PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : leasing - totálna škodasueellen
17.12.07, 09:26
Ahojte, viem, že sa k leasingu popísalo už veľa, ale som v tomto smere začiatočník a nechcem niečo domotať.
V novembri 2006 sme zobrali na leasing nákladne vozidlo. V apríli 2007 sme mali haváriu - totálna škoda.
Pôvodne sme sa zriekli použiteľných zvyškov, ale nakoniec nám boli vyfakturované, ale to by bolo na dlhšie.
Konečne sme obdržali vyúčtovanie.
Auto som vyradila:
082/022 1 184 880,00
551/082 1 086 140,00
Zostatok istiny na 474 je 1 067 997,40.
Faktúry sme dostali na škodu z predčasného ukončenia 48 249,10
a 748 569,70 na zostatok istiny. Okrem toho nám poslali faktúru na použiteľné zvyšky vo výške 319 327,70 + DPH. V konečnom rozúčtovaní uviedli aj hodnotu poistného plnenia 747 466 Sk.
Prosím môžete mi poradiť, ako to sprovodiť zo sveta? Ďakujem.

lenkak
04.02.08, 16:39
Poraďáci skúste sa pozrieť na túto situáciu:
Leasing – totálna škoda.
Leasing obstaraný v roku 2007, v tento rok aj vznikla totálna škoda.
Môže byť nasledovné účtovanie:
Do vzniku poistnej udalosti :
Istina 042/474
Zaradenie: 022/042
Prenájom + úrok: 562/474
Poistné splátka : 568/221
Leasing splátka: 474/221

Poistná udalosť v tomto istom roku: totálna škoda
Účtovanie:
Odpis majetku: 549/082
Vyradenie majetku: 082/022
Boli ešte splácané splátky leasingu, aj po poistnej udalosti, nakoľko nebolo ešte vysporiadanie z leasingovky. Účtovanie:
474/221, alebo 325/221?
Čo s poistným, úrokom a nájmom? Ako účtovať?

Vysporiadanie z leas. spoločnosti prišlo až v novom roku.
Záväzok z nesplatenej istiny: 474/325 účtovať v tomto roku, 474 zostane v starom roku so zostatkom, alebo preúčtovať už v min. roku?
Nesplatený nájom a poistné ako treba toto účtovať? Treba vyčísliť celé úroky, náklady, poistné až do konca splátkového kalendára? Do ktorého roku? 549?
Poisťovňa vyplatila škodu leasingovke a tá ju použila na vykrytie sv. pohľadávok.
Nárok na náhradu škody: 378/648, môžem zaúčtovať v min. roku, aj keď vysporiadanie z leas. spoločnosťou prišlo až v tomto roku, poistná udalosť sa stala v minulom roku.
Výnos z predaného vraku spločnosti: 378/648
Môžem uplatniť zostatkovú cenu automobilu ako daňový výdavok len do výšky prijatej náhrady vrátane prijatých náhrad z predaja vyradeného majetku, teda 549 sa rovná daňovému výdavku len sume na 648. Len rozdiel z týchto účtov (rozdiel medzi zostatkovou cenou a náhradou od poisťovne zvýšenej o dosiahnutý výnos z predaja vraku) je pripočitateľnou položkou?

A čo s poistným? Bolo fakturované poistné od leas. Spoločnosti do konca technického roku, a to tento rok.

Poraďáci mohlo by to takot byť? Ja som už tak domotaná, ďakujem za každý názor.

lenkak
05.02.08, 18:30
posúvam,
nikto nič?

andrej_rv
05.02.08, 19:24
Poraďáci skúste sa pozrieť na túto situáciu:
Leasing – totálna škoda.
Leasing obstaraný v roku 2007, v tento rok aj vznikla totálna škoda.
Môže byť nasledovné účtovanie:
Do vzniku poistnej udalosti :
Istina 042/474
Zaradenie: 022/042
Prenájom + úrok: 562/474
Poistné splátka : 568/221
Leasing splátka: 474/221

Poistná udalosť v tomto istom roku: totálna škoda
Účtovanie:
Odpis majetku: 549/082
Vyradenie majetku: 082/022
Všetko potiaľ by som účtoval rovnako.Boli ešte splácané splátky leasingu, aj po poistnej udalosti, nakoľko nebolo ešte vysporiadanie z leasingovky. Účtovanie:
474/221, alebo 325/221?
Čo s poistným, úrokom a nájmom? Ako účtovať?

