PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : ZŤP preukaz - aké zľavy to obnáša?lorelei
20.02.08, 08:04
Ahojte Poradaci.
Chcem Vas poprosit o radu. Mama dostala na zaklade tazsich diagnoz preukaz ZŤP. Akurat jej nevedeli povedat, ze vlastne kde a ako ho moze vyuzit. Vie iba,ze na cestovne "busom" ma 50% zlavu. Je tam prosim vas este nieco? Lebo uz dostala kadejake info, ale nevie, ci su to dohady alebo naozaj, tak pre orientaciu by jej to pomohlo- Dakujem Vam vsetkym. Prajem pekny den.

mpetr
20.02.08, 08:23
Môj manžel má preukaz ZŤP, využíva ho napr. na zľavy na vstupnom (výstavy, zámky, ZOO), tiež ako domácnosť sme oslobodení od platenia koncesionárskych poplatkov.

Evanka
20.02.08, 08:25
Osoba s preukazom ZŤP má nárok na znížené odvody z príjmov a nemá povinnosť platiť koncesionárske poplatky. Žiaľ, ostatné prípadné úľavy nikde v zákone nenájdeš Každé mesto to môže mať upravené inak. Odlíšenie je aj v tom, či má preukaz s pásom (myslímčerveným) , teda, či je to osoba, ktorá potrebuje doprovod. V takom prípade platí nižší paušálny poplatok za telefónnu linku a tiež môže dostať na automobil označenie, ktoré ju oprávňuje k ďalším výhodám.

mysimis
20.02.08, 08:25
Napr. platí aj zľava na vývoz TKO.

Katy a R
20.02.08, 08:27
Nie je to vždy 50% ani pri autobusoch ... záleží od každej SADky.. niekde je aj viac:), ale aj menej:mee:
Vlak je myslím výhodnejší ... hlavne so sprievodcom (ten neplatí vôbec).
Potom zvyknú byť zľavy na kultúrne podujatia, kúpaliská, plaváreň ... to záleží od konkrétneho zariadenia ... treba vždy pozrieť cenník vstupeniek, či je tam ZŤP...
Neplatí koncesionárske poplatky ... neviem, ako je to teraz v zástrčkovom zákone:confused:
Základný poplatok na telefónnu linku ... ale asi len na tú štandardnú tarifu.

lorelei
20.02.08, 08:34
Napr. platí aj zľava na vývoz TKO.

Prosim Ta co je to TKO? Nerozumiem. Dakujem Ti.:)

Zoltán Kovács
20.02.08, 08:38
Prosim Ta co je to TKO? Nerozumiem. Dakujem Ti.:)

Tuhý komunálny odpad.

lorelei
20.02.08, 08:40
Tuhý komunálny odpad.

Jaaj:D, aj som si myslela, ale nechcelo sa mi verit, ze aj to. Dakujem.

Katy a R
20.02.08, 08:44
Napr. platí aj zľava na vývoz TKO.

Ale len ak to miestni, resp. mestskí poslanci schvália ... u nás nie je:mee:
Niekde majú aj všetci dôchodcovia zľavu:) ... a tiež som sa stretla s tým, že neplatia daň za psov...

Evanka
20.02.08, 08:52
Ako som písala, mnohé individuálne úľavy pre ZŤP má mesto v svojom nariadení a neplstí všeobecne, lebo nie je zakotvené v zákone. Zisti si pre mesto v ktorom bývaš, aké výhody pre ZŤP mesto schválilo.

lorelei
20.02.08, 08:55
Ďakujem Vám všetkým za super rýchle rady. Budeme zisťovať:) doma.

Stefan2005
20.02.08, 09:12
Všetky uvedené príspevky naznačujú možnosti úľav pre ZŤP...

Ale treba sa pozrieť i na ďalšie možnosti - bližšie viď napr.
http://www.upsvar.sk/rsi/rsi.nsf/0/962733C0EC954BB5C12571150048C3FB?OpenDocument

Sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia sa kompenzujú v 4 oblastiach:
- oblasť mobility ( pohybu a orientácie )
- oblasť komunikácie
- oblasť zabezpečovania nevyhnutných životných úkonov
- oblasť zvýšených výdavkov

Oblasť mobility
Občanovi, ktorý má v dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia zníženú pohybovú schopnosť alebo orientačnú schopnosť, sa poskytuje kompenzácia na zmiernenie znevýhodnenia a prekonanie znevýhodnenia v prístupe k veciam osobnej potreby a k stavbám občianskeho vybavenia a na uľahčenie orientácie občana vo fyzickom prostredí.
Znížená pohybová alebo orientačná schopnosť je obmedzená schopnosť samostatne sa premiestňovať v dôsledku narušenia telesných funkcií, zmyslových funkcií a duševných funkcií.
Formy kompenzácie zníženej pohybovej alebo orientačnej schopnosti sú:
- sociálne služby : - prepravná služba
- opatrovateľská služba
- starostlivosť v zariadení sociálnych služieb
- peňažné príspevky na:
- zaobstaranie pomôcky
- opravu pomôcky
- kúpu osobného motorového vozidla
- prepravu
- osobnú asistenciu
- úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže

Oblasť komunikácie
Občanovi, ktorý v dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia má narušenú schopnosť dorozumievania sa poskytuje kompenzácia na umožnenie styku so spoločenským prostredím a na sprístupnenie informácie najrozličnejšieho druhu
Narušená schopnosť dorozumievania je obmedzená schopnosť dorozumievať sa v dôsledku poškodenia alebo straty telesných funkcií, zmyslových funkcií alebo duševných funkcií.
Formy kompenzácie narušenej schopnosti dorozumievania sú:
- sociálne služby :
- opatrovateľská služba
- starostlivosť v zariadení sociálnych služieb

- peňažné príspevky na:
- zaobstaranie pomôcky
- opravu pomôcky
- osobnú asistenciu
- peňažný príspevok za opatrovanie

Oblasť zabezpečovania nevyhnutných životných úkonov a prác v domácnosti
Občanovi, ktorý v dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia má obmedzenú schopnosť alebo stratil schopnosť vykonávať nevyhnutné životné úkony alebo nevyhnutné práce v domácnosti sa poskytuje pomoc pri zabezpečovaní osobnej a bytovej hygieny, pri príprave a konzumácii jedla, pri aktivitách spojených s pracovno-profesionálnou realizáciou, vzdelávaním, trávením voľného času a pod.
Obmedzenie schopnosti alebo strata schopnosti vykonávať nevyhnutné životné úkony alebo nevyhnutné práce v domácnosti je stav, keď občan v dôsledku poškodenia alebo straty telesných funkcií, zmyslových funkcií alebo duševných funkcií nemôže vykonávať tieto úkony, práce alebo činnosti sám.
Formy kompenzácie obmedzenej schopnosti alebo straty vykonávať nevyhnutné životné úkony sú :
- sociálne služby:
- opatrovateľská služba
- starostlivosť v zariadení sociálnych služieb

- peňažné príspevky na:
- zaobstaranie pomôcky
- opravu pomôcky
- osobnú asistenciu
- peňažný príspevok za opatrovanie

Stefan2005
20.02.08, 09:16
... a ešte dopĺňam:

Výhodydržiteľa preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím

Informácie pre držiteľov preukazu ŤZP
- cestovanie MHD je bezplatné, preukazujete sa platným ŤZP preukazom a obč. preukazom,
- pri cestách prostriedkami SAD prípadne ŽSR sa informujte o možnej zľave pri kúpe cestovného lístka,
- občania, ktorí majú v posudku v oblasti mobility uvedené, že sú odkázaní na individuálnu prepravu OMV, si môžu na základe platného ŤZP preukazu vybaviť označenie do osobného motorového vozidla - budova Krajského úradu v Bratislave, Staromestská 6,
- občania s telesným postihnutím, si môžu na základe platného ŤZP preukazu vybaviť vyznačené parkovacie miesto pred domom – na príslušnom miestnom úrade /podľa trvalého bydliska/,
- na zľavy pri platení poplatku v lekárni a v zdravotníckych zariadeniach sa informujte priamo na mieste, nakoľko legislatívne spadá tento sektor pod Ministerstvo zdravotníctva SR a vzhľadom ku zmenám zákona Vás nechceme dezinformovať,
- informujte sa na zľavy prípadne oslobodenie od koncesionárskych poplatkov za rozhlas a TV /na pošte/,
- ak ste držiteľom preukazu ŤZP, treba sledovať na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských a verejných podujatiach, prípadne pri využívaní platených služieb a pod. možnosť zliav a zvýhodnení poskytovaných občanom ŤZP /platenie daní, nákupy..../

Informácie pre držiteľov preukazu ŤZP s potrebou sprievodcu
- cestovanie MHD je bezplatné pre držiteľa preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu a taktiež pre občana, ktorý ho sprevádza, preukazujete sa platným preukazom ŤZP s potrebou sprievodcu a občianskym preukazom,
- pri cestách prostriedkami SAD prípadne ŽSR sa informujte o možnej zľave, pre držiteľa preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu a taktiež pre občana, ktorý ho sprevádza, pri kúpe cestovného lístka,
- občania, ktorí majú v posudku v oblasti mobility uvedené, že sú odkázaní na individuálnu prepravu OMV, si môžu na základe platného ŤZP preukazu vybaviť označenie do osobného motorového vozidla - budova Krajského úradu v Bratislave, Staromestská 6,
- občania s telesným postihnutím, si môžu na základe platného ŤZP preukazu vybaviť vyznačené parkovacie miesto pred domom – na príslušnom miestnom úrade /podľa trvalého bydliska/,
- na zľavy pri platení poplatku v lekárni a v zdravotníckych zariadeniach sa informujte priamo na mieste, nakoľko legislatívne spadá tento sektor pod Ministerstvo zdravotníctva SR a vzhľadom ku zmenám zákona Vás nechceme dezinformovať,
- informujte sa na zľavy prípadne oslobodenie od koncesionárskych poplatkov za rozhlas a TV /na pošte/,
- ak ste držiteľom platného preukazu ŤZP s potrebou sprievodcu je možné vybaviť si zľavnenú telefónnu linku, informácie Vám poskytnú pracovníci Slovak Telecom na príslušnom predajnom mieste,
ak ste držiteľom preukazu ŤZP/s, treba sledovať na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských a verejných podujatiach, prípadne pri využívaní platených služieb, pri nákupoch a podobne možnosť zliav a zvýhodnení poskytovaných občanom ŤZP/s

- preukazy občana s ťažkým zdravotným postihnutím vydávajú príslušné pracoviská oddelení posudkových činností na Úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny.
- v súvislosti s vybavovaním preukazu občana s ŤZP
- podaniežiadosti, identifikačný preukaz ( OP, VP, Pas ), aktuálna fotografia, zdravotná dokumentácia

... bližšie viď :
http://www.upsvar.sk/rsi/rsi.nsf/0/017B0B1C6533FE3CC125711800377B95?OpenDocument

elena11
02.03.09, 18:36
Ja žijem na dedine a u nás nie sú žiadné výhody pre ZTP. Kto by mi vedel poradiť ako je to na diaľnici, musím mať diaľničnú známku?

bobiku
02.03.09, 19:20
Ja žijem na dedine a u nás nie sú žiadné výhody pre ZTP. Kto by mi vedel poradiť ako je to na diaľnici, musím mať diaľničnú známku?
pokiaľ ja viem na diaľničné známky nie sú žiadne úľavy pre občanov s ŤZP.

Stefan2005
02.03.09, 20:19
Ja žijem na dedine a u nás nie sú žiadné výhody pre ZTP. Kto by mi vedel poradiť ako je to na diaľnici, musím mať diaľničnú známku?

