PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Dohoda o zrušení vecného bremena, zápis do katastraTitania
16.04.07, 08:30
Ahojte nevie mi niekto poradiť nejaký vzor na dohodu o zrušení vecného bremena a zápis do katastra. Potrebujem vymazat z listu vlastníctva vecné bremeno kôli hypotéke.Ďakujem !

Voglein
18.04.07, 15:21
zaleži na druhu vecného bremena:
najjednoduchsia moznost je ak je to vecné bremeno dozivotného užívania a a osoba v prospech ktorej je zriadené uz zomrela :P v tom pripade staci len umrtny list. pokial dotycna osoba este zije je nutne spisat klasicku zmluvu v ktorej sa daného práva zrieka

Titania
20.04.07, 12:57
Dakujem za odpoved. Osoba ešte žije a je ochotna podpísať mi zmluvu, ale vo vzoroch zmluv som našla iba Zmluvu o zrušení vecného bremena podla § 151p OZ , ale je tam všade napísaný dôvod na základe čoho sa to vecné bremeno ruší. Ja mam dôvod, že chcem úver z banky. Neviem či to na kataster stačí. Potrebujem radu či mi stačí dohoda o zrušení vecného bremena, kde sa dôvod neuvádza a či mi na základe toho kataster to vecné bremeno vymaže. Bola som sa spýtať za notárom a ten mi zahlásil, že mi zmluvu napíše, ale bude to stáť od 2,5-5tis. A to sa mi zdá priveľa.

Voglein
25.04.07, 15:49
Dôvodom je predsa suhlas oprávneného z vecného bremena so zrusenim práva dozivotného uzivania. to ako dôvod staci. takze staci spisat dohodu pricom ako dovod uvedies: suhlas so zrušením oprávneného z vecného bremena

Titania
27.04.07, 07:13
Dakujem :)

Voglein
29.04.07, 10:10
Nemáš za čo. práve nato vznikla PORADA.

janka_bmp
10.06.07, 12:20
Ahojte, my s manželom máme podobný problém. Vecné bremeno z listu vlastníctva už máme vymazané, avšak predávajúci (ide o mojich starých rodičov), chcú s nami spísať čestné prehlásenie, že im to doživotné právo necháme. Môžem poprosiť o nejaký vzor ako to napísať. Ďakujem. Tiež si berieme hypotéku na danú nehnuteľnosť.

rada
10.06.07, 14:55
Ahojte, my s manželom máme podobný problém. Vecné bremeno z listu vlastníctva už máme vymazané, avšak predávajúci (ide o mojich starých rodičov), chcú s nami spísať čestné prehlásenie, že im to doživotné právo necháme. Môžem poprosiť o nejaký vzor ako to napísať. Ďakujem. Tiež si berieme hypotéku na danú nehnuteľnosť.
Z právneho hľadiska pre starých rodičov má čestné prehlásenie iba hodnotu papiera s ktorým by v prípadnom spore neuspeli. V prípade doživotného práva na bývanie pri dare, prevode nehnuteľnosti... má svoju hodnotu práve vecné bremeno zapísané na LV medzi ťarchami.

Brano P
30.11.07, 18:26
Zdravím.

Našiel som Váš príspevok, že hľadáte vzor na dohodu o zrušení vecného bremena. Podarilo sa Vám nieč zohnať? Ak áno, môžem Vás poprosiť o zaslanie tohto vzoru? ďakujem pekne

k.i.n.o.
30.11.07, 18:58
Zmluva o zrušení vecného bremenauzatvorená podľa § 151p Občianskeho zákonníka

I.

Oprávnená z vecného bremena:


(ďalej iba oprávnená z vecného bremena)

Povinný z vecného bremena:


(ďalej iba povinný z vecného bremena)

vyhlasujú, že sú plne spôsobilí na právne úkony a uzatvárajú tútozmluvu o zrušení vecného bremena:II.


l/ Povinný z vecného bremena je titulom XY zmluvy so zriadením vecného bremena zo dňa ................. vlastníkom nehnuteľného majetku: ............................
2/ Predmetnou XYzmluvou so zriadením vecného bremena zo dňa ..................... bolo zároveň v prospech oprávnenej z vecného bremena zriadené vecné bremeno spočívajúce v jej práve doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti špecifikovanej v Čl.II, bod č.l/ tejto zmluvy.III.


l/ Pretože dôvody, z ktorých bolo vecné bremeno v prospech oprávnenej z vecného bremena zriadené už pominuli, oprávnená z vecného bremena a povinný z vecného bremena sa dohodli, že vecné bremeno zriadené XY zmluvou sa dňom podpísania tejto zmluvy zrušuje.
2/ Oprávnená z vecného bremena a povinný z vecného bremena sa dohodli, že vecné bremeno sa zrušuje bezplatne.
3/ Právne účinky zániku práva zodpovedajúceho vecnému bremenu nastanú vkladom do katastra nehnuteľností.