Tu je - najmä v závislosti od zmluvy a od spôsobu finančného vysporiadania - určite viac možností. Podľa môjho názoru všetky platby po vzniku poistnej udalosti a vyradení predmetu leasingu z účtovníctva, ktoré boli poukázané v prospech leasingovej spoločnosti, by sa až do ich vysporiadania mali účtovať ako pohľadávka voči LS - 378 (315) / 221.


Vysporiadanie z leas. spoločnosti prišlo až v novom roku.
Záväzok z nesplatenej istiny: 474/325 účtovať v tomto roku, 474 zostane v starom roku so zostatkom, alebo preúčtovať už v min. roku?
Ja by som to zúčtoval (aj v náväznosti na § 30a ods. 12 a 13 PPÚ) až po obdržaní finančného vysporiadania. Vtedy by sa voči 325 mala zúčtovať resp. vykompenzovať aj pohľadávka za platby pokračujúce po predčasnom ukončení leasingu.

Nesplatený nájom a poistné ako treba toto účtovať? Treba vyčísliť celé úroky, náklady, poistné až do konca splátkového kalendára? Do ktorého roku? 549? Toto sú krátkodobé záväzky vyplývajúce zo splátkového kalendára bezprostredne súvisiace s finančným prenájmom. Jeho predčasným ukončením splátkový kalendár stráca platnosť a podľa mňa tu už nie je o čom účtovať. Prípadné nároky leasingovej spoločnosti v zmysle zmluvy, ktoré vyplývajú z predčasného ukončenia (nejaká zmluvná pokuta, nerealizovaný úrok atď.) by mali byť premietnuté vo finančnom vysporiadaní.


Poisťovňa vyplatila škodu leasingovke a tá ju použila na vykrytie sv. pohľadávok.
Nárok na náhradu škody: 378/648, môžem zaúčtovať v min. roku, aj keď vysporiadanie z leas. spoločnosťou prišlo až v tomto roku, poistná udalosť sa stala v minulom roku.
Nárok by som tiež účtoval do roku vzniku poistnej udalosti.


Výnos z predaného vraku spločnosti: 378/648
Ja by som skôr 315/641

A čo s poistným? Bolo fakturované poistné od leas. Spoločnosti do konca technického roku, a to tento rok. Všetky platby týkajúce sa predmetu leasingu po jeho vyradení sú podľa mňa nedaňovým výdavkom
Lenka, keďže nepoznám zmluvné podmienky, podmienky poistnej zmluvy ani obsah finančného vysporiadania, je to len taký nezáväzný názor. Niekto má z tejto oblasti možno konrétnejšiu skúsenosť a navrhne úplne iné účtovanie.

lenkak
05.02.08, 19:27
Andrej,
rozmýšľame podobne, to som veľmi rada,
niektoré veci ani sama ešte neviem, nakoľko nie všetko už bolo vyjasnené.
Ďakujem za odpoveď určite pomôže nielen mne.

ondrejvla
05.02.08, 19:27
Poraďáci skúste sa pozrieť na túto situáciu:
Leasing – totálna škoda.
Leasing obstaraný v roku 2007, v tento rok aj vznikla totálna škoda.
Môže byť nasledovné účtovanie:
Do vzniku poistnej udalosti :
Istina 042/474
Zaradenie: 022/042
Prenájom + úrok: 562/474
Poistné splátka : 568/221
Leasing splátka: 474/221
- pri splátke 474/221 si rozdelíš splátku istiny a úroky, takže úroky sa ti dostanú na 474 až pri platbe : napr. platba podľa spl.kal. 10000,- Sk, z toho úrok 1650,- Sk, účtujem : 474/221 10000,-
562/474 1650,-

Poistná udalosť v tomto istom roku: totálna škoda
Účtovanie:
Odpis majetku: 549/082
Vyradenie majetku: 082/022
Boli ešte splácané splátky leasingu, aj po poistnej udalosti, nakoľko nebolo ešte vysporiadanie z leasingovky. Účtovanie:
474/221, alebo 325/221?
- ja by som účtovala : 474/221, úroky by som neúčtovala, nakoľko je už po poistnej udalosti, myslím, že zaniká dôvod platieb poistného.
Tu by ti už nenarastal záväzok z účtu 474,

Čo s poistným, úrokom a nájmom? Ako účtovať?