Ak posudková komisia pri UPSVaR vydá rozhodnutie o zdravotnom postihnutí (teda aj preukaz ZTP), tak spravidla prizná aj určité kompenzácie na zmiernenie následkov zdravotného postihnutia občana.
Napr. ak ti bola priznaná kompenzácia na prevádzku vozidla, tak podľa § 6 ods. 5 písm. ch) cestného zákona sa úhrada neplatí pri motorových vozidlách na ktoré sa občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím poskytuje peňažný príspevok na zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla.

hanka46
07.03.09, 13:52
aj ja mam preukaz ZTP a zaujima ma ako si mam vybavit zlavu na vyvoz TKO, vies poradit?

wagner
07.03.09, 17:17
Zľavu si môžeš vybaviť iba vtedy, ak túto možnosť dali poslanci do VZN obce o poplatkoch za komunálny odpad. Ak túto zľavu nedali doVZN, tak máš smolu - zľavu nemáš. Choď na obecný úrad a spýtaj sa, či je taká možnosť.

tutiola
08.03.09, 19:07
Ak posudková komisia pri UPSVaR vydá rozhodnutie o zdravotnom postihnutí (teda aj preukaz ZTP), tak spravidla prizná aj určité kompenzácie na zmiernenie následkov zdravotného postihnutia občana.
Napr. ak ti bola priznaná kompenzácia na prevádzku vozidla, tak podľa § 6 ods. 5 písm. ch) cestného zákona sa úhrada neplatí pri motorových vozidlách na ktoré sa občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím poskytuje peňažný príspevok na zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla.
Pri používani dialnice treba mať so sebou aj rozhodnutie o priznaní ŤZP a nielen preukaz. Potom je tam úľava.

tutiola
08.03.09, 19:15
Pri používani dialnice treba mať so sebou aj rozhodnutie o priznaní ŤZP a nielen preukaz. Potom je tam úľava.
Ešte máte úľavu pri kúpe a prepise mot. vozidla ak je na meno občana s ŤZP bez ohľadu na to či bol poskytnutý príspevok na jeho kúpu. Platí to aj pri staršich mot. vozidlách.

hanka46
09.03.09, 10:58
dakujem, takze pojdem na miestny urad zistovat

vila
10.03.09, 08:58
T-com poskytuje zľavu na pevnú tel. linku, MÚ úľavu na dani z nehnutenosti, vývoz odpadu.

buchač
10.03.09, 09:52
T-com poskytuje zľavu na pevnú tel. linku, MÚ úľavu na dani z nehnutenosti, vývoz odpadu.

K D E - v ktorom meste ???????? Nie je to totiž určené všade pre celé Slovensko

http://www.porada.sk/975916-post18.html Odpad- VZN KE 2008
(5) Správca poplatku poplatok zníži :
a) o 30% zo sadzby poplatku určenej v § 9 tohto nariadenia fyzickej osobe vo veku nad 70 rokov,
b) o 50% zo sadzby poplatku určenej v § 9 tohto nariadenia osamelej fyzickej osobe vo veku nad 70 rokov.
c) o 30 % zo sadzby poplatku určenej v § 9 tohto nariadenia osobám do 5 rokov veku.


http://www.porada.sk/651283-post10.html Dane
- rok 2007 mali KE 100 % , 2008 už len 50 % úľavu . Po priznaní sa to automaticky prejaví v daňovom výmere , nie je potrebné si každý rok uplatňovať

Všeobecne

http://www.porada.sk/651321-post13.html T - com ale len TZP so sprievodcom

http://www.porada.sk/archive/index.php/t-20433.html KONCESIONARSKE poplatky Podľa § 6 zákona, od povinnosti platiť poplatky sú oslobodení:
• cudzinci, ak ich pobyt na území SR nepresahuje tri mesiace v kalendárnom roku,
• pracovníci zastupiteľských úradov a misií cudzích štátov, ak nie sú slovenskými štátnymi občanmi a ak je zaručená vzájomnosť,
• občania s ťažkým zdravotným postihnutím,
• zariadenia sociálnych služieb alebo humanitárne zariadenia, zariadenia Zboru väzenskej a justičnej stráže SR, predškolské zariadenia, školy, zdravotnícke zariadenia s lôžkovými oddeleniami, zastupiteľské úrady cudzích štátov a medzinárodné vládne organizácie.

PODĽA TOHO je tu všetko

http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=/Main/TArticles.ascx&phContent=/Main/ArticleShow.ascx&ArtID=4115&LngID=0 samozrejme v náveznosti na ostatné predpisy , vyhlášky......


Juraj

iveta0201
02.10.09, 08:11
Je tiez mozne ziskat 50% zlavu na Povinne zmluvne poistenie motoroveho vozidla.

babka - ježibabka
02.10.09, 12:59
Môj manžel má tiež ZTP so sprievodcom a máme tieto zľavy: neplatíme koncesionárske poplatky, znížený poplatok za pevnú linku (ale už potom nie je zľava na hovory - tak treba telefonovať iba málo, aby ste veľa neprevolali), on má dopravu k lekárovi v sanitke zadarmo - sprievodca platí v plnej výške, od obecného úradu má 50 % daň z nehnuteľnosti a neplatíme poplatok za psa. Treba sa na to poopytovať známych, lebo na OU Ti to sami neponúknu. A to je všetko.

buchač
02.10.09, 13:14
Je tiez mozne ziskat 50% zlavu na Povinne zmluvne poistenie motoroveho vozidla.

Trochu presnejšie info nemáš ....???

Šiklo by sa ....

Xanti
02.10.09, 13:17
Trochu presnejšie info nemáš ....???

Šiklo by sa ....
Tuším myslela na túto http://www.koop.sk/ActiveWeb/Page/pzp/povinne_zmluvne_poistenie.html Stanko Ti to vysvetlí :D, že túto poistku radšej nie.

Ďalšie zľavy a výhody pre kalendárny a technický rok:

7. ak máte viac ako 70 rokov alebo ste držiteľom preukazu ZŤP a Váš jediný príjem je starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, máte nárok na zľavu 50 %;

buchač
02.10.09, 13:28
Tuším myslela na túto http://www.koop.sk/ActiveWeb/Page/pzp/povinne_zmluvne_poistenie.html Stanko Ti to vysvetlí :D, že túto poistku radšej nie.

Ďalšie zľavy a výhody pre kalendárny a technický rok:

7. ak máte viac ako 70 rokov alebo ste držiteľom preukazu ZŤP a Váš jediný príjem je starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, máte nárok na zľavu 50 %;

Nie je potrebné ......čítať viem ...;)


po 5-ročnom nepretržitom poistení a bezškodovom priebehu zľava 60 %.

A toto už mám dávno , viac už nemám šanc získať ....:rolleyes:

stanco007
05.10.09, 16:01
Od kolko % postihnutia davaju ten preukaz ZTP? Od 41%? Ci od kolko?

veronikasad
05.10.09, 16:11
Od kolko % postihnutia davaju ten preukaz ZTP? Od 41%? Ci od kolko?
viac ako 50 % - % nie je zhodné so SP

viac info nájdeš tu
http://www.upsvar.sk/rsi/rsi.nsf/0/962733C0EC954BB5C12571150048C3FB?OpenDocument

petmar
05.10.09, 18:00
-TIP: firma ESET dáva všetky svoje antivíry (softwarové produkty) osobám ZŤP, ZŤP-S za 50%
-alebo TIP II niektorí usporiadatelia dávajú zľavy na vstupnom držiteľom ZŤP/S, zažili sme plaváreň, cirkus, divadlo...
a to sa dá využiť i na dedine

buchač
05.10.09, 18:09
-TIP: firma ESET dáva všetky svoje antivíry (softwarové produkty) osobám ZŤP, ZŤP-S za 50%
-alebo TIP II niektorí usporiadatelia dávajú zľavy na vstupnom držiteľom ZŤP/S, zažili sme plaváreň, cirkus, divadlo...
a to sa dá využiť i na dedine

Doplním o tento portál


informácia pre vozíčkárov
http://www.ticketportal.sk/podujatie_search.asp?id=65097

amazoncanka
05.10.09, 18:31
Ahoj, odporúčam ti pozrieť si stránku http://www.sztp.sk/. Ak tam nenájdeš odpovede na Tvoje otázky, je tam kontakt, kde môžeš napísať svoju otázku a dostaneš kvalifikovanú odpoveď. A tiež je tam aj telefonický kontakt, ale samozrejme záleží aj na tom, kde bývaš, nie všetky mestá a regióny majú rovnaké zľavy a tiež je dôležité, či sa jedná o držiteľa preukazu ŤZP alebo ŤZP aj so sprievodcom, teda či má preukaz s červeným pruhom. Ak si nebudeš vedieť rady, kľudne sa mi ozvi aj cez súkromnú správu, rada poradím ak budem vedieť, sama som ŤZP, ale predpisy a zákony sa menia, takže človek musí sledovať aj zmeny v tejto oblasti. Držím palce a prajem pekný deň.

************************************************** *******

Ešte chcem poznamenať, že všade kde ide niečo ŤZP občan kúpiť, či už službu alebo tovar, je dobré ak sa dopredu spýta či poskytujú osobám s ťažkým zdravotným postihnutím zľavu, ak áno, tak ju poskytnú, ale iba ak sa človek na to pýta, nič človek nedostane bez toho, aby sa obťažoval aspoň ústa otvoril a NIE JE TO HANBA!!! Len z vlastnej skúsenosti napr. vstup na na burzu v BA je pre ŤZP občana zadarmo, vstupenky na rôzne kultúrne podujatia so zľavou, napr. na FLÓRE 2009 som bola aj s dnes už nebohou sestrou - mala preukaz ŤZP-S (so sprievodcom) a neplatili sme ani vstupné ani parkovné, a ani jedno neboli malé položky, aspoň pre invalidov je 5-10 € ušetrených na lístkoch a parkovnom veľký peniaz.
RADA NA ZÁVER: nehanbiť sa spýtať na to, na čo má človek nárok.

martinixis
06.10.09, 10:21
Dobrý deň,
aké mám nároky ako občan so ZŤP?
Za odpoveď vopred ďakujem
martinixis

Xanti
06.10.09, 10:25
Dobrý deň,
aké mám nároky ako občan so ZŤP?
Za odpoveď vopred ďakujem
martinixis
Čo tak skúsiť použiť vyhladávač na porade?
Nájde napr. i toto http://www.porada.sk/t73562-ztp-preukaz-ake-zlavy-to-obnasa.html

amazoncanka
06.10.09, 16:20
Ahoj, pozri si mô príspevok vyššie a pridávam ešte jednu linku, je to síce staršieho dáta, ale je tam veľa zaujímavých informácií. Takže pozri si http://konradova.blog.sme.sk/c/26104/Zlavy-a-vyhody-pre-zdravotne-postihnutych.html.

A asi sa opakujem, ale treba sa informovať na príslušnom Úrade práce, soc.vecí a rodiny v mieste bydliska, kde ti preukaz vydali, sú povinní ťa informovať a dokonca aj dávajú taký malý leták, na čo má ZŤP občan nárok, ale musíš snoriť a hľadať aj sám. Ešte info, napr. v BA majú občania ŤZP mestskú dopravu zdarma.

Jozef.Markos
10.10.09, 08:07
Este je narok odpustenie na dan z bytov, ale to musi byt vo VZN mesta

stanco007
11.10.09, 17:05
V soc. poistovni som sa docital, ze preukaz sa vydava od 50%. Nie su nejake vynimky? Alebo neposudzuje sa vydanie preukazu ZTP individualne? A co ta karticka do auta? Ako to je pri nej?

Xanti
11.10.09, 17:14
V soc. poistovni som sa docital, ze preukaz sa vydava od 50%. Nie su nejake vynimky? Alebo neposudzuje sa vydanie preukazu ZTP individualne? A co ta karticka do auta? Ako to je pri nej?
No sa mýliš.
Preukaz ŤZP alebo ZTP vydáva úrad práce, tam sú tie % úplne iné ako posudzuje SP.
Pozri si zákon 447 /2008 zbierky a prílohy koľko % dávajú na jednotlivé ochorenia a či sa Ti oplatí žiadať o preukaz zťp.

http://www.zbierka.sk/diskusia/default.aspx?PredpisID=208537

Rozhodnutie o invalidite na to nemá vplyv. A ani to, že si bol policajt.

Dokonca sa stáva, že človek ktorý poberá invalidný dôchodok nie je uznaný za občana zo ťažkým zdravotným postihnutím.
A tiež človek, kt. má ZTP preukaz neznamená, že bude aj invalidný . :D

buchač
11.10.09, 17:50
Este je narok odpustenie na dan z bytov, ale to musi byt vo VZN mesta

Daň z bytu - jedného , v ktorom máš trvalé bydlisko ..

Teda , ak máš náhodou viacej bytov ...respektíve domov ..

buchač
11.10.09, 18:00
V soc. poistovni som sa docital, ze preukaz sa vydava od 50%. Nie su nejake vynimky? Alebo neposudzuje sa vydanie preukazu ZTP individualne? A co ta karticka do auta? Ako to je pri nej?

Už so spomínal , aj iní , buď vôbec rád , že ju nepotrebuješ ...;) ak to je opačne , ospravedlňujem sa ...

Tieto kartičky vydáva - podľa bydliska ...

