PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : invalidný dôchodca - úrad práceZuzana286
21.08.07, 16:24
Dobrý deň. Chcela by som sa vás spýtať, že keď sa invalidný dôchodca (čiastočne invalidný) stane nezamestnaným, má sa zahlásiť na úrad práce alebo nie. Myslím tým, že v tom prípade ako to s platbami do SP a ZP?
Ďakujem.

Zuzana286
21.08.07, 16:47
Obávam sa, že nerozumiem. Je ten čiastočný invalidný dôchodca poberateľom invalidného dôchodku?

P.S.
Nepasuje mi akosi ani slovné spojenie "čiastočne invalidný", ktoré aktuálny zákon o sociálnom poistení nepozná.


T.j. niepoberá ani predčasný, ani starobný dôchodok len niekoľko % dôchodok.

Zuzana286
21.08.07, 16:49
Myslím tým, že nepoberá ani starobný, ani predčasný, ani vyslúžený dôchodok, ale iba invalidný, t. j. niekoľko %-ný dôchodok.

ZuzanaP
22.08.07, 04:20
T.j. niepoberá ani predčasný, ani starobný dôchodok len niekoľko % dôchodok.


Myslíš dôchodcku, ktorý je invalidný na menej ako 70 %:cool: ? Takýto dôchodca sa môže prihlásiť na ÚP, poznám inv. dôchodcu uznaného na 50 %, ktorý sa prihlásil na ÚP.

ZuzanaP
22.08.07, 05:31
Predpokladám správne, že prihlásenie na úrade práce nebude mať vplyv na rozsah odvodov platených štátom za poberateľa invalidného dôchodku?


Tak toto priznám sa netuším, skúsim vyzistiť.;)

Katy a R
22.08.07, 07:26
Tiež si myslím, že Zuzanka (v prvom príspevku) píše o 40-70% invalidite.
Čo sa týka zdravotnej poisťovne – je to jedno,. Poistné platí štát. Do ZP odovzdá buď rozhodnutie o poberaní ID, alebo potvrdenie, že je v evidencii UP

Ak bude evidovaný na UP – tak bude mať štatút tzv. znevýhodneného uchádzača o zamestnanie – majú určité výhody oproti ostatným.
(toto mám overené)

Čo sa týka SP – tam neviem, nepomohol by si endrju, ako si vysvetliť paragraf 128 – v prípade, že sa zaeviduje na UP.
7) Sociálna poisťovňa platí poistné na starobné poistenie za poberateľov invalidného dôchodku do dovŕšenia dôchodkového veku alebo do priznania predčasného starobného dôchodku zo základného fondu invalidného poistenia do základného fondu starobného poistenia a za poberateľov úrazovej renty priznanej podľa § 88 do dovŕšenia dôchodkového veku alebo do priznania predčasného starobného dôchodku zo základného fondu úrazového poistenia do základného fondu starobnéhopoistenia
(tiež by som to potrebovala vedieť, zatiaľ mi nevedeli povedať ani na UP, .. )
Pochopila som to tak, že štát neplatí za ID, ale platí SP a len starobné poistenie - NP a PvN nie.

ZuzanaP
24.08.07, 06:26
Predpokladám správne, že prihlásenie na úrade práce nebude mať vplyv na rozsah odvodov platených štátom za poberateľa invalidného dôchodku?

P.S.
Ak som správne pochopil, asi toto bola hlavná otázka, na ktorú hľadala odpoveď autorka prvého príspevku v tejto téme. ;)

Poslala som otázku na SP, dnes mi prišla odpoveď:
Otázka: invalidný dôchodca s poklesom o 50 % sa prihlási na úrad práce. Bude za neho aj naďalej platiť štát odvody na dôchodkové poistenie?

Odpoveď: Sociálna poisťovňa platí poistné na starobné poistenie za poberateľov invalidného dôchodku do dovŕšenia dôchodkového veku alebo do priznania predčasného starobného dôchodku, čiže  aj za poberateľa invalidného dôchodku, ktorý je invalidný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 50 % a ktorý je zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce.

ajobs
24.08.07, 14:47
A ak sa takýto ID prihlási na ÚP, a splní podmienky, môže poberať podporu v nezamestnanosti 4 alebo 6 mesiacov.

