PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Opravné položky k tovaruGabi03
09.01.07, 06:26
Môže mi niekto polopatisticky vysvetliť charakter opravných položiek? Vôbec nechápem logike. Kedy ich tvorím, kedy ich ruším. Môžem ich použiť aj na vrátený právom reklamovaný tovar, ktorý už má nižšiu hodnotu a teda na sklad prijímam v nižšej hodnote, teda tvorím OP? :eek: Neviem si rady. Vie mi niekto pomôcť? Vopred ďakujem.

Gabi03
09.01.07, 09:52
posúvam...

Gabi03
09.01.07, 10:15
Nikto mi nevie poradiť?! :mee:
Podľa opatrenia sa opravné položky k zásobám účtujú pri dočasnom znížení úžitkovej hodnoty zásob...
Ale mne moja kolegyňa (protivňajšok) v ČR radí, že na tovar, ktorý bol oprávnene reklamovaný a máme ho na sklade, mám vytvoriť opravnú položku v 100 % výške. Ale podľa opatrenia mi to nesedí. Vie sa niekto vyjadriť?

martinius
16.01.07, 11:23
Dočasné zníženie úžitkovej hodnoty polopatisticky znamená,že ti zásoby napr. sedia na sklade,nakúpila si ich za 500 Sk,ale už ich za toľko nepredáš,lebo klesla ich cena na trhu,alebo sú zastaralé,preto na ne tvoríš OP.A čo sa týka tej reklamácie,to neviem,pozriem,ale skôr asi nie.Mimochodom tvorba a rozpúšťanie OP sa od roku 2007 účtuje zas inak...kukni Finančný spravodaj 12/06 na www.finance.gov.sk

KEJKA
16.01.07, 16:10
OP sa od roku 2007 menia - teda ich účtovanie, ale k 31.12.2006 sa zaúčtujú po starom.
Ak máš na sklade zásoby oceené napr. za 500,- ale boli v reklamácii, vieš že ich v žiadnom prípade nepredáš, ale ešte sa napr. chceš dohadovať s dodávateľom, tak je to dôvod na vytvorenie OP.
50-100% - to už závisí od tvojho odhadu, aké šance si dávaš, že uspeješ.
=======
treba si uvedomiť, že ide čiste o účtovné hľadisko, OP k zásobám sú nedaňové.

mudroš
03.02.07, 16:12
V § 23 postupov účtovania je uvedené, že ocenenie zásob na sklade sa musí porovnávať s čistou realizačnou hodnotou.
Čistá realizačná hodnota pri tovare = predpokladaná predajná cena - náklady spojené s predajom.
Novelizácia postupov od 1.1.2007 priniesla nielen zmenu v spôsobe účtovania opravných položiek, ale aj spresnila dôvody ktoré vedú k ich vytváraniu. V stručnosti sa dá povedať, že ak nastane predpoklad, že budúce peňažné toky z používania majetku (ekonomické úžitky) budú nižšie ako jeho ocenenie, malo by sa ocenenie majetku znížiť. V prípade dočasného zníženia sa to robí formou opravných položiek.

Príklad na tovare.
skladová cena 100,-
predpokladaná predajná cena 90,-
náklady spojené s predajom (mzdy predavačov, náklady na predajňu, ...) 20,-
čistá realizačná hodnota = 90 - 20 = 70,-
opravná položka sa vytvori vo výške 30,-
v roku 2006 sa bude účtovať 30,- 559/196
v roku 2007 by sa účtovalo 30,- 505AU/196
Opravná položka sa v súvahe uvedie v stĺpci korekcia v r. 039 a účtovné ocenenie tovaru bude 70 (netto)

Pri predaji v roku 2007 sa zaúčtuje:
zúčtovanie opravnej položky 30,- 196/132
predaný tovar 70,- 504/132
Po novom sa najskôr zúčtuje opravná položka a až potom zostatok do nákladov.
V poznámkach ÚZ by sa malo uviesť, že nakupovaný tovar sa oceňuje obstarávacou cenou alebo čistou realizačnou hodnotou podľa toho, ktorá z nich je nižšia !!!

szokeeva
13.03.08, 10:21
Podobne sa trápim s opravnou položkou k tovaru.
Uvádza sa táto opravná položka k tovaru na daňovom priznaní?
/je to riadok 10,v tabuľke III./A? a potom na riadku 130 časť II.DP,je pripočítateľonu položkou?/ robím to prvýkrát,možno sú moje otázky naivné,no ale sú.........Prosím poraďte mi.
Vopred vďaka za každú pomoc.

ingi
13.03.08, 11:26
Podobne sa trápim s opravnou položkou k tovaru.
Uvádza sa táto opravná položka k tovaru na daňovom priznaní?
/je to riadok 10,v tabuľke III./A? a potom na riadku 130 časť II.DP,je pripočítateľonu položkou?/ robím to prvýkrát,možno sú moje otázky naivné,no ale sú.........Prosím poraďte mi.
Vopred vďaka za každú pomoc.

