PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : IBEUPages : 1 [2] 3 4 5

Ivča
18.08.05, 11:56
Prosila by som Vás o radu. Sme ZŠ s MŠ. Obec ako zriaďovateľ, uzavrela zmluvu na poistenie budov (ZŠ a MŠ), ale fa na úhradu poistky poslala nám. My sme ju nechceli uhradiť, nakoľko poistku uzavrela obec a budovy sú majetkom obce. Podľa môjho názoru dotácia, ktorú dostávame zo ŠR je určená na prevádzku - energie, učebné pomôcky, mzdy ... Je to dosť vysoká suma pre nás a vedeli by sme ju použiť na pre nás potrebnejšie výdavky. Prosím Vás o Váš názor.

kvet
19.08.05, 05:12
Záleží na tom, či Vám obec ako zriaďovateľ zveril svoj majetok, t.j. budovu ZŠ a MŠ do správy na základe zmluvy v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Ak áno, vtedy tieto budovy ste povinný viesť vo svojom účtovníctve na účte 021 a samozrejme faktúru na úhradu poistky, by ste mali uhradiť z Vášho rozpočtu. Vyplýva to aj z definície správy obecného majetku, ktorou sa rozumie oprávnenie majetok obce držať, užívať, brať úžitky a nakladať s ním ....
Ak Vám obec budovu ZŠ a MŠ nezverila do správy na základe zmluvy, t.j. nevediete ich vo svojom účtovníctve, potom poistku platí obec.

Našej ZŠ s MŠ obec tiež zverila majetok, t.j, aj budovu ZŠ a MŠ na základe zmluvy do správy a preto poistku platíme z rozpočtu školy.

Ivča
20.08.05, 15:41
Majetok nám zverili do užívania, tak by sme to mali platiť mi. Ale aj tak si myslím, že pri uzatvorení zmluvy si mali overiť či to škola bude mať z čoho zaplatiť.Veď pre takú obecnú školu je 60 tis. dosť veľká položka. Veľmi ste ma nepotešili ale aj tak ďakujem za odpoveď.

uctovnicka
22.08.05, 08:45
Ahoj, čo sa týka réžie za cudzích stravníkov, podľa mňa sa tieto finančné prostriedky dajú použiť aj na mzdy a odvody, nakoľko príjem za réžiu cudzích stravníkov odvádzame na príjmový účet a potom zriaďovateľovi, ktorý nám na základe našej žiadosti o navýšenie príjmov vráti fin. prostriedky a ak nám presne neurčil na čo môžeme použiť navýšený rozpočet, tak je to na nás, či fin.prostr. použijeme aj na mzdy a odvody. My to robíme tak, že už v žiadosti o navýšenie príjmov zriaďovateľovi uvádzame na aký účel použijem fin. prostr. - konkrétne a to sa zhoduje s čerpaním financií. Som rada, že sa mám s kým poradiť... Ahoj

AntekaK
22.08.05, 09:51
Ahojte, poradíte mi, prosím.
Dostali sme faktúru za údržbu - oprava strechy. Dodávateľ si účtuje práce a materiál, celková suma k úhrade je 3.626,- materiál 2.455,- a práca 966,-, na záver si naúčtoval zaobstarávaciu prirážku 6% 205,-
Vychádza to tak, že 6% k materiálu a 6% k prácam. Ako mám faktúru rozúčtovať? (neviete, čo je to za prirážku?)
Veľmi pekne ďakujem.

kvet
22.08.05, 10:02
Ahoj. Neviem prečo potrebuješ uvedenú faktúru rozúčtovať ? Oprava strechy bola predsa vykonaná dodávateľsky, tzn., že faktúru (celú sumu, t.j. materiál, práca,prirážka) zaúčtuješ na položku ekonomickej klasifikácie 635 - Rutinná a štandardná údržba, podpoložka 006 - Budou, objektov alebo ich častí. Celú sumu 3626,- Sk zaúčtuješ na nákladový účet 420 - Služby.
Čo je zaobstarávacia prirážka neviem, nestretol som sa s tým.

reapu
22.08.05, 11:00
Ahojte, som veľmi rada, že ma upozornili na túto poradu. Konečne po dlhom čase sa niekto zaoberá aj rozpočtovým účtovníctvom a jeho problémami. Keď hovorím problémami, je to preto, lebo väčšina našich zriaďovateľov, t.j. obce účtovali do r. 2003 jednoduché účtovníctvo a ako naši zriaďovatelia by nás mali usmerňovať, čo občas vytvára zmätky. Aj ja som musela po I.Q uzávierke preúčtovať úroky z 243 na 242, že vraj po upozornení z daňového úradu. Prajem Vám všetkým príjemný deň a pohodové riešenie problémov v rozpočtovom účtovníctve.

kvet
05.09.05, 05:07
Ahojte všetci. Chcem sa opýtať, na aký účet vám plynú kreditné úroky. Banka vám priamo pripisuje kreditné úroky na príjmový vkladový rozpočtový účet, alebo ich pripisuje na vkladový výdavkový rozpočtový účet a následne ich preúčtovávate na príjmový účet ??? (Myslím RO v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí).
Ďakujem.

AntekaK
05.09.05, 07:21
My máme v banke fyzicky zriadený jeden účet, na ktorý sú pripisované príjmy, sú z neho realizované výdavky.
V účtovníctve podľa typu platby účtujem 232 alebo 236. Úroky pripisujú na tento účet, účtujem 236 položka 242.
Ostatné účty (účet ŠJ a SF) sa tiež úročia na tom základnom účte aj poplatky za tieto bežia z tohoto účtu (máme zadanú takú podmienku v banke). Takže nerobím žiadne prevody.
Kedysi sme mali dva účty - príjmový a výdavkový, úroky boli pripisované na príjmovom účte a poplatky zase realizované z výdavkového účtu. Potom nás zriaďovateľ usmernil, že máme mať jeden účet, aby sme šetrili na poplatkoch, rozlišujeme ich iba v účtovníctve.

kvet
05.09.05, 09:31
AntekaK, veď je to porušenie § 22 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. My vedieme samostatne výdavkový účet a príjmový účet a samozrejme aj účet sociálneho fondu a darovací účet. Poplatky zo všetkých účtov sú pripisované na výdavkový účet ale bohužiaľ aj úroky sú pripisované na výdavkový účet. Takže, úroku musím mesačne prevádzať na príjmový účet.

AntekaK
05.09.05, 10:35
Kvet, ďakujem za upozornenie.
Bez komentára, nemám k tomu čo dodať.

kvet
05.09.05, 10:38
Kvet, ďakujem za upozornenie.
Bez komentára, nemám k tomu čo dodať.
http://www.porada.sk/images/icons/icon9.gif

henika
05.09.05, 15:29
AntekaK, veď je to porušenie § 22 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. My vedieme samostatne výdavkový účet a príjmový účet a samozrejme aj účet sociálneho fondu a darovací účet. Poplatky zo všetkých účtov sú pripisované na výdavkový účet ale bohužiaľ aj úroky sú pripisované na výdavkový účet. Takže, úroku musím mesačne prevádzať na príjmový účet.

ahoj..chcem sa popytat, ako je to s tymi urokmi?...ja som s tym este nestretla :confused:

dianad
06.09.05, 04:51
Ahojte. Len teraz som si precitala Vasu nacatu problematiku s uctami. U nas v ZS mame takisto vydavkovy, prijmovy, potravinovy, SF a darovaci. Poplatky mi idu z vydavkoveho uctu a uroky sa pripisuju rovno na prijmovy. Minule sa vsak stalo, ze mi poplatky za vklad na ucet napr. na PU stiahli z tohto uctu. Tak som si dala hromadný prikaz na presun tych poplatkov a znizilo sa mi to z vydavkoveho a pripisalo na PU. Je to dost komplikované ale robím to raz za mesiac jednou sumou/myslim presun tych poplatkov/.

kvet
07.09.05, 04:31
Ahojte, plne súhlasím s postupom "dianad". Bohužiaľ našej škole úroky banka pripisuje na výdavkový účet. Spočiatku sme to robili tak, že od poplatkov za vedenie účtu odpočítavali úroky, čo však nie je v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. Správny postup by mal byť taký, úroky 1 x mesačne prevádzať z výdavkového účtu na príjmový, t.j. opačný postup, ako uvádza "dianad".

henika, čím si sa nestretla ? záleží na tom, na ktorý účet Ti banka pripisuje úroky (príjmový, alebo výdavkový, alebo môže pripisovať aj na jeden a druhý, záleží od dohody s bankou).

henika
07.09.05, 15:50
Ahojte, plne súhlasím s postupom "dianad". Bohužiaľ našej škole úroky banka pripisuje na výdavkový účet. Spočiatku sme to robili tak, že od poplatkov za vedenie účtu odpočítavali úroky, čo však nie je v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. Správny postup by mal byť taký, úroky 1 x mesačne prevádzať z výdavkového účtu na príjmový, t.j. opačný postup, ako uvádza "dianad".

henika, čím si sa nestretla ? záleží na tom, na ktorý účet Ti banka pripisuje úroky (príjmový, alebo výdavkový, alebo môže pripisovať aj na jeden a druhý, záleží od dohody s bankou).

ahoj..ja som asi fakt blba, ale nemam ani paru, o ake uroky ide :eek:

kvet
08.09.05, 04:19
ahoj..ja som asi fakt blba, ale nemam ani paru, o ake uroky ide :eek:
henika, henika, henika ... pozri výpisy z banky k poslednému dňu v mesiaci, kreditná položka s názvom "úroky" ???

AntekaK
08.09.05, 05:00
Ahojte, chcela by som sa vás spýtať, či nemáte skúsenosti s projektom SOCRATES. Naša škola sa prihlásila a na tento školský rok nám bol odsúhlasený grant s národnej kancelárie programu. Máme podpísať zmluvu a treba uviesť číslo účtu. Neviem, či si zriadiť na to osobitný účet alebo uviesť bežný účet. Pôjdeme aj na školenie, ale to až potom ako sa podpíše zmluva. Ďakujem a želám príjemný deň. :)

kvet
08.09.05, 06:19
Ahoj, skúsenosti s projektom SOCRATES nemám. Naša škola bola v minulom roku zapojená do projektu PHARE. Grant z tohto projektu sme viedli na samostatnom mimorozpočtovom účte, z ktorého sme realizovali aj výdavky (príjem a výdavky z grantu sme účtovali na účte 245). Podľa môjho názoru, mala by si vychádzať z nejakých materiálov týkajúcich sa tohto projektu myslím, že by to tam malo byť uvedené. Nám MŠ SR pred podpisom zmluvy oznámilo, že musíme mať otvorený osobitný účet. Ak to tam nemáš uvedené, skús sa opýtať telefonicky.

Ale odpoviem Ti aj všeobecne, podľa môjho názoru by tento grant mal byť vedený na osobitnom mimorozpočtovom účte, z ktorého by sa mali realizovať aj výdavky. Pokiaľ viem, súčasťou rozpočtových príjmov a výdavkov sú len granty zo štrukturálnych fondov napr. ESF ..., granty z tzv. predvstupových fondov, napr. PHARE, ISPA sa vedú mimorozpočtovo. To, že rozpočtová organizácia môže viesť prostriedky mimo príjmového a výdavkového rozpočtového účtu vyplýva z druhej vety ustanovenia § 22 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách (ak, to vyplýva z osobitných zákonov, z právne záväzných aktov ES a EÚ alebo medzinárodných zmlúv).

dianad
08.09.05, 06:20
AHOJTE. PROSIM VAM NEVIETE MI PORADIT, MAM TAKYTO PROBLEM:
ZAMESTNANCOVI BOLA ZRAZANA ZO MZDY ZRAZKA NA ZAKLADE EXEKUCIE V SUME 1500.-- SK.
PREDPIS : 331/379 1500.--
UHRADA: 379/232 09121 611 1500.--
NESKOR SME OBDRZALI DOKLAD O TOM, ZE UVEDENA ZRAZKA UZ NEMALA BYT ZRAZENA A UCET NA KTORY SA TO POSLALO BOL ZRUSENY, CIZE PENIAZE SA MI VRATILI NASPAT NA VYDAVKOVY UCET.AKO PROSIM ZAUCTOVAT? ZEBY
379/232 09121 611 -1500.--???
POTOM SOM TO ZAMESTNANCOVI VRATILA NASPAT CEZ POKLADNU, TAKZE ASI TAKTO: 379/261 1500.--
/232 09121 611 1500.--
DAKUJEM ZA VASE RADY.

kvet
08.09.05, 06:47
Ahoj, v podstate je to O.K.

Ja však účtujem operácie obratovo, tzn., že kreditnú položku na výdavkovom účte účtujem na stranu MD (rozpočtová klasifikácia = výdavkovej položke, ktorú znižujem, alebo použijem výdavkovú položku 637 032 - Mylné platby), teda by som účtoval:
a) vratka platby 232 09121 637032 / 331 (zvýši sa mi záväzok voči zamestnancovi)
b) prevod do poklade (zúčtovanie výpisu) 262 / 232 09121 637 030
c) zúčtovanie poklade 261 / 262
d) vyplatenie vratky zamestnancovi 331 / 261
súbežne strana Dal 232 09121 637032
súbežne strana Dal -232 09121 637030

AntekaK
08.09.05, 06:57
Ale odpoviem Ti aj všeobecne, podľa môjho názoru by tento grant mal byť vedený na osobitnom mimorozpočtovom účte, z ktorého by sa mali realizovať aj výdavky. Pokiaľ viem, súčasťou rozpočtových príjmov a výdavkov sú len granty zo štrukturálnych fondov napr. ESF ..., granty z tzv. predvstupových fondov, napr. PHARE, ISPA sa vedú mimorozpočtovo. To, že rozpočtová organizácia môže viesť prostriedky mimo príjmového a výdavkového rozpočtového účtu vyplýva z druhej vety ustanovenia § 22 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách (ak, to vyplýva z osobitných zákonov, z právne záväzných aktov ES a EÚ alebo medzinárodných zmlúv).Na zmluve mám 2 možnosti, budem citovať:
Príjemca súhlasí, že bude viesť osobitný účet pre projekt, aby bolo možné identifikovať finančné prostriedky Európskeho spoločenstva. Európske spoločenstvo zostáva vlastníkom týchto finančných prostriedkov.

2. Ak príjemca použije účtovný systém, ktorý umožňuje presne sledovať a monitorovať všetky transakcie, je možné mu povoliť vedenie projektu na existujúcom účte príjemcu.

Rozprávala som s účtovníčkou jednej školy, ktorý to robia, ona mi povedala, že aj keď by to išlo cez osobitný účet, na tomto účte mala iba príjem prostriedkov, potom zriaďovateľovi, ten poslal dotáciu na výdavkový.

Fakt mám v tomto medzery, neviem ani aké sú to štrukturálne fondy, hľadala som na nete, medzi štrukturálnymi som tento projekt nenašla.
Ideme vlastne čerpať prostriedky Európskeho spoločenstva /citované zo zmluvy/.

Telefonovala som do BA, zajtra mám volať. Pekný deň a ďakujem.

kvet
08.09.05, 07:49
AntekaK, odpoviem len toľko, kedže ide o prostriedky ES, skutočnosť, na ktorý účet majú byť poukázané záleží od podmienok poskytovateľa grantu.

Prostriedky z PHARE (sú to prostriedky z predvstupových fondov) sa museli a aj musia viesť na osobitnom mimorozpočtovom účte a z tohto účtu realizovať aj výdavky.

Projekt SOCRATES určite nie je financovaný zo štrukturálnych fondov (povstupových), ale či je financovaný z predvstupových fondov neviem (predvstupové sú PHARE, ISPA a SAPARD - aspoň o týchto viem).

Áno, súhlasím s "účtovníčkou jednej školy", skutočne, ak škola príjme grant napr. formou daru od nejakej právnickej osoby alebo aj fyzickej osoby, musí tieto prostriedky viesť na osobitnom momorozpočtovom účte (tzv. darovacom, sponzorskom) a pri ich použití ich previesť na svoj príjmový účet a následne na účet zriaďovateľa. Ten ich prevedie na výdavkový účet školy, z ktorého potom škola financuje výdavky na stanovený účel. Tzn., že sú súčasťou rozpočtových príjmov a výdavkov. Takto sa postupuje aj pri prijatí prostriedkov zo štrukturálnych fondov, pretože aj tie sú súčasťou rozpočtových príjmov a výdavkov.

dianad
08.09.05, 07:55
[QUOTE=kvet]Ahoj, skúsenosti s projektom SOCRATES nemám. Naša škola bola v minulom roku zapojená do projektu PHARE. Grant z tohto projektu sme viedli na samostatnom mimorozpočtovom účte, z ktorého sme realizovali aj výdavky (príjem a výdavky z grantu sme účtovali na účte 245). Podľa môjho názoru, mala by si vychádzať z nejakých materiálov týkajúcich sa tohto projektu myslím, že by to tam malo byť uvedené. Nám MŠ SR pred podpisom zmluvy oznámilo, že musíme mať otvorený osobitný účet. Ak to tam nemáš uvedené, skús sa opýtať telefonicky.
Suhlasím s Kvetom . Aj my sme mali Phare, viedli sme ho na osobitnom ucte a uctovali cez 918/245. Uroky sme museli odviest do rozpoctu a cena sluzby /v nasom pripade opravy/ musela byt bez DPH, neskor nam DPH doplatia. Cize zatial mi v tom projekte dlzia DPH, ktore som musela uhradit z násho vydavkového uctu. Poplatky za vedenie uctu sme si takisto nemohli uplatnovať, museli byť financované z výdavkového. Zatial len tolko.

dianad
08.09.05, 08:11
Ahoj, v podstate je to O.K.

Ja však účtujem operácie obratovo, tzn., že kreditnú položku na výdavkovom účte účtujem na stranu MD (rozpočtová klasifikácia = výdavkovej položke, ktorú znižujem, alebo použijem výdavkovú položku 637 032 - Mylné platby), teda by som účtoval:
a) vratka platby 232 09121 637032 / 331 (zvýši sa mi záväzok voči zamestnancovi)
b) prevod do poklade (zúčtovanie výpisu) 262 / 232 09121 637 030
c) zúčtovanie poklade 261 / 262
d) vyplatenie vratky zamestnancovi 331 / 261
súbežne strana Dal 232 09121 637032
súbežne strana Dal -232 09121 637030
tu zrazku som urobila cez ten minus. Krasne mi vsetko sedi 336,379,331, je nulove a 450 = odvodom 620, 440 = 611. Ale chcela by som sa spytat: napisal si ze operacie robis obratovo, cize vratku by si dal 232 09121 637032 MD. Od zriadovatela sme dostali pokyn ze ak nieco opravujeme nesmieme vymieňat strany ale urobit opravu minusom. Ak by si dal na MD stranu ucet 232 bude Ti sediet v stavoch a obratoch 232 MD - my tam mozme prijmat len dotacie od zriadovatela a prevod fin.prostriedkov z PU od zriadovatela.?

kvet
08.09.05, 08:23
Keď niečo opravuje, opravím to znamienkom "mínus". Vo vyššie uvedenom prípade však nešlo o opravu, ale o platbu - vratku na výdavkový účet. Preto to účtujem na stranu MD. Na výdavkovom účte na strane MD účtujem len prevedené prostriedky od zriaďovateľa a mylné platby alebo dobropisy za elektrickú enegriu, plyn za bežný rok s výdavkovou ekonomickou klasifikáciou, tzn., že rozpočtový výdavok sa mi o sumu dopropisu zníži. Samozrejme mi sedia stavy a obraty na účte 232.

dianad
08.09.05, 08:29
CIZE AJ TY KED MAS NAPRIKLAD PREPLATOK ELEKTRIKY PRIJMAS TO NA VYDAVKOVY A O TU SUMU SA TI VLASTNE ZNIZI TATO POLOZKA? JA TO ROBIM TAKTO ISTO, LEN V JEDNOM PRIPADE KED SME MALI VELKY PREPLATOK ZA TEPLO SOM TO NECHALA PREBEHNUT CEZ PU.

kvet
08.09.05, 08:45
Áno, ale treba povedať aj b-é, t.j. len za podmienky, že sa to týka toho istého rozpočtového roka, tzn., že výdavok ktorý bol uskutočnený v bežnom roku a aj príjem (dobropis) bol prijatý v tom istom bežnom roku. Ide o tzv. vzájomné započítavanie príjmov a výdavkov podľa § 22 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách.
Ak bol výdavok uskutočnený v minulom roku a dobropis poukázaný v bežnom (nasledujúcom) roku, túto platbu, pretože mi príde na výdavkový účet zaúčtujem ako mylnú platbu a následne urobím prevod na príjmový účet.

henika
08.09.05, 14:15
henika, henika, henika ... pozri výpisy z banky k poslednému dňu v mesiaci, kreditná položka s názvom "úroky" ???

to ano..mam,,ale len u SJ..inde nikde nic... :eek:

kvet
09.09.05, 03:53
to ano..mam,,ale len u SJ..inde nikde nic... :eek:
z uvedeného čo píšeš mi vychádza, že úroky sa Vám pripisujú na "potravinový účet" ? a tieto úroky, prevádzaš na príjmový účet ? a poplatky banka, z ktorého účtu odpisuje ? tiež z "potravinového" ?

dianad
09.09.05, 04:39
Co sa tyka tych urokov. Neviem my mame VUB a mohli sme sa s nimi dohodndut, kam pripisovat uroky a z coho strhavat poplatky. Ale je divne ze si zvolili prave potravinovy ucet.

