PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : EZU - zasielanie mesačných výkazov do SP elektronickyPages : [1] 2

j.durinova
17.05.04, 04:34
Elektronické zasielanie údajov do Sociálnej poisťovne - máte aj Vy neustále problémy- už mám hotové mzdy za 4 mesiace, doteraz sa mi nepodarilo odoslať úspešne ani jeden mesiac.

zuzana11
17.05.04, 05:07
No ja zatiaľ nemám žiadne problémy so zasielaním. Posledná taká zmena bola, že treba v mzdovom sw nahrávať výnimky VZ (napr. dohody). Tento mesiac to bolo bez chyby.

zuzana11
17.05.04, 05:33
To je len skúška.

Jozef Mihál
17.05.04, 05:36
Mne sa vyhadzujú pupáky, keď počujem slovo EZU. Ako autor software pre mzdové účtovníctvo som už v decembri 2003 pripravil prepojenie z nášho programu do EZU a dennodenne som zažíval utrpenie pri testovaní, pri komunikácií s autormi systému EZU v SP atď. Od februára k tomu pribudli telefonáty od našich nešťastných užívateľov - prečo im to nejde, čo majú robiť... Už som rezignoval na to, že sa veci na strane SP zlepšia...

Skúsim pár pripomienok k veci:
1. Pracovníci SP majú príkazom dané nekaziť image SP tým, že by nebodaj priznali, že niečo u nich nefunguje
2. Server, na ktorom je aplikácia EZU v SP umiestnená, má ohraničenú kapacitu možných prihlásených užívateľov - vraj maximálne 50 ich môže byť naraz prihlásených. Takže ak sa prihlasujete "v špičke", nemusí sa Vám to podariť
3. Ľudia, ktorí to programovali, zrejme nemajú dostatočné vedomosti o tom, čo vlastne urobili. Takže v aplikácií EZU je množstvo chýb
4. Celá aplikácia ešte i dnes budí dojem nedorobku - hanbou pre autorov sú najmä neprívetivé a bežnému mzdárovi nič nehovoriace "chybové" hlásenia
5. Akákoľvek komunikácia s autormi EZU je veľmi problematická - neodpovedajú na maily, nespolupracujú. Mohol by som na 3 stranách popísať moju snahu o komunikáciu s nimi ale škoda reči
6. Ich prístup k zmenám je veľmi podivuhodný, neuvedomujú si, že ak niečo v ich EZU zmenia, istý čas to potrvá, kým jednotlivé firmy dodávajúce software užívateľom, zareagujú na zmenu a istý čas trvá distribúcia novej verzie programu k užívateľovi - to je napríklad prípad "výnimiek"
7. Keď sme už pri tom, samotný formulár Mesačného výkazu i jeho dátová realizácia v EZU je z môjho pohľadu navrhnutý zle. Nie je 100% -ne kompatibilný so zákonom o sociálnom poistení. Boli časy, keď som sa dobre mienenou radou snažil autorom EZU pomôcť ale ako sa hovorí, komu niet rady, tomu niet pomoci

Atď.

j.durinova
18.05.04, 06:08
zdravím Vás a ďakujem, robím mzdy vo firme s 1000 ľuďmi a stále mám pocit, že som
preto neurobila všetko, programátori so mnou o tom komunikujú spôsobom, nič si z toho nerobte, to nejde mnohým, dokonca som chodila v sobotu a nedeľu to skúsiť poslať, že nebude toľko firiem napojedných ale zase nič. Tak som to vzdala.
majste sa fajn.
Ďurinová

Jozef Mihál
18.05.04, 06:25
Pozor, ak v mojom predošlom príspevku bola samá kritika na programátorov v SP, ak máte problém, chyba môže byť samozrejme aj "na Vašej strane". Možno skutočne nie je všetko v poriadku z obsahovej stránky, pokiaľ ide o súbory, ktoré posielate. Takže chybu možno robia programátori, ktorí vo Vašom programe programovali výstup do EZU. Napíšte bližšie, v čom presne máte problém. Na obranu "Vašich" programátorov si ale dovolím zopakovať, že komunikácia s ľuďmi zo SP je zúfalá, to mi verte. "My programátori" to v tomto máme naozaj ťažké.

Zauzana
18.05.04, 11:22
Tiež som mala so zasielaním údajov do Sociálnej poisťovne problémy, teraz je to OK...programátori si to vzájomne medzi sebou vyriešili...myslím, že treba na autorov jednotlivých sw pritlačiť, aby spolu komunikovali...a čo sa týka zlých rodných čísiel, je to tiež iba vecou programátorov, pokiaľ sa pomýlim a uvediem zlé r.č. môj sw zareaguje a nemusím tým zaťažovať Sociálnu poisťovňu. Aj výpočet rodných čísiel má svoj systém daný zákonom...

Veľa šťastia!

Jozef Mihál
31.05.04, 05:25
Všetkých zaangažovaných (najmä programátorov mzdového software) by som chcel upozorniť, že podľa informácie od p.Janky Bittnerovej zo SP dnes (31.5.) by mal byť v SP "odobrený" nový spôsob zápisu výnimiek do prílohy mesačného výkazu.

Jozef Mihál
01.06.04, 08:11
Pani Bittnerová zo SP mi promptne (komunikácia sa zlepšuje !) zaslala informácie o novinkách v EZU. Koho to zaujíma, nech si pozrie priložené súbory.
Súbor "ezu_usmernenie..." doporučujem prečítať i tým, ktorí neposielajú výkazy cez EZU - nájdete v ňom metodický návod na posielanie OPRAVNÝCH výkazov + ďalšie zaujímavé informácie.

ANNA
01.06.04, 08:20
Pán Mihál, hovorím za všetkých vďaka, sú to zaujímavé informácie

Jozef Mihál
07.06.04, 13:21
Vážení diskutujúci,

pre Vaše obveselenie a na dokumentáciu úrovne Sociálnej poisťovne, dovoľte mi uviesť na tomto mieste text mailu, ktorý som dnes, spolu s asi 100 ďalšími vývojármi software, dostal od pani Matúškovej zo Sociálnej poisťovne. Pani Matúšková je, predpokladám, sekretárkou oddelenia SP, ktoré vyvíja aplikáciu EZU.

Takže tu je text jej mailu:

Dobrý deň, posielame Vám doplňujúcu informáciu, ktorá sa omylom nedostala do usmernenia (bude doplnená).
Zmena zaokrúhľovania sumy poistného:
Jednotlivé druhy poistného na nemocenské, starobné, invalidné, úrazové, garančné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a príspevok do rezervného fondu sa zaokrúhľujú na celé slovenské koruny nahor s prihliadnutím na dve desatinné miesta.

T.j. doteraz sa suma 25,005 Sk zaokrúhľovala smerom nahor, t.j. na 26 Sk, podľa nových pravidiel je táto suma zaokrúhlená po orezaní na 2 desatinné miesta na 25 Sk.
Aplikácia toleruje rozdiely vzniknuté doterajším spôsobom zaokrúhľovania.


A tu je moja odpoveď:


Dobrý deň, nedá mi nereagovať na Vaše "Doplnenie usmernenia" ohľadom zaokrúhľovania súm poistného.

Citácia zákona

"§ 129

(2) Jednotlivé sumy poistného na nemocenské poistenie, poistného na starobné poistenie, poistného na invalidné poistenie, poistného na úrazové poistenie vrátane prirážky k poistnému na úrazové poistenie a zľavy z poistného na úrazové poistenie, poistného na garančné poistenie, poistného na poistenie v nezamestnanosti a poistného do rezervného fondu sa zaokrúhľujú na celé slovenské koruny nahor."

Ako ste prišli na to, že zaokrúhľovanie na celé Sk nahor sa deje s prihliadnutím na dve desatinné miesta ???
Uvedenou informáciou navádzate širokú verejnosť na nedodržiavanie § 129 odsek 2 zákona...
Ak Váš informačný systém nedovoľuje vstup na viac ako 2 desatinné miesta, zmeňte informačný systém, nemeňte svojvoľne zákon...

Zdraví Vás...atď.

gaga
08.06.04, 05:38
Pán Mihál, super odpoveď, pokiaľ urobí subjekt chybu, všetky inštitúcie nabiehavajú s penálmi a pokutami, a len sa oháňajú zákonmi, že je v zákone "povinnosť" ukladať pokuty a penále, sankcie, atď. Som zvedavá na aplikáciu zák. o zodpovednosti za škodu spôsobenej štátnymi orgánmi, ktorý má byť účinný od 1.7.2004.

Jozef Mihál
08.06.04, 08:07
Táto téma sa zvrhla na diskusný klub kritikov SP. Priznávam, že najmä mojou zásluhou. A zostra pridám ďalší problém.

Nám ako firme už SP prebrala agendu nemocenských dávok. Máme dlhoročnú zamestnankyňu, ktorá bola počas minulého roka (2003) na rodičovskej dovolenke. V máji 2004 mala OČR.

Ako z horeuvedeného vyplýva, rozhodujúce obdobie (RO) pre určenie výšky OČR je rok 2003. To iste každý zákona znalý ovláda. A pretože v RO nemala žiadny vymeriavací základ - bola na rodičovskej dovolenke - denný VZ pre určenie výšky OČR sa stanoví ako pravdepodobný denný VZ.

Dávky vypočítava a priznáva SP, takže na príslušnom tlačive sme uviedli pravdepodobný VZ, ktorý by dosiahla za mesiac máj 2004. Viď § 57 zákona o SP.

Dnes mi volala zodpovedná pracovníčka SP, ktorá rieši agendu dávok našej zamestnankyne s tým, že RO je predsa január až apríl, nech pošleme tlačivo ešte raz a uvedieme tam jej VZ, dni atď. za mesiace január až apríl 2004... Ona jej vypočíta denný VZ z mesiacov január až apríl !
Snažil som sa jej vysvetliť, čo je rozhodujúce obdobie, čo je to pravdepodobný VZ... ale márne.

To je niečo neuveriteľné!

Magma
08.06.04, 11:07
Vami uvedené usmernenie - ezu neviem otvoriť. Poradíte?

Jozef Mihál
08.06.04, 11:29
Pre Magma.
K usmerneniu sa dá dostať už aj priamo na "elektronickej podateľni" SP.
Zadajte

https://podatelna.socpoist.sk/

a tam to už nájdete.

7Ingrid7
14.06.04, 09:30
Len tak pre info .... :rolleyes: :

<TABLE class=MsoNormalTable style="WIDTH: 100%; mso-cellspacing: 2.2pt; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm" cellSpacing=3 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR style="mso-yfti-irow: 0"><TD style="PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top>27.05.2004 Cena ITAS pre Sociálnu poisťovňu<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-TOP: 0cm">
Oddelenie komunikácie s médiami<o:p></o:p>

</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes"><TD style="PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top colSpan=2><TABLE class=MsoNormalTable style="mso-cellspacing: 2.2pt; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm" cellSpacing=3 cellPadding=0 border=0><TBODY><TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-lastrow: yes"><TD style="PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-TOP: 0cm"><o:p> </o:p>

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top>Cena ITA<?XML:NAMESPACE PREFIX = ST1 /><ST1:PERSONNAME>S</ST1:PERSONNAME> pre <ST1:PERSONNAME>S</ST1:PERSONNAME>ociálnu poisťovňu<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

<o:p> </o:p>

IT Asociácia <ST1:PERSONNAME>S</ST1:PERSONNAME>lovenska – profesijné združenie takmer 70 najvýznamnejších domácich a zahraničných spoločností pôsobiacich na <ST1:PERSONNAME>S</ST1:PERSONNAME>lovensku v oblasti informačných a komunikačných technológií - sa rozhodlo oceňovať pozoruhodné projekty z oblasti informačných technológií Cenou ITA<ST1:PERSONNAME>S</ST1:PERSONNAME>. Dňa 26. mája 2004 bola po prvý raz Cena ITA<ST1:PERSONNAME>S</ST1:PERSONNAME> udelená <ST1:PERSONNAME>S</ST1:PERSONNAME>ociálnej poisťovni za projekt elektronického zberu a spracovania údajov. Konkrétne za elektronickú „podateľnu“ mesačných výkazov poistného, ktorej realizáciou sa <ST1:PERSONNAME>S</ST1:PERSONNAME>ociálna poisťovňa stala v štátnom a verejnom sektore prvou inštitúciou komunikujúcou so svojimi klientmi elektronicky spoľahlivo zabezpečeným spôsobom. Doteraz túto možnosť dávali klientom iba banky.<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Zákon o sociálnom poistení ustanovuje zamestnávateľom povinnosť mesačne odovzdávať výkazy poistného s množstvom údajov. <ST1:PERSONNAME>S</ST1:PERSONNAME>ociálna poisťovňa im od februára 2004 umožňuje odovzdávať údaje o platení poistného za každého zamestnanca bezpečnou elektronickou cestou. Táto forma je jednoznačne výhodná tak pre zamestnávateľov ako aj pre <ST1:PERSONNAME>S</ST1:PERSONNAME>ociálnu poisťovňu. Šetrí náklady na tlačivá, odbúrava prácu s prepisovaním, resp. skenovaním údajov a uľahčuje ich archivovanie. Navyše systém <ST1:PERSONNAME>S</ST1:PERSONNAME>ociálnej poisťovne kontroluje korektnosť zasielaných údajov, zobrazí prípadné chyby a umožní platiteľovi ich opravu.<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Projekt elektronického zberu a spracovania údajov realizovali zamestnanci <ST1:PERSONNAME>S</ST1:PERSONNAME>ociálnej poisťovne v rekordne krátkom čase. Projekt sa začal pripravovať v novembri 2003, koncom januára 2004 sa dokončila inštalácia a spustenie serveru a začiatkom februára sa elektronický zber údajov spustil. Prvé reálne údaje začali prichádzať do <ST1:PERSONNAME>S</ST1:PERSONNAME>P 10. februára 2004. Postupne, tak ako sa odstraňovali prvé nedostatky, tejto zaujímavej technickej novinky, pribúdal počet prijatých mesačných výkazov poistného.<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Vo februári 2004 prijala <ST1:PERSONNAME>S</ST1:PERSONNAME>ociálna poisťovňa cez elektronickú podateľňu na adresu https://podatelna.socpoist.sk (https://podatelna.socpoist.sk/) údaje o 141 000 poistencoch, v marci o 530 000 poistencoch, v apríli o 944 000 poistencoch a v máji už o viac ako 1 milión poistencoch. <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Ocenený projekt programátorsky pripravila Ing. Janka Bittnerová a po metodickej a odbornej stránke RNDr. Zuzana Herdová .<o:p></o:p>

</TD></TR></TBODY></TABLE><o:p></o:p>

</TD></TR></TBODY></TABLE><o:p> </o:p>

<o:p></o:p>

Jozef Mihál
14.06.04, 09:34
To je góóól !
Ešte že sa človek môže po večeroch odreagovať pri sledovaní EURO 2004...

P.S. Práve som dopísal mail prezidentovi ITAS, som zvedavý na odpoveď.
Ak máte chuť, napíšte mu Vaše skúsenosti s EZU i Vy, adresu má
president@itas.sk

Jozef Mihál
14.06.04, 12:34
Dovolím si citovať mail od pána Sabaku, prezidenta ITAS, vyjadrujúci jeho názor na cenu udelenú združením ITAS Sociálnej poisťovni za projekt EZU.

Dobry den pan Mihal,

dakujem za Vas zaujem a o pohlad za Vasej strany na tento projekt.
Ked ITAS zvazoval udelenie ceny ITASu za projekt EZU, hlavnym kriteriom
bol uzitok pre uzivatelov - podniky, podnikatelov, dalsich
zamestnavatelov a zamestnancov. Kedze tento projekt automatizuje styk
tychto skupin so Socialnou poistovnou, setri ich pracu, setri ich cas a
setri aj ich zdroje - rozhodli sme sa, ze ho ocenime. Ocenili sme aj
skutocnost, ze Socialna poistovna necakala na e-podpis, ale urychlila
realizaciu projektu inou formou. Okrem uz uvedenych ma tento projekt aj
prinosy pre Socialnu poistovnu, ale tie pre nas neboli rozhodujuce.
Zaujimave bolo tiez aj to, ze bol realizovany v rozhodujucej miere
internymi zdrojmi SP.

Rozumiem vasim pripomienkam z pozicie cloveka, ktory sa podielal na
projekte a pozna jeho technicku stranku. Socialna poistovna netajila, ze
uvedenie tohto projektu do zivota nebolo bez problemov, ze urobili
chyby, ktore pocas urcitej doby komplikovali zivot softverovym firmam a
zamestnavatelom. Pan Hamas na Klubovom veceri ITASu podakoval za
spolupracu, za trpezlivost zamestnavatelom aj softverovym firmam za
pomoc pri odstranovani problemov.

Ked ITAS interne zverejnil nominaciu tohoto projektu na Cenu ITAS, boli
zo strany niektorych dodavatelov mzdoveho/personalistickeho softveru
spomenute aj ich skusenosti, obdobne tym, ktore ste spominali. Neboli
vsak formulovane ako zasadne pripomienky a nezaznel ani jeden hlas,
ktory by nesuhlasil s udelenim ceny ITAS za projekt EZU SP. A kedze
napriek pociatocnym rozbehovym problemom su pozitivne prinosy pre
zamestnavatelov a zamestnancov evidentne a nepsochybnitelne, domnievam
sa, ze tento projekt si Cenu IITAS zasluzi.

S pozdravom,
Juraj Sabaka,
prezident ITAS

Jozef Mihál
18.06.04, 10:10
EZU, EZU, EZU...

od 7.6. sa snažím dostať zo SP vyjadrenie k problematickému zaokrúhľovaniu poistného - viď vyššie - a serióznej odpovede som sa nedočkal...

Mŕtvy chrobák...

deha
18.06.04, 10:51
S tým ocenením SP, to zrejme mysleli ako dobrý žart.
My čo sme na pozíciach uživateľov toho nevydareneho programu za šialené peniaze daňových poplatníkov si mesačne pri odosielaní výkazov a spätnom prijímaní nezmyselných hlášok zo SP
musíme dosť predýchavat tento skutočne nevydarený neodskúšany projekt, kde sa nam hromadia opravy na opravy a je v tom prakticky úplny chaos, kde človek môže len dufať, že pri nejakej hlbkovej kontrole zo strany SP nepôjdu zrejme do hĺbky, lebo sa v tom maraste , co programom a naslednymi upravami sposobili ani sami nevyznajú, Je viac ako mozne ze v asociacii je aj dodavatelska firma tohto veldiela, tj. sú prepojení na dodávateľskú IT firmu a nie je o potom čom hovoriť...

