PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : kolaudáciaaduliak
19.06.07, 11:43
Ahojte poraďáci,
vedel by mi niekto povedať, čo všetko musí byť v dome dokončené, aby sme prešli kolaudáciou?:)do koľkých dní od podania žiadosti musí prebehnúť kolaudačné konanie?
ďakujem:)

5-ko
20.06.07, 09:48
1. Kolaudačné konanie Kolaudácia je činnosť príslušného stavebného úradu smerujúca k vydaniu rozhodnutia o užívaní stavby. Novopostavený dom je pripravený na kolaudáciu vo fáze, keď je už skoro hotový a chýbajú len maličkosti, ktoré sa aj tak dopĺňajú ešte dlhé mesiace po nasťahovaní sa.

Dom musí mať hotovú strechu s odvodnením a bleskozvodom, komíny, okná a dvere, všetky inštalácie, povrchové úpravy stien, stropov a podláh, zariaďovacie predmety v kúpeľniach, schodisko a balkóny so zábradliami a všetky prípojky inžinierskych sietí s meracími miestami.

Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia sa podáva na stavebnom úrade (príslušné oddelenie mestského úradu).

Náležitosti prikladané k žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia:

Projekt skutočného vyhotovenia stavby
Ak sa počas výstavby zmenila poloha alebo veľkosť niektorých projektovaných konštrukcií, popr. ak niekde pribudla alebo odbudla priečka či dvere, treba požiadať projektanta o vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia stavby.

Zameranie skutočného osadenia objektu
Po dokončení stavby je potrebné požiadať geodeta o zameranie skutočného osadenia domu na pozemku ku kolaudácii, geodet vypracuje geometrický plán s výkazom výmer, kde je vyznačený pôvodný stav, zmeny a nový stav.

Stavebný denník
Ak si realizoval stavbu domu investor svojpomocne, počas celej výstavby viedol o stavbe stavebný denník, ktorého jednu kópiu odovzdáva stavebnému úradu so žiadosťou o kolaudáciu. Ak stavbu realizovala stavebná firma, kópiu stavebného denníka odovzdá investorovi po ukončení stavby.

Revízna správa o odskúšaní a bezchybnosti inštalácií
Dodávateľské firmy pri odovzdaní inštalácii vyhotovujú príslušnú revíznu správu, ktorú odovzdávajú investorovi okrem iného aj pre účely kolaudačného konania.

Revízna správa o odskúšaní a bezchybnosti komínov a ich napojenia na kotly
Dodávateľské firmy pri odovzdaní inštalácii vyhotovujú príslušnú revíznu správu, ktorú odovzdávajú investorovi okrem iného aj pre účely kolaudačného konania.

Doklad o vodotesnosti žumpy apod.
Pokiaľ objekt nie je napojený na verejnú kanalizáciu, je potrebné predložiť aj doklad o vodotesnosti žumpy (vyhotoví dodávateľská firma).

Iné doklady podľa vyžiadania stavebného úradu


Kolaudačné konanie
Stavebný úrad po obdržaní žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia spolu so všetkými vymenovanými prílohami začne kolaudačné konanie, investor dostane oznámenie o začatí kolaudačného konania s dátumom uskutočnenia ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním priamo na stavbe. Stavebný úrad tu overí, či so žiadosťou predložené dokumenty zodpovedajú skutočnosti a ústne konanie je poslednou príležitosťou pre všetkých účastníkov stavebného konania vyjadriť svoje pripomienky a stanoviská ku stavbe.

Pokiaľ sú všetky overené skutočnosti pravdivé a účastníci konania nevyjadrili ďalšie pripomienky, stavebný úrad vydá v zákonnej lehote kolaudačné rozhodnutie, v ktorom povolí užívanie stavby na ten účel, na ktorý bola postavená - teda na bývanie. V rozhodnutí uvedie stavebný úrad podmienky, za ktorých povoľuje užívanie stavby.

2. Pred začiatkom užívania objektu Po obdržaní kolaudačného rozhodnutia musí investor ešte zabezpečiť zaevidovanie stavby na obecnom či mestskom úrade. Mestský alebo obecný úrad vydá rozhodnutie o pridelení súpisného čísla stavbe na základe žiadosti majiteľa.

Týmto krokom je novostavba evidovaná aj pre účely priznania dane z nehnuteľnosti, od ktorej sú však novostavby oslobodené po dobu 15 rokov od kolaudácie.