Veď to vlastne vieš :);) (a Tvoje otázky vôbec nie sú naivné).
Takže - áno, tvorba OP k zásobám je pripočítateľnou položkou k ZD a uvádza sa v DP presne tak ako píšeš.

szokeeva
13.03.08, 11:59
Vďaka Ingi,teraz sa mi natíska daľšia otázka,
I.rok
- pôvodná cena tovaru na sklade 100 000,-
- opravná položka k tovaru 40 000,-
- znížená hodnota tovaru 60 000,-
II.rok
Tovar zo skladu sa nepredal,došlo k jeho zničeniu /čiže úplná škoda - zaúčtujem 549/132 ,/ktorú sumu 100 000.-alebo 60000,-/
zruším opravnú položku 196/659 /40 000,-/

V daňovom priznaní budem mať opravnú položku vo výnosoch vo výške 40 000,-/alebo nie?/
a škoda bude zase pripočítateľná /100 000,-alebo 60 000,-/
prosím ešte sa na to mrkni,
vďaka Ti ešte raz

ingi
13.03.08, 14:03
Vďaka Ingi,teraz sa mi natíska daľšia otázka,
I.rok
- pôvodná cena tovaru na sklade 100 000,-
- opravná položka k tovaru 40 000,-
- znížená hodnota tovaru 60 000,-
II.rok
Tovar zo skladu sa nepredal,došlo k jeho zničeniu /čiže úplná škoda - zaúčtujem 549/132 ,/ktorú sumu 100 000.-alebo 60000,-/
zruším opravnú položku 196/659 /40 000,-/

V daňovom priznaní budem mať opravnú položku vo výnosoch vo výške 40 000,-/alebo nie?/
a škoda bude zase pripočítateľná /100 000,-alebo 60 000,-/
prosím ešte sa na to mrkni,
vďaka Ti ešte raz

1. Mala si vytvorenú OP vo výške 40 000,-, tú zúčtuješ z dôvodu škody a tovar vyradíš z účtovníctva: 40 000,- 196/132 (účet 659 už od 01.01.2007 nepoužívame, teda zúčtovanie OP neúčtujeme výsledkovo, takže nemusíš pri tejto operácii sumu 40 000,- odpočítavať od ZD),

2. Zostávajúcu časť škody na tovare zaúčtuješ 60 000,- 549/132, táto suma bude pripočítateľnou položkou k ZD (teda ak neočakávaš náhodou náhradu od poisťovne), riadok 8/tab.A/III.časť DP.

szokeeva
13.03.08, 15:28
Čiže ak dobre chápem,opravná položka tovaru už bola pripočítateľná v účt.období kedy bola vytvorená,a keďže ide o totálnu škodu tovaru,bez úhrady od poisťovne,pripočítateľnou bude iba zostávajúca časť hodnoty tovaru,
práve takéto vysvetlenie som potrebovala,preto že sa mi nezdalo,aby celá pôvodná suma tovaru,bola pripočítateľnou položkou ,práve pre tú opravnú položku.
Už som to aj zaúčtovala,pravdepodobne aj správne pochopila,
vďaka tvojmu trpezlivému a presnému vysvetleniu,

ešte raz úprimná vďaka

szokeeva
17.03.08, 14:57
Ešte sa mi tu vynorila otázočka,týka sa roku 2007,a OP,
od 1.1.2007 sa v nových postupoch účtovania uvádza účet 505,
napríklad zrušenie OP 196/505 ,účet 505 je účet aký ?nákladový,
V mojom prípade,ktorý sme spolu s Ingi riešili a myslím aj vyriešili,
sme tento účet nepoužili,nie je to chyba?

Nie,že by som pochybovala o vysvetlení a usmernení.ktoré mi veľmi pomohlo,len som si študovala postupy platné od 1.1.2007 ,
a tam sa uvádza tento účet 505 .
Ako je to vlastne?
Ak sa Vám nezdá,že moc otravujem , prosím ozvite sa.
Vďaka

ingi
18.03.08, 09:32
Ešte sa mi tu vynorila otázočka,týka sa roku 2007,a OP,
od 1.1.2007 sa v nových postupoch účtovania uvádza účet 505,
napríklad zrušenie OP 196/505 ,účet 505 je účet aký ?nákladový,
V mojom prípade,ktorý sme spolu s Ingi riešili a myslím aj vyriešili,
sme tento účet nepoužili,nie je to chyba?