Jozef Mihál
18.06.04, 11:25
SP si robila EZU v podstate sama, a podľa vyjadrenia prezidenta ITAS Sabaku viď vyššie, bol toto jeden z argumentov, prečo im dali tú cenu. Čiže priame prepojenie ITAS - SP v tomto projekte zrejme nie je. Ale v SP sa točia ťažké milióny na ďalších "projektoch" automatizácie a soft.vybavenia... Je fajn, byť s nimi zadobre...

deha
18.06.04, 11:45
No neviem, či som v obraze, ale v februari- marci, ked sme vo frekventovanom spojeni s p. Hamasom ,/ ktorý je zrejme v članku uvedený,ako preberateľ ceny/maturovali na problemoch tohto produktu, vsetci sa od nich vyjadrovali ako o autorovi o firme ELAS

Jozef Mihál
18.06.04, 12:02
ELAS je veľkým dodávateľom rozličných systémov do SP. A je aj členom ITAS. Ale myslím, že až takí babráci nie sú, aby boli ako autori alebo spoluautori zaangažovaní v projekte EZU. Ľudia, ktorí robia EZU, sú poriadni motáci a raj pre nich sú inštitúcie ako je i SP...V súkromnej firme by pre nich miesto nebolo... aspoň u nás určite nie.

deha
21.06.04, 12:41
No ja mam ine info

Jozef Mihál
21.06.04, 12:53
Aké...... ?

daria
21.06.04, 13:47
Mne sa podarilo zaslať výkazy za mesiace marec, apríl 2004.
Za mesiac máj sa mi to nepodarilo, údajne kôli zmene zakokrúhľovania
od 1.6.2004, čo programátori sotware, ktoré používam neakceptujú.
Údajne také zaokrúhľovanie aké si Soc.poisťovňa vymyslela nie je v súlade so zákonom.
Takže super. Každý mesiac nejaká zmena a každá je hlúpejšia.

Jozef Mihál
22.06.04, 05:20
daria,
ja som v podstate tiež "programátor software", a k tomu "údajne" pozrite môj príspevok č.12 v tejto téme
http://www.porada.sk/showpost.php?p=2282&postcount=12

Jozef Mihál
17.08.04, 18:55
Najnovší "hit" pri posielaní výkazov cez EZU je prekvapujúco a bez akéhokoľvek varovania novozavedená (cca od 10.8.) chybová kontrola. Skúsim ju popísať.

Ak ste zamestnávateľ, od ktorého Soc.poisťovňa už prebrala agendu nemocenských dávok, tak samozrejme nemocenské dávky už nevyplácate. Ak v nejakom mesiaci máte zamestnancov, ktorí sú PN, na ošetrovnom alebo na materskej, tak na výkaze uvediete počet prípadov, počet týchto zamestnancov a počet dní, za ktoré SP vypláca príslušné dávky. Sumu dávok uvediete samozrejme nulovú - dávky už vypláca SP.

No a v takomto prípade pri odoslaní výkazu do EZU dostanete ako odpoveď chybové hlásenia v zmysle -

...ak ste na výkaz uviedli nenulové počty zamestnancov, dní atď., tak suma dávok nemôže byť nulová !

Čo je samozrejme nezmysel, suma dávok iná ako nulová byť nemôže, veď dávky už vypláca SP...

Daná chyba je "tvrdá", to znamená, že následkom je neakceptovanie výkazu.

Ak som Vás vystrašil, tak na záver dobrá správa. Ľudia v SP si uvedomili, že horepopísaná chybová kontrola je skutočne nezmysel, a od dnešného dňa ju našťastie zrušili. Takže všetko je OK.

Dokedy...?

MartaMM
23.08.04, 07:00
Vážení kolegovia,
mesačne posielam elektronicky výkazy za vyše desať spoločností. Po počiatočných problémoch si tento spôsob veľmi pochvaľujem, pretože po odoslaní tento program otestuje veľa vecí. Napr. u jedného zamestnanca som mala v programe uvedené zlé rodné číslo. Toto by som zistila možno neskôr, avšak systém ma na to upozornil, za čo som Sociálnej poisťovni povďačná.
Vy keď ste začínali - všetko malo hladký priebeh? Aj keď ste sa narodili - všetko prebehlo bez problémov???
Ihneď po spustení možnosti posielania výkazov elektronicky som si vybavila grid-karty a všetkými počiatočnými problémami som musela prejsť. Doteraz výkazy posielam elektronicky. Je to oveľa jednoduchšie, ako po firme zháňať farebnú tlačiareň alebo tlačiť na originálne formuláre Sociálnej poisťovne.
Prajem Vám veľa úspechov s elektronickým posielaním a nevzdávajte to!!
Marta

Jozef Mihál
23.08.04, 07:31
MartaMM, potešili ste ma, konečne tu je niekto do polemiky na tému EZU.
Takže moja reakcia na Váš príspevok.

1. Moje narodenie a problémy s tým spojené boli súkromnou vecou mojej rodiny. Netýkalo sa to ostatných "poistných poplatníkov", občanov Slovenska. Preto tento príklad považujem za nevhodný.

2. Náš program takisto vznikal s problémami. Ale kto nechcel, si ho nekúpil. Náš zákazník mal a má širokú možnosť výberu medzi rozličnými softvérmi na vedenie účtovnej a mzdovej agendy. Zamestnávateľ na Slovensku však má na výber len v tom, či bude posielať výkazy cez EZU alebo "ručne". Preto nie je jedno, či projekt EZU bol alebo nebol zavádzaný s problémami.

3. Projekt EZU je "prkotina" v porovnaní s komplexným ekonomickým software. Veci typu kontrola na rodné číslo, sú maličkosťou. Na to, koľko ľudí sa v SP točí okolo tohto projektu, by to malo fungovať ako hodinky. Ja osobne som už nekonečne veľakrát vyslovil vetu, že keby niekto z autorov EZU robil takýmto štýlom v našej firme, už by nerobil.

4. Na dôkaz nedokonalosti EZU dávam tento príklad. V prílohe výkazu sa pre jednotlivých zamestnancov uvádzajú tzv. výnimky. Zoznam týchto výnimiek nájdeme napr. na https://podatelna.socpoist.sk/Resources/dokumenty/EZU_FAQ.html.
Takže napríklad ak máte zamestnanca s kratším pracovným časom, uvediete mu kód výnimky = 3. Ak máte zamestnanca dôchodcu, poberajúceho starobný dôchodok - ktorý neplatí poistenie v nezamestnanosti - dáte mu kód výnimky L. Ale aký kód výnimky dáte, ak máte zamestnanca dôchodcu s kratším pracovným časom ??? Hoci robíte 10 firiem, na veľa problémov ste zrejme nemali to šťastie naraziť...

Oxana
23.08.04, 09:10
Dobrý deň p. Mihál, práve som sa "prelúskala" všetkými reakciami na EZU - za mňa môžem povedať, že obyčajne na 2.-krát sa mi výkaz podarí odoslať. Ale nie je mi jasné, ako pracovať s výnimkami - kam konkrétne uvádzať údaj-kód výnimky?

Jozef Mihál
23.08.04, 10:25
Oxana - kedže odosielate výkaz cez EZU, tak zrejme Vám príslušné súbory vygeneruje Váš mzdový softvér. A ako uvádzať kód výnimky by malo byť riešené v tomto Vašom softwéri. Sú dve možnosti - buď Váš softwér automaticky na základe informácií o zamestnancovi sám "usúdi", či ide o nejakú výnimku a tú zapíše zamestnancovi do súboru pre EZU alebo sa kód výnimky "ručne" pre jednotlivých zamestnancov niekde zadáva. Preto by ste sa mali na to informovať u dodávateľa Vášho softvéru.

Jozef Mihál
22.11.04, 12:31
Pre všetkých kolegov, ktorí nedostali od p.Matúškovej pozvánku, informácia že:

7.decembra 2004 o 14:00 sa koná v priestoroch Soc.poisťovne na Nevädzovej 8 Bratislava pracovné stretnutie tvorcov EZU s tvorcami mzdových aplikácií.

Jozef Mihál
07.12.04, 19:08
Tak, dnes sa konalo v predošlom príspevku avizované stretnutie.
Skúsim pre Vás, ktorých sa to najviac týka, teda "zamestnávateľov", zhrnúť podstatné body:
- počnúc výkazom za január budú všetci zamestnávatelia s počom zamestnancom nad 20 povinne posielať mesačný výkaz cez EZU - teda internetom
- od 1.2.2005 sa odvody do SP budú posielať na nové účty
- mesačný výkaz sa (ako som už avizoval na školeniach) v roku 2005 nemení. V prípade, že zamestnanec je sporiteľom, poistné na starobné poistenie zamestnávateľa sa bude udávať spolu s príspevkom na starobné sporenie v jednej kolonke. Osobne to hodnotím veľmi pozitívne, zamestnávateľ nebude mať problém s evidenciou, ktorý zamestnanec je/nie je sporiteľ a v ktorom dôchodkovom fonde si sporí
- zmení sa logika zadávania výnimiek
- od roku 2005 sa pomaly rozbehne možnosť posielať do SP elektronicky aj Registračné listy FO. Táto možnosť bude zaujímavá napríklad i preto, lebo od 1.3.2005 sa predpokladá povinnosť nahlasovať do SP zamestnávanie dohodárov.
- atď., ďalšie postrehy onedlho doplním.

brm
07.12.04, 19:32
to je teda sila...to akože jeden mesiac prihlásim 600 dohodárov, potom ich odhlásim, za dva mesiace ich znova prihlásim, znova odhlásim....kto bude tie hory papierov spracúvať? a kedy budeme robiť? veď budeme tráviť mladosť len na sociálke...všetka jedna expozitúra pre bratislavu....a ELDP za dohodárov ešte nemusíme robiť? magorizmus

Jozef Mihál
07.12.04, 19:36
Takže už ste čítali. Nuž, tomu sa hovorí BOJ PROTI NELEGÁLNEJ PRÁCI.

vladan
08.12.04, 05:56
ako som tak čítala tému o EZU, tak sa mám načo tešiť! SP si na to trúfa, šak im zblbne celý systém, keď má také medzery! Tak na toto som zvedavá, zas bude perný začiatok roka 2005.
Ešte sa chcem opýtať: keď budem zasielať výkazy elektronicky, tak poštou už nemusím, však? No možno mi to urýchli prácu, ale určite potrvá, kým do toho nabehnem ... hmmm, krásne Vianoce a Nový rok budú ...

Jozef Mihál
08.12.04, 06:37
Vlaďa - ak sa posiela elektronicky, poštou sa musí posielať 1.strana výkazu. Pri plánovanom posielaní Reg.listov elektronicky sa zrejme takisto budú musieť posielať aj papierové formuláre, ale vraj bude stačiť raz do mesiaca v jednej obálke všetko, čo sa udialo.

Ešte skúsim popísať atmosféru na stretnutí.
Stretnutie malo začať o 14.00 - začalo už cca o 13.50, takže tí, čo prišli na 14.00, nepočuli úvodných podstatných 10 minút - v rámci diskusie im potom bolo povedané, o čo prišli. Kľúčoví dvaja ľudia zo SP - sekcie informatiky, sa kamsi ponáhľali, takže o 14.30 bolo prakticky po všetkom. Pri prvom náznaku kritiky na EZU zo strany softvéristov nám bolo povedané, že na tom tam oni (SP) neprišli a ak chceme viesť diskusiu v tomto tóne, zdvihnú sa a idú preč. Vážení EZU-isti si asi doteraz neuvedomili, že nie oni nám robia službu, ale že môžu tisíckrát poďakovať soft-firmám, že im my robíme podporu, denne vybavujeme telefonáty od zákazníkov, majúcich s EZU problém - za ktorý mzdový soft nemôže...atď.
Po odchode dvoch kľúčových ľudí zo SP sa zo stretnutia stalo mlátenie prázdnej slamy. Ľutujem tým, čo tam prišli z B.Bystrice, či dokonca Košíc.

vladan
08.12.04, 06:39
Vlaďa - ak sa posiela elektronicky, poštou sa musí posielať 1.strana výkazu. Pri plánovanom posielaní Reg.listov elektronicky sa zrejme takisto budú musieť posielať aj papierové formuláre, ale vraj bude stačiť raz do mesiaca v jednej obálke všetko, čo sa udialo.
... ešte jedna otázka, neznamená skratka EZU - elektronický zber údajov? Čo potom chcú s poštou dokelu!!!:confused:

Jozef Mihál
08.12.04, 06:44
Áno, skratka by mala byť EaPZU - elektronický a poštový zber údajov.
Objektívne - je to preto, lebo samotné zaslanie údajov internetom bez elektronického podpisu nie je "kóšer". Zavedenie elektronického podpisu je dlhodobá a nákladná záležitosť. Preto takýto systém - poštou podaný formulár, s razítkom a podpisom zamestnávateľa, nahrádza elektronický podpis.

Jozef Mihál
17.01.05, 06:18
A januárové výkazy už všetci, čo zamestnávate viac ako 20 zamestnancov, povinne cez EZU.
Zvláštne je však to, že informáciu o tejto povinnosti šíri SP neoficiálnymi cestičkami, napríklad na ich www stránke o tom nie je ani slovo. Žeby to napokon nevyžadovali? Alebo na poslednú chvíľu vydajú pokyn a hurá všetci rýchlo do pobočiek, nafasovať prístupové kódy na ich elektronickú podateľňu? A to samozrejme predpokladajú, že všetci takíto zamestnávatelia majú softvér, ktorý komunikáciu so SP umožňuje.

sway
17.01.05, 06:37
Ja by som sa toho nebála - posielam cez net už dlho výkazy a som veľmi spokojná - je na tom dobré to, že ak máš vo výkaze chybu, hlási Ti ho ako neakceptovaný a kým si ju nenájdeš, tak ho nevezme - čo pokladám za fajn, lebo vieš, že máš urobenú dobre robotku. ;)

bea
18.05.05, 12:10
Mám otázku ku kolegom, ktorí posielajú výkazy do SP cez EZU už dlhšie. Ja až od tohto roku. Bola som veľmi rada, že výkazy boli akceptované. Vyhla som sa chybe s rodným číslom (aspoň som si to myslela), lebo mi jedna dobrá duša vopred povedala, aby som RČ, ktoré majú za lomítkom len tri čísla doplnila 0 na štyri, lebo inak mi výkazy neprejdu. Tak som to urobila a aj keď je tam varovanie, výkazy sú akceptované. Len dnes bola v SP pani z firmy, ktorej spracovávam mzdy s originálmi cca 300 prihlášok a pri okienku ju "spucovali", že "0" tam nemá byť dopisovaná, že je to nesprávne. Teraz neviem, či tie moje výkazy nie sú nesprávne a či tie rodné čísla tam niekde "nevisia" ako nevypárované. Čo viete o tom? Možno aj softvéroví odborníci by mohli vedieť o tom niečo?

Jozef Mihál
18.05.05, 12:14
bea, základná chyba je, dopisovať do 9 miestneho rodného čísla na konci nulu. Takéto platby asi skutočne skončia ako nespárované. To že pri preberaní výkazu je len varovanie, je preto, lebo pri preberaní SP nerobí kontrolu na reálne rodné čísla v registri poistencov, len kontroluje, či je v rodnom čísle dodržané tzv. modulo 11. Takže takýto výkaz síce do SP prejde aj je akceptovaný, ale chudáci zamestnanci s takýmto rodným číslom napríklad nemajú spárované a odoslané platby na II.pilier.

vladan
18.05.05, 12:16
Mám otázku ku kolegom, ktorí posielajú výkazy do SP cez EZU už dlhšie. Ja až od tohto roku. Bola som veľmi rada, že výkazy boli akceptované. Vyhla som sa chybe s rodným číslom (aspoň som si to myslela), lebo mi jedna dobrá duša vopred povedala, aby som RČ, ktoré majú za lomítkom len tri čísla doplnila 0 na štyri, lebo inak mi výkazy neprejdu. Tak som to urobila a aj keď je tam varovanie, výkazy sú akceptované. Len dnes bola v SP pani z firmy, ktorej spracovávam mzdy s originálmi cca 300 prihlášok a pri okienku ju "spucovali", že "0" tam nemá byť dopisovaná, že je to nesprávne. Teraz neviem, či tie moje výkazy nie sú nesprávne a či tie rodné čísla tam niekde "nevisia" ako nevypárované. Čo viete o tom? Možno aj softvéroví odborníci by mohli vedieť o tom niečo?
zamestnancov s troma číslami za lomítkom mám aj ja, a ja som ich do výkazu (teda aj vo mzdovom softvéri) dávala iba s tými troma číslicami ... a výkazy mi prechádzajú akceptované

bea
18.05.05, 12:46
Tak toho som sa práve obávala. Firma síce povedala, že sa nestaráme o to, nech si Soc. poisť. s výkazmi robí, čo chce, veď hlavné, že to prešlo, ale budem musieť pri najbližších mzdách zase odskúšať, či mi výkazy prejdú s deväťmiestnymi RČ, alebo nie. A potom začnem skúmať, kde je chyba. Lebo keď Tebe, Vlaďa, prechádzajú aj s 9-miestnym RČ a mne zase nepôjdu, tak asi bude chyba v SW POHODA?
V tomto prípade ide len o dohodárov a keď by náhodou bol nejaký úraz, tak by sa dali do poriadku zodpovedajúce RČ. Na šťastie zamestnanci sú mladší a nemajú už také RČ.

