PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Klamanie zákazníkawiruspp
12.01.07, 08:43
Prosím poraďte,

sme firma zaoberajúca sa predajom výpočtovej techniky ...
v októbri 2006 sme predali zákazníkovi (FO) notebook, v ktorom mal byť podľa informácií distribútora 5400-otáčkový harddisk. v tomto roku zákazník zistil, že harddisk je len 4200-otáčkový, napriek tomu, že sme mu ho predávali ako 5400-otáčkový a teda sme klamali a žiada od nás riešenie tejto situácie (výmenu notebooku, príp. harddisku).
kontaktovali sme nášho distribútora, ktorý nám povedal, že je to už dlhý čas a že sa to reklamovať v žiadnom prípade nedá.
podotýkam, že v dokumentoch a materiáloch k notebooku sa nikde otáčky disku neuvádzajú, smerodajné boli pre nás informácie len zo stránok distribútora a výrobcu, teda oklamaní sme boli aj my.
ako môžeme tento problém riešiť, prosím.

ďakujem krásne.

petn
12.01.07, 10:13
Dobry den,

aj ja som z firmy co predava PC. Ja by som zakaznikovi vymenil disk, dal mu maly darcek a dufal ze kupi aj nabuduce ...

wiruspp
12.01.07, 10:45
pekné riešenie, ale ja nebudem ten notebook otvárať ...

dana9
12.01.07, 10:51
Prosím poraďte,

sme firma zaoberajúca sa predajom výpočtovej techniky ...
v októbri 2006 sme predali zákazníkovi (FO) notebook, v ktorom mal byť podľa informácií distribútora 5400-otáčkový harddisk. v tomto roku zákazník zistil, že harddisk je len 4200-otáčkový, napriek tomu, že sme mu ho predávali ako 5400-otáčkový a teda sme klamali a žiada od nás riešenie tejto situácie (výmenu notebooku, príp. harddisku).
kontaktovali sme nášho distribútora, ktorý nám povedal, že je to už dlhý čas a že sa to reklamovať v žiadnom prípade nedá.
podotýkam, že v dokumentoch a materiáloch k notebooku sa nikde otáčky disku neuvádzajú, smerodajné boli pre nás informácie len zo stránok distribútora a výrobcu, teda oklamaní sme boli aj my.
ako môžeme tento problém riešiť, prosím.

ďakujem krásne.

Ahoj, posielam ti k tomu nejake info. Dolezite je vediet, co pozaduje zakaznik. Povazuje to za vadu, alebo za podstatne porusenie zmluvy? vtedy by prichadzalo do uvahy odstupenie od zmluvy vratenie kupnej ceny. Ak to povatzuje za vydu, ta by sa postupovalo nasledovne. Dolezite je vediet, ako je formulovana kupny zmluva a podobne.

Ak ide vady, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu do 6 mesiacov od zistenia vady, najneskôr do uplynutia určenej záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.
Vada, ktorá sa prejaví do 6 mesiacov odo dňa prevzatia, sa považuje za vadu, ktorá bola už v deň prevzatia, ak to neodporuje povahe veci alebo ak sa nepreukáže opak.
Vadu, ktorá sa prejaví v určenej záručnej dobe po 6 mesiacoch odo dňa prevzatia, môže spotrebiteľ reklamovať, ale rozhodnutie predávajúceho, či reklamáciu uzná alebo zamietne, bude závisieť od dôkazov, ktorými spotrebiteľ preukáže, že vada nevznikla jeho zavinením ani bežným opotrebovaním výrobku.
Spotrebiteľ má právo, aby bola jeho reklamácia vybavená najneskôr do 30 dní. V prípade, že predávajúci túto zákonnú lehotu nedodrží, má spotrebiteľ právo rozhodnúť sa, či bude požadovať výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (§ 623 OZ).
Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady predanej veci závisia od druhu a povahy vady veci.
Občiansky zákonník v tejto súvislosti rozlišuje:
§ 622 OZ
Pri odstrániteľnej vade má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
Spotrebiteľ môže požadovať namiesto odstránenia vady (opravy) výmenu vadnej veci za bezvadnú. To isté sa týka aj súčasti veci, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady (opravy) vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
§ 623 OZ
Pri výskyte neodstrániteľnej vady, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má spotrebiteľ právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí). Záleží len na kupujúcom, či si uplatní právo na výmenu alebo vrátenie peňazí. Ak si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.
V prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo rozhodnúť sa, či uplatní právo na výmenu tovaru alebo na vrátenie peňazí.

rada
12.01.07, 13:21
Prosím poraďte,

sme firma zaoberajúca sa predajom výpočtovej techniky ...
v októbri 2006 sme predali zákazníkovi (FO) notebook, v ktorom mal byť podľa informácií distribútora 5400-otáčkový harddisk. Informáciu o otáčkach dostal zákazník písomne alebo ústne ? v tomto roku zákazník zistil, že harddisk je len 4200-otáčkový, napriek tomu, že sme mu ho predávali ako 5400-otáčkový a teda sme klamali a žiada od nás riešenie tejto situácie (výmenu notebooku, príp. harddisku). Ak je v tom nejaký kvalitatívny rozdiel alebo rozdiel v cene je žiadosť o riešenie z jeho strany ešte podľa mňa mierna.
kontaktovali sme nášho distribútora, ktorý nám povedal, že je to už dlhý čas a že sa to reklamovať v žiadnom prípade nedá. Akým spôsobom máte vyriešené vzťahy s distribútorom ? Predstavujem si, že máte zmluvu v ktorej by ste mali mať uvedený vzťah ošetrený a keď nie, Vaša firma a distribútor si to musíte vyriešiť medzi sebou, pretože nemôže nevinný zákazník na to doplatiť. Rovnako zrejme aj Vaša firma, ktorá bola o danej veci informovaná distribútorom.Takže treba pritlačiť na distribútora, ktorý Vám dáva informácie a zrejme nebáť sa postrašiť ho podaním žaloby na súd.
podotýkam, že v dokumentoch a materiáloch k notebooku sa nikde otáčky disku neuvádzajú, smerodajné boli pre nás informácie len zo stránok distribútora a výrobcu, teda oklamaní sme boli aj my.
ako môžeme tento problém riešiť, prosím. Ako som spomínala. Problém môžete vyriešiť len Vy a distribútor, pretože ste vo vzájomnom právnom vzťahu a medzi Vami sa stala chyba. Zákazník, ktorý si kúpi vec s tým, že Vaša firma ako predávajúci ho ubezpečila, že vec má určité vlastnosti a toto tvrdenie sa ukázalo nepravdivým má právo od zmluvy odstúpiť. V tomto má oporu v občianskom zákonníku.

ďakujem krásne.

Svoj názor som doplnila priamo do textu modrou farbou.

d3 !Ur3
13.01.07, 12:53
Ochrana je na strane kupujúceho, ktorý je -ak ide o fyzickú osobou nepodnikateľa- spotrebiteľom a zmluva, na ktorej základe bola kúpa realizovaná je zároveň spotrebiteľskou zmluvou v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Naostatok spotrebiteľ nie je účastníkom vzťahu predávajúceho a distribútora.

d3 !Ur3
13.01.07, 12:55
Ešte niečo: K právnej úprave postavenia spotrebiteľa patrí aj Zákon o ochrane spotrebiteľa.

dana9
13.01.07, 13:14
Ešte niečo: K právnej úprave postavenia spotrebiteľa patrí aj Zákon o ochrane spotrebiteľa.

máš pravdu, tento zákon tiež ako spotrebiteľa (na účely tohto zákona)definuje aj právnickú osobu.