ŽIADOSŤ o vydanie osobitného označenia na motorové vozidlo a preukazu O2
http://www.vs.sk/ouke/l_tlaciva.html

V poslednej dobe idú šumy , alebo už schválili ???? , že toto označenie nebude na auto , ale na meno , nakoľko sa to dosť zneužíva ....;)

mysimis
11.10.09, 18:30
V poslednej dobe idú šumy , alebo už schválili ???? , že toto označenie nebude na auto , ale na meno , nakoľko sa to dosť zneužíva ....;)[/QUOTE]

Už od augusta vydávajú preukazy na meno a sú tiež s fotkou....

Xanti
11.10.09, 19:37
V poslednej dobe idú šumy , alebo už schválili ???? , že toto označenie nebude na auto , ale na meno , nakoľko sa to dosť zneužíva ....;) Tak tak volá sa to parkovací preukaz, je daný na osobu, je väčšieho formátu ( vzor je v zákone , teda v jeho prílohách ). Tento parkovací preukaz akceptujú v štátoch EU.

Ale pozor neznamená to, že si nemusíte platiť dialničné poplatky v susedných štátoch. Je to len na parkovanie.

stanco007
12.10.09, 04:23
Už so spomínal , aj iní , buď vôbec rád , že ju nepotrebuješ ...;) ak to je opačne , ospravedlňujem sa ...

Tieto kartičky vydáva - podľa bydliska ...

http://www.vs.sk/ouke/l_tlaciva.html

V poslednej dobe idú šumy , alebo už schválili ???? , že toto označenie nebude na auto , ale na meno , nakoľko sa to dosť zneužíva ....;)
Keby som ju nepotreboval, tak kaslem na nu a dam si napr vyhotovit na babku. Ale velmi casto za mesiac neviem koleno rozhybat a chodim vtedy horsie ako 80 rocny dedo! Takze by mi pomohla napr ked chodim k lekarom aby som mohol zastavit blizsie k nemocnici. Ale neodpovedal si mi na moju otazku, ze ako sa posudzuje a prideluje ta karticka do auta? Musim mat najprv preukaz ZTP ci ako? Mam 40% na koleno a ani som nebol na komisii. Dali mi to len podla papierov z vysetreni a na najblizsiu lek. prehliadku idem az za 4 roky...:mee: Takze mi mozu dat tu karticku aj bez preukazu ZTP a ked mam 40% zatial?

janaGT
12.10.09, 04:26
Parkovací preukaz a preukaz ZŤP je to isté?
Otec je po srdcovom infarkte, robili mu 2 by-pasy a bol si teraz po roku od operácie požiadať na UPSVAR o parkovací preukaz a prišlo mu vyjadrenie, že mu ho zamietajú.
Máte niekto s týmto skúsenosť?

Xanti
12.10.09, 05:03
Parkovací preukaz a preukaz ZŤP je to isté?
Otec je po srdcovom infarkte, robili mu 2 by-pasy a bol si teraz po roku od operácie požiadať na UPSVAR o parkovací preukaz a prišlo mu vyjadrenie, že mu ho zamietajú.
Máte niekto s týmto skúsenosť?
Nie Jani, nie je to to isté,
parkovací preukaz je len na auto, teda dostane ho občan ktorému je v posudku daná potreba individuálnej prepravy.
Tvoj otec mal požiadat o preukaz ŤZP. Pozri si ten zákon čo som uviedla hore. Btw. aj mng. nech požiada. :D

Xanti
12.10.09, 05:06
No sa mýliš.
Preukaz ŤZP alebo ZTP vydáva úrad práce, tam sú tie % úplne iné ako posudzuje SP.
Pozri si zákon 447 /2008 zbierky a prílohy koľko % dávajú na jednotlivé ochorenia a či sa Ti oplatí žiadať o preukaz zťp.

http://www.zbierka.sk/diskusia/default.aspx?PredpisID=208537

Rozhodnutie o invalidite na to nemá vplyv. A ani to, že si bol policajt.

Dokonca sa stáva, že človek ktorý poberá invalidný dôchodok nie je uznaný za občana zo ťažkým zdravotným postihnutím.
A tiež človek, kt. má ZTP preukaz neznamená, že bude aj invalidný . :D


Keby som ju nepotreboval, tak kaslem na nu a dam si napr vyhotovit na babku. Ale velmi casto za mesiac neviem koleno rozhybat a chodim vtedy horsie ako 80 rocny dedo! Takze by mi pomohla napr ked chodim k lekarom aby som mohol zastavit blizsie k nemocnici. Ale neodpovedal si mi na moju otazku, ze ako sa posudzuje a prideluje ta karticka do auta? Musim mat najprv preukaz ZTP ci ako? Mam 40% na koleno a ani som nebol na komisii. Dali mi to len podla papierov z vysetreni a na najblizsiu lek. prehliadku idem az za 4 roky...:mee: Takze mi mozu dat tu karticku aj bez preukazu ZTP a ked mam 40% zatial?
Stanco čítaj čo Ti píšu ludia, ked o neho nepožiadaš nikto Ti ho pre tvoje krásne modré oči nedá. Tak utekaj na UP a žiadaj, dajú Ti papiere ktoré ak vyplníš a donesieš tak ťa prehodnotia na UP. Na UP ťa posúdia iný lekári, ich vlastný.

Ak nemáš posudok čo sa týka ZTP preukazu, tak nedostaneš parkovací preukaz. A ten dostávajú veľmi vážne prípady, lebo sa to zneužívalo.

stanco007
12.10.09, 05:09
Stanco čítaj čo Ti píšu ludia, ked o neho nepožiadaš nikto Ti ho pre tvoje krásne modré oči nedá. Tak utekaj na UP a žiadaj, dajú Ti papiere ktoré ak vyplníš a donesieš tak ťa prehodnotia na UP. Na UP ťa posúdia iný lekári, ich vlastný.
Vsak idem dnes len som chcel vediet ci vobec mam sancu na ten preukaz do auta ked mi dali len 40%

janaGT
12.10.09, 05:13
Nie Jani, nie je to to isté,
parkovací preukaz je len na auto, teda dostane ho občan ktorému je v posudku daná potreba individuálnej prepravy.
Tvoj otec mal požiadat o preukaz ŤZP. Pozri si ten zákon čo som uviedla hore. Btw. aj mng. nech požiada. :D

a o ten sa kde žiada?
Otec je uznaný za invalidného na 50% - uznala ho SP.

Xanti
12.10.09, 05:16
Vsak idem dnes len som chcel vediet ci vobec mam sancu na ten preukaz do auta ked mi dali len 40%
Tak ťa ohodnotili na MV SR.
UP ťa ohodnotí svojím systémom.
Majú iné pravidlá iné zákony, iné posudky. Ved to som písala.
Nie je pravidlom, že invalidný človek dostane preukaz ZTP a nie je pravidlom, že človek zo ZTP preukazom dostane ID.

Xanti
12.10.09, 05:17
a o ten sa kde žiada?
Otec je uznaný za invalidného na 50% - uznala ho SP.
Jani, treba ísť na UP. A tam požiadať o preukaz ZTP.
To že ho SP uznala za invalidného na 50% nemá vplyv, UP má vlastné posudky. Ináč platí všetko to čo som písala Stancovi.

veronikasad
12.10.09, 05:21
a o ten sa kde žiada?
Otec je uznaný za invalidného na 50% - uznala ho SP.
ako dlho bol na PN-ke ?
Ak žiada o preukaz ZŤP, nepriaznivý zdr.stav musí trvať viac ako rok
Vyžiada si tlačivo na ÚPSVaR, dá ho vypísať obvodnej lekárke a priloží k nemu kopiu zdravotnej dokumentácie z vyšetrení týkajúcich sa ochorenia na ktoré žiada priznať preukaz ZŤP. Vyplnenú žiadosť spolu s dokumentáciou odovzdáva na UP.

janaGT
12.10.09, 05:28
ako dlho bol na PN-ke ?
Ak žiada o preukaz ZŤP, nepriaznivý zdr.stav musí trvať viac ako rok
Vyžiada si tlačivo na ÚPSVaR, dá ho vypísať obvodnej lekárke a priloží k nemu kopiu zdravotnej dokumentácie z vyšetrení týkajúcich sa ochorenia na ktoré žiada priznať preukaz ZŤP. Vyplnenú žiadosť spolu s dokumentáciou odovzdáva na UP.

na PN bol rok, potom mu priznali zo sociálky ID.
Všetko čo píšeš urobil, mal tlačivo, ktoré mu vypísal obvodný lekár, mal prefotené všetky lek. správy a aj tak mu ten preukaz nepriznali, lebo že nemá poškodené pohybové ústrojenstvo a oči. Na dverách, kde sme ten preukaz vybavovali bolo písané, že vybavovanie preukazov parkovacích. Preukazy ZŤP som tam nikde nevidela. Tak teraz neviem.

Xanti
12.10.09, 05:30
na PN bol rok, potom mu priznali zo sociálky ID.
Všetko čo píšeš urobil, mal tlačivo, ktoré mu vypísal obvodný lekár, mal prefotené všetky lek. správy a aj tak mu ten preukaz nepriznali, lebo že nemá poškodené pohybové ústrojenstvo a oči. Na dverách, kde sme ten preukaz vybavovali bolo písané, že vybavovanie preukazov parkovacích. Preukazy ZŤP som tam nikde nevidela. Tak teraz neviem.
Je veľký rozdiel parkovací preukaz a preukaz ztp, treba požiadať o zťp preukaz.
Na UP ťa nasmerujú, aj ked to bude len tam dakde okolo.

veronikasad
12.10.09, 05:33
na PN bol rok, potom mu priznali zo sociálky ID.
Všetko čo píšeš urobil, mal tlačivo, ktoré mu vypísal obvodný lekár, mal prefotené všetky lek. správy a aj tak mu ten preukaz nepriznali, lebo že nemá poškodené pohybové ústrojenstvo a oči. Na dverách, kde sme ten preukaz vybavovali bolo písané, že vybavovanie preukazov parkovacích. Preukazy ZŤP som tam nikde nevidela. Tak teraz neviem.
Janka, treba pohľadať. Na preukaz ZŤP bude mať aj iné zlavy ako prednostné parkovanie ...

janaGT
12.10.09, 05:37
Je veľký rozdiel parkovací preukaz a preukaz ztp, treba požiadať o zťp preukaz.
Na UP ťa nasmerujú, aj ked to bude len tam dakde okolo.

No vidíš, a to priamo tam, kde dávajú tieto prarkovacie preukazy robí jedna kočka od nás, o rok staršia odo mňa, dokonca kamoška. A neporadila. Asi jej idem zavolať.

Xanti
12.10.09, 05:40
No vidíš, a to priamo tam, kde dávajú tieto prarkovacie preukazy robí jedna kočka od nás, o rok staršia odo mňa, dokonca kamoška. A neporadila. Asi jej idem zavolať.
Nespoliehaj sa na kamarátov, s prepáčením tí budú závidieť aj nos medzi očami tak ako písal Buchač, že nedoprajú malé výhody ale tie ťažkosti čo človek má tak to by nechceli, len "výhody" z toho plynúce.

Veľmi dobre viem, ako mne závidia. A pritom fakt nemajú čo.

janaGT
12.10.09, 05:56
No vidíš, a to priamo tam, kde dávajú tieto prarkovacie preukazy robí jedna kočka od nás, o rok staršia odo mňa, dokonca kamoška. A neporadila. Asi jej idem zavolať.

práve som s ňou volala, povedala, že stačilo, keď sme dali žiadosť o park.preukaz, že zároveň s tým sa posudzoval aj zdrav.stav na preukaz ZTP. A keď mu neuznali nárok na PP, tak nemá ani nárok na preukaz ZTP. Ale že sa máme odvolať, že potom sa všetka dokumentácia zasiela na riaditeľstvo, ktoré rozhodne.
Otec je zo SP uznaný na 50%, v rozhodnutí z UP mu píšu, že ho ich lekár uznal na 30%, čo nestačí na žiadny preukaz. Takže tak. Inak pozná,m dosť ľudí s diagnozou rovnakou ako otec a preukazy majú. To je ale v tomto štáte spravodlivosť.

veronikasad
12.10.09, 05:59
práve som s ňou volala, povedala, že stačilo, keď sme dali žiadosť o park.preukaz, že zároveň s tým sa posudzoval aj zdrav.stav na preukaz ZTP. A keď mu neuznali nárok na PP, tak nemá ani nárok na preukaz ZTP. Ale že sa máme odvolať, že potom sa všetka dokumentácia zasiela na riaditeľstvo, ktoré rozhodne.
Otec je zo SP uznaný na 50%, v rozhodnutí z UP mu píšu, že ho ich lekár uznal na 30%, čo nestačí na žiadny preukaz. Takže tak. Inak pozná,m dosť ľudí s diagnozou rovnakou ako otec a preukazy majú. To je ale v tomto štáte spravodlivosť.
pokial ho posudkový lekár UP uznal na 30%, nemá nárok na preukaz ZŤP. Len neviem ako to súvisí s parkovacím preukazom. Ja som žiadala len preukaz ZŤP a aj keď nemám priznaný ID - dostala som ho.