Nie,že by som pochybovala o vysvetlení a usmernení.ktoré mi veľmi pomohlo,len som si študovala postupy platné od 1.1.2007 ,
a tam sa uvádza tento účet 505 .
Ako je to vlastne?
Ak sa Vám nezdá,že moc otravujem , prosím ozvite sa.
Vďaka

Evka, neotravuješ.:)

Treba rozlišovať medzi trvalým znížením hodnoty majetku (Tvoj prípad, keď zúčtovávaš OP pred vyradením tovaru v dôsledku škody) a medzi dočasným znížením hodnoty majetku (tu po zániku dôvodu zníženia hodnoty tovaru naozaj zúčtujeme OP zápisom 196/505).
Vyplýva to aj z § 18 ods. 13 a 14 Postupov účtovania PÚ:

"13) Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva sa účtuje na ťarchu vecne príslušného súvahového účtu opravných položiek so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu majetku a pri dlhodobom odpisovanom majetku v prospech vecne príslušného účtu oprávok k dlhodobému majetku.
(14) Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu úplného alebo čiastočného zániku opodstatneného predpokladu trvania zníženia hodnoty majetku sa účtuje na ťarchu vecne príslušného súvahového účtu opravnej položky so súvzťažným zápisom v prospech účtu
a) 553 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku,
b) 505 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobám,......"

szokeeva
18.03.08, 11:51
Ďakujem Ti Ingi za trpezlivý a presný výklad,veľmi si mi pomohla.

Gabi03
31.03.08, 08:26
Ešte raz sa vraciam k opravným položkám.
Som z toho stále jeleň. :rolleyes:

Opravnú položku k zásobám tvorím, keď je jeho úžitková hodnota znížená dočasne.
Ako je to s tovarom, ktorý bol reklamovaný a teraz nám leží na sklade. Jeho úžitková hodnota je určite nižšia, a určite nie dočasná.
Možno opravné položky by sa mohli tvoriť na tovar, ktorý je už zastaralý, ale taktiež by som povedala, že tam nejde o dočasné zníženie.

Vie mi niekto vysvetliť (možno na príklade), na aký tovar sa môže tvoriť opravná položka?

Vopred ďakujem.

ingi
31.03.08, 13:09
Ešte raz sa vraciam k opravným položkám.
Som z toho stále jeleň. :rolleyes:

Opravnú položku k zásobám tvorím, keď je jeho úžitková hodnota znížená dočasne.
Ako je to s tovarom, ktorý bol reklamovaný a teraz nám leží na sklade. Jeho úžitková hodnota je určite nižšia, a určite nie dočasná.
Možno opravné položky by sa mohli tvoriť na tovar, ktorý je už zastaralý, ale taktiež by som povedala, že tam nejde o dočasné zníženie.

Vie mi niekto vysvetliť (možno na príklade), na aký tovar sa môže tvoriť opravná položka?

Vopred ďakujem.

Podľa mňa OP k zásobám netvoríme iba pri dočasnom znížení hodnoty zásob oproti ich oceneniu v účtovníctve. Tvoríme ich vždy, ak nastane skutočnosť, ktorá je dôvodom na odhad zníženia budúcich ekonomických úžitkov zo zásob.
Vychádza to aj zo zo znenia § 18 ods. 1, 5 a § 23 ods.1 Postupov účtovania - tu máš aj napísané ako a kedy sa OP k zásobám vytvára.

Gabi03
14.01.09, 06:34
Podobne sa trápim s opravnou položkou k tovaru.
Uvádza sa táto opravná položka k tovaru na daňovom priznaní?
/je to riadok 10,v tabuľke III./A? a potom na riadku 130 časť II.DP,je pripočítateľonu položkou?/ robím to prvýkrát,možno sú moje otázky naivné,no ale sú.........Prosím poraďte mi.
Vopred vďaka za každú pomoc.

Je opravná položka k zásobám nedaňový náklad?
Nie je to daňový náklad podľa §20 ods. 2, písm. a) - opravné položky k nadobudnutému majetku?
Vopred ďakujem za odpoveď.

Gabi03
14.01.09, 09:18
Je opravná položka k zásobám nedaňový náklad?
Nie je to daňový náklad podľa §20 ods. 2, písm. a) - opravné položky k nadobudnutému majetku?
Vopred ďakujem za odpoveď.

Posúvam....

ingi
14.01.09, 20:43
Je opravná položka k zásobám nedaňový náklad?
Nie je to daňový náklad podľa §20 ods. 2, písm. a) - opravné položky k nadobudnutému majetku?
Vopred ďakujem za odpoveď.