Katy a R
13.09.07, 08:08
Poslala som otázku na SP, dnes mi prišla odpoveď:
Otázka: invalidný dôchodca s poklesom o 50 % sa prihlási na úrad práce. Bude za neho aj naďalej platiť štát odvody na dôchodkové poistenie?

Odpoveď: Sociálna poisťovňa platí poistné na starobné poistenie za poberateľov invalidného dôchodku do dovŕšenia dôchodkového veku alebo do priznania predčasného starobného dôchodku, čiže  aj za poberateľa invalidného dôchodku, ktorý je invalidný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 50 % a ktorý je zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce.


Ako je aj vyššie uvedené:
Podľa pragrafu 128 platí za poberateľov ID poistné na starobné poistenie sociálna poisťovňa.

Viete mi poradiť, ako je to konkrétne u ID (40-70%), ktorý je prihlásený do II. Piliera (sporiteľ podľa osobitného predpisu), v prípade, že je zamestnaný a zamestnávateľ riadne odvádza odvody?
Platia preňho ustanovenia pragrafov 128, 131 (sadzba) a 138 (VZ)?
Alebo v tomto prípade je poistený (starobné poistenie) len ako zamestnanec?
Ďakujem

ajobs
13.09.07, 18:08
Ako je aj vyššie uvedené:
Podľa pragrafu 128 platí za poberateľov ID poistné na starobné poistenie sociálna poisťovňa.

Viete mi poradiť, ako je to konkrétne u ID (40-70%), ktorý je prihlásený do II. Piliera (sporiteľ podľa osobitného predpisu), v prípade, že je zamestnaný a zamestnávateľ riadne odvádza odvody?
Platia preňho ustanovenia pragrafov 128, 131 (sadzba) a 138 (VZ)?
Alebo v tomto prípade je poistený (starobné poistenie) len ako zamestnanec?
Ďakujem

ID 41-70% je normálny zamestnanec z pohľadu odvodov do SP, takže ak je v II. pilieri, odvádza za neho zamestnávateľ na starobné poistenie (SDS) 18% do SP, a táto zasiela do DSS 9%.

Jana Motyčková
13.09.07, 18:17
Doplním Tóna - zároveň za neho platí poistné na DP aj štát podľa vyššie citovanych paragrafov. T.j. platí aj zmestnávateľ aj štát. Ale ak prejde navrhovaná novela, za ID už štát po 1.1.08 poistné na DP platiť nebude (ani za nezamestnaných ID).

Katy a R
13.09.07, 20:49
Tiež som bola presvedčená, že platí zamestnávateľ (9% zo mzdy) aj Sociálna poisťovňa (z VZ podľa § 138).
Ale! Kontrolovala som výpis z osobného účtu sporiteľa - sú tam iba príspevky zamestnávateľa - 9% – aj keď s riadnym oneskorením a samozrejme znížené o 0,5% čo si necháva SP.
Na info linke SP som nezistila nič, len ma z ústredia odkázali na pobočku a naopak.
Na DSSke - „že vraj“ neprispieva štát – teda vlastne SP ak sa jedná o ID. Ale znelo to dosť neisto.
Tak neviem.
Napadá mi jediné, žeby navrhované zmeny v zákone len legalizovali skutočnosť, že SP už dávno za ID neplatí starobné poistenie?
Má niekto podobnú skúsenosť?

Jana Motyčková
14.09.07, 05:22
Napíš sťažnosť na ústredie SP, uveď §§. Na to aby si si bola istá, že štát mal platiť, ti možno pomôže bod z dôvodovej správy k novele zákona o SP (kde sa platenie štátom má zrušiť), citujem :

