PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : zdravotná poisťovňa!!ajula1
04.04.05, 09:13
chcem sa spýtať takú vec:
v zdravotnej poisťovni som zistila že k výpisu z DP trepa vypísať výkaz preddavkov na daň. Mosc sa v týchto veciach nevyznám tak sa pýtam :
Obdobie tam vypisujem od 1.7.2005?
Ked mám základ dane 107 000, to tam vypíšem a ten vymeriavací základ sa tam delí na upravený a neupravený? čo tam? je to pre mňa suma 6500, ?
a tá výška preddavku je 910, ?

Adula
04.04.05, 09:27
Tiež som to vypisovala, najskôr som sa pýtala na zdravotnej poisťovni: základ dane-107000,-, neupravený je 1/2 z 107000 a upravený je 78000/je to vlastne najmenší základ za rok, z ktorého sa preddavok platí 14% z 78000 je 10920,- Sk/12mesiacov je 910,-. Pa . Adula

Jano1961
04.04.05, 09:31
Neviem čo treba vypisovať,ale podľa mňa ak je základ 107 000.-Sk delí sa to
dvoma to jest 53500.-Sk. Budeš odvádzať ZP 910.-Sk.

ajula1
04.04.05, 09:36
toto všetko viem ide mi o vypísanie tlačiva neviem či to mám dobre? že kde čo napísať?

ajula1
04.04.05, 09:38
a to obdobie sa tam píše teda od 1.7.2005?

Adula
04.04.05, 09:39
Jasne, že budeš odvádzať 910 sk, ale má sa to tak vypísať riadok 9 - 14%, riadok 10 107000, riadok 11 - 533500, riadok 12, 78000, riadok 13 - 910, a od 01.07.2005.Pa. Adula

ajula1
04.04.05, 09:42
dík adula tak to mám správne chcela som sa uistiť či to chápem správne...
dík moc si zlatá...

accad
04.04.05, 16:45
Výkaz preddavkov na poistné na verejné ZP som našla iba na internetovej stránke VšZP, potrebovala by som ešte takýto výkaz do APOLLA, neviem to na ich stránke nájsť. Nevie niekto pridať na PORADu takéto výkazy do všetkých ZP?Určite by to pomohlo mnohým, nakoľko do 8.4. treba odoslať Výpis z Daň.priznania ako súčasť Výkazu preddavkov...

lenkak
04.04.05, 16:54
Zatiaľ takéto tlačivo má Všeobecná ZP, Sidéria - Istota, Spoločná ZP.

EFA
04.04.05, 18:14
Výkaz stačí poslať do 30.6.2005.

Zuzka
04.04.05, 18:19
Do zdrav. poisťovní do 8. 4. iba do SP do 30.6.

misa2
04.04.05, 18:52
ja by som sa rada opytala, ze v pripade, ked som bola SZCO v roku 2004 iba 5 mesiacov (dovtedy nezamestnana), tak ze ci sa vymeriavaci zaklad bude delit len tymi 5 mesiacmi, alebo 12 ? :confused: vopred vdaka.

anka
05.04.05, 05:05
Na stranke VSZP som nasla, že ten výkaz preddavkov staci poslat do 30.6.2005.

Origos
05.04.05, 05:42
Ahojte!!

Ja teraz nechcem odpovedať, ale chcel by som využiť situáciu a opýtať sa: Toto všetko sa vzťahuje aj na mňa?? Živnosť mám od 1.1.2005, alebo až po 1. roku(tzn. od r.2006) mám na mysli ten výpočet.

Velettka
05.04.05, 05:44
Je aj na apolle, pojdes na zamestnavatela, tlaciva a uplne na spodku strany si musis zadat pobocku a HLADAJ, tam to najdes :o)

Velettka
05.04.05, 05:46
a Zuzka má pravdu, zdravotná do 8.4 a sociálna do 30.6

EFA
05.04.05, 06:25
Výpis z DPFO do 8.4.2005, výkaz do 30.6.2005. Vo výkaze sa označí, či výpis je alebo nie je súčasťou výkazu.

vladan
05.04.05, 08:06
Zatiaľ takéto tlačivo má Všeobecná ZP, Sidéria - Istota, Spoločná ZP.
a náhodou poučenie k vyplneniu neexistuje? ... bo šalená som z toho hlásenia :eek:

Velettka
05.04.05, 08:09
Termín predkladania (§ 23 ods. 3 a usmernenie Úradu):
– Tlačivo Výpis z daňového priznania predkladá do 8. apríla kalendárneho roka (lehota na podanie DP daňovému úradu je 31. 3., čiže do 8 dní musí podať pobočke Výpis z DP). SZČO, ktorej je predĺžená lehota na podanie daňového priznania, je povinná predložiť výpis z daňového priznania do 8. júla kalendárneho roka (lehota sa predlžuje daňovým úradom o ďalšie tri mesiace). V tomto prípade je nevyhnutné, aby platiteľ priložil aj doklad o predĺžení tejto lehoty.

– Tlačivo Výkaz preddavkov na poistné na zdravotné poistenie predkladá do 30. júna.

mada
05.04.05, 15:37
http://www.porada.sk/images/icons/icon15.gifProsím, neviete mi poradiť, či musím ísť podať do zdravotnej poisťovne výpis z daňového priznania, keď som zatiaľ v daňovej strate? Prevádzku som otvorila koncom roka 2004. Pokiaľ musím / myslím, že áno /, kto s takýmto prípadom má skúsenosti, napíšte mi o všetkom, čo sa tohto týka - ďakujem

lenkak
05.04.05, 15:49
Pre SZČO sa na vykazovanie preddavkov poistného používa tlačivo Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, ako aj "Výpis z daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov“ (ďalej len Výpis z DP).

V prípade, že si SZČO určuje výšku preddavku sám ( v zmysle § 16 ods. 4), Výpis z DP nepredkladá.
Výkaz preddavkov na poistné na zdravotné poistenie
V rámci Výkazu časť:
preddavky určené poistencom vypĺňajú SZČO, ktoré nevykonávali samostatnú zárobkovú činnosť v období podľa §16 ods. 2 písm. b zákona, začínajú s činnosťou v priebehu roka, alebo nie je známy ich základ dane z príjmov fyzických osôb.
b)preddavky vypočítané z Výpisu z DP za rok....
Ak sa preddavok vypočítava zo základu dane z príjmov podľa § 16 ods. 2 písm. b, platiteľ vyznačí, aj skutočnosť, či Výpis z DP za príslušný rok prikladá.
Tlačivo je k dispozícii na pobočkách a expozitúrach Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Tlačivo sa nachádza aj na internetovej stránke.

Výpis z daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
V prípade, že platiteľ podal daňové priznanie, musí pobočke VšZP odovzdať aj Výpis z DP. Z daňového priznania za rok 2004 sa budú preddavky platiť za obdobie júl- december 2005 a január – jún 2006. Na výpočet preddavkov na poistné za obdobie január – jún 2005 sa používa Výpis z daňového priznania za rok 2003.

Tlačivo sa nachádza na daňových úradoch, v predajniach Ševt a na internetovej stránke VšZP.