Podľa môjho názoru OP k zásobám nie je v zmysle citovaného § ZoDP daňovým výdavkom.

Gabi03
19.01.09, 14:39
Je opravná položka k zásobám nedaňový náklad?
Nie je to daňový náklad podľa §20 ods. 2, písm. a) - opravné položky k nadobudnutému majetku?
Vopred ďakujem za odpoveď.


Podľa môjho názoru OP k zásobám nie je v zmysle citovaného § ZoDP daňovým výdavkom.

Ešte niekto nejaký názor?

Gabi03
20.01.09, 05:59
Je opravná položka k zásobám nedaňový náklad?
Nie je to daňový náklad podľa §20 ods. 2, písm. a) - opravné položky k nadobudnutému majetku?
Vopred ďakujem za odpoveď.

Posúvam....

žeby som sa pýtala takú banálnu otázku, alebo takú ťažkú?! :o:D:---:D

michelle84
20.01.09, 10:06
Posúvam....

žeby som sa pýtala takú banálnu otázku, alebo takú ťažkú?! :o:D:---:D

Opravná položka k zásobám je nedaňovým nákladom.

betka
23.01.09, 21:31
Tvorba, zúčtovanie a zrušenie opravných položiek je čisto účtovná problematika.

Tvorba OP je veľmi významná. Pekne teoreticky to znamená, že užitková hodnota zásob nezodpovedá oceneniu v účtovníctve. A teda ocenenie je vyššie ako bude úžitok napr. z jeho predaja. A teda OP je akýsi rozdiel medzi touto predpokl. predajnou cenou a čistou realizačnou hodnotou.

Tvorba OP nemá vplyv na ZD a ide o PP k ZD.

Bolo by vhodné uviesť nejaký príkladný tovar, ktorý by to vysvetlil a vystihol.

Napr.
V roku 2007 bolo veľkým hitom kupovať si sedacie súpravy čierne s bielymi veľkými bodkami.;):D. A tak som sa zásobila takýmto tovarom, pretože to bol hit, a bolo ho obtiažne dostať. NAkúpila som na sklad 8/2007 10 ks týchto sedacích súprav v OC 10 tis. Sk. Podarilo sa mi ich predať, ale ostalo mi ešte na sklade 2 ks, a neviem sa ich akosi zbaviť. Viem, že ich účtovná hodnota je 10 tis. Sk.
A teraz si kladiem otázku.
Za koľko ich asi predám ? Aká bude ich realizačná, predajná hodnota? Podarí sa mi ich vôbec predať?
Môj sklad má hodnotu účtovnú 20 tis. ale toto realita nie je. Budem rada, ak ich predám za 2 tis. Sk.(zanedbám položku, kt. má vplyv a to sú predpok ladané náklady súvisiace s predajom)
Tvorím OP v roku 2008: 505/196.

Nastane rok 2009 a dôjde k zúčtovaniu OP,
1. zúčtovaniu, ak ich vyradím v dôsledku likvidácie, darovaním, predajom. 196/132
2. dôjde k úplnému alebo čiastočnému zániku: opať sa stane takýto typ nábytku hitom 196/505.

valeriam
30.01.09, 13:16
Chcela by som sa spýtať-čisto teoreticky: keby som netvorila opravnú položku k zásobám, aj keď viem, že ich predám pod nákupnú cenu, pri množstve položiek by sa jednotlivé predaje asi stratili a mne sa dostane do nákladov- daňových- to, čo som za tovar zaplatila. Ak teda budem tvoriť opravnú položku, prídem vlastne o prostriedky, ktoré som skutočne do tovaru vložila pri nákupe....správne uvažujem, či som úplne mimo?
Myslím tým skutočnosť, že opravná položka je nedaňový náklad a tento vlastne musím dodaniť a už vopred, ešte pred tým, ako vôbec niečo zinkasujem :o(
Ďakujem za každý názor.

valeriam
02.02.09, 06:50
Prosím, môžete sa k tomuto vyjadriť? Ďakujem.

fizzy
03.03.09, 07:07
Dobry den,
tiez ma momentalne trapia opravne polozky k zasobam :(
Mam na sklade tovar ktoreho realna hodnota je nizsia.
Tovar na sklade 100,-
V roku 2008 vytvorim OP k tovaru - 505/196 - 20,-
V DP za rok 2008 zvysim zaklad dane o 20,-

V roku 2009 mozem tuto OP zrusit zapisom 196/505 - 20,-? Zrusim OP z dovodu predaja tovaru. Zaklad dane pri DP 2009 znizim o 20,-.