DELI
11.09.05, 17:47
Mohli by ste niekto posúdiť ako sa pracuje v programe IBEU pod windowsom v porovnaní s DOSom. Keby ste si mali teraz vybrať ktorý by ste kúpili?
DOSácky mám nahratý teraz, ale nie je to nič moc.
Poradí niekto ?....http://www.porada.sk/images/icons/icon7.gif

kvet
12.09.05, 05:01
Ja pracujem s "Dosáckym" IBEU pod windowsom XP, nie je to bohvie čo, napr. okno mám len na pol obrazovky... ale ide to. IVES má ponuku softvéru WINIBEU, t.č. ho testujú. Keby som sa mal rozhodnúť, určite by som kúpil WINIBEU. Možno niekedy ho aj bude mať ??? http://www.porada.sk/images/icons/icon7.gif

AntekaK
12.09.05, 05:22
Ja tiež pracujem s dosáckym IBEUčkom už 8 rokov, keď som dostala nový počítač s XP museli mi to ponastavovať, okno mám nastavené na celú obrazovku, teraz to beží celkom dobre.

henika
12.09.05, 15:59
[QUOTE=kvet]z uvedeného čo píšeš mi vychádza, že úroky sa Vám pripisujú na "potravinový účet" ? a tieto úroky, prevádzaš na príjmový účet ? a poplatky banka, z ktorého účtu odpisuje ? tiež z "potravinového" ?[/QUOTE

ale to sa mi nezda...SJ ma ucet vo VUB-cke a ostatne mame v Dexii...ale ako pozeram, tak ani na jednom nemam nikdy nikde zobrazene uroky..platime len poplatky banke z vydavkoveho na konci kazdeho mesiace, preto som sa pytala, ze o ake uroky ide :confused:

Medulienka
13.09.05, 07:36
Podľa informácii nášho VÚC, grant SOCRATES my mal byť prostriedok získaný priamo z EU. Prídu a míňajú sa v EUR, preto treba založiť v banke účet na devízové prostriedky. Účtujú sa ako mimorozpočtové cez účty 245 a 918. Prijímateľ je povinný oznámiť Ministerstvu financií do 30 dní od jej prijatia výšku finančnej pomoci a jej účel. ´Kópiu oznámenia zašle rozpočtárke na prístušný Úrad VÚC.

Medulienka
13.09.05, 07:42
Chcem sa Vas spýtať, či už niekto z rozpočtových organizácií VÚC účtuje na dotačnom účte, ktorý sme museli otvoriť v banke od 1.8.2005. Keďže to má byť ďalší výdavkový účet, ako ho rozlišujete od bežného výdavkového účtu. Pri čerpaná prostriedkov priamo z neho účtujete výdavky priamo na tomto účte.
Je možnosť previesť prostriedky z dotačného na bežný výdfajový účet a potom čerpanie bude ako doteraz. Ako účtujete tento prevod? Máme v tom mierny chaos a už mala byť hotová augustová uzávierka!!!:( Ďakujeme vopred.

adana
16.09.05, 20:55
Som tu nová a chcela by som sa spýtať : ako by bolo možné robiť v škole ekonómku, ak som SZČO a nemôžem sa zamestnať na TPP. Je ešte nejaká iná
oficiálna možnosť pracovného pomeru? Môžem škole fakturovať? Asi nie, a dohoda... Aké máte s tým skúsenosti?

kvet
19.09.05, 04:14
Ahoj adana,
- neviem prečo, ak si SZČO by si nemohla byť aj zamestnaná na TPP ???
- nevidím žiadny problém ani v tom, ak by účtovníctvo školy bolo vykonávané "dodávateľsky", t.j. viedla by ho SZČO alebo firma. Tu však chcem zdôrazniť, že škola by mala vyhlásiť verejné obstarávanie na poskytnutie služby - vedenie účtovníctva, resp. ekonomickej agendy. Túto povinnosť by nemala len v tom prípade, ak by cena služby bez DPH v kalendárnom roku bola nižšia alebo rovná 50.000 Sk.
- vedenie ekonomickej agendy na dohodu o vykonaní práce by som neodporúčal, pretože nejde o jednorazovú činnosť !!!

adana
19.09.05, 08:34
Nemôžem na TPP, lebo mám príspevok od UPSVAR na začatie podnikania, tak sa nemôžem zamestnať na TPP dva roky , ešte mi trochu času chýba.
Ale cez víkend som sa dozvedela že iné účtovníčky čo účtujú skoly na mestkom úrade robia ešte popri malé školy a na dohodu.
Viem, že na dohodu by sa nemala vykonávať pravidelná činnosť, ale čo sa dá robiť?

kvet
19.09.05, 09:43
O.K. chápem vzťah SZČO a TPP.
Keďže si SZČO, ja by som sa dohodol so školou na externom (dodávateľskom) spôsobe vedenia účtovníctva, resp. celej ekonomickej agendy a Ty ako SZČO by si škole tieto služby fakturovala. Áno poznám aj ja osoby, ktoré vykonávajú túto činnosť aj na dohodu o vykonaní práce, ale ako som povedal je to v rozpore so Zákonníkom práce, neviem, čo by na to povedala kontrola z Inšpektorátu práce ??? Ale, keďže máš živnosť, nevidím v tom problém, aby si vykonávala tieto služby dodávateľsky. Uzavrieš so školou (myslím právny subjekt) zmluvu o poskytovaní účtovníckych, resp. ekonomických služieb v zmysle Obchodného zákonníka (myslím, že to na porade by mal byť niekde vzor) a skutočne poskytnuté služby budeš fakturovať.

dianad
19.09.05, 11:31
Jednoznačne suhlasim s Kvetom. My mame takisto spisanu zmluvu o poskytovani sluzieb /vedenie mzdovej agendy/ a kazdy mesiac nam mesto fakturuje urcitu sumu, ktora bola vynalozena na mzdu tej mzdarky.

adana
20.09.05, 07:25
Ďakujem Vám za vašu ochotu.

AntekaK
23.09.05, 07:55
Podľa informácii nášho VÚC, grant SOCRATES my mal byť prostriedok získaný priamo z EU. Prídu a míňajú sa v EUR, preto treba založiť v banke účet na devízové prostriedky. Účtujú sa ako mimorozpočtové cez účty 245 a 918. Prijímateľ je povinný oznámiť Ministerstvu financií do 30 dní od jej prijatia výšku finančnej pomoci a jej účel. ´Kópiu oznámenia zašle rozpočtárke na prístušný Úrad VÚC.Ahoj Medulienka, máš skúsenosti s týmto projektom? Chcela by som sa spýtať niečo ohľadom cestovných nákladov?

kvet
26.09.05, 06:59
Čaute...,
dávam do pozornosti novú Smernicu č. 11/2005-R z 20.júla 2005, ktorou sa určujú podmienky a postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy a špeciálnej základnej školy, ktorá nadobúda účinnosť 15.09.2005.
Len v skratke, táto smernica upravuje "konečne", ako sa určí výška finančných prostriedkov na dopravné žiaka a to dvoma spôsobmi:
a) ak žiak predloží mesačný cestovný lístok, potom vo výške tohto mesačného cestovného lístka,
b) ak žiak nepredloží mesačný cestovný lístok, potom ako súčin 1/20 celkových mesačných nákladov na dopravné v hromadnej doprave so žiackou zľavou a počtom dní prítomnosti žiaka v škole

dianad
26.09.05, 07:35
Ahoj Kvet. Prosim Ta kde by som nasla tu novu smernicu? Bola som na stranke www.ksubb.sk (http://www.ksubb.sk) je tam sice napisane ze sa jedna o smernicu na dopravne ale v skutocnosti je tam dana nejaka ina , kde sa urcuje postup na rozvojove projekty. Dakujem za odpoved.

kvet
26.09.05, 07:39
... na stránke MŠ SR - www.education.gov.sk ..., časť Rezortné predpisy ...

dianad
26.09.05, 08:37
Mam jednu otazocku. Ako si prosim Ta pochopil to predlozenie mesacneho cestovneho listka? Ved mesacniky neexistuju, len sa dobijaju karty alebo kupuju polovicne listky. Ja som tie predpokladane naklady na cestovne robila takou formou: ten kto si dobija kartu, vyzadujem prefotenie karty + cest. listok denny so zlavou x pocet dni ktore bude v skole /09-12 mesiac to cini 74 dni/ ked budem vyplacat odpocitam mu dni, ktore nebol v skole. Ti ktori nemaju cipovu kartu, mi ako doklad donesu polovicny listok /cize bez zlavy/ a takisto im odpocitam dni, ktore nebol v skole. Pre istotu som si zo SAD vyziadala ceny listkov podla kilometrov. Co povies je môj postup spravny?

kvet
27.09.05, 04:35
ten kto si dobija kartu, vyzadujem prefotenie karty + cest. listok denny so zlavou x pocet dni ktore bude v skole /09-12 mesiac to cini 74 dni/ ked budem vyplacat odpocitam mu dni, ktore nebol v skole. Ti ktori nemaju cipovu kartu, mi ako doklad donesu polovicny listok /cize bez zlavy/ a takisto im odpocitam dni, ktore nebol v skole. Pre istotu som si zo SAD vyziadala ceny listkov podla kilometrov. Co povies je môj postup spravny?
Podľa môjho názoru je to O.K.

Ja by som pri vyplácaní cestovných nákladov postupoval aj spôsobom uvedeným v čl. 5 ods. 4 písm. b) smernice ..., tzn., že by som týchto žiakov považoval za žiakov, ktorí nepredložili mesačný cestovný lístok (v skutočnosti ani nepredložili), vyžiadal by som si od SAD ceny mesačných lístkov so žiackou zľavou podľa kilometrovej vzdialenosti a počítal napr.

Cena mesačného lístka obojsmerného so žiackou zľavou pre tarifnú vzdialenosť od 5 - 7 km je 160,- Sk. Žiak v mesiaci september bol prítomný v škole 17 dní. Výpočet cestovných nákladov by bol: 1/20 zo 160,- Sk = 8,- Sk x 17 dní = 136,- Sk. V mesiaci október bol prítomný v škole 21 dní. Takže výpočet cetovných náhrad by bol: 1/20 zo 160,- Sk = 8,- Sk x 21 = 168,- Sk.
Vyplatené cestovné náklady by boli:
za september: 136,- Sk
za október: 168,- Sk

Medulienka
27.09.05, 05:21
Nemám s tým skúsenosti, SOCRATES-a máme prvý krát, bola som 22.9.2005 v Blave na školení, ale takéto prípady tam nerozoberali, takže neviem o tom ani ja nič.
Príjemný deň.

AntekaK
06.10.05, 09:11
Ahojte, oživím našu tému ďalšou otázkou. Na porade je už niekoľko tém o sociálnom fonde, ja by som sa chcela podeliť o skúsenosti s Vami z našej rozpočtovej sféry.
My nemáme odborovú organizáciu, SF tvoríme a čerpáme v zmysle zásad, ktoré si vypracovávame na každý rok.
1. A mám teraz polemiku, či ich máme správne, konkrétne v oblasti cestovného. Neviem, ako posudzovať zamestnancov, ktorí nie sú prijatí na plný úväzok.
2. Ďalej aký príjem beriete do úvahy, mesačne hrubý príjem alebo priemerný príjem.
3. Sociálny fond tvoríme vo výške 1,05% z HM bez náhrad a OON + tvorba dopravného (a to v skutočne vyplatenej výške dopravného).
4. A ešte máme v zásadách, že vyplácame zamestnancom, ktorí splnia podmienku príjmu a precestujú viac ako 200,- ale stanovili sme si, že preplácame rozdiel medzi vynaloženými nákladmi a nami stanovenou hranicou 300,- . Napr. zamestn.previezol 500,- a mi mu preplatíme 200,-

Opravte ma, ďakujem.

kvet
06.10.05, 10:12
Ahoj, v našej škole tiež nepôsobí odborová organizácia a preto tvorbu a čerpanie SF máme každoročne upravené v internej smernici - zásadách.

k bodu 1.) aj z úhrnu funkčných platov týchto zamestnancov sa tvorí SF a preto samozrejme za splnenia podmienok § 7 ods. 3 písm. a) majú nárok na príspevok na dopravu zo SF. Je v kompetencii zamestnávateľa v zásadách upraviť napr. koeficient, ktorým sa bude príspevok zamestnancom zamestnaným na kratší prac. úväzok prepočítavať k pomeru zamestnancom na plnom úväzku.

bodu 2.) ustanovenie § 7 ods. 3 písm. a) zák. č. 152/1994 o sociálnom fonde hovorí, že zamestávateľ je povinný poskytnúť z fondu príspevok zamestnancom na úhradu výdavkov na dopravu do zamestnania a späť, u ktorých priemerný mesačný zárobok... U zamestnancov, ktorí sú odmeňovaní podľa zák. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme treba aplikovať ustanovenie § 29 ods. 2 cit. zákona podľa ktorého, ak osobitné predpisy (napr. aj zákon o SF) obsahujú ustanovenia o priemernom zárobku alebo priemernej mzde, je ním funkčný plat ...
Z uvedeného vyplýva, že pri posudzovaní nároku na príspevok na dopravu zo SF budeš vycházať z funkčného platu priznaného zamestnancovi v čase, keď vznikol dôvod na jeho použitie.

k bodu 3.) áno, správne pri tvorbe postupuješ v súlade s Kolektívnou dohodou ..., t.j. tvorba vo výške 1 % + 0,05 % z úhrnu funkčných platov (samozrejme bez náhrad za dovolenku, prekážky v práci a pod.) + tvorba dopravného v sume potrebnej na poskytnutie príspevku zamestnancom ktorí spĺňajú podmienky podľa § 7 ods. 3 písm. a), ale pozor, najviac vo výške 0,5 % z úhrnu funkčných platov týchto zamestnancov bez náhrad.

k bodu 4.) súhlasím, nie vždy myslím, že je to väčšina menších zamestnávateľov zamestnancovi neuhrádzajú plné sumy výdavkov na dopravu, ale ich krátia podľa kritérií uvedených v zásadách, tak aby neprekročili 0,5 % z úhrnu funkčných platov týchto zamestnancov. Sú rôzne spôsoby úmerného rozdelenia príspevkov.

dianad
20.10.05, 05:06
Ahojte rozpoctari.Davno tu nebola nacata tema IBEU. Pravdepodobne asi finisujete s uzavierkou. Ja som ju uz nastastie zaniesla a dufam ze dopadne dobre. Chcem sa len spytat neviete kedy bude zverejneny novy rozpocet?

kvet
20.10.05, 10:36
Ahoj, ja uzávierku mám tiež z krku, je O.K.
Čo sa týka rozpočtu, bohužiaľ neviem. http://www.porada.sk/images/icons/icon9.gif

dianad
21.10.05, 05:56
Ahoj Kvet vidim za si akurat na porade. Chcela by som s tebou ak ti to nevadi rozobrat trosku temu "vzdelavacie poukazy". Ako postupuje vasa skola vo vyplacani? U nas sa to vacsinou deli na polovicu - na odmeny a materialne zabezpecenie kruzkov. Odmenu vyplacame formou dohod o vykonani prace hodinova sadzba a pritom rozlisujeme ci to ma ten ktory dotycny v uvazku alebo to robi vo volnom case. A este maly detail mate aj originalne kompetencie napr. Skd, SSZC, Sj? Jedna sa mi hlavne o SJ. Ked sme boli financovani zo skolstv a nie od zriadovatela mali sme normativ na odobraty obed cca 18.-- sk . Dodrzuje Vas zriadovatel tento normativ alebo z coho vychadza pri financovani? U nas to bohuzial nedodrzuje a financuje nas tak aky bol minulorocny rozpocet.

kvet
21.10.05, 06:24
Ahoj.
K vzdelávacím poukazom: bohužiaľ žiadny právny predpis bližšie nešpecifikuje, aké výdavky možno hradiť z finančných prostriedkov získaných za vzdelávacie poukazy. Vedenie našej školy sa rozhodlo, že z týchto prostriedkov bude financovaná činnosť ŠKD a to konkrétne vedenie záujmových kružkov. Financujú sa výdavky spojené s materiálno - technickým zabezpečením krúžkov podľa skutočnej potreby a výdavky za prácu nadčas, resp. osobné ohodnotenie + prislúchajúce odvody vychovávateľky v ŠKD, ktorá tieto krúžky vedie nad jej základný úväzok. Dohodou o vykonaní práce sme to riešiť nechceli, pretože sa jedná o opakujúcu sa činnosť (bolo by to v rozpore so Zákonníkom práce).