"K bodu 7
Navrhuje sa, aby povinnému dôchodkovému poisteniu na účely starobného poistenia nepodliehali tie fyzické osoby, ktoré tomuto poisteniu v súčasnosti podliehajú výlučne z dôvodu poberania invalidného dôchodku. S touto navrhovanou úpravou súvisí aj navrhované zrušenie platenia poistného na starobné poistenie Sociálnou poisťovňou zo základného fondu invalidného poistenia do základného fondu starobného poistenia za poberateľov invalidného dôchodku. Dôsledkom takéhoto „transféru“ poistného je umelé zvyšovanie sumy starobného dôchodku, pretože pri určovaní sumy starobného dôchodku poistencovi, ktorý poberal invalidný dôchodok sa zárobky, ktoré poberal popri poberaní invalidného dôchodku, zvýšia o zárobky, ktoré dosahoval ako zdravý poistenec pred vznikom invalidity a z ktorých sa určila suma invalidného dôchodku. To znamená, že pri určení sumy starobného dôchodku sa za každý mesiac transféru zohľadňujú dva zárobky, ako keby tento poberateľ invalidného dôchodku vykonával dve zárobkové činnosti, ale v skutočnosti vykonával len jednu zárobkovú činnosť. Dôsledkom transféru je pozitívna deformácia výšky starobného dôchodku, pretože dvaja poistenci, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť so zárobkami v rovnakej výške, budú mať rôznu výšku starobného dôchodku, t.j. poistenec, ktorý poberal invalidný dôchodok bude mať starobný dôchodok vyšší ako poistenec, ktorý nepoberal invalidný dôchodok. "

Katy a R
14.09.07, 05:43
Ďakujem Janka. – Vlastne na základe článkov v tlači o pripravovanej novele( Mihál, Sulík...) sme to kontrolovali.
Čakám ešte, či mi SP dá odpoveď na môj dotaz (zatiaľ nič). A potom spravím, ako mi radíš.

PS: Skontrolujte si aj ostatní svoje osobné účty v DSSke!

Katy a R
14.09.07, 19:54
Nedá mi ešte k tej „pozitívnej deformácii“ – čo sa uvádza v dôvodovej správe.
- strašne ma svrbí jazyk-
Dovolím si tvrdiť, že vo väčšine prípadov si ID len veľmi ťažko kôli postihnutiu nájde prácu – a keď - tak mzda je minimálna, alebo len o niečo vyššia ako minimálna. A nie je na plný úväzok. V niektorých oblastiach Slovenska ani to.
A ak má ID príjem v prepočte 110 Euro zo zamestnania, k tomu dôchodok 2 - 3 tisícky - to sa mu žije!
Nuž, ak za takýchto dôchodcov nebude SP odvádzať odvody, to naozaj ušetrí horibilné sumy.
(napr. pri inv 42% a PMB 0,55)! Hneď je po deficite SP!

A v prípade, že ID je schopný zvládnuť prácu aj napriek svojmu postihnutiu a lepšie zarobí, tak si zaslúži nielen obdiv, ale aj tú pozitívnu deformáciu starob. dôchodku!!!

Ofélia
14.09.07, 20:47
Štát platí dôchodkové poistenie ID len ak je invalidný viac ako 70 %.
Toto aj mne bolo prezentované zo SP ako ID. Zistila som ale z výpisu zo SP - konkretne z dôchodkového (odpracované roky) že ako ID mi niekto platí (štát)do dôchodkoveho fondu v prepošte cca 0,224 osobný mzdový bod, čo si myslím že je asi polovica minimálnej mzdy. A to som len invalidná o viac ako 50 %.

Katy a R
14.09.07, 21:08
Štát platí dôchodkové poistenie ID len ak je invalidný viac ako 70 %.
Toto aj mne bolo prezentované zo SP ako ID. Zistila som ale z výpisu zo SP - konkretne z dôchodkového (odpracované roky) že ako ID mi niekto platí (štát)do dôchodkoveho fondu v prepošte cca 0,224 osobný mzdový bod, čo si myslím že je asi polovica minimálnej mzdy. A to som len invalidná o viac ako 50 %.

SP platí poistné z VZ - podľa § 138. Doplňujem - ide o transfer z fondu invalid poist do fondu starob poistenia
Si zamestnaná a máš aj II. pilier?