Termín predkladania (§ 23 ods. 3 a usmernenie Úradu):
–Tlačivo Výpis z daňového priznania predkladá do 8. apríla kalendárneho roka (lehota na podanie DP daňovému úradu je 31. 3., čiže do 8 dní musí podať pobočke Výpis z DP). SZČO, ktorej je predĺžená lehota na podanie daňového priznania, je povinná predložiť výpis z daňového priznania do 8. júla kalendárneho roka (lehota sa predlžuje daňovým úradom o ďalšie tri mesiace). V tomto prípade je nevyhnutné, aby platiteľ priložil aj doklad o predĺžení tejto lehoty.

–Tlačivo Výkaz preddavkov na poistné na zdravotné poistenie predkladá do 30. júna.

Spôsob vykazovania
Tlačivá sa predkladajú príslušnej pobočke VšZP v papierovej forme.


SPZP:
P O U ČE N I E

Riadok výkazu Text stĺpcov Vysvetlivky
Za obdobie Vyplňte obdobie, za ktoré preddavky vykazujete. Napr. od 01. 01. 2005 do 30. 06. 2005, alebo od 01. 07. 2005 do 30. 06. 2006
prvotný|opravný|rozdielový Vyplňte krížikom v príslušnom štvorčeku
prvotný (nový) – je výkaz, ktorý podáva platiteľ poistného v riadnom vykazovacom termíne
opravný – je výkazy, ktorým sa opravuje (stornuje) celý riadny výkaz
rozdielový (aditívny) – je výkaz, ktorým sa dopĺňa riadny výkaz
1 Meno Uveďte meno
Priezvisko Uveďte priezvisko
2 Dátum narodenia Uveďte dátum narodenia
Číslo povolenia na pobyt Uveďte číslo povolenia na prechodný pobyt cudzincov (len cudzí štátny príslušníci).
DIČ Uveďte daňové identifikačné číslo
Rodné číslo Uveďte rodné číslo
IČO , ČPP(Číslo platiteľa poistného) = VS Uveďte identifikačné číslo pridelené Štatistickým úradom, číslo platiteľa poistného - variabilný symbol pridelený SZP
3 Miesto trvalého pobytu Vyplňte obec, poštové smerovacie číslo, štát, ulicu a číslo domu trvalého bydliska
4 Miesto prechodného pobytu Vyplňte obec, poštové smerovacie číslo, štát, ulicu a číslo domu prechodného bydliska, ak existuje
5 E-mail Uveďte elektronickú adresu
Telefón Uveďte kontaktné telefónne číslo aj s predčíslím
Fax Uveďte kontaktné číslo faxu aj s predčíslím
6 Názov banky, prípadne pobočky zahranič. banky
Uveďte názov bankovej inštitúcie, ktorá vedie váš bankový účet
Predčíslie účtu Uveďte predčíslie bankového účtu
Číslo účtu Uveďte číslo bankového účtu
Kód banky Uveďte kód bankovej inštitúcie, ktorá vedie váš účet
Preddavky určené poistencom Vyplňujú samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré si určujú preddavok sami (§ 16 ods. 4), začínajú s činnosťou v priebehu roka a osoby uvedené v § 11 ods. 2, ktoré platia preddavky podľa § 24
7 Výška preddavku na poistné Uveďte sumu preddavku určenú platiteľom poistného v zmysle §11 ods.2 a §16 ods.4.
Preddavky určené z Výpisu z daňového priznania za rok Uveďte rok, za ktorý bolo Daňové priznanie fyzických osôb k dani z príjmov podávané.
8 Preddavok na poistné v % Uveďte sadzbu podľa § 12 (SZČO bez zdravotného postihnutia 14 %, so zdravotným postihnutím 7 %, poistenci podľa § 11 ods. 2 - 14 %, ak ide o osobu so zdrav. postihnutím 7 %)
9. Základ dane z príjmov fyz. osôb Uveďte základ dane z príjmov podľa zák. č. 595/2003 Z. z.
10 Vymeriavací základ
(neupravený) Uveďte vymeriavací základ - § 13 ods. 5
11 Vymeriavací základ
(upravený) Uveďte upravený vymeriavací základ podľa § 13 ods. 7.
12 Výška preddavku na poistné Uveďte vypočítanú výšku preddavku podľa § 16 ods. 2 a 7.
Podpis a pečiatka platiteľa poistného pečiatka nie je podmienkou, ak platiteľ nemá vyhotovenú pečiatku.

POZNÁMKA:
Všetky paragrafy sú uvádzané v zmysle zák. č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 718/2004 Z.z. Doporučuje sa sledovať novely tohto zákona, ktoré môžu spôsobiť ich prečíslovanie, vtedy bude potrebné výpočet prispôsobiť zmenám

VLADAN: ty nie si šalená, šalené sú len kravy....

lenkak
05.04.05, 16:09
7. Základ dane z príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu * v Sk
* Tento údaj sa uvedie v prípade, že samostatne zárobkovo činná osoba prevádzkuje samostatnú zárobkovú činnosť aspoň v priebehu dvoch predchádzajúcich kalendárnych rokov.
Zároveň sa k hláseniu priloží výpis z daňového priznania

Muška
05.04.05, 16:14
VšZP Levice chcela od môjho klienta, Výpis, Výkaz o preddavkoch a ešte aj Oznámenie o zmene??????? Dávate aj Oznámenie...?

lenkak
05.04.05, 16:41
Ak zmenil trvalý pobyt (ak je to klientka tak aj priezvizko) tak dokonca majú tuším osem dňovú lehotu.

Muška
05.04.05, 16:45
Lenka nič nezmenil, dokonca aj výška platby je tá istá.

lenkak
05.04.05, 16:56
Tak načo je im potom to oznámenie o zmene??? Zase chcú iba preháňať ľudí? Čo iné.

mada
05.04.05, 16:57
Nikto mi nevie poradiť, či musím podať výpis z daňového priznania do VZP, keď som zatiaľ v daňovej strate - podnikať som začala koncom roka 2004 a pred tým som bola nezamestnaná - som SZČO FO, ďakujem

lenkak
05.04.05, 17:00
Ja som asi pred dvoma rokmi napriek tomu, že firma bola v strate posielala výpis na ZP, aj SP aby vedeli že budem aj v nasledujúcom období platiť tie isté odvody ako predtým.

ondrejvla
05.04.05, 17:03
Chcem sa pochváliť! - dnes mi prišla kniha od p.Mihála! Doteraz som odmietala samu seba prinútiť sa preštudovať tento zákon dôkladne! Pozrela som si ho iba zbežne, výkazy aj prílohy vypĺňam do nových tlačív, ale nebola som schopná sa prinútiť ho študovať! A teraz vidím, že ešte budem musieť na VŠZP vypísať okrem podaného Výpisu ešte aj výkaz o preddavkoch! Ako môžem niečo vykázať, keď sa platobný rok pre ZP začína až od 1.7.2005?! Ja viem, viem, zasa meditujem! Skrátka musím, že?! Aj vtedy,, keď sa mi to vôbec nechce?!
A ešte sa spýtam, skôr než začnem študovať knihu p. Mihála a aj celý zákon dôkladne, lebo čas už horí - to musím vypísať takýto, resp.podobný výkaz vopred aj za zamestnacov, alebo tým stačí len v prílohe v mesačných výkazov a na konci roku zúčtovanie?!

ondrejvla
05.04.05, 18:15
To ma nikto nevidí, ako tu blikám?!!!

