PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Založenie športového klubuJulie***
22.05.07, 10:50
ahojte vsetci,
potrebovala by som poradit, co vsetko treba k zalozeniu neziskovej organizacie, konkretne sportoveho klubu? ako postupovať? vdaka za vsetky rady....

victoria
22.05.07, 20:27
Skôr ako sa rozhodnete založiť neziskovú organizáciu, by ste si mali uvedomiť, na čo je prioritne nezisková organizácia svojou povahou určená. Nezisková organizácia je právnická osoba založená podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z.

Základným cieľom a účelom neziskovej organizácie je poskytovanie všeobecne prospešných služieb za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok. Zákon rozlišuje dva základné definičné znaky neziskovej organizácie a to poskytovanie všeobecne prospešných služieb ako predmet činnosti ako prvý znak a neziskovosť ako druhý znak a základné kritérium fungovania neziskovej organizácie. Práve princíp neziskovosti odlišuje neziskovú organizáciu od podnikateľských subjektov.

Neziskovú organizáciu môže založiť fyzická osoba, právnická osoba alebo štát, čiže môžete založiť neziskovú organizáciu aj sám. Vo všeobecnosti sa nezisková organizácia zakladá zakladacou listinou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov všetkých zakladateľov musí byť úradne osvedčená.

V prípade, že neziskovú organizáciu zakladá jeden zakladateľ, pravosť jeho podpisu musí byť tiež úradne osvedčená. Zakladaciu listinu môže uzavrieť aj splnomocnenec, ktorý má na to plnomocenstvo. Plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa sa pripojí k zakladacej listine.

Nezisková organizácia vzniká dňom, keď rozhodnutie krajského úradu o registrácii nadobudlo právoplatnosť. Register vedie registrový úrad príslušný podľa sídla neziskovej organizácie. Listiny, ktoré je potrebné priložiť k návrhu na zápis neziskovej organizácie do registra a náležitosti týchto listín nájdete napríklad na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, respektíve priamo v zákone č. 213/1997 Z. z.

Nezisková organizácia zabezpečuje svoju činnosť, hospodári so svojím majetkom a môže užívať aj majetok štátu alebo majetok územnej samosprávy v súlade s osobitnými predpismi. Neziskovej organizácii možno poskytnúť aj dotácie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho fondu a rozpočtu obce.

Dotácie zo štátneho rozpočtu a z rozpočtov štátnych fondov môžu byť neziskovej organizácii poskytnuté na rovnaké služby len z jedného miesta, spravidla z toho, ktoré má vzťah k prevažujúcej činnosti neziskovej organizácie. Je dôležité upozorniť, že z dotácií zo štátneho rozpočtu, rozpočtu štátneho fondu a rozpočtu obce sa nemôžu uhrádzať výdavky (náklady) na správu neziskovej organizácie.

Nezisková organizácia môže podnikať, ale iba za podmienky, že touto činnosťou sa dosiahne účelnejšie využitie jej majetku a nebude ohrozená kvalita, rozsah a dostupnosť služieb, pre ktoré bola založená. Treba upozorniť, že zisk neziskovej organizácie sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

Nezisková organizácia sa nemôže zúčastňovať na podnikaní iných osôb a nemôže uzatvárať zmluvu o tichom spoločenstve. Nezisková organizácia nesmie viazať poskytovanie svojich všeobecne prospešných služieb na poskytovanie darov od fyzických osôb alebo právnických osôb.

Majetok neziskovej organizácie sa môže použiť len v súlade s podmienkami určenými v zakladacej listine alebo v štatúte a na úhradu výdavkov (nákladov) neziskovej organizácie. Výšku výdavkov (nákladov) neziskovej organizácie určí správna rada každoročne v rozpočte v miere nevyhnutnej na zabezpečenie činnosti neziskovej organizácie.

Upozorňujem vás, že registrový úrad dohliada, či nezisková organizácia plní účel a poskytuje všeobecne prospešné služby, na ktoré bola založená. Na tento účel vyhodnocuje obsah výročných správ a v prípade zistenia nedostatkov upozorňuje na ne orgány neziskovej organizácie, požaduje vykonanie nápravy, ako aj splnenie povinností uložených zákonom.

Ak náprava nebola vykonaná, môže registrový úrad podať návrh na zrušenie neziskovej organizácie. Registrové úrady pri registrácii neziskových organizácií a výkone dohľadu riadi ministerstvo vnútra.