K financovaniu originálnych kompetencií: originálne kompetencie (MŠ, ŠKD a ŠJ) zriaďovateľ financuje na základe schváleného rozpočtu a to tak, že nám na účet mesačne prevádza prostriedky vo výške 1/12 zo schváleného rozpočtu. Podklady k rozpočtu sme dávali mi a vychádzali sme z výdavkov za rok 2004. Takže, sme na tom približne tak, ako v minulom roku. Normatívy na originálne kompetencie (napr. na odobratý obed) sa už na financovanie originálnych kompetencií v roku 2005 nevzťahujú. Originálne kompetencie sa financujú z podielu výnosu dane z príjmov. Podklady na nasledujúci rok 2006 sme dávali v septembri t.r. formou výkazu (neviem si spomenúť číslo ???).

dianad
21.10.05, 06:45
Ahoj. Minule som sa stretla s viacerymi uctovnikmi v skolstva v nasom okrese ZC a tiez to skoro vsetci riesili formou dohody. Viem ze dohody nemozu byt na opakujucu sa cinnost lenze my sme to brali z toho usporneho hladiska. Uz 2 roky sme nemali ani osobne o odmenach ani nehovorim tak sme radi, ze si mozme prilepsit aspon takymto sposobm a pri dohodach je odvod len 0,8 % urazove a keby to bolo formou osobneho alebo odmeny tak tam to stiahne 34.95 %. Ale nasli sa aj taki ktori to robili presne ako vy formou odmien. Ako ste na tom so mzdovym normativom? Nam to dokonca roka absolutne nevyjde myslim prenesene kompetencie mame prislub zriadovatela ze nam pomoze a este uvidime aka pride odpoved z KSU nakolko sme pisali rozpor a rozpis sumy chybajucich financii./vecny vyda ale mzdovy nie/.

kvet
21.10.05, 07:01
My s normatívom na prenesené kompetencie problémy nemáme, malo by nám to vydať (aj prevádzkový aj mzdový), možno sa niečo prenesie aj do nového roku ??? V tomto roku sme robili aj nejaké racionalizačné opatrenia, napr. skrátenie úväzkov, prepustili sme školníka (údržbu zabezpečujeme cez aktivačné práce), takže preto nám to vydá.
K tým dohodám, je to vec názoru a tiež, ako si to obhájim v prípade kontroly.

dianad
21.10.05, 07:18
Mame ten isty problem. Nadstav jednej upratovacky a keby islo o mna tak nasho udrzbara vyhodim na hodinu. Problem je vsak ten, ze ked sme patrili pod Okresny urad tak vraj bol prepocet na zmyvatelnu plochu /neviem ja som tu este nebola/ a viaceri ludia sa drzia este tychto starych pravidiel. A ked to zoberieme z ludskeho hladiska neviem ako vy ale nase upratovacky su vacsinou z takych slabsich vrstiev cize je dilema koho vyhodit. Ale vidim ze od 01.01. budeme musiet k takymto nepopularnym krokom pristupit aj my. A este jedna otazocka ako riesite zastupovane hodiny? Preplacate? My to riesime formou nahradneho volna, ktore si potom vycerpaju v priebehu roznych prazdnin /jesenne, zimne atd/.

kvet
21.10.05, 07:45
Áno, v školstve bohužiaľ ešte stále pretrváva snaha dodržiavať staré, neplatné normy a pravidlá (napr. prepočet na zmyvateľnú plochu, viem o čo sa jedná a pod.). Neuvedomujú si, že už nepatria pod štát a jeho centrálne riadenie, ale pod samosprávy. Keby sme aj my dodržiavali neplatné normy a pravidlá z čias štátneho riadenia, už by sme museli školu určite zrušiť. Bohužiaľ všetko sa točí okolo peňazí, takže pre zachovanie chodu školy, musí pristúpiť škola ako právny subjekt aj k takýmto krokom.
Zastupovanie riešime tiež náhradným voľnom.

dianad
21.10.05, 08:06
Som rada ze si navzajom takto radime, konzultujeme spolu rozne postupy a mozme sa aj trosku postazovat. Len sa cudujem ze zatial sa do debaty nezapojili ostatni. Pokial viem tak sme sa uz trosku rozrastli co sa poctu tyka, mame tu aj nejakych novych rozpoctarov. Ozaj ak sa smiem spytat odkial si? Ja som zo ZS Zarnovica. Sme celkom velka skola /myslim najvacia poctom ziakov 724 v Zarnovickom okrese/, pretoze sme aj spadova oblast pre ine vzdialene obce.

kvet
21.10.05, 09:49
Súhlasím s tebou, škoda že sa do debaty nezapojili aj ostatní z tejto brandže. Ja som zo ZŠ s MŠ Hrnčiarska Ves, t.j. okres Poltár. Okrem účtovníctva robím aj personalistiku a mzdy.

Jana Motyčková
21.10.05, 10:18
Myslím, že keby ste si tieto veci predebatovávali v sekcii "Neziskový sektor...", zapojilo by sa viac. Tu vás nie všetci nájdu. Známu som na túto tému odporučila, ale nenašla to.

airam
21.10.05, 11:05
Veď štátny rozpočet na rok 2006 neschválil ešte náš parlament.

airam
21.10.05, 11:08
Štátny rozpočet nebol ešte schválený v parlamente.

dianad
21.10.05, 12:07
Myslela som rozpocet na rok 2005 podla noveho prepoctu ziakov od noveho skolskeho roka cize upraveny rozpocet. A co sa tyka zaradenia temy myslim ze zatial sa vzdy rozoberali problemy verejnej spravy v teme IBEU.

reapu
24.10.05, 05:02
Ahoj poraďáci,
chcem sa aj ja zapojiť, aj keď neskôr ohľadom vzdelávacích poukazov. My taktiež časť prostriedkov používame na nákup materiálu na krúžky, ale tiež sme tento rok kúpili zo vzdelávacích poukazov 2 nové počítače, lebo máme veľa počítačových krúžkov podľa veku. Vedú si ich zbehlé triedne účiteľky a tí malí drobci i starší žiaci to veľmi radi navštevujú.
Druhú časť sumy na vzdelávacie poukazy používame na odmeňovanie a to tak, že našim učiteľom to vyplácame formou odmien každé dva mesiace. Na dohody o vykonaní práce sme odmeňovali len tých, ktorí nie sú u nás zamestnaní a vedú krúžky.
A čo sa týka úpravy rozpočtu ešte v roku 2005 nás zriaďovateľ usmernil, že úprava
sa týka len tých škôl, ktoré majú pohyb v náraste žiakov, alebo v poklese viac ako 5%, a kedže nám nárast robí len 4 %, tak musíme použiť len to, čo máme.

dianad
24.10.05, 07:55
Ahoj Reapu. Tak ta pekne vitam v nasom diskusnom kruzku. Co sa tyka tych vzdel. poukazov aj my sme ich napr. pouzili na nakup PC dokonca som sa stretla aj s tym, ze niektori financovali zo vzdel. poukazov aj energie. Takze je to rozne co sa tyka rozpoctu upraveneho my vyrazne klesame kazdy rok min. o 25 ziakov a zatial nam vzdy rozpocet upravovali. Tot vsjo. Pekny den.

kvet
24.10.05, 08:29
K nákupu PC z prostriedkov za vzdelávacie poukazy chcem upozorniť, že sa nesmie jednať o kapitálový výdavkov. Z finančných prostriedkov za vzdelávacie poukazy sa financujú bežné výdavky.

uctovnicka
24.10.05, 10:06
Ahojte poraďáci pracujúci v školstve!
Keď sme už pri tých vzdelávacích poukazoch, máme jednu otázku: Ak platím dohodu externému vedúcemu krúžku za vzdel.poukaz - kedy uzavrieť dohodu? Stačí v tom mesiaci kedy mu budem vyplácať odmenu, alebo mám už dohodu uzavrieť od septembra a teda aj prihlásiť do Sociálnej poisťovne a viesť ho až do konca školského roku, i keď už teraz viem, že odmenu za vedenie krúžku mu vyplatím raz za polrok, resp. raz za dva mesiace? Verím, že sa mi ozvete - viac hláv - viac rozumu. Vďaka!

kvet
24.10.05, 10:18
Ahoj a vitaj !
Jednoznačne treba dohodu o vykonaní práce uzatvoriť najneskôr deň pred dňom začatia výkonu práce, t.j. pred začatím vedenia záujmového krúžku, vyplýva to z ustanovenia § 226 ZP.

uctovnicka
24.10.05, 10:42
Keďže je tá dohoda pri vedení krúžkov naozaj diskutabilná???, rozmýšľam, či nie je lepšie dohodnúť sa s vedúcimi krúžkov pokiaľ majú živnosť, nech nám vyfakturujú za vedenie záujmového krúžku - ja uhradím faktúru a odpadne mi ďalšia agenda.
Čo sa týka úhrady energií za vzdelávacie poukazy - bola som na jednom školení, kde ešte bývalý štátny tajomník hovoril, že energie zo vzdelávacích poukazov nesmú byť uhrádzané.

kvet
24.10.05, 10:50
Vedenie záujmového vzdelávania na živnosť ??? To mi nejako nesedí ???
Myslí, že energie by som z prostriedkov za vzdelávacie poukazy nehradil. Po prvé, mal by som problém to vôbec zdokladovať (v našej škole sa záujmové vzdelávanie organizuje v triedach základnej školy a odberné miesto pre energie je celá budova školy) a po druhé, myslím, že sú aj iné výdavky, ktoré viac súvisia so záujmovým vzdelávaním (napr. už spomínané materiálno-technické vybavenie).

anita80
24.10.05, 12:09
chcem sa vas niekoho opytat, uctuje rozpoctovku v zriadeni obce, pouzivam predpis, ale nerobim uhradu ziradovatelovi cez 219 a 348... chcela by som to zacat robit, ale neviem co mi to bude robit v suvahe a na konci roka..ked mam mat 219 215 nulovu.ja by som to aj skusila ale mam taku skusenost - sme najvacsia skola ( mame skd aj sj aj sszc) aked sa vyskatne nejaky problem s ucotvanim tak som prva co ho ma a musim si poradit sama..... a je to vlastne nutnetakto odvvdzat cez tu 219 a348?

kvet
25.10.05, 04:00
Tým, že neúčtuješ predpis, porušuješ postupy účtovania.

V § 39 ods. 5 opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnovy pre RO, ŠF, PO, obce ... je uvedené, že rozpočtové príjmy určené k prevodu na ZBÚ sa účtujú v prospech (Dal) účtu 348, so súvsťažným zápisom na ťarchu účtu (MD) 219. Skutočne realizovaný prevod z príjmového vkladového rozpočtového účtu sa zaúčtuje v prospech účtu (Dal) 236, so súvsťažným zápisom na ťarchu účtu (MD) 348.
Takže, ešte raz na príklade:
- príjem rozpočtových príjmov na príjmový účet MD 236 / D 315 (alebo, keď nie je predpis, tak 215),
- predpis odvodu príjmov zriaďovateľovi MD 219 / D 384,
- skutočný odvod príjmov MD 384 / D 236 (bez rozpočtovej klasifikácie)

Nemusíš sa obávať, na konci roka pri ročnej uzávierke, budeš mať účty 219 a 215 nulové, pretože sa zostatky týchto účtov prevádzajú na účet 965 - Saldo príjmov a výnosov rozpočt.hospod.

dianad
25.10.05, 04:44
Ahoj. Suhlasim s Kvetom. Uctujem takisto.
predpis prijmov 315/215
uhrada 236/315
predpis prevodu prijmov 219/348
uhrada prevodu prijmov 348/236 7
Tym padom sa mi suma 219 rovna so sumou 215 len s minusom a jeden s plusom
p.s. tie PC zo vzdelavacich poukazov jasna vec ze do 30.000.-- sk

reapu
25.10.05, 05:05
Keď sme pri predpisoch, potrebujem poradiť. Vlani sme mali v škole krádež, pri ktorej vznikla škoda 4000,- Sk. Účtovníčka, čo robila predo mnou neurobila predpis škody.Na základe rozsudku súdu nám obvinený zaplatil teraz do pokladne spomínanú sumu. Ja som ju previedla na príjmy. Ako to mám zaúčtovať aj s oneskoreným predpisom. Vďaka za radu.

kvet
25.10.05, 05:13
Áno, predpis pohľadávky z titulu vzniku škody sa mal zaúčtovať na základe právoplatného rozsudku súdu (predpokladám, že ešte v minulom roku). Nič sa nestane, ak predpis zaúčtuješ teraz. Súvsťažnosť: 315 / 215

anita80
25.10.05, 05:45
ale teda neviem ci chapem..mi to aj tak ostane na 965? (po rocnej uzavierke) a tym padom to bude v pociatocnych stavoch? skuste mi to niekto vysvetlit.... fakt nechapem. ja viem ze dovtedy je to daleko ale chcem to pochcopit prv ako to uvidim na papieri... aby som nezostala prekvapena... inac dik za pomoc:-)

kvet
25.10.05, 06:04
Anita80, podľa § 9 ods. 4 opatrenia MF SR, konečné stavy účtov: 214,215,216, 219 a 235 a 237 sa podľa charakteru zaúčtujú na ťarchu alebo v prospech účtu 965.
Tzn., že konečný zostatok účtu 215 sa zaúčtuje na stranu D účtu 965 a konečný zostatok účtu 219 sa zaúčtuje na stranu MD účtu 965. Z uvedeného vyplýva, ak máš uhradené všetky predpísané pohľadávky (účtované na účte 315), na konci roka účet 965 bude bez zostatku. Ak nemáš uhradené všetky pohľadávky, konečný zostatok na účte 315 sa bude rovnať účtu 965 a tým pádom sa tieto účty objavia aj v počiatočných stavoch.
Stačí také vysvetlenie ???

dianad
25.10.05, 06:04
Ahojte. Ked sme pri tych kradeziach, pozerali ste vcera televizne noviny na JOJke? Je to kusok od nas a robi mi tam kamoska ekonomka. Na drzovku tam vykradli pocitacovu ucebnu a dokonca boli taki elegantni ze si pekne odomkli a vrchol drzosti ze nakoniec ked odisli tak zamkli. Skoda cca 250.000 - 300.000 Sk. Co vy na to ?

anita80
25.10.05, 06:16
super super.. dakujem ti velmi pekne.. este ze som to tu objavila :-) skusim to vsetko preuctovat.... uvidime ze co to urobi.... prajem pekny den...

reapu
25.10.05, 07:38
Vďaka, tak som to aj urobila. Ešte sa chcem opýtať, či máte všetci vedený po celý rok depozitný účet. My máme bežný, príjmový, soc. fond a darovací. Depozitný sme vo februári zrušili, kvôli poplatkom. Teraz sa blíži koniec roka a potrebujem ten účet vlastne len od 15.decembra do 15. januára. Ako som sa informovala v bankách, našla som takú kde je možné za minimálne poplatky otvoriť tento účet len na dobu 1 mesiaca.

kvet
25.10.05, 07:48
Naša škola má otvorený depozitný účet stále po celý rok. Samozrejme, záleží na rozhodnutí školy, či ho bude mať vedený po celý rok, alebo len na určitý čas.

dianad
25.10.05, 07:53
My mame depozit takisto otvoreny po cely rok aj ked nan davam len decembrove mzdy a odvody.

anita80
25.10.05, 08:43
kocky tak vy to vsetky robite spravne, ale u nas musime prhnat v decembri cez ucet aj novembrove a decembrove vyplaty..sama dobre viem ze to tak robit nemame, ale vysiel s tym zriadovatel...(a sam to tak robi) ze je na nas ci chceme platit poplatky za depozitny ucet, ktory sme s prechodom na pravny subjekt zrusili

kvet
25.10.05, 09:48
Áno, viem, že to tak robia aj iné školy, t.j., že decembrové mzdy vyplatia už v v mesiaci december. Ale porušujú tým ustanovenie § 128 Zákonníka práce, ktorý hovorí, že mzda je splatná pozadu za mesačné obdobie, a to najneskôr do konca nesledujúceho kalendárneho obdobia, ak sa v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve nedohodne inak.

uctovnicka
25.10.05, 09:54
Predpisy je naozaj potrebné robiť, pretože ak by ste mali viac pohľadávok mohlo by sa stať, že Vám niečo ujde. My máme cudzích stravníkov a réžiu, ktorú platia každý mesiac by som inak ani neusledovala.
Chcem sa ešte spýtať - v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov je potrebné do 31.10.2005 zosúladiť interné predpisy s platným zákonom. Čo treba pod tým "zosúladením" rozumieť?

kvet
25.10.05, 10:09
Neviem čo máš na mysli ???
Uveď prosím, ktorý § to upravuje.

uctovnicka
25.10.05, 10:30
Občas si pozriem na stránke úradu vlády (www.obcan.sk) Dôležité termíny a tam bolo uvedené: do 31.10.2005 zosúladiť v zmysle zákona č. 428/2002 ...., tak tomu nerozumiem čo je potrebné ešte zosúlaďovať, keď:
1.máme registráciu
2.máme poverenú osobu
3.máme vypracovaný bezpečnostný projekt, resp. bezpečnostnú smernicu
Je treba ešte niečo dopracovať?

kvet
25.10.05, 10:55
Zrejme majú na mysli prechodné ustanovenie § 52 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. podľa ktorého, prevádzkovatelia už fungujúcich informačných systémov uvedú ich do súladu s týmto zákonom do šiestich mesiacov odo dňa jeho účinnosti (t.j. do 31.10.2005) a ak to zákon vyžaduje, prihlásia ich v tejto lehote na registráciu.
Podľa môjho názoru, keď máte registráciu, zodpovednú osobu, bezpečnostný projekt a všetko je v súlade s týmto zákonom, netreba už nič dopracovávať. Podmienkou je, že osobné údaje spracúvate v súlade s týmto zákonom (je potrebné mať ho dobre naštudovaný).

uctovnicka
25.10.05, 11:03
Ďakujem veľmi pekne za rýchlu odpoveď, nebola som si istá, či mi neušla nejaká zmena,ktorú je potrebné doplniť. Vďaka.

henika
27.10.05, 07:56
ahojte...chcela by som sa popytat, ma tu niekto skusenosti s uctovanim kapitalovych vydavkov?....dostali sme peniaze na projekt z infoveku, aj od zdruzenia rodicov a oecného úradu...teraz neviem, ako ten prijem zauctovat, ci to vsetko mam dat do jednej kopy a potom z toho uhradzat faktúry..:confused:

kvet
27.10.05, 10:06
Otázka:
1.) finančné prostriedky na projekt INFOVEK, dostala priamo škola, alebo zriaďovateľ (pokiaľ správne viem, projekt je financovaný z kapitoly MŠ SR cez zriaďovateľov) ?

2.) fin. prostriedky od združenia rodičov (predpokladám, že prostredníctvom daru), dostala priamo škola, alebo zriaďovateľ ?

3.) obecný úrad o ktorom píšeš, je Váš zriaďovateľ, ak áno, akou formou ste dostali prostriedky od neho ?

anita80
27.10.05, 11:44
my sme ich mali minuly rok, dostali sme ich cez zriadovatela, cize som ucotvla prijem 232/211 celu sumu, potom to co som to mala na kapitalove vydavky som uctovala 042/321, faktura 321/232 Rk (700 ky podla toho co som za to kupila) a na koci roka som douctovala 211/901 ( vysporiadanie zdrojov krytia po úhrade faktúry). ael pokial viem tak infovek ide len cez zriadovatela (aspon u mna to tak bolo) a to co som mala zo ZRPS to som mala na darovacom ucte (samozrejme s darovacou zmluvou) a odtial som uhradila fakturu .aby si ten prijem rozlisila v cerpani tak som si dala pri cerpani vlastnu ananlytiku. dufam ze som to napisala zrozumitelne..:-)

kvet
27.10.05, 11:49
Súhlasím s "anita80", až na prostriedky na darovacom účte. Tie si mala použiť prostriedníctvom rozpočtových príjmov a výdavkov, tzn., že z darovacieho účtu si ich mala previesť na príjmový (účtovací predpis: MD 918 / D 215, prevod prostriedkov z darovacieho účtu: MD 262 / D 245, prijem na príjmový účet: MD 236 + EK / D 262), následne ich previesť zriaďovateľovi a zriaďovateľ na výdavkový účet školy a z toho si mala uhradiť kapitálovú faktúru.

anita80
27.10.05, 12:01
no sak tak som to robila( ja to beriem automaticky cez zriadovatela:-)) ale ja som neuhradzala z darovacieho uctu kapitalove vydavky, ale bezne. dik kvietok ze si ma upozornila... uz sa blizi vikend a men to uz nemysli:-), ozaj neprisla vam nahodou pozvanka z RVC MArtin na skolenie ohladom rocnej uzavierka? ja tam choim a velmi som spokojna.. daju mi aj materialy a vselico vysvetlia.. hlavne ohladom uctovania v skolach .....

reapu
28.10.05, 10:26
ahojte... aj ja som teraz dostala peniaze od rodičovského združenia aj od mesta a všetko som previedla cez príjmový účet zriaďovateľovi. On mi to vrátil na bežný účet a potom na bežnom účte to mám oddelené analytikov. Tá pani Urbanová, ktorá bude v Martine sa mi zdá zbehlá v tejto problematike, tak sa tam chystám aj ja. Ale a už idem dovolenkovať. Majte sa....

