PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : DPH zo zálohovej faktúryzhv
05.02.08, 12:07
Vystavená zálohová fak.za služby s DPH.Ako do DPH priznania pre dodávateľa a odberateľa?

jajko50
05.02.08, 12:10
Zálohová faktúra sa vystavuje na sumu vrátane DPH no neobsahuje jej rozpis na základ a DPH.
takže napr. ak je cena 1000 a DPH 190. zálohová fa. bude na sumu 1190.

zhv
05.02.08, 12:37
Ja vystavím zálohovú fa.napr.06.02.2008 ,službu dodám 04.04.2008.Potom vystavím fa s DPH toho 04.04.2008.Zálohová faktúra ide do DPH priznania,je to možné takto vystavovať?

Tweety
05.02.08, 12:43
Ja vystavím zálohovú fa.napr.06.02.2008 ,službu dodám 04.04.2008.Potom vystavím fa s DPH toho 04.04.2008.Zálohová faktúra ide do DPH priznania,je to možné takto vystavovať?
Ak ZF medzitým zaplatia, povinnosťou je do 15.- dní vystaviť faktúru k prijatému preddavku a dph odviesť dňom prijatia platby.

zhv
05.02.08, 12:45
Ale tá ZF je bez DPH a nemá nič spoločné z priznaním DPH?

Tweety
05.02.08, 12:48
Ale tá ZF je bez DPH a nemá nič spoločné z priznaním DPH?
§ 19 Zákon o dph , odst 4:

(4) Ak je platba prijatá pred dodaním tovaru alebo služby, vzniká daňová povinnosť z prijatej platby dňom prijatia platby.

zhv
05.02.08, 12:54
AK ju nezaplatí napr. do 30.6.2008,ja službu nedodám,nevzniká z mojej strany potom nič?Pýtam sa preto,vraj od 01.01.2008 sa odvádza DPH aj z vystavenej ZF.Je to pravda?

evina
05.02.08, 13:16
AK ju nezaplatí napr. do 30.6.2008,ja službu nedodám,nevzniká z mojej strany potom nič?Pýtam sa preto,vraj od 01.01.2008 sa odvádza DPH aj z vystavenej ZF.Je to pravda?

Zálohová faktúra je vystavená bez rozpisu ntto a DPH, t,j, na btto cenu. Ak neprijmeš platbu, teda neuhradia Ti tú faktúru do dodania tovaru, resp. služby, nič sa nedeje.
Ovšem ak prijmeš platbu, si povinný vystaviť faktúru pre účely DPH /z hľadiska účtovného ide stále o zálohovú faktúru/ do 15 dní a deň prijatia platby bude aj Tvojou daňovou povinnosťou pre odvod DPH. Ak dôjde k dodaniu na ďalší mesiac a ďalej vystavíš súhrnnú faktúru /to už bude z hľadiska účtovného doklad pre zaúčtovanie/ na nej odpočítaš už ntto a odvedenú DPH z faktúry vystavenej na základe prijatej platby a doplatíš rozdiel DPH.
Zo zálohovej faktúry, na ktorú prijmeš platbu sa odvádza DPH neviem presne, či od r. 2004 alebo 2005, takže nie je to novinka...

zhv
05.02.08, 13:25
Ďakujem,už som to pochopila

Reprografia
15.02.08, 18:09
Ja by som sa chcela spýtať, keďže vystavuje zálohovú faktúru prvýkrát. Vystavím zálohovú faktúru 18.2.2008, platba príde 20.2.2008. Ostrú faktúru nebudem vystavovať, nakoľko tovar bude dodaný až v apríli. Z tej zálohovej platby odvediem DPH (dátum prijatia platby 20.2.2008) -a teraz moja otázka: Do ktorého riadku v daňovom priznaní DPH sa mi táto čiastka premietne? A bude v priznaní uvedená len čiatka DPH alebo sa niekde "odzrkadlí" aj základ?
Ďakujem