Ofélia
14.09.07, 21:12
Nie som nezamestnaná a nemám II pilier

Jana Motyčková
15.09.07, 14:57
Štát platí dôchodkové poistenie ID len ak je invalidný viac ako 70 %.
Toto aj mne bolo prezentované zo SP ako ID. Zistila som ale z výpisu zo SP - konkretne z dôchodkového (odpracované roky) že ako ID mi niekto platí (štát)do dôchodkoveho fondu v prepošte cca 0,224 osobný mzdový bod, čo si myslím že je asi polovica minimálnej mzdy. A to som len invalidná o viac ako 50 %.
"Štát" platí, resp. mal by platiť (ako vidno u Katy a R, nie je to vždy tak) aj za ID 40-70%. Pre tých, ktorí nie sú v II.pilieri, ide o transfer z fondu IP do fondu StP (preto píšem v uvodzovkách "štát"). Prejaví sa to na vyššom OMB za tie roky - VZ z kotrého "štát" platí sa pripočíta k VZ zo zamestnania a z toho sa vypočíta OMB, keď dotyčný pôjde do starobného dôchodku. Pre tých, ktorí sú v II.pilieri, SP posiela (teda mala by) 9% z VZ do SDS. V oboch prípadoch nezáleží na tom, ži je ID zamestnaný alebo nezamestnaný.

Ešte k tomu, koľko štát platí. V čase, kedy sa človek stane ID, vypočíta sa jeho ID z doby poistenia a POMB (priemerný osobný mzdový bod). Štát u ID platí z VZ takto :
- u ID nad 70% sa VZ vypočíta ako POMB x priemerná mzda
- u ID 40-70% sa VZ vypočíta ako POMB x priemerná mzda x percento zníženia schopnostivykonávať zárobkovú činnosť (40-70%)
Pričom sa použije POMB, ktorý sapoužil pri výpočte dôchodku a aktuálnu priemernú mzdu zistíte tak, že platný maximálny VZ pre DP vydelíte 3. (Ten pojem priemerná mzda som vedome použila na zjednodušenie.)

Katy a R
03.10.07, 06:20
Dostala som na pobočke vysvetlenie, že ak už osoba bola ID pred prihlásením do II. piliera, vtedy to neplatí. Ak je najskôr v II. pilieri potom sa stane invalidnou, tak áno.
Odvolávka na zák. 140/2005.

Nájde sa ešte niekto, čo má rovnakú skúsenosť – ID, zamestnaný a je v II. pilieri?

Jana Motyčková
03.10.07, 07:00
Dostala som na pobočke vysvetlenie, že ak už osoba bola ID pred prihlásením do II. piliera, vtedy to neplatí. Ak je najskôr v II. pilieri potom sa stane invalidnou, tak áno.
Odvolávka na zák. 140/2005.

Nájde sa ešte niekto, čo má rovnakú skúsenosť – ID, zamestnaný a je v II. pilieri?
Áno, je to tak, štát (resp. Sociálne poisťovňa) platí za ID do II.piliera iba ak nárok na ID vznikol po vstupe do II.piliera. Takže v tomto prípade, SP do II.piliera neodvádza. Do I.piliera odvádza polovičné sumy. Myslím, že títo ID sú týmto poškodzovaní.

Katy a R
03.10.07, 07:14
Áno, je to tak, štát (resp. Sociálne poisťovňa) platí za ID do II.piliera iba ak nárok na ID vznikol po vstupe do II.piliera. Takže v tomto prípade, SP do II.piliera neodvádza. Do I.piliera odvádza polovičné sumy. Myslím, že títo ID sú týmto poškodzovaní.

Polovičné sumy - myslíš 9% z vypočítaného VZ? (podľa bodu a miery poklesu)
Ja som to pochopila, že potom celých 18% percent (ten transfer) ide do I. piliera.
A zo zamestnania 9 do prvého a 9 do druhého piliera.

Jana Motyčková
03.10.07, 07:48
ZSP_§131_ods.2_pism.f) - za poberateľa ID ak je sporiteľom (II.pilier) platí SP na starobné poistenie (I.pilier) 9% z VZ. Sporiteľ je ten, kto má zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení.