AntekaK
03.11.05, 08:04
Ahojte,...:)
Už som tu raz spomínala krádež pokladničnej hotovosti v ŠJ, vtedy sa to začalo. Už to máme doriešené. Neviem ako to správne zaúčtovať.
Zaúčtovala som to vtedy: 548 8/261 8
Peniaze vlastne ukladli zo stravného, ale o tom som nič neúčtovala.
Vyšetrovala to polícia, páchateľ je neznámy, pátravnie sa zastavilo.
Škodová komisia predpísala škodu ako zavinenú a dala ju k náhrade pokladníčke.
Pokladníčka uhradila škodu po pokladne ZŠ (261 1), peniaze sme odviedli na účet ŠJ. To som účtovala 262/261 a 241/262.
Potrebovala by som to asi dostať na pohľadávku voči zamestnancovi, ale neišlo to cez príjmový účet. Mohlo by to byť 315/548? neviem
úhrada do pokladne 261/315
548 by vypadla aj 315.
Stalo sa to tento rok aj vyrovnané je to tento rok.

kvet
04.11.05, 05:48
Ahoj,
škodu vzniknutú na pokladničnej hotovosti si zaúčtovala správne (548 / 261), pretože sa jedná o krádež pokladničnej hotovosti neznámym páchateľom. Kedže škodová komisia rozhodla predpísať náhrdu škody hmotne zodpovednej osobe (pokladníčke), predpis náhrady zaúčtuješ 335 / 649 - Iné ostatné výnosy.
Úhradu škody od hmotne zodpovednej osoby do poklade zaúčtuješ 261 1 / 335. Následný prevod náhrady škody na potravinový účet zaúčtuješ tak, ako uvádzaš.
Pri účtovaní vyššie uvedenej náhrady škody účet 315 sa nepoužije, pretože sa nejedná o pohľadávku za rozpočtové príjmy nedaňové, ale o pohľadávku za školské stravovanie, ktoré sa účtuje na triedach 5 a 6.

reapu
04.11.05, 06:58
Kto má záujem, na stránke ministerstva školstva sú už nové normatívy-stav k 31.10.2005. www.minedu.sk , financovanie a rozpočet, základné školy.

anita80
04.11.05, 07:25
zdravim pritomne::. chcem sa opytat ako mam zauctovat toot: mali sme uraz ziaka... skodova komisia odsuhlasila odskodnenie skolou aj ucitelom(cast uhradi skola, cast ucitel) mam tie peniaze vlozit na ucet skoly ( zauctujem minusom na polozku urazu , a ked skoly vyplati odskodne z uctu tak sa mi vlastne ponizi vyska odskodneho o sumu, ktoru zaplatil ucitel) alebo to mam prehnat cez pokladnu? vobec neviem ze co bude spravne este som taky pripad nemala....

Ivča
04.11.05, 12:39
Neviem, kde sú tie milióny, čo uvoľnili, nám ešte rozpočet znížili, aj keď sme žiadali navýšenie.
Chcela by som sa opýtať čo s vlastnými príjmami na konci roka - príspevok za ŠKD, MŠ na príjm.účte. Či sa musí vyčerpať do konca roka alebo sa môže prenášať do budúceho roku.

anita80
07.11.05, 05:43
pokial sa nemylim peniaze treba vycerpat - na konci roka by si mala mala mat na prijmovom ucte nulu.prijmy cerpas s kodom zdroja 45 . je na vas kde ich miniete.. ci na mzdy alebo na tovary a sluzby.

kvet
07.11.05, 06:45
zdravim pritomne::. chcem sa opytat ako mam zauctovat toot: mali sme uraz ziaka... skodova komisia odsuhlasila odskodnenie skolou aj ucitelom(cast uhradi skola, cast ucitel) mam tie peniaze vlozit na ucet skoly ( zauctujem minusom na polozku urazu , a ked skoly vyplati odskodne z uctu tak sa mi vlastne ponizi vyska odskodneho o sumu, ktoru zaplatil ucitel) alebo to mam prehnat cez pokladnu? vobec neviem ze co bude spravne este som taky pripad nemala....
Ak škola vyplatila odškodnenie úrazu žiaka v plnej výške v hotovosti z pokladne, operáciu zaúčtuješ: MD 480 / D 261, súbežne / D (- mínus) 232 09121 637 030 a / D 232 09121 642 014. Príjem časti odškodnenia od zodpovedného učiteľa do pokladne zaúčtuješ: MD 261 / D 480, následný prevod hotovosti na výdavkový účet zaúčtuješ: MD 262 / D 261 a príjem na výdavkový účet zaúčtuješ ako kreditnú operáciu: MD 232 09121 642 014 / D 261. Tým, nákladový účet 480 a výdavková podpoložka 642 014, budú predstavovať len sumu odškodnenia hradeného školou.

kvet
07.11.05, 07:06
Chcela by som sa opýtať čo s vlastnými príjmami na konci roka - príspevok za ŠKD, MŠ na príjm.účte. Či sa musí vyčerpať do konca roka alebo sa môže prenášať do budúceho roku.

Vlastné príjmy by mala rozpočtová organizácia použiť prednostne a vyčerpať do konca rozpočtového roka, pretože pri ich prevode na účet zriaďovateľa a následného uzavretia účtovných kníh, ovplyvňujú výsledok hospodárenia, tzn., že sú súčasťou prebytku, alebo schodku hospodárenia. V novom roku, ak ide o prebytok, tento by sa mohol použiť len na financovanie kapitálových výdavkov. Avšak, v NR SR je novela zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorej, nevyčerpané prostriedky a to účelovo určené zo štátneho rozpočtu alebo aj účelovo určené na základe osobitného zákona (myslia sa aj vlastné príjmy), môže obec previesť na osobitný účet a použiť v nasledujúcom roku.

Pri použití príjmov za ŠKD, MŠ v nasledujúcom roku je otázne, či sa jedná o prostriedky účelovo určené podľa osobitného zákona, pretože vyhlášky, ktoré ich upravujú, nehovoria o účele, na ktorý ich možno použiť ???

Záver:
1.) prednostne vyčerpať vlastné príjmy !
2.) nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR z KŠÚ možno použiť aj v nasledujúcom roku do 31.03.2006, s výnimkou miezd a platov.

anita80
07.11.05, 07:20
Ak škola vyplatila odškodnenie úrazu žiaka v plnej výške v hotovosti z pokladne, operáciu zaúčtuješ: MD 480 / D 261, súbežne / D (- mínus) 232 09121 637 030 a / D 232 09121 642 014. Príjem časti odškodnenia od zodpovedného učiteľa do pokladne zaúčtuješ: MD 261 / D 480, následný prevod hotovosti na výdavkový účet zaúčtuješ: MD 262 / D 261 a príjem na výdavkový účet zaúčtuješ ako kreditnú operáciu: MD 232 09121 642 014 / D 261. Tým, nákladový účet 480 a výdavková podpoložka 642 014, budú predstavovať len sumu odškodnenia hradeného školou.
diky, ale nemam to dat na 642 017?( je to predsa jednorazove)

kvet
07.11.05, 08:11
diky, ale nemam to dat na 642 017?( je to predsa jednorazove)
Nie, na podpoložke 642 017 - Na úrazové dávky, sa zatrieďujú výdavky hradené z povinného úrazového poistenia, ktoré vypláca sociálna poisťovňa.

uctovnicka
07.11.05, 12:14
Potrebovala by som poradiť: Majetok - budovu školy, ŠJ, telocvične mám v majetku zaúčtovanú ja v škole, ale na liste vlastníctva má všetky budovy obec. Chcem aby všetko bolo v poriadku a tak som požiadala pracovníčku obecného úradu, aby sme previedli z môjho majetku budovy k nim, nakoľko ona má ešte nedokončené investície, ktoré dostali na strechu budovy školy a taktiež naše kapitálové výdavky o ktoré ja nemám povýšenú hodnotu budovy. Ona po dohode s auditorkou povedala, že nám radšej dajú správcovskú zmluvu a všetok majetok presunú škole. Viem, že obec vypracovávala projekty na zateplenie budovy a výmenu okien - bolo by správne, ak by všetky budovy presunuli nám a oni dávali projekty na budovy, ktoré vlastne nemaj? A okrem toho my ešte máme podnikateľskú činnosť, a v rámci nej ak by sme chceli niečo opravovať vlastne by sme navyšovali hodnotu budov, ktoré nie sú v našom vlastníctve.
Aké skúsenosti, resp. názory máte v tejto oblasti vy?

henika
07.11.05, 13:58
Otázka:
1.) finančné prostriedky na projekt INFOVEK, dostala priamo škola, alebo zriaďovateľ (pokiaľ správne viem, projekt je financovaný z kapitoly MŠ SR cez zriaďovateľov) ?

2.) fin. prostriedky od združenia rodičov (predpokladám, že prostredníctvom daru), dostala priamo škola, alebo zriaďovateľ ?

3.) obecný úrad o ktorom píšeš, je Váš zriaďovateľ, ak áno, akou formou ste dostali prostriedky od neho ?
ahoj..takze, peniaze sme dostali od MŠ cez zriadovatela...
peniaze od ZR nam vlozili na prijmovy ucet a odtial som to previedla zriadovatelovi, ktory nam to vrati na nas bezny ucet..a este si nejaku ciastku financovala aj skola zo zberov, tie peniaze sa vlozili na prijmovy ucet , odtial to slo zriadovatelovi a ten nam to znovu vrati na bezny ucet..

kvet
08.11.05, 06:06
Potrebovala by som poradiť: Majetok - budovu školy, ŠJ, telocvične mám v majetku zaúčtovanú ja v škole, ale na liste vlastníctva má všetky budovy obec. A okrem toho my ešte máme podnikateľskú činnosť, a v rámci nej ak by sme chceli niečo opravovať vlastne by sme navyšovali hodnotu budov, ktoré nie sú v našom vlastníctve.
Aké skúsenosti, resp. názory máte v tejto oblasti vy?
Z vyššie uvedeného predpokladám, že majetok - budova školy, ŠJ a telocvičňa, zriaďovateľ - obec nepreviedla zmluvou do správy RO - školy. Z uvedeného vyplýva, že škola nemôže viesť takýto majetok vo svojom účtovníctve, je to v rozpore so zákonom o účtovníctve. Účtovná jednotka účtuje o majetku, ku ktorému má vlastnícke práva alebo práva správy majetku obce.
Takže máš dve možnosti:
1.) buď vyňať takýto majetok z účtovníctva školy (účtovanie mínusom, samozrejme aj oprávky, ak majetok odpisuješ),
2.) alebo uzavrieť písomnú zmluvu o prevode správy majetku podľa ustanovenia § 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (s dátumom spätne, od kedy majetok účtuješ v účtovníctve školy) a dať návrh na zápis do listu vlastníctva práva vyplývajúce zo správy majetku obce (vlastníkom tohto majetku bude obec, ale na liste vlastníctva ako správca bude figurovať škola).

Ešte uvediem, že opravou sa nezvyšuje hodnota majetku, pretože nejde o technické zhodnotenie. Oprava sa financuje z bežných výdavkov.

kvet
08.11.05, 06:14
ahoj..takze, peniaze sme dostali od MŠ cez zriadovatela...
účtovanie: MD 232 bez RK (SY 13, znak 7) / D 211

peniaze od ZR nam vlozili na prijmovy ucet a odtial som to previedla zriadovatelovi, ktory nam to vrati na nas bezny ucet..
finančné prostriedky od ZR mala škola dostať formou daru na základe darovacej zmluva, s presne vyšpecifikovaným účelom použitia
účtovanie:
- príjem prostriedkov na "darovací účet" MD 245 / D 918
- prevod na príjmový účet - predpis MD 918 / D 215
- prevod MD 236 / 262
- výpis z "darovacieho účtu" MD 262 / D 245
- predpis odvodu zriaďovateľovi MD 219 / D 348
- odvod príjmov zriaďovateľovi MD 348 / D 236 bez RK (SY 13 znak 7)
- príjem prostriedkov na výdavkový účet: MD 232 bez RK (SY 13, znak 7) / D 211

a este si nejaku ciastku financovala aj skola zo zberov, tie peniaze sa vlozili na prijmovy ucet , odtial to slo zriadovatelovi a ten nam to znovu vrati na bezny ucet.. toto je O.K.


Stačí také vysvetlenie ?

henika
08.11.05, 07:25
ahoj..dakujem..staci, len co teraz s tym, ked tie peniaze od ZR boli vlozene na prijmovy ucet?
este sa chcem spytat, nahodou nevies, ze kde sa nete sa nachadza nieco take ako registraturny plan ?...lebo volala som do archivu a tam mi povedali, ze dostali avizo z MŠ, ze tam dali vzor ako to vypracovat...

kvet
08.11.05, 07:37
To, že boli prostriedky vložené priamo na príjmový účet nevadí, pretože boli použité všetky prostriedky, síce boli porušené postupy účtovania a zákon o rozpočtových pravidlách, ale čo už. Prostriedky získané z darov, grantov a pod. má význam viesť na mimorozpočtovom účte (245) vtedy, keď ich rozpočtová organizácia nepoužije všetky, časť prostriedkov ktoré chce použiť previedie na príjmový účet atď. a časť prstriedkov, ktoré ešte nebude RO používať v bežnom rozpočtovom roku, prechádza bez problémov do ďalších rokov (neovplyvňujú výsledok hosporádenia).

Čo sa týka registratúrneho plánu, neviem o ničom ???

uctovnicka
08.11.05, 09:29
Ďakujem za odpoveď - tak sme uvažovali aj my s účtovníčkou z obce. Chcem len podotknúť, že ak by sme previedli budovy obci, tak by sme v zmysle zákona o dani z príjmov nemohli v podnikateľskej činnosti dávať peniaze na opravu budov, ktoré nie sú v našom vlastníctve, a ak by sme urobili zmluvu o správe - potom by obec mohla dávať projekty na budovy, ktoré má v správe škola?

kvet
08.11.05, 09:47
Nerozumiem tomu čo píšeš. Škola nemôže prevádzať majetok do správy obce. Do správy môže svoj majetok prevádzať len obec. Budovy prešli k 1.7.2002 delimitáciou do vlastníctva obcí, tzn., že obec mohla previesť tieto budovy do správy školy, ale škola nebude ich vlastníkom, len správcom, ale zapísaným na liste vlastníctva. Nerozumiem ani tej podnikateľskej činnosť, akú podnikateľskú činnosť vykonáva škola ?
Keď budovy nie sú v správe školy, opravu a údržbu by mala zabezpečovať a financovať obec.

anita80
08.11.05, 10:33
Ak škola vyplatila odškodnenie úrazu žiaka v plnej výške v hotovosti z pokladne, operáciu zaúčtuješ: MD 480 / D 261, súbežne / D (- mínus) 232 09121 637 030 a / D 232 09121 642 014. Príjem časti odškodnenia od zodpovedného učiteľa do pokladne zaúčtuješ: MD 261 / D 480, následný prevod hotovosti na výdavkový účet zaúčtuješ: MD 262 / D 261 a príjem na výdavkový účet zaúčtuješ ako kreditnú operáciu: MD 232 09121 642 014 / D 261. Tým, nákladový účet 480 a výdavková podpoložka 642 014, budú predstavovať len sumu odškodnenia hradeného školou.
ale my sme tie peniaze neplatili v hotovosti z pokladne, ale priamo z účtu školy na účet rodiča.. čo potom?misim ten prijem tych penazi od ucitela aj tak uctovat cez pokladnu? (vlozil mi to priamo na ucet)

kvet
08.11.05, 11:27
Tak potom:

- vyplatenie "plného" odškodného z účtu MD 480 / D 232 09121 642 014
- príjem časti odškodnenia od zodpovedného učiteľa na výdavkový účet:
MD 232 09121 642 014 / D 480 (kreditná položka na výdavkovom účte)

cez pokladňu nevidím význam to "preháňať"

AntekaK
10.11.05, 07:49
Ahojte, máte niekto knihu súvzťažností od p.Majorovej? Mala som kontrolu a upozornili ma, že nesprávne účtujem spotrebu známok na nákladový účet 420, že v tej knihe je uvedený nákladový účet 480? Mohli by ste to niekto pozrieť? Ďakujem.

anika
10.11.05, 09:01
Smola, kontrolóri by si mali naštudovať súvzťažnosti pretože na účet 420 - Služby
sa okrem iného účtuje "poštovné a telekomunikačné poplatky" a na účet 480 -Iné
náklady aj podľa súvzťažnosti od Ing. Majorovej. Tú knihu majú aj predajniach
ŠEVT.

Medulienka
10.11.05, 13:23
Ahoj Kvet! Nestačím sa čudovať a obdivujem Tvoje vedomosti z oblasti účtovníctva a všetkým predpisov!!! Kde berieš čas na študovanie toho všetkého? Je to praxou, alebo nejakým zvláštnym štúdiom, alebo Ťa to tak veľmi baví?:) Ja sa tiež dosť vŕtam v predpisoch a zákonoch, ale to, čo predvádzašTy, na to nemám!!! Zdravím Ťa a ešte dlho maj nervy na nás, čo nič nevieme. Ahoj!!!:p

kvet
11.11.05, 05:15
Ja som sa tiež takto oponovala, vysvetľovali mi to tak, že poštovné na 420 vtedy ak platím na pošte, napríklad za doporučený list alebo keby som nemala známky, ale vraj spotreba známok nie sú poštovné náklady. Ja neviem.
Ahojte,
vyššie uvedené okolnosti ma prinútili preštudovať a porovnať odbornú literatúru od dvoch autorov:

1.) v knihe "Účtovné súvsťažnosti pre verejnú správu ..." od Ing. M. Majorovej PhD. z roku 2004, sa uvádza:
- nákup cenín - kolkov a poštových známok v hotovosti 263 / 261
- spotreba cenín - kolkov a poštových známok 480 / 263

- poštové poplatky za listové zásielky a balíky hradené v hotovosti 420 / 261

2.) v knihe "Rozpočtovníctvo a účtovníctvo verejnej správy ..." od Ing. Š. Fabiana, PhD. z roku 2005, sa uvádza:
- spotreba poštových známok 420 / 263

3.) na margo všetkého, usmernenie z DÚ z roku 2002 pre vedenie účtovníctva RO - školstvo
- spotreba poštových známok 420 / 263

Takže, vyberte si http://www.porada.sk/images/icons/icon10.gif

kvet
11.11.05, 05:21
Ahoj Kvet! Nestačím sa čudovať a obdivujem Tvoje vedomosti z oblasti účtovníctva a všetkým predpisov!!! Kde berieš čas na študovanie toho všetkého? Je to praxou, alebo nejakým zvláštnym štúdiom, alebo Ťa to tak veľmi baví?:) Ja sa tiež dosť vŕtam v predpisoch a zákonoch, ale to, čo predvádzašTy, na to nemám!!! Zdravím Ťa a ešte dlho maj nervy na nás, čo nič nevieme. Ahoj!!!:pAhoj Medulienka, ďakujem pekne za tieto komplimenty, no myslím, že moje vedomosti z oblasti účtovníctva a súvisiacich predpisov, nie sú až také, ako píšeš. Ale snažím sa. Táto oblasť ma predovšetkým veľmi zaujíma a preto čas na samoštúdium si nájdem vždy. V brandži účtovníctva obcí, rozpočtových organizácíí a miezd pôsobím cca 10 rokov.

AntekaK
11.11.05, 05:44
Vďaka za odpoveď. Mne sa viac pozdáva spotreba známok účtovaná na 420, lebo na 480 som dávala iba také náklady, ktoré sa potom vo výdavkoch účtovali na položkách 64, pekne potom sedel okruh 480=64. Keď tu boli na kontrolu, hneď mi tento argument nenapadol. Veľmi na výber nemám, celé naše mesto účtuje na 480, skúsim ešte pri prejednávaní pripomenúť tú 64, uvidím. Ešte raz ďakujem.