Ala100
30.12.05, 09:38
Dáva socialna poisťovňa pokuty za zle uvedené rodné číslo?

liba2
30.12.05, 13:39
Dáva socialna poisťovňa pokuty za zle uvedené rodné číslo?Stala sa mi taká chyba. Bolo to bez postihu. Veď nestíhajú iné veci, než pokutovať naše chyby....:)

DanielaSL
30.12.05, 15:50
U nás mal tiež jeden zamestnanec zle uvedené rodné číslo v SP už od času kedy bol prihlásený.Prišlo sa na to, až keď som ho odhlasovala. Len ma vyzvali , aby som to prišla dať do poriadku , ktoré je vlastne správne , aby neboli v budúcnosti problémy , keď bude žiadať dôchodok. Teda všetko v kľude bez pokuty.

abel
30.12.05, 18:32
Chcem len pripomenúť, že správne desaťmiestne rodné číslo musí byť deliteľné číslom 11 bezo zvyšku. Deväťmiestne rodné čísla /neviem či sú to ročníky tuším do r. 1953/ by sa nemali doplňovať nulami. Za lomítkom majú byť len tri čísla.

stonozka
01.01.06, 19:34
Keď zistíte s odstupom času, že do výkazov pre SP dávate zlé rodné čísla,
musíte dať opravný výkaz. Ja som to tiež robila. Cez Ezu pošlete opravný
výkaz opravený so správnymi rodnými číslami, ale keď ručne vypisujete
výkaz cez tlačivo tak prvú stranu opíšete a do prílohy dáte do riadku zlé
rodné číslo s mínusovými hodnotami a do druhého riadku správne rodné číslo s kladnými hodnotami a ostatné správne údaje nemusíte do prílohy opisovať.

katkaj
15.02.07, 09:25
Zlatíčka moje prosím Vás dnes som z hrôzou zistila, že v jednej firme mám 9 zamestnancov, čiže musím poslať výkaz na SP elektronicky. Viem že treba vypísať Dohodu o podmienkach elektronickej komunikácie a ísť na SP pre Grid kartu. Ale neviem či splnomocnenie od konateľa musí byť overené notárom alebo stačí len také obyčajné. A čo ešte k tomu treba?
Pozerala som aj na stránku SP a akosi som z toho jeleň :eek: a po polhodine telefonovania na SP kde mi to nikto nedvihol ma to prestalo baviť :o
Ďakujeeeeem za všetky rady a návody :)

judy
15.02.07, 10:03
Mne netrabalo splnomocnenie overit, staci len mat podpisane konatelom, majitelom. Ja osobne som sa nahlasila vo ZV do socialky, ze si pridem pre grid kartu, uz mala pripraveny navrh zmluvy a vytlacili si z internetu vypis zo zivno. registra, a podpisala som sa . Tu dohodu o podmienkach si oni na socialke vyplnuju a ty len podpises.

katkaj
15.02.07, 10:06
Mne netrabalo splnomocnenie overit, staci len mat podpisane konatelom, majitelom. Ja osobne som sa nahlasila vo ZV do socialky, ze si pridem pre grid kartu, uz mala pripraveny navrh zmluvy a vytlacili si z internetu vypis zo zivno. registra, a podpisala som sa . Tu dohodu o podmienkach si oni na socialke vyplnuju a ty len podpises.

Tak to by bolo ideálne, dúfam že to takto jednoducho funguje aj v BA :)

katkaj
15.02.07, 15:10
Zlatíčka moje prosím Vás dnes som z hrôzou zistila, že v jednej firme mám 9 zamestnancov, čiže musím poslať výkaz na SP elektronicky. Viem že treba vypísať Dohodu o podmienkach elektronickej komunikácie a ísť na SP pre Grid kartu. Ale neviem či splnomocnenie od konateľa musí byť overené notárom alebo stačí len také obyčajné. A čo ešte k tomu treba?
Pozerala som aj na stránku SP a akosi som z toho jeleň :eek: a po polhodine telefonovania na SP kde mi to nikto nedvihol ma to prestalo baviť :o
Ďakujeeeeem za všetky rady a návody :)

Máte niekto praktickú skúsenosť ako to chodí v BA ? Ďakujem

Zoltán Kovács
15.02.07, 15:43
Máte niekto praktickú skúsenosť ako to chodí v BA ? Ďakujem

Katkaj aj v BA okolie to tak funguje. Neviem ako to je BA mesto, ale si myslím, že keď v tej dohode budeš uvedená ako kontaktná osoba nemali by robiť problémy.

brm
16.02.07, 05:19
ja som starla pri vybavovaní grd karty pred dvomi týždňami...už aj blava vyžaduje blbosti...konatelia uvedení v registri sú cudzinci, tak moje splnomocnenie a zmluvu podpisoval osobne herr direktor...ale ten zas pre istotu nie je v registri...a tak ma vyhodili bez grid karty lebo pán direktor sa musel unúvať osobne overiť si k notárovi podpis na splnomocnení a zmluve a k tomu ešte treba nejaký doklad o tom, že on môže podpisovať takéto veci...jedného by šlak trafil...ked som im vnucovala jeho pracovnú zmluvu tak tú nechceli...chcú niečo a nevedia čo...moje nervy, pre slovač je to po slovensky nevysvatliteľné a čo ešte vysvetliť to nemcovi po nemecky...fuj...hnusná byrokracia:mad:

katkaj
16.02.07, 06:25
ja som starla pri vybavovaní grd karty pred dvomi týždňami...už aj blava vyžaduje blbosti...konatelia uvedení v registri sú cudzinci, tak moje splnomocnenie a zmluvu podpisoval osobne herr direktor...ale ten zas pre istotu nie je v registri...a tak ma vyhodili bez grid karty lebo pán direktor sa musel unúvať osobne overiť si k notárovi podpis na splnomocnení a zmluve a k tomu ešte treba nejaký doklad o tom, že on môže podpisovať takéto veci...jedného by šlak trafil...ked som im vnucovala jeho pracovnú zmluvu tak tú nechceli...chcú niečo a nevedia čo...moje nervy, pre slovač je to po slovensky nevysvatliteľné a čo ešte vysvetliť to nemcovi po nemecky...fuj...hnusná byrokracia:mad:

Veď ja sa tiež chcem vyhnúť niekoľkým návštevám SP a vybaviť to rýchlo.
Ale sledujem že človek musí byť pripravený na všetko :(

katkaj
16.02.07, 07:05
Katka, Ty nevieš, že všetci úradníci na ktoromkoľvek úrade sú veľmi radi, keď majú natrieskaný "podnik"? :eek: Ani si nič nepočula o slovenskej pohostinnosti? :rolleyes: Najmä preto je potrebné aj najjednoduchší "problém" riešiť minimálne dvomi osobnými návštevami. . Čo by to bol za úrad, ktorý by nemal chodby plné stránok? Taký úrad by museli zrušiť kvôli jeho zbytočnosti. Ty chceš, aby úradníci rozšírili rady nezamestnaných? ;) Maj s chudákmi úradníkmi zľutovanie - sú to tiež ľudia, ktorí živia rodiny. Preto nefrfli a "ústretovo" sa prejdi na sociálku kvôli GRID karte aspoň trikrát. :)


mimotemy
ROZKAZ !!!!!! :D:D:D A aj nejaké chlebíčky im po ceste kúpim :D

katkaj
28.02.07, 11:28
Takže môj čerstvý zážitok zo sociálnej poisťovňe v BA na zahradníckej.

Asi týždeň som sa snažila tam dovolať a keď sa mi to podarilo, tak mi povedali že splnomocnenie musí byť notársky overené a výpis z obch.registra musí byť originál a nie z internetu :mad:
Takže som zabezpečila splnomocnenie a výpis a na moje počudovanie mi na počkanie dali všetky papiere aj Grid kartu. A to som im tam ani tie chlebíčky nepriniesla :D:D

Takže v BA nestačí obyčajné splnomocnenie a nestačí ani výpis z internetu.
Iný kraj , iný mrav :---

Gabi03
11.05.07, 06:20
Ahoj, po zadaní prihlasovacích údajov od EZU ma nechce prihlásiť. Ževraj mám zlé IČZ alebo meno alebo heslo (čo iné by to mohlo byť? :eek: ). Samozrejme skúšala som, dokiaľ to nešlo, alebo lepšie povedané, pokiaľ ma to neodporučilo skontaktovať sa s tvorcami EZU. Ešte doplním, že som nemenila ani meno ani heslo. Stretli ste sa s takýmto?

VERONIKA6
11.05.07, 09:33
Ahoj, po zadaní prihlasovacích údajov od EZU ma nechce prihlásiť. Ževraj mám zlé IČZ alebo meno alebo heslo (čo iné by to mohlo byť? :eek: ). Samozrejme skúšala som, dokiaľ to nešlo, alebo lepšie povedané, pokiaľ ma to neodporučilo skontaktovať sa s tvorcami EZU. Ešte doplním, že som nemenila ani meno ani heslo. Stretli ste sa s takýmto?
Gabi počkaj, možno majú problém oni. Mne sa to už stalo, aj som volala
sociálku a povedali, že majú problém, nech skúsim neskôr. Keď si nič nemenila, určite to nie je Tvoja chyba.

Gabi03
11.05.07, 09:55
Bola to moja chyba. :o Zle som si zapísala moje heslo. To aby som už chodila s nejakým zošítkom, so všetkými prihlasovacími menami a heslami na poisťovne a iné inštitúcie.

jess
31.07.07, 11:21
Mne netrabalo splnomocnenie overit, staci len mat podpisane konatelom, majitelom. Ja osobne som sa nahlasila vo ZV do socialky, ze si pridem pre grid kartu, uz mala pripraveny navrh zmluvy a vytlacili si z internetu vypis zo zivno. registra, a podpisala som sa . Tu dohodu o podmienkach si oni na socialke vyplnuju a ty len podpises.

Ja som dnes naklusala pre grid kartu s dohodou, výpisom z OR a teta ma vyhodila, že potrebujem ešte prefotený občiansky , že som to ja ako konateľ na výpise z OR a ešte aj prefotenú kartičku s DIČom:eek::eek::eek::eek:....aké "jednoduché !!!???" :mad::mad::mad:

katkaj
31.07.07, 11:32
Ja som dnes naklusala pre grid kartu s dohodou, výpisom z OR a teta ma vyhodila, že potrebujem ešte prefotený občiansky , že som to ja ako konateľ na výpise z OR a ešte aj prefotenú kartičku s DIČom:eek::eek::eek::eek:....aké "jednoduché !!!???" :mad::mad::mad:

a taký zákon že ochrana osobných údajov tete nič nehovorí ???? :eek::eek::eek::eek:

Gabi03
31.07.07, 11:42
a taký zákon že ochrana osobných údajov tete nič nehovorí ???? :eek::eek::eek::eek:

To si tam potom ona rukou dopíše, že dáva súhlas podľa zákona o ochrane osobných údajov. :D :D :D

katkaj
31.07.07, 11:46
To si tam potom ona rukou dopíše, že dáva súhlas podľa zákona o ochrane osobných údajov. :D :D :D

To je neuveriteľné čo sa deje na tých našich inštitúciách. My musíme vedieť všetko a oni nemusia nič.
Určite by som trvala na vydaní Grid karty pokiaľ by som mala výpis z OR ;)

jess
06.08.07, 08:12
Tak, dnes som tam bola zase. Výpis z OR musí byť buď originál alebo potvrdená kópia...tak som zase išla preč a keď som to doniesla, teda potvrdenú kópiu z OR, prefotenú občianku, prefotenú kartičku s DIČom, tak ma zase vyhodila, že TO PREDSA NEJDE LEN TAK - NA POČKANIE !!!!...TO TRVÁ TAK 1 - 2 DNI !!!, že mi zavolá, keď to bude podpísané pánom riaditeľom!!!:mad::mad::mad::mad: Tak už tam pôjdem štvrtý krát....raz ma z tejto "inštitúcie" klepne. Ešteže tam po už zaslaní výkazov elektronicky nemusím chodiť...aspoň jedná kladná informácia, ktorá ma potešila :)

katkaj
06.08.07, 08:14
Tak, dnes som tam bola zase. Výpis z OR musí byť buď originál alebo potvrdená kópia...tak som zase išla preč a keď som to doniesla, teda potvrdenú kópiu z OR, prefotenú občianku, prefotenú kartičku s DIČom, tak ma zase vyhodila, že TO PREDSA NEJDE LEN TAK - NA POČKANIE !!!!...TO TRVÁ TAK 1 - 2 DNI !!!, že mi zavolá, keď to bude podpísané pánom riaditeľom!!!:mad::mad::mad::mad: Tak už tam pôjdem štvrtý krát....raz ma z tejto "inštitúcie" klepne. Ešteže tam po už zaslaní výkazov elektronicky nemusím chodiť...aspoň jedná kladná informácia, ktorá ma potešila :)

A to v ktorom meste ? V bratislave to vydávajú na počkanie, vypíšeš pár riadkov a odchádzaš s grid kartou :rolleyes:

brm
06.08.07, 08:17
Ja som dnes naklusala pre grid kartu s dohodou, výpisom z OR a teta ma vyhodila, že potrebujem ešte prefotený občiansky , že som to ja ako konateľ na výpise z OR a ešte aj prefotenú kartičku s DIČom:eek::eek::eek::eek:....aké "jednoduché !!!???" :mad::mad::mad:
to je zas nejaká nová inovácia? to si bola na ktorej pobočke...no nech to skúsia na záhradníckej už sa na to teším...

jess
06.08.07, 08:24
A to v ktorom meste ? V bratislave to vydávajú na počkanie, vypíšeš pár riadkov a odchádzaš s grid kartou :rolleyes:

"Veľkomesto" Veľký Krtíš....tu ešte "systém na počkanie" nedošiel !!!...tu majú čas....ale ja NIE :mad::mad::mad:

katkaj
06.08.07, 08:27
"Veľkomesto" Veľký Krtíš....tu ešte "systém na počkanie" nedošiel !!!...tu majú čas....ale ja NIE :mad::mad::mad:

Tak to je sila. :eek:
Ja som za posledné dva mesiace vybavovala pre dve firmy Grid kartu a vždy to bola 5 minútová záležitosť.

jess
06.08.07, 08:54
a ešte treba mať ten výpis z OR najviac 3 mesiace starý !!!

katkaj
06.08.07, 09:35
a ešte treba mať ten výpis z OR najviac 3 mesiace starý !!!


nechcem ťa ešte viac naštvať ale ja som tam bola naposledy s výpisov starým 3,5 mesiaca a vôbec to nesledovali.
Asi sa niekto potrebuje robiť dôležitým :cool:

IVEB
10.08.07, 09:25
Posielali ste niekto dnes výkazy do SP cez EZU? Mne sa vrátil výkaz ako neakceptovaný/ mzdy za júl/ , vypisuje chyby ohľadne VZ , ale tie mám nastavené správne podľa nových hodnôt. Neviem či je chyba u nás alebo v SP.

Paula
10.08.07, 09:27
Posielali ste niekto dnes výkazy do SP cez EZU? Mne sa vrátil výkaz ako neakceptovaný/ mzdy za júl/ , vypisuje chyby ohľadne VZ , ale tie mám nastavené správne podľa nových hodnôt. Neviem či je chyba u nás alebo v SP.


Posielala som za júl , ale 31.7., prešlo v poriadku.

anmary
10.08.07, 09:37
Posielali ste niekto dnes výkazy do SP cez EZU? Mne sa vrátil výkaz ako neakceptovaný/ mzdy za júl/ , vypisuje chyby ohľadne VZ , ale tie mám nastavené správne podľa nových hodnôt. Neviem či je chyba u nás alebo v SP.


Včera prešiel v pohode. Aké máš nastavené VZ - max. NP, GP 28.142,-?

IVEB
10.08.07, 10:19
Áno presne tak mám nastavené VZ NP a GP 28142,- Už neviem kde mám hľadať chybu

Stina
10.08.07, 10:29
Prekontroluj po jednotlivých osobách. Zvyčajne býva vypísané upozornenie na konkrétnu chybu (t.j. na konkrétnom riadku č. xy ....)

karpis
10.08.07, 11:35
Ja som dnes posielala výkaz na SP prešiel v poriadku

IVEB
10.08.07, 11:47
Ide o to , že mi vypísalo chyby pod por.č.25,26,27 , ale všetko som prepočítala a nenašla som žiadnu chybu. Myslím si , že chyba musela nastať pri vygenerovaní súboru , pretože ak sa pozriem na výkaz - prílohu tak mi začína str. 1 por.č. 25 , čo podľa mne je blud.

IVEB
10.08.07, 12:03
Ja viem , že týchto informácií mi neviete pomôcť , ja som vlastne len chcela vedieť , či Vám ostatným prešli výkazy dobre , lebo už aj v minulosti som mala taký problém a nakoniec bola chyba v SP. Ja som dnes volala do SP a pracovníčka mi to prezerala a tiež vravela , že údaje sú správne a , že vraj majú aj nejaký problém so stránkou , takže som si myslela , že chyba bude asi tam. Ale ak ste ostatní dnes poslali výkazy a nevrátili sa Vám , tak už som začala konať a naháňam dodávateľa softwéru , ale dnes sa mi ich nedarí chytiť./ je piatok/ Takže aj tak Vám vďaka.

IVEB
13.08.07, 11:45
Takže chyba sa našla a bola v našom softwéri . Dnes mi to opravili a už mi ho aj SP akceptovala.

m.hladka
05.12.07, 09:20
Chcem sa opýtat, ci sa pri podávani EZU, potom ešte posiela poštou prvá strana na SP, alebo už od toho upustili. Ďakujem.

katkaj
05.12.07, 09:31
Chcem sa opýtat, ci sa pri podávani EZU, potom ešte posiela poštou prvá strana na SP, alebo už od toho upustili. Ďakujem.


poštou sa už nič neposiela

bea
05.12.07, 09:47
Zaujímalo by ma, či ozaj kontrola výkazov a RLFO cez EZU funguje. Ja posielam poctivo všetko elektronicky a mám mesačne vyše 300 zam. (to aj s dohodármi, ktorí sa často menia). A zatiaľ mi napočudovanie vždy všetko prešlo bez chyby. A práve to sa mi nejako nezdá a preto ma zaujíma, či tie kontroly už bežia.

Rozalka
05.12.07, 12:27
Určite nejaká kontrola funguje. Či však funguje práve tak, ako by mala, to vie azda iba niekto zo sociálnej poisťovne.