evina
15.02.08, 19:03
Ja by som sa chcela spýtať, keďže vystavuje zálohovú faktúru prvýkrát. Vystavím zálohovú faktúru 18.2.2008, platba príde 20.2.2008. Ostrú faktúru nebudem vystavovať, nakoľko tovar bude dodaný až v apríli. Z tej zálohovej platby odvediem DPH (dátum prijatia platby 20.2.2008) -a teraz moja otázka: Do ktorého riadku v daňovom priznaní DPH sa mi táto čiastka premietne? A bude v priznaní uvedená len čiatka DPH alebo sa niekde "odzrkadlí" aj základ?
Ďakujem
Vystavíš zálohovú faktúru bez rozpisu DPH /teda z nej nemôžeš DPH odviesť/.
Na základe prijatej platby vystavíš Faktúru /nie ostrú, ale len pre účely odpočtu DPH a zavedenia DPH do záznamovej evidencie DPH, z hľadiska účtovného stále zálohová, o ktorej sa neúčtuje/ s rozpisom DPH a na základe tejto odvedieš DPH. Premietne sa to v riadku 3/základ/ a v riadku 4 /DPH 19%/ DP, resp. v riadku 1 /základ/ 2/10% DPH/..
Po dodaní tovaru vystavíš ostrú faktúru na celý objem dodávky tovaru, resp. služby a odpočítaš na nej ntto a DPH z prijatej zálohy.

Reprografia
16.02.08, 11:42
VĎaka za pomoc, veľmi si mi pomohla. Takže po prijatí platby odvediem vo februári DPh. Spomínala si, že vystavím faktúru - nie ostrú, len pre účely odpočtu DPH. Mám túto "faktúru" zaslať aj odberateľovi, alebo tam mi stačí zaslať len ostrú faktúru po dodávke tovaru napr. v apríli?

evina
16.02.08, 12:11
VĎaka za pomoc, veľmi si mi pomohla. Takže po prijatí platby odvediem vo februári DPh. Spomínala si, že vystavím faktúru - nie ostrú, len pre účely odpočtu DPH. Mám túto "faktúru" zaslať aj odberateľovi, alebo tam mi stačí zaslať len ostrú faktúru po dodávke tovaru napr. v apríli?

Vystavíš faktúru, kde daňová povinnosť = deň prijatia platby. Túto faktúru si povinná vystaviť zo zákona a zaslať aj odberateľovi. On má nárok na základe tejto faktúry na odpočet DPH.

Reprografia
16.02.08, 17:54
Vystavíš faktúru, kde daňová povinnosť = deň prijatia platby. Túto faktúru si povinná vystaviť zo zákona a zaslať aj odberateľovi. On má nárok na základe tejto faktúry na odpočet DPH.

OK. Vďaka. Krásny zvyšok víkendu.

ekovm
16.02.08, 19:10
Ako je to s čiastkovým dodaním tovaru?
Prijmem zálohu v EUR 1.2.2008 a dodám tovar 15.17.20.februára. Daňový doklad k zálohe som nevystavila. Aký bude deň zdaniteľného plnenia a akým kurzom prepočítavam plnenie. Vystavím čiastkové faktúry alebo súhrnnú?

ekovm
17.02.08, 17:24
Pomôže mi niekto môj problém vyriešiť?

dhuisman
22.02.08, 20:57
Evina a reprografia,
este ma napadla otazka k vasmu rozhovoru. ked vystavis zalohovu fakturu 18.2. (cize pred prijatim platby) a platba ti pride 20.2, musis do 15 dni vystavit dalsiu zalohovu fakturu? Takze vlastne spolu 3 faktury - zalohovu 18.2., zalohovu na zaklade platby 20.2 a potom este jednu ostru?

cloe
22.02.08, 21:09
Evina a reprografia,
este ma napadla otazka k vasmu rozhovoru. ked vystavis zalohovu fakturu 18.2. (cize pred prijatim platby) a platba ti pride 20.2, musis do 15 dni vystavit dalsiu zalohovu fakturu? Takze vlastne spolu 3 faktury - zalohovu 18.2., zalohovu na zaklade platby 20.2 a potom este jednu ostru?

Najskôr vystavíš zálohovú faktúru, ktorá nie je daňovým dokladom, nie je na nej vyčíslená DPH /ale aj môže-informatívne/, neúčtujeme o nej.
Keď príde platba, vystavíš daňový doklad k prijatej platbe.
Po dodaní tovaru alebo služby vystavíš faktúru, kde uvedieš odpočet zálohy.
Ak sa všetko uskutoční v jednom mesiaci, nemusíš vystaviť samostatne doklad na prijatú platbu a "ostrú" faktúru, ale len jednu konečnú faktúru.

avelka
27.02.08, 13:02
DPH z prijatej platby je pre mňa DPH na výstupe, čiže tú ktorú musím odviesť. Mne dá prijaté zálohy medzi faktúry na výstupe, čiže riadok 04 "Dodanie tovaru a služby" a do riadku 17 "Daň celkom". V riadku 03 ti ovplyvní aj základ dane.