Chapem to spravne?

ingi
03.03.09, 12:38
Dobry den,
tiez ma momentalne trapia opravne polozky k zasobam :(
Mam na sklade tovar ktoreho realna hodnota je nizsia.
Tovar na sklade 100,-
V roku 2008 vytvorim OP k tovaru - 505/196 - 20,-
V DP za rok 2008 zvysim zaklad dane o 20,-

V roku 2009 mozem tuto OP zrusit zapisom 196/505 - 20,-? Zrusim OP z dovodu predaja tovaru. Zaklad dane pri DP 2009 znizim o 20,-.

Chapem to spravne?

Iba ak už netrvá dôvod na zníženie hodnoty tovaru, vtedy zúčtuješ OP zápisom 196/505.

V Tvojom prípade však v r. 2009 pri predaji tovaru, ku ktorému bola vytvorená OP, budeš účtovať:

zúčtovanie OP......20,- 196 (http://www.porada.sk/t59473-196-opravne-polozky-k-tovaru.html)/132
predaj tovaru.......80,- 504 (http://www.porada.sk/t59002-504-predany-tovar.html)/132

ramarkN
05.03.09, 07:11
Dobry den, prosim o radu: v 02/08 sme kupili tovar napr. v hodnote 22 000 EUR, dodnes sme ho nepredali, je potrebne tvorit opravnu polozku, ak jeden zaujemca by ho v marci kupil za 12 500 EUR. Neviem ci mam opravnou polozkou znizit cenu tovaru, alebo ho predat so stratou 9 500 EUR. Aky je spravny postup??

zaziki
06.03.09, 12:49
Dobry den,
nenasla som uctovanie OP k vyrobkom. Viete mi odsuhlasit spravnost uctovania /vyuz.sposob B/?
1/ v r. 2006 tvorba OP k vyrobkom 500,- uct. 559/194, kde 559 bola prip.polozka k ZD
2/ v r.2007 sa vyska OP znizovala o 200,- uct. 194/613, kde 613 bola odpoc.polozka k ZD.
3/ v r.2008 sa navysovala OP na vyrobky o 50,- uct. 613/194, kde 613 bola prip.polozka k ZD. Prosim je to o.k. i po danovej stranke?

Dakujem velmi pekne !!!!!!!

zaziki
07.03.09, 15:09
Dobry den,
nenasla som uctovanie OP k vyrobkom. Viete mi odsuhlasit spravnost uctovania /vyuz.sposob B/?
1/ v r. 2006 tvorba OP k vyrobkom 500,- uct. 559/194, kde 559 bola prip.polozka k ZD
2/ v r.2007 sa vyska OP znizovala o 200,- uct. 194/613, kde 613 bola odpoc.polozka k ZD.
3/ v r.2008 sa navysovala OP na vyrobky o 50,- uct. 613/194, kde 613 bola prip.polozka k ZD. Prosim je to o.k. i po danovej stranke?

Dakujem velmi pekne !!!!!!!


Poprosim o vyjadrenie !!!Dakujem!

Alena Šimová
11.03.09, 05:44
Iba ak už netrvá dôvod na zníženie hodnoty tovaru, vtedy zúčtuješ OP zápisom 196/505.

V Tvojom prípade však v r. 2009 pri predaji tovaru, ku ktorému bola vytvorená OP, budeš účtovať:

zúčtovanie OP......20,- 196 (http://www.porada.sk/t59473-196-opravne-polozky-k-tovaru.html)/132
predaj tovaru.......80,- 504 (http://www.porada.sk/t59002-504-predany-tovar.html)/132
a čo s tými 20,- SK? Tie odpočítam iba v daňovom priznaní v roku, kedy tovar predám?

Marttys
19.03.09, 06:02
Dobry den skuseni,

prosim pomoc!!! Jak zauctovat tovar?
1 ) mam februarovu zahr. fakturu v eurach na hodnotu 1979,45 euro, prijemku mam na hodnotu 1967,14 euro, lebo mi tam zblbli cenu. Ako to mam ucetne vysporiadat?
2) zahr. fak. v hodnote 2216 euro a prijemka 2276,34.jak zauctovat nesulad cien?

mozem take pripady zauctovat? Neviem to opravit v prijmke, lebo tovar uz predali a podklady mi dosli az teraz :-(

Prosim o radu poradaku. ..

Dakujem vopred.

Alena Šimová
19.03.09, 06:11
Dobry den skuseni,

prosim pomoc!!! Jak zauctovat tovar?
1 ) mam februarovu zahr. fakturu v eurach na hodnotu 1979,45 euro, prijemku mam na hodnotu 1967,14 euro, lebo mi tam zblbli cenu. Ako to mam ucetne vysporiadat?
2) zahr. fak. v hodnote 2216 euro a prijemka 2276,34.jak zauctovat nesulad cien?

mozem take pripady zauctovat? Neviem to opravit v prijmke, lebo tovar uz predali a podklady mi dosli az teraz :-(

Prosim o radu poradaku. ..