Dôležité je ale povedať, že výška príspevku SP na starobné poistenie (I.pilier) nie je pre určenie budúceho dôchodku z I.piliera dôležitá, dôležitý je VZ. Čiže v podstate nezáleží, či SP odvádza 9 alebo 18%. Problém je skôr v tom, že suma starobného dôchodku u sporiteľa sa nejakým spôsobom kráti, za dobu keď bol sporiteľom, pričom u takýchto "starých" ID to nie je kompenzované príspevkom štátu do II.piliera.

Ale nie som 100% odborník na dôchodky, možné je že som niečo prehliadla, ale asi nie.

Katy a R
03.10.07, 15:22
Ak sociálna poisťovňa takto postupuje – teda že člení ID sporiacich podľa osobitného predpisu na 2 skupiny:
• za „starých“ neplatí - invalidita pred prihlásením do II. piliera
• za „nových“ platí - invalidita po prihlásení do II. piliera,
nemalo by to byť uvedené niekde aj v zákone o sociálnom poistení? Tam zmienka o tom nie je žiadna!! (aspoň ja som nenašla).

mimotemy

Ktovie, či invalidi budú mať miernejší test pri posudzovaní starobného dôchodku. Nestačilo by im preplávať Hron – niekde v Brezne (resp. prebrodiť?)

autor: edrju
Vyhodnotenie testu:
a) žiadateľ Dunaj preplával = starobný dôchodok ešte nepotrebuje,
b) žiadateľ Dunaj nepreplával = starobný dôchodok už nepotrebuje.

Jana Motyčková
04.10.07, 06:18
Ak sociálna poisťovňa takto postupuje – teda že člení ID sporiacich podľa osobitného predpisu na 2 skupiny:
• za „starých“ neplatí - invalidita pred prihlásením do II. piliera
• za „nových“ platí - invalidita po prihlásení do II. piliera,
nemalo by to byť uvedené niekde aj v zákone o sociálnom poistení? Tam zmienka o tom nie je žiadna!! (aspoň ja som nenašla).

Predchádzajúce príspevky som napísala po preštudovaní Zákona o sociálnom poistení a starobnom dôchodkovom sporení. Takže v zákonoch to je, že pri platbe do II.piliera delí ID na starých a nových. Konkrétne to nájdeš v Zákone o starobnom dôchodkovom sporení (ten hovorí o tom, koľko platí SP do II.piliera), §20 ods.4.

msurovy
12.10.09, 15:04
Dobrý deň!

Som poberateľ čiastočného invalidného dôchodku t.j. invalidita 50%, chcem vedieť či mám nárok na podporu v nezamestnanosti, nakoľko zamwestnávateľ ukončil so monou pracovný pomer.
Ďakujem

Katy a R
12.10.09, 15:22
Dobrý deň!

Som poberateľ čiastočného invalidného dôchodku t.j. invalidita 50%, chcem vedieť či mám nárok na podporu v nezamestnanosti, nakoľko zamwestnávateľ ukončil so monou pracovný pomer.
Ďakujem

Záleží od toho, ako dlho si bol poistený pred skončením PP (ako dlho trval PP). Ak sa zaregistruješ na UPSVaR .. a spĺňaš podmienky §104 Zo SP... tak áno.
(1) Poistenec má nárok na dávku v nezamestnanosti, ak v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie (ďalej len "evidencia nezamestnaných občanov") bol poistený v nezamestnanosti najmenej tri roky, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Poistenec, ktorý po skončení výkonu činnosti zamestnanca v pracovnom pomere na určitú dobu bol zaradený do evidencie nezamestnaných občanov, má nárok na dávku v nezamestnanosti, ak v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnaných občanov

a) bol poistený v nezamestnanosti z výkonu činnosti zamestnanca v pracovnom pomere na určitú dobu alebo bol dobrovoľne poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky a
b) nebol povinne poistený v nezamestnanosti z iného výkonu činnosti zamestnanca. .

niki1962
12.10.11, 09:23
som tu prvýkrát a chcela by som vediet na akú finančnú výpomoc má nárok invalidný důchodca, prosím keby mi niekto odpovedal

Xanti
12.10.11, 09:44
som tu prvýkrát a chcela by som vediet na akú finančnú výpomoc má nárok invalidný důchodca, prosím keby mi niekto odpovedal
No musíš konkretizovať čo ťa zaujíma. Veď invalidný dôchodca poväčšine berie invalidný dôchodok. Skús byť konkretnejšia.