Muška
05.04.05, 18:20
To ma nikto nevidí, ako tu blikám?!!!Vlastička, nedovolila by som si Ťa nevšimnúť. :) Ale ja si myslím, že keď posielam mesačné prílohy k výkazu, tak to snáď stačí, o vyúčtovanie za zamestnancov sa budem starať až v novom roku. Ale nepísala som Ti, lebo celkom neviem či mám pravdu:rolleyes:

ondrejvla
05.04.05, 18:22
Vlastička, nedovolila by som si Ťa nevšimnúť. :) Ale ja si myslím, že keď posielam mesačné prílohy k výkazu, tak to snáď stačí, o vyúčtovanie za zamestnancov sa budem starať až v novom roku. Ale nepísala som Ti, lebo celkom neviem či mám pravdu:rolleyes:
Takže už asi musím vydržať, kým nepreštudujem celý zákon! Ale si zlatá, že si si všimla, ako tu prosíkam! Vďaka Muška!

rene
05.04.05, 18:26
Ja som toho názoru, že Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie musí vyplniť a spolu s Výpisom odovzdať do 08.04.2005 len SZČO alebo osoba uvedená v paragrafe 11 ods.2.
Určite nie zamestnanci.

ondrejvla
05.04.05, 18:33
Ja som toho názoru, že Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie musí vyplniť a spolu s Výpisom odovzdať do 08.04.2005 len SZČO alebo osoba uvedená v paragrafe 11 ods.2.
Určite nie zamestnanci.
Zlatá! Takže mám pravdu, vypíšem si len moje, a poďme sa postaviť do zástupu na ZP! A čo by sa stalo, keby som im to zaslala e-mailom?! Nechce sa mi tam stáť v šóre!

rene
05.04.05, 18:37
Zlatá! Takže mám pravdu, vypíšem si len moje, a poďme sa postaviť do zástupu na ZP! A čo by sa stalo, keby som im to zaslala e-mailom?! Nechce sa mi tam stáť v šóre! No neviem, je tam kolonka odtlačok pečiatky a podpis..
Keď poslať, tak asi radšej poštou.

ALDA
05.04.05, 18:45
Kočky mňa kniha p. Mihála straší na stole už dva týždne, ale tiež som sa k nej
do hĺbky nedostala. S tým výkazom ste na dobehli. Nestačím sa diviť aké ste šikovné. Fakt som asi prispatá. Musím už so sebou niečo robiť, aby som vás
aspom trošku dobehla.Možno pritom aj schudnem aj bez zdravej výživy.
Ďakujem.!!!!
Výkaz je aj s poučením.

hanulla
05.04.05, 19:15
Kočky, mne dnes v Nitre vo všeobecnej nechceli vypis bez výkazu zobrat, dokonca si to napísali aj na dvere - takže hura len do 8.4.

accad
05.04.05, 19:17
Je aj na apolle, pojdes na zamestnavatela, tlaciva a uplne na spodku strany si musis zadat pobocku a HLADAJ, tam to najdes :o)Výkaz pre SZČO tam nie je alebo ja to tam neviem nájsť.

point
05.04.05, 19:32
dnes som bol v pobočke apolla v PN a tam mi povedal ich pracovmik ze do apolla staci vypis z Dp za r.2004

ondrejvla
05.04.05, 19:42
Výkaz pre SZČO tam nie je alebo ja to tam neviem nájsť.
Je v tejto téme, priložila ho Lenka. Alebo ak máš Formik, tam máš všetky výkazy.
Vlasta

Muška
05.04.05, 20:34
Ahojte!!

Ja teraz nechcem odpovedať, ale chcel by som využiť situáciu a opýtať sa: Toto všetko sa vzťahuje aj na mňa?? Živnosť mám od 1.1.2005, alebo až po 1. roku(tzn. od r.2006) mám na mysli ten výpočet.Časť áno. Musíš sa na ZP prihlásiť, priniesť kópiu živnost. oprávnenia a vypísať výkaz o predavkoch, kde si určíš sám platbu, keď iba podnikáš, tak minimálnu, t.j. 910,- Sk.

olgapok
06.04.05, 05:12
dobrý deň, vážení účastníci debaty o výkazoch ZP! Ako čerstvá, ešte teplá členka "porady" žasnem nad nápadom zriaďovateľa tejto stránky a nechápem ako som mohla dodnes bez nej fungovať. Od včera v nej listujem a až teraz zisťujem, čo všetko neviem. Konkrétne k výkazom ZP, čo je pre mňa absolútna novinka.Myslíte, že ak o.i. robím mzdy pre 2 ľudí v pracovnom pomere, vzťahuje sa na mňa povinnosť podať výkaz preddavkov....? Z debaty na stránke mi to vychádza tak, že ide len o SZČO, resp. poistencov podľa § 11, ods. 2. Mohol by mi prosím niekto vniesť trochu svetla do tej tmy?

MIRKA
06.04.05, 06:21
dobrý deň, vážení účastníci debaty o výkazoch ZP! Ako čerstvá, ešte teplá členka "porady" žasnem nad nápadom zriaďovateľa tejto stránky a nechápem ako som mohla dodnes bez nej fungovať. Od včera v nej listujem a až teraz zisťujem, čo všetko neviem. Konkrétne k výkazom ZP, čo je pre mňa absolútna novinka.Myslíte, že ak o.i. robím mzdy pre 2 ľudí v pracovnom pomere, vzťahuje sa na mňa povinnosť podať výkaz preddavkov....? Z debaty na stránke mi to vychádza tak, že ide len o SZČO, resp. poistencov podľa § 11, ods. 2. Mohol by mi prosím niekto vniesť trochu svetla do tej tmy?
áno, nakoľko za týchto zamestnancov platíš preddavky na ZP mesačne vypočítané zo mzdy, tak každý mesiac musíš tento "Výkaz preddavkov..." aj poslať. Na konci roka urobíš zúčtovanie preddavkov.

EFA
06.04.05, 06:26
Podľa mňa výpis sa posiela tak ako doteraz (týka sa SZČO).
Výkaz pre SZČO je nová vec. Posiela sa 1x do roka. Termín je do 60.6. po podaní DPFO. Slúži na výpočet preddavku SZČO na nasledujúce obdobie (od 1.7. do 30.6. nasledujúceho roka).
Výkaz za zamestnanca podáva zamestnávateľ každý mesiac. Bolo to tak aj doteraz, len výkaz má od 1.1.2005 inú formu.
K tomuto pribudne ešte ročné zúčtovanie preddavkov, ale prvý krát až po skončení roku 2005.

MIRKA
06.04.05, 06:32
mám aj ja otázku k výkazu... pre SZČO. doteraz som si totiž myslela, neviem prečo, že sa výkaz odovzdá až po skončení roka.
takže je to takto: do 30.6.2005 sa odovzdá spolu s Výpisom z DP do ZP aj Výkaz preddavkov... s údajmi z DP z roku 2004 a po podaní DP za rok 2005 v roku 2006 sa urobí ročné zúčtovanie preddavkov. OK??? Je na Ročné zúčtovanie už aj nejaké tlačivo???