Pravdepodobne ešte nenastal čas kontrol, toto zverejnila SocPoist ešte 21.8.2007:

Proces zavedenia kontrol mesačných výkazov poistného a príspevkov voči registru poistencov vedenom Sociálnou poisťovňou

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comhttp://www.porada.sk/<o:p></o:p>
Sociálna poisťovňa (SP) od mesiaca september 2007 rozširuje súčasný systém kontrol mesačných výkazov poistného a príspevkov (MV) predkladaných elektronickým spôsobom prostredníctvom elektronickej podateľne – Elektronický zber údajov na účely sociálneho poistenia nasledovným spôsobom:<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
-kontrola existencie rodného čísla uvedeného v prílohe MV – chybová správa: Rodné číslo uvedené v prílohe MV sa nenachádza v registri SP,<o:p></o:p>
-kontrola existencie poistného vzťahu daného zamestnanca, resp. zamestnanca - dohodára, uvedeného v prílohe MV – chybová správa: Zamestnávateľ nenahlásil poistný vzťah zamestnanca, resp. zamestnanca - dohodára uvedeného v prílohe MV,<o:p></o:p>
-kontrola správnosti poistného vzťahu zamestnanca – chybová správa: V registri SP je evidovaný zamestnanec, ale v MV je vykázaný iba ako zamestnanec - dohodár. Má uvedený vymeriavací základ len na úrazové poistenie,<o:p></o:p>
-kontrola správnosti poistného vzťahu zamestnanca - dohodára – chybová správa: V registri SP je evidovaný ako zamestnanec - dohodár, ale v MV má uvedený aj iný vymeriavací základ ako na úrazové poistenie,<o:p></o:p>
-kontrola obdobia uvedeného v MV – chybová správa: Obdobie poistenia v MV nespadá do obdobia poistenia zamestnanca, resp. zamestnanca - dohodára, v registri SP. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Za účelom zabezpečenia plynulej prevádzky elektronickej podateľne bude systém kontrol aplikovaný v rámci nasledovných fáz:<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
I. fáza<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
-rozšíri sa kontrola elektronicky predkladaného MV vo vyššie uvedenom rozsahu, pričom súčasťou akceptácie MV bude oznámenie zistených chýb voči registru SP, chyba bude oznámená ako nekritická vo forme varovania – t.j. MV bude akceptovaný aj v prípade zistení nezrovnalostí voči registru SP<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
II. fáza<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
-súčasťou akceptácie MV bude oznámenie zistených chýb voči registru SP, chyba bude oznámená ako kritická – t.j. akceptácia MV bude vyžadovať, aby predkladateľ v rámci elektronickej podateľne opätovne potvrdil, že požaduje akceptáciu MV napriek uvedeným nezrovnalostiam voči registru SP<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
III. fáza<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
-súčasťou akceptácie MV bude oznámenie zistených chýb voči registru SP, chyba bude oznámená ako kritická – t.j. akceptácia MV bude vyžadovať, aby predkladateľ prostredníctvom registračných listov, resp. komunikácie so zamestnancami útvaru poistného v miestne príslušnej pobočke SP doriešil všetky zistené nezrovnalosti,<o:p></o:p>
-MV výkaz bude akceptovaný len v prípade ak nebudú zistené žiadne nezrovnalosti voči registru SP.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Predpokladané trvanie I. a II. fázy uvedeného postupu SP je 3 mesiace (každej osobitne). O presnom období ich trvania bude SP zamestnávateľov včas informovať prostredníctvom EZU.<o:p></o:p>

Rozalka
05.12.07, 13:01
Čo myslíte, ako sa naplnili prísľuby uvedené vo vyjadreniach?
Citáciam z e-mailovej korešpondencie so sociálnou poisťovňou (riešenie problémov odosielania RLFO najmä v prvej polovici septembra 2007) sa radšej vyhnem. :mad:
<?xml:namespace prefix = o /><o:p></o:p>
Viem si predstaviť, aj ja mám zopár nevhodných slov k riešeniu problémov, ale najmä k prístupu pracovníkov SP, ktorí si niečo vymyslia, svoju víziu zverejnia ale nevysvetlia, a Ty sa tráp. Najviac nas... veta: "testovacia stránka je naša dobrá vôľa a teraz máme súrnejšiu prácu, ako ju spojazdniť"

Zoltán Kovács
05.12.07, 13:31
Viem si predstaviť, aj ja mám zopár nevhodných slov k riešeniu problémov, ale najmä k prístupu pracovníkov SP, ktorí si niečo vymyslia, svoju víziu zverejnia ale nevysvetlia, a Ty sa tráp. Najviac nas... veta: "testovacia stránka je naša dobrá vôľa a teraz máme súrnejšiu prácu, ako ju spojazdniť"

Sice netýka sa to EZU, ale čerstvá skusenosť s SP, ako u nich (ne)funguje komunikácie medzi pobočkami. Zamestnávateľ, podľa sídla patriaci na Lazaretskú ul v BA, odhlásil zamestnanca z dôvodu odchodu do inv.dôchodku. Riadne zaslané ELDP, RLFO ešte začiatkom mesiaca 11/2007. Už druhž týždeň centrála (ul. 29 augusta) bombarduje zamestnávateľa, aby im zaslal ELDP potvrdený od pobočky. V listoch neuvádzajú žiadny kontakt na osobu, ktorá to má na starosti. Dnes asi po hodine vytelefonovania ma prepojili k osôbke, ktorá aspoň sa unúvala do PC pozrieť. A nakoniec jej reakcia bola nasledovná: Veď tomu pánovi sme už priznali inv.dôchodok, neviem načo by nám bol ELDP. No nevytočí vás to. :mad:

brm
06.12.07, 05:53
mňa nasrdili kontrolorky víchrice z topoľčian...mám tam firmy kde sa posielajú prihlášky odhlášky elektronicky...všetci dobre vieme ako to zo začiatku fungovalo, resp.nefungovalo...teraz sú múdre jak rádio Jerevan...akurát mi vyratúvajú každú jednu neskoro akceptovanú prihlášku...a to nevravím o tom, že sa strašne rozčúlili nad faktom, že na tých elektronických lajstroch nemám preberaciu pečiatku pobočky...prihlášky posielané mailom alebo faxom nepochopili doteraz, asi ich v živote nevideli...jediné čo boli ochotné pochopiť a stráviť boli kópie RLFO s preberacou pečiatkou zo sociálky...skrátka klasické cvičené opice čo dostali príkaz pred vianocami nahrabať čo najviac na pokutách....nemám slov

bea
27.12.07, 08:37
Pokúšam sa od rána odoslať odhlášky cez EZU a nedokážem otvoriť v soc.poist. EZU. Mám odhlásiť vyše 300 dohodárov k 31.12.2007 a zatiaľ sa mi podarilo pred sviatkami odhlásiť len 14. Neviem, čo s tým. POHODA ešte nevytvorila možnosť hromadného odhlasovania a prihlasovania, takže neviem... Vám ide dnes EZU ?

irma1
27.12.07, 09:17
Ide, ale veľmi pomaly. Posielala som mesačný výkaz asi pol hodiny. A ani neviem, či prešiel. Ostal neskontrolovaný a nespracovaný. A bez kódov.

tuta
27.12.07, 09:51
Pokúšam sa od rána odoslať odhlášky cez EZU a nedokážem otvoriť v soc.poist. EZU. Mám odhlásiť vyše 300 dohodárov k 31.12.2007 a zatiaľ sa mi podarilo pred sviatkami odhlásiť len 14. Neviem, čo s tým. POHODA ešte nevytvorila možnosť hromadného odhlasovania a prihlasovania, takže neviem... Vám ide dnes EZU ?

To Ti nie je čo závidieť :mee:. Ja som dnes posielala okolo 9.00 a išlo mi to čuduj sa svete bez problémov.

brm
28.02.08, 07:31
ja budem vraždííííť, zasa to nefungujéééé....veď nesneží neprší nefúka nemrzne...žeby to bolo tým teplým počasím?:(:mee:

brm
25.03.08, 07:58
mňa šlak trafí...od rána sa neviem nabúrať na stránku sociálnej poisťovne...a ked sa mi to aj podarí tak mi to tu vyvreskuje nejaký chybový kód 271...čo sme komu spravili že nás týmto nedorobkom potrestali???

NOKIA
12.05.08, 08:58
na stránke www.socpoist.sk (http://www.socpoist.sk) je info
Zmeny v mesačných výkazoch poistného a príspevkov a v Registračných listoch fyzických osôb od 31. júla 2008,
ale nepíšu, či sa niečo mení aj vo výkazoch v papierovej forme, neviete niekto?

Rozalka
12.05.08, 16:24
Mení sa aj papierová forma, len stále nebol zverejnený vzhľad.
Neviem, na čo čakajú ...

Rozalka
16.05.08, 18:17
SocPo bude meniť aj GRID-karty, toto zverejnila dnes na svojej stránke:


Zmena bezpečnostného predmetu a prihlasovania v systéme EZU platná od 14. júla 2008


V súvislosti so zmenou bezpečnostného predmetu používaného pre systém EZU a v súlade s článkom VI Osobitné ustanovenia Dohody o podmienkach elektronickej komunikácie uzavretej podľa § 186 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z.z. Sociálna poisťovňa nahradí v súčasnosti platné prístupové bezpečnostné predmety (GRID karty) novými (Prístupová GRID karta). Zmena sa uskutoční v mesiacoch jún a júl 2008. Nové bezpečnostné karty už nebudú vystavené na právnické osoby, ale na mená fyzických osôb (klientov EZU), ktorých odvádzateľ poistného (zamestnávateľ) poveril na výkon činností v systéme EZU vo svojom mene.
Výmena súčasných bezpečnostných predmetov (GRID karta) za nové bezpečnostné predmety (Prístupová GRID karta) sa uskutoční nasledujúcim spôsobom :
Po prihlásení súčasného klienta EZU do systému, na stránke podateľne EZU vyplní formulár a potvrdí správnosť údajov kódom z bezpečnostného predmetu (GRID karty). Klient EZU zodpovedá za správnosť vyplnených údajov.

Systém EZU skontroluje povinné údaje a v prípade zhody bude klientovi EZU poštou doručený doporučene do 14 dní (najskôr 5. júna.2008) na adresu uvedenú vo formulári, nový bezpečnostný predmet (Prístupová GRID karta), ktorý nadobúda platnosť predbežne 14. júla 2008 a nové identifikačné číslo pridelené Sociálnou poisťovňou, ktorými sa klient EZU bude po 14. júli 2008 hlásiť do systému EZU. Do tohto dátumu bude klient EZU používať na doručenie podaní súčasný bezpečnostný predmet (GRID karta).

Klient EZU, ktorý vykonáva podania v mene viacerých odvádzateľov poistného, bude používať len jeden bezpečnostný predmet, v súlade s oprávneniami pre každého odvádzateľa poistného, v mene ktorého je poverený vykonávať činnosti v systéme EZU.

Klientovi EZU ktorému nový bezpečnostný predmet (Prístupová GRID karta), už bol zaslaný za prvého odvádzateľa poistného, po prihlásení za ďalšieho odvádzateľa poistného a po vyplnení formulára a potvrdení správnosti údajov systém EZU overí registráciu, informuje ho o tom a priradí mu na už zaregistrovaný nový bezpečnostný predmet oprávnenia na činnosť v mene ďalšieho odvádzateľa poistného. Tento postup sa zopakuje za všetkých odvádzateľov poistného.

V prípade nesúladu povinných kontrolovaných údajov, bude klient EZU o tomto informovaný a vyzvaný, aby navštívil pobočku Sociálnej poisťovne, kde sa musí preukázať povereniami na vykonávanie činností v systéme EZU od všetkých odvádzateľov poistného, v mene ktorých tieto činnosti vykonáva.

Na jeden súčasný bezpečnostný predmet (GRID karta) je možné vydať len jeden nový bezpečnostný predmet (Prístupová GRID karta).

Odvádzatelia poistného (zamestnávatelia) budú osobitne listom informovaní o menovitých zoznamoch klientov EZU, ktorým boli pridelené nové bezpečnostné predmety na doručovanie podaní v mene odvádzateľa poistného.

Odvádzatelia poistného (zamestnávatelia) sú povinní, bez zbytočného odkladu po obdržaní uvedeného listu, oznámiť Sociálnej poisťovni akékoľvek požadované zmeny a iné úpravy súvisiace s vydaním bezpečnostných predmetov pre klientov EZU, ktorých poverili na vykonávanie činností v systéme EZU.

Veríme, že nová a kvalitnejšia Prístupová GRID karta spolu s jednoznačnejšou identifikáciou prispeje k zlepšeniu Vašej práce

sysula
19.05.08, 08:35
Dnes sa neuspesne cely den pokusam prihlasit do systému..Novu Grid kartu este nemam a kody zo "starej" mi uz nefunguju..:mad:

burns
20.05.08, 04:38
Dnes sa neuspesne cely den pokusam prihlasit do systému..Novu Grid kartu este nemam a kody zo "starej" mi uz nefunguju..:mad:

ja podobne, zo soc. mi odpisali
"Ospravedlňujeme sa vzniknuté problémy, chyba bude opravená a funkcionalita podateľne sprístupnená , poprosím Vás o zaslatie RLFO elektronicky."

Yvonne
20.05.08, 05:07
na stránke www.socpoist.sk (http://www.socpoist.sk) je info
Zmeny v mesačných výkazoch poistného a príspevkov a v Registračných listoch fyzických osôb od 31. júla 2008,
ale nepíšu, či sa niečo mení aj vo výkazoch v papierovej forme, neviete niekto?
... mne povedala pani pri okienku v SP /pri odovzdávaní mesač.výkazov/, že budú od júla nové, kvôli euru...:eek:

sysula
20.05.08, 06:46
ja podobne, zo soc. mi odpisali
"Ospravedlňujeme sa vzniknuté problémy, chyba bude opravená a funkcionalita podateľne sprístupnená , poprosím Vás o zaslatie RLFO elektronicky."
:eek:Mne kazali zaslat RLFO faxom:eek:

Adriannna
23.05.08, 06:36
Ahojte,mňa by zaujímalo či zmenu novej XML štruktúry na verziu 2.7 od 1.8.2008 na zasielanie MVP bude robiť náš dodávateľ mzdového systému alebo my alebo nejako automaticky nemam o tom žiadnu predstavu alebo ma to nemusi trápiť.Pekný deň!

Rozalka
15.08.08, 19:09
Dnešný oznam na socpoist.sk:


Informácia:

Mesačný výkaz poistného a príspevkov (MVP) za mesiac júl 2008 a ďalšie mesiace zamestnávateľ zasiela elektronicky v novej XML schéme, verzia 2.7. MVP za obdobia pred júlom 2008 sa elektronicky zasielajú aj po 31. júli 2008 v XML schéme platnej pred 31. júlom 2008, nemôžu byť zaslané v novej štruktúre.
Od 16. augusta 2008 (vrátane) aplikácia prijíma formuláre registračných listov fyzických osôb (RLFO) iba v novej XML schéme. Zamestnávateľ všetky druhy RLFO (prihláška, zmena, prerušenie, odhláška, zrušenie prihlásenia) zasiela elektronicky v štruktúre XML verzia 1.7. (pozn. dátum vzniku, zániku alebo prerušenia poistenia a dátum zmeny pre použitie tejto verzie nie je rozhodujúci).

Anja111
26.08.08, 16:47
Zamestnávateľ mi nahlásil nesprávne údaje o zamestnancovi a tak potrebujem cez EZU oznámiť na SP zmenu v RL FO.
Ešte som to nerobila a preto prosím, poraďte mi, či mám poslať nový opravený RL FO, alebo ako mám postupovať. Za ochotu vopred ďakujem.

Rozalka
26.08.08, 17:01
Toto sa stalo mojej kolegyni, nahlásené ako PP, správne je dohoda. Muselo sa urobiť zrušenie prihlásenia a nová prihláška so správnymi údajmi.

Rozalka
29.10.08, 16:35
Neviem, či ste postrehli, na stránke SocPo sa objavil takýto oznam:


Dôležité oznamy:


V súčasnosti prebieha ošetrenie nekorektne uložených MV a RLFO poslaných po 28.07.2008.
Ak pri kontrole bude zistené, že akceptovaný dokument MV alebo RLFO, zaslaný v tomto období, bol nekorektne uložený do databázy EZU, stav dokumentu bude zmenený z akceptovaný-nespracovaný na neakceptovaný-vrátený.

Z tohto dôvodu Vás prosíme, aby ste si v prehľade „Dokument-Mesačný výkaz“ resp. „Dokument-Registračný list“ skontrolovali MV a RLFO a tie, ktoré majú alebo budú mať stav zmenený na neakceptovaný, poslali znovu.

Dotknutí klienti budú systémom EZU v priebehu novembra súčasne informovaní o číslach dokumentov, ktorých stav bol zmenený na neakceptovaný-vrátený.

Od 28. júla 2008 až do doby vyriešenia tohto problému Sociálnou poisťovňou, o čom budú klienti v systéme EZU informovaní, nebudú ukladané pokuty za nepredloženie týchto dokumentov v lehote ustanovenej zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

abel
06.11.08, 13:04
Stále mi vypisuje na stránke SP nasledovnú správu:

Pristúpili ste na neznámu stránku. Administrátor systému bol informovaný.Prejdite na hlavnú stránku.

A ďalej ma to nepustí - u žiadneho klienta.

katkaj
06.11.08, 13:17
Stále mi vypisuje na stránke SP nasledovnú správu:

Pristúpili ste na neznámu stránku. Administrátor systému bol informovaný.Prejdite na hlavnú stránku.

A ďalej ma to nepustí - u žiadneho klienta.

Ja som teraz bola na stránke a posielala som nejaké RLFO. Všetko bolo v poriadku. Asi treba skúsiť neskôr alebo zavolať do SP

abel
06.11.08, 13:34
Ďakujem, už to ide aj mne.

evina
17.12.08, 16:16
Už dva dni sa nemôžem dostať na stránku odoslania RL. Prihlási ma, overí, a potom napíše, že našlo stránku, ktorá neexistuje-administrátor je informovaný-prejdite na hlavnú stránku a keď kliknem na prejdenie na hlavnú stránku ukáže mi eror. Má ma vystreť už, alebo to robí všetkým a mám ešte počkať?