ajobs
04.11.11, 18:15
A je dôležité, či si ID do 70% alebo nad 70%, takže napíš, a potom ti odpovieme .....

mmmarian
18.04.12, 09:00
Dobrý deň, moja priatelka ma priznany 50% ID, okrem toho by chcela pracovat a vsak najst si zamestnanie nie je vobec jednoduche. Chcela by sa aj preto zaevidovat na urade prace kedze udajne obcan 50% ID je povinny pracovat. Na UPSVaR ju vsak stale odbiju s tym, ze za nu vsetko plati stat a teda nemusi byt evidovana a ani nemoze kedze je ID. existuje nijaky § , ktory si mozem vytlacit a doniest ho tetuskam na UPSVaR aby videli, ze je to mozne? Uz som totiz pocul viac pripadov, ze obcanov s ID nechcu evidovat na UPSVaR a davaju im mylne informacie. Myslim,ze o tomto ani sami poriadne nevedia.. A je pravda ak je obcan s priznanym 50% ID neyamestnany a neni evidovaný na UPSVaR tak sa mu potom nezapocitavaju roky do starobneho dochodku??? Dakujem za rychlu odpoved, snad po Vasej rade sa uz konecne niekam pohneme dalej, prajem pekny den

Xanti
18.04.12, 09:05
Marian,
priateľka nech vypíše žiadosť o zaevidovanie na UP. Nemôžu ju odmietnuť, a to že za ňu platí štát nič neznamená. Ona môže byť evidovaná na UP ( sa im to nepáči zvyšuje sa percento nezamestnanosti) , a môže potom požiadať o dotáciu na samozamestnanie a tak podobne.

Nech sa nenechá odbiť, ona zákony nepotrebuje. Ak ju nechcú zaevidovať tak nech pýta od nich na základe akého zákona to nechcú urobiť, a nech sa ide sťažovať vedúcemu oddelenia a ked to nepomôže tak riaditeľovi pobočky.

Tu si prečítajte http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/informacie-pre-obcanov-pri-evidovani-sa-na-urade-psvr.html?page_id=12924 o podmienkach evidencie na UP, nie je tam nič také, že občan ZŤP a s ID sa nemôže zaevidovať.

mmmarian
18.04.12, 09:41
dakujem velmi pekne za radu :)

ala82
15.05.12, 10:27
Dobrý deň, moja priatelka ma priznany 50% ID, okrem toho by chcela pracovat a vsak najst si zamestnanie nie je vobec jednoduche. Chcela by sa aj preto zaevidovat na urade prace kedze udajne obcan 50% ID je povinny pracovat. Na UPSVaR ju vsak stale odbiju s tym, ze za nu vsetko plati stat a teda nemusi byt evidovana a ani nemoze kedze je ID. existuje nijaky § , ktory si mozem vytlacit a doniest ho tetuskam na UPSVaR aby videli, ze je to mozne? Uz som totiz pocul viac pripadov, ze obcanov s ID nechcu evidovat na UPSVaR a davaju im mylne informacie. Myslim,ze o tomto ani sami poriadne nevedia.. A je pravda ak je obcan s priznanym 50% ID neyamestnany a neni evidovaný na UPSVaR tak sa mu potom nezapocitavaju roky do starobneho dochodku???. Dakujem za rychlu odpoved, snad po Vasej rade sa uz konecne niekam pohneme dalej, prajem pekny den toto by ma tiež zaujímalo

Katy a R
15.05.12, 10:36
toto by ma tiež zaujímalo
ala - čo sa týka starobného dôchodku, tak je preňho úplne jedno, či je alebo nie je v evidencii UoZ na UPSVaR :)

Andyke
15.05.12, 11:15
Doba poberania ID sa započítava do doby trvania dôchodkového poistenia.

Registrácia na UP ako uchádzač o zamestnanie nemá na to vplyv ( teda dôch.poistenie beží aj tým, čo nepracujú a nie sú registrovaní na UP- týka sa to poberateľov ID)