PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Prechod z JÚ do PÚJDM
10.08.07, 15:39
Na čo si treba dávať pozor, ak klient viedol roky JÚ, potom sa musel z dôvodu zápisu do OR /hoci ako FO/ preorientovať na PÚ. Požiadal ma o pomoc, z účtovného hľadiska nemá v tomto roku ani čiarku, doniesol mi len uzávierku za rok 2006.
Musím si rozškatuľkovať majetok, záväzky a pohľadávky, pokladňu a účet, suma vkladov do pokladne je sumou vlast. imania......ďakujem.

betka
10.08.07, 16:46
Základom sú postupy účtovania, kt. sú rozsiahlejšia a zložitejšie.
JU je účtovníctvo daňnové, kde mi vznikajú príjmy a výdavky (o nákladoch účtujem len pri uzávierk. účtovných operáciách- napr. odpisy, nájomné, kt. bolo zaplatené vopred, a je ho potrebné ČR, alebo nájomné kt. bude zaplatené v budúcnosti za viac rokov pozadu - ČR, detto príjmy)

V PU rozlišujeme náklady, kt. účtujem v priebehu UO, nie na konci roka a takisto i príslušný výdavok, kt. mi vznikol.
Výnosy, taktiež účtujem v priebehu roka, v JU len na konci roka, a príjmy... to je zhruba ákladný rozdiel, .......

lenkak
10.08.07, 17:41
http://www.porada.sk/205971-post3.html
http://www.porada.sk/t8702-p2-prechod-z-ju-na-pu.html
http://www.porada.sk/t1335-prechod-z-ju-na-pu.html

Zoltán Kovács
10.08.07, 18:47
Len doplním, že ako pomôcku môžeš vyhotoviť prevodovú tabuľku, kde v jednom stĺpci budú jednotlivé zložky majetku (aktív) a záväzkov (pasív) a v druhom stĺpci priradené čísla účtov v PÚ.