Na základe kolaudačného rozhodnutia, rozhodnutia o pridelení súpisného čísla a geometrického plánu novostavby s výkazom výmer investor požiada príslušný katastrálny úrad o pripísanie novostavby na parcelu, na ktorej je stavba postavená.

Po pripísaní novostavby na parcelu si môže investor vyžiadať na katastrálnom úrade list vlastníctva a kópiu katastrálnej mapy so zanesenými novými údajmi o rodinnom dome.

Na základe týchto dokumentov a kolaudačného rozhodnutia požiada investor mestský úrad, odbor evidencie obyvateľstva o zmenu trvalého bydliska pre všetkých členov rodiny, následne zmenu údajov vo svojich osobných dokladoch a zmenu adresy pre všetky subjekty, s ktorými je investor v písomnom styku.

Skôr ako sa stavba definitívne začne užívať, je potrebné ešte zabezpečiť dodávky energií, vody, likvidáciu pevného komunálneho odpadu a splaškov.

Zdroj: www.brickon.sk (http://www.brickon.sk)

aduliak
22.06.07, 06:21
5-ko, dakujem za info...:)pekny dnik

bstajancova
23.10.07, 15:12
dobrý deň, mám otázočku. Dostali sme "stavebné povolenie" na úpravu už postaveného 50.ročného domu. Moja otázka je: "Je nutné žiadať kolaudačné rozhodnutie? Čo sa stane, ak nepožiadam o kolaudačné rohodnutie?"
Ďakujem vopred.
BEA

stanley-1
17.03.08, 15:48
da sa skolaudovat rodinny dom, ktory ma osadeny komin, ale bez krbovej vlozky? len ako priprava do buducna....v interieri bude trcat cca 300mm pod stropom nerezovy trojzlozkovy komin a vyvedeny podla normy nad strechu...

Adkah
05.07.08, 15:48
Ahojte, stavia nám byt stavebná firma a neviem presne aké doklady nám ma odovzdať po dokončení stavby. Máme s ním zmluvu a to je všetko. Viete mi niekto poradiť?
Ďakujem

Adkah
08.07.08, 05:51
Ahojte, stavia nám byt stavebná firma a neviem presne aké doklady nám ma odovzdať po dokončení stavby. Máme s ním zmluvu a to je všetko. Viete mi niekto poradiť?
Ďakujem

Poradí niekto?

vieroslava
08.07.08, 13:09
Ahojte, stavia nám byt stavebná firma a neviem presne aké doklady nám ma odovzdať po dokončení stavby. Máme s ním zmluvu a to je všetko. Viete mi niekto poradiť?
Ďakujem

Práve v tej zmluve ste si mali dohodnúť, aké doklady, okrem samotnej stavby, vám stavebná firma odovzdá. Určite by vám mala dať všetky záručné listy, certifikáty a ak máte dohodnuté, že firma stavbu aj skolauduje, tak všetky doklady od porealizačného zameranie geodetom, po kolaudačné rozhodnutie.
Určite budete robiť po dokončení diela aj nejaký zápis o prevzatí, tak si všetko uveďte do preberacfieho protokolu, čo vám dávajú a čo ešte od nich požadujete.

Adkah
08.07.08, 13:34
Práve v tej zmluve ste si mali dohodnúť, aké doklady, okrem samotnej stavby, vám stavebná firma odovzdá. Určite by vám mala dať všetky záručné listy, certifikáty a ak máte dohodnuté, že firma stavbu aj skolauduje, tak všetky doklady od porealizačného zameranie geodetom, po kolaudačné rozhodnutie.
Určite budete robiť po dokončení diela aj nejaký zápis o prevzatí, tak si všetko uveďte do preberacfieho protokolu, čo vám dávajú a čo ešte od nich požadujete.

V zmluve také nič nemáme. A čo je medzi zameraním a kol. rozhodnutím?
Preberací protokol to viem že nám musí odovzdať. Neviete náhodou podrobnejšie čo by tam malo byť?

vieroslava
08.07.08, 16:08
Revízne správy a tak podobne, každý prípad je osobitý. ja s tým nejaké veľké skúsenosti nemám, ja len píšem, ako by som postupovala vo vašom prípade ja. Lenže ja by som si už do zmluvy dala podmienky, ktoré by predišli vašim terajším starostiam. Ja som išla kupovať iba byt vo výstavbe a zmluvu o dielo som konzultovala so stavbárom aj s právnikom. Lebo neskoro už nemáte možnosť niečo zachraňovať. Hlavne si choďte zistiť na stavebný úrad, čo od vás budú chcieť ku kolaudácii, predpokladám, že máte aj osobu, ktorá vám vykonáva stavebný dozor a ktorú za túto činnosť platíte, tak sa poraďte s ním.