Vysporiadanie z leas. spoločnosti prišlo až v novom roku.
Záväzok z nesplatenej istiny: 474/325 účtovať v tomto roku, 474 zostane v starom roku so zostatkom, alebo preúčtovať už v min. roku?
- preúčtovala by som v minulom roku, neúčtovala by som úroky, náklady, poistné, pre vyradenie MV by som použila i odpisy spadajúce do daného obdobia,

Nesplatený nájom a poistné ako treba toto účtovať? Treba vyčísliť celé úroky, náklady, poistné až do konca splátkového kalendára? Do ktorého roku? 549?
Poisťovňa vyplatila škodu leasingovke a tá ju použila na vykrytie sv. pohľadávok.
- leasingovka má zaplatenú celú zmluvu, účtujem náhradu škody v minulom roku,
Nárok na náhradu škody: 378/648, môžem zaúčtovať v min. roku, aj keď vysporiadanie z leas. spoločnosťou prišlo až v tomto roku, poistná udalosť sa stala v minulom roku.
Výnos z predaného vraku spločnosti: 378/648
Môžem uplatniť zostatkovú cenu automobilu ako daňový výdavok len do výšky prijatej náhrady vrátane prijatých náhrad z predaja vyradeného majetku, teda 549 sa rovná daňovému výdavku len sume na 648. Len rozdiel z týchto účtov (rozdiel medzi zostatkovou cenou a náhradou od poisťovne zvýšenej o dosiahnutý výnos z predaja vraku) je pripočitateľnou položkou?
- MV bolo poistené, škoda nebola zavinená z viny nájomcu, nevidím dôvod na pripočitateľné položky k zákl.dane.

A čo s poistným? Bolo fakturované poistné od leas. Spoločnosti do konca technického roku, a to tento rok.

Poraďáci mohlo by to takot byť? Ja som už tak domotaná, ďakujem za každý názor.

Lenka, toto je môj názor, rada sa poučím od iných, ak som neuvažovala správne.

lenkak
05.02.08, 19:34
budem mať o čom premýšľať.
Ešte bolo zaplatené aj zákonné poistenie na pol roka.
Ako účtovať toto? Do daň. nákladov len časť do poistnej udalosti, ostatná časť ako? A keď príde vrátená časť od poisťovne?
stačilo by - 568/221 časť do poistnej udalosti, zbytok 378/221, a vrátené poistné 221/378?

apo
19.02.08, 14:23
Mám na stole prakticky totožný problém, ako sa tu rozdiskutoval:

Konzultoval som z lízingovou spoločnosťou.
1. Totálna škoda bola v novembri.
Z toho vyplýva, že účtovanie za mesiac november bude bez úprav okrem poistného, ktoré sa platí splátku vopred.
2. V decembri už vieme o totálnej škode, ale bola z lízingovky vystavená faktúra a aj bola uhradená.
Na decembrovú splátku bude lízingovkou vystavený dobropis a my UŽ nebudeme účtovať do nákladov odpis 551/082, ale dáme do nákladov úroky platené pozadu to je do konca novembra.
3. V lízingovke ma informovali, že nebudú o príjmoch ani výdavkoch BO v roku 2007 účtovať nakoľko do času kým poisťovňa nevydá definitívne vyúčtovanie nik nedokáže urobiť odhad, ktorý by bol primeraný.

4. Ja sa teraz ĎALEJ pýtam, kedy zaúčtujeme rozdiel v odpisoch. Vlastne lízing začal v roku 2007 takže daňové odpisy sú NULA, ak sa nemýlim?

5. Čo ostane z lízingových splátok do totálky daňovým výdavkom okrem poistného a úrokom oproti tržbám, ktoré náves pred totálkou zarobil keďže daňové odpisy budú zrejme NULA?

6. Čo bude daňovým výdavkom z pohľadávok lízingovky, ktorá začne počítať svoje ušlé zisky ako divá v momente vyúčtovania poistnej udalosti poisťovňou?

Prosím o odpovede aj na tieto ďalšie otázky.

Pozdravujem.

apo

apo
19.02.08, 14:29
budem mať o čom premýšľať.
Ešte bolo zaplatené aj zákonné poistenie na pol roka.
Ako účtovať toto? Do daň. nákladov len časť do poistnej udalosti, ostatná časť ako? A keď príde vrátená časť od poisťovne?
stačilo by - 568/221 časť do poistnej udalosti, zbytok 378/221, a vrátené poistné 221/378?

Ja by som Zmluvné poistenie (zákonné) účtoval ako pohľadávku 378/648 súvzťažne s výnosom na základe dokumentu vydaného poisťovňou obdobne ako pri predaji dopravného prostriedku ak bolo ukončenie s poisťovni oznámené. Ak nie potom iba zmeniť časť nákladu 568 na analytickú 568 pripočítateľnú k základu dane.

apo

lenkak
19.02.08, 19:47
4. áno.

apo
19.02.08, 21:08
4. áno.