JankaO
17.12.08, 16:22
Už dva dni sa nemôžem dostať na stránku odoslania RL. Prihlási ma, overí, a potom napíše, že našlo stránku, ktorá neexistuje-administrátor je informovaný-prejdite na hlavnú stránku a keď kliknem na prejdenie na hlavnú stránku ukáže mi eror. Má ma vystreť už, alebo to robí všetkým a mám ešte počkať?
Dnes sme posielali výkazy aj RL a bez problémov...

Monika Kováčová
17.12.08, 16:23
Už dva dni sa nemôžem dostať na stránku odoslania RL. Prihlási ma, overí, a potom napíše, že našlo stránku, ktorá neexistuje-administrátor je informovaný-prejdite na hlavnú stránku a keď kliknem na prejdenie na hlavnú stránku ukáže mi eror. Má ma vystreť už, alebo to robí všetkým a mám ešte počkať?

evina v mojom kalendári je napísané: SP EZU ODSTÁVKA od 16:30 údržba systému. Je to pri dátume 16.12.2008, možno je to doteraz

Monika Kováčová
17.12.08, 16:25
ale mne to ide. vyskúšala som. Robili prepočty v Salde na €

evina
17.12.08, 17:00
ale mne to ide. vyskúšala som. Robili prepočty v Salde na €

Tak sa idem vystreť, lebo mne nie...:mee:

AnnaK
17.12.08, 19:34
Ja sa tiež pokúšam manuálne vyplniť RL, skúšala som minulý týždeň, skúšam to dnes, ale keď RL vyplním, ukáže mi, že bol vytvorený bez chyby, ale keď zadám údaje z GRID karty, dlho sa nič nedeje a program skočí na začiatok. 31.12.2008 totiž končí pracovný pomer zamestnankyni, ktorá je na rodičovskej dovolenke. Podľa pokynov mám najskôr urobiť RL zmena, potom RL ukončenie prerušenia a nakoniec klasický RL odhláška. Odhlášku si vytvorím v mzdovom programe, ale zmenu a ukončenie prerušenia potrebujem vytvoriť manuálne. Už mám toho dosť. Nemôžem najskôr odoslať odhlášku, lebo potom mi už nepôjde zmena ani ukončenie prerušenia. Aspoň tak to má byť podľa ich pokynov.

AnnaK
18.12.08, 14:26
Takže sa už aj mne podarilo odoslať RL viackrát. Ako som spomínala, zdalo sa, že odosielanie nefunguje, lebo ma zakaždým hodilo znova na prihlásenie. Dnes sa mi podarilo RL odoslať, nebol žiadny problém, ale na prehľade som zistila, že mi systém zobral RL zmena, ktorý som odoslala 12.12. aj 17.12. a ešte aj dnes. Dnešný som zrušila, ale ako zrušiť jeden z tých, čo boli odoslané na spracovanie? Napísala som mail a dostala som obratom odpoveď, že odoslané výkazy na spracovanie sa už nedajú zrušiť, ale nakoľko som druhým RL iba potvrdila rovnaký dátum zmeny ako prvým RL, nič sa nedeje a nie je to na škodu.
Priznám sa, že s prácou niektorých pracovníčok registra na tunajšej pobočke Sociálnej poisťovne nie som vôbec spokojná a hoci si všetky odovzdané doklady dávam potvrdzovať, aj tak musím mnohé nosiť viackrát, dokážu človeka preháňať a buzerovať a hoci som kľuďas, tuná som sa už rozčúlila a pohádala.
Ale čo sa týka mailovej komunikácie so Sociálnou poisťovňou, musím uznať, že som veľmi spokojná, doteraz mi vždy obratom odpovedali a poradili. Odporúčam to každému, ak má nejaký problém, ak sa dá, problém dokážu vyriešiť príp. poradiť. Keď je dôvod rada pochválim a ocením dobrú spoluprácu.

MIRKA111
19.12.08, 06:24
Chcela by som sa opýtať, či vám dnes ide podatelňa, mňe vždy vypisuje, že server nieje pripojený?

Miri82
19.12.08, 06:49
Zrejme tam budú mať nejaký problém, lebo ani mne to nejde.

MIRKA111
19.12.08, 07:19
dúfam, že to opravia čo najskôr, lebo ide koniec roka, a práve som chcela poodhlasovať a poprihlasovať všetkých dohodárov.

m.hladka
02.01.09, 09:20
Kontrolovala som si EZU v SP a zistila som, že pri zmene na EUR zostali zostatky pri úhradach 0,01 € v prospech zamestnávateľa. Ako to budete riešiť? Uhradiť menej o túto sumu ďalší mesiac, alebo sa dohodnúť so SP.

Rozalka
02.01.09, 09:28
Akého obdobia sa to týka?

m.hladka
02.01.09, 13:29
Akého obdobia sa to týka?
To sa netýka obdobia, to je akoby prepočítaný zostatok k 31.12.2008 sociálnou poisťovňou, pretože v SK je to nula.

Rozalka
02.01.09, 14:52
SP prepočítala pohľadávku a zaokrúhlil na €c dole, neviem, načo boli takí usilovní. Ty sa s tým ale netráp, máš vyrovnané, nech si lámu hlavu oni, čo s tým spravia.

m.hladka
02.01.09, 16:27
Ďakujem, zatiaľ to nechám tak ako mi radíš, čas ukáže.

Rozalka
19.01.09, 18:51
Na stránke https://podatelna.socpoist.sk/loginchoice.jsp;jsessionid=kbXBJ0JSyH1XT9BmY5r37PJ 1KNyYvXCJHdH1KpnvYT1drsJtd0kV!-532092330
sa dnes objavil takýto oznam:

.... Prosím kontaktuje svojho dodávateľa software a poskytnite mu informáciu „Určenie počtu zamestnancov, ...“.

Nie vždy stránka SP funguje, tak to sem radšej priložím:

Určenie počtu zamestnancov, za ktorých zamestnávateľ odvádza poistné na jednotlivé fondy,
v mesačnom výkaze poistného a príspevkov (MV)
Sociálna poisťovňa pristúpila k zmene kontroly počtu zamestnancov, za ktorých odvádza zamestnávateľ poistné na daný fond v nadväznosti na zmenu zákona o sociálnom poistení účinnú od 1. januára 2009, podľa ktorej sa jednotlivé sumy poistného na nemocenské poistenie, poistného na starobné poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, poistného na invalidné poistenie, poistného na úrazové poistenie, poistného na garančné poistenie, poistného na poistenie v nezamestnanosti a poistného do rezervného fondu solidarity zaokrúhľujú na 10 eurocentov nadol.

Zaokrúhlením sumy poistného, vypočítanej zo zadaného vymeriavacieho základu môže nastať situácia, kedy je poistné nulové a zamestnanec by nebol do počtu odvádzajúcich dané poistné započítaný.

Napr.: 39,99€ * 0,25% (sadzba pre GP) = 0,099975€, po zaokrúhlení na celých desať eurocentov nadol je poistné 0,00€.


Do obdobia 12/2008 (vrátane) bol systém napočítania počtu zamestnancov, za ktorých zamestnávateľ odvádza dané poistenie, založený na porovnávaní hodnoty vypočítaného poistného. Ak bola daná hodnota poistenia nenulová, daný zamestnanec bol zaradený medzi odvádzajúcich.

Od obdobia 01/2009 (vrátane) je rozhodujúca hodnota vymeriavacieho základu (VZ) - teda nie hodnota poistného, ako to bolo do 12/2008.


Ak je VZ pre určité fondy nenulový, zamestnanec je započítaný do počtu zamestnancov príslušných fondov.
Pri kontrole odosielaného XML súboru mesačného výkazu v systéme elektronického zberu údajov (EZU) bude nesprávne napočítanie zamestnancov vyhodnocované nasledovne:

&middot; do 31. marca 2009 ako „Varovanie“, XML súbor bude akceptovaný,
&middot; po tomto dátume ako „Chyba“, XML súbor nebude akceptovaný.


Keď už sme pri tom, chcem sa spýtať: ak máte výkaz vytlačený z PC (zo mzdového softvéru),"chlievik" VYPLNENÉ PÍSACÍM STROJOM je zaškrtnutý alebo nie?

Rozalka
20.01.09, 18:15
Keď už sme pri tom, chcem sa spýtať: ak máte výkaz vytlačený z PC (zo mzdového softvéru),"chlievik" VYPLNENÉ PÍSACÍM STROJOM je zaškrtnutý alebo nie?


posúvam ...

Ninna
20.01.09, 18:34
posúvam ...
Ja tam mám bodku v OBERONE.

m.hladka
20.01.09, 18:42
Ja mám v MRP zaškrtnuté x-kom.

ekopo
20.01.09, 18:49
ja nemám chlievik :)

Rozalka
20.01.09, 18:52
Srdečná vďaka.
Ivan, čo máš namiesto chlievika?

ekopo
20.01.09, 18:54
ja neviem, mne to robí sám program, ja tomu nerozumiem..

m.hladka
20.01.09, 18:54
ja nemám chlievik :)
A chceš chlievik? :D:D:D
TAK čo tam máš? štvorček s krížikom, alebo štvorček s bodkou, alebo nič? :confused:

ekopo
20.01.09, 18:57
jasné že štvorček s krížikom

Rozalka
20.01.09, 19:04
A chceš chlievik? :D:D:D
TAK čo tam máš? štvorček s krížikom, alebo štvorček s bodkou, alebo nič? :confused:
Máme tam len prázdny štvorček, pretože sme pred 5 rokmi nechceli X, lebo je tam poznámka, že sa píše X, keď je písané písacím strojom. :)
No a teraz sme zmenili názor a programátor sa pýta, ako to majú ostatní.
Tak sa pýtam, ako to máte Vy, ostatní.

atka4
20.01.09, 19:11
Máme tam len prázdny štvorček, pretože sme pred 5 rokmi nechceli X, lebo je tam poznámka, že sa píše X, keď je písané písacím strojom. :)
No a teraz sme zmenili názor a programátor sa pýta, ako to majú ostatní.
Tak sa pýtam, ako to máte Vy, ostatní.
Robím v Pohode a ja mám krížik (aspoň pre rok 2008). 2009 som ešte nerobila prevod a neskúsila, čo tam bude "možno nové" po novom.:)

m.hladka
20.01.09, 19:12
Keby si sa nepýtala, ani by som si to nevšímla, že to tam mám. Robí mi to program automaticky.

Rozalka
20.01.09, 19:16
Vďaka všetkým.

abel
06.02.09, 06:12
Keď si chcem pozrieť na stránke SP saldokonto niektorých klientov, vypíše mi:
Pristúpili ste na neznámu stránku. Kontaktujte helpdesk.
Prejdite na hlavnú stránku. a dostanem sa len do dokumentov.
U niektorých klientov mi to otvorí bez problémov. Máte aj vy podobný problém?

Melnick
06.02.09, 06:30
Keď si chcem pozrieť na stránke SP saldokonto niektorých klientov, vypíše mi:
Pristúpili ste na neznámu stránku. Kontaktujte helpdesk.
Prejdite na hlavnú stránku. a dostanem sa len do dokumentov.
U niektorých klientov mi to otvorí bez problémov. Máte aj vy podobný problém?

Ja nemám problém u žiadneho klienta skontrolovať saldokonto.:)

Rozalka
06.02.09, 19:51
Ak by ste chceli sociálnu poisťovňu "navštíviť" zajtra, asi nebude "otvorené", visí tam takýto oznam:


Systém EZU bude z technických príčin nedostupný v sobotu 7.2.2009 od 15:00 do 20:00 hod.

Anna123
19.02.09, 08:41
Už sa vám podarilo zaslať mesačný výkaz za 1/2009, čo vlastne treba urobiť, ďakujem.

michelle84
19.02.09, 08:43
Už sa vám podarilo zaslať mesačný výkaz za 1/2009, čo vlastne treba urobiť, ďakujem.

Áno, bez problémov. Program vygeneroval súbor, ten som odoslala a bol akceptovaný. Nič zvláštne som nerobila, postup ako v minulom roku.

Anna123
19.02.09, 08:53
Ja zasielam výkaz tak, že ho vyplňam na inter.stránke a nevšimla som si upozornenie, že tam treba zmeniť niečo v programe, keď som tam zavolala, povedali mi že mi informatik urobí zmenu v programe ale ja nemám žiadneho informatika....

m.hladka
19.02.09, 08:53
Akurát sa nedá otvoriť "Saldo", lebo je tam už celý mesiac oznam:
Na tejto časti aplikácie sa pracuje. Funkcionalita bude sprístupnená od 23.02.2009.
Takže si neviem skontrolovať momentálne platby.

michelle84
19.02.09, 09:08
Ja zasielam výkaz tak, že ho vyplňam na inter.stránke a nevšimla som si upozornenie, že tam treba zmeniť niečo v programe, keď som tam zavolala, povedali mi že mi informatik urobí zmenu v programe ale ja nemám žiadneho informatika....

A na základe čoho vypĺňaš tlačivo na internete? Máš vytlačený mesačný výkaz zo mzdového programu. Ak áno, tak by mal byť správny a ten len nahodíš do EZU.

Anna123
19.02.09, 09:52
Ano mám vytlačený výkaz zo mzdového programu, a keď som ho nahodila do EZU, t.j. prílohu a chcela som prejsť na prvú stranu, napísalo mi to chybu a to : nesprávny formulár ...

michelle84
19.02.09, 09:58
Ano mám vytlačený výkaz zo mzdového programu, a keď som ho nahodila do EZU, t.j. prílohu a chcela som prejsť na prvú stranu, napísalo mi to chybu a to : nesprávny formulár ...

Tak skús zavolať spoločnosti, od ktorej máš mzdový program, či náhodou nie je chyba vo formulári, ktorý si tlačíš z programu.

Anna123
19.02.09, 10:05
Ale ja vypĺňam výkaz na internete na formulári, ktorý má soc.poisť.- do výkazu napíšem len vymeriavací základ a výška odvodov sa doplní automaticky, keď som sa chcela vrátiť na prvú stranu napísalo mi to chybu t.j. nesprávny formulár, .....

michelle84
19.02.09, 10:09
Ale ja vypĺňam výkaz na internete na formulári, ktorý má soc.poisť.- do výkazu napíšem len vymeriavací základ a výška odvodov sa doplní automaticky, keď som sa chcela vrátiť na prvú stranu napísalo mi to chybu t.j. nesprávny formulár, .....

Aha, tak potom skús zavolať do SP, či Ti nevedia pomôcť.

atka4
02.03.09, 18:47
A opäť....

Dôležité oznamy:

Systém EZU bude z technických príčin nedostupný vo štvrtok 5.3.2009 od 16:00 do 18:00 hod.

Rozalka
20.04.09, 16:46
A toto ste si už prečítali na https://podatelna.socpoist.sk/texty/Info_na_socpoist_a_podatelna_KV.html ?

Proces zavedenia kontrol mesačných výkazov poistného a príspevkov voči registru poistencov vedenom Sociálnou poisťovňou


17.04.2009


Sociálna poisťovňa (SP) od mesiaca apríl 2009 rozširuje súčasný systém kontrol mesačných výkazov poistného a príspevkov (MV) predkladaných elektronickým spôsobom prostredníctvom systému „Elektronický zber údajov“ (EZU) o kontrolu voči registru poistencov.

Výsledky kontroly voči registru poistencov budú zobrazené do 5 hodín od odoslania MV. Výsledky kontroly budú zobrazené v MV, ak bude v stave „Neakceptovaný“ resp. „Akceptovaný“ cez tlačidlo „Chyby registrácie“ (voľby: Dokument → Prehľad → Mesačný výkaz).

Do ukončenia kontroly MV voči registru poistencov nebude povolené zaslanie ďalšieho výkazu za to isté obdobie.

Po kontrole MV voči registru poistencov SP sa môžu vyskytnúť nasledovné chyby, ku ktorým bude pripojený zoznam rodných čísiel:

1. Rodné číslo zamestnanca uvedené v prílohe MV sa v registri poistencov SP pre daného zamestnávateľa.

Vysvetlenie:
Zamestnávateľ neprihlásil zamestnanca uvedeného v prílohe MV alebo v registri poistencov SP je evidovaný iný typ poistenia, ako je uvedený vo MV.

2. Rodné číslo zamestnanca - dohodára uvedené v prílohe MV sa nenachádza v registri poistencov SP pre daného zamestnávateľa.

Vysvetlenie:
Zamestnávateľ neprihlásil zamestnanca - dohodára uvedeného v prílohe MV alebo v registri poistencov SP je evidovaný iný typ poistenia, ako je uvedený vo MV.

3. V registri poistencov SP pre daného zamestnávateľa sa nachádzajú nasledujúci zamestnanci, ktorí chýbajú v MV.

Vysvetlenie:
Zamestnávateľ je povinný predkladať pobočke SP MV za príslušný kalendárny mesiac v lehote splatnosti ním odvádzaného poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v členení na jednotlivých zamestnancov a na nemocenské poistenie, starobné poistenie a starobné dôchodkové sporenie, invalidné poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a rezervný fond solidarity.

4. V registri poistencov SP pre daného zamestnávateľa sa nachádzajú nasledujúci zamestnanci - dohodári, ktorí chýbajú v MV.

Vysvetlenie:
Zamestnávateľ je povinný predkladať pobočke SP MV za príslušný kalendárny mesiac v lehote splatnosti ním odvádzaného poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v členení na jednotlivých zamestnancov a na úrazové poistenie a garančné poistenie.

Za účelom zabezpečenia plynulej prevádzky EZU bude systém kontrol aplikovaný v rámci nasledovných fáz:

I. fáza
Sprístupnenie výsledkov kontroly elektronicky predkladaného MV vo vyššie uvedenom rozsahu pre externých klientov, pričom súčasťou akceptácie MV bude oznámenie zistených chýb voči registru poistencov SP, chyba bude oznámená ako nekritická vo forme varovania – t.j. MV bude akceptovaný aj v prípade zistení nezrovnalostí voči registru poistencov SP.

