PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Spoluúčasťdada144
27.06.07, 16:39
Dobrý deň,

prosím o radu, všetko čo som si doteraz o spoluúčasti prečítala sa týkalo poistných udalostí, ktoré sa stali na vozidle, ktoré je majetkom firmy, viem, že spoluúčasť je daňovo uznaným nákladom, ale je to tak aj v prípade, ak Vám príde oznámenie od poisťovne, že z poistky na Vaše firemné auto sa hradila oprava auta iného účastníka dopravnej nehody /pričom Vášmu autu sa nič nestalo/ a žiadajú od Vás úhradu spoluúčasti?
Tiež môžem takúto úhradu poisťovni zaúčtovať ako 511/221?
Ďakujem za odpovede :-)

DušanČ
27.06.07, 16:47
Tak tomuto veľmi nerozumiem. Ak z vašej firemnej poistky sa hradila oprava iného auta, zrejme išlo o účasť na havárii, ktorú zavinil vidič vášho automobilu, teda oprava sa hradila z vašej tzv. zákonnej poistky. Ak je to tak, tým ste si svoju povinnosť splnili a podľa môjho názoru nikto nemôže od vás vymáhať spoluúčasť. Kto ju vlastne vymáha, poisťovňa (to snáď nie) alebo majiteľ postihnutého vozidla. Voči nemu však nemáte žiadne záväzky.

rada
27.06.07, 17:30
Dobrý deň,

prosím o radu, všetko čo som si doteraz o spoluúčasti prečítala sa týkalo poistných udalostí, ktoré sa stali na vozidle, ktoré je majetkom firmy, viem, že spoluúčasť je daňovo uznaným nákladom, ale je to tak aj v prípade, ak Vám príde oznámenie od poisťovne, že z poistky na Vaše firemné auto sa hradila oprava auta iného účastníka dopravnej nehody /pričom Vášmu autu sa nič nestalo/ a žiadajú od Vás úhradu spoluúčasti?
Tiež môžem takúto úhradu poisťovni zaúčtovať ako 511/221?
Ďakujem za odpovede :-)
Poistenému, ktorý má uzatvorenú poistnú zmluvu so spoluúčasťou v zmysle poistných podmienok sa uvedená spoluúčasť odpočítava vždy z každej poistnej udalosti aj keď škodu spôsobila iná osoba známa alebo neznáma. To isté platí ak škodu spôsobilo motorové vozidlo známe alebo neznáme. V prípade známej osoby alebo známeho motorového vozidla je možné si túto spoluúčasť uplatniť u toho, kto škodu spôsobil, uplatnením si škody v danom prípade spoluúčasti a to priamo v občianskoprávnom konaní alebo ak je škodca poistený na škody, ktoré spôsobí u poisťovateľa, kde má uzatvorené poistenie zodpovednosti, napr. všeobecnú zodpovednosť za spôsobené škody, povinne zmluvné poistenie z prevádzky motorového vozidla alebo iného druhu zodpovednosti.

dada144
27.06.07, 18:23
áno Dušanč, haváriu zavinil skutočne náš vodič, ale na našom vozidle nebola žiadna škoda a máme uzatvorenú poistnú zmluvu so spoluúčasťou, tak je to potom tak ako píše Rada, že sa nám vlastne spoluúčasť odráta z každej poistnej udalosti, len nechápem prečo sa takáto poistka vôbec uzatvára. Spoluúčasť od nás skutočne vymáha poisťovňa, poslala vyrozumenie, že nakoľko hradila opravu škody z našej poistky, ktorú spôsobilo naše vozidlo, žiada od nás uhradenie spoluúčasti. Tak asi bohužiaľ zaplatiť to musíme, keď máme takúto zmluvu, len mi teraz ide o účtovanie, keď to budem platiť z priamo z účtu. Môžem 511/221? Je mi to divné, ale .......

DušanČ
28.06.07, 05:37
áno Dušanč, haváriu zavinil skutočne náš vodič, ale na našom vozidle nebola žiadna škoda a máme uzatvorenú poistnú zmluvu so spoluúčasťou, tak je to potom tak ako píše Rada, že sa nám vlastne spoluúčasť odráta z každej poistnej udalosti, len nechápem prečo sa takáto poistka vôbec uzatvára. Spoluúčasť od nás skutočne vymáha poisťovňa, poslala vyrozumenie, že nakoľko hradila opravu škody z našej poistky, ktorú spôsobilo naše vozidlo, žiada od nás uhradenie spoluúčasti. Tak asi bohužiaľ zaplatiť to musíme, keď máme takúto zmluvu, len mi teraz ide o účtovanie, keď to budem platiť z priamo z účtu. Môžem 511/221? Je mi to divné, ale .......

No je to skutočne zvláštna zmluva, s ktorou som sa ešte nestretol. No keď je už tak, zaúčtoval by som to 548/379 ako predpis voči poisťovni a po zaplateni z BÚ 379/221. Účet 511 nie je vhodný, lebo tam sa účtujú náklady na opravy vlastného majetku.

anka1
28.06.07, 07:51
Prosím Vás nemá niekto vypracovaný interný pokyn k poistným udalostiam (kto vo firme nahlasuje PU, kto zabezpečuje doručenie dokladov do poisťovne, kto kontroluje výšku plnenie od poisťovne...) alebo nejakú podobnú smernicu?
Vopred ďakujem.

rada
28.06.07, 11:10
Dve osoby - z toho jedna osoba poškodený druhá škodca. Škodca spôsobil DN a vznikla škoda na MV poškodeného (škodca nemal na svojom vozidle žiadnu škodu). Poškodený mal havarijné poistenie s dojednanou spoluúčasťou napr. 10 000,- Sk. Škodu ohlásil svojej poisťovní, na oznámení uviedol, že škodu spôsobil škodca s EČ MV .... Poisťovňa poškodenému škodu z jeho havárie uhradila pričom poistné plnenie bolo nižšie o 10 000,- Sk - dohodnutá spoluúčasť. Keďže poisťovňa mala nahlásené od svojho klienta, že ku škode došlo z viny iného (zrejme mala údaje aj z relácie polície) žiadala refundáciu poistenia z PZP z tej poisťovne kde bol škodca poistený povinným zmluvným poistením. Poškodenému, ktorý by nemal doplácať na to, že niekto iný mu škodu spôsobil sa doplatí spoluúčasť z PZP a zrejme potom dochádza zo strany poisťovne o vrátenie sumy zodpovedajúcej výške spoluúčasti od škodcu. Ovšem ak došlo k poručeniu zákona o PZP napr. oneskorené hlásenie PU a pod. škodca platí ešte väčšiu náhradu.
UF! Dúfam, že je to zrozumiteľne napísané.

anka1
02.07.07, 07:07
Ďakujem za info, skôr som mala namysli nejakú smernicu, ale aj tak ďakujem.