A čo môžeme dať do nákladov podľa otázky v bode č. 6.

Zatiaľ neviem odhadnúť, aké veľké budú finančné ujmy z titulu totálnej škody. Dohodli sme sa na tom, že ani koruna odpisov nepôjde do nákladov a poisťovňa začne od firmy ťahať ďalšie peniaze a to myslím, že ak majú charakter zmluvných pokút tak by mali byť daňovým výdavkom, aspoň :Dmalá cena útechy.

Ako to vidíte kolegovia poraďáci.

mimotemyJa mám svoj lízing poistený cez Eurogap na totálnu škodu a krádež. Domnievam sa že je to ozaj dôležité v takejto situácii.

apo

Ing. Pavol Zúber
07.07.08, 10:50
chcem sa spýtať, SZČO mala zaradený úžitkový automobil v podnikaní od r.2001 teraz sa jej stala dopravná nehoda s totálnou škodou ako treba tento majetok vyradiť z podnikania, ZC je 0,- Sk, v akej cene ? Keď jej príde z poisťovne plnenie ako účtovať ?

Milan Benka
07.07.08, 11:02
chcem sa spýtať, SZČO mala zaradený úžitkový automobil v podnikaní od r.2001 teraz sa jej stala dopravná nehoda s totálnou škodou ako treba tento majetok vyradiť z podnikania, ZC je 0,- Sk, v akej cene ? Keď jej príde z poisťovne plnenie ako účtovať ?

Vyradenie z podnikania v ZC ( 0 )

Plnenie z poisťovne: náhrada škody = zdaniteľný príjem.

halimino
18.03.09, 09:22
Prosím, poradíte mi niekto, či to môžem zaúčtovať nasledovne:

- náhrada od poisťovne 84 000,-: POZD
- zároveň náhrada od poisťovne 84 000,-: VOZD (v rámci uzáv.oper.)
- zost. cena auta 36 000,- (t. j. ZC 125 tis. mínus 84 tis. náhrada od poisťovne a 5 tis. spoluúčasť): VNZD (v rámci uzáv.oper.)
- spoluúčasť 5 000,-: VOZD (v rámci uzáv.oper.)
- splátky úrokov z úveru a havar.+zák. poistenie zaplatené do dňa havárie + náklady na PHL prepočítam % využitia auta na služ. účely a zaúčtujem ako VOZD (v rámci uzáv. oper.)

Z predčasného splatenia úveru si nemôžem asi uplatniť žiadne výdavky??? A taktiež už žiadne výdavky na opravu auta, inak by som nemohla náhradu od poisťovne zahrnúť do VOZD???

Prosím, vyjadrite aspoň svoj názor. Veľmi mi to pomôže.

Skúšala som aj v porade JÚ, ale týka sa to aj DzP.

halimino
18.03.09, 15:46
Posúvam s prosbou o radu.

halimino
20.03.09, 09:32
:mee:Prosím.

halimino
22.03.09, 12:15
:mee:

halimino
22.03.09, 15:35
Prosím aspoň o názor.

apo
22.03.09, 16:06
Vôbec to nie je jednoduchá záležitosť.
Ja som otvoril tému s problémom ako dostať do účtovníctva to čo mi nalinírovala audítorka a mal som s tým veľký problém.

http://www.porada.sk/t105861-predcasne-skoncenie-lizingu-odkupenim.html

Viem o Tvojej otázke, ale neodpovedal som nakoľko som v poradovníku ku daňovému poradcovi s ktorým prekonzultujem to čo mi nalinírovala audítorka.

Totálky som začal riešiť pred rokom po totálke v novembri 2007, k tomu sa pridala ďalšia vo februári 2008. To čo som mal zaúčtované mi audítorka vo februári 2009 zmenila. Mám výhrady voči niektorým jej výpočtom upravenej ceny pre daňové odpisy.

Keď budem mať vo veci jasno tak Ti napíšem, zatiaľ by som Ťa len plietol.

Zatiaľ priprav podrobné info o tom čo sa stalo s vrakom. Prínosom adítorky bolo to, že ak sa vrak od lízingovky odkúpi a opraví vo vlastnej réžii (aj v opravárenskom podniku) potom to nie je škoda a niektoré výnosy (648) nie sú položkami zvyšujúcimi základ dane. Od daňovej poradkyne čakám práve informácie o tom kedy je čo pripočítateľné a kedy je čo odpočítateľné od základu dane.