Mackovka
13.11.05, 20:38
Sme RO ZŠ s právnou subjetivitou.
Koncom roka 2004 som zle zaúčtovala kapitálové výdavky 420/23209121 717002. Teraz mi v súvahe nesedia okruhy a to v údajoch predchádzajúce obdobie.
Čo mám s tým urobiť?
V 1.Q. som to opravila len v súvahe a ostatných výkazoch ale musím to meniť každý štvrťrok.
Poraďte mi prosím, ako to opraviť natrvalo. Ďakujem.

kvet
14.11.05, 05:24
Údaje v súvahe za predchádzajúce obdobie už v roku 2005 neopravíš a nemala by si ich opravovať ani "na tvrdo", pretože v účtovníctve platí zásada bilančnej kontinuity, tzn., že konečné zostatky účtov za prechdázajúce obdobie= počiatočným stavom bežného obdobia.
Kapitálové výdavky si v roku 2004 zaúčtovala nesprávne, použila si nákladový účet (420), namiesto účtu obstarania dlhodobého hmotného majetku (042). Oprava by sa dala uskutočniť aj v roku 2005, ale už to neovplyvní údaje za prechádzajúci rok. Neviem, aké boli ešte účtovné záspisy v roku 2004 súvisiace s rekonštrukciou, resp. modernizáciou, rekonštrukcia, resp. modernizácia bola v roku 2004 dokončená, alebo to bol len jediný zápis ????
Odpíš.

uctovnicka
14.11.05, 05:57
Popri hlavnej činnosti, ktorú máme uvedenú v zriaďovacej listine a tou je zabezpečovanie výchovy a vzdelávania.... máme ešte aj vedľajšiu hospodársku činnosť - podnikateľskú činnosť, keďže sa nachádzame v turisticky navštevovanom prostredí, ktorou je poskytovanie ubytovania a stravovania pre školy, školské výlety a tábory počas prázdnin. Je to robota naviac, ale aspoň máme budovy lepšie využité.Mimochodom ministerstvo financií už dávno malo vydať usmernenie ohľadom podnikateľskej činnosti v školách, do dnešného dňa však neviem, že by niečo vydalli. Túto VHČ máme na základe živnosti, resp. koncesovanej živnosti a teda akoby to bola ďalšia organizácia - právnická osoba. Máme ďalší účet, vediem účtovníctvo,... atď. a jednalo sa mi o to, že ak budeme mať budovy v správe, či môžeme tieto budovy opravovať? Ale myslím, že áno, nakoľko mi nebudeme robiť veľké zásahy, ktorými sú technické zhodnotenia, ale len bežnú údržbu.

kvet
14.11.05, 06:54
Budem sa už opakovať, v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, obec môže zveriť svoj majetok do správy rozpočtovej organizácii, alebo príspevkovej organizácii, ktorú zriadila podľa osobitného predpisu, t.j. zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Pod správiu majetku sa rozumie oprávnenie majetok obce držať, užívať, brať úžitky a nakladať s ním v súlade so zákonom, zásadami hospodárenia s majetkom obce a štatútom obce.

Z uvedeného vyplýva, ak obec písomnou zmluvou previedla správu majetku obce na RO, táto je oprávnená, dokonca povinná tento majetok opravovať a vykonávať na ňom údržbu, ale je aj oprávnená tento majetok zhodnocovať, tzn., vykonávať na ňom aj technické zhodnotenie.

anita80
15.11.05, 09:28
mila kvet.. mozes mi prosim ta poradit? dostaneme peniaze na projekt a k tomu ucelu si zriadime ucet(depozit). ako to mam urobit uctovne a co to vsetko obnasa? myslim ake zapisy a ci mam dat posielat uroky z depozitu na zakladny ucet skoly ako to robit s poplatkami? velmi mi s tym pomozes...este som to totiz nerobila .... dakujem velmi pekne :-) si sikulka

kvet
15.11.05, 11:06
mila kvet.. mozes mi prosim ta poradit? dostaneme peniaze na projekt a k tomu ucelu si zriadime ucet(depozit). ako to mam urobit uctovne a co to vsetko obnasa? myslim ake zapisy a ci mam dat posielat uroky z depozitu na zakladny ucet skoly ako to robit s poplatkami? velmi mi s tym pomozes...este som to totiz nerobila .... dakujem velmi pekne :-) si sikulka
Ahoj, na tvoju otázku neviem odpovedať jednoznačne, pretože neviem, aké sú to prostriedky, od koho budú poskytnuté a na aký účel. Od odpovede na tieto základené otázky sa odvíja aj spôsob účtovania týchto prostriedkov.
Takže, moja odpoveď bude všeobecná:

1.) ak sú to prostriedky z predvstupových fondov napr. projekt PHARE, tieto sa vedú na osobitnom účte a tiež výdavky sa uhrádzajú priamo z tohto účtu, tzn., že tieto prostriedky nepoužiješ prostriedníctvom rozpočtových príjmov a výdavkov.
Účtovné súvsťažnosti, napr.:
- príjem prostriedkov na osobitný účet 245 / 918
- predpis záväzku (faktúry za napr. opravu budovy) 420 / 321
- úhrada faktúry, napr. oprava budovy 321 / 245
súbežne 218 / 211

2.) ak sa jedná o prostriedky - granty (t.j. od subjektov, ktoré nie sú zaradené do siete orgánov verejnej správy), tieto sa vedú na osobitnom účte, ale sa použijú prostredníctvom rozpočtových príjmov a výdavkov, tzn., že pri ich použití sa prevedú na príjmový účet, následne zriaďovateľovi, ten ich prevedie na výdavkový účet, z ktorého RO uhrádza výdavky.
Účtovné súvsťažnosti, napr.:
- príjem grantu na osobitný účet 245 / 918
- prevod na príjmový účet 262 / 245
- príjem na príjmový účet 236 / 262
- zúčtovanie rozpočtových príjmov 918 / 215
- predpis prevodu príjmov 219 / 348
- prevod rozpočtových príjmov zriaďovateľovi 348 / 236

Čo sa týka úročenia osobitného účtu a platenia poplatkov, odporúčam, úroky pripisovať na príjmový účet a poplatky odpisovať z výdavkového účtu. Tak to mám aj ja.
Ak chceš presnejšiu informáciu, napíš, o aké prostriedky ide, od koho budú poskytnuté a na aký účel.

P.S. "kvet" = on

anita80
15.11.05, 11:55
fuu to je trapas...sa ti ospravedlnujem.... /uz davno ma neohuril nijaky chlap:-)/
to je projekt digitalni sturovci cez ministerstvo post a telekomunikacii. napisali nam ze si mame zriadit na to osobitny ucet.......dostaneme na kapitalov aj na bezne vydavky... takze ako teraz?

AntekaK
15.11.05, 13:17
Ahoj vospolok, mám problém. Neviem ako mám zaúčtovať čerpanie miezd - odmena vyplatená vychovávateľke zo vzdelávacích poukazov. Školský klub detí - originálne kompetencie účtujem so zdrojom krytia 45.
Čerpanie zo vzdelávacích poukazov som účtovala so zdrojom krytia 111, bolo to v poriadku, doteraz sme na ŠKD nič z poukazov nedávali, až teraz. Neviem, či môže byť čerpanie z poukazov účtované so zdrojom krytia 45? Asi si zbytočne lámem hlavu nad niečím jednoduchým, poradíte mi, prosím? Ďakujem.

anita80
15.11.05, 13:27
podla mna je to jedno, aky zdroj krytia tam das.. ja som to mala minuly rok a dala som to so 111 a este som si to pre istotu odlisila analyticky..teraz neviem ci v 12 alebo v 13 aby som potom vedela rychlo najst ze naco sme tie poukazy minuli .ale myslim ze by si to asi nemala dat s tou 45./lebo to by potom znamenalo ze su to peniaze z podielovych dani/ vzdelavacie predsa dava stat ....

kvet
16.11.05, 05:02
Ahoj vospolok, mám problém. Neviem ako mám zaúčtovať čerpanie miezd - odmena vyplatená vychovávateľke zo vzdelávacích poukazov. Školský klub detí - originálne kompetencie účtujem so zdrojom krytia 45.
Čerpanie zo vzdelávacích poukazov som účtovala so zdrojom krytia 111, bolo to v poriadku, doteraz sme na ŠKD nič z poukazov nedávali, až teraz. Neviem, či môže byť čerpanie z poukazov účtované so zdrojom krytia 45? Asi si zbytočne lámem hlavu nad niečím jednoduchým, poradíte mi, prosím? Ďakujem.
Ahoj, finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy sa poskytujú zo štátneho rozpočtu z kapitoly MŠ SR, ako nenormatívny príspevok a preto sa kódujú zdrojom 111 - Zo štátneho rozpočtu, bez ohľadu na to, či sa použijú na financovanie originálnych kompetencíí.
Súhlasím s "anita80", ja tiež mám vytvorené podrobnejšie analytické členenie pre výdavky financované z prostriedkov za vzdelávacie poukazy a to, v SY 11, znak "VP".

kvet
16.11.05, 05:25
to je projekt digitalni sturovci cez ministerstvo post a telekomunikacii. napisali nam ze si mame zriadit na to osobitny ucet.......dostaneme na kapitalov aj na bezne vydavky... takze ako teraz?ako, ako ..., tu je každá rada dobrá. Neviem pochopiť, prečo poskytovatelia dotácií, t.j. správcovia kapitoly, v tvojom prípade MDPaT SR, uzatvárajú zmluvy tak, že tieto prostriedky má príjemca - RO viesť na osobitnom účte, z ktorého má priamo uhrádať aj výdavky. Je to v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy, konkrétne § 22 ods. 4, a tiež so zákonom o rozpočtových pravidlách územenej samosprávy, § 3 a § 5. Ale, čo už, tento problém asi nevyriešime.

Ja by som postupoval (môj názor) v zmysle podmienok uvedených v zmluve, tzn., že ak je tam uvedené, "že prostriedky musím viesť na osobitnom účte a z neho vykonávať aj úhrady", tak by som tieto prostriedky viedol na osobitnom účte ako mimorozpočtové zdroje, z ktorého by som priamo realizoval aj úhrady, tzn., že by som ich nepoužil prostredníctvom príjmov a výdavkov rozpočtu, nebudú vykázané vo výkaze Fin - SAM 2-04.
Spôsob účtovania, viď . môj príspevok uvedený vyššie t.j. číslo 382, spôsob číslo 1. K účtu 245, by som viedol analytické členenie podľa rozpočtovej klasifikácie (nie je povinnosť), pre lepší prehľad, pretože tieto prostriedky podliehajú finančnému zúčtovaniu.

Čo sa týka úrokov a poplatkov, tento osobitný účet by som dal úročiť na príjmový účet a poplatky uhrádzať z výdavkového účtu.
Ale pozor, ako príjemcovia dotácie zo ŠR, ste povinný odviesť do ŠR výnosy z osobitného účtu, kde budú tieto prostriedky poskytnuté, t.j. úrok mínus poplatok za vedenie účtu v termíne, ktorý by mal byť uvedený v zmluve. Úroky a poplatky plynúce z osobitného účtu sa dajú pekne vidieť na výpise z príjmového účtu a výdavkového účtu.

anita80
16.11.05, 05:43
dakujem.. ale mohol by si mi prosim ta este ozrejmit to uctovanie o kapitalovych vydavkoch na depozite? asi z kapitalovych kupime projektor.. to znamena za tam netreba zapis 211/901 ?.tam mam pouzit aj RK (na tom depozite)?

kvet
16.11.05, 05:56
- fa. za nákup projektoru (predpis záväzku) 042 / 321
- úhrada fa. z osobitného účtu 321 / 245
súbežne 918 / 211
- zaúčtovanie prefinacovania zdrojov k dlhodob.majetku 211 / 901
- zaradenie majetku do používania 022 / 042
- zaúčtovanie odpisu 470 + AÚ / 082
súbežne 901 / 211

RK môže, ale nemusíš používať. Ja odporúčam, kôli zúčtovaniu.

Postačuje taká odpoveď ???

anita80
16.11.05, 06:10
aaaaaannnno. dakujem velmi pekne....je vycerpavajuca

uctovnicka
16.11.05, 13:01
Aj my sme dostali projekt "digitalni štúrovci", v inštrukciách sa píše, že:"na poskytnuté finančné prostriedky musíte mať zriadený samostatný účet, alebo podúčet, kde budú len finančné prostriedky či už od nás, alebo od Vás určené na tento projekt." Môže byť týmto účtom depozitný účet, keď:
- peniaze nám prídu až v polovici decembra (nestihneme, ani ich nemôžeme zúčtovať do konca decembra)
- na konci mesiaca prevediem na tento účet decembrové mzdy,(takže tam nebudú len grantové peniaze + naše na financovanie projektu, ale aj mzdy
- zmluvu na podpis ministra musíme odoslať spolu s výpisom z účtu
Môžeme na tento grant naozaj použiť depozitný účet, alebo je lepšie zriadiť ešte nejaký darovací?

kvet
16.11.05, 13:11
Odporúčam zriadiť si osobitný účet, nepoužívať na vyššie uvedený projekt depozitný účet. V účtovnej evidencii má tento účet označenie 245, tak isto ako depozitný účet.

uctovnicka
16.11.05, 13:28
Vďaka, tak sme sa aj s riaditeľkou dohodli - zriadime darovací účet - je to čistejšie. Ahoj :-)

Mackovka
16.11.05, 21:06
Údaje v súvahe za predchádzajúce obdobie už v roku 2005 neopravíš a nemala by si ich opravovať ani "na tvrdo", pretože v účtovníctve platí zásada bilančnej kontinuity, tzn., že konečné zostatky účtov za prechdázajúce obdobie= počiatočným stavom bežného obdobia.
Kapitálové výdavky si v roku 2004 zaúčtovala nesprávne, použila si nákladový účet (420), namiesto účtu obstarania dlhodobého hmotného majetku (042). Oprava by sa dala uskutočniť aj v roku 2005, ale už to neovplyvní údaje za prechádzajúci rok. Neviem, aké boli ešte účtovné záspisy v roku 2004 súvisiace s rekonštrukciou, resp. modernizáciou, rekonštrukcia, resp. modernizácia bola v roku 2004 dokončená, alebo to bol len jediný zápis ????
Odpíš.
Rekonštrukcia nebola v roku 2004 ukončená, mám ešte 5 faktúr, ktoré sa týkaju rekonštrukcie ihriska.

kvet
18.11.05, 10:38
Ja by som v roku 2005 interným dokladom zaúčtoval sumu, ktorú si v roku 2004 nesprávne zaúčtovala na účte 420, týkajúcej sa rekonštrukcie ihriska na účty MD 042 / D 901.

anita80
18.11.05, 12:38
Odporúčam zriadiť si osobitný účet, nepoužívať na vyššie uvedený projekt depozitný účet. V účtovnej evidencii má tento účet označenie 245, tak isto ako depozitný účet.

znamena to teda, ze ked uz v uctovnictve mam ucet 243,245 pribudne mi este jedna 245 (myslim zriadena len kvoli tomu projektu) a ako to teda odlisim od 245 ktoru mam vedeny ako darovaci ucet?:confused:

kvet
21.11.05, 04:54
znamena to teda, ze ked uz v uctovnictve mam ucet 243,245 pribudne mi este jedna 245 (myslim zriadena len kvoli tomu projektu) a ako to teda odlisim od 245 ktoru mam vedeny ako darovaci ucet?:confused:

Jednoducho, analytikou k syntetickému účtu 245. Ja mám napr. takéto analytické rozlíšenie účtu 245:
- depozitný účet, v SY 13, znak 1
- darovací účet, v SY 13, znak 3
- atď...

Ivča
21.11.05, 06:38
Mňa by zaujímalo, či prostriedky, ktoré máme vložiť ako vlastné (tých 10%), môžeme dať z rozpočtových prostriedkov na prenesené kompetencie a ak áno, ako zaúčtovať prevod týchto prostriedkov z výdavkového účtu na novozriadený účet. Tie úroky sa budú odvádzať až na konci roku 2006, alebo ak tam nejaké budú už teraz, tak sa odvedú už na konci roku 2005?

Ivča
21.11.05, 08:03
Prosím Vás, vidím že máte skúsenosti s takýmito projetkami, tak mi poraďte.

anita80
21.11.05, 08:14
my tieto peniaze budeme mat z rodicovskej rady a od sponzora.mne sa nezda zeby si tam mohla dat peniaze z rozpoctu-precitasj si poriadne zmluvu--tam by to malo byt stanovene. mari sa mi ze to nesmu byt rozpoctove peniaze.

anita80
21.11.05, 08:23
Čo sa týka úrokov a poplatkov, tento osobitný účet by som dal úročiť na príjmový účet a poplatky uhrádzať z výdavkového účtu.
Ale pozor, ako príjemcovia dotácie zo ŠR, ste povinný odviesť do ŠR výnosy z osobitného účtu, kde budú tieto prostriedky poskytnuté, t.j. úrok mínus poplatok za vedenie účtu v termíne, ktorý by mal byť uvedený v zmluve. Úroky a poplatky plynúce z osobitného účtu sa dajú pekne vidieť na výpise z príjmového účtu a výdavkového účtu.[/quote]

tie úroky by sme mali podla zmluvy vyuctovat ak sa nemylim do 31.01.2007.opakujem rozpoctove peniaze nesmies pouzit!

kvet
21.11.05, 09:14
Súhlasím s "anita80", preštuduj si zmluvu, podľa môjho názoru, spolufinancovanie projektu by sa malo zabezpečiť z mimorozpočtových zdrojov a nie zo zdrojov rozpočtu.

Termín odvodu výnosov do ŠR (t.j. úrok mínus poplatok za vedenie účtu) sa realizuje v termínoch uvedených v zmluve, tzn., že určuje ich správca kapitoly, ktorý tieto prostriedky poskytuje.

Ivča
21.11.05, 10:05
Ďakujem za odpoveď, ja som si tiež myslela, že to dám z rodičovských, ale praccovníčka OcÚ ma presviedčala, že oni na takéto projekty dávajú rozpočtové prostr., že pre toho poskytovateľa sú to naše vlastné prostr.
Ešte by ma zaujímalo, ako riešite odškodnenie školských úrazov. Túto otázku som už dávala na porade, ale nikto mi zatiaľ neodpovedal. Ide mi o to, či máte uzavretú poistku s nejakou poisťovňou alebo vyplácate bolestné podľa bodového ohodnotenia zo svojho rozpočtu.

anita80
21.11.05, 10:16
my vyplacame odskodne z rozpoctu. mali sme uz dva pripady.vyplacame podla bodoveho hodnotenia na zaklade rozhodnutia skodovej komisie, ktora zaroven urci mieru zavinenia-popripade odporuci ak mal vinu aj ucitel akym podielom sa bude spoluzodpovedat. ale kedze sa u nas roztrhlo vrece s urazmi tak sme sa radsej dali poistit- jednak urazovo jednak spoluzodpovednost za skodu, tym padom vsetko riesi poistovna
k tej obci u nas viem ze moze obec " zapozicat " financie zo svojich zdrojov, ak nema skola, ale potom jej to musi skola vratit..

uctovnicka
21.11.05, 12:43
K "Digitálnym štúrovcom" - treba si riadne pozrieť rozpočet projektu, my máme uvedené, že zdroje krytia:
- z projektu Digitálne štúrovstvo ...... čiastka Sk,
- z rozpočtu školy ...... čiastka Sk,
takže si myslím, že ak to máme takto uvedené v rozpočte projektu, tak nie je problém použiť peniaze z rozpočtu školy. Uvažovala som, ako ich zaúčtovať, a zase som si prezrela rozpočet projektu - a tam mám uvedené, napr. na doplnky k PC čiastka - tá, ktorú budem financovať z rozpočtu školy, tak neviem či uvažujem správne, ale ja by som to zaúčtovala:
na výdavkovom účte: 420/232 na položku výpočtová technika,
a na darovacom účte: ????

kvet
22.11.05, 04:59
Podľa môjho názoru, nemusíš prevádzať prostriedky na spolufinancovanie projektu na osobitný účet (darovací účet). Spolufinancovanie, tak ako uvádzaš, by som uhradil z výdavkového účtu, napr. doplnky k PC a ostatné výdavky podľa projektu z osobitného účtu.

uctovnicka
22.11.05, 05:23
To je síce pravda, ale k podpisu zmluvy projektu je potrebné priložiť výpis z účtu, že sme tam spomínanú sumu z rozpočtu previedli. Len neviem,ako zaúčtujem potom čerpanie na darovacom účte....

kvet
22.11.05, 06:45
Výdavkový účet:
- predpis prevodu pr. na osobitný účet MD 420 / D 918
- zúčtovanie prevodu z výdavkového účtu MD 262 / D 232 + RK (použiť takú, na ktorej je rozpočtovaný výdavok pre spolufinancovanie projektu, napr. doplnky k PC ..., aj keď sa ešte nerealizuje skutočná úhrada výdavku)

Osobitný účet:
- príjem pr. na základe výpisu MD 245 + analytika / D 262
- čerpanie, t.j. úhrada výdavkov z osobit.účtu, napr. doplnok k PC MD 918/ D 245 + analytika

AntekaK
22.11.05, 08:23
Ahoj, mám zase ďalší problém s programom Socrates. Zajtra idú naši zamestnanci na na pracovné stretnutie do Poľska. Prostriedky sme dostali na náš účet, takže poslali EURA, pripísali nám Sk. Dnes idem do banky vybrať preddavok na pracovnú cestu, objednané máme eurá, ale na výpise bude úbytok Sk, mali by sme dostať eurá. Neviem ako to prijať do pokladnice, ako vyplatiť zamestnancom preddavky na pracovnú cestu, ako to potom účtovať. Na meste mi kázali účtovať v Sk, ale čo s tými prijatými eurami?

kvet
22.11.05, 09:22
Ahoj, možno Ti budem vedieť poradiť, len mi prosím napíš, či preddavok na zahraničnú pracovnú cestu v EURO vyberáš z účtu, na ktorý boli pripísané prostriedky z programu SOCRATES, alebo ide o nákup valút v banke. Tieto prostriedky vedieš na ako účte ? Je tam uvedená suma v EURO a aj v Sk ?

henika
22.11.05, 09:36
ahojte..kto mi vie poradit, co vsetko potrebujem na vyradovanie...potrebovala by som presny postup...alebo staci len, ked je stanovena inventarizacna komisia a potom vyradene predmety sa daju na schvalenie obecnemu uradu?

kvet
22.11.05, 09:47
Ahoj, ja postupujem tak, že inventarizačná komisia vypracuje návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku a ten dám na schválenie poslancom obecného zastupiteľstva. Na základe schváleného návrhu, vypracujem vyraďovacie protokoly a interným dokladom zaúčtujem vyradenie majetku z účtovníctva.

henika
22.11.05, 09:57
ahoj..no ja som uz sprvila vyradovacky, ked mi to obecny urad schvali, tak ake protokoly by to mali byt?
a este otazka...zostalo mi cestovne, ktore som si vlozila na prijmovy ucet, obecny urad povedal, ze zatial si ich mam nechat....a neviem ako by to malo byt spravne zauctovane..a to iste mam aj so stipendiom, ktore som vsak odviedla na ucet obecneho uradu...