II. fáza
Súčasťou akceptácie MV bude oznámenie zistených chýb voči registru poistencov SP, chyba bude oznámená ako kritická – t.j. MV bude neakceptovaný. Akceptácia MV bude vyžadovať, aby predkladateľ prostredníctvom registračných listov, resp. komunikácie so zamestnancami útvaru poistného v miestne príslušnej pobočke SP doriešil všetky zistené nezrovnalosti. MV bude akceptovaný len v prípade, ak nebudú zistené žiadne nezrovnalosti voči registru poistencov SP.


Začiatok I. fázy je určený na 20.04.2009 a bude trvať do začiatku druhej fázy, t. j. 01.06.2009.

Odporúčame predkladateľom MV odstraňovať zistené nedostatky priebežne už v rámci I. fázy vyššie uvedeným spôsobom (prostredníctvom registračných listov, resp. komunikáciou s miestne príslušnou pobočkou SP).

Predmetom kontroly MV voči registru poistencov vedenom SP, budú všetky MV zasielané prostredníctvom EZU od 20.04.2009 bez ohľadu na obdobie MV.

Opravné MV za obdobie pred januárom 2009 sa nebudú kontrolovať voči
registru poistencov SP.

:rolleyes:

evina
21.05.09, 08:18
Áno, prečítala som si hlavne chyby, ktoré im vyhodilo. Chýbajú im prihlášky a odhlášky, ktoré sme my riadne zaslali /väčšinou tie, ktoré sme ešte nezasielali elektronicky, ale máme od nich potvrdené/ a tie, ktoré sme poslali elektronicky za posledný mesiac, čiže ich asi nestihli spracovať. Samozrejme teraz máme my na najbližšej pobočke dokazovať, že to máme v poriadku. Skončí sa už niekedy taká situácia......:mad:

Monika Kováčová
21.05.09, 09:28
kde sa to dá prečítať? V prehľade MV nič nemám.

VERONIKA6
21.05.09, 09:34
Nedá mi nezapojiť sa. Práve som si našla chybové hlásenie, že tam za dvoch ľudí ktorých máme prihlásených, neodvádzame. Dohľadávala som, jedná sa o r. 2004, odovzdávala som RL v jedeň deň, potvrdené sú sociálkou. Nakoniec sa zistilo, že ich oni dvakrát nahrali a tak sa im stále jedno ukazuje ako neodhlásené. Teraz mi volala, diktovala nejaké rodné číslo a človeka, ktorý u nás nikdy nerobil, tak nech podľa r.č. hladám, či mi niečo nemáme domotané.

katka50
21.05.09, 09:40
kde sa to dá prečítať? V prehľade MV nič nemám.
Ak sa prihlásiš na EZU - zasielanie mesačných výkazov do SP elektronicky a máš chybu v MV za 04/2009 objaví sa Ti šedá tabuľka, ktorá Ťa upozorní na chyby. Otvoríš si zaslaný MV a v ňom máš kolonku Chyby registrácie. Tu by si mala mať uvedené chyby vypísané.

kaupke
21.05.09, 09:41
Nedá mi nezapojiť sa. Práve som si našla chybové hlásenie, že tam za dvoch ľudí ktorých máme prihlásených, neodvádzame. Dohľadávala som, jedná sa o r. 2004, odovzdávala som RL v jedeň deň, potvrdené sú sociálkou. Nakoniec sa zistilo, že ich oni dvakrát nahrali a tak sa im stále jedno ukazuje ako neodhlásené. Teraz mi volala, diktovala nejaké rodné číslo a človeka, ktorý u nás nikdy nerobil, tak nech podľa r.č. hladám, či mi niečo nemáme domotané.
Ja mám taký istý problém , vyhodilo mi tam dohodárov eštš z roku 2004 a 2005 , pozerala som si to ,mám všetko v poriadku aj prihlášky aja odhlášky . Zbytočne nás SP zaťažuje ich neporiadkom !

Monika Kováčová
21.05.09, 09:46
Ak sa prihlásiš na EZU - zasielanie mesačných výkazov do SP elektronicky a máš chybu v MV za 04/2009 objaví sa Ti šedá tabuľka, ktorá Ťa upozorní na chyby. Otvoríš si zaslaný MV a v ňom máš kolonku Chyby registrácie. Tu by si mala mať uvedené chyby vypísané.

ďakujem, tak mám asi vo všetkých firmách fšetko oukej. :)

Rozalka
21.05.09, 16:13
Nakoniec vysvitlo, že tie kontroly potrebujú oni ...

drobeceva
21.05.09, 16:22
áno, súhlasím s Vami, to isté som si našla pred koncom pracovnej zmeny aj ja. Zajtra na to pozriem, len čo som očkom kukla, sú to dohodári, ktorých určite oni nedali do poriadku. Ja som prihlášky a odhlášky dala. Komplikujú nám zbytočne život

evina
21.05.09, 16:37
ďakujem, tak mám asi vo všetkých firmách fšetko oukej. :)

Kočka len aby ti nebolo tak, že Teba ešte neskontrolovali alebo nemáš dohodárov /evidentne u tých majú problém.../:D:D

Monika Kováčová
22.05.09, 05:08
Kočka len aby ti nebolo tak, že Teba ešte neskontrolovali alebo nemáš dohodárov /evidentne u tých majú problém.../:D:D

no móže byt ;)

drobeceva
22.05.09, 18:26
Včera som takisto dostala zo SP oznámenie, že RLFO mi nesedia s výkazmi. Bolo vypísaných asi 1O dohodárov, ktorých samozrejme ja odhlásených mám. Tak ma to naštartovalo, že zrejme to nenatipovali a teraz zbytočne nás tým zaťažujú.
Štve ma to, že nám za každú blbosť vyhrážajú pokutami, ale to, že my zašleme a u nich to nie je v poriadku, to je O.K.

Rozalka
25.05.09, 12:29
Nové pokyny SP:

Zamestnávatelia, neprehliadnite! Informácia o zmene postupu pri vykazovaní vymeriavacieho základu a poistného na sociálne poistenie vo výkaze poistného na sociálne poistenie a príspevkov 25.05.2009
V súvislosti s doterajším postupom pri vykazovaní vymeriavacieho základu a poistného na sociálne poistenie (ďalej len „poistné“) vo výkaze poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (ďalej len „výkaz poistného a príspevkov“) v mínusových hodnotách, uvádzame.

Vymeriavací základ zamestnanca a sumu poistného vo výkaze poistného a príspevkov nie je možné vykazovať v mínusových hodnotách. Zamestnávateľ nevykonáva za predchádzajúce rozhodujúce obdobia vysporiadanie vymeriavacieho základu a poistného v aktuálnom výkaze poistného a príspevkov.

V prípade, ak za predchádzajúce rozhodujúce obdobia zamestnávateľ odviedol poistné, na ktorého platenie a odvod nebol právny dôvod, napríklad ak zamestnancovi bol spätne priznaný starobný dôchodok, považuje sa toto poistné za poistné zaplatené bez právneho dôvodu.

Zamestnávateľ, ako odvádzateľ poistného, požiada podľa § 145 ods. 1 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne o vrátenie poistného, ktoré bolo zaplatené bez právneho dôvodu prostredníctvom žiadosti.

Tlačivo „Žiadosť o vrátenie poistného, ktoré bolo zaplatené bez právneho dôvodu“.
Vzor vyplnenej žiadosti o vrátenie poistného.
Obe sú priložené tu v príspevku alebo je možné stiahnuť tu:
http://www.socpoist.sk/aktuality-zamestnavatelia--neprehliadnite--informacia-o-zmene-postupu-pri-vykazovani-vymeriavacieho-zakladu-a-poistneho-na-socialne-poistenie-vo-vykaze-poistneho-na-socialne-poistenie-a-prispevkov-/1755s24827c

Riadny výkaz poistného a príspevkov predkladá zamestnávateľ za príslušný kalendárny mesiac, za ktorý odvádza poistné. V riadnom výkaze poistného a príspevkov zamestnávateľ uvádza údaje o vymeriavacom základe na základe zúčtovaného príjmu zamestnanca za vykonanú prácu v rozhodujúcom období a údaje o poistnom, ktoré platí zamestnanec a zamestnávateľ za rozhodujúce obdobie.

Zamestnávateľom poskytnuté peňažné plnenie tvoriace vymeriavací základ zamestnanca, ktoré mal zamestnávateľ zamestnancovi zúčtovať v predchádzajúcich obdobiach, a ktoré zamestnávateľ doúčtováva v aktuálnom rozhodujúcom období, vykazuje zamestnávateľ v riadnom výkaze poistného a príspevkov za príslušný kalendárny mesiac, v ktorom toto plnenie zamestnávateľ zúčtoval.

Opravný výkaz poistného a príspevkov zamestnávateľ predkladá príslušnej pobočke iba v prípadoch omylu pri vypisovaní výkazu, napríklad

vykáže omylom údaje z iného rozhodujúceho obdobia,
prehodí číslice
vynechá údaje
uvedie nesprávne rodné číslo zamestnanca
vykáže poistné z nesprávne určeného nižšieho vymeriavacieho základu.

Upozornenie
Ak zamestnávateľ vykáže nesprávne určený vyšší vymeriavací základ, údaje o vykázanom poistnom a vymeriavacom základe sa vysporiadajú prostredníctvom žiadosti o vrátenie poistného zaplateného bez právneho dôvodu.

V prípade, ak zamestnávateľ predložil riadny výkaz poistného a príspevkov v papierovej forme, nemôže opravný výkaz poistného a príspevkov zaslať prostredníctvom EZU, ale opravný výkaz poistného a príspevkov predloží v papierovej forme. Rovnako sa postupuje, ak zamestnávateľ predložil riadny výkaz poistného a príspevkov prostredníctvom EZU a opravný výkaz poistného a príspevkov predložil v papierovej forme.

V prípade predloženia opravného výkazu poistného a príspevkov zamestnávateľom, ktorý výkaz poistného a príspevkov predkladá prostredníctvom EZU, je povinný predložiť kompletný opravný výkaz poistného a príspevkov, t. j. prvú stranu vrátane kompletných príloh.

V prípade, ak zamestnávateľ predkladá výkaz poistného a príspevkov v papierovej forme, opravný výkaz poistného a príspevkov obsahuje kompletnú prvú stranu a v prílohe zamestnávateľ uvedie v kompletne vyplnených riadkoch iba tých zamestnancov, ktorých sa oprava dotýka. Ak sa oprava dotýka zamestnanca, ktorý má u zamestnávateľa uzatvorených viac pracovných pomerov, v opravnom výkaze poistného a príspevkov zamestnávateľ vyplní všetky riadky, týkajúce sa tohto zamestnanca.

Pri oprave rodného čísla zamestnanca zamestnávateľ uvedie v prílohe k opravnému výkazu a príspevkov v papierovej podobe v jednom riadku pôvodné rodné číslo s mínusovými sumami vymeriavacích základov a poistného, a v druhom riadku uvedie správne rodné číslo s príslušnými údajmi o vymeriavacom základe a o poistnom.

Týmto stráca platnosť postup pri vykazovaní vymeriavacieho základu a poistného uverejnený na webovej stránke Sociálnej poisťovne v bode 4 informácie „Zaokrúhľovanie jednotlivých súm poistného na sociálne poistenie a vykazovanie poistného na sociálne poistenie od 1.1. 2009“ z 05. 02. 2009.

Jana Motyčková
25.05.09, 12:45
Tešíme sa všetci, čo budeme žiadať o vrátenie poistného.. Ak budem u jedného zamestnanca žiadať vrátenie za 3 mesiace vypíšem tri dvojstránkové žiadosti, spolu 222 číslených údajov!!!! A výslednú sumu tanm aj tak nemám. Predpokladám, že niekto v SP tých 222 údajov potom bude niekde nahadzovať. A že majú málo peňazí.
Nech žije byrokracia!!!

tomare
26.05.09, 05:43
Týmto stráca platnosť postup pri vykazovaní vymeriavacieho základu a poistného uverejnený na webovej stránke Sociálnej poisťovne ......

To znamená okamžite? Čiže už dnes 26.05.2009 nemôžem poslať XML s mínusom? Ani za minulé obdobie ?
Napr. Chcem poslať opravný výkaz pre zlé rodné číslo. Riadny bol poslaný elektronicky som povinná poslať elektronicky aj opravný a to kompletný aj so všetkými zamestnancami čo tam vtedy boli a boli i mínusoví.

31Jankal
02.06.09, 06:09
Dobrý den, dostal sa mi do rúk papier zo SP o zasielaní RLFO a výkazov poist....elektronicky.
Od 1. septembra platí, že zamestnávateľ kt. zamestnáva viac ako 5 zamestnancov vrátane dohodárov musí už posielať všetko elektronicky. Mám z toho panický strach pretože neviem čo treba predtým spraviť atd. Poradte mi Dakujem

31Jankal
02.06.09, 06:30
vie mi niekto poradiť ako sa tam treba prihlásiť a aké starosti to prináša?

mzdarka renca
02.06.09, 06:41
Dobrý den, dostal sa mi do rúk papier zo SP o zasielaní RLFO a výkazov poist....elektronicky.
Od 1. septembra platí, že zamestnávateľ kt. zamestnáva viac ako 5 zamestnancov vrátane dohodárov musí už posielať všetko elektronicky. Mám z toho panický strach pretože neviem čo treba predtým spraviť atd. Poradte mi Dakujem
Neboj, nie je dôvod sa báť. Uvidíš, zvládneš to. Treba vypísať Dododa o podmienkach elektronickej komunikácie (http://www.socpoist.sk/ext_dok-dododa-o-podmienkach-elektronickej-komunikacie/9021c) a odniesť na pobočku SP a oni ti dajú GRID kartu, meno(je to číslo) a heslo. Potom sa len prihlásiš cez www.socpoist.sk (http://www.socpoist.sk) a pôjdeš do Elektronickej podateľne. Ak ti nebude niečo jasné v budúcnosti, určite ti tu niekto pomôže a poradí.

judita1971
02.06.09, 06:43
vie mi niekto poradiť ako sa tam treba prihlásiť a aké starosti to prináša?


Aké starosti to prináša ? :rolleyes: Rôzne. Mesačné výkazy, registračné listy budeš posielať elektronicky. Teraz je už aj kontrola na register poistencov, takže sa hneď dozvieš na čo si zabudla, lebo ti výkaz neprejde. Doporučujem:
1. zbaviť sa paniky :D , prežili iní, prežiješ aj ty, výhoda ? nebudeš behať do SP na pobočku.
2. ako získať GRID kartu a zaregistrovať sa - najlepšie urobíš keď zavoláš na pobočku, možno to máš napísané aj v liste ako postupovať.
3. Doporučujem ísť na pobočku SP opýtať zoznam poistencov v registri, a dať ho do poriadku- zo skúseností viem, že tam môžeš mať ľudí o ktorých ani nevieš, nemáš prihlásených ľudí,ktorých si prihlásila.

Držím palce.

Lara11
05.06.09, 08:12
Prosím Vás, neviete mi poradiť ako zašlem opravný mesačný výkaz do SP?? Volala som si do SP a ich ochota sa rovnala nule, vraj mám ísť cez manuálny vstup - mesačný výkaz a tam zadať niekde že opravný. Ako pozerám tak pozerám, nič také tam nevidím :((( Ďakujem.

judita1971
05.06.09, 08:25
Prosím Vás, neviete mi poradiť ako zašlem opravný mesačný výkaz do SP?? Volala som si do SP a ich ochota sa rovnala nule, vraj mám ísť cez manuálny vstup - mesačný výkaz a tam zadať niekde že opravný. Ako pozerám tak pozerám, nič také tam nevidím :((( Ďakujem.


no teraz som narýchlo hľadala, ešte som to nerobila, ale ak pôjdeš na manuálny vstup - mesačný výkaz, zadáš obdobie, tak sa ti ukážu odoslané mesačné výkazy alebo dole máš nový, keď som ťukla na nový , ukázal sa mi mesačný výkaz a hneď v pravom hornom rohu sa mi ukázalo "O". takže nič som nemusela zadávať, dúfam že ti to pomôže.

Zuzy
08.07.09, 04:35
Prosím Váš pomoc s EZU, náhodou som klikla na ikonu Spustiť kontrolu na register, a vypísal mi dátum že to bude vykonané do 10.7.2009, čo to presne znamená? A tým pádon ten výkaz bude akceptovaný?

ondrejvla
08.07.09, 14:26
Prosím, viete mi niekto poradiť ako sa dostať na stránku socpoist.sk,
už neviem ani koľko krát som sa prihlasovala, načítavalo, načítavalo a nakoniec mi vypísalo červeným pre mňa neznalú angličtiny množstvo riadkov s opakujúcim sa textom. Neviete, či majú "zamknuté"? a kedy asi otvoria...

Aňuška
08.07.09, 14:49
Mne to ide.

lenkak
08.07.09, 15:28
Internet Explorer - áno
Mozilla Firefox - nie

ondrejvla
08.07.09, 18:38
Internet Explorer - áno
Mozilla Firefox - nie

No Lenka, a ja mám Mozillu... Ale už sa mi to podarilo, otvorili...:confused:

janaGT
17.07.09, 06:02
vie mi niekto poradiť ako sa tam treba prihlásiť a aké starosti to prináša?

mňa tiež čaká EZU, chcem sa spýtať, ak robím v olympe, to budem musieť všetky údaje ručne nahadzovať cez el.podateľnu alebo sa to dá nejako stiahnuť z olympu? Alebo ako to vlastne funguje?
Ďakujem.

Paula
17.07.09, 06:09
mňa tiež čaká EZU, chcem sa spýtať, ak robím v olympe, to budem musieť všetky údaje ručne nahadzovať cez el.podateľnu alebo sa to dá nejako stiahnuť z olympu? Alebo ako to vlastne funguje?
Ďakujem.