Moje dva prípady by de facto nemali byť škodou, lebo sa odkúpili. Jedno vozidlo ostalo a druhé sa predalo aj so značkami opravárenskému podniku, ktorý vozidlo zrepasoval a predal.

Ak ťa trápia odpisy tak v tabuľkách tu je postup podľa metodiky pokynu DRSR pre zistenie či je nutné dodanenie alebo nie.


Upresním: Náves mal totálku v prvom, ťahač mal totálku v druhom kalendárnom roku od začiatku zmluvného vzťahu.

apo

halimino
23.03.09, 21:52
Apo, ďakujem, že si zareagoval. Čakám na info, ak zistíš. Mne sa jedná o auto kúpené na úver (nie leasing). Myslím, že odpisy nie je potrebné dodaňovať. Pri úvere sa odpisuje normálne 4 roky. SZČO bol vlastníkom auta. Po havárke dal auto na vlastné náklady opraviť kamarátovi - bez dokladu.

halimino
23.03.09, 21:55
mimotemy Viem - to auto na úver nesedí s názvom témy. Zaradila som to tu kvôli totálnej škode.

apo
24.03.09, 00:50
Podľa záverov auditora a daňového poradcu totálna škoda je pojem, ktorý si vymyslela poisťovňa a stanovila v percentách mieru keď poisťovňa už nebude preplácať prípadné opravy.

Ale vždy je možnosť vrak odkúpiť a ak to dovolí cestný, alebo čo ja viem aký zákon majiteľ si auto môže opraviť a všetky výdavky sú nákladom podľa zákona o účtovníctve ak sa výdavky použijú na opravu a nik neskúma koľko oprava stála, ale výsledkom usí byť opravené vozidlo alebo iný druh majetku.

Zákon o dani z príjmu sa pred niekoľkými rokmi prispôsobil pohľadu zákona o účtovníctve.

Takže ak sa vozidlo opravilo nevznikla škoda a plnenie poisťovne je príjem zvyšujúci základ dane.

Pri lízingoch je to o čosi komplikovanejšie.

Pozdravujem.

apo

M3G
22.03.10, 22:33
Strašne veľmi by som potreboval poradiť, bo som už zúfalý:

V jednoduchom účtovníctve:
- Auto kúpené na lízing v 5/2009, istina=70.000 EUR
- Odstúpenie od lízingovej zmluvy z dôvodu totálky v 11/2009, pričom zostatková cena=61250 EUR, odpisy uplatnené v účtovníctve 8750 EUR.

- Lízingovka urobila vysporiadanie v roku 2009. Zaplatená istina v roku 2009=18637,07 EUR, t.j. celková nezaplatená istina(alebo škoda na majetku) = 51362,93 EUR.

- Poisťovňa vyplatila lízingovke sumu 47727,86 EUR, t.j. zostáva nám doplatiť rozdiel medzi škodou a poistným plnením vo výške 51362,93-47727,86 = 3635,07 EUR

- vrak nám zostal.
-----------------------------------------------------------------------

V roku 2009 sme teda zaplatili istinu vo výške 18637,07 EUR+3635,07 EUR = 22272,14 EUR. Nevedel som sa z toho vymotať, tak túto sumu som cez uzávierkové operácie dal do VOZD ako tovar, z dôvodu, že účtovná jednotka sa rozhodla vrak preklasifikovať ako tovar a čo najskôr ho predať. Odpisy som samozrejme stornoval.

Dúfam, že som to vymyslel dobre, ak nie budem povďačný za každú radu.

bertik1
19.03.12, 06:44
Prosím vás pekne o pomoc:
Leasingová zmluva uzavretá 20.7.2009
Dátum ukončenia zmluvy k 30.09.2010 - totálna škoda.
Mám nasledovné doklady:
1. protokol o finančnom vysporiadaní z leasingovej spoločnosti, ktorý obsahuje:
-nepslatená istina 2566,78
+ poistné plnenie 6421,60 (oznámenie prišlo z poisťovne, ale posiťovňa to hradila rovno LS)
- predajná cena vraku 39,83
- náhrada ušlého zisku 51,39
-poplatok za ukončneie zmluvy 119,50
Výsledná suma: 3644,10 mi prišla na účet.
2. oznámenie o výplate poistného plnenia - poistenie MV do 100% hodnoty- vo výške 7145 prišlo na účet z inej poisťovne.
3. zstatková cena auta je 7230,96
Prosím: 3644,10 + 7145 bude POZD a 7230,96 cez uzávierkové operácie VOZD.
Vopred ďakujem za každú radu.