Pokiaľ ide o vašu poslednú otázku, neviem vám dať jednoznačnú odpoveď, pretože aktivity neziskovej organizácie v tejto oblasti by záviseli od predmetu činnosti neziskovej organizácie a od účelu, na ktorý by bola nezisková organizácia založená. Keďže z vašej otázky nie je jednoznačne zrejmé, aký predmet činnosti by mala nezisková organizácia, ťažko sa mi posudzuje, do akej miery by sa táto aktivita dala posudzovať ako všeobecne prospešná činnosť.

victoria
22.05.07, 20:28
Este som zabudla dodat ze to su slova pravnicky ohladom neziskoviek.

victoria
22.05.07, 20:29
Otazka znela ci je lepsie zalozit neziskovku alebo srocku.

raya1
28.05.07, 06:09
Musí byť z rozpočtu stanovené % nákladov na správu n.o. ?V akom rozsahu a aké sú tie náklady (na správu), keď sídlo n.o. je zároveň aj domov, v ktorom sa poskytujú všeob. prospešné služby ? ( sociálna oblasť), keď z dotácií zo ŠR, z rozpočtov ŠF a rozpočtu obce sa nemôžu uhrádzať výdavky ( náklady) na správu n.o.

Richard
28.05.07, 06:28
Tému som premenoval z "čo všetko treba" na "Založenie športového klubu", aby to našli aj ďalší keď budú niečo podobné hľadať.

Myslite prosím aj na ostatných keď zadávate názvy tém.
Ďakujem!

Kinga
28.05.07, 07:38
nakolko sportovy klub by mal prinalezat pod registraciu sportu, vacsinou je to obcianske zdruzenie registrovane na MV SR. Cize zalozenie obcianskeho zdruzenia so stanovami, ktore budu obsahovat pravidla clenstva...., ich schvalenie na prvej valnej hromade, schvalenie sidla o.z., schvalenie vedenia sportoveho klubu.... .
Stanovy a Zapisnica z tejto VH s kratkou ziadostou o pridelenie ICA, po jeho prideleni znova Stanovy a Zapisnica s kratkou ziadostou a kolkom ? Sk (2.000,-) predlozit k zaregistrovaniu MVSR. Radim porziet niektore internetove stranky športovych klubov, zvycajne na nich maju vsetky registrovane dokumenty. Tolko ak planujete vyuzivat len prijmy z dotacii.
Vascina sportovych klubov ma vask zaroven aj zalozenu sro-cku. napr. Slovensky olympijsky vybor..., ved maju aj podnikatelske aktivity a prijmy z reklamy.

bryan
04.12.08, 17:36
nakolko sportovy klub by mal prinalezat pod registraciu sportu, vacsinou je to obcianske zdruzenie registrovane na MV SR. Cize zalozenie obcianskeho zdruzenia so stanovami, ktore budu obsahovat pravidla clenstva...., ich schvalenie na prvej valnej hromade, schvalenie sidla o.z., schvalenie vedenia sportoveho klubu.... .
Stanovy a Zapisnica z tejto VH s kratkou ziadostou o pridelenie ICA, po jeho prideleni znova Stanovy a Zapisnica s kratkou ziadostou a kolkom ? Sk (2.000,-) predlozit k zaregistrovaniu MVSR. Radim porziet niektore internetove stranky športovych klubov, zvycajne na nich maju vsetky registrovane dokumenty. Tolko ak planujete vyuzivat len prijmy z dotacii.
Vascina sportovych klubov ma vask zaroven aj zalozenu sro-cku. napr. Slovensky olympijsky vybor..., ved maju aj podnikatelske aktivity a prijmy z reklamy.
Zakon 300/2008 to upravuje. Klubom moze byt aj nepodnikatelska obchodna spolocnost zalozena podla Obchodneho zakonnika. Klub moze potom zalozit dalsiu obchodnu spolocnost - podnikatelsku.

hodmon
28.01.09, 18:15
Mozem zalozit sportovy klub a na dohodu si potom z neho vyplacat mzdu? napr. za aerobic?

victoria
03.02.09, 20:38
Mozem zalozit sportovy klub a na dohodu si potom z neho vyplacat mzdu? napr. za aerobic?

Samozrejme.