Dakujem vopred.
ak je to len chyba pri prijímaní tovaru na sklad, rozdiel by som zaúčtovala na zvláštnu analytiku k tovaru a obstarávací náklad.

Marttys
19.03.09, 06:39
je to chyba prijemkovania tovaru :-(
mozes mi to prosim rozepsat ako zauctovat?

Dakujem, jeste ze je tato porada, nas ucetni tvrdi ze to vobec nejde a ze to vobec nemozem nahrat ked tam su chyby :-( takze som bola v soku!

Marttys
19.03.09, 10:26
ak je to len chyba pri prijímaní tovaru na sklad, rozdiel by som zaúčtovala na zvláštnu analytiku k tovaru a obstarávací náklad.

mOžEM TO UROBIT TAKTO???
1) 131 1967,14eur/ 321 1979,45eur
132 12,31eur (ocenovacie rozdiely tovaru- zle zaprijemkovane)

2) 131 2276,34eur/ 321 2216eur
132 - 60,34eur (ocen. rozd. tovaru- zle zaprijemkovane)

prosim poradte!!

Iwett
06.12.09, 16:26
Dobrý večer, chcem sa spýtať, účtuje sa o opravných položkách aj pri spôsobe B? Ďakujem

KEJKA
06.12.09, 17:39
Dobrý večer, chcem sa spýtať, účtuje sa o opravných položkách aj pri spôsobe B? Ďakujem
ku koncu roka - ak máš dôvod, nevylučujem účtovanie aj pri spôsobe B.

Iwett
07.12.09, 05:03
ku koncu roka - ak máš dôvod, nevylučujem účtovanie aj pri spôsobe B.
Ďakujem Kejka, ja totiž účtujem sklad akosi jednoducho, nákup - príjem, predaj - výdaj...a na konci roku zaúčtujem inventúrny stav na 504. Nič iné, žiadne opravné položky, oceňovacie rozdiely....Keď čítam rôzne príspevky, čo sa týkajú účtovania skladu, vždy sa zamyslím, či účtujem správne. Napríklad, keď sa predá nejaký tovar pod cenu... aj to mám sledovať? Alebo existuje niečo pri spôsobe B, čo by som mala sledovať a nesledujem? Prepáčte mi tie hlúpe otázky, ale akosi mi to stále vŕta v hlave....Ďakujem

Alena Šimová
07.12.09, 07:10
nerozumiem aké účtovanie nákup - príjem, predaj - výdaj. Pri spôsobe B sa pri nákupe účtuje rovno na 504. Pri predaji sa už neúčtuje nič. Iba na konci roka sa naúčtuje stav skladu zistený fyzickou inventúrou 132/504 a porovná sa na evidenciu skladu.

Igor3
10.12.09, 07:44
Prosím, môžete sa k tomuto vyjadriť? Ďakujem.
Ja si myslím, že keď vytovríš opravnú položku k tovaru tak je to pripočitateľná položka 505/196 zvýši ZD nebude to v daňových nákladoch, ale pri predaji tovaru a zrušení OP 196/132 sa zníži ZD odpočitateľnou položkou a bude to v daňových nákladoch.
Keby si nevytvorila OP tak je to asi to isté. Mám tovar za 1000 eur na účte 132. Predám ho za 800 eur 311/604 ale vyskladním ho v cene 504/132 1000 EUr a bude to v daňových výdavkoch.

Gabi03
18.01.10, 09:22
Chcela by som sa opýtať, do ktorého riadku vo Výkaze ziskov a strát uvádzate opravnú položku k zásobám?
Do r. 02 - náklady na obstaranie tovaru, alebo do r. 09 - spotreba materiálu, ... ?

Vopred vďaka za odpovede.

Alena Šimová
19.01.10, 05:28
na riadok 02 opravná položka k zásobám - účet 505

Gabi03
19.01.10, 12:49
Tak som tu znovu.
V roku 2008 som tvorila OP k zásobám, ktoré boli nedaňové, t.z. zvyšovali mi základ dane.
Keďže môj softvér nie je schopný rozpúšťať postupne tieto OP počas roka, náš postup je ku 31.12.09 úplne zrušiť OP a vytvoriť novú, aktuálnu k 31.12.2009.
Avšak teraz nastal taký stav, že novovytvorená OP je menšia, ako bola v predchádzajúcom roku, ergo stav na účte 505 mám záporný.

A ako to dať teraz do daňového priznania?
Môžem uviesť na r. 10 v časti Tabuľky III.A mínusové číslo?
Lebo keď vlani bol náklad nedaňový, tak v tomto roku by mal byť pokles nákladu (ergo výnos) tiež nedaňový.
Alebo o túto sumu ponížiť hneď riadok 100 na prvej strane s poznámkou v príslušnej časti?

Vopred vďaka za odpovede.

JarkaL
19.01.10, 12:54
To je teda perlička, sama som zvedavá...

Gabi03
19.01.10, 13:17
Tak som tu znovu.
V roku 2008 som tvorila OP k zásobám, ktoré boli nedaňové, t.z. zvyšovali mi základ dane.
Keďže môj softvér nie je schopný rozpúšťať postupne tieto OP počas roka, náš postup je ku 31.12.09 úplne zrušiť OP a vytvoriť novú, aktuálnu k 31.12.2009.
Avšak teraz nastal taký stav, že novovytvorená OP je menšia, ako bola v predchádzajúcom roku, ergo stav na účte 505 mám záporný.

A ako to dať teraz do daňového priznania?
Môžem uviesť na r. 10 v časti Tabuľky III.A mínusové číslo?
Lebo keď vlani bol náklad nedaňový, tak v tomto roku by mal byť pokles nákladu (ergo výnos) tiež nedaňový.
Alebo o túto sumu ponížiť hneď riadok 100 na prvej strane s poznámkou v príslušnej časti?

Vopred vďaka za odpovede.


Či uviesť sumu zrušenia OP na riadku 290 DP - ostatné položky znižujúce r. 100. Hm? :rolleyes::o

Alena Šimová
20.01.10, 07:17
to nie je také jednoduché. V prvom rade si treba pozrieť, či zásoby, na ktoré bola tvorená opravná položka, neboli v priebehu roka predané. V tom prípade sa účtuje úbytok zásob 191,196/132,112 vo výške vytvorenej opravnej položky. Do nákladov sa to dá pri daňovom priznaní v riadkoch upravujúcich základ dane. Keď mám toto zúčtované, na konci roka si prehodnotím zásoby a dotvorím opravné položky

Gabi03
26.01.10, 07:03
Tak som tu znovu.
V roku 2008 som tvorila OP k zásobám, ktoré boli nedaňové, t.z. zvyšovali mi základ dane.
Keďže môj softvér nie je schopný rozpúšťať postupne tieto OP počas roka, náš postup je ku 31.12.09 úplne zrušiť OP a vytvoriť novú, aktuálnu k 31.12.2009.
Avšak teraz nastal taký stav, že novovytvorená OP je menšia, ako bola v predchádzajúcom roku, ergo stav na účte 505 mám záporný.

A ako to dať teraz do daňového priznania?
Môžem uviesť na r. 10 v časti Tabuľky III.A mínusové číslo?
Lebo keď vlani bol náklad nedaňový, tak v tomto roku by mal byť pokles nákladu (ergo výnos) tiež nedaňový.
Alebo o túto sumu ponížiť hneď riadok 100 na prvej strane s poznámkou v príslušnej časti?

Vopred vďaka za odpovede.


Či uviesť sumu zrušenia OP na riadku 290 DP - ostatné položky znižujúce r. 100. Hm? :rolleyes::o

posúvam....

latka
09.03.10, 11:20
Dobrý den chcem sa opýtať - opravné položky k vlastným výrobkom účtovaným KS 31.12.2009 123/613 v cene vlast. nákladov tvorím ak zistíme že ide o prechodné zníženie ceny 613/194 pričom 613 je pripočit. položka k ZD, ale ak ide o trvalé zníženie ceny účtujem OP????? Dakujem za odpovede.

Alena Šimová
09.03.10, 11:24
Dobrý den chcem sa opýtať - opravné položky k vlastným výrobkom účtovaným KS 31.12.2009 123/613 v cene vlast. nákladov tvorím ak zistíme že ide o prechodné zníženie ceny 613/194 pričom 613 je pripočit. položka k ZD, ale ak ide o trvalé zníženie ceny účtujem OP????? Dakujem za odpovede.
podľa mňa je to škoda

latka
09.03.10, 11:31
Ak zistím že vnutropodnikovou cenou mam zásoby ocenené za 20E a ich predajná cena je 15 E. Mám účtovať o škode????? 5E za kus

latka
12.03.10, 12:07
dobrý den, prosím vás na ktorom riadku v súvahe sa uvádza 391 - opravná položka k pohľadávkam na 47? prosím dakujem za odpovede.