MIRKA
06.04.05, 06:37
EFA, takže si mi vlastne odpovedala...

a ešte mám otázku:
ak má SZČO z podnikania stratu, ale mala ešte príjem z prenájmu a následne vyšiel kladný základ dane, tak čo vlastne uvádzam v riadku 10??? stratu alebo zisk? nakoľko ste tu už písali, že prenájom nevstupuje do vymeriavacieho základu pre odvod poistného...

ivetas
06.04.05, 06:43
Aj ja mam otazocku, dohodari ak maju viac ako min. mzda tak platia 14% odvody. Je zamestnavatel povinny ich uhradit za nich a nahlasit ako zamestnanca, alebo si ich maju uhradit dohodari??? A tiez tych 14% si dohodar plati sam, alebo je to ako pri zamestnancovi 4% a 10%????

EFA
06.04.05, 06:44
Výpis do 8.4.2005. Výkaz do 30.6.2005. Kombinácií môže byť viac: poslať každé zvlášť alebo spolu do 8.4.2005. Ja som v minulých rokoch posielala výpis až 30.6. (spolu s výpisom do Soc. poisť.) a nič mimoriadne sa nedialo. O ročné zúčtavanie som sa ešte veľmi nezaujímala. Na to je času dosť.

EFA
06.04.05, 07:42
Pre Mirku:
Lenkak v príspevku 21 uviedla poučenie k výkazu zo SPZP, ale priznám sa, neviem ti z toho poradiť. Ja mám z podnikania stratu, čiastk. základ dane je 0 (riadok 60 DPFO). Do výkazu r. 10 dám 0. Ale ty máš v r. 60 zahrnutý aj nájom. Asi to bude chcieť ešte ďalšie poučenie alebo priamo konzultáciu v ZP alebo s p. Mihálom.

EFA
06.04.05, 08:07
Opravujem svoj príspevok č.49.
Do r. 10 výkazu nie "čiast. zákl. dane" ale "základ dane" z riadku 69 DPFO. Až v riadku 11 sa uvedie vymeriavací základ vypočítaný len zo SZČ bez prenájmu. Otázkou je už len to, či sa uvedie presne matematicky so znamienkom - strata, alebo 0 (ak je aj zamestnancom) alebo min. vymeriavací základ.

rage1
06.04.05, 08:59
ja mam tiez otazocku. v roku 2004 sme mali stratu, cize zaklad dane je 0, ako mam teda vypisat vykaz preddavkov na poistne - Spolocna zdr. poistovna. ci je to vlastne tak, ze vypocitam preddavok z minimalnej mzdy - t.j. 6500 Sk, cize 14% - 910 SK a to budem odvadzat od 1.7.2005?Lebo to mi vyplyva z danoveho priznania za rok 2004
A od 1.1 2005 do 30.6.2005 som mala platit ake preddavky, to sa z coho pocita?A mala som aj cosi podat?

rage1
06.04.05, 09:05
a este by som sa spytala jednu vec. zamestnavame 7 zamestnancov, z coho 3 su poisteni v Spol. zdr. poistovni, 2 vo vseob. poistovni a 2 v chemickej Apollo poistovni. To musim do kazdej poistovne odovzdat tieto vykazy a vsade aj platit?alebo ako to vlastne je?

EFA
06.04.05, 09:42
pre rage:
Za zamestnancov je to ako doteraz. Zamestnávateľ posiela do tej ZP každý mesiac výkaz, v ktorej má zamestnanca. Ak ich má v rôznych ZP, tak do každej len za tých, ktorí tam patria.

EFA
06.04.05, 10:35
pre rage1:
K tej strate z roku 2004 - Ak je len SZČO, tak min. odvod od 1.7.2005 až do 30.6.2006. V ročnom zúčtovaní sa potom spočíta presne to, čo sa odviedlo od januára 2005 do decembra 2005 a porovná s tým, čo sa vypočíta po podaní daňového priznania za príslušný rok 2005. Ročné zúčtovanie sa podáva až do 30.06. po podaní DPFO.

blcha
06.04.05, 11:34
Práve som sa troch hodinách vrátila zo VšZP, aj vďaka porade som mala takmer všetko OK, ibaže výkaz preddavkov treba odovzdávať DVOJMO!!! Našťastie bola ochotná mi to okopírovať, ináč by som to už po toľkom čakaní vzdala. Formuláre v poisťovni sú s prepisom, ale ak si chcete necheť jednu verziu pre seba, treba si to ofotiť. Zvlášť platí pre tlačivo z internetu!!

gita
06.04.05, 11:41
Efa, naozaj základ dane bez prenájmu? Ak mám stratu z podnikania , ale s prenájmom som v pluse, tak dám O? A vo výpise na r. 10 čo dám- s prenájmom alebo bez?

EFA
06.04.05, 12:02
Pre Gitu:
Pri výkaze treba presne rozlišovať "základ dane" podľa zákona o dani z príjmu a "vymeriavací základ" podľa zákona o zdravot. poistení.

Práve som našla jeden príspevok od p. Mihála č. 810:
Re: Nový zákon o zdravotnom poistení
Ak ide o príjem za prenájom dosahovaný ako "občan" podľa § 6 ods.3 zákona o dani z príjmov, teda mimo živnosti, z tohto príjmu sa neplatí poistné na zdravotné poistenie.

Ak je príjem za prenájom dosahovaný v rámci živnosti - v rámci príjmov podľa § 6 ods.1 písm.b), tak z neho živnostník bude platiť zdravotné poistenie.

Zita5
06.04.05, 12:06
Pre Gitu:
Pri výkaze treba presne rozlišovať "základ dane" podľa zákona o dani z príjmu a "vymeriavací základ" podľa zákona o zdravot. poistení.

Práve som našla jeden príspevok od p. Mihála č. 810:
Re: Nový zákon o zdravotnom poistení
Ak ide o príjem za prenájom dosahovaný ako "občan" podľa § 6 ods.3 zákona o dani z príjmov, teda mimo živnosti, z tohto príjmu sa neplatí poistné na zdravotné poistenie.

Ak je príjem za prenájom dosahovaný v rámci živnosti - v rámci príjmov podľa § 6 ods.1 písm.b), tak z neho živnostník bude platiť zdravotné poistenie.

Vlastná skúsenosť z Ružomberka pri odovzdaný Výpisu ..... :

Neuznali nám VZ upravený - prenájom z bytu v OV , odvody vymerali aj z tohto príjmu . Napísali sme odvolanie , čakáme na odpoveď.

Chcela som tým povedať , že pri takomto výpise so treba dávať veľký pozor , pretože všetci pracovníci VšzP nepoznajú dobre zákon .

EFA
06.04.05, 12:13
Pre Zitu5:
Ako to, že už vieš, že ti to neuznali? To priamo pri odovzdávaní výpisu a výkazu ti škrtli tvoju vypočítanú výšku preddavku?