Po vygenerovaní miezd máš možnosť urobiť export do SP. Olymp potom zatvoríš, prihlásiš sa do SP a "odexportuješ" :)

janaGT
17.07.09, 06:14
Po vygenerovaní miezd máš možnosť urobiť export do SP. Olymp potom zatvoríš, prihlásiš sa do SP a "odexportuješ" :)

ďakujem za odpoveď,

Marta3
17.07.09, 10:46
Dobrý deň,
chcem sa podeliť so skúsenosťou z dnešnej návštevy SP v KE.
Chcela som sa zaregistrovať do systému EZU. Niekedy v marci-apríli som dostala tlačívá Splnomocnenie a Dohoda .... , ale nejako to časove nevychádzalo a nebolo to súrne - až za mesiac máj mi volali zo SP že už sa nedajú nahrať osobne podané výkazy poistného, lebo jedna firma prekročila počet zamestnancov /včítane dohodárov/ a všetko musí byť zaslané elektronicky. V tom čase bol majiteľ odcestovaný, tak som to išla vybaviť dnes so všetkými vyplnenými a podpísanými tlačivami a nepochodila som. SP zmenila tlačivo "Dohoda...." , takže to, čo mi predtým dali už nebolo platné preto mi ho neprevzali. Až doma somm si prečítala v čom nastali zmeny:
Pôvodne znenie:
Čl.VI. ods. 5: Odvádzateľ poistného
a/ zamestnávateľ - PO predloží SP výpis z OR
b/ zamestnávateľ - FO pedloží SP výpis zo ŽR
c/ SZČO predloží SP výpis zo ŽR alebo iného registra, najneskôr ku dńu podpisu tejto dohody nie starší ako 3 mesiace.

Nové znenie Dohody... /zmenil sa iba Čl. VI, vypadol ods, 5 a vlastne jeho znenie pokračuje v ods. 4 s touto zmenou:
Odvádzateľ poistného:
a/ zamestnávateľ - PO predloží SP pri podpise tejto dohody "aktuálny výpis z OR alebo iného registra"
b/ zamestnávateľ - FO predloží SP pri podpise tejto dohody k
nahliadnutiu "preukaz totožnosti /OP, CP a pod./ za účelom overenie údajov podľa tejto dohody.

SP trvá na tom, že výpis z OR nemá byť starší ako 3 mesiace, hoci pri čítaní tejto novej Dohody sa to nikde nepíše - ale oni na tom trvajú /neviem ako to doriešim/, a pri FO trvajú, že pri podpise Dohody musí byť osobne prítomná FO-majiteľ firmy, za účelom overenia jeho totožnosti.
Dnes som tam skoro penila, ale nepochodila som, takže to absolvujem ešte raz, len som chcela upozorniť, kto si tieto doklady bude vybavovať, aby sa pripravil na byrokraciu a obrní sa dokonalou trpezlivosťou.

Ak máte skúsenosti z iných pobočiek SP, tak poraďte čo by ešte mohli žiadať

janaGT
17.07.09, 11:06
ja sa chystám na pobočku do TT skraja budúcehp týždňa, potom napíšem ako som dopadla :)

Dáša_
20.07.09, 07:10
Asi divná otázka: Ked je zamestnankyna na rodičovskej dovolenke, uvádza sa alebo sa neuvádza vo výkaze na socialku?

Zuzy
20.07.09, 07:44
áno, vyplníš len rodné číslo a ostatné kolonky sú nulové

atka4
20.07.09, 08:08
Tiež som presvedčila jednu SZČO - /moju poslednú firmu, kt. má jedného dohodára, kt. je ale staršia osôbka a rád všetko vidí a podpisuje sám....čo je niekdy na oštaru, niekedy naopak...../, aby sme zasielali výkaz elektronicky.
Vytlačila som zmluvu z internetu, ale nebola dobrá, tak ju tiež musela majiteľka prepísať na SP.
Z mojich skúseností (v KE), moji klienti /prípadne idem ja so splnomocnením/ majú len kópiu výpisu a originál k nahliadnutiu a nikdy na SP nebazírovali na tom, aby nebol starší, ako 3 mesiace.
Prekvapilo ma len jedno, že som musela ísť ja osobne na SP, aby som podpísala tlačivko, že mám pridelené práva pre ďalšiu firmu, pritom predtým stačilo len uviesť moje údaje....

Dáša_
20.07.09, 19:34
áno, vyplníš len rodné číslo a ostatné kolonky sú nulové

dakujem

Rozalka
03.08.09, 18:06
SP zverejnila na svojej stránke https://podatelna.socpoist.sk/loginchoice.jsp
zverejnila toto oznámenie:

● 31. 7. 2009

Sociálna poisťovňa (SP) v snahe o ústretové kroky ku svojím klientom pri pretrvávajúcich problémoch s akceptáciou riadnych mesačných výkazov poistného a príspevkov (MV) z dôvodu kontroly chýb na register SP oznamuje:Všetky riadne MV za obdobia do 06/2009 poslané po dátume 1.7.2009 bez ohľadu na počet chýb pri kontrole na register poistencov SP budú akceptované. Pri MV poslaných po 1.8.2009 (približne v časovom horizonte 3 mesiacov) bude akceptácia MV viazaná na aktivitu klientov pri odstraňovaní sporných problémov s pobočkami SP a to nasledovne:pri počte chýb ....... požadovaný percentuálny pokles chýb

.............1 - 10 ..... 80%

...........11 - 100 ..... 50%

.........101 – 500 ..... 25%

.........501 – 1000 .... 10%

............nad 1000 .... 5%
Vy tomu rozumiete?

Paula
03.08.09, 18:10
Na také "múdro" môj mozoček nestačí :cool:

Dáša_
03.08.09, 18:21
SP zverejnila na svojej stránke https://podatelna.socpoist.sk/loginchoice.jsp
zverejnila toto oznámenie:

● 31. 7. 2009

Sociálna poisťovňa (SP) v snahe o ústretové kroky ku svojím klientom pri pretrvávajúcich problémoch s akceptáciou riadnych mesačných výkazov poistného a príspevkov (MV) z dôvodu kontroly chýb na register SP oznamuje:Všetky riadne MV za obdobia do 06/2009 poslané po dátume 1.7.2009 bez ohľadu na počet chýb pri kontrole na register poistencov SP budú akceptované. Pri MV poslaných po 1.8.2009 (približne v časovom horizonte 3 mesiacov) bude akceptácia MV viazaná na aktivitu klientov pri odstraňovaní sporných problémov s pobočkami SP a to nasledovne:pri počte chýb ....... požadovaný percentuálny pokles chýb

.............1 - 10 ..... 80%

...........11 - 100 ..... 50%

.........101 – 500 ..... 25%

.........501 – 1000 .... 10%

............nad 1000 .... 5%
Vy tomu rozumiete?a

dobrá sranda.

či náhodou nechcú povedať, že ak bude mať niekto od 1 do 10 chýb na na 80% mu výkaz prejde - že to proste bude ešte viac náhodný proces ako teraz :D:D:eek::eek::confused::confused:

Alebo ak 80% klientov s 1-10 chybami príde na pobočku, tak potom výkazy prejdu aj ostatným :confused::confused::confused:


Ako keby sme boli v JPP, nevie náhodou k tomu niečo povedať JM?

Rozalka
03.08.09, 18:24
a

dobrá sranda.

či náhodou nechcú povedať, že ak bude mať niekto od 1 do 10 chýb na na 80% mu výkaz prejde - že to proste bude ešte viac náhodný proces ako teraz :D:D:eek::eek::confused::confused:

Alebo ak 80% klientov s 1-10 chybami príde na pobočku, tak potom výkazy prejdu aj ostatným :confused::confused::confused:


Ako keby sme boli v JPP, nevie náhodou k tomu niečo povedať JM?

Možno je to nový spôsob zábavy??
Dačo na spôsob "Hádaj kto som"

A toto je úplne nádherné:
... pri pretrvávajúcich problémoch s akceptáciou riadnych mesačných výkazov ...

Pauli, môj súhlas neznamená, že máš málo rozumu, ale že ani môj mozoček tomu nestačí.

Dáša_
03.08.09, 18:29
SP zverejnila na svojej stránke https://podatelna.socpoist.sk/loginchoice.jsp
zverejnila toto oznámenie:

Pri MV poslaných po 1.8.2009 (približne v časovom horizonte 3 mesiacov) bude akceptácia MV viazaná na aktivitu klientov pri odstraňovaní sporných problémov s pobočkami SP a to nasledovne:


A toto je absolutne genialne. Mysleli snáď tým, že ako budeme naháňať dotyčné tety, aby si konečne urobili svoju robotu, tak budeme mať výkazy akceptovane?

mzdarka renca
03.08.09, 18:45
......požadovaný percentuálny pokles chýb

táto veta nemá chybu:D:D:D

drobeceva
04.08.09, 06:10
Chcela by som tiež reagovať. S podobným problémom "bojujem aj ja".
Treba mi opraviť vo výkaze rodné číslo. Volala som na SP. Navigovali ma - cez manuálny vstup vojsť do mesačných výkazov, opraviť rod.číslo, prejsť na hlavný dokument a odposlať. Ak to tak urobím, vyhodí mi chyby /sú to všetko starobní dôchodcovia - zlý vymer.základ/, hoci v riadnych výkazoch to bolo dobré. Zrejme majú ponastavované hodnoty. Už tomu nerozumiem, nie je to také jednoduché to opraviť.
Ak máte niekto s opravou skúsenosti, prosím, poraďte, lebo zruším nervy. Už ma to nebaví.

drobeceva
04.08.09, 11:53
Neporadí nikto, ako na to?

Ančika
04.08.09, 12:02
Ja som opravovala iba zopár neodhlásených dohodárov a cez manuálny vstup buď odhláškou alebo zrušením prihlášky podľa potreby. Prešlo mi to v pohode a teraz už som chyby nemala žiadne. Takže neviem ako na iné chyby.:rolleyes: Ale ten oznam zo SP nemá chybu. Nech to čítam ako chcem, aj tak tomu nerozumiem. Počkáme si na bližšie vysvetlenie.

drobeceva
04.08.09, 12:03
Ja som opravovala iba zopár neodhlásených dohodárov a cez manuálny vstup buď odhláškou alebo zrušením prihlášky podľa potreby. Prešlo mi to v pohode a teraz už som chyby nemala žiadne. Takže neviem ako na iné chyby.:rolleyes:
Áno, s tým problém nie je, to prechádza v pohode.
Aj mne pri odoslaní výkazu - cez register chýb dáva 0 chýb. Tie výkazy, čo mi treba opraviť kvôli rodnému číslu mi dali tetušky zo sociálky.

Jara
04.08.09, 12:19
Zaujímavé je aj to, že systém EZU bude neprístupný každý utorok od 16 do 18 hod. :confused: Ja to zbožňujem keď si napr. VŠZP určí kedy má nestránkový deň alebo SP, veď sú platený z našich daní. Mne sa totiž bežne stáva, že mi šéf zavolá, zajtra ráno príde na dohodu ten a ten... tak nech urobím prihlášku. Malo by to byť prístupné kedykoľvek... Preto je to elektronické, že kedykoľvek a kdekoľvek to môžeš urobiť, či doma alebo v práci. Juj ale majú čudné móresy. :confused: A tie percentá tiež. Bola som tam opravovať hádam 10 zamestnancov a to len preto, lebo nemali to oni správne. Dokladovala som im RL na ktorých som mala ich pečiatku prebratia. Ani jedna chyba nebola moja. Ale ja som tam musela ísť osobne... Bože, prečo si to stále musíme odniesť len my a na každom kroku nás každý len byrokratický preháňa a buzeruje :mad:. Príde ti daniar na kontrolu, tak vie len jeden okruh daní a len pre jeden rok a ty si pamätaj všetky a aj kedy nastali zmeny a striehni kedy nastáva nová zmena, aby si niečo neprešvihol :( a ešte keď prídu tak sa tvária ako majstri sveta. mimotemy Vydržať, už som sa načertila...

Dáša_
04.08.09, 12:24
Zaujímavé je aj to, že systém EZU bude neprístupný každý utorok od 16 do 18 hod. :confused: Ja to zbožňujem keď si napr. VŠZP určí kedy má nestránkový deň alebo SP, veď sú platený z našich daní. Mne sa totiž bežne stáva, že mi šéf zavolá, zajtra ráno príde na dohodu ten a ten... tak nech urobím prihlášku. Malo by to byť prístupné kedykoľvek... Preto je to elektronické, že kedykoľvek a kdekoľvek to môžeš urobiť, či doma alebo v práci. Juj ale majú čudné móresy. :confused: A tie percentá tiež. Bola som tam opravovať hádam 10 zamestnancov a to len preto, lebo nemali to oni správne. Dokladovala som im RL na ktorých som mala ich pečiatku prebratia. Ani jedna chyba nebola moja. Ale ja som tam musela ísť osobne... Bože, prečo si to stále musíme odniesť len my a na každom kroku nás každý len byrokratický preháňa a buzeruje :mad:. Príde ti daniar na kontrolu, tak vie len jeden okruh daní a len pre jeden rok a ty si pamätaj všetky a aj kedy nastali zmeny a striehni kedy nastáva nová zmena, aby si niečo neprešvihol :( a ešte keď prídu tak sa tvária ako majstri sveta. mimotemy Vydržať, už som sa načertila...

Možno to odstavenie systému v utorok je potrebne na to, aby vždy v tom čase mohli konečne ručne poopravovať tie chyby, ktoré tam sú.
Neviem prečo sa mi marí, že tento nový systém mal stáť 5mld€.

A mne sa čím dalej tým viac zdá, že by to malo byť skôr v téme srandičky :D:D (socialnej poisťovne)

Ančika
04.08.09, 12:33
Áno, s tým problém nie je, to prechádza v pohode.
Aj mne pri odoslaní výkazu - cez register chýb dáva 0 chýb. Tie výkazy, čo mi treba opraviť kvôli rodnému číslu mi dali tetušky zo sociálky.
Tak sa mi marí, že aj takúto chybu som už odstraňovala. Písomne vysvetliť čo opravuješ, priložiť fotokópiu rodného listu alebo OP zamestnanca, kde si môžu overiť správnosť rodného čísla. Pre istotu by som si správnosť postupu overila aspoň telefonicky. V TN mám s pracovníčkou registra veľmi dobré skúsenosti, vieme sa vždy dohodnúť.;)

abel
04.08.09, 13:21
Služba je z dôvodu technickej údržby nedostupná.


Jej prevádzka bude obnovená dňa 3.8.2009 o 16:45 h.


Ďakujeme za pochopenie.

Pracujú o dušu spasenú. Dnes 4.8.2009 o 16,00 odstavili a už včera o 16,45 to obnovia.

abel
06.08.09, 17:01
Mojej klientke keď pozriem saldokonto, tak jej tam už od apríla vyskakuje preplatok vyše 39000.- Eur, vyše 1,2 milióna Sk. Skúsim požiadať o vrátenie? :rolleyes: Alebo si klientka nevšimla, že zaplatila 391 eur, potom v ten istý deň ešte raz 391 a ešte aj 39100 eur :confused:?

gabizu
09.09.09, 10:41
:mee:
Ja som opravovala iba zopár neodhlásených dohodárov a cez manuálny vstup buď odhláškou alebo zrušením prihlášky podľa potreby. Prešlo mi to v pohode a teraz už som chyby nemala žiadne. Takže neviem ako na iné chyby.:rolleyes: Ale ten oznam zo SP nemá chybu. Nech to čítam ako chcem, aj tak tomu nerozumiem. Počkáme si na bližšie vysvetlenie.
Ja sa už druhý týždeň pokúšam odoslať MV, avšak chyby registrácie ma nepustia - pritom mám zamestnancov uvedených ako "chyba" riadne prihlásených aj odhlásených, o čom som sa presvedčila aj pri manuálnom vstupe do registra. Vie to aj pracovníčka SP v KN, ktorá mi poradila opakovane spúšťať kontrolu registrácie. Nič sa nemení, každý druhý deň volám na pobočku, kde si ma pohadzujú a nechápu, a čakám, kedy mi uplynie lehota na podanie a dostanem pokutu, lebo oni vraj nevedia, prečo mi výkaz neprechádza, keďže je všetko v poriadku.
Nehovoriac o tom, že podobné problémy, kedy výkaz neprejde kvôli neodhláseným dohodárom, ktorý sú síce fyzicky odhlásení, len systém si to nevšimol, mám každý mesiac.

irena249
10.09.09, 12:26
dobrý deň, prosím o radu, čo presne potrebujem pre vydanie grid karty a hesla? nová firma, ktorá bude zasielať mesačný výkaz a ostatné elektronicky? stačí vyplnená dohoda? treba aj výpis z OR? môže ísť na pobočku SP s dokladmi účtovníčka?

liviar
10.09.09, 12:49
:mee:
Ja sa už druhý týždeň pokúšam odoslať MV, avšak chyby registrácie ma nepustia - pritom mám zamestnancov uvedených ako "chyba" riadne prihlásených aj odhlásených, o čom som sa presvedčila aj pri manuálnom vstupe do registra. Vie to aj pracovníčka SP v KN, ktorá mi poradila opakovane spúšťať kontrolu registrácie. Nič sa nemení, každý druhý deň volám na pobočku, kde si ma pohadzujú a nechápu, a čakám, kedy mi uplynie lehota na podanie a dostanem pokutu, lebo oni vraj nevedia, prečo mi výkaz neprechádza, keďže je všetko v poriadku.
Nehovoriac o tom, že podobné problémy, kedy výkaz neprejde kvôli neodhláseným dohodárom, ktorý sú síce fyzicky odhlásení, len systém si to nevšimol, mám každý mesiac.
treba napisat na ezu@socpoist.sk

ZuzanaA
10.09.09, 12:55
Dobrý den, dostal sa mi do rúk papier zo SP o zasielaní RLFO a výkazov poist....elektronicky.
Od 1. septembra platí, že zamestnávateľ kt. zamestnáva viac ako 5 zamestnancov vrátane dohodárov musí už posielať všetko elektronicky. Mám z toho panický strach pretože neviem čo treba predtým spraviť atd. Poradte mi Dakujem

Mám otázku, viac ako 5 zamestnancov je 6 a viac? :confused: Alebo aj ak máme 5 tak sa nás to už týka? Ďakujem.

Tamila
10.09.09, 13:42
Mám otázku, viac ako 5 zamestnancov je 6 a viac? :confused: Alebo aj ak máme 5 tak sa nás to už týka? Ďakujem.
Zo stránky SP:

Udeľovanie výnimiek z povinnosti zamestnávateľa zasielať registračný list fyzickej osoby a mesačný výkaz poistného a príspevkov elektronicky bez časového obmedzenia od 1. septembra 2009
28.08.2009
S účinnosťou od 1. septembra 2009 určila Sociálna poisťovňa zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva 5 a viac zamestnancov, zasielať registračný list fyzickej osoby (RLFO) a výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (ďalej len „výkaz poistného a príspevkov“) miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne elektronicky prostredníctvom elektronického zberu údajov (EZU).