IV.


Účastníci tejto zmluvy vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá po vzájomnej dohode podľa ich práva a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, na znak čoho ju v šiestich vyhotoveniach vlastnoručne podpísali.V.


Ostatné právne vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, v znení platnom v čase jej podpísania účastníkmi zmluvy.V ................., dňa .......................
................................................. .................................................
oprávnená z vecného bremena povinný z vecného

k.i.n.o.
30.11.07, 19:03
Trochu to rozhodilo, keď som to tam nakopíroval, ale snáď je to ako-tak zrozumiteľné.
Treba k tomu vyhotoviť Návrh na zrušenie vecného bremena, priložiť 4x Zmluvu o zrušení vecného bremena, podpisy oprávneného z vecného na zmluvách úradne overiť.

Brano P
03.12.07, 18:14
Ďakujem pekne!!!

zapalka
21.01.09, 10:31
Chcela by som sa opytat ci je potrebné overit podpisy oprávneného aj povinného z vecného bremena alebo stačí len opravneneho.

Dakujem

aksas2
21.01.09, 10:40
Chcela by som sa opytat ci je potrebné overit podpisy oprávneného aj povinného z vecného bremena alebo stačí len opravneneho.

Dakujem
stačí podpis oprávneného

zapalka
21.01.09, 12:37
Este by som sa chcela spytat ci nemate Návrh na zrušenie vecného bremena, alebo kde by som ho mohla najst... Dakujem.

katojka
25.06.09, 19:09
Ahojte,moc prosim o radu.ideme kupovat pozemok a na katastry som nasla,ze je tam vecne bremeno.ako sa to ma napisat do zmluvy ked ho tam nechceme popripade musi sa tam napisat a prist podpisat osoba,ktora tam ma to bremeno?velmi pekne dakujem

Marína
25.06.09, 20:55
Ahojte,moc prosim o radu.ideme kupovat pozemok a na katastry som nasla,ze je tam vecne bremeno.ako sa to ma napisat do zmluvy ked ho tam nechceme popripade musi sa tam napisat a prist podpisat osoba,ktora tam ma to bremeno?velmi pekne dakujem
Ak dotyčná osoba žije, musíte spísať dohodu o zrušení vecného bremena. Nájdeš tu http://www.porada.sk/581430-post10.html
Ak už nežije, čítaj tu http://www.porada.sk/449323-post2.html
Celá téma tu http://www.porada.sk/t50389-dohoda-o-zruseni-vecneho-bremena-zapis-do-katastra.html

Chobot
26.06.09, 06:46
Ahojte,moc prosim o radu.ideme kupovat pozemok a na katastry som nasla,ze je tam vecne bremeno.ako sa to ma napisat do zmluvy ked ho tam nechceme popripade musi sa tam napisat a prist podpisat osoba,ktora tam ma to bremeno?velmi pekne dakujem

Bolo by dobré napísať, čoho sa týka to vecné bremeno. Vecné bremeno je široký pojem, jeho obsah môže byť rôzny, napr. právo prechodu pozemkom, právo doživotného užívania, záložné právo, predkupné právo...

Vecné bremeno môže zrušiť len ten, kto je vecným bremenom poctený, teda v prospech koho je vecné bremeno zriadené. Pokiaľ vecné bremeno nie je zrušené, tak prevodom nehnuteľnosti prechádza na nového majiteľa.

katojka
26.06.09, 11:02
Je to doživotne pravo rodičov majitela pozemku.Chcem sa spytta či mame napisat tu dohodu o zrušenie vecneho bremena zvlašt alebo to možme zahrnut v kupno predajnej zmluve?A musia tam byt podpisany aj ti jeho rodičia ktory su tym vecnym bremenom?Moc dik

hanelie
26.06.09, 11:19
samostatná dohoda o zrušení vecného bremena / ako príloha ku KPZ - predkladá sa na vklad do katastra /- podpisúje ten, na koho / koho sa týka/ je vecné bremeno zriadené , ako už vyššie písal chobot

katojka
26.06.09, 11:26
A stači mi to napisat,ist na matriku dat overit podpisy a potom to spolu s KPZ dat na kataster neytreba to tam davat zvlašt?Dik

katojka
26.06.09, 11:38
A stači mi to napisat,ist na matriku dat overit podpisy a potom to spolu s KPZ dat na kataster netreba to tam davat zvlašt pred podanim KPZ?Dik

hanelie
26.06.09, 11:45
odporúčam navšíviť priamo notára aj pre KPZ aj pre dohodu o vecnom bremene - tak budete mať istotu, že je všetko o.k.