ErikaVac
22.11.05, 10:03
Ahojte,
ja by som sa chcela vrátit k problematike úrokov a poplatkov. My máme úroky aj poplatky pripisované na výdavkový účet. Do dnešného dňa nás zriaďovateľ neupozornil, že máme výnosy odvádzať do ŠR. To znamená, že sme to nerobili. Čiže všetky školy v jeho pôsobnosti podľa všetkého porušujú zákon o rozpočtových pravidlách. Je mi jasné, že som spravila chybu a nemôžem viniť zriaďovateľa. Neznalosť zákona neospravedlňuje. Ale chcela by som vás poprosiť o radu ako dať do poriadku tento problém. Mám upozorniť na to hlavnú účtovníčku, ktorej odovzdávame štvrťročné uzávierky alebo jednoducho pri zúčtovaní so štátnym rozpočtom odviesť výnosy na účet zriaďovateľa. Neviem ako by to bolo správne.

AntekaK
22.11.05, 10:30
Ahoj, možno Ti budem vedieť poradiť, len mi prosím napíš, či preddavok na zahraničnú pracovnú cestu v EURO vyberáš z účtu, na ktorý boli pripísané prostriedky z programu SOCRATES, alebo ide o nákup valút v banke. Tieto prostriedky vedieš na ako účte ? Je tam uvedená suma v EURO a aj v Sk ?

Prostriedky zo SOCRATA nám pripísali na bežný účet školy - poslali eurá, banka pripísala Sk, zaúčtovala som príjem v Sk s kurzovým rozdielom, pretože banka používala iný kurz ako mám používať podľa zmluvy. Podľa zmluvy mám kurz 39,004 a poslali mi 3.920 EUR, banka mi pripísala 150.234,- a ja som účtovala príjem dotácie z eur.komisie 236/215 vo výške Sk 152.895,68 a zároveň výdavok 480/232 položka kurzový rozdiel Sk 2.661,68.
My máme bežný účet taký, že na ňom účtujeme 232 aj 236 (viem, že to tak nemá byť).
Všetko vyúčtovanie musím robiť potom tak, že budem používať kurz 39,004.
Faktúry za výdavky súvisiace s týmto programom účtujem do výdavkov, zdroj krytia mám 70 a analytické členenie. Sú vlastne v Sk, tak účtujem iba výdavky, neúčtujem nič s kurzovým rozdielom. Neviem, či som to správne pochopila, ale vlastne vyúčtujem celých 152.895,68 vyčerpaných v Sk a keď to prepočítam do toho vyúčtovania do Bratislavy v eurách, malo by mi to sedieť.

Ale teraz k tomu cestovnému. Už som doniesla peniaze z banky, z účtu odpísali Sk, na potvrdenke je výber v Sk aj v eurách, je tam dnešný kurz.
Priniesla som eurá, do obálok som rozdelila každému eurá. Môžem normálne zapísať do pokladne príjem v Sk ako je na potvrdenke a zamestnanom na výdavkovom doklade výdavok v Sk, takto by som to aj účtovala, lebo inak neviem ako?
:eek:

kvet
22.11.05, 10:35
ahoj..no ja som uz sprvila vyradovacky, ked mi to obecny urad schvali, tak ake protokoly by to mali byt?

... tak, ako dlhodobý majetok zaraďujeme do používania na základe "zaraďovacích protokolov", t.j. účtujeme na účtoch 01x alebo 02x, tak, aj pri vyradení majetku používame "vyraďovacie protokoly" - sú to tzv., interné účtovné doklady, na základe ktorých môžem vykonať účtový zápis (bez účtovného dokladu, nesmiem vykonať žiadny účtovný zápis)

a este otazka...zostalo mi cestovne, ktore som si vlozila na prijmovy ucet, obecny urad povedal, ze zatial si ich mam nechat....a neviem ako by to malo byt spravne zauctovane..a to iste mam aj so stipendiom, ktore som vsak odviedla na ucet obecneho uradu...

... nechápem prečo na príjmový účet ????, ak žiak nesplnil podmienky nároku pre vyplatenie cetovného, alebo štipka, mala si ich odviesť na účet zriaďovateľa ...

kvet
22.11.05, 10:48
Ahojte,
ja by som sa chcela vrátit k problematike úrokov a poplatkov. My máme úroky aj poplatky pripisované na výdavkový účet. Do dnešného dňa nás zriaďovateľ neupozornil, že máme výnosy odvádzať do ŠR. To znamená, že sme to nerobili. Čiže všetky školy v jeho pôsobnosti podľa všetkého porušujú zákon o rozpočtových pravidlách. Je mi jasné, že som spravila chybu a nemôžem viniť zriaďovateľa. Neznalosť zákona neospravedlňuje. Ale chcela by som vás poprosiť o radu ako dať do poriadku tento problém. Mám upozorniť na to hlavnú účtovníčku, ktorej odovzdávame štvrťročné uzávierky alebo jednoducho pri zúčtovaní so štátnym rozpočtom odviesť výnosy na účet zriaďovateľa. Neviem ako by to bolo správne.

ErikaVac, z čoho, resp. z akých prostriedkov plynú úroky, ktoré spomínaš ?
Mám pocit, že si to nepochopila správne, takže:
Podľa ust. § 7 ods. 1 písm. m) zák. č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy ...., príjmami ŠR sú aj výnosy z prostriedkov ŠR. Tzn., že právnická osoba a fyzická osoba, ktorej sa poskytli prostriedky ŠR, má povinnosť odviesť do príjmov ŠR skutočný výnos, ktorý z nich vznikol, t.j. po odpočítaní alikvotnej časti poplatkov za vedenie účtu, prípade celý poplatok za vedenie účtu, ak ich vedie na samostatnom účte.

Ak máš na mysli prostriedky z kapitoly MŠ SR na financovanie prenesených kompetencií základného školstva, tie dostávate od zriaďovateľa a on z KŠÚ, takže takúto povinnosť má len zriaďovateľ a nie škola.
Ale, ak škola - priamo, nie cez zriaďovateľa dostatne prostriedky zo ŠR, tak túto povinnosť odviesť skutočný výnos do ŠR má škola, ako príjemca transferu.

henika
22.11.05, 12:03
ahoj..no ja som uz sprvila vyradovacky, ked mi to obecny urad schvali, tak ake protokoly by to mali byt?

... tak, ako dlhodobý majetok zaraďujeme do používania na základe "zaraďovacích protokolov", t.j. účtujeme na účtoch 01x alebo 02x, t

... nechápem prečo na príjmový účet ????, ak žiak nesplnil podmienky nároku pre vyplatenie cetovného, alebo štipka, mala si ich odviesť na účet zriaďovateľa ...

no preto na prijmovy ucet, lebo peniaze som vyplatacala cez pokladnu a ked si ich rodicia neprisli prevziat, tak som ich predsa musela vratit spat..nie?..alebo potom, ako to malo byt?:confused:

Suvadova
22.11.05, 12:13
Môžem sa spýtať ako si zohnala program AZUV? Ja robím na obecnom úrade a dosť by mi pomohol. Ďakujem za info

kvet
23.11.05, 05:27
AntekaK, včera som Ti už nestihol odpovedať.
Takže, podľa § 4 ods. 7, druhej vety zákona o účtovníctve, ... peňažné prostriedky vyjadrené v cudzej mene sa účtujú v slovenskej ale aj cudzej mene. Z uvedeného vyplýva, že by si mala mať osobitnú pokladničnú knihu, t.j. "valutovú", kde zapíšeš príjem prostriedkov v EURO + v Sk a samozrejeme z tejto pokladne poskytneš zálohy na zahraničné pracovné cesty. Príjmový a výdavkový pokladničný doklad by som vystavil v sume EURO, ale aj v SK. V účtovníctve si vytvoríš analytiku k účtu 261 - valutová pokladnica a účtovať budeš samozrejeme v Sk.
Účtovné súvsťažnosti:
- príjem valút do pokladne (valutovej) MD 261 (AÚ) / D 262
- zúčtovanie bankového výpisu MD 262 / D 232 + 09.1.2.1 + 637 030
- poskytnuté zálohy na ZPC z valut.pokl. MD 335 / D 261 (AÚ)

Nezdá sa mi veľmi, To čo píšeš ohľadne používania kurzu 39,004 v účtovníctve. Ja si myslím, že tento kurz máš používať len na účely vyúčtovania prostriedkov z programu SOCRATES, ale nie na účely vedenia účtovníctva. Prepočet cudzej meny na účely "účtovnícke" je riešený ustanovením § 24 ods. 2 až 4 zákona o účtovníctve. Z uvedených ustanovení vyplýva, že ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu (§ 2 postupov účtovania) sa musí používať kurz NBS a pri nákupe a predaji valút sa používa komerčný kurz, t.j. kurz banky z ktorej valuty nakupuješ.

Bohužiaľ, nepoznám presný obsah zmluvy, ale s poukazom na vyššie uvedené, by som v účtovníctve pri prepočte cudzej meny postupoval v zmysle zákona o účtovníctve, no a pri vyúčtovaní programu, by som používal len kurz, ktorý je uvedený v zmluve.

Ešte niečo, kurzové rozdiely sa účtujú na ťarchu alebo v prospech účtu 430 a nie 480.

kvet
23.11.05, 05:32
no preto na prijmovy ucet, lebo peniaze som vyplatacala cez pokladnu a ked si ich rodicia neprisli prevziat, tak som ich predsa musela vratit spat..nie?..alebo potom, ako to malo byt?:confused:

henika, zriaďovateľ ich predpokladám poslal na výdavkový účet (alebo nie ???!!!)
Uvediem postup:
- prostr.na štipká deťom v HN od zriaďovateľa MD 232 (bez RK) / D 211
- prevod pr. do pokladne MD 262 / D 232 + FK + 637 030
- príjem do pokladne MD 261 / D 262
- odvod nevyplatených pr. na štip. z pokladne MD 262 / D 261
- príjem pr. na výdavkový účet MD 232 + FK + 637 030 / D 262
- odvod zriaď. MD 211 / D 232 (bez RK)

kvet
23.11.05, 05:35
Môžem sa spýtať ako si zohnala program AZUV? Ja robím na obecnom úrade a dosť by mi pomohol. Ďakujem za info

Super, niekto kto účtuje obec. Ja tiež účtujem aj obce, takže môžeme si pokecať o problémoch, je ich mnohóóóóóó .... :p

Odpoveď na tvoju otázku je v súkromných správach.

AntekaK
23.11.05, 06:21
Takže, podľa § 4 ods. 7, druhej vety zákona o účtovníctve, ... peňažné prostriedky vyjadrené v cudzej mene sa účtujú v slovenskej ale aj cudzej mene.

Ďakujem za odpoveď, v zápale písania som napísala zlý nákladový účet.
:)

ErikaVac
23.11.05, 06:28
ErikaVac, z čoho, resp. z akých prostriedkov plynú úroky, ktoré spomínaš ?
Mám pocit, že si to nepochopila správne, takže:
Podľa ust. § 7 ods. 1 písm. m) zák. č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy ...., príjmami ŠR sú aj výnosy z prostriedkov ŠR. Tzn., že právnická osoba a fyzická osoba, ktorej sa poskytli prostriedky ŠR, má povinnosť odviesť do príjmov ŠR skutočný výnos, ktorý z nich vznikol, t.j. po odpočítaní alikvotnej časti poplatkov za vedenie účtu, prípade celý poplatok za vedenie účtu, ak ich vedie na samostatnom účte.

Ak máš na mysli prostriedky z kapitoly MŠ SR na financovanie prenesených kompetencií základného školstva, tie dostávate od zriaďovateľa a on z KŠÚ, takže takúto povinnosť má len zriaďovateľ a nie škola.
Ale, ak škola - priamo, nie cez zriaďovateľa dostatne prostriedky zo ŠR, tak túto povinnosť odviesť skutočný výnos do ŠR má škola, ako príjemca transferu. Ahoj Kvet, ďakujem za odpoveď. Už mi je to jasné. Máš pravdu, zle som to celé pochopila, myslela som na prostriedky z MŠ SR na prenesené kompetencie, ktoré dostávame od zriaďovateľa. Ešte raz ďakujem.

henika
23.11.05, 07:25
henika, zriaďovateľ ich predpokladám poslal na výdavkový účet (alebo nie ???!!!)
Uvediem postup:
- prostr.na štipká deťom v HN od zriaďovateľa MD 232 (bez RK) / D 211
- prevod pr. do pokladne MD 262 / D 232 + FK + 637 030
- príjem do pokladne MD 261 / D 262
- odvod nevyplatených pr. na štip. z pokladne MD 262 / D 261
- príjem pr. na výdavkový účet MD 232 + FK + 637 030 / D 262
- odvod zriaď. MD 211 / D 232 (bez RK)

ahoj..dakujem za odpoved, ale preco ma byt ten prijem na vydavkovy ucet..???..ved zatial, co na zostavali neminute peniaze , tak sme ich museli v kladat na prijmovy ucet a odtial odviest zriadovatelovi...

kvet
23.11.05, 07:40
ahoj..dakujem za odpoved, ale preco ma byt ten prijem na vydavkovy ucet..???..ved zatial, co na zostavali neminute peniaze , tak sme ich museli v kladat na prijmovy ucet a odtial odviest zriadovatelovi...

... nechápem prečo na príjmový účet, veď prostriedky v pokladni sú čerpané z výdavkového účtu (podpoložka 637 030) a keď ich neminiem, tak ich odvediem na výdavkový a tým sa mi podpoložka 637 030 vynuluje...

henika
23.11.05, 09:15
... nechápem prečo na príjmový účet, veď prostriedky v pokladni sú čerpané z výdavkového účtu (podpoložka 637 030) a keď ich neminiem, tak ich odvediem na výdavkový a tým sa mi podpoložka 637 030 vynuluje...
no to ti ani ja neviem, ale takto mi to bolo povedane, ze to mam takto robit...

kvet
25.11.05, 09:39
ErikaVac, z čoho, resp. z akých prostriedkov plynú úroky, ktoré spomínaš ?
Mám pocit, že si to nepochopila správne, takže:
Podľa ust. § 7 ods. 1 písm. m) zák. č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy ...., príjmami ŠR sú aj výnosy z prostriedkov ŠR. Tzn., že právnická osoba a fyzická osoba, ktorej sa poskytli prostriedky ŠR, má povinnosť odviesť do príjmov ŠR skutočný výnos, ktorý z nich vznikol, t.j. po odpočítaní alikvotnej časti poplatkov za vedenie účtu, prípade celý poplatok za vedenie účtu, ak ich vedie na samostatnom účte.

Ak máš na mysli prostriedky z kapitoly MŠ SR na financovanie prenesených kompetencií základného školstva, tie dostávate od zriaďovateľa a on z KŠÚ, takže takúto povinnosť má len zriaďovateľ a nie škola.
Ale, ak škola - priamo, nie cez zriaďovateľa dostatne prostriedky zo ŠR, tak túto povinnosť odviesť skutočný výnos do ŠR má škola, ako príjemca transferu.

OPRAVA PRÍSPEVKU č. 471

Na základe nových informácií, opravujem svoju odpoveď v príspevku č. 471. Škola, ktorej zriaďovateľ previedol finančné prostriedky na výdavkový účet zo štátneho rozpočtu, určené na financovanie preneseného výkonu štátnej správy, má povinnosť odviesť vzniknuté výnosy (úroky mínus poplatky za vedenie účtu) na účet zriaďovateľa, ktorý ich následne spolu s výnosom zo svojho účtu, na ktorý boli poukázané tieto prostriedky odvedie do príjmov ŠR.

anita80
25.11.05, 10:35
mam otazku.. prepis pijmu zriadovatelovi 219/348,348/236 robim len u prijmov o ktorych som uctovala v prepise 315/215? a ako to mam urobit u prostriedkov na ktore nemam predpis?


ku 471: CO KED MAM POPLATKY VACSIE AKO UROKY?

anna m
25.11.05, 10:55
potrebovala by som vedieť ako zaúčtovať vrátenie mzdy.
Pracovníčka bola na NV , zamestnávateľ uhradil poistné za zamestnanca i zamestnávateľa vo výške 790,- Sk spolu - 226,- Sk za zamestnanca a 564,- za zamestnávateľa.
Neviem ako zaúčtovať vrátenie do pokladne a predpis mzdy.
Ďakujem. Anna.

ErikaVac
25.11.05, 10:56
OPRAVA PRÍSPEVKU č. 471

Na základe nových informácií, opravujem svoju odpoveď v príspevku č. 471. Škola, ktorej zriaďovateľ previedol finančné prostriedky na výdavkový účet zo štátneho rozpočtu, určené na financovanie preneseného výkonu štátnej správy, má povinnosť odviesť vzniknuté výnosy (úroky mínus poplatky za vedenie účtu) na účet zriaďovateľa, ktorý ich následne spolu s výnosom zo svojho účtu, na ktorý boli poukázané tieto prostriedky odvedie do príjmov ŠR.

Ďakujem za radu. Rozmýšľam nad tým, či je potrebné odvádzať vzniknuté výnosy na účet zriaďovateľa mesačne, alebo stačí po uplynutí rozpočtového roka prípadne polročne? Poplatky za vedenie účtov máme ďaleko vyššie ako úroky. Myslím si, že v takomto prípade bude stačiť, ak pošlem zriaďovateľovi avízo so sumou 0,-. Ale možno sa mýlim.

kvet
25.11.05, 10:59
... prepis pijmu zriadovatelovi 219/348,348/236 robim len u prijmov o ktorych som uctovala v prepise 315/215? a ako to mam urobit u prostriedkov na ktore nemam predpis?

Predpis odvodu rozpočtových príjmov (219 /348) a následný odvod týchto príjmov (348 / 236) sa vykonáva aj u príjmov, ktoré boli priamo inkasované, tzn., účtované bez predpisu (napr. 236 + EK / 215).


ku 471: CO KED MAM POPLATKY VACSIE AKO UROKY?

Pozor, podľa usmernenia MF SR sa od úrokov odpočítava len poplatok za vedenie účtu, tzn., že nie "iné poplatky", napr. za zasielanie výpisov, za transakcie atď. Ale môže sa stať, že výnos, t.j. úrok mínus poplatok za vedenie účtu je záporný a v tomto prípade sa do príjmov ŠR neodvedie nič.

kvet
25.11.05, 11:06
Ďakujem za radu. Rozmýšľam nad tým, či je potrebné odvádzať vzniknuté výnosy na účet zriaďovateľa mesačne, alebo stačí po uplynutí rozpočtového roka prípadne polročne? Poplatky za vedenie účtov máme ďaleko vyššie ako úroky. Myslím si, že v takomto prípade bude stačiť, ak pošlem zriaďovateľovi avízo so sumou 0,-. Ale možno sa mýlim.

Zriaďovateľ má povinnosť odviesť príjem z výnosov do ŠR v termíne do 10.01.2006, tzn., že RO podľa môjho názoru stačí odviesť výnos po skončení roka 2005, ak samozrejme zriaďovateľ neurčí inak.

Čo sa týka poplatkov, viď. moja odpoveď vyššie.

Ivča
26.11.05, 15:35
S ktorou poisťovňou máte uzatvorenú zmluvu a koľko platíte na žiaka?

kvet
28.11.05, 05:18
potrebovala by som vedieť ako zaúčtovať vrátenie mzdy.
Pracovníčka bola na NV , zamestnávateľ uhradil poistné za zamestnanca i zamestnávateľa vo výške 790,- Sk spolu - 226,- Sk za zamestnanca a 564,- za zamestnávateľa.
Neviem ako zaúčtovať vrátenie do pokladne a predpis mzdy.
Ďakujem. Anna.

Záleží od spôsobu účtovania predpisu a vyúčtovania bankového výpisu.
Ja účtujem nasledovne:
- predpis ZP plateného zamestnávateľom 564,- Sk MD 450 / D 336
- predpis ZP za zamestnanca, hradeného zamestnávateľom (pohľadávka voči zamestnancovi) 226 ,- Sk MD 335 / D 336
- vyúčtovanie bankového výpisu (ZP platené za zamestnanca) 226,- Sk 336 / 232 + RK pre mylné platby
- úhrada pohľadávky do pokladne 226,- Sk MD 261 / D 335
- prevod hotovsti na výdavkový účet MD 262 / D 261
- príjem na výdavkový účet MD 262 + RK pre mylné platby / D 262

Ivča
29.11.05, 07:04
Vedel by mi niekdo poradiť, ako postupovať, keď sa nám od októbra zvýšil počet žiakov v ŠKD. V zahajovacom výkaze sme uviedli 20 žiakov a od októbra, tým že sa začala krúžková činnosť, tak vznikli 2 oddelenia a počet žiakov sa zvýšil na 40. Od tohoto počtu bude závisieť prídel finančných prostriedkov, tak musíme žiadať o úpravu.

Medulienka
30.11.05, 10:40
Poskytli sme v zmysle Zásad o používaní SF zamestnancovi návratnú pôžičku zo sociálneho fondu vo výške 5 000,- Sk. Je potrebné vypočítať úroky k zdaneniu pôžičky zo SF, k tomu máme takýto vzorec: suma x 10,5 %, celé deleno 360 x počet dní pôžičky. Je to tak správne, hlavne tie percentá? Zdaňovať by sa malo vlastne zvýhodnenie, že zamestnanec neplatí z pôžičky úroky. Ďakujem za rýchlu odpoveď od Kvet.

Ivča
30.11.05, 11:08
"Ďakujem" za odpoveď, asi mám smolu.

AntekaK
30.11.05, 11:21
Vedel by mi niekdo poradiť, ako postupovať, keď sa nám od októbra zvýšil počet žiakov v ŠKD. V zahajovacom výkaze sme uviedli 20 žiakov a od októbra, tým že sa začala krúžková činnosť, tak vznikli 2 oddelenia a počet žiakov sa zvýšil na 40. Od tohoto počtu bude závisieť prídel finančných prostriedkov, tak musíme žiadať o úpravu.

Ja by som to hlásila zriaďovateľovi. Nám ten prideľuje finančné prostriedky. Nevim, kto hlási na krajský školský úrad - či zriaďovateľ alebo organizácia.

uctovnicka
01.12.05, 04:38
Upozornenie pre tých, ktorí dostali projekt "Digitálni Štúrovci" - včera na školení nám bolo povedané, že rozpočtová organizácia zriadená obcou nemôže uzatvárať zmluvy, a preto nemôže uzavrieť ani zmluvu s MDPT a preto ani účet nemôžeme otvárať my - ale obec a tá nám peniaze prevedie...

kvet
01.12.05, 05:30
Poskytli sme v zmysle Zásad o používaní SF zamestnancovi návratnú pôžičku zo sociálneho fondu vo výške 5 000,- Sk. Je potrebné vypočítať úroky k zdaneniu pôžičky zo SF, k tomu máme takýto vzorec: suma x 10,5 %, celé deleno 360 x počet dní pôžičky. Je to tak správne, hlavne tie percentá? Zdaňovať by sa malo vlastne zvýhodnenie, že zamestnanec neplatí z pôžičky úroky. Ďakujem za rýchlu odpoveď od Kvet.

Pokiaľ ste poskytli zamestnancovi pôžičku bez ohľadu na zdroj krytia (či to bolo z prostriedkov SF alebo z iných zdrojov), nepeňažným zdaniteľným príjmom pre tohto zamestnanca je úrok (celý, ak sa poskytla pôžička bezúročná), alebo časť úroku (ak zamestnanec platí nižší úrok, ako je používaný peňažným ústavom, t.j. rozdiel). Takéto zvýhodnenie sa zdaňuje počas celej doby splácania pôžičky.
Čo sa týka "percenta", je potrebné uplatňovať úrok používaný v mieste a v čase poskytnutia pôžičky podobného charakteru peňažným ústavom pre obyvateľstvo. V praxi zaužívaný spôsob je, obstarať si nejaké potvrdenie z banky (resp. z internetu), aká je výška úrokov z poskytnutých úverov pre FO - nepodnikateľov.
Čo sa týka "vzorca", je podľa môjho názoru O.K., takto počítajú úroky aj banky. Jednoducho povedané, pri výpočet úrokov, treba vychádzať zo spôsobu výpočtu, aký používajú banky.

kvet
01.12.05, 05:36
Upozornenie pre tých, ktorí dostali projekt "Digitálni Štúrovci" - včera na školení nám bolo povedané, že rozpočtová organizácia zriadená obcou nemôže uzatvárať zmluvy, a preto nemôže uzavrieť ani zmluvu s MDPT a preto ani účet nemôžeme otvárať my - ale obec a tá nám peniaze prevedie...

Huráááááá, konečne sa zobudili. Toto je správny postup !

kvet
01.12.05, 05:47
Vedel by mi niekdo poradiť, ako postupovať, keď sa nám od októbra zvýšil počet žiakov v ŠKD. V zahajovacom výkaze sme uviedli 20 žiakov a od októbra, tým že sa začala krúžková činnosť, tak vznikli 2 oddelenia a počet žiakov sa zvýšil na 40. Od tohoto počtu bude závisieť prídel finančných prostriedkov, tak musíme žiadať o úpravu.

Každú zmenu v počte prijatých vzdelávacích poukazoch je škola povinná nahlásiť svojmu zriaďovateľovi. Zriaďovateľ požiada KŠÚ o navýšenie finančných prostriedkov za vzdelávacie poukazy. Praktickú skúsenosť s tým nemám.

anita80
01.12.05, 06:48
Huráááááá, konečne sa zobudili. Toto je správny postup !

CO SU TOTO ZA ZMATKY, VSAK MY SME TAM VCERA VOLALI A NAM POVEDALI ZE ZMLUVU MAME UZATVORIT MY A UCET MAME TAKISTO ZALOZIT MY .. SOM ROZCULENA.. AKO MOZE POTOM CLOVEK PRACOVAT KED KAZDY SI TU TVRDI NIECO INE?????? a kazdy si mysli ze ma pravdu????TAK CO S TYM TERAZ KED UZ MAME UCET AJ PENIAZE NA NOM? na koho hlavu to teraz padne?:mad: :confused:

ErikaVac
01.12.05, 08:17
Presne takéto isté skúsenosti máme aj my. Dostali sme mailom inštrukcie, ktorými sa máme riadiť a postupovať podľa nich. Volala som na ministerstvo kde mi povedali, že zmena je len v tom, že musíme vyčerpať prostriedky na bežné výdavky do 31.3.2006 a na kapitálové do 31.12.2006. Všetky ostatné náležitosti v zmluve ostávajú nezmenené. Takže čo vlastne máme robiť? Čakať na ďalšie inštrukcie a výsledok bude nakoniec taký, že žiadne peniaze nedostaneme a celý projekt bude nanič?

kvet
01.12.05, 10:39
"ErikaVac" a "anita80", pokiaľ sú už zmluvy uzavreté, postupujete podľa nich a podľa inštrukcií poskytovateľa, t.j. MDPaT SR.

To moje "hurááááááááá" znamená, že poskytovateľ transferu, t.j. ministerstvo, konečne asi pochopilo zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, pretože tento zákon upravuje vzťahy medzi štátnym rozpočtom a obcou a rozpočet RO je súčasťou rozpočtu obce. Myslím, že sa to bude týkať nejakých "budúcich zmlúv".

kvet
01.12.05, 11:16
Čaute, čaute ...,
dávam do pozornosti Smernicu MŠ SR č. 17/2005 - R zo dňa 16.11.2005, ktorou sa určuje postup implementácie vzorového registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu pre školy a školské zariadenia.
Smernica je zverejnená na stránke MŠ SR.

henika
01.12.05, 12:16
ahoj..kde mam hladat tu smernicu..uz to pozeram a nikde to nevidim...

henika
01.12.05, 12:25
ahoj..kde mam hladat tu smernicu..uz to pozeram a nikde to nevidim...
uz to mam:-)

Lenuška
01.12.05, 16:45
Huráááááá, konečne sa zobudili. Toto je správny postup !

Prosím Vás aký dávate zdroj financovania - "Digitálni štúrovci"?

kvet
02.12.05, 04:50
111 - zo štátneho rozpočtu

anita80
02.12.05, 06:38
mam otazocku... mame zaplatit penale danovemu uradu / z roku 2002/. mozme to zaplatit z uctu skoly, alebo s ato nesmie.mam skusenost so socialnou poistovnou, kde som penale nesmela uhradit z uctu skoly.

kvet
02.12.05, 06:52
Penále zaplatiť musíš aj keď z účtu školy, pretože v opačnom prípade Vám hrozí exekúcia. Ale skutočnosť, prečo vznikla povinnosť zaplatiť penále, kto je za to zodpovedný a pod. treba prerokovať v škodovej komisii a samozrejme, škodová komisia rozhodne, či túto škodu (penále) zosobní zodpovednej osobe. V praxi, aj mojej sa stalo, že škodová komisia rozhodla o zosobnení penále mzdovej účtovníčke, napr. za oneskorené odvody do poisťovní, dane z príjmov, alebo nesprávne vypočítaných dávok nemocenského poistenia.

anita80
02.12.05, 10:17
[quote=kvet]Penále zaplatiť musíš aj keď z účtu školy, pretože v opačnom prípade Vám hrozí exekúcia.
a aku polozku pouzijem?

kvet
05.12.05, 05:09
a aku polozku pouzijem?

- podpoložku ekonomickej klasifikácie 637 031 - Pokuty a penále.
Ak škodová komisia rozhodne o povinnosti vrátiť penále zodpovednou osobou a túto povinnosť si splní ešte v tomto roku, vrátené penále zaúčtuješ ako kreditnú položku na výdavkovom účte, tzn., že vyššie uvedená podpoložka bude nulová. Ak zodpovedná osoba penále zaplatí až v novom roku, účtovať budeš ako príjem na príjmový účet.

ErikaVac
05.12.05, 06:07
Ak škodová komisia rozhodla o zosobnení pokuty alebo penále zodpovednej osobe a ona to uhradí v hotovosti do pokladne, urobím správne ak peniaze odvediem z pokladne na výdavkovkový účet a zaúčtujem to ako kreditnú položku? Pretože pokutu som uhradila z účtu školy a zaúčtovala som ju na podpoložku 637 031. Ďakujem

kvet
05.12.05, 08:37
"ErikaVac" presne tak, ako píšeš. :p

ErikaVac
05.12.05, 09:41
Myslím, že je potrebné spraviť aj predpis náhrady škody zamestnancovi 335/215.
Príjem do pokladnice zaúčtujem 261/335, odvod na účet 262/261 a príjem na účet 232 09121 637031/262. Bude to v poriadku, že mi ostane na 215 zaúčtovaná suma náhrady za škodu?

kvet
05.12.05, 09:58
Nie, predpis bude nasledovný: 335 / 480 (ak, si účtovala uhradené penále na tento účet)
- príjem do pokladne 261 / 335
- prevod na účet z pokladne 262 / 261
- príjem prevodu na výdavkový účet 262 09121 637031 / 262

ErikaVac
05.12.05, 10:38
Jasne, zabudla som na náklady. Veď by mi to ostalo visieť na nix. A nesedelo by mi to. Veľmi pekne ti ďakujem.

dianad
05.12.05, 12:05
Ahojte. Viete uz nieco o vzdelavacich poukazoch? Prisli uz niekomu z KSU peniaze?

ErikaVac
05.12.05, 13:05
Ahoj. Ešte neprišli ani nám. Údajne ich ešte nedostal ani kraj. Dnes sme dostali na účet peniaze na dopravné dochádzajúcim žiakom.

reapu
06.12.05, 05:33
Včera som dostala informáciu, že mesto už má vzdelávacie poukazy na 09,10,11 2005 ale na 122005 ešte nie sú.

uctovnicka
06.12.05, 05:55
Ešte k "Digitálnym Štúrovcom" - volala som na ministerstvo a pracovník mi povedal, že máme postupovať tak, aby sme neporušili zákon o rozpočtových pravidlách, t.z., že účet má vytvoriť obec.

dianad
06.12.05, 05:55
Ja som vcera tiez volala na KSU ohladom tych vzdelavacich a bola tam jedna osobka , ktora sice bola kompetentna ale nevedela ci sa dostanu VP za 4 mesiace alebo za 3 a vraj hned zajtra /cize dnes/ ich bude posielat. Co sa tyka cestovneho ja som ho dostala este v 11/2005 a teraz ho momentalne horko-tazko vyplacam, pretoze rodicia /cest vynimkam/ su taki lajdaci ze si dokonca ani nepridu po cestovne.

henika
07.12.05, 07:05
Ja som vcera tiez volala na KSU ohladom tych vzdelavacich a bola tam jedna osobka , ktora sice bola kompetentna ale nevedela ci sa dostanu VP za 4 mesiace alebo za 3 a vraj hned zajtra /cize dnes/ ich bude posielat. Co sa tyka cestovneho ja som ho dostala este v 11/2005 a teraz ho momentalne horko-tazko vyplacam, pretoze rodicia /cest vynimkam/ su taki lajdaci ze si dokonca ani nepridu po cestovne.

mam otazku ohladom vzdelavacich poukazov, moze byt rucne dopisany ten spodok na vzdelavacom poukaze...vzdelavaci poukaz od jeho drizitela prijal...:confused:

Ivča
07.12.05, 07:26
V prípade, že cestovné budem vyplácať až v januári za obdobie 9.-12.2005, prostriedky prevediem na darovací účet a zaúčtujem 211/232 ako zníženie dotácie?
K "Digitálnym štúrovcom": prečo tam budete používať zdroj financovania. Nebude sa čerpanie realizovať cez osobitný účet - darovací a to bez použitia zdroja?

kvet
07.12.05, 08:43
V prípade, že cestovné budem vyplácať až v januári za obdobie 9.-12.2005, prostriedky prevediem na darovací účet a zaúčtujem 211/232 ako zníženie dotácie?
K "Digitálnym štúrovcom": prečo tam budete používať zdroj financovania. Nebude sa čerpanie realizovať cez osobitný účet - darovací a to bez použitia zdroja?

k prvej otázke: určite nie, zostatok prostriedkov na výdavkovom účte, t.j. vrátane prostriedkov na dopravné sa na konci roka prevedú na účet zriaďovateľa, ten v zmysle novely zákona o rozpočtových pravidlách (bohužiaľ ešte nie je schválená parlamentom) ich prevedie na osobitný účet, tzn., že zostatok týchto prostriedkov neovplyvní výsledok hospodárenia a pri použití ich z osobitného účtu prevedie na svoj základný bežný účet ako príjmovú finančnú operáciu a z tohto účtu ich prevedie na výdavkový účet školy. Toto by mal byť postup v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách.

k druhej otázke: ak sú tieto prostriedky vedené na osobitnom účte školy a z tohto účtu sa realizujú výdavky, kódovanie zdrojov sa nepoužíva a tiež sa nepoužíva ani rozpočtová klasifikácia. Pre lepší prehľad sa doporučuje používanie rozpočtovej klasifikácie aj k osobitnému účtu, ale nie je povinnosť. Prostriedky vedené na osobitnom účte nevstupujú do výkazu Fin Sam 2-04.

Ivča
08.12.05, 07:27
Pýtam sa preto, lebo bola u nás auditorka a tá najprv povedala, že sa to vráti na obec ako vy hovoríte, ale potom nám dodatočne telefonovala, že to nemôže ísť na obec, lebo by sa nám už nemuseli vrátiť, lebo by išli do nejakého fondu a mohli by sa použiť len ako kap.výdavky.
Ešte k "Digitálnym štúrovcom": mám výpis z účtu (darovacieho) kde mám poplatky za ved.účtu 60 Sk a úrok 0,33 Sk. Je možné tieto poplatky vrátiť z výd. účtu. Ak áno tak vo výške 60 Sk, alebo 59,67 Sk (60-0,33).

kvet
08.12.05, 07:43
K prvej časti: v parlamente je návrh novely zákona o rozpočtových pravidlách (predpokladám, že bude schválený do 31.12.2005), ktorý práve rieši tento problém, t.j. spôsob, ktorý som uviedol vyššie. Podľa uvedeného návrhu, nevyčerpané prostriedky zo ŠR (s výnimkou miezd a odvodov) neovplyvnia výsledok hospodárenia, tzn., že nebudú tvoriť prebytok hospodárenia, ktorý sa môže použiť len na financovanie kap. výdavkov a na splácenie návratných fin.výpomocí. Tieto nevyčerpané prostriedky musí zriaďovateľ použiť len na účel na ktorý boli poskytnuté, tzn., že ich prevedie RO - škole na financovanie dopravy žiakov.
K druhej časti: Podľa môjho názoru áno, je možné ich previesť na darovací účet, t.j. len rozdiel 59,67 Sk.

Ivča
08.12.05, 08:43
Ďakujem za odpoveď, ste super.

uctovnicka
09.12.05, 12:46
Ahojte všetci! Prosím Vás máte informácie o tom, že peniaze zo vzdelávacích poukazov nemôžeme používať na úhradu energií? Resp., že ich môžeme použiť iba na odmeny, príp. nákup pomôcok,....?

Mackovka
10.12.05, 10:07
Ako zaúčtovať v RO platby do doplnkovej dôchodkovej poisťovne?

AntekaK
12.12.05, 07:14
...