Xanti
12.10.09, 06:03
práve som s ňou volala, povedala, že stačilo, keď sme dali žiadosť o park.preukaz, že zároveň s tým sa posudzoval aj zdrav.stav na preukaz ZTP. A keď mu neuznali nárok na PP, tak nemá ani nárok na preukaz ZTP. Ale že sa máme odvolať, že potom sa všetka dokumentácia zasiela na riaditeľstvo, ktoré rozhodne.
Otec je zo SP uznaný na 50%, v rozhodnutí z UP mu píšu, že ho ich lekár uznal na 30%, čo nestačí na žiadny preukaz. Takže tak. Inak pozná,m dosť ľudí s diagnozou rovnakou ako otec a preukazy majú. To je ale v tomto štáte spravodlivosť.
To sa mi nezdá, skús skontrolovať ten zákon čo som pricapila a tiež to budeš potrebovať kvôli odvolaniu, podla akej skupiny mali posúdiť.

buchač
12.10.09, 06:18
Keby som ju nepotreboval, tak kaslem na nu a dam si napr vyhotovit na babku.
A kde máš záruky , že babka získa ..???
A keď aj , to si predstavuješ , že bude chodiť starká s Tebou ..???
Ale velmi casto za mesiac neviem koleno rozhybat a chodim vtedy horsie ako 80 rocny dedo! Takze by mi pomohla napr ked chodim k lekarom aby som mohol zastavit blizsie k nemocnici. Ale neodpovedal si mi na moju otazku, ze ako sa posudzuje a prideluje ta karticka do auta? Musim mat najprv preukaz ZTP ci ako?
ÁNO ....
Mam 40%
MÁLO ...minimálne 50 %
na koleno a ani som nebol na komisii.
A na čo čakáš....????
Dali mi to len podla papierov z vysetreni a na najblizsiu lek. prehliadku idem az za 4 roky...:mee: Takze mi mozu dat tu karticku aj bez preukazu ZTP a ked mam 40% zatial?
ZABUDNI ...!!!

Odpovede v texte ...

alebo aj


Xanti
Poraďák
Re: ZŤP preukaz - aké zľavy to obnáša?
Citát:Pôvodca textu príspevku: Xanti
No sa mýliš.
Preukaz ŤZP alebo ZTP vydáva úrad práce, tam sú tie % úplne iné ako posudzuje SP.
Pozri si zákon 447 /2008 zbierky a prílohy koľko % dávajú na jednotlivé ochorenia a či sa Ti oplatí žiadať o preukaz zťp.

http://www.zbierka.sk/diskusia/defau...edpisID=208537

Rozhodnutie o invalidite na to nemá vplyv. A ani to, že si bol policajt.

Dokonca sa stáva, že človek ktorý poberá invalidný dôchodok nie je uznaný za občana zo ťažkým zdravotným postihnutím.
A tiež človek, kt. má ZTP preukaz neznamená, že bude aj invalidný .


Stanco čítaj čo Ti píšu ludia, ked o neho nepožiadaš nikto Ti ho pre tvoje krásne modré oči nedá. Tak utekaj na UP a žiadaj, dajú Ti papiere ktoré ak vyplníš a donesieš tak ťa prehodnotia na UP. Na UP ťa posúdia iný lekári, ich vlastný.

Ak nemáš posudok čo sa týka ZTP preukazu, tak nedostaneš parkovací preukaz. A ten dostávajú veľmi vážne prípady, lebo sa to zneužívalo.

janaGT
12.10.09, 06:39
To sa mi nezdá, skús skontrolovať ten zákon čo som pricapila a tiež to budeš potrebovať kvôli odvolaniu, podla akej skupiny mali posúdiť.
povedala mi, že odvolania mám napísať len, že sa odvolávam voči rozhodnutiu a že s ním nesúhlasim.

Xanti
12.10.09, 07:07
povedala mi, že odvolania mám napísať len, že sa odvolávam voči rozhodnutiu a že s ním nesúhlasim.
Jani, ja vždy píšem do odvolaní aj zákony, mne sa to vyplatilo. Dávam na známost, že viem o čo ide a nevykývajú so mnou.

Xanti
12.10.09, 07:10
Odpovede v texte ...

Pôvodca textu príspevku: stanco007 http://www.porada.sk/images/buttons/viewpost.gif (http://www.porada.sk/73562-ztp-preukaz-ake-zlavy-to-obnasa-post1175262.html#post1175262)
Keby som ju nepotreboval, tak kaslem na nu a dam si napr vyhotovit na babku.
A kde máš záruky , že babka získa ..???
A keď aj , to si predstavuješ , že bude chodiť starká s Tebou ..???
Ale velmi casto za mesiac neviem koleno rozhybat a chodim vtedy horsie ako 80 rocny dedo! Takze by mi pomohla napr ked chodim k lekarom aby som mohol zastavit blizsie k nemocnici. Ale neodpovedal si mi na moju otazku, ze ako sa posudzuje a prideluje ta karticka do auta? Musim mat najprv preukaz ZTP ci ako?
ÁNO ....
Mam 40%
MÁLO ...minimálne 50 % toto je mimo temu mimotemy lebo nemá súvislosť s zťp
na koleno a ani som nebol na komisii.
A na čo čakáš....????
Dali mi to len podla papierov z vysetreni a na najblizsiu lek. prehliadku idem az za 4 roky...:mee: Takze mi mozu dat tu karticku aj bez preukazu ZTP a ked mam 40% zatial?
ZABUDNI ...!!!
alebo ajBuchač nesúhlasím s tebou, odpoved v texte. Nakoľko si nepostrehol, že Stanco nebol na posúdení na UP, a tých 40% mu nepriznalo UP ale MV SR. Takže nemá málo, lebo posúdenia medzi UP a SP resp. MV SR sú odlišné.

stanco007
12.10.09, 12:07
Odpovede v texte ...

alebo aj
Buchac, Buchac. Tie tvoje vysvetlenia alebo rady stoja za...! Zabudni a aky si si isty a pod. nemaju nic spolocne s radami pre ludi. Takto mudrovat mozes v krcme pri pohariku.
Ale pre informaciu, bol som na UP a dali mi tlaciva na vypisanie lekarom a mnou. Na zaklade nich a sprav z vysetreni by som mal mat PRIZNANU A VYDANU tu parkovaciu kartu a aj ZTP preukaz. Vies ja mam naozaj to koleno v prdeli a nielen to.
Zober si priklad z XANTI. Toje clovek ako sa patri a vie perfektne poradit

Xanti
12.10.09, 12:22
Zober si priklad z XANTI. Toje clovek ako sa patri a vie perfektne poraditOoooo ďakujem za lichôtku. Ak Ti schvália ZTP tak si nezabudni odhlásiť koncesionársky poplatok za telku a rádio. :D:D:D

stanco007
12.10.09, 12:29
Ooooo ďakujem za lichôtku. Ak Ti schvália ZTP tak si nezabudni odhlásiť koncesionársky poplatok za telku a rádio. :D:D:D
No dalsia dobra rada :--- Nemam ani sajnu o tychto vyhodach a momentalne ma ani nezaujimaju velmi. Mne by stacila ta parkovacia karta Ale ked uz musim mat aj preukaz ZTP, tak nech robia ako vedia. Len dufam, ze to koleno este co to vydrzi lebo nemam chut ist taky mlady na vymenu za umely.....

amazoncanka
12.10.09, 16:49
Ahoj, pokiaľ ja viem, tak občan ŤZP ma pri dani z bytu len 50% zľavu, aspoň v BA to tak funguje, ale treba si asi pozrieť VZN mesta, v ktorom postihnutý občan žije.

buchač
12.10.09, 17:15
Buchac, Buchac. Tie tvoje vysvetlenia alebo rady stoja za...! Zabudni a aky si si isty a pod. nemaju nic spolocne s radami pre ludi. Takto mudrovat mozes v krcme pri pohariku.
Abstinent ..????
A v krčme pri poháriku ..????;):rolleyes::---:D
Ale pre informaciu, bol som na UP a dali mi tlaciva na vypisanie lekarom a mnou. Na zaklade nich a sprav z vysetreni by som mal mat PRIZNANU A VYDANU tu parkovaciu kartu a aj ZTP preukaz.
Tak , keď už , tak správne je TZP...ten už mám pár rokov , čiže netrieskam koniny ...;) http://www.upsvar.sk/rsi/rsi.nsf/0/017b0b1c6533fe3cc125711800377b95?OpenDocument&Click=
Vies ja mam naozaj to koleno v prdeli a nielen to.
Nechci vedieť , čo mám v za sebou ja ...ale to máš asi pravdepodobne v prdeli tiež ;):rolleyes:.....takže si pozri menšiu pomôcku a potom súď ..
http://www.porada.sk/t99763-cukrovka-typu-ii.html
http://www.porada.sk/1050502-post6.html
nakoľko na základe jednej z tejto dg som už už v prdeli mohol byť aj sám , a na základe tej druhej ....ej radšej pomlčím ....:cool:


Zober si priklad z XANTI. Toje clovek ako sa patri a vie perfektne poradit

Nebudem sa handrkovať , inak v poslednom príspevku som citoval aj Xanti , tak neviem , o čo Ti ide ...
Že som použil krátke , pre niekoho , hm , neprijateľné , výrazy ?
Veď nebuď ako nevesta pred vydajom , to tejto je potrebné na tanieriku všetko podať ...

A inak
Na zaklade nich a sprav z vysetreni by som mal mat PRIZNANU A VYDANU tu parkovaciu kartu a aj ZTP preukaz.
čo Ti v tom bráni ....azda to nezvalíš na mňa , že som Ti to nebol vybehať ...
Mne stačilo už len to , že som si svoj preukaz vybehával sám ..:rolleyes:

stanco007
13.10.09, 04:24
Nebudem sa handrkovať , inak v poslednom príspevku som citoval aj Xanti , tak neviem , o čo Ti ide ...
Že som použil krátke , pre niekoho , hm , neprijateľné , výrazy ?
Veď nebuď ako nevesta pred vydajom , to tejto je potrebné na tanieriku všetko podať ...

A inak
čo Ti v tom bráni ....azda to nezvalíš na mňa , že som Ti to nebol vybehať ...
Mne stačilo už len to , že som si svoj preukaz vybehával sám ..:rolleyes:
Ale ja ti to neberiem. Len vela ludi si mysli, ze mladi clovek nemoze mat zdravotne problemy alebo aj väcsie zdravotne problemy ako oni. Myslia si, ze chcu len zneuzit a vyuzit system. A ja si to vybeham, neboj. Ja si idem tvrdo za svojim cielom ked nieco chcem

juditaa
27.10.09, 07:35
Ja by som potrebovala poradiť ohľadom parkovacieho miesta. Majiteľ spoločnosti je od tohoto roku na plnom invalidnom a zťp. Firma sídli na jednom sídlisku v Žiline a s parkovaním je to aj počas dňa dosť ťažké preto by sme chceli vybaviť jedno parkovacie miesto pre jeho vozidlo.
Nemáte niekto aj takúto skúsenosť, resp. viete mi poradiť či by bolo možné vôbec vybaviť?

Darina1234
11.11.09, 15:26
Chcem sa opytať, ked je priatelka majitelom preukazu ZTP - nepobera invalidny dochodok , či splna podmienku občana s percentuálnou mierou poklesu vykonávať zárobkovú činnosť, lebo sa chce zamestnať v chranenej dielni

Dana 22
14.11.09, 12:14
Zákon o zamestnanosti v § 9 považuje za osobu s ťažkým zdravotným postihnutím pre účely tohto zákona - teda aj pre Chránené dielne
ods.1,2
(1) Občan so zdravotným postihnutím na účely tohto zákona je občan uznaný za invalidného podľa osobitného predpisu.14)
(2) Občan so zdravotným postihnutím preukazuje invaliditu a percentuálnu mieru poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť z dôvodu telesnej poruchy, duševnej poruchy alebo poruchy správania rozhodnutím alebo oznámením Sociálnej poisťovne alebo posudkom útvaru sociálneho zabezpečenia podľa osobitného predpisu.16
vysvetlivka.
14)Zákon č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení
Dana 22

pista52
26.10.10, 06:20
Ja som čítal aj o takejto zľave, ale bolo by to dobré presne vedieť č.§ a č. zákonu, kde je to uvedené: vedel by voľakto napísať? Ďakujem.

