým vysvetlením a manuálnym ukázaním, ísť po odsekoch a na každý detail ukázať prstom. Toto je to a toto je ono. A ak pani advokátka má nejaké požiadavky, nech ich konkretizuje.

Prehlásenie je predsa v zápisnici z VZ. Preto neviem čo mám robiť, a vyzerám ako blbec v očiach klienta, lebo neviem čo chce ich advokátka.

Na môj dotaz, nech advokátka konkretizuje čo chce, bola odpoveď, že v zmysle §17 ods.2 zákona o účtovníctve to má byť. :mee:

sta
16.04.08, 05:22
Prehlásenie je predsa v zápisnici z VZ. Preto neviem čo mám robiť, a vyzerám ako blbec v očiach klienta, lebo neviem čo chce ich advokátka.

Na môj dotaz, nech advokátka konkretizuje čo chce, bola odpoveď, že v zmysle §17 ods.2 zákona o účtovníctve to má byť. :mee:

A prečo to požaduje klient od Teba? Keď už si platia takú múdru advokátku, tak ja by som na Tvojom mieste priložila účtovnú závierku podľa §17 ods. 3 zákona o účtovníctve a poslala by som ich s tým za advokátkou, nech ona doplní to, čo jej tam podľa nej chýba. A hotovo. ;):)

KvetkaK
16.04.08, 05:38
Prehlásenie je predsa v zápisnici z VZ. Preto neviem čo mám robiť, a vyzerám ako blbec v očiach klienta, lebo neviem čo chce ich advokátka.

Na môj dotaz, nech advokátka konkretizuje čo chce, bola odpoveď, že v zmysle §17 ods.2 zákona o účtovníctve to má byť. :mee:
Ja tiež nerozumiem, čo to od Teba tá advokátka chce. Nech sa vyjadrí presnejšie, čo jej chýba.

KvetkaK
16.04.08, 05:39
Aj ja mám jednu otázku ohľadom ukladania listín do obch. registra. Je potrebné, aby bol na výkazoch vyplnený dátum schválenia?

Tweety
16.04.08, 05:42
Aj ja mám jednu otázku ohľadom ukladania listín do obch. registra. Je potrebné, aby bol na výkazoch vyplnený dátum schválenia?
Áno, pretože podľa § 21 Zákona o účtovn. je povinnosťou ju uložiť do registra listín do 30 dní po jej schválení.

KvetkaK
16.04.08, 05:48
Áno, pretože podľa § 21 Zákona o účtovn. je povinnosťou ju uložiť do registra listín do 30 dní po jej chválení.
Ďakujem Tweety. Nebola som si istá a ani náš audítor mi nevedel dať na to odpoveď. :rolleyes:

fcela
16.04.08, 05:50
Je doporučené priložiť prehlásenie, že predkadané listiny schválil príslušný orgán (VZ) v plnom rozsahu.

Aljok
16.04.08, 06:09
Prehlásenie je predsa v zápisnici z VZ.
Zápisnicu z VZ predsa do Zbierky listín neukladáš. Ukladáš iba ÚZ.

Aljok
16.04.08, 06:14
Je doporučené priložiť prehlásenie, že predkadané listiny schválil príslušný orgán (VZ) v plnom rozsahu.

Nie doporučené, ale je to od 1.1.2008 povinnosť vyplývajúca zo Zákona o obchodnom registri.

§ 9
(6) Pri predkladaní listín uvedených v § 3 ods. 1 písm. g) je zapísaná fyzická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je oprávnená konať v mene zapísanej právnickej osoby, povinná spolu s listinami predložiť písomné vyhlásenie, či predkladané listiny príslušný orgán schválil, alebo neschválil.

KvetkaK
16.04.08, 06:18
Nie doporučené, ale je to od 1.1.2008 povinnosť vyplývajúca zo Zákona o obchodnom registri.

§ 9
(6) Pri predkladaní listín uvedených v § 3 ods. 1 písm. g) je zapísaná fyzická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je oprávnená konať v mene zapísanej právnickej osoby, povinná spolu s listinami predložiť písomné vyhlásenie, či predkladané listiny príslušný orgán schválil, alebo neschválil.
Tak keď sa priloží toto vyhlásenie, netreba dopisovať dátumy do výkazov, kde je uvedené schválená dňa?

Aljok
16.04.08, 06:20
Tak keď sa priloží toto vyhlásenie, netreba dopisovať dátumy do výkazov, kde je uvedené schválená dňa?
Ak je účtovná závierka schválená, tak tie dátumy tam píšem.
Ak ukladáš neschválenú, tak nemáš aký dátum uviesť.

Aljok
16.04.08, 06:29
Ak je účtovná závierka schválená, tak tie dátumy tam píšem.
Ak ukladáš neschválenú, tak nemáš aký dátum uviesť.