Pozor, podľa usmernenia MF SR sa od úrokov odpočítava len poplatok za vedenie účtu, tzn., že nie "iné poplatky", napr. za zasielanie výpisov, za transakcie atď. Ale môže sa stať, že výnos, t.j. úrok mínus poplatok za vedenie účtu je záporný a v tomto prípade sa do príjmov ŠR neodvedie nič.
Poplatok za vedenie účtu sme mali do mája účtovaný na výpise osobitne. Do mája mi je jasné, koľko je teda za vedenie účtu. Ale potom sme k účtu uzavtorili zmluvu, obyčajný podnikateľský účet sa zmenil na flexibiznis konto, za ktorý sú poplatky vyčísľované jednou sumou 405,- (je to ako paušál na telefóne) a teraz neviem ako mám počítať rozdiel medzi úrokami a poplatkami za vedenie účtu. Aký máte na to názor Vy? Ďakujem.

A ešte jedna otázka: máme faktúru za vybudovanie systému vlastného ohrevu teplej vody. Je to kapitálový výdavok, mám to dať na položku 717002 - rekonštrukcia a modernizácia?

kvet
13.12.05, 05:14
Ahojte všetci! Prosím Vás máte informácie o tom, že peniaze zo vzdelávacích poukazov nemôžeme používať na úhradu energií? Resp., že ich môžeme použiť iba na odmeny, príp. nákup pomôcok,....?

Takúto informáciu nemám. Podľa môjho názoru je rozumnejšie používať prostriedky za vzdelávacie poukazy na financovanie odmien a materiálno-technického vybavenie záujmového vzdelávania. Lepšie sa to preukazuje v prípade kontroly.

kvet
13.12.05, 05:17
Ako zaúčtovať v RO platby do doplnkovej dôchodkovej poisťovne?

- predpis príspevku zamestnávateľa do DDP MD 450 / D 336
- pri vyúčtovaní použiješ položku EK 627 - príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní

kvet
13.12.05, 05:31
Poplatok za vedenie účtu sme mali do mája účtovaný na výpise osobitne. Do mája mi je jasné, koľko je teda za vedenie účtu. Ale potom sme k účtu uzavtorili zmluvu, obyčajný podnikateľský účet sa zmenil na flexibiznis konto, za ktorý sú poplatky vyčísľované jednou sumou 405,- (je to ako paušál na telefóne) a teraz neviem ako mám počítať rozdiel medzi úrokami a poplatkami za vedenie účtu. Aký máte na to názor Vy? Ďakujem.

A ešte jedna otázka: máme faktúru za vybudovanie systému vlastného ohrevu teplej vody. Je to kapitálový výdavok, mám to dať na položku 717002 - rekonštrukcia a modernizácia?

K prvej otázke, podľa môjho názoru poplatok za vedenie účtu si banky účtujú paušálnou sumou, napr. my máme bankové účty vedené v Dexia Banka Slovensko a.s. a tá si ku každému účtu na konci mesiaca účtuje poplatok za vedenie účtu 60,- Sk (paušál bez ohľadu na počet položiek na účte za daný mesiac). Takže, ak si vieš zistiť v banké akú majú sadzbu za vedenie účtu, ja by som použil túto sadzbu.
AntekaK, myslíš si, že máš vyššie úroky ako poplatok za vedenie účtu a tým vykážeš nejaký výnos do ŠR ????
Apropó, ak sú na tom účte, kde sú vedené aj iné finančné prostriedky, napr. na originálne kompetencie, treba úroky a aj poplatok pomerne upraviť.

K druhej otázke, okrem toho, či sa jedná o rekonštrukciu, resp. modernizáciu, musíš posúdiť aj jej hodnotu, tzn., jej hodnota v rozpočtovom roku misí byť vyššia ako 30 000,- Sk.

AntekaK
13.12.05, 07:50
K druhému: hodnota 127.000,- - nevedela som akú položku. Účtovala som to takto:
1. faktúra 042/321 4
2. úhrada fa 321 4/23209121717002
3. zaradenie 021/042
2111/901
Mohlo by to tak byť? Ďakujem za odpoveď.

anita80
13.12.05, 08:16
[k druhému: hodnota 127.000,- - nevedela som akú položku. Účtovala som to takto:
1. faktúra 042/321 4
2. úhrada fa 321 4/23209121717002
3. zaradenie 021/042
2111/901
Mohlo by to tak byť? Ďakujem za odpoveď.[/quote]

chcem sa ta opytat: vy ste mali od zriadovatela na tento rok pridelene kapitalove vydavky? ak ste nemali nemozes to uctovat ako kapitalovy vydavok.... ale ak ste amli potom je to OK

AntekaK
13.12.05, 08:18
Dostali sme prostriedky na kapitálové výdavky. Ďakujem.
Keď sme už pri tom, odovzdali nám to 30.11.2005. Zaradila som to na 021 s týmto dátumom, aj som to začala odpisovať už v 11.mesiaci. Myslím si, že by to tak malo byť, ale nie so si úplne istá, čo vy na to?

anita80
13.12.05, 08:29
suhlasim...

kvet
13.12.05, 08:32
Súhlasím so spôsobom účtovania aj s odpisovaním.

AntekaK
13.12.05, 08:49
ďakujem, .... môžem pokračovať ďalej :)

AntekaK
15.12.05, 08:11
Ahojte, máte niekto triedy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov a preplácalo Vám nákup učebníc Ministerstvo školstva? Neviem ako to zaúčtovať. My sme uhradili faktúru za učebnice, účtovala som to ako bežný výdavok na nákup učebníc 410/23209121633009, potom sme žiadali ministerstvo o refundáciu, poslali nám na účet uhradenú čiastku. Najskôr som myslela, že to zaúčtujem ako storno pôvodného výdavku, ale teraz som začala váhať, či je to správne.
:confused:

kvet
15.12.05, 08:16
Ahoj, síce nemáme triedy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov, ale ja by som to účtoval tak, ako si napísala, t.j. vzájomným zápočtom (refundácou), pretože nešlo o transfer (ten by musel ísť cez zriaďovateľa).

AntekaK
15.12.05, 08:59
Ďakujem za odpoveď, ešte by som sa chcela spýtať, ako mám zaúčtovať odvod tých výnosov z úrokov. Vyšlo mi, že úroky sú vyššie ako poplatky za vedenie účtu?

ErikaVac
15.12.05, 10:06
Ahojte. Prajem pekný deň. V zákone o rozpočtových pravidlách v §23 ods.1 písm.j je ustanovené, že rozpočtová organizácia je oprávnená prekročiť rozpočtový limit výdavkov o tieto prostriedky.Jedná sa o poplatok za ŠKD. Dnes nám zriaďovateľ oznámil, že tieto prostriedky sú jeho príjmami a on bude rozhodovať ako a ktorá organizácia tieto prostriedky použije. Mne sa to zdá nespravodlivé a aj ma to dosť vytočilo (možno neoprávnene), že nám zriaďovateľ nepovolí prekročiť rozpočtový limit výdavkov o tieto prostriedky a pridelí ich niekomu inému. Zriaďovateľ tvrdí, že tak koná v zmysle zákona. Je tento postup správny? Ja si myslím, že sa na nás vzťahuje zákon č. 523/2004. A keď zriaďovateľ rozhoduje aj o príjmoch ŠKD nemal nás vopred usmerniť, že tieto príjmy nám nevráti? My sme s nimi počítali, pretože na prevádzku ŠKD (náklady za energie, učebné pomôcky a podobne) nám nedovolil zriaďovateľ rozpočtovať žiadne finančné prostriedky. Ďakujem

kvet
15.12.05, 11:02
Ahojte. Prajem pekný deň. V zákone o rozpočtových pravidlách v §23 ods.1 písm.j je ustanovené, že rozpočtová organizácia je oprávnená prekročiť rozpočtový limit výdavkov o tieto prostriedky.Jedná sa o poplatok za ŠKD. Dnes nám zriaďovateľ oznámil, že tieto prostriedky sú jeho príjmami a on bude rozhodovať ako a ktorá organizácia tieto prostriedky použije. Mne sa to zdá nespravodlivé a aj ma to dosť vytočilo (možno neoprávnene), že nám zriaďovateľ nepovolí prekročiť rozpočtový limit výdavkov o tieto prostriedky a pridelí ich niekomu inému. Zriaďovateľ tvrdí, že tak koná v zmysle zákona. Je tento postup správny? Ja si myslím, že sa na nás vzťahuje zákon č. 523/2004. A keď zriaďovateľ rozhoduje aj o príjmoch ŠKD nemal nás vopred usmerniť, že tieto príjmy nám nevráti? My sme s nimi počítali, pretože na prevádzku ŠKD (náklady za energie, učebné pomôcky a podobne) nám nedovolil zriaďovateľ rozpočtovať žiadne finančné prostriedky. Ďakujem

Zriaďovateľ nemá určite pravdu. Treba si len poriadne prečítať citované ustanovenie a poriadne sa zamyslieť nad jeho obsahom. V ustanovení sa hovorí " RO je oprávnená prekročiť limit rozpočtových výdavkov ...", tzn., že má právo (pre porovnanie, podľa zákona č. 305/1995 o rozpočt.prav. platného do 31.12.2004, RO mohla prekročiť limit). Z uvedeného vyplýva, že RO už nemusí žiadať zriaďovateľa o povolené prekročenie, ale prekočiť výdavky má právo. Vzhľadom na to, že ide o fyzický presun prostriedkov, mala by RO oznámiť výšku dosiahnutých príjmov uvedených v § 23 zákona (napr. avízom, my to tak aj robíme), previesť prostriedky a na základe tohto zriaďovateľ musí poukázať tieto prostriedky na výdavkový účet.

ErikaVac
15.12.05, 13:25
Ďakujem za odpoveď. Ja to chápem presne takto isto. Ale zriaďovateľ sa vraj riadi zákonom č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy § 5, ods. 1, písm. b.Takže som v rozpakoch, ktorým zákonom sa má rozpočtovka riadiť.

kvet
19.12.05, 07:57
Ďakujem za odpoveď. Ja to chápem presne takto isto. Ale zriaďovateľ sa vraj riadi zákonom č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy § 5, ods. 1, písm. b.Takže som v rozpakoch, ktorým zákonom sa má rozpočtovka riadiť.

Zákon č. 583/2004 Z.z. má subsidiárnu pôsobnosť vo vzťahu k zákonu č. 523/2004 Z.z., tzn., že to čo neupravuje zákon č. 523/2004 Z.z. upravuje zákon č. 583/2004 Z.z., alebo to upravuje inak. Vyplýva to z ustanovenia § 1 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. podľa ktorého, na obce a VÚC a nimi zriadené RO a PO ako súčasti sektora verejnej správy sa vzťahuje osobitný predpis, t.j. zákon č. 523/2004 Z.z. s odchýlmai uvedenými v zákone č. 583/2004 Z.z. Hlavný je zákon 523/2004 Z.z.
Hospodárenie RO v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí neupravuje zákon č. 583/2004 Z.z. vôbec, tzn., že na hospodárenie RO platia v plnom rozsahu ustanovenia zákona č. 523/2004 Z.z. a to aj § 23, ktorý pojednáva o osobitostiach rozpočtového hospodárenia RO.
Ustanovenie (§ 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z.), ktorým argumentuje zriaďovateľ pojednáva o tom, čo je príjmom rozpočtu obce a sú to aj príjmy z činnosti RO, pretože rozpočet RO je súčasťou rozpočtu obce. Príjmy uvedené v § 23 zák. 523/2004 Z.z. sú súčasťou rozpočtu RO a tým aj obce, to však neznamená, že zriaďovateľ to oprávňuje na rozhodnúť o ich použití na iný účel, resp. ich použití inou RO, ktorá tieto príjmy nedosiahla.

anita80
19.12.05, 09:41
mam otazku, na skoleni v martine nam ovorili ako uctovat uroky,232/379
poplatky 379/232 mam otazku: ked som doteraz uctovlal na 215/236 a chcela by som to teraz preuctovat... znamena to ze ak mam napr urok 1500 a poplatky 4 000 sk zostane mi ten rozdiel trcat na 379, co s tym potom? ved to budem stale tlacit pred sebou do dalsich rokov alebo sa mylim?

kvet
20.12.05, 06:09
mam otazku, na skoleni v martine nam ovorili ako uctovat uroky,232/379
poplatky 379/232 mam otazku: ked som doteraz uctovlal na 215/236 a chcela by som to teraz preuctovat... znamena to ze ak mam napr urok 1500 a poplatky 4 000 sk zostane mi ten rozdiel trcat na 379, co s tym potom? ved to budem stale tlacit pred sebou do dalsich rokov alebo sa mylim?

Lektorka na školení mala na mysli účtovanie výnosu z úrokov podľa § 7 ods. 1 písm. m) zák. 523/2004 Z.z. Význam takto účtovať má len v tedy, ak je predpoklad, že úroky z poskytnutých prostriedkov zo ŠR sú budú, resp. sú vyššie ako poplatok za vedenie účtu. V opačnom prípade takéto účtovanie nemá význam.
Uvediem príklad: kreditný úrok z poskytnutých prostriedkov zo ŠR (transferu z KŠÚ) je 1.000 Sk, poplatok za vedenie účtu je 500,- Sk, daň z úrokov je 100,- Sk. Kreditné úroky sú pripisované na príjmový účet a poplatky banke sú odpisované z výdavkového účtu.
Účtovací predpis:
pripísaný úrok na príjmový účet: MD 236 + EK pre mylnú platbu / 379
prevod úrokov na výdavkový účet: MD 262 / 236 + EK pre mylnú platbu
príjem úrokov na výd. účet: MD 232 + RK pre mylnú platbu / 262
zúčtovanie poplatku za vedenie účtu: MD 379 / 232 + 09121+637012
zúčtovanie dane z úroku: MD 379 / 232 + 09121+637035

Na účte 379 bude zostatok 400,- Sk, čo bude predstavovať výnos z prostriedkov poskytnutých zo ŠR a tento výnos škola odvedie zriaďovateľovi:
- odvod výnosu zriaďovateľovi: MD 379 / 232 + RK pre mylnú platbu

Ale pozor, ešte raz, ak máte aj iné prostriedky (t.j. nie len zo ŠR), úroky ako aj poplatok za vedenie účtu musíte rozdeliť alikvotne. Ako, to však žiadny právny predpis neustanovuje.

Zhrnutie: ešte raz, ak máte predpoklad, resp. viete, že z prostriedkov zo ŠR nebudete mať žiadny výnos, tzn., že poplatok za vedenie účtu + daň z úroku bude vyšší ako úrok, nie je dôvod účtovať vyššie uvedeným spôsobom, pretože by ste to museli znova preúčtovať na rozpočtové príjmy a výdavky.

anita80
20.12.05, 07:48
dakujem kvet, ale teda znamena to, ze mozme tie uroky nadalej uctovat 215/236? a poplatky 420/232RK?

kvet
20.12.05, 08:07
Áno, tak ako píšeš, až na malú kozmetickú chybičku a to, že poplatky za vedenie účtov sa účtujú na nákladový účet 430 - Finančné náklady.

ErikaVac
20.12.05, 08:34
Ahojte. Ja mám aj úroky aj poplatky pripisované na výdavkový účet. Poplatky účtujem 430/232 09121 637012 a úroky takým istým zápisom ale suma je mínusová. Mala som aj kontrolu a nevytkla mi to. Je aj tento spôsob účtovania správny, alebo by som si to mala opraviť? Zmluvy s bankou o uzavretí účtov sú postavené tak, že všetky poplatky a úroky zo všetkých účtov, ktoré škola má uzavreté sa pripisujú na výdavkový účet.

kvet
20.12.05, 08:41
Ahoj ErikaVac, našej škole tiež banka pripisuje úroky na výdavkový účet. Tiež som to do konca roka 2004 účtoval presne tak ako píšeš. Keďže tento spôsob nie je v súlade so zákonom o RP rozhodli sme sa, že úroky budeme prevádzať mesačne na príjmový účet. Účtovanie je nasledovné:
- príjem kreditných úrokov na výdavkový účet: MD 232 + RK mylná platba / D 379
- odvod úrokov v výdavkového účtu: MD 262 / D 232 + RK mylná platba
- príjem na príjmový účet: MD 236 + EK 242 / D 262
- zúčtovanie príjmov: MD 379 / D 215
- a ďalej následný predpis a prevod zriaďovateľovi

ErikaVac
20.12.05, 09:39
Ďakujem. Myslím si, že by bolo správne urobiť prevod za celý rok ešte teraz v decembri, aby to bolo v súlade so zákonom o RP. Účtovným obdobím je celý kalendárny rok a opravy sa dajú ešte urobiť, však? Ten predpis zriaďovateľovi je taký istý pri úrokoch ako pri odvode príjmov za ŠKD?

kvet
20.12.05, 11:00
K prvej otázke: áno
K druhej otázke: áno

ErikaVac
20.12.05, 11:59
Ďakujem. Krásny deň

Ivča
10.01.06, 05:08
Vrátila by som sa k projektu "Digitálny Štúrovci". Vrámci tohto projektu budeme robiť počítačové kurzy pre skupiny obyvateľov ako ženy na materskej, dôchodci ... Tieto kurzy budú viesť naši učitelia. Akým spôsobom by mohli byť odmeňovaný. Pracujú na 100% úväzok, majú aj DoVP na vzdel. poukazy. Na tieto kurzy musí s nimi buť uzatvorená prac.zmluva alebo môžu to mať vyplatené formou odmeny? Vedel by mi niekto v tomto poradiť?
Ďakujem!

ErikaVac
10.01.06, 10:19
Ahoj Kvet, chcem Ťa poprosiť o radu. Neviem si poradiť, pretože tento problém je pre mňa nový. Na konci roka 2005 som dostala usmernenie, že nevyčerpané rozpočt. prostriedky mám vrátiť na účet zriaďovateľa a ten nám ich na začiatku roka 2006 vráti na výdavkový účet školy s tým, že ich musíme vyčerpať do konca marca na stanovený účel. Podľa tohto usmernenia som postupovala. Ale neviem ako ďalej s účtovaním. Je správny takýto postup
MD 211 / D 232 7 ? A čo urobím s rozpočtom? Upravím ho a znížim o nevyčerpané finančné prostriedky, alebo mi ostanú na podpoložkách nevyčerpané finančné prostriedky? Lebo logicky mi dáva, že nebolo 100% čerpanie ak prenášam prostriedky do budúceho kalendárneho roka. Ja viem, že je tých otázok veľa, ale robím koncoročnú závierku, nechcem ju pobabrať a neviem sa ďalej pohnúť lebo neviem ako na to. Veľmi pekne ďakujem za každú radu.

kvet
11.01.06, 05:32
Ahoj Erika, usmernenie o ktorom píšeš vychádza z ustanovenia § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy podľa ktorého, účelovo určené nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu možno použiť aj v nasledujúcom rozpočtovom roku do 31.03. s výnimkou miezd, platov, služobných príjmov a OOV. Postup prevodu a použitia týchto prostriedkov je uvedený v novele zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy účinnej od 01.01.2006, ktorá podľa prechodného ustanovenia sa vzťahuje aj na usporiadanie výsledkov rozpočtového hospodárania za rok 2005.
Postupovala si pri prevode správne a zúčtované to máš tiež správne. Rozpočet za rok 2005 nesmieš zmeniť !!! Musí zostať taký, ako bol schválený vrátane jeho zmien, aj keď jeho čerpanie nebude 100 %, uvediem prečo. Obec tieto prostriedky mala v roku 2005 previesť na svoj osobitný účet (nie mimorozpočtový)! Po koncoročnej uzávierke tieto prostriedky budú tvoriť "ako by prebytok", no nebude to skutočný prebytok, pretože sa z prebytku hospodárania vylúčia. O nevyčerpané prostriedky mohla škola zostaviť aj schodkový bežný rozpočet, ale len do výšky týchto prostriedkov. V novom roku, t.j. 2006 ich obec prevedie z osobitného účtu na svoj základný bežný účet ako príjmovú finančnú operáciu a následne ich prevedie na výdavkový účet školy. Škola ich môže použiť len na bežné výdavky do konca marca, s výnimkou miezd, platov, služobných príjmov a OOV. V účtovníctve a vo finančnom výkaze budú v roku 2006 rozlíšené iným kódom zdroja a to 131 - nevyčerpané prostriedky zo ŠR.
Postačuje také vysvetlenie ???