Zita5
06.04.05, 12:20
Pre Zitu5:
Ako to, že už vieš, že ti to neuznali? To priamo pri odovzdávaní výpisu a výkazu ti škrtli tvoju vypočítanú výšku preddavku?Áno , nechceli rešpektovať VZ , ktorý som tam uviedla bez príjmov z prenájmu bytu v osobnom vlastníctve a vyrúbili to a s príjmom z prenájmu . Potom som tam telefonovala/ pretože sa to týka brata a DP + Výpis som robila já/ a dáka tetuška povedala , že z príjmu prenájmu sa ZP neplatí , aby som napísala odvolanie. Povedali to na právnom oddelení .
Ich pracovníčky , ktoré tento Výpis ... preberali o tom nemali ani šajnu !!!:confused:

Upozorňujem , že sa nejedná o prenájom na živnosť .

EFA
06.04.05, 12:25
Myslím, že bude zdraviu prospešnejšie poslať všetko poštou.

vladan
06.04.05, 12:38
ja som to pre svoje zdravie urobila už pred dvoma rokmi ... všetko poštou :D ... nebudem sa naťahovať, behať, nadávať, hrešiť, plakať :D ... ale zato píšem také siahodlhé listy, že z nich by musel pochopiť aj vietnamec :D

mada
06.04.05, 14:26
Nemám istotu, ako správne vyplniť vo výpise z daňov. priznania riadok 13 - počet mesiacov vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti v roku 2004.
Živnostenské oprávnenie mám od 1. 9. 04, ale prevádzku som otvorila 22. 11. 04, či to budú 4 mesiace, alebo koľko? Už som z toho jeleň, čím viac študujem zákon a poradu, tým viac som si neistá. Núti ma to rozoberať každý detail. Ale musím napísať, že bez porady si už svoj začínajúci podnikateľský ťažký život neviem predstaviť. Vďaka Vám a napíšte mi prosím svoj názor na ten riadok 13.

Heni
06.04.05, 19:39
Nemám istotu, ako správne vyplniť vo výpise z daňov. priznania riadok 13 - počet mesiacov vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti v roku 2004.
Živnostenské oprávnenie mám od 1. 9. 04, ale prevádzku som otvorila 22. 11. 04, či to budú 4 mesiace, alebo koľko? Už som z toho jeleň, čím viac študujem zákon a poradu, tým viac som si neistá. Núti ma to rozoberať každý detail. Ale musím napísať, že bez porady si už svoj začínajúci podnikateľský ťažký život neviem predstaviť. Vďaka Vám a napíšte mi prosím svoj názor na ten riadok 13.
podľa mňa 4 mesiace

ondrejvla
06.04.05, 19:41
Súhlasím 4 mesiace. Nezáleží odkedy si otvorila prevádzku, ale odkedy máš živn.oprávnenie.

lenkak
07.04.05, 06:42
Od kedy bol vydaný ŽL. - 4mesiace.

gita
07.04.05, 11:46
Stále neviem, čo napísať na r. 10 výpisu z DP- ČZD s prenájmom alebo bez? Keď do výkazu preddavkov dám základ dane O /strata zo živnosti/a doa výpisu na r. 10 ČZD aj s prenájmom, nebude sa to zhodovať, tak sa nad tým pozastavia, nie? alebo neniesť výpis do ZP? Pre SP čo platí?

Heni
07.04.05, 11:59
Stále neviem, čo napísať na r. 10 výpisu z DP- ČZD s prenájmom alebo bez? Keď do výkazu preddavkov dám základ dane O /strata zo živnosti/a doa výpisu na r. 10 ČZD aj s prenájmom, nebude sa to zhodovať, tak sa nad tým pozastavia, nie? alebo neniesť výpis do ZP? Pre SP čo platí?
gitka, ja by som to poriešila tak, že by som si nachystala dva výkazy - jeden bude mať v r.10 prenájom, jeden nie. a vytiahnem ten, ktorý bude podľa ich predstáv :D

Heni
07.04.05, 12:01
aha, a medzitým som našla toto:
http://www.porada.sk/showpost.php?p=66084&postcount=3
tak žeby bez prenájmu?!

gita
07.04.05, 12:12
Len kde by sme sa to dočítali, že zaujali také stanovisko?

Zita5
18.04.05, 11:06
Dostali sme odpoveď zo zdravotnej poisťovne na základe odvolania . . Pekne sa ospravedlnili a ponížili VZ o príjmy / zisk / z prenájmu bytu v osobnom vlastníctve .

Nakoniec sa stále presviedčam , že ľavá ruka nevie čo robí pravá a to v jednej inštitúcii .

MIRKA
19.04.05, 09:13
Stále neviem, čo napísať na r. 10 výpisu z DP- ČZD s prenájmom alebo bez? Keď do výkazu preddavkov dám základ dane O /strata zo živnosti/a doa výpisu na r. 10 ČZD aj s prenájmom, nebude sa to zhodovať, tak sa nad tým pozastavia, nie? alebo neniesť výpis do ZP? Pre SP čo platí?
do výpisu uvedieš ČZD s prenájmom a do výkazu (mám tiež stratu z podnikania a prenájom mimo podnikania) na riadok 10 (VŠZP) - uviesť stratu.

Prikladám vyjadrenie z poisťovne:
Na Výkaze preddavkov na poistné SZČO uvediete príjmy z podnikania za rok 2004 (riadok 60 daňového priznania B), od ktorých odpočítate príjmy z prenájmu, ak tento prenájom nie je predmetom Vášho podnikania. Ak je SZČO v strate, uvedie na výkaze preddavkov v riadku 10 sumu mínusovú. Pri vykazovaní obdobia od 01. 01. 2005 do 30. 06. 2005 nie je podmienka vykázať preddavky na poistné (len v špecifických prípadoch), prvý výkaz sa odovzdáva v termíne do 30. 06. 2005 pre obdobie od 01. 07. 2005 do 30. 06. 2006, je však vhodné riadiť sa pokynmi pobočky VšZP príslušnej Vášmu trvalému bydlisku.

Dana Alapiová, OP - VšZP

Julča
24.04.05, 18:12
Chcela by som sa ešte vrátiť k výkazu o preddavkoch.Som SZČO na r. 11 vymeriavací základ neupravený mi vyšlo 131 925Sk. Čo mám dať do r. 12, nie som si istá, či tiež 131 925? Výška preddavku na poistné mi vyšla 1540Sk mesačne je to správne?

Julča
26.04.05, 09:29
Ozaj nikto nevie, čo sa dáva na r. 12 výkazu o preddavkoch do zdrav. posťovne?

Julča
26.04.05, 09:30
Chcela by som sa ešte vrátiť k výkazu o preddavkoch.Som SZČO na r. 11 vymeriavací základ neupravený mi vyšlo 131 925Sk. Čo mám dať do r. 12, nie som si istá, či tiež 131 925? Výška preddavku na poistné mi vyšla 1540Sk mesačne je to správne?
Ozaj nikto nevie, čo by malo byť na r. 12 vo výkaze o preddavkoch do zdrav. poistovne?

evina
26.04.05, 19:39
(8) Vymeriavací základ podľa odsekov 1 až 7 je
a) najmenej úhrn minimálnych miezd za všetky kalendárne mesiace rozhodujúceho obdobia, počas ktorých mal príslušný platiteľ poistného povinnosť platiť poistné,
b) najviac úhrn trojnásobkov priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu (ďalej len "priemerná mesačná mzda"), za všetky kalendárne mesiace rozhodujúceho obdobia, počas ktorých mal príslušný platiteľ poistného povinnosť platiť poistné.