vieroslava
09.07.08, 11:19
Trochu musím poopraviť svoje vyjadrenia, nevšimla som si, že Adkah stavia byt, prehliadla som to. Odpovedala som, ako keby ste stavali dom.
Pri stavbe bytu nie je potrebné konečné porealizačné zameranie a kolaudovať sa bude určite celý dom so všetkými bytmi a nebytovými priestormi. Rovnako nepotrebujete revízne správy a certifikáty, ale návody od jednotlivých zabudovaných zariadení ako kotol, elektronický vrátnik a tak pod. si určite od stavebnej firmy pýtajte.

Adkah
09.07.08, 18:19
Trochu musím poopraviť svoje vyjadrenia, nevšimla som si, že Adkah stavia byt, prehliadla som to. Odpovedala som, ako keby ste stavali dom.
Pri stavbe bytu nie je potrebné konečné porealizačné zameranie a kolaudovať sa bude určite celý dom so všetkými bytmi a nebytovými priestormi. Rovnako nepotrebujete revízne správy a certifikáty, ale návody od jednotlivých zabudovaných zariadení ako kotol, elektronický vrátnik a tak pod. si určite od stavebnej firmy pýtajte.

Ďakujem za odpoveď.

TomasHC
14.10.10, 07:28
Týmto krokom je novostavba evidovaná aj pre účely priznania dane z nehnuteľnosti, od ktorej sú však novostavby oslobodené po dobu 15 rokov od kolaudácie. Zdroj: www.brickon.sk (http://www.brickon.sk)

Toto uz asi neplati, co? :confused:

evinda
05.12.10, 09:37
Ahojte potrebujem poradiť, pri rekonštrukcii RD sa zmenil aj okolity teren,ktorý sa navýšil oproti susedovi asi 20cm . Pri dažďoch a topeni snehu všetka voda tečie susedovi do dvora .Po rozhovore s majitelom stavby ,aby si spravil vyvod na odtok vody do kanalizácie,bola neúspešná. Je toto dôvod, aby kolaudacna komisia nariadila odstraneie tejto závady? Ďakujem

drozdm
05.12.10, 16:19
Ahojte potrebujem poradiť, pri rekonštrukcii RD sa zmenil aj okolity teren,ktorý sa navýšil oproti susedovi asi 20cm . Pri dažďoch a topeni snehu všetka voda tečie susedovi do dvora .Po rozhovore s majitelom stavby ,aby si spravil vyvod na odtok vody do kanalizácie,bola neúspešná. Je toto dôvod, aby kolaudacna komisia nariadila odstraneie tejto závady? Ďakujem
no toto aj mna zaujima, poradi niekto?

andiablo
06.12.10, 15:34
je to dôvod na to aby si nedostal kolaudáciu. Inak a tá voda čo mmu tam tečie a dokáže že to je od teba tak všetku vodu čo spôsobí si pekne zacvakáš. Tak je pre dobré spanie a vzťahy so susedom tu vodu odviesť

drozdm
06.12.10, 15:48
asi maš pravdu . Hlavne teraz po povodniach si všimam že vela ludi si navaža dvory ale na susedov nazor sa nepita .Do buducna je to len časovana bomba.Určite je najlepšie dohodnuť sa so susedom na nejakom postupe.

KEJKA
30.09.11, 04:57
Zameranie skutočného osadenia objektu
Po dokončení stavby je potrebné požiadať geodeta o zameranie skutočného osadenia domu na pozemku ku kolaudácii, geodet vypracuje geometrický plán s výkazom výmer, kde je vyznačený pôvodný stav, zmeny a nový stav.
=======================
oživujem túto tému, lebo dávam dohromady podklady ku kolaudácii. Myslela som, že zameranie pozemku-osadenie stavby čo mi robili pred stavbou a na základe toho stavbu vytyčovali, je ten správny podklad. Teraz správne chápem, že
geodeta musím znova požiadať, aby to isté nakreslil znova?
Nestačí, ked sa pod realizáciu stavby nejakým vyhlásením podpíše stavebný dozor?

A aké papiere potrebujem od stavebného dozora, lebo v súpise podkladov stavebného úradu nič nemám, resp. tento bod škrtli, že netreba /práve v tom bode, keby platil, je spomenuté to prehlásenie o súlade umiestnenej stavby s výkresom.
ďakujem vopred za odpovede