Alena Šimová
12.03.10, 12:10
dobrý den, prosím vás na ktorom riadku v súvahe sa uvádza 391 - opravná položka k pohľadávkam na 47? prosím dakujem za odpovede.
neviem, čo znamená 47. Opravná položka je na tom istom riadku súvahy ako korekcia.

latka
12.03.10, 12:17
na riadku 47 v súvahe máme krátkodobé pohľadávky - takže v kolonke korekcia na danom riadku je suma z účtu 391??? tak by som to urobila aj ja, len program mi to hádže na r. 39 do kolonky korekcia a potom tam mam minusy tak ma to zmiatlo a nevedela som či pochybil program alebo ja.

Alena Šimová
12.03.10, 12:58
je to na riadku 48, riadok 47 je súčtový. Na akom programe pracuješ?

latka
13.03.10, 10:45
ano aj podľa mňa do riadku 47 a v r.48 je súčtový. Tak som to dala - opravila som si riadky súvahy priamo v programe, pracujem v Pohode. Teraz to mam dobre v riadku 47 v korekcii je suma z 391 a v r. 48 spočítané - súčtový riadok, ale hodilo mi to teraz aj na riadok 31, neviem prečo...tam by to nemalo vyskakovať nie?

Alena Šimová
13.03.10, 11:37
ano aj podľa mňa do riadku 47 a v r.48 je súčtový. Tak som to dala - opravila som si riadky súvahy priamo v programe, pracujem v Pohode. Teraz to mam dobre v riadku 47 v korekcii je suma z 391 a v r. 48 spočítané - súčtový riadok, ale hodilo mi to teraz aj na riadok 31, neviem prečo...tam by to nemalo vyskakovať nie?
musí to byť aj v riadku 31, ten je súčtový ako obežný majetok a je to aj v riadku 1 v stĺpci korekcia.

tanusik
17.02.12, 06:13
Zdravím poraďákov,
chcem poradiť v jednej veci....máme "milión položiek tovaru na sklade", keď navrhnem majiteľovi, že by bolo dobré možno spraviť opravné položky-povedzme k tovaru v hodnote 3000€, lebo aby sme sa zbavili starého tovaru-budeme ho musieť predať povedzme pod cenu, tak povie, že prečo si komplikujem život (a hlavne keď mu poviem, že je to nedaňová OP-ak sa nemýlim), čiže z jeho reakcie to znamená, že žiadne OP tvoriť nebudem. Pochopila som správne, že tvoriť OP je výsostne v rozhodnutí ÚJ (a hlavne keď nemáme povinnosť auditu?
Prijala by som nejaký názor účtovničiek, ktoré účtujú tiež nákup a následne predaj tovaru v menších firmách.
Ďakujem

Alena Šimová
17.02.12, 09:24
Zdravím poraďákov,
chcem poradiť v jednej veci....máme "milión položiek tovaru na sklade", keď navrhnem majiteľovi, že by bolo dobré možno spraviť opravné položky-povedzme k tovaru v hodnote 3000€, lebo aby sme sa zbavili starého tovaru-budeme ho musieť predať povedzme pod cenu, tak povie, že prečo si komplikujem život (a hlavne keď mu poviem, že je to nedaňová OP-ak sa nemýlim), čiže z jeho reakcie to znamená, že žiadne OP tvoriť nebudem. Pochopila som správne, že tvoriť OP je výsostne v rozhodnutí ÚJ (a hlavne keď nemáme povinnosť auditu?
Prijala by som nejaký názor účtovničiek, ktoré účtujú tiež nákup a následne predaj tovaru v menších firmách.
Ďakujem


Opravná položka k tovaru na sklade naozaj nie je daňovým výdavkom. Opravné položky sa robia hlavne preto, aby sa zreálnila hodnota majetku. Je to dôležité pre firmy, ktoré majú povinnosť auditu. Nemá to význam robiť ani v prípade, že budete tovar predávať pod cenu, pretože v tom prípade zase musíte rozpustiť opravnú položku do výnosov. A je komplikované sledovať, či ste ten tovar predali pod cenu alebo ak ste ho predali za skladovú cenu, vtedy sa rozpustenie účtuje inak. V prípade predaja tovaru, ku ktorému sa tvorí opravná položka, sa výdaj zo skladu účtuje 196/132 a o nákupnú cenu sa upraví základ dane. Ak sa tovar predá za nákupnú cenu, vtedy sa výdaj zo skladu účtuje 504/132 a rozpustenie opravnej položky 196/547. Teda v tomto prípade si myslím, že ide o komplikáciu.

tanusik
17.02.12, 09:55
Ďakujem za názor Alenka,
Takže komplikovaná vec a u nás sa to tak dôsledne neodsleduje, sklad má pod palcom majiteľ...a ja viem, že on sledovať nebude nič.
Tak ich radšej tvoriť nebudem.