Na riadku 12 sa uvádza /predpokladám všeobecná zdravotná poisťovňa/ VZ podľa horeuvedeného paragrafu, t.j. v Tvojom prípade, keďže nebudeš platiť min. ani max. by som tam uviedla VZ 10 994, t.j. mesačný VZ a potom riadok 13 je 1 540,- SK

Julča
27.04.05, 06:21
(8) Vymeriavací základ podľa odsekov 1 až 7 je
a) najmenej úhrn minimálnych miezd za všetky kalendárne mesiace rozhodujúceho obdobia, počas ktorých mal príslušný platiteľ poistného povinnosť platiť poistné,
b) najviac úhrn trojnásobkov priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu (ďalej len "priemerná mesačná mzda"), za všetky kalendárne mesiace rozhodujúceho obdobia, počas ktorých mal príslušný platiteľ poistného povinnosť platiť poistné.

Na riadku 12 sa uvádza /predpokladám všeobecná zdravotná poisťovňa/ VZ podľa horeuvedeného paragrafu, t.j. v Tvojom prípade, keďže nebudeš platiť min. ani max. by som tam uviedla VZ 10 994, t.j. mesačný VZ a potom riadok 13 je 1 540,- SK
Evina, ďakujem.

adam
27.02.07, 22:01
Vie mi niekto napísať číslo účtu zdravotnej poisťovne Union? Budem vďačná...

KvetkaK
27.02.07, 22:39
Bankové spojenie Union zdravotná poisťovňa, a. s.
Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000 256 534/8180
konštantný symbol: 3558
špecifický symbol: v tvare: mesiacrok, napr. 0706
variabilný symbol: rodné číslo - platiteľ poistného fyzická osoba
IČO platiteľ - poistného právnická osoba


Nech sa Ti páči :)

adam
27.02.07, 23:04
Ďakujem Ti pekne!

miriza
12.07.07, 06:39
Viete mi niekto poradiť, keď sme prepustili pracovníčku, ktorá bola poistená v ZP Apollo máme sa ako firma z tejto poisťovne odhlásiť? Bola v nej prihlásená len ona.

Katka19
12.07.07, 06:44
Ak v Apolle nemáte poistených viac zamestnancov, tak sa samozrejme odhlaste ako firma ...

miriza
12.07.07, 06:47
veľmi pekne ďakujem

korduľa
10.09.07, 15:41
chcela by som sa spytat, ci ma niekto podobnu skusenost, volali mi zo VSZP koli zamestnancovi, vraj potrebuju od neho doklad, ze je uz vyradeny z evidencie uchadzacov o zamestnanie. cize vraj ma doniest nejaky doklad z uradu prace z roku 2001 . pozeral sa na mna a nechapal co od neho chcem. u nas nastupil 01,09,2007 ale predtym 5 rokov pracoval v inej firme.
bola som v tom, ze urad prace nieco take robi automaticky

Paula
10.09.07, 15:46
chcela by som sa spytat, ci ma niekto podobnu skusenost, volali mi zo VSZP koli zamestnancovi, vraj potrebuju od neho doklad, ze je uz vyradeny z evidencie uchadzacov o zamestnanie. cize vraj ma doniest nejaky doklad z uradu prace z roku 2001 . pozeral sa na mna a nechapal co od neho chcem. u nas nastupil 01,09,2007 ale predtym 5 rokov pracoval v inej firme.
bola som v tom, ze urad prace nieco take robi automaticky


Toto je výslovne záležitosť dotyčného, Ty ako zamestnávateľ si mu odovzdala odkaz zo ZP, doriešiť musí on sám. Zrejme sa nevedli zo ZP inak s ním kontaktovať, preto ich požiadavka išla cez vašu firmu. Doklad o vyradení nech si pohľadá doma (určite ho dostal).

Minna
08.09.09, 11:13
Keď som bola v zdrav.poisťovni odniesť mesačný výkaz preddavkov, tak mi bolo povedané, že im chýba jeden výkaz za október 2004. Nakoľko robím účtovníctvo veľmi krátko a v mzdách sa ešte len orientujem, prosila by som o pomoc, ako tento výkaz urobiť. Má byť vypísaný už v eurách s dnešným dátumom vyhotovenia? A tiež by som veľmi pekne prosila o pomoc pri sumách - bola v tom roku sadzba preddavku v % tiež 10 a 4% ako dnes?
Aká by mala byť suma vymeriavacieho základu, keď sa jedná len o jedného zamestnanca, a v predchádzajúcich a aj nasledujúcich mesiacoch bol mesačný preddavok spolu 28,35 eur (854 SK) , takže predpokladám, že aj v ten chýbajúci mesiac mal byť uhradený v takej sume.
Za pomoc vopred ďakujem.

Tamila
08.09.09, 11:43
Keď som bola v zdrav.poisťovni odniesť mesačný výkaz preddavkov, tak mi bolo povedané, že im chýba jeden výkaz za október 2004. Nakoľko robím účtovníctvo veľmi krátko a v mzdách sa ešte len orientujem, prosila by som o pomoc, ako tento výkaz urobiť. Má byť vypísaný už v eurách s dnešným dátumom vyhotovenia? A tiež by som veľmi pekne prosila o pomoc pri sumách - bola v tom roku sadzba preddavku v % tiež 10 a 4% ako dnes?
Aká by mala byť suma vymeriavacieho základu, keď sa jedná len o jedného zamestnanca, a v predchádzajúcich a aj nasledujúcich mesiacoch bol mesačný preddavok spolu 28,35 eur (854 SK) , takže predpokladám, že aj v ten chýbajúci mesiac mal byť uhradený v takej sume.
Za pomoc vopred ďakujem.
V roku 2004 boli odvody tiež 10 a 4 %. Výkaz by som vypísala v korunách, nakoľko v tom období sa podával v korunách. Celkový odvod 854 Sk mi vychádza v VZ 6100 Sk (10% 610,- + 4 % 244,-). Ale problém vidím v tom, že sa jedná o mesiac október 2004, nakoľko minimálna mzda bola od 10/2003 do 09/2004 vo výške 6080,- Sk (toto by vychádzalo k odvodom 854,- zo 6100), ale od 10/2004 do 09/2005 bola minimálna mzda už 6500,- Sk

Jara
08.09.09, 11:50
Ak ho len nemáš doložený, tak nebol vôbec urobený? Mala by si ho mať archivovaný. Boli totiž iné tlačivá, tak neviem ako ho chceš urobiť. Pozri si aspoň bankový výpis z tohto obdobia koľko bolo odvedené, aby si urobila výkaz na správnu sumu. Sadzba bola pre zrdravých za mestnancov 10 a 4 a pre zdravotne postihnutých 2,6 a 4%, ako píšeš a určite ho máš urobiť v korunách. Vtedy sme ešte nevedeli čo je €... :D

Jara
08.09.09, 11:54
Tamila ti píše správne, výška min. mzdy bola od októbra 6500,- takže neviem či ti nechýba výkaz za september, len zle ti to nadiktovali, že nemajú odovzdaný v októbri... Tých 854,- vyzerá za september z min. mzdy 6100,-

Minna
08.09.09, 12:01
Ďakujem vám za pomoc, práveže ja som prevzala toto účtovníctvo len od od tohto roku a rok 2004 mi SZČO zatiaľ nedal k dispozícii. Vypíšem ho teda v korunách, ale na aktuálnom tlačive, kedže iné nemám, snáď mi to v poisťovni zoberú.