Lacnejšie telefonovanie pre držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom v súvislosti s telekomunikačným zákonom sú oslobodení, resp. neplatia mesačný poplatok za stanicu, resp. paušálny poplatok za telefónny aparát. Platia len za skutočne prevolané hovory.

klimkula
23.04.11, 13:34
dobry den,chcela by som vedieť či môj syn ma narok na neaky penažny prispevok,prispevok na benzin,parkovacie miesto pre postih.
aj ked nema ešte tri roky?Ma preukaz zťp s doprovodom.Dakujem,Martina

Xanti
23.04.11, 15:29
dobry den,chcela by som vedieť či môj syn ma narok na neaky penažny prispevok,prispevok na benzin,parkovacie miesto pre postih.
aj ked nema ešte tri roky?Ma preukaz zťp s doprovodom.Dakujem,Martina
Hm,
ťažko Ti poradiť nakoľko si dala málo informácii o tom prečo má syn ŤZP.

Snajper2
07.06.11, 20:14
dali by sa peňažné dávky ZŤP vybaviť aj tak, aby chodili na účet v banke?

Xanti
07.06.11, 20:15
dali by sa peňažné dávky ZŤP vybaviť aj tak, aby chodili na účet v banke?
Ano,
treba požiadať na UP na oddelení kompenzácii, pracovníčku pod ktorú patríš. Chodia cca kolo 18teho v mesiaci.

andrea juricekova
15.07.11, 15:49
vedel by mi niekdo poradit ci len telesne postihnuty ludia ztp karty maju narok na vyhradenie parkovacieho miesta, elebo aj ty ktory su drzitelia tejto karty ale nie su telesne postihnuty?

Dana 22
20.07.11, 05:59
vedel by mi niekdo poradit ci len telesne postihnuty ludia ztp karty maju narok na vyhradenie parkovacieho miesta, elebo aj ty ktory su drzitelia tejto karty ale nie su telesne postihnuty?

Nárok na parkovacie miesto má každý zťp, ktorý je držteľom parkovacieo preukazu.

andrea juricekova
20.07.11, 18:50
dakujem za odpoved dana22! ja parkovaci preukaz nemem iba ztp kartu. da sa nejek vybavit aj parkovaci preukaz?

Xanti
20.07.11, 19:01
dakujem za odpoved dana22! ja parkovaci preukaz nemem iba ztp kartu. da sa nejek vybavit aj parkovaci preukaz?
Parkovací preukaz dostanú len ludia, ktorým to umožňuje zákon viac čítaj tu http://www.upsvar.sk/socialne-veci-a-rodina/tazko-zdravotne-postihnuty/posudkova-cinnost/parkovaci-preukaz.html?page_id=12972 .
Všetko záleží od diagnozy a druhu postihnutia.

Dana 22
21.07.11, 06:21
dakujem za odpoved dana22! ja parkovaci preukaz nemem iba ztp kartu. da sa nejek vybavit aj parkovaci preukaz?
Postup uvádza Xanti. Ja len doplním - podmienky pre priznanie individuálnej prepravy nájdeš v § 14 ods. 6 zákona 447/2008 Z.z. o kompenzáciách.

mato32
23.08.11, 18:25
zdravim.
mam otazkyohladom ZŤP a jeho zlavamy
preukaz ZŤP na Slovensku ma aj taku zlavu ze nemusi kupovat dialnicnu znamku plati to aj v zahranici? napriklad rakusko, madarsko, chorvatsko, taliansko...? su tam aj neake zlavy na myto na dialnicach v chorvatsku? a neake podobne zlavy? alebo to plati len na Slovensku?
vopred dakujem za odpovede.
Pekny den.

Xanti
23.08.11, 18:31
Dialničnú známku musíš kupovať v zahraničí. A na slovensku nekupuješ len vtedy ak máš aj parkovací preukaz, nielen preukaz ŤZP.

mato32
23.08.11, 20:10
mam praveze aj parkovaci preukaz... takze v zahranici to neplati? na tie dialnice a myto? len na parkovanie?...dakujem.

Chobot
23.08.11, 21:41
mam praveze aj parkovaci preukaz... takze v zahranici to neplati? na tie dialnice a myto? len na parkovanie?...dakujem.

To si musíš zistiť priamo u prevádzkovateľa, či poskytuje zľavu pre ZŤP.

mato32
24.08.11, 05:30
dakujem za odpovede.

Chobot
24.08.11, 06:38
dakujem za odpovede.


Napr. pozeral som ti to v Rakúsku a tam držitelia ZŤP majú nárok na bezplatnú diaľ. nálepku, ale len vtedy, ak majú trvalý pobyt v Rakúsku. Takže občan SR s trvalým pobytov v SR nedostane v AT zadarmo nálepku.

http://www.wien-konkret.at/verkehr/auto/autobahn-vignette/

Obdobne je to v ČR - aj tam len občania ČR, držitelia ZŤP majú nárok na bezplatnú prepravu po diaľnici.

http://www.ceskedalnice.cz/pro-ridice/dalnicni-znamky

Asi to bude podobné aj v iných krajinách - každá krajina dáva výhody len pre svojich občanov.

Chobot
24.08.11, 07:05
mam praveze aj parkovaci preukaz... takze v zahranici to neplati? na tie dialnice a myto? len na parkovanie?...dakujem.

Ale na to, aby si mal bezplatnú prepravu ako ZŤP na diaľniciach na SLovensku ti nestačí ani preukaz ZŤP ani parkovací preukaz. Musíš byť taký ZŤP, ktorý poberá príspevok peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s prevádzkou osobného motorového vozidla podľa zákona č.447/2008 Z.z. Ak tento príspevok nepoberáš, tak si nálepku musíš platiť ako všetci ostatní.

http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=66751

janoh1
28.09.11, 08:59
Ked v spolocnej domacnosti zije neplnoleta osoba s preukazom ŤZP-S , je domacnost oslobodena od koncesionarskych poplatkov ?

Xanti
28.09.11, 09:02
Ano je,
treba si to vybaviť niekedy na pošte, teraz neviem kde.

GabiZ
28.09.11, 09:04
Od koncesionárskych poplatkov je občan ZŤP oslobodený podľa zákona NR SR č.68/288 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované ST a SR. Viac informácií na pošte alebo u vyberateľa.

Katy a R
28.09.11, 09:06
Ked v spolocnej domacnosti zije neplnoleta osoba s preukazom ŤZP-S , je domacnost oslobodena od koncesionarskych poplatkov ?

.. dokonca ti aj spätne vrátia zaplatené KP ... ak doložíš (preukaz ZŤP + doklady o uhrade za KP)

Nataša Chudá
15.03.12, 13:07
Chcem ešte informovať držiteľov ZŤP preukazov s červeným pásikom,že môžu byť oslobodení od platenia dane za psa tak ako je to u nás v meste.

Katy a R
15.03.12, 13:09
to záleží od VZN konkrétneho mesta !

Nataša Chudá
15.03.12, 13:10
Na pošte pri okienku kde sa platí SIPO vydajú tlačivo ktoré treba vyplniť a doložiť k nemu fotokópiu preukazu ZŤP.Dá sa to vybaviť na počkanie.Treba prísť s fotokópiou.

Ladislav261987
09.09.12, 16:56
Ahoj chcel by som sa spýtať či ma človek ktorý vlastní ZŤP zlavu pri kontrole STK či EK na motorové vozidlo ?

buchač
09.09.12, 17:16
Ahoj chcel by som sa spýtať či ma človek ktorý vlastní ZŤP zlavu pri kontrole STK či EK na motorové vozidlo ?

...neblázni .......:rolleyes:

Stefan2005
10.09.12, 13:27
...neblázni .......:rolleyes:

... a prečo by nemohol mať zľavu :confused:?

Každý stanica TK si môže stanoviť svoje vlastné zľavy, a keď sa tak rozhodne, že poskytnú pre ZTP zľavu, tak prečo nie...

napr. aj táto poskytuje zľavu vo výške 25%: http://www.stkboatplus.sk/cennik.htm

okrem toho sa tu možno (i o ostatných výhodách) dočítať, že existuje dokonca možnosť bezplatných TK a EK: http://www.csz.sk/?str=poradna_info&menu=19&detail=35

... ale to asi musí byť registrovaným členom danej neziskovej organizácie telesne postihnutých.

Katy a R
10.09.12, 13:54
Ahoj chcel by som sa spýtať či ma človek ktorý vlastní ZŤP zlavu pri kontrole STK či EK na motorové vozidlo ?

O zľavách pre ŤZP rozhoduje poskytovateľ služby - tak treba pozisťovať konkrétne ... ;) tiež vstupy - kultúrne, športové zariadenia ... tiež aj v niektorých mestách a obciach majú ŤZP výhody pri poplatkoch .. a niekde nemajú ..:mee:

buchač
11.09.12, 06:09
Ahoj chcel by som sa spýtať či ma človek ktorý vlastní ZŤP zlavu pri kontrole STK či EK na motorové vozidlo ?

...neblázni .......:rolleyes:
...odpoveď bola dávaná z mojej strany v tom zmysle , že to nie je nárokovateľné zákonom , vyhláškou predpisom ......!!!!!!!!!!!!!!

... a prečo by nemohol mať zľavu :confused:?

Každý stanica TK si môže stanoviť svoje vlastné zľavy, a keď sa tak rozhodne, že poskytnú pre ZTP zľavu, tak prečo nie...

napr. aj táto poskytuje zľavu vo výške 25%: http://www.stkboatplus.sk/cennik.htm
...hm ....šak celé Slovensko môže behať do Blavy ......
okrem toho sa tu možno (i o ostatných výhodách) dočítať, že existuje dokonca možnosť bezplatných TK a EK: http://www.csz.sk/?str=poradna_info&menu=19&detail=35

... ale to asi musí byť registrovaným členom danej neziskovej organizácie telesne postihnutých.

Telesne postihnutý versus ( iba " obyčajný ".. ) ZŤP .....a v tom je , kua , veľký rozdiel ......!!!!!

Ten " obyčajný " nemá nárok zaparkovať na vyhradenom mieste pre telesne postihnutého ......

Katy a R
11.09.12, 06:27
...odpoveď bola dávaná z mojej strany v tom zmysle , že to nie je nárokovateľné zákonom , vyhláškou predpisom ......!!!!!!!!!!!!!!


Telesne postihnutý versus ( iba " obyčajný ".. ) ZŤP .....a v tom je , kua , veľký rozdiel ......!!!!!

Ten " obyčajný " nemá nárok zaparkovať na vyhradenom mieste pre telesne postihnutého ......
... ale ŤZP sa nerozlišujú na "obyčajných" a "telesne postihnutých " :confused::confused: - a čo sa týka parkovania - buď majú parkovací preukaz, alebo nemajú ...
.. a pri STK môže byť zľava aj inde na Slovensku (nielen v Blave);)

buchač
11.09.12, 08:28
... ale ŤZP sa nerozlišujú na "obyčajných" a "telesne postihnutých " :confused::confused: - a čo sa týka parkovania - buď majú parkovací preukaz, alebo nemajú ...
.. a pri STK môže byť zľava aj inde na Slovensku (nielen v Blave);)
Katy ...myslím si , že máš/te niekto v rodine ten preukaz ...( matne sa mi niečo marí ) ...ale to je jedno ...

Ja ho mám ...ten " obyčajný " ...
Pravdu poviem , chcel som si vybaviť aj tú kartičku na parkovanie...he ...skutek utek ...pracovníčka mi dala jednu dve otázky , len tak , informatívne .....hneď ma prešla chuť na podávanie žiadosti ....
Na parkovanie sú teda fakt iné kritéria , takže som nakoniec aj rád , že nespadám do tejto skupiny držiteľov preukazu ZŤP...
Úplne mi stačia tie moje problémy , na základe ktorých mám ten , ako vravím " obyčajný preukaz "....

...a tento link , na ktorý som reagoval
http://www.csz.sk/?str=poradna_info&menu=19&detail=35
...sám Stefan dal patričný komentár ..." ... ale to asi musí byť registrovaným členom danej neziskovej organizácie telesne postihnutých.... "...pískať každý ten len " obyčajný " ...


Naseondiať na " tie výhody " ...
...boli aj takí pakovia , ktorí mi doslova závideli ...že neplatím koncesie , že MHD zadarmo ...kúa , že koľko ušetrím .....
Okamžite som dotyčnému patrične brýzgol do ksichtu...že jaké fasa je pravidelne chodiť po lekároch , lekárňach ...že akééé súúú lieky dnes lacné ...že to , čo akože ušetrím na tých úľavách sa zďaleka nedá vykompezovať finančne ...
...o zdravotných problémoch spojených so všetkým ( všetko so všetkým súvisí ) ani nevravím ..
Zatiaľ každý po argumentácii držal hubu a radšej list obrátil , alebo sa rýchlo rozlúčil ...