Od 1.1.2008 platí tiež povinnosť ukladať do zbierky listín aj neschválenú ÚZ.

Pozri Obchodný zákonník

§ 40

(1) Akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, družstvo a štátny podnik ukladajú riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku do zbierky listín po jej schválení príslušným orgánom. Iná zapísaná osoba má túto povinnosť, len ak jej to ukladá osobitný zákon. Príslušný orgán akciovej spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, družstva a štátneho podniku je povinný predložiť riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku na schválenie do šiestich mesiacov po uplynutí účtovného obdobia.

(2) Ak príslušný orgán akciovej spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, družstva a štátneho podniku neschváli účtovnú závierku predloženú podľa odseku 1 do troch mesiacov od predloženia, ukladá sa do zbierky listín obchodného registra neschválená účtovná závierka. V tomto prípade je akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, družstvo a štátny podnik povinný uložiť neschválenú účtovnú závierku do 30 dní od márneho uplynutia trojmesačnej lehoty.

Martina CF
16.04.08, 08:36
Ak idem uložiť všetko čo treba do zbierky listín za spoločnosť, je potrebné splnomocnenie?

Martina CF
16.04.08, 08:38
Nie doporučené, ale je to od 1.1.2008 povinnosť vyplývajúca zo Zákona o obchodnom registri.

§ 9
(6) Pri predkladaní listín uvedených v § 3 ods. 1 písm. g) je zapísaná fyzická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je oprávnená konať v mene zapísanej právnickej osoby, povinná spolu s listinami predložiť písomné vyhlásenie, či predkladané listiny príslušný orgán schválil, alebo neschválil.
A mohli by ste sem niekto prilepiť takéto prehlásenie?

vieroslava
16.04.08, 08:59
Ja som to, ako štatutár, napísala rovno do sprievodného listu - návrhu na uloženie listín do zbierky, že prehlasujem, že účtovná závierka spoločnosti bola schválená na valnom zhromaždení dňa ..... a bez problémov to tak uložili do zbierky. Už to tam ako spoločnosť máme.

Zoltán Kovács
16.04.08, 09:16
Ja som to, ako štatutár, napísala rovno do sprievodného listu - návrhu na uloženie listín do zbierky, že prehlasujem, že účtovná závierka spoločnosti bola schválená na valnom zhromaždení dňa ..... a bez problémov to tak uložili do zbierky. Už to tam ako spoločnosť máme.

Toto isté som zdôrazňoval aj ja, že nech do sprievodného listu sa uvedie, že závierka je schválena.

Ďakujem všetkým za reakcie. Bol som zmätený z toho, že sa odvolávala na §17 zákona o účtovníctve, a nie na zákon o zbierke listín.

Aljok
16.04.08, 09:17
A mohli by ste sem niekto prilepiť takéto prehlásenie?
Nejaký dobrý človiečik to tu niekde už priložil a ja som si to prispôsobila pre jednoosobovú s.r.o. takto:

Zoltán Kovács
16.04.08, 09:18
A mohli by ste sem niekto prilepiť takéto prehlásenie?

Prikladám vzor vyhlásenia, ktoré používam ja.

P.S. Dám to aj medzi dokumenty.

Martina CF
16.04.08, 11:11
A stačí k schválenej ÚZ priložiť len toto vyhlásenie alebo aj sprievodný list? Môžem to zaslať poštou alebo odniesť osobne?

Tweety
16.04.08, 11:17
A stačí k schválenej ÚZ priložiť len toto vyhlásenie alebo aj sprievodný list? Môžem to zaslať poštou alebo odniesť osobne?
Všetko, čo dávame do registra, predložiť so sprievodným listom.

Martina CF
16.04.08, 11:20
Všetko, čo dávame do registra, predložiť so sprievodným listom.
Super ďakujem. A posledná otázka ak odnesiem osobne potrebujem splnomocnenie konateľa?

vieroslava
16.04.08, 19:00
Super ďakujem. A posledná otázka ak odnesiem osobne potrebujem splnomocnenie konateľa?
Nie, nepotrebuješ. Veď to len podáš do podateľne a kópiu si necháš potvrdiť.

Martina CF
17.04.08, 05:43
Nie, nepotrebuješ. Veď to len podáš do podateľne a kópiu si necháš potvrdiť.
Ďakujem krásne. A koľko kópii súvahy, výsledovky a poznámok treba perdložiť. A treba mať Vyhlásenie o schválení ÚZ popísanú konateľom pred notárom?

Tweety
17.04.08, 05:53
Ďakujem krásne. A koľko kópii súvahy, výsledovky a poznámok treba perdložiť. A treba mať Vyhlásenie o schválení ÚZ popísanú konateľom pred notárom?
Všetko predkladáš iba v jednom vyhotovení. Notár nie je potrebný.