FugAn
08.09.09, 12:05
Viete mi niekto poradiť, keď sme prepustili pracovníčku, ktorá bola poistená v ZP Apollo máme sa ako firma z tejto poisťovne odhlásiť? Bola v nej prihlásená len ona.

Ako firma sa zo ZP odhlasujete len vtedy ak firma ukončila svoju činnosť, vtedy doložíte výmaz z obchodného registra alebo iný doklad na základe ktorého firma ukončila činnosť. Ak ide o posledného zamestnanc-poistenca ZP to treba len oznámiť. V prípade, že znovu zamestnáte iného poistenca ZP doručíte len oznámenie zamestnávateľa-platiteľa o poistencoch.

Paula
08.09.09, 12:08
Ako firma sa zo ZP odhlasujete len vtedy ak firma ukončila svoju činnosť, vtedy doložíte výmaz z obchodného registra alebo iný doklad na základe ktorého firma ukončila činnosť.S týmto nesúhlasím.

FugAn
08.09.09, 12:11
S týmto nesúhlasím.
a aký dôvod na to máš?

Paula
08.09.09, 12:15
Ak už nemám poistenca v danej poisťovni, môžem sa odhlásiť ako zamestnávateľ aj bez "papiera" z OR....na patričnom tlačive poisťovne je možnosť uviesť dôvod odhlásenia a tým nemusí byť práve ukončenie činnosti firmy.

FugAn
08.09.09, 12:20
Ak už nemám poistenca v danej poisťovni, môžem sa odhlásiť ako zamestnávateľ aj bez "papiera" z OR....na patričnom tlačive poisťovne je možnosť uviesť dôvod odhlásenia a tým nemusí byť práve ukončenie činnosti firmy.

Prepáč, ale to nie je odhlásenie firmy. Veľa účtovníkov si to mýli. Odhlásenie firmy zo ZP sa robí ako som už písal. Ak ale firma už nemá len poistencov v danej ZP neodhlasuje sa ako platiteľ poistného, ale v poisťovni jej ukončia len platiteľskú dobu k dátumu kedy končil posledný zamestnávateľ, preto ten postup. Ak to urobíš tak ako píšeš ZP tak či tak neodhlási firmu ako platiteľa poistného. Len jej pozastaví povinnosť platiť. Asi som to napísal dosť nezrozumiteľné!!!!

veronikasad
08.09.09, 12:25
Prepáč, ale to nie je odhlásenie firmy. Veľa účtovníkov si to mýli. Odhlásenie firmy zo ZP sa robí ako som už písal. Ak ale firma už nemá len poistencov v danej ZP neodhlasuje sa ako platiteľ poistného, ale v poisťovni jej ukončia len platiteľskú dobu k dátumu kedy končil posledný zamestnávateľ, preto ten postup. Ak to urobíš tak ako píšeš ZP tak či tak neodhlási firmu ako platiteľa poistného. Len jej pozastaví povinnosť platiť. Asi som to napísal dosť nezrozumiteľné!!!!
preverovala som si teraz informáciu v ZP Dôvera a VŠZP. Ak sa zamestnávatel po odhlásení posledného zamestnanca neodhlási, je povinný posielať nulové výkazy. Neviem odkedy je znovu táto zmena, pred pár rokmi mi v ZP povedali, že nie je potrebná odhláška zamestnávatela ani nulové výkazy.

Tamila
08.09.09, 13:06
Áno, súhlasím s Veronikasad, mám taký prípad, overovala som si to v poisťovni, kde mi povedali, že zamestnávateľ sa nemusí odhlásiť s odchodom posledného zamestnanca. Keď som si toto prečítala, volala som tam znova a oznámili mi, že zamestnávateľa treba odhlásiť na registračnom liste platiteľa poistného.

evina
08.09.09, 13:08
preverovala som si teraz informáciu v ZP Dôvera a VŠZP. Ak sa zamestnávatel po odhlásení posledného zamestnanca neodhlási, je povinný posielať nulové výkazy. Neviem odkedy je znovu táto zmena, pred pár rokmi mi v ZP povedali, že nie je potrebná odhláška zamestnávatela ani nulové výkazy.

Mne to povedali vo VŠZP pred piatimi dňami, t.j., že nie je potrebné odhlásiť zamestnávateľa a neposiela nulové výkazy :D:D

Paula
08.09.09, 13:14
Uvidíme do 5-tich rokov, či paletku penálikovú vyrúbia;)

P.S.: Keby mi to dali písomne, to by bola iná reč.

veronikasad
08.09.09, 14:17
Mne to povedali vo VŠZP pred piatimi dňami, t.j., že nie je potrebné odhlásiť zamestnávateľa a neposiela nulové výkazy :D:D
Dnes volala na infolinku, informáciu o nulových výkazoch mám od nich. Rovnako aj z inforlinky ZP Dôvera.

Muška
08.09.09, 14:25
klikni: http://www.porada.sk/t37419-p2-zmena-poistovne.html a čítajte od príspevku 14.
Alebo sa opäť niečo zmenilo????

Veď ja mám klienta, ktorý má takú neuveriteľnú fluktuáciu, že by som nič iné nerobila len prihlasovala a odhlasovala zamestnávateľa.....a niekedy možno aj viac krát v priebehu mesiaca :rolleyes:

veronikasad
08.09.09, 14:28
Muška, zrejme sa zmenilo. Neviem síce odkedy, to sa dozvieme až začnú posielať pokuty za nesplnenie oznamovacej povinnosti alebo chýbajúce výkazy. Tiež som mala informáciu, ktorá je priložená v citovanom príspevku.

evina
08.09.09, 17:20
Dnes volala na infolinku, informáciu o nulových výkazoch mám od nich. Rovnako aj z inforlinky ZP Dôvera.
No veď hej...ja sa práve smejem, že ja som pred tými piatimi dňami dostala úplne opačnú informáciu....takže kde je pes zakopaný ?:D

Tamila
09.09.09, 06:34
No veď hej...ja sa práve smejem, že ja som pred tými piatimi dňami dostala úplne opačnú informáciu....takže kde je pes zakopaný ?:D
Ty pred piatimi dňami, ale ja rovno včera - najprv mi povedali, že zamestnávateľ môže zostať prihlásený a pol hodiny na tom istom čísle, že treba odhlásiť.

evina
09.09.09, 06:36
Ty pred piatimi dňami, ale ja rovno včera - najprv mi povedali, že zamestnávateľ môže zostať prihlásený a pol hodiny na tom istom čísle, že treba odhlásiť.
No a čo fčul. Lebo ja tam mám prihlásenú jednu firmu momentálne bez zamestnancov :mee:

veronikasad
09.09.09, 06:37
Ty pred piatimi dňami, ale ja rovno včera - najprv mi povedali, že zamestnávateľ môže zostať prihlásený a pol hodiny na tom istom čísle, že treba odhlásiť.
Tamila, napíš meil, nech ti to dajú písomne ...