katojka
26.06.09, 11:48
hej idem to davat pisat pravničke len jeto cez znamu tak neviem sa až tak informovat ako to ide.Napiše nam KPZ aj zmluvu o zrušeni bremena a potom sa to dava spolu na ten kataster?len toto ma zaujima.

hanelie
26.06.09, 11:53
áno, spolu sa podáva - zmena majiteľa nehnuteľnosti a zároveň zrušenie vecného bremena -
iné by bolo ak by zrušenie vecného bremena inicioval terajší majiteľ - vtedy by sa tento návrh / dohoda / podal pred prevodom na vás ako nových majiteľov

treba prispôsobiť podľa druhu vecného bremena
pozri tu: http://www.porada.sk/566743-post2.html

katojka
26.06.09, 11:57
Možno už budem vyzerat ako uplne nevzdelana,ale ja som v tomto uplne mimo :-((ešte chcem poprosit o vysvetlenie pri vzore o zrušenie bremena. Opravneny: .tam dame meno (kto je bremenom pocteny) a Povinny:...tam dame meno terajšieho majitel???

hanelie
26.06.09, 12:03
oprávnený - ten na koho / v čí prospech / je bremeno zriadené

povinný je ten, kto musí strpieť toto bremeno , v tejto chvíli je to aktuálny majiteľ nehnuteľnosti

katojka
26.06.09, 12:25
Lenže o zrušenie ideme žiadat my ako buducui majitel..tak tam dame seba??

hanelie
26.06.09, 13:34
zmluvu o zániku vecného bremena na nehnuteľnosti môže uvavrieť len povinný / majiteľ nehnuteľnosti a oprávnený / ten , v koho prospech je VB priznané // táto zmluva musí prejsť katastrom
ty nie si aktuálny majiteľ nehnuteľnosti, tak nemôžeš takúto zmluvu uzavrieť

inak VB na nehnuteľnosti prechádza na nového vlastníka

mimochodom ak by oprávnení / ý/ nesúhlasil so zrušením VB -/ ak sa viaže na nehnuteľnosť / asi by to bol problém

lassithi
29.03.10, 13:36
Ahojte,
koncom minuleho roka (november 2009) sme uzavreli zluvu o vecnom bremene na dozitie s manzelovou matkou. Zmluvu sme uzatvarali u notara, ale bohuzial nas neupozornil, ze nam na zaklade tejto zmluvy neposkytnu hypoteku (hoci vedel, ze si ju chceme brat):mad::mad::mad:
Chcem sa opytat, ci je mozne v takomto kratkom casovom odstupe poziadat o zrusenie tohto vecneho bremena, ak matka suhlasi?????
Dakujem

riccado
29.03.10, 14:14
Ahojte,
koncom minuleho roka (november 2009) sme uzavreli zluvu o vecnom bremene na dozitie s manzelovou matkou. Zmluvu sme uzatvarali u notara, ale bohuzial nas neupozornil, ze nam na zaklade tejto zmluvy neposkytnu hypoteku (hoci vedel, ze si ju chceme brat):mad::mad::mad:
Chcem sa opytat, ci je mozne v takomto kratkom casovom odstupe poziadat o zrusenie tohto vecneho bremena, ak matka suhlasi?????
Dakujem

bez problemov mozte na zaklade pisomnej dohody s matkou zrust toto vecne bremeno

lassithi
30.03.10, 15:34
Dakujem velmi pekne.

buchač
09.05.10, 16:05
...
...
výhrad súhlasia, na znak čoho ju v šiestich vyhotoveniach vlastnoručne podpísali.

...až toľko ???...musí ?

Prečo ???

Nestačia 2 - 4 vyhotovenia ...?

AnikoAd
28.05.15, 10:10
Otvorila by som túto tému,je nutné dat zmluvu zväzovat?Dakujem za odpovede..

Mária27
28.05.15, 10:50
Dohodao zrušení bremena býva jednostranová.
Viaclistová zmluva má byť zviazaná, aby tvorila jeden celok - zvyčajne to robí notár pri osvedčení podpisu prevodcu.