Rozalka
28.12.12, 14:25
Od koncesionárskych poplatkov je občan ZŤP oslobodený podľa zákona NR SR č.68/288 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované ST a SR. Viac informácií na pošte alebo u vyberateľa.
Dovolím si upozorniť na § 12 ods. 3 zákona 340/2012
(3) Platiteľ podľa § 3 písm. a) zákona č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol k 31. decembru 2012 oslobodený od povinnosti platiť úhradu a ktorý neoznámil a nepreukázal vyberateľovi úhrady skutočnosti zakladajúce vznik nároku na oslobodenie od povinnosti platiť úhradu, sa považuje za platiteľa podľa § 3 písm. a) oslobodeného od povinnosti platiť úhradu podľa § 5 ods.1, ak žije v domácnosti s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má na adrese odberného miesta tohto platiteľa trvalý pobyt, alebo sám je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a ak vznik tejto skutočnosti oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady v lehote do 31. marca 2013.

Stefan2005
28.12.12, 14:53
Dovolím si upozorniť na § 12 ods. 3 zákona 340/2012
(3) Platiteľ podľa § 3 písm. a) zákona č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol k 31. decembru 2012 oslobodený od povinnosti platiť úhradu a ktorý neoznámil a nepreukázal vyberateľovi úhrady skutočnosti zakladajúce vznik nároku na oslobodenie od povinnosti platiť úhradu, sa považuje za platiteľa podľa § 3 písm. a) oslobodeného od povinnosti platiť úhradu podľa § 5 ods.1, ak žije v domácnosti s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má na adrese odberného miesta tohto platiteľa trvalý pobyt, alebo sám je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a ak vznik tejto skutočnosti oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady v lehote do 31. marca 2013.

... v čom spočíva zmena?

Rozalka
28.12.12, 14:57
... v čom spočíva zmena?
Zmena v osobe "vyberača" ...

marjankaj
28.12.12, 14:58
@ Rozalka
To čo skúšajú?:eek:
To odkukali od Repčíka a SOZY?
ZŤP idú takto buzerovať? A pôvodne chceli tie koncesionárske poplatky zrušiť. :confused:

Stefan2005
28.12.12, 14:59
Zmena v osobe "vyberača" ...

... takže kto mal doteraz oslobodenie od platenie KP, musí znova preukázať nárok na oslobodenie?

Rozalka
28.12.12, 15:09
Podľa mňa stačí napísať, že naďalej trvajú podmienky na oslobodenie, priložiť kópiu ZŤP .... vyskúšam po novom roku a dám vedieť, čo a ako; alebo napíšte svoje skúsenosti, ak budú skôr, než moje (u mňa veľa záleží od stavu chodníkov).

Jaááj, a keď sme už v téme ZŤP, nezabudli ste?
http://spravy.pravda.sk/parkovacie-preukazy-vydane-do-roku-2008-koncia-f3m-/sk_domace.asp?c=A121210_115639_sk_domace_p77

marjankaj
28.12.12, 15:13
... takže kto mal doteraz oslobodenie od platenie KP, musí znova preukázať nárok na oslobodenie?
V máji sme to oznamovali na pošte a teraz môžeme znovu na pošte.:eek:
A kto túto zmenu nezachytí, tak bude platiť a ešte aj so sankciami.
Rozhlas a televízie pochopiteľne o tom nebudú nikde hovoriť. Veď srať do vlastného hniezda sa nemá.:confused:
Veď tí, čo majú iba ten invalidný dôchodok prehadzujú peniaze vidlami.:mad:

Rozalka
28.12.12, 15:22
...... prehadzujú peniaze vidlami.:mad: treba, treba, inak by splesneli ;)
už sa toľko nepaprč, treba ísť na poštu a zistiť, čo ďalej.
Ja im teda nedarujem ani cent, veď v tej telke nič nie je!

avalik
28.12.12, 15:28
V máji sme to oznamovali na pošte a teraz môžeme znovu na pošte.:eek:
A kto túto zmenu nezachytí, tak bude platiť a ešte aj so sankciami.
Rozhlas a televízie pochopiteľne o tom nebudú nikde hovoriť. Veď srať do vlastného hniezda sa nemá.:confused:
Veď tí, čo majú iba ten invalidný dôchodok prehadzujú peniaze vidlami.:mad:

nie na pošte

Od 1.1.2013 vyberateľom úhrad za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televízou Slovenska je Rozhlas a televízia Slovenska so sídlom:
Mlynská dolina
845 45 Bratislava

Adresa na zasielanie písomností:
Mlynská dolina
845 45 Bratislava

Osobný kontakt s pracovníkmi spoločnosti RTVS sa uskutočnuje na adrese
Benediktiho 5
811 05 Bratislava

https://www.uhrady.rtvs.sk/rtvs?__id=mmFHlavni.RightsAdapter.aaSetFilterNo

marjankaj
28.12.12, 15:29
treba, treba, inak by splesneli ;)
už sa toľko nepaprč, treba ísť na poštu a zistiť, čo ďalej.
Ja im teda nedarujem ani cent, veď v tej telke nič nie je!
Veď sa nepaprčím.
Manželka chodí na poštu každý deň, tak to vybaví. Tak na pošte nevybaví.:eek:
Len je to všetko akosi utajené. Koľkí o tom ani len netušia.

Rozalka
28.12.12, 15:34
Suma tá istá, ani číslo účtu sa nemení, tak nechápem, načo toto zahmlievanie ...
Asi len na to, aby mnohí o tom nevedeli a takto zbytočne platili a platili ...
Aj tak si myslím, že s tým treba začať na pošte.

avalik
28.12.12, 15:51
ja len nechapem povinnost oznamovat, ked v zakone je aj toto ustanovenie

§ 9

(3) Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny je povinné poskytnúť na základe písomnej žiadosti vyberateľa úhrady do 30 dní od doručenia žiadosti potrebnú súčinnosť na účely kontroly evidencie platiteľov, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi alebo osobami spoločne posudzovanými s poberateľom dávky v hmotnej núdzi, a na účely kontroly oslobodenia od povinnosti platiť úhradu podľa § 5 ods. 1 (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-340#f7127634); na účely kontroly poskytuje vyberateľovi úhrady osobné údaje týchto osôb v rozsahu meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo.


... vlastne chapem :( ...


tu je link na cely zakon http://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-340/znenie-20130101

Stefan2005
28.12.12, 15:52
...... sa považuje za platiteľa podľa § 3 písm. a) oslobodeného od povinnosti platiť úhradu podľa § 5 ods.1, ak žije v domácnosti s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má na adrese odberného miesta tohto platiteľa trvalý pobyt, alebo sám je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a ak vznik tejto skutočnosti oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady v lehote do 31. marca 2013.

... čiže v tom, že ak žije v spoločnej domácnosti na rovnakej adrese jeden vlastník preukazu ZTP, odberné miesto je oslobodené od platenia KP, sa nič nezmenilo, len to treba nahlásiť novému vyberateľovi?

Stefan2005
28.12.12, 15:55
...Aj tak si myslím, že s tým treba začať na pošte.

... snáď by za pokus stálo aj skúsiť otázku na

https://www.uhrady.rtvs.sk/rtvs/?__p=mmFObecnyPozadavek&__id=mmFObecnyPozadavek.Adapter1.aaDefaultAction&_sid=ULSe4Y6efZLWtHS6&_fs=F&_ts=41271%2C5050840509

možno by dali na svoju stránku aj nejaké usmernenie alebo vzor oznámenia...

avalik
28.12.12, 16:04
... snáď by za pokus stálo aj skúsiť otázku na

https://www.uhrady.rtvs.sk/rtvs/?__p=mmFObecnyPozadavek&__id=mmFObecnyPozadavek.Adapter1.aaDefaultAction&_sid=ULSe4Y6efZLWtHS6&_fs=F&_ts=41271%2C5050840509

možno by dali na svoju stránku aj nejaké usmernenie alebo vzor oznámenia...

napisala som im, tak som zvedava na odpoved :)

Rozalka
28.12.12, 16:07
... snáď by za pokus stálo aj skúsiť otázku na

https://www.uhrady.rtvs.sk/rtvs/?__p=mmFObecnyPozadavek&__id=mmFObecnyPozadavek.Adapter1.aaDefaultAction&_sid=ULSe4Y6efZLWtHS6&_fs=F&_ts=41271%2C5050840509

možno by dali na svoju stránku aj nejaké usmernenie alebo vzor oznámenia...
Otázku som zadala, odpoveď "príde čo možno v najkratšom čase" .... dúfam, že skôr, než 1.4.2013 ;)

Stefan2005
28.12.12, 16:16
...ak vznik tejto skutočnosti oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady v lehote do 31. marca 2013.

... aké úhrady treba preukázať ????

... nie je to tak, že iba PLATITEĽ (ten ktorý doteraz platil) a mal nárok na oslobodenie, ktoré nikde neoznámil a nepreukázal, tak ten má ozmániť túto skutočnosť do 31.3.2013 aby sa považovala za oslobodeného od platenia ?

lebo sme doteraz nič neplatili, takže žiadne úhrady (od doby, kedy pre ZTP platí oslobodenie) sme neplatili...

Rozalka
28.12.12, 16:25
... aké úhrady treba preukázať ????

... nie je to tak, že iba PLATITEĽ (ten ktorý doteraz platil) a mal nárok na oslobodenie, ktoré nikde neoznámil a nepreukázal, tak ten má ozmániť túto skutočnosť do 31.3.2013 aby sa považovala za oslobodeného od platenia ?

lebo sme doteraz nič neplatili, takže žiadne úhrady (od doby, kedy pre ZTP platí oslobodenie) sme neplatili...
Treba čítať celý zákon. Ustanovenia nových "oslobodencov" sú v § 5, ja som sem dala § 12, kde sa píše o
prechodných ustanoveniach.

slovo "úhrady" v slovnom spojení "vyberateľovi úhrady" sa týka toho vyberateľa, čiže jemu treba preukázať skutočnosti, že oslobodenie trvá ..... a nie "úhrady" mu (vyberateľovi) treba preukázať.

day
28.12.12, 16:32
Ma ZTP neake vyhody pri podnikani? Napr. konatel s.r.o., zivnost atd.

Dakujem

Stefan2005
28.12.12, 16:32
...slovo "úhrady" v slovnom spojení "vyberateľovi úhrady" sa týka toho vyberateľa, čiže jemu treba preukázať skutočnosti, že oslobodenie trvá ..... a nie "úhrady" mu (vyberateľovi) treba preukázať.

... áno, aj takýto výklad má zmysel (a je asi správny) - jednoduchšie by však bolo, keby uviedli že "vyberateľovi poplatkov" ;)

marjankaj
28.12.12, 16:33
... aké úhrady treba preukázať ????

... nie je to tak, že iba PLATITEĽ (ten ktorý doteraz platil) a mal nárok na oslobodenie, ktoré nikde neoznámil a nepreukázal, tak ten má ozmániť túto skutočnosť do 31.3.2013 aby sa považovala za oslobodeného od platenia ?

lebo sme doteraz nič neplatili, takže žiadne úhrady (od doby, kedy pre ZTP platí oslobodenie) sme neplatili...
Celý odsek (3) je akýsi divný. Zrejme to s(po)tvorili v parlamentnom bufete.:confused:


(3) Platiteľ podľa § 3 písm. a) zákona č. 68/2008 Z. z. (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-68#f6643383) o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol k 31. decembru 2012 oslobodený od povinnosti platiť úhradu a ktorý neoznámil a nepreukázal vyberateľovi úhrady skutočnosti zakladajúce vznik nároku na oslobodenie od povinnosti platiť úhradu, sa považuje za platiteľa podľa § 3 písm. a) (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-340#f7127624) oslobodeného od povinnosti platiť úhradu podľa § 5 ods. 1 (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-340#f7127634), ak žije v domácnosti s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má na adrese odberného miesta tohto platiteľa trvalý pobyt, alebo sám je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a ak vznik tejto skutočnosti oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady v lehote do 31. marca 2013.
Čo to vlastne má preukázať?:eek::eek::eek:

Rozalka
28.12.12, 16:36
Ma ZTP neake vyhody pri podnikani? Napr. konatel s.r.o., zivnost atd.

Dakujem

u SZČO nižšia sadzba do ZP a nemusí mať ERP

marjankaj
28.12.12, 16:37
Ma ZTP neake vyhody pri podnikani? Napr. konatel s.r.o., zivnost atd.