Tamila
09.09.09, 06:38
Ja som si hneď stiahla registračný list a rovno som zamestnávateľa odhlásila.

Anja111
09.09.09, 07:48
Tamila, napíš meil, nech ti to dajú písomne ...
Kedysi, ešte v Európskej ZP mi dali písomne, že odhlášky zamestnávateľa netreba vypĺňať a netreba ani posielať nulové mesačné výkazy... Žiadna iná ZP mi to však písomne nechcela dať a tak som sa zariadila podľa toho, čo som považovala za menšie zlo. Znamená to, že odhlášky zamestnávateľa do ZP posielam...

Muška
09.09.09, 10:42
Tak baby, len tu trkocete :D...ja som hneď včera oslovila všetky ZP mailom.
Dnes prvá odpoveď:
APOLLO - netreba
Dobrý deň,
Stačí odhlásiť posledného zamestnanca. Nulové výkazy netreba posielať
Ľudovít Snopko
Úsek pre stratégiu
APOLLO zdravotná poisťovňa, a.s.
p.Snopko tam pracoval aj v r. 2006 a páčia sa mi jeho jednoduché a jasné odpovede - klikni: http://www.porada.sk/341475-post16.html
__________________________________________________ _______________
kým som to dopísala prišla ďalšia odpoveď:
SZP - netreba
Dobry den,
ak zamestnavatel nema uz ziadneho zamestnanca poistenho v SZP, a.s. nemusi sa odhlasovat z registra platitelov a v tomto obdobi nema povinnost zasielat nulove Vykazy. Ak v buducnosti k Vam nastupi zamestnanec poisteny v SZP, a.s. staci len jeho prihlasit na tlacive ,,Oznamenie zamestnavatela o poistencoch ..." .
Odhlasit sa platitel musi v pripade, ze by zanikol aj ked dlhsie obdobie nemal zamestnancych poistencov SZP, a.s. ale bol niekedy registrovany v SZP, a.s.
S pozdravom
Miroslava Mrenkova
SZP, a.s. call centrum
e-mail: info@szp.sk
__________________________________________________ ______________
DOVERA - čakám odpoveď
Dobry den,
pokial zamestnavatel neregistruje ziadneho zamestnanca, ktory by bol poistencom zdravotnej poistovne Dovera, moze sa zo ZP ako platitel poistneho odhlasit, alebo zostat nadalej prihlasenym. V pripade, ze bude i nadalej registrovanym platitelom, je potrebne zasielat nulove mesacne vykazy.
V pripade akychkolvek otazok nas mozete kontaktovat tiez telefonicky na nasej infolinke 0800 150 150.
S pozdravom
Holaskova Andrea
operator call centra

/ tu sa ešte opýtam na základe akého zákona chcú nulové mesačné výkazy????

a už došla odpoveď Waaauv
Dobry den,
touto cestou sa Vam chcem ospravedlnit za mylne poskytnutu informaciu z mojej strany. Platitel poistneho zostava registrovanym len v tom pripade, ak je zamestnanec na materskej dovolenke alebo je PN.
Vo Vasom pripade, pokial neregistrujete ziadneho zamestnanca, je potrebne sa zo zdravotnej poistovne Dovera ako platitel odhlasit a prihlasit sa az v pripade, ked opat zamestnate nasho poistenca.
S pozdravom
Holaskova Andrea
operator call centra

Dôvera v tom tuším nemá "jasno" - klikni: http://www.porada.sk/340677-post14.html
__________________________________________________ _______________
UNION - netreba
Dobrý deň
Pokiaľ zamestnávateľ už nebude mať zamestnanca poisteného v našej poisťovni má právo sa odhlásiť alebo k nám zasielať nulové výkazy. Je to iba na rozhodnutí zamestnávateľa.
S pozdravom
Zuzana Papcúnová
operátor zákazníckeho centra
Union zdravotná poisťovňa, a.s.

/ Aj sem som poslala ...dotaz na základe akého predpisu???
odpoveď:eek::
Dobrý deň
Zasielanie mesačných výkazov vo Vašom prípade vyžadujeme na základe interného nariadenia Union ZP a.s.
Pokiaľ Vám táto možnosť nevyhovuje, stačí sa z našej poisťovne odhlásiť.
S pozdravom
Zuzana Papcúnová
operátor zákazníckeho centra
Union zdravotná poisťovňa, a.s.

Neuveríte, .....ja som ich normálne "ukecala" - odpoveď 10.9.2009
Dobrý deň .
Ospravedlňujem sa Vám za neskoršiu odpoveď, pre upresnenie mojej odpovede sme to rozoberali aj s ďalšími kolegyňami.
Pre Vás nie je nutné zasielanie nulových výkazov a ani odhlásenie sa z poisťovne, aj keď nebudete mať prihláseného zamestnanca. Momentálne náš systém dokáže rozlíšiť ak firma poslala odhlásenie zamestnanca, tým sa činnosť firmy ukončí a nanovo sa spustí na prihlásení nového zamestnanca, bez potrebného odhlásenia samotnej firmy.
Ďakujem Vám veľmi pekne za porozumenie.
Zuzana Papcúnová
operátor zákazníckeho centra
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
__________________________________________________ ______________
P.S.
takže zatiaľ len UNION "stresuje" :D, už len Dôvera ??? :eek: ešte raz dám dotaz
Dnes 16.9. - VšZP mlčí :eek:

Muška
10.09.09, 11:13
Čítajte dnešnú odpoveď od UNION http://www.porada.sk/1147163-post109.html, takže už len Dôveru musím spracovať :D , dnes som ich urgovala, aj som im oznámila, že v r. 2006 nebolo potrebné nič.
....a VšZP má asi celozávodnú dovolenku :eek:

marek455
10.09.09, 12:54
Dobrý deň,obraciam sa na Vás s otázkou aký je postup pri platení
poistného v prípade, že pokračujem v štúdiu na VŠ v III.stupni.
> Som povinný uhradiť výšku poistnej sumy za obdobie počas ktorého
som nebol evidovaný na ÚPSVaR až po zápis na doktorandské štúdium,
alebo sa toto obdobie počíta ako obdobie sústavnej prípravy na
povolanie a platiteľom poistného obdobia je v tomto prípade štát?

FugAn
11.09.09, 07:24
Si povinný uhradiť poistne za obdobie do zápisu na doktorandské štúdium.

FugAn
11.09.09, 07:28
Ohľadom príspevkov o odhlasovaní firmy. Odporúčam aby ste si neoverovali informácie na call centrách poisťovni nakoľko po dlhoročných skúsenostiach s nimi som zistil, že tam pracujú väčšinou len tety a ujovia, ktorí o zdravotnom poistení nemajú ani páru. Radšej sa obráťte priamo na pracovníkov daných poisťovni. Vzhľadom na skutočnosť, že Union je na trhu zdrav. poistnia krátky čas, dostanete od nich zmätočné informácie a Dôvera na to nie je o nič lepšie.
V prípade, že potrebujete info ohľadom ZP, veľmi rád poradím

Muška
11.09.09, 07:40
FugAn,

my vieme správnu odpoveď, len ZP ju nevedia. Tak sa snažíme od nich dostať §§