PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Náhrada škody a DPHivti
07.02.07, 12:40
Naša firma mala poistnú udalosť, prasknuté čelné sklo na aute počas jazdy, auto viedol zamestnanec. Oprava stála 12.699,50 Sk, z toho DPH 2.027,70 Sk, firma je platcom DPH. Poistné plnenie od našej poisťovne bolo vo výške 5.672,- Sk. Keďže zamestnanec si platí poistku, zodpovednosť za škodu.., navrhol, že nám vzniknutú škodu nahradí cez svoju poisťovňu. A tu vzniká otázka v akej výške vlastne má zamestnanec škodu nahradiť? Ako to je s DPH? A akou formou to máme od zamestnanca žiadať? Faktúrou, listom....? Ďakujem za odpoveď.

Milan Benka
07.02.07, 12:57
Naša firma mala poistnú udalosť, prasknuté čelné sklo na aute počas jazdy, auto viedol zamestnanec. Oprava stála 12.699,50 Sk, z toho DPH 2.027,70 Sk, firma je platcom DPH. Poistné plnenie od našej poisťovne bolo vo výške 5.672,- Sk. Keďže zamestnanec si platí poistku, zodpovednosť za škodu.., navrhol, že nám vzniknutú škodu nahradí cez svoju poisťovňu. A tu vzniká otázka v akej výške vlastne má zamestnanec škodu nahradiť? Ako to je s DPH? A akou formou to máme od zamestnanca žiadať? Faktúrou, listom....? Ďakujem za odpoveď.

Fakturácia škody nie je predmetom DPH.

ivti
07.02.07, 20:46
Čiže vystavíme faktúru? Vo výške 5000,- Sk?Ďakujem za odpoveď.

Milan Benka
07.02.07, 20:57
Čiže vystavíme faktúru? Vo výške 5000,- Sk?Ďakujem za odpoveď.

Áno .

ivti
07.02.07, 21:08
Je potrebné odvolať sa vo faktúre na nejaký paragraf? Ďakujem.

Milan Benka
08.02.07, 11:21
Je potrebné odvolať sa vo faktúre na nejaký paragraf? Ďakujem.

Fakturácia škody nespľňa definíciu predmetu dane uvedenú v §2. Odvolávať sa na ten § nemusíš, len ak to chceš pre svoju osobnú potrebu ( aby si vedela reagovať na námietky pri prípadnej kontrole).

ivti
09.02.07, 08:19
A ako sa účtuje takáto náhrada škody v JU? Príjem ovplyvňujúci ZD alebo neovplyvňujúci ZD? Ďakujem.

Tweety
09.02.07, 08:22
A ako sa účtuje takáto náhrada škody v JU? Príjem ovplyvňujúci ZD alebo neovplyvňujúci ZD? Ďakujem. Príjem OZD.

ivti
09.02.07, 08:31
Náhrada škody od poisťovne sa účtuje ako PNZD? Ďakujem.

Milan Benka
09.02.07, 10:44
Povedal by som, že v tomto konkrétnom prípade ako POZD.