Dakujem
Odvody do ZP 7% namiesto 14%

marjankaj
28.12.12, 16:41
... áno, aj takýto výklad má zmysel (a je asi správny) - jednoduchšie by však bolo, keby uviedli že "vyberateľovi poplatkov" ;)
No myslím, že Béla Bugár by to napísal lepšie.

To je teda slovenčina.
Doteraz stačilo "platiteľ" teraz je to "platiteľ úhrady"
Alebo "platiť poplatok" teraz je to "platiť úhradu"
Čo bude potom "uhrádzať platbu"?:eek:

A jazykovedci zo SAV povedia, že je to tak správne (spisovne), lebo je to v zákone.:eek:

avalik
28.12.12, 16:55
no ... citam citam ... a preukazat treba vsetko ... aj dochodcovia, aj ti co maju viac odbernych miest a platia len za jedno ... § 12 - je tam toho viac

Stefan2005
28.12.12, 17:18
no ... citam citam ... a preukazat treba vsetko ...

... ale tunelári nič nemusia preukazovať !

janaGT
28.12.12, 17:28
práve prednedávnom som sa rozprávala so známym,ktorý je držiteľom preukazu zťp, povedal, že platí polovičné koncesie, môj manžel má tiež preukaz, ale koncesie neplatíme vôbec ... vybavovala som to zhruba v roku 2009-2010 už si presne nepamätám,
tak snáď nám nepríde nejaký nedoplatok :(

Rozalka
28.12.12, 17:42
Neviem, čo ten známy má vybavené, pri ZŤP sa neplatia žiadne KP.

janaGT
28.12.12, 17:43
tiež som mu to vravela, že môj manžel neplatí nič ... tak neviem ... ale som rada, že mám pravdu, že nám nepríde žiadny nedoplatok :)

Katy a R
28.12.12, 17:45
Janka - ak je preukaz ŤZP - tak nič!

Ale mňa by zaujímalo, že ako sa vlastne dokladuje skutočnosť, že nemám pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti? - § 6 3a

avalik
28.12.12, 17:58
Janka - ak je preukaz ŤZP - tak nič!

Ale mňa by zaujímalo, že ako sa vlastne dokladuje skutočnosť, že nemám pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti? - § 6 3a

čestne prehlasiš, "že nemáš pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti, nežiješ v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti" - kontrolu si maju možnosť urobiť v SP podľa §9/4

Peggynka
28.12.12, 19:12
Keď platí polovicu,tak je asi prihlásený ako dôchodca

lujza.j
30.12.12, 18:23
http://www.automoto.sk/clanok/189854/starsie-oznacenie-aut-telesne-postihnutych-ludi-koncia

avalik
02.01.13, 22:22
napisala som im, tak som zvedava na odpoved :)

Dobrý deň,

pre oznámenie napr. že v domácnosti žije osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, je potrebné aby nám platiteľ úhrady zaslal list, v ktorom požiada o oslobodenie od platenia poplatku za rozhlas a televíziu. Ku žiadosti, pripojte fotokópiu ZŤP preukazu alebo fotokópiu posudku z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (s viditeľnou adresou a dátumom platnosti).
Potrebné doklady nám môžete zaslať e-mailom na adresu uhrady@rtvs.sk, faxom na číslo 02/3250 5222 alebo poštou na adresu RTVS, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava.

Prajeme príjemný deň, s pozdravom

RTVS, s.r.o.
Rozhlasová a televízna spoločnosť
Staré Grunty 2
841 04 Bratislava

majka 62
03.01.13, 06:58
Je potrebné zaslať žiadosť o oslobodenie od poplatku za rozhlas a televíziu aj v prípade, že sme v minulosti podávali žiadosť o oslobodenie na pošte? Alebo iba noví držitelia preukazu? V prípade, že držiteľ ŤZP preukazu nemá príjem zo závislej činnosti ale žije v domácnosti s osobou, ktorá má pravidelný príjem zo závislej činnosti tak je zbytočné podávať žiadosť o oslobodenie od platenia?

Stefan2005
03.01.13, 08:08
Je potrebné zaslať žiadosť o oslobodenie od poplatku za rozhlas a televíziu aj v prípade, že sme v minulosti podávali žiadosť o oslobodenie na pošte? ...

z rtvs.sk odpovedajú takto:

"V prípade, že ste nám nezaslal fotokópiu ZŤP preukazu alebo fotokópiu posudku z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, je potrebné aby ste nám zaslal krátky list, ku ktorému pripojíte fotokópiu dokladu o ZŤP."

... z toho dedukujem, že nám je myslené rtvs a nie pošta, t.j. vychádza mi z toho, že treba zaslať žiadosť... za tú námahu (poslať to) to naozaj stojí... Lenže neviem čo bude so stovkami tých držiteľov preukazov, ktoré o tejto povinnosti ani netušia, resp. sa do 31.3.2013 o nej ani nedozvedia...

veronikasad
03.01.13, 08:11
z rtvs.sk odpovedajú takto:

"V prípade, že ste nám nezaslal fotokópiu ZŤP preukazu alebo fotokópiu posudku z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, je potrebné aby ste nám zaslal krátky list, ku ktorému pripojíte fotokópiu dokladu o ZŤP."

... z toho dedukujem, že nám je myslené rtvs a nie pošta, t.j. vychádza mi z toho, že treba zaslať žiadosť... za tú námahu (poslať to) to naozaj stojí... Lenže neviem čo bude so stovkami tých držiteľov preukazov, ktoré o tejto povinnosti ani netušia, resp. sa do 31.3.2013 o nej ani nedozvedia...
Kopiu preukazu ŤZP aj žiadosť som pred 4 rokmi posielala priamo RTVS. Koncesionárske poplatky neplatím. Dúfam, že to stačí a nevyplývajú mi z novely žiadne ďalšie povinnosti.

Stefan2005
03.01.13, 08:15
Kopiu preukazu ŤZP aj žiadosť som pred 4 rokmi posielala priamo RTVS. Koncesionárske poplatky neplatím. Dúfam, že to stačí a nevyplývajú mi z novely žiadne ďalšie povinnosti.

... ešte z odpovedi:

"....ak ste nám oznámil a vydokladoval, že v domácnosti žije osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, v období od apríla 2008 do 31.12.2012, tak nie ste povinný opať dokladovať ZŤP vo Vašej domácnosti...."

buchač
03.01.13, 08:22
Lenže neviem čo bude so stovkami tých držiteľov preukazov, ktoré o tejto povinnosti ani netušia, resp. sa do 31.3.2013 o nej ani nedozvedia...
Ty nevieš ???
Nuž poviem Ti , čo bude nasledovať ....

Tí držitelia sa to dozvedia následne , keď dostanú do SIPA ( alebo iným spôsobom na vedomie ) tú patričnú - plnú sumu k zaplateniu koncesií ....
Potom sa jeden zbadá , následne začne sondovať a pokiaľ to vybaví , tak zbehne mesiac - dva ... a ktož vie , či spätne dostane tie svoje peniaze ...
To zas bude papierovačiek ...

Klasika na Slovensku ...neprepojené systémy ...
...a vlastne prečo aj ???????
Veď našinec nech sa stará a donesie úradníkovi na stôl a pod nos patričné podklady , ktoré sa už potom naťukajú do PC ...

buchač
03.01.13, 08:25
... ešte z odpovedi:

"....ak ste nám oznámil a vydokladoval, že v domácnosti žije osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, v období od apríla 2008 do 31.12.2012, tak nie ste povinný opať dokladovať ZŤP vo Vašej domácnosti...."

...a pred aprílom 2008 ...???????

Ale tak poviem .......keby som pred týždňom dostal preukaz ZŤP , tak aj tak pošlem tie podklady , aby som to mal potvrdené ...
Úradnícky šimeľ slovenský je nevyspytateľný ...

majka 62
03.01.13, 08:32
veľmi pekne ďakujem za odpoveď

avalik
03.01.13, 09:23
...a pred aprílom 2008 ...???????

Ale tak poviem .......keby som pred týždňom dostal preukaz ZŤP , tak aj tak pošlem tie podklady , aby som to mal potvrdené ...
Úradnícky šimeľ slovenský je nevyspytateľný ...

súhlasím ... radšej im to poslať

citované z vyhodnotenia MPK som dala tu http://www.porada.sk/t206351-koncesionarske-poplatky-od-1-1-2013-a.html#post2214645

Peggynka
04.01.13, 15:05
Tam sa nič nepíše o príjme ŤZP,stačí preukázať že žijete v tej domácnosti.

Zdenka 0705
26.02.13, 10:26
pripomínam tým, ktorí ešte žiadosť neposlali :)
http://www.porada.sk/t73562-p7-ztp-preukaz-ake-zlavy-to-obnasa.html#post2214411

Rozalka
26.02.13, 18:54
pripomínam tým, ktorí ešte žiadosť neposlali :)
http://www.porada.sk/t73562-p7-ztp-preukaz-ake-zlavy-to-obnasa.html#post2214411
Ja som žiadosť poslala ešte 9.2., ale neprišla žiadna odozva. Myslela som si, že to príde "sofort".

majka 62
26.02.13, 19:20
Moja kamarátka posielala 11.2. a taktiež žiadna odozva. Ja som posielala 22.2. a tiež zatiaľ nič.

Zdenka 0705
27.02.13, 05:29
a nebude ich "odpoveďou" to, že nám nepríde predpis na úhradu?

Zdenka 0705
27.02.13, 05:29
posielali ste to mailom či klasicky poštou?

sofi22855
29.03.13, 18:07
Prosím Vás, čo mate také problemi s tými koncesionárskymi poplatkami. Prefotím a odošlem, čo môžeme byť radi že to neplatíme, a ešte si s tým robiť problemi. Užívajme si radšej život ktorý ešte mame a netrápiť sa bledosťami. Asi ste nikdy nepracovali v zamestnaniach kde sú nejaké predpisy, oni proste majú momentálne takýto predpis že sa to musí obnoviť a čo. Príklad, moja kolegyňa ZŤPs nevedela že ma na to nárok 3 roky, ja som ju na to upozornila, napísala na RTVS a odoslala to aj s potrebnými dokumentami, a predstavte že je to pekne bez problémov vrátili spätne...! Nerobme si zbytočne sami zo života peklo. Ved on je taký krásny, myslím tým ten život, berme ho iba kladne, žiadny zápor, kašlať naň. Papa všetkým a cmukkk!!!:);):cool:

kobolcs
27.10.13, 06:35
Posledné zľavy čo som využil :
- parkovanie pri Trznici, BA do 3hod zdarma pre ZTP
-parkovanie Sociálna poisťovňa , doch.p. Zahradnicka 153, BA, zdarma, treba na vratnici ukazat preukaz.
-Besenova GinoParadise -3eur
-Tatralandia Aquapark -10eur deti, 3eur dospelí

Luboso
04.01.14, 06:12
Dobry den,chcel by som sa spytat,ako je to pripade konces.poplatkov a dani z nehnutelnosti ,ked ma preukaz ztp/s moje 8 rocne dieta,ale poplatky su vedene na moje meno.Dakujem.

Xanti
04.01.14, 07:20
Dobry den,chcel by som sa spytat,ako je to pripade konces.poplatkov a dani z nehnutelnosti ,ked ma preukaz ztp/s moje 8 rocne dieta,ale poplatky su vedene na moje meno.Dakujem.
Koncesionárske platiť nemusíš, ak má dieťa trvalý pobyt čo iste má tam kde ty. Ale treba poslať žiadosť o oslobodenie od platenia koncesii .
A čo sa týka dani z nehnuteľnosti, to sa informuj na miestnom úrade. Nakoľko je to obecná daň a každá obec má nastavené iné pravidlá výberu a oslobodenia. U nás napr. musí vlastniť občano zo ZTP nehnuteľnosť aby mal menšiu daň z nehnuteľnosti.

Peggynka
04.01.14, 07:20
Dobry den,chcel by som sa spytat,ako je to pripade konces.poplatkov a dani z nehnuteľnosti ,ked ma preukaz ztp/s moje 8 rocne dieta,ale poplatky su vedene na moje meno.Dakujem.
Konc. poplatky:pošli na RTVS/úhrady doporučene žiadosť a kópiu preukazu dieťaťa a číslo zmluvy s elektrárňami so svojimi údajmi.Domácnosť je oslobodená,ak tam býva ŤZP osoba.
Daň z nehnuteľnosti:musíš sa pýtať na svojom obv. úrade (každý má iné VZN).Ja mám napr.daň za psa 2/3 (ale musí byť zaevidovaný na ŤZP osobu-nie je problém).Môžeš mať úľavu napr. na garáž atď.Je to individuálne.
Tu to je od avalik (spred roka):
napisala som im, tak som zvedava na odpoved
Dobrý deň,

pre oznámenie napr. že v domácnosti žije osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, je potrebné aby nám platiteľ úhrady zaslal list, v ktorom požiada o oslobodenie od platenia poplatku za rozhlas a televíziu. Ku žiadosti, pripojte fotokópiu ZŤP preukazu alebo fotokópiu posudku z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (s viditeľnou adresou a dátumom platnosti).
Potrebné doklady nám môžete zaslať e-mailom na adresu uhrady@rtvs.sk, faxom na číslo 02/3250 5222 alebo poštou na adresu RTVS, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava.

Anik
04.01.14, 08:31
Dobry den,chcel by som sa spytat,ako je to pripade konces.poplatkov a dani z nehnutelnosti ,ked ma preukaz ztp/s moje 8 rocne dieta,ale poplatky su vedene na moje meno.Dakujem.
dievčatá Ti napísali a ja len doplním v marci min. roku 2013 som zaslala všetky podklady na oslobodenie, teraz v decembri som zistila, že sestra platí ďalej koncesionárske poplatky a že žiadna odpoveď neprišla. Hľadala som okolo toho a zistila som

Prečo nie som odhlásený z evidencie platiteľov, keď som poštou poslal už trikrát preukaz ŤZP?

7.Odhlásenie z evidencie platiteľov treba zrealizovať prostredníctvom tlačiva „Evidencia platiteľov úhrady" ku ktorému platiteľ priloží doklad preukazujúci nárok na odhlásenie, nakoľko tlačivá sú spracovávané naďalej v reálnom čase.

Aj prípade, že boli skutočne všetky doklady doložené správne, je možné, že doklady, vzhľadom na veľký príjem pošty, neboli ešte spracované. RTVS žiada platiteľov, aby neposielali doklady druhý prípadne tretíkrát, pretože poslaním duplicitných dokladov spomaľujú spracovanie už doručených dokladov.

http://www.omediach.com/tv/item/1806-poplatky

misoft
04.01.14, 08:47
Poznámka na okraj: mimotemy RTVS vyhovuje tento stav.

Dôvod? I keď je im doručená žiadosť o zľavu, jej vybavenie trvá (vraj z objektívnych príčin) často neúmerne dlho (rádovo v mesiacoch) a za tú dobu je koncesionár POVINNÝ platiť plnú sadzbu konc. poplatku (i keď podľa zákona má nárok na zľavu). RTVS však "preplatok" už NIKDY nevráti späť - výsledok = vyššie príjmy...... a neoprávnene (porušujú vedome zákon a to s povolením samotných zákonodarcov....)

Peggynka
04.01.14, 09:38
Poznámka na okraj: mimotemy RTVS vyhovuje tento stav.

Dôvod? I keď je im doručená žiadosť o zľavu, jej vybavenie trvá (vraj z objektívnych príčin) často neúmerne dlho (rádovo v mesiacoch) a za tú dobu je koncesionár POVINNÝ platiť plnú sadzbu konc. poplatku (i keď podľa zákona má nárok na zľavu). RTVS však "preplatok" už NIKDY nevráti späť - výsledok = vyššie príjmy...... a neoprávnene (porušujú vedome zákon a to s povolením samotných zákonodarcov....)

Nie je to pravda;už som to tu písala,posielala som mamine doklady vo februári a v decembri jej už na SIPO nestiahli za konc. poplatky a zároveň jej vrátili peniaze.Takže len trpezlivosť!

misoft
04.01.14, 09:48
Takže vrátili - aspoň to. Ale s tými mesiacmi som asi pravdu mal.....

Peggynka
04.01.14, 10:05
Takže vrátili - aspoň to. Ale s tými mesiacmi som asi pravdu mal.....
No,len či sa toho poniektorí aj dožijú...

Luboso
04.01.14, 15:10
Jedna znama mi hovorila,ze sa to da aj na poste.Platim to poukazkou SIPO.Na poste si treba vypytat tlacivo,vypisat a s fotokopiou preukazu to tam potom odovzdat a to by malo byt vsetko.Aspon pred par rokmi to tak spravila,pojdem sa tam v utorok spytat.

Xanti
04.01.14, 15:13
Jedna znama mi hovorila,ze sa to da aj na poste.Platim to poukazkou SIPO.Na poste si treba vypytat tlacivo,vypisat a s fotokopiou preukazu to tam potom odovzdat a to by malo byt vsetko.Aspon pred par rokmi to tak spravila,pojdem sa tam v utorok spytat.
Toto fungovalo pred pár rokmi, akurát to min. rok v 2013 roku menili. Takže na pošte zrejme už nevybavíš nič, len priamo v rtvs

avalik
04.01.14, 15:25
Jedna znama mi hovorila,ze sa to da aj na poste.Platim to poukazkou SIPO.Na poste si treba vypytat tlacivo,vypisat a s fotokopiou preukazu to tam potom odovzdat a to by malo byt vsetko.Aspon pred par rokmi to tak spravila,pojdem sa tam v utorok spytat.

Vybavíš aj na pošte, ale počítaj s tým, že nárok na oslobodenie od poplatku ti vznikne až od 1. nasledujúceho mesiaca po oznámení a preukázaní nároku.

Luboso
04.01.14, 15:49
Tak skusim najprv na poste,ak tam nevybavim, tak potom priamo v rtvs.

Peggynka
04.01.14, 17:35
Tu majú tlačivo,dole píšu,že ho môžeš zaslať aj do RTVS,ale nie som si istá,či ti vrátia peniaze ak napr. dieťa má rozhodnutie už skôr vydané:
http://www.posta.sk/subory/822/formular-koncesionarske-poplatky.pdf
Pošta už túto agendu nemala,no zdá sa,že RTVS to prerástlo cez hlavu,tak im to vrátili.Mimochodom,pred pár dňami mi chlapi,ktorí zastavili pred mojim domom s autom SPP, povedali a teraz sa podržte,že poštárky budú odčítavať plynomery (!!!)

Luboso
04.01.14, 18:11
Tu majú tlačivo,dole píšu,že ho môžeš zaslať aj do RTVS,ale nie som si istá,či ti vrátia peniaze ak napr. dieťa má rozhodnutie už skôr vydané:
http://www.posta.sk/subory/822/formular-koncesionarske-poplatky.pdf
Pošta už túto agendu nemala,no zdá sa,že RTVS to prerástlo cez hlavu,tak im to vrátili.Mimochodom,pred pár dňami mi chlapi,ktorí zastavili pred mojim domom s autom SPP, povedali a teraz sa podržte,že poštárky budú odčítavať plynomery (!!!)
Mohol by som s vyplnenym tlacivom ist aj na inu postu ako v mieste mojho bydliska?

avalik
04.01.14, 18:17
Tu majú tlačivo,dole píšu,že ho môžeš zaslať aj do RTVS,ale nie som si istá,či ti vrátia peniaze ak napr. dieťa má rozhodnutie už skôr vydané:
http://www.posta.sk/subory/822/formular-koncesionarske-poplatky.pdf
Pošta už túto agendu nemala,no zdá sa,že RTVS to prerástlo cez hlavu,tak im to vrátili.Mimochodom,pred pár dňami mi chlapi,ktorí zastavili pred mojim domom s autom SPP, povedali a teraz sa podržte,že poštárky budú odčítavať plynomery (!!!)
Mohol by som s vyplnenym tlacivom ist aj na inu postu ako v mieste mojho bydliska?

dole na tlačive je uvedené

"Vyplnené tlačivo doručte na ktorúkoľvek pobočku Slovenskej pošty, alebo zašlite na adresu: RTVS, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava"

;)

Luboso
04.01.14, 18:33
Vdaka ,za cenne rady,v utorok sa do toho pustim.:)

marjankaj
04.01.14, 19:04
Tu majú tlačivo,dole píšu,že ho môžeš zaslať aj do RTVS,ale nie som si istá,či ti vrátia peniaze ak napr. dieťa má rozhodnutie už skôr vydané:
http://www.posta.sk/subory/822/formular-koncesionarske-poplatky.pdf
Pošta už túto agendu nemala,no zdá sa,že RTVS to prerástlo cez hlavu,tak im to vrátili.Mimochodom,pred pár dňami mi chlapi,ktorí zastavili pred mojim domom s autom SPP, povedali a teraz sa podržte,že poštárky budú odčítavať plynomery (!!!)
Mohol by som s vyplnenym tlacivom ist aj na inu postu ako v mieste mojho bydliska?
Jasné, že môžeš. Vyplnené tlačivo vlož do obálky a pošli na adresu RTVS.

Beny2
05.03.14, 16:02
Cau zaujimalo by ma naco ma narok sluchovo postihnuty clovek co pocuje na 74% obe ucha.Okrem cestovania. Prosim poradi mi niekto? Hladal som toho dost

Katy a R
05.03.14, 16:47
Cau zaujimalo by ma naco ma narok sluchovo postihnuty clovek co pocuje na 74% obe ucha.Okrem cestovania. Prosim poradi mi niekto? Hladal som toho dost
ak myslíš na kompenzácie - rieši sa to na UPSVaR - podľa posudku - zák 447/208
ak ID - rieši SP - posudok - zák 461/2003
táto téma je o zľavách pre držiteľov preukazu ŤZP (myslím, že všetko tu je o tom)

Olinka.p
25.06.16, 18:10
Prosím vás poraďte mi, dcérka je držiteľka preukazu ZŤP a je majiteľkou motorového vozidla......chcem opýtať ako si moze uplatniť nárok na bezplatnú diaľničnú známku.....dakujem

misoft
25.06.16, 18:36
https://eznamka.sk/selfcare/home/#text-BasicInfo5
https://eznamka.sk/selfcare/home/#text-Vehicles1
"Vozidlá oslobodené od úhrady diaľničnej známky


Vozidlá oslobodené od úhrady diaľničnej známky sú vozidlá, ktoré nemajú povinnosť zaplatiť/uhradiť diaľničnú známku za užívanie vymedzených úsekov ciest. V zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v platnom znení od úhrady diaľničnej známky sú oslobodené vozidlá a jazdné súpravy:

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vrátane Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky určených rozpočtových organizácií a Policajného zboru,
Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej aj „ministerstvo obrany“) vrátane rozpočtových organizácií v jeho pôsobnosti určených ministerstvom,
ozbrojených síl Slovenskej republiky a Organizácie severoatlantickej zmluvy,
ozbrojených síl alebo civilných zložiek vysielajúceho štátu na účel plnenia služobných povinností podľa osobitného predpisu,
základných záchranných zložiek integrovaného záchranného systému, obecných alebo mestských hasičských zborov, obecnej polície a Slovenského červeného kríža,
správcov diaľnic a ciest vo vlastníctve štátu okrem koncesionára,
Zboru väzenskej a justičnej stráže,
ktoré sú zaregistrované osobou, ktorá je držiteľom parkovacieho preukazu zdravotne ťažko postihnutého (ZŤP) v súlade s § 17 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
ktorých prevádzkovateľom je osoba, ktorá používa vozidlo na poskytovanie sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 50/2012 Z. z. v platnom znení a neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk a o tomto vozidle účtuje podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v platnom znení,
ktorých prevádzkovateľom je zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v platnom znení,
cudzích štátnych príslušníkov oslobodených podľa medzištátnej dohody za podmienky vzájomnosti,
historické podľa osobitného predpisu,
finančnej správy podľa osobitného predpisu,
Národného bezpečnostného úradu,
Slovenskej informačnej služby."

buchač
25.06.16, 18:37
Prosím vás poraďte mi, dcérka je držiteľka preukazu ZŤP a je majiteľkou motorového vozidla......chcem opýtať ako si moze uplatniť nárok na bezplatnú diaľničnú známku.....dakujem

Vozidlá oslobodené od úhrady diaľničnej známky
https://www.eznamka.sk/selfcare/home/#text-Vehicles1

http://www.ndsas.sk/aktuality-dolezite-pre-ztp---co-sa-meni-s-prichodom-novej-elektronickej-dialnicnej-znamky/44372s49137c

Stefan2005
17.07.16, 17:50
Prosím vás poraďte mi, dcérka je držiteľka preukazu ZŤP a je majiteľkou motorového vozidla......chcem opýtať ako si moze uplatniť nárok na bezplatnú diaľničnú známku.....dakujem

pozri tu:
https://www.eznamka.sk/selfcare/home/#text-Services4
časť Registrácia vozidiel oslobodených od úhrady diaľničnej známky.

a v tejto časti si môžeš stiahnuť materiály - žiadosť,...
https://www.eznamka.sk/selfcare/home/#text-Services6