To znamená, že sa vás to týka, ak máte už 5 zamestnancov.

olip
11.09.09, 14:52
áno - na SP treba nahlásiť elektron. už 5 zamestnancov od 1.9.09. - info z mojej včerajšej návštevy SP

janaGT
16.09.09, 09:31
máme jedného zamestnanca z ČR, ˇako ho "vyčlením" aby nebol v zozname, ktorý budem posielať elektronicky?

jacekova
16.09.09, 11:31
Dnes som bola na SP, vybaviť si prístup EZU. Naklusala som tam so "žiadosťou o vydanie grid karty a poverenie na výkon činnosti v systéme EZU" a s originálom aj kópiou výpisu z OR (to mi pred 2týždnami kázali priniesť). Dnes už to neni pravda. Netreba žiadny ŽL pri FO ani výpis z OR pri PO, teraz najnovšie treba splnomocnenie od firmy, že EZU môžeme robiť za nich...

MIRKA111
23.09.09, 05:48
Ja mám takýto problém, prišlo nám upozornenie, že nám neprešiel MV, tak som ho šla okamžite skontrolovať a neprešiel kvoli chybám registrácie, vypísalo mi, že mám opraviť 50% a prejde to, tak som narýchlo opravovala (pre istotu 60%) a hned odoslala po oprave, neprešlo to, na pobočke mi potvrdili, že ešte nespracovali úpravy a mám to prepolať ráno, na druhý deň ráno som to preposielala a znova to neprešlo, a vypisovalo mi, že to neodošle kým ma v registri prvý MV, tak som predošlí stornovala a odoslala nový, ten taktiež neprešiel kvoli chybám v registráci, a neboli tam ani úpravy, ktoré som robila, tak som opäť volala na soc. poist. -register, a dozvedela som sa, že majú veľa práce a nestíhajú, mám skúsiť na ďalší deň, skúsila som, opravy zaregistrovalo, ale opäť chcelo upraviť 50% chýb, aby to mohlo prejisť... opravila som všetky a čakala na druhý deň, kým zaregistrujú opravi, takže dnes som sa opätovne pokúšala preposlať MV, ale predošlí som už nestornovala ale (až teraz som si všimla možnosť kontrola cez register) dala som kontrolu cez register, no vypísalo mi to, že kontrola bude vykonaná až o tri dni a tým pádom nestihnem udelenú 10 dňovú lehotu, čo mám robiť?

janaGT
25.09.09, 06:44
Dnes som bola na SP, vybaviť si prístup EZU. Naklusala som tam so "žiadosťou o vydanie grid karty a poverenie na výkon činnosti v systéme EZU" a s originálom aj kópiou výpisu z OR (to mi pred 2týždnami kázali priniesť). Dnes už to neni pravda. Netreba žiadny ŽL pri FO ani výpis z OR pri PO, teraz najnovšie treba splnomocnenie od firmy, že EZU môžeme robiť za nich...

kde nájdem tie žiadosti?

jacekova
25.09.09, 06:53
mne tu žiadosť dali priamo na pobočke a prefotila som si ju pre seba párkrát (na neskôr). mozete tu žiadosť vyplniť priamo tam.

Daggmar
25.09.09, 07:16
mne tu žiadosť dali priamo na pobočke a prefotila som si ju pre seba párkrát (na neskôr). mozete tu žiadosť vyplniť priamo tam.

Ja som tam bola práve túto stredu a bez problémou mi zaevidovali na počkanie sro. Je síce pravda, že ja už som v ich databáze a mam grid kartu, takže potrebujem len splnomocnenie a originál výpis z OR + kópia. Kópiu si overia podľa originálu / ten vrátia/ a hned firmu hodia do systému a mne dajú podpísať dohodu, ktorú som vyplnila tam. Než som prišla do kancelárie el. podateľna novej zaevidovanej firmy už fungovala.

Anja111
25.09.09, 07:49
Ja som tam bola práve túto stredu a bez problémou mi zaevidovali na počkanie sro. Je síce pravda, že ja už som v ich databáze a mam grid kartu, takže potrebujem len splnomocnenie a originál výpis z OR + kópia. Kópiu si overia podľa originálu / ten vrátia/ a hned firmu hodia do systému a mne dajú podpísať dohodu, ktorú som vyplnila tam. Než som prišla do kancelárie el. podateľna novej zaevidovanej firmy už fungovala.
Pozri príspevok č. 209.

Daggmar
25.09.09, 08:10
Pozri príspevok č. 209.

Odo mňa si pýtal aj výpis z OR !! Tak neviem, každá pobočka má asi svoje podmienky.

janaGT
28.09.09, 10:21
máme jedného zamestnanca z ČR, ˇako ho "vyčlením" aby nebol v zozname, ktorý budem posielať elektronicky?

dnes som bola vybavovať EZU - nakoľko sa mi poštou vrátil výkaz za 08/09, že ten už bolo treba zaslať elektronicky - a pýtala som sa, že máme jedného zam,. z ČR a bolo mi povedané, že češi sa nepovažujú za cudzincov a že normálne ich dávam do výkazu.

ZuzanaA
01.10.09, 06:45
Chcem sa spýtať skúsenejších, viem, že firma s 5 a viac zamestnancami podáva povinne výkazy elektronicky. Ale môže aj firma, kde je 4 a menej zamestnancov podávať elektronicky, tak povediac dobrovolne?

Anja111
01.10.09, 06:50
Chcem sa spýtať skúsenejších, viem, že firma s 5 a viac zamestnancami podáva povinne výkazy elektronicky. Ale môže aj firma, kde je 4 a menej zamestnancov podávať elektronicky, tak povediac dobrovolne?
Áno, môže.

Ančika
01.10.09, 06:52
Môže, obráť sa na Sociálnu poisťovňu.

31Jankal
15.10.09, 10:16
Dobrý den, chcela by som sa opýtať na výkazy EZU, posielam ich prvý krát. Takže vytvorila som si nový súbor v mojich dokumentoch tam som to preposlala /MRP/. Ked som si to chcela pozrieť tak mi tam vyhodilo rôzne číslice a písmenka. Je to v poriadku? Takto to má odísť do SP?

cathyc
15.10.09, 10:30
Dobrý den, chcela by som sa opýtať na výkazy EZU, posielam ich prvý krát. Takže vytvorila som si nový súbor v mojich dokumentoch tam som to preposlala /MRP/. Ked som si to chcela pozrieť tak mi tam vyhodilo rôzne číslice a písmenka. Je to v poriadku? Takto to má odísť do SP?
Nepoznám síce MRP, ale programy vytvoria xml súbor a ten ak ho otvoríš, bez príslušného softwaru obsahuje len zmes číslic a písmen. Podľa všetkého je to v poriadku. Vyskúšaj to odoslať, ak by súbor nebol správny, tak Ti to EZU okamžite oznámi.

31Jankal
15.10.09, 10:44
Dakujem. Poslala som to, chýb mi našlo 0, a odišlo to. Ale chcela by som si to prekontrolovať a zavolať tam či im to prišlo v poriadku. Dá sa to? A ako?

Tamila
15.10.09, 10:49
Nemusíš tam volať, stačí keď sa znova prihlásiš do EZU a tam si pozrieš výkaz, ak nie je dobrý, vrátia ti ho alebo vypíšu chyby.

31Jankal
15.10.09, 10:51
Dakujem. Skoda, že tam dole vedla spam, ocenujem, súhlasím ... nieje napísané aj dakujem, bolo by to jednoduchšie ako takto vypisovať a zaberá to miesto.

Daggmar
15.10.09, 10:52
Ano, malo by to byt ok. Tieto pismenka a cislice sa vygeneruju do ich tlaciva a ked to budes prezerat na ich portali budes to mat uz v ich tlacive.

cathyc
15.10.09, 10:53
Dakujem. Poslala som to, chýb mi našlo 0, a odišlo to. Ale chcela by som si to prekontrolovať a zavolať tam či im to prišlo v poriadku. Dá sa to? A ako?
Ak si sa odhlásila z EZU, tak sa znova prihlás a naľavo máš, Prehľad - mesačné výkazy, klikni na to a tam Ti vypíše, dokumenty, ktoré si doposiaľ zaslala...je tam aj poznámka, o akceptácii dokumentu, znova klikni na číslo dokumentu ezu...otvori Ti zaslaný dokument...tam máš potom možnosť vytlačiť ho. Doporučujem tlačiť v PDF forme. Vytlač si aj prílohu ak to potrebuješ. V prípade, že dokument nebol akceptovaný, máš po jeho otvorení možnosť zistiť chyby. V tom prípade ide o chyby registrácie. Daj vedieť či to máš ok.

31Jankal
15.10.09, 11:04
Je to neakceptovateľné.Toto mi tam vypísalo:V registri SP sa nachádzajú RČ, ktoré nie sú v rovnakom počte uvedené v prílohe mesačného výkazu:
ale to sú dohodári, ktorý u nás tento mesiac nepracovali. Treba aj na nich všetko vystaviť ale s nulou? aby mi to zobralo?

Aňuška
15.10.09, 11:10
Je to neakceptovateľné.Toto mi tam vypísalo:V registri SP sa nachádzajú RČ, ktoré nie sú v rovnakom počte uvedené v prílohe mesačného výkazu:
ale to sú dohodári, ktorý u nás tento mesiac nepracovali. Treba aj na nich všetko vystaviť ale s nulou? aby mi to zobralo?
Áno, ak nie sú odhlásení z registra, musíš ich uviesť do výkazu s nulou.

Tamila
15.10.09, 11:11
Áno, na každé prihlásené RČ musí byť mzda, aj keď nulová.

31Jankal
21.10.09, 11:14
Dobrý den, tak som to vyskúšala a pri ten další výkaz mi napísalo akceptované, odoslané na spracovanie. Je to v poriadku? Dakujem ste tu všetci super.

zuzana
29.10.09, 08:56
Chcem sa spýtať ak chcem vykonať zmenu klienta EZU, teda ja sa chcem ako klient EZU odhlásiť pri ukončení prac.pomeru vo firme čo treba poslať a kam?Je na to nejaká odhláška?

Lenka1979
29.10.09, 08:59
Chcem sa spýtať ak chcem vykonať zmenu klienta EZU, teda ja sa chcem ako klient EZU odhlásiť pri ukončení prac.pomeru vo firme čo treba poslať a kam?Je na to nejaká odhláška?

Teba odhlasuje firma/zamestnávateľ. Netreba, aby si sa odhlasovala sama zo SP, ak si v tej firme zamestnankyňa.

Daggmar
10.11.09, 10:59
Asi by toto malo byť v téme " Čo ma dnes rozčúlilo ... " ale týka sa to SP - elektr.podateľňa. Dnes som podávala elektr. mesačný výkaz a čakala na kontrolu. Po hodine znovu prihlásenia s prekvapením zisťujem, že mi neprešiel pre nesúlad dohodárov. Do dnes bolo vždy všetko O.K. Zrazu dnes mi to vyhodí, že nemám akési 2 odhlášky ešte z roku 2005 (čo sa robilo osobne a mám ich aj s ich červenou pečiatkou) a akási dohoda z 2008 mi vyšla 2x prihlásená.Po mojej kontrole som túto prihlášku posielala IBA raz a to elektronicky.
Takže zlaté dievčatá NEBUDTE prekvapené, keď si tam po ICH KONTROLE náhodou nájdete akéhosi zamestnanca z roku 1.

cathyc
10.11.09, 11:23
klasika, ja som si pri hlásení o nezrovnalostiach všetko dala do poriadku, aj keď podľa mňa nebolo treba, lebo sa to týkalo tiež roku páne a v tom čase sme všetko riešili osobne. Naštvalo ma však, že o mesiac na to ako som opätovne poslala odhlášky, mi vykazovalo tie isté chyby. Pri tom som mala akceptačné listy z EZU. Tomuto ja vravím bordel.

31Jankal
14.12.09, 08:59
Dobrý den, teraz som posielala výkaz do SP a nezobralo mi to. Menili sme jednému zamestnancovi rodné číslo a nezobralo mi to. Dala som spustiť kontrolu na register a teraz sa mi nedá ani stornovať. Co mám s tým spraviť? Chcem poslať nový lebo je tam chybné to rodné číslo. Dakujem

cathyc
14.12.09, 09:15
B) Manuálne uplynutím lehoty – Referent zamestnávateľa môže manuálne iniciovať opakovanú kontrolu pre výkazy ktoré sú v stave „neakceptovaný – chyby registrácie“ (viď. ‎2.1.4 Manuálna kontrola na register). Týmto nadobúda MVP stav „prijatý – čaká opakovanú kontrolu na register“, kedy ho nie je možné editovať ani stornovať. Opakovaná KNR sa spustí po uplynutí lehoty 48 hodín od jej iniciácie, resp. neskôr tak aby prebehla v najbližší pracovný deň.

Takže podľa tohto musíš teraz počkať pokiaľ prebehne kontrola a až potom budeš môct dokument stornovať

tony.ck
28.01.10, 19:50
no a ja tam idem zajtra a dnes som sa tam konecne dovolal... po dvoch dnoch... a pani mi povedala, ze treba notarsky overene splnomocnenie ale výpis staci z internetu, takze vobec neviem co mam robit... lebo original by mal byt aktualny a ja mam stary a ked si predstavim tu radu na OR, tak ma ide trafit slak a to mam uz o jednej byt uplne inde na druhom konci ba... a v tomto pocasi to bude haluz.... ale dakujem, za vsetky podnetne odpovede, som zvedavy ako to dopadne....

cathyc
29.01.10, 08:16
no a ja tam idem zajtra a dnes som sa tam konecne dovolal... po dvoch dnoch... a pani mi povedala, ze treba notarsky overene splnomocnenie ale výpis staci z internetu, takze vobec neviem co mam robit... lebo original by mal byt aktualny a ja mam stary a ked si predstavim tu radu na OR, tak ma ide trafit slak a to mam uz o jednej byt uplne inde na druhom konci ba... a v tomto pocasi to bude haluz.... ale dakujem, za vsetky podnetne odpovede, som zvedavy ako to dopadne....
daj vedieť ako to dopadlo...toto zaujíma aj mňa, lebo každý má na to iný názor. Tiež si myslím, že z internetu výpis by mal stačiť. Je tam predsa dátum kedy sa to sťahovalo a aj to či je to aktuálny výpis.

Paula
29.01.10, 08:31
Je to síce už pár rôčkov, odniesli sme výpis "z internetu", konateľ na vytlačené napísal a podpísal : Potrvdzujem správnosť a aktuálnosť. Teta sociálka bola spokojná.

Eva99
03.02.10, 05:55
Dobre ranko, neviete mi prosim niekto poradit ako postupovat? Bola som splnomocnena klientom na vybavenie aj zasielanie vykazov a RL elektronicky do SP. Klient meni uctovnicku. Je mi jasne, ze moje splnomocnenie musi klient zrusit na SP, ale co s grid kartou? Protokol o prevzati bezpec. predmetu a prideleni identif. udajov a pristupovych prav je na moje meno, moje rodne cislo... Grid kartu si necham a so splnomocnenim ineho sa vystavi nova alebo ju mam odovzdat?

michelle84
03.02.10, 06:05
Dobre ranko, neviete mi prosim niekto poradit ako postupovat? Bola som splnomocnena klientom na vybavenie aj zasielanie vykazov a RL elektronicky do SP. Klient meni uctovnicku. Je mi jasne, ze moje splnomocnenie musi klient zrusit na SP, ale co s grid kartou? Protokol o prevzati bezpec. predmetu a prideleni identif. udajov a pristupovych prav je na moje meno, moje rodne cislo... Grid kartu si necham a so splnomocnenim ineho sa vystavi nova alebo ju mam odovzdat?

Ak EZU používaš na viac firiem, grid karta ti ostane, len ti odoberú túto jednu firmu, za ktorú už nebudeš odosielať elektronicky formuláre.

Eva99
03.02.10, 06:08
Ak EZU používaš na viac firiem, grid karta ti ostane, len ti odoberú túto jednu firmu, za ktorú už nebudeš odosielať elektronicky formuláre.
Dakujem velmi pekne. Tuto grid kartu pouzivam len na tuto jednu firmu, ale aj tak by som si ju asi radsej nechala. Ked je na moj podpis a moje identifikacne udaje...

michelle84
03.02.10, 06:10
Dakujem velmi pekne. Tuto grid kartu pouzivam len na tuto jednu firmu, ale aj tak by som si ju asi radsej nechala. Ked je na moj podpis a moje identifikacne udaje...

Skús sa informovať na SP, čo v takom prípade, ale pravdepodobne ti môže ostať grid karta a v budúcnosti možno ešte budeš používať EZU. Ja sa napríklad prihlasujem aj na individuálny účet poistenca cez túto grid kartu.

Eva99
03.02.10, 06:12
Skús sa informovať na SP, čo v takom prípade, ale pravdepodobne ti môže ostať grid karta a v budúcnosti možno ešte budeš používať EZU. Ja sa napríklad prihlasujem aj na individuálny účet poistenca cez túto grid kartu.
Este raz velmi pekne dakujem a pekny den :)

janaGT
05.02.10, 08:55
funguje vám elektronická podateľna?

m.hladka
05.02.10, 09:09
funguje

cathyc
05.02.10, 09:09
funguje vám elektronická podateľna?
funguje, práve som odoslala výkaz.

evina
05.02.10, 09:09
mne nie

evina
05.02.10, 09:24
Takže, ktoré oblasti majú protekciu ?....:D

truch
05.02.10, 09:34
Výkazy posielam pravidelne, v januárii 2010 som poslala prihlášku nového zamestnanca, a výkaz za december. Včera mi volali zo SP, že majú úhradu, že tam mám výkaz za január 2010 a že ten decembrový chýba, neviem ako je to možné, tak som ho rýchlo poslala, zaujímavé že prihláška prešla:confused: