PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Výpoveď zo strany zamestnanca §62lkk9769
26.09.07, 10:22
Ja by som potrebovala poradiť, zamestnanec dáva výpoveď podľa §62 ZP, a v ods.3 je písané:

(3) Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu v sume priemerného zárobku tohto zamestnanca za jeden mesiac, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná.

myslí sa tým odmena za prácu?...a ak áno je to platné ak pracovná zmluva bola podpísaná ešte pred novelou ZP a tam sa ešte táto formulka nevyskytla...

Ďakujem za odpovede...:-):)

Stina
26.09.07, 10:33
Zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu podľa § 62 ods.3 , v prípade, že takéto ustanovenie je v písomnej forme : buď v PZ alebo v dohode. Takže (ak máš PZ podľa ZP pred poslednou novelou ) predpokladám, že toto v zmluve dohodnuté nebolo a dodatok k zmluve ste nepodpisovali , peňažnú náhradu žiadať od zamestnanca nemôžte.

bendži
26.09.07, 10:40
Chcela by som sa ešte opýtať, ak ako zamestnanec nezotrvám u zamestnávateľa počas plynutia výpovednej doby a uvedenú formulu o peňažnej náhrade v zmluve nemám, čiže žiadnu peňažnú náhradu mi zamestnávateľ strhnúť nemôže, aké iné reálne kroky voči mne zamestnávateľ urobiť môže?

bv_alexandra
26.09.07, 13:37
Môže si súdnou cestou uplatniť nárok na zaplatenie škôd ktoré mu vznikli s tvojím odchodom. ;)

IVEB
03.10.07, 05:52
Ja by som mala otázku práve k výpovednej lehote. §62 hovorí ods.1:
Ak je daná výpoveď , pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby. Výpovedná doba je rovnaká pre zamestnávateľa aj zamestnanca a je najmenej dva mesiace. Ak je daná výpoveď zamestnancovi , ktorý odpracoval u zamestnávateľa najmenej 5 rokov , je výpovedná doba najmenej tri mesiace.

Myslím si , že táto formulácia v zákonníku práce je veľmi nejasná a sú k tomu rôzne výklady. Takže vie mi niekto vysvetliť , ak dá výpoveď zamestnanec , ktorý odpracoval v organizácii viac ako 5 rokov , výpovedná lehota je najmenej 2 mesiace alebo 3? A ešte by ma zaujímalo , čo znamená pojem najmenej ? Ak sa zamestnávateľ zatne / nemá KZ/ tak môže byť výpovedná lehota napr. aj 5 mesiacov ?

Pomôžete mi s tým ?

Tweety
03.10.07, 06:07
Podľa § 43 odst 2 ZP v PZ má byť uvedená dlžka VD, to je podstatné, ak sú tam uvedené 2 mesiace, tak VD trvá 2 mes., ak 3 tak 3 mesiace.

Chobot
03.10.07, 07:01
Ja by som mala otázku práve k výpovednej lehote. §62 hovorí ods.1:
Ak je daná výpoveď , pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby. Výpovedná doba je rovnaká pre zamestnávateľa aj zamestnanca a je najmenej dva mesiace. Ak je daná výpoveď zamestnancovi , ktorý odpracoval u zamestnávateľa najmenej 5 rokov , je výpovedná doba najmenej tri mesiace.

Myslím si , že táto formulácia v zákonníku práce je veľmi nejasná a sú k tomu rôzne výklady. Takže vie mi niekto vysvetliť , ak dá výpoveď zamestnanec , ktorý odpracoval v organizácii viac ako 5 rokov , výpovedná lehota je najmenej 2 mesiace alebo 3? A ešte by ma zaujímalo , čo znamená pojem najmenej ? Ak sa zamestnávateľ zatne / nemá KZ/ tak môže byť výpovedná lehota napr. aj 5 mesiacov ?

Pomôžete mi s tým ?

Tweety to síce napísala, ale asi nie veľmi zrozumiteľne.

ZP stanovuje všeobecne výpovednú dobu na 2 mesiace. 3 mesiace platia len pre prípad, ak výpoveď dá zamestnávateľ a zamestnanec odpracoval najmenej 5 rokov.

Ten výraz "výpovedná doba je najmenej" je tam preto, lebo zamestnanec so zamestnávateľom sa môžu v pracovnej zmluve dohodnúť aj na dlhšej výpovednej dobe (napr. 4 mesiace). Pokiaľ sa nedohodnú na dlhšej, tak VD musí byť najmenej 2 mesiace, kratšiu nemôžu dohodnúť. Ak sa však dohodnú v PZ napr. na 4 mesiace, tak to platí pre oboch. Teda aj keď dá zamestnanec výpoveď, tak VD bude 4 mesiace.

Dúfam, že som ťa nedomotal ešte viac.

IVEB
03.10.07, 07:05
Veľmi pekne ďakujem Chobot , nedomotal si ma a som rada za zrozumitelné vysvetlenie.

Fany
03.10.07, 09:37
No v našich pracovných zmluvách výpovedná doba nieje uvedená vôbec, teda platí podľa ZP min. 2, resp. 3 mesiace. A keďže uvedená formulka by teraz zrejme v PZ mala byť (myslím ohľadom toho, ak zamestnanec nezotrvá...peňažná náhrada..) ako ju tam teraz dostať? Máme urobiť v tomto zmysle nové pracovné zmluvy, alebo dodatky k PZ? A čo ak to zamestnanec nebude chcieť podpísať? A to si myslím, že zrejme nebude chcieť ani jeden. Dá sa ho nejako k tomu donútiť? Ak nie, o čom je potom tento bod paragrafu? Keď ja ako zamestnávateľ dám zamestnancovi výpoveď, on si nárokuje výpovednú dobu a ešte aj prípadné odstupné. Ak ale príde zamestnanec a dá si výpoveď, ja s tým nemusím súhlasiť alebo trvať na výpovednej dobe, lenže zajtra nepríde do práce vôbec a vlastne mu nemôžeme nič.
Takže, akým spôsobom túto formulku doplniť, aby bola platná pre nové, ale aj už existujúce pracovné zmluvy?

Fany
03.10.07, 09:50
Stačí, ak máme v zmluve uvedené, že:


Práva a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce z tejto pracovnej zmluvy sa riadia ustanoveniami Zákonníka práce, pracovným poriadkom a ďalšími predpismi, ktoré upravujú pracovnoprávne vzťahy.

???
Môže sa týmto myslieť, že je tu zahrnutý aj § 62 ods.3 ZP?

Hepi
03.10.07, 09:54
Zatiaľ som sa ešte v praxi nestretla s výpovednou dobou 4 alebo viac mesiacov. Podľa mňa je formulka najmenej 2 alebo 3 mesiace hlavne preto, že nesmie byť kratšia výpovedná doba.

Hepi
03.10.07, 09:59
A tak isto si myslím, že je to aj s náhradou od zamestnanca. Toto by som riešila dodatkom, príp. aj keď to nemá zamestnanec v zmluve, zákonník práce by mal platiť a zamestnanec by si mal uvedomiť, že túto náhradu môže od neho zamestnávateľ požadovať s odvolaním sa na platný ZP. Mýlim sa?

Chobot
03.10.07, 10:11
A tak isto si myslím, že je to aj s náhradou od zamestnanca. Toto by som riešila dodatkom, príp. aj keď to nemá zamestnanec v zmluve, zákonník práce by mal platiť a zamestnanec by si mal uvedomiť, že túto náhradu môže od neho zamestnávateľ požadovať s odvolaním sa na platný ZP. Mýlim sa?

Myslím, že sa mýliš. Teda určite. ZP vraví jednoznačne, že to musí byť v pracovnej zmluve písomne:

"(3) Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu v sume priemerného zárobku tohto zamestnanca za jeden mesiac, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná."

Jediná náhrada, ktorú môže z-ľ žiadať, je náhrada škody, ak mu nejakú ten z-c okamžitým odchodom spôsobí.

Chobot
03.10.07, 10:12
Stačí, ak máme v zmluve uvedené, že:


Práva a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce z tejto pracovnej zmluvy sa riadia ustanoveniami Zákonníka práce, pracovným poriadkom a ďalšími predpismi, ktoré upravujú pracovnoprávne vzťahy.

???
Môže sa týmto myslieť, že je tu zahrnutý aj § 62 ods.3 ZP?

Nie, nemôžeš to tak ponímať. Viď predošlý príspevok.

Prue
03.10.07, 10:15
(3) Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu v sume priemerného zárobku tohto zamestnanca za jeden mesiac, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná.

Netreba písat nové PZ, stačí ak sa takáto dohada napíše pri výpovedi.

Chobot
03.10.07, 10:16
No v našich pracovných zmluvách výpovedná doba nieje uvedená vôbec, teda platí podľa ZP min. 2, resp. 3 mesiace. A keďže uvedená formulka by teraz zrejme v PZ mala byť (myslím ohľadom toho, ak zamestnanec nezotrvá...peňažná náhrada..) ako ju tam teraz dostať? Máme urobiť v tomto zmysle nové pracovné zmluvy, alebo dodatky k PZ? A čo ak to zamestnanec nebude chcieť podpísať? A to si myslím, že zrejme nebude chcieť ani jeden. Dá sa ho nejako k tomu donútiť? Ak nie, o čom je potom tento bod paragrafu? Keď ja ako zamestnávateľ dám zamestnancovi výpoveď, on si nárokuje výpovednú dobu a ešte aj prípadné odstupné. Ak ale príde zamestnanec a dá si výpoveď, ja s tým nemusím súhlasiť alebo trvať na výpovednej dobe, lenže zajtra nepríde do práce vôbec a vlastne mu nemôžeme nič.
Takže, akým spôsobom túto formulku doplniť, aby bola platná pre nové, ale aj už existujúce pracovné zmluvy?

Treba urobiť dodatky k PZ. Pracovná zmluva - ako už názov hovorí, je zmluva medzi dvomi zmluvnými sranami. Pokiaľ jedna strana nebude chcieť podpísať dodatok, neprinútiš ich k tomu.

ZP má najmä chrániť zamestnanecov, nie zamestnávateľov.

Nie je pravdou, že nemôžeš vôbec nič. Treba si pozrieť staršie témy, bolo toho popísaného dosť.

Chobot
03.10.07, 10:19
Netreba písat nové PZ, stačí ak sa takáto dohada napíše pri výpovedi.

?? Tomuto nerozumiem. Môžeš to objasniť bližšie?

Pri výpovedi žaidnu dohodu nepíšeš. Výpoveď je jednostraný právny akt, či už zo strany zamestnanca alebo zamestnávateľa. Nie je to dohoda.

A ZP uvádza, že taká dohoda musí byť jednoznačne v pracovnej zmluve, nie osobitne.

Fany
03.10.07, 10:54
Potom je to ale riadna blbosť.
Prečo má ZP chrániť "hlavne" zamestnanca?
Mali by tu podľa mňa platiť rovnaké podmienky. A ak tieto poruší jeden alebo druhý, mali by byť za to rovnako postihnutí. Ja ako z-ľ sa nevyhýbam svojim povinnostiam, ale prečo sa im môže z-c?
Budem § 62 ods.3 parafrázovať:
Čo ak: Zamestnávateľ neumožní počas plynutia výpovednej doby zamestnancovi pracovať a teda mu ani nebude chcieť dať mzdu, keďže nič neodrobí (napr. trebárs len preto, že zamestnanec poburuje ostatných zamestnancov...) Ale keďže mu dal výpoveď, je tu povinná minimálna 2-mes. výpovedná doba. Teda rovnako neférovo sa zachová, ako zamestnanec,ktorý dá výpoveď a nezotrvá u zamestnávateľa podčas výp.doby. Toto tiež nieje v PZ písomne dohodnuté. Aké má práva z-c? Vysúdi si mzdu aj za neodrobenú prácu!!!
Čiže mne z toho vyplýva iba jedno, aspoň v tomto bode:
ZP chráni "IBA" zamestnanca.
A bod 3 §62 tým pádom je úplne nezmyselný, pretože s tým ani jeden zamestnanec súhlasiť nebude a teda v konečnom dôsledku vlastne zamestnanec nemusí dodržať žiadnu výpovednú dobu.

Chobot
03.10.07, 11:04
A bod 3 §62 tým pádom je úplne nezmyselný, pretože s tým ani jeden zamestnanec súhlasiť nebude a teda v konečnom dôsledku vlastne zamestnanec nemusí dodržať žiadnu výpovednú dobu.

Možno s tým nebudú hneď súhlasiť starí zamestnanci, ale pre nových to už môžeš dávať do zmlúv.

A tým starým to môžeš dať do najbližšiho dodatku, keď budeš zvyšovať mzdy starým zamestnancom. Spolu so zvýšením ti podpíšu aj tú dohodu. Ak to nepodpíšu, nezvýšiš im mzdu.

Fany
03.10.07, 11:15
Aspoň niečo. Ide mi iba o korektnosť a ja ako zamestnávateľ sa tiež musím chrániť pred takýmito vecami. Veď mi ide tiež o existenciu firmy a nemal by byť nikto zvýhodnený, ale ani ukrivdený.

wierdo
03.10.07, 11:23
Potom je to ale riadna blbosť.
Prečo má ZP chrániť "hlavne" zamestnanca?
Mali by tu podľa mňa platiť rovnaké podmienky..... ZP chráni "IBA" zamestnanca.


Myslím, že plačeš na nesprávnom hrobe. Tvoje pripomienky sú istotne správne, no treba ich adresovať skretariátu strany SMER.

Obávam sa, že bude ešte horšie a že bude platiť starý známy bonmot: "Kde sú tie časy, keď to stálo za h..o".

Hepi
04.10.07, 06:23
Možno s tým nebudú hneď súhlasiť starí zamestnanci, ale pre nových to už môžeš dávať do zmlúv.

A tým starým to môžeš dať do najbližšiho dodatku, keď budeš zvyšovať mzdy starým zamestnancom. Spolu so zvýšením ti podpíšu aj tú dohodu. Ak to nepodpíšu, nezvýšiš im mzdu.
No to je podľa mňa dosť tvrdé, pokiaľ nepodpíšem dohodu, nezvýšia mi plat.
Myslíš, že by som sa proti tomuto nemohla brániť? Predsa plat by mal byť zvyšovaný z iných dôvodov, nemyslíš?

Chobot
04.10.07, 12:03
No to je podľa mňa dosť tvrdé, pokiaľ nepodpíšem dohodu, nezvýšia mi plat.
Myslíš, že by som sa proti tomuto nemohla brániť? Predsa plat by mal byť zvyšovaný z iných dôvodov, nemyslíš?

Áno, je to tvrdé, ale to je jedna z možností, ako to dať do dohody so starým zamestnancom. Pokiaľ je zamestnanec "vychytralý", tak bude viedieť, že s tým súhlasiť nemusí.

Poznám z praxe, že v jednej firme boli 13. a 14. plat zmluvný a fixný. Po novom sa prešlo na polročné odmeňovanie (nenárokovateľné), ktoré mohlo dosiahnuť vyššiu čiastku, než ten jeden plat. Naprik tomu niektorí zamestnanci takýto dodatok nepodpísali a im sa vypláca ten 13. a 14. plat po starom. Oni nemajú tie polročné odmeny, lebo s takým systémom nesúhlasili.

Takže nie je to povinné, podpísať takúto dohodu, len som dal Fany tip, ako by to mohla u zamestnancov pretlačiť.

certik
17.10.07, 12:02
Chápem to dobre, že ak ja, ako zamestnanec pracujem u zamestnávateľa 8 rokov a chcem dať výpoveď, tak (keďže ide o výpoveď zo strany zamestnanca) bude výpovedná doba len dva mesiace aj keď tam pracujem viac ako 5 rokov?

Tweety
17.10.07, 12:05
Je to tak.

sandrra
05.11.07, 18:51
Ak zamestnanec a zamestnávateľ sa dohodli, že ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej lehoty u zmestnávateľa,zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu v sume priemerného zárobku tohto zamestnanca za jeden mesiac (v zmysle §62 ZP).
Skúšobná doba je na 3 mesiace.

Podľa ZP je výpovedná lehota 2 mesiace..To znamená, že ak chcem podať výpoveď ako zamestnanec zamestnávateľovi musím odpracovať minimálne 2 mesiace?

KEJKA
05.11.07, 18:55
prečo uvádzaš skúšobnú dobu? Počas skúšobnej doby neplatí ustanovenie o výpovednej lehote.

sandrra
05.11.07, 19:03
dik

este sa chcem opytat kedy najskor mozem podat vypoved 3dni pred vypovednou lehotou alebo az potom...

veronikasad
05.11.07, 19:09
Ak zamestnanec a zamestnávateľ sa dohodli, že ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej lehoty u zmestnávateľa,zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu v sume priemerného zárobku tohto zamestnanca za jeden mesiac (v zmysle §62 ZP).
Skúšobná doba je na 3 mesiace.

Podľa ZP je výpovedná lehota 2 mesiace..To znamená, že ak chcem podať výpoveď ako zamestnanec zamestnávateľovi musím odpracovať minimálne 2 mesiace?

Ak skončíš pracovný pomer počas skúšobnej doby /do 3 mesiacov od vzniku prac.pomeru/, oznamuješ to zamestnávateľovi spravidla 3 dni predtým, ako chceš ukončiť PP. Ak už však PP trvá viac ako 3 mesiace, môžeš ho skončiť výpoveďou - výpovedná lehota je 2 mesačná a začína plynúť prvým dňom nasl. mesiaca po doručení výpovede.
Keďže máš v prac. zmluve dohodnutý peňažný záväzok voči zamestnávateľovi, pracovný pomer nemôžeš skončiť v priebehu plynutia výpovednej doby, ale až jej posledný deň.

Napr. : Výpoveď doručíš zamestnávateľovi 6.11., výpovedná doba začína plynúť 1.12. a pracovný pomer nemôžeš skončiť skôr ako 31.1.08

-------
Veronika

Lydka R
05.11.07, 20:13
Keďže máš v prac. zmluve dohodnutý peňažný záväzok voči zamestnávateľovi, pracovný pomer nemôžeš skončiť v priebehu plynutia výpovednej doby, ale až jej posledný deň.

Napr. : Výpoveď doručíš zamestnávateľovi 6.11., výpovedná doba začína plynúť 1.12. a pracovný pomer nemôžeš skončiť skôr ako 31.1.08

-------
Veronika[/quote]

Ja som toto ustanovenie ZP pochopila skôr opačne, že môžeš skôr, ale zaplatíš akoby pokutu vo výške mesačného zárobku. Poznám veľa prípadov, kedy si zamestnanci našli lepšiu alebo lepšie platenú prácu ale terajší zamestnávateľ o dohode nechcel ani počuť a trval na výpovednej dobe. No a kým tá skončila aj to lepšie miesto už bolo dávno obsadené. A práve toto ustanovenie by im bolo pomohlo. Samozrejme muselo by to byť dohodnuté už v pracovnej zmluve.

veronikasad
06.11.07, 06:57
Súhlasím, aj tak sa to dá vysvetľovať. Ak skončíš skôr ako 31.1., zaplatíš pokutu zamestnávateľovi.
Ja som to brala z pohľadu zamestnanca, aby nemusel pokutu zaplatiť.

-------
Veronika

Zuzka2510
06.11.07, 08:09
Dobrý deň. Môže mi tiež niekto poradiť ak zamestnanec doniesol zamestnávateľovi výpoveď, že končí PP dohodou k 1.11.2007. Z-ľ mu škrtol slovo dohodou lebo on sa sním o tom nedohodol. Z-ľ chce aby mu bežala výp.doba 2 mesiace ale zamestnanec nechodí do práce lebo má lepšiu. Náhradu nemôžme žiadať lebo to nemá uvedené v PZ. Ja sa len chcem ako mzdová účt.spýtať mám napísať zamestnancovi nejaké oznámenie že jeho PP sa končí až po uplynutí výp.doby aj keď mu to z-ľ ale iba ústne oznámil? Sú na tie vyjadrenia a odpovede nejaké lehoty? Ďakujem pekne za Váš čas.

Danila
06.11.07, 08:49
Dobrý deň. Môže mi tiež niekto poradiť ak zamestnanec doniesol zamestnávateľovi výpoveď, že končí PP dohodou k 1.11.2007. Z-ľ mu škrtol slovo dohodou lebo on sa sním o tom nedohodol. Z-ľ chce aby mu bežala výp.doba 2 mesiace ale zamestnanec nechodí do práce lebo má lepšiu. Náhradu nemôžme žiadať lebo to nemá uvedené v PZ. Ja sa len chcem ako mzdová účt.spýtať mám napísať zamestnancovi nejaké oznámenie že jeho PP sa končí až po uplynutí výp.doby aj keď mu to z-ľ ale iba ústne oznámil? Sú na tie vyjadrenia a odpovede nejaké lehoty? Ďakujem pekne za Váš čas.ZC požiadal o skončenie pracovného pomeru dohodou. ZĽ s takýmto návrhom nesúhlasí. Ak ZC trvá na skončení pracovného pomeru, musí podať výpoveď . Skončenie pracovného pomeru dohodou je možné k určitému dátumu za súhlasu obidvoch strán a písomne. Podľa môjho názoru PP Vášho zamestnanca trvá, a oznámila by som mu túto skutočnosť písomne.

Zuzka2510
06.11.07, 08:59
Môžem mu napísať že súhlasíme so skončením PP ale až po uplynutí 2-mes.výp.doby čiže vlastne skončí to až ku dňu 31.12.07 a ak nebude ZC chodiť do práce tak je to vlastne hrubé porušenie prac.disc?

Hepi
06.11.07, 10:21
Ja by som mu skôr odpovedala v tom zmysle, že nesúhlasíme so skončením pracovného pomeru dohodou a ak trvá na ukončení PP, musí dať výpoveď, ktorá mu neskončí 31.12.2007, ale až 31.01.2008, nakoľko bude doručená až tento mesiac a plynúť začne až 01.12.2007. Ale aj tak by bolo lepšie, keby ste ho pustili na dohodu, lebo ak mu budete viesť absenciu, zdravotné poistenie za neho aj tak musíte odvádzať a povedzte k čomu je to dobré?

elav
09.01.08, 15:33
Akým spôsobom by si mal zamestnávateľ právo na túto peňažnú náhradu uplatniť?
Ide mi o to, či je možné priamo v prac. zmluve dohodnúť, že náhrada sa započíta so mzdou, ktorá by mala byť vyplatená, a tým pádom zamestnávateľ mzdu jednoducho nevyplatí.
Ak ale zamestnanec odpracuje jeden týždeň z výpovednej doby, patrí mu mzda za jeden týždeň. Zamestnávateľ má ale nárok na náhradu vo výške mesačného zárobku. Čiže tu je takáto dohoda v podstate bezpredmetná.
Ďalej je nevyplatenie mzdy trestný čin, a nemožno to obísť dohodou, číže podľa mňa by mzda mala byť riadne vyplatená a zamestnávateľ sa potom môže domáhať svojej náhrady. Teda ak mu napriek výzve zamestnanec náhradu nezaplatí, zostane mu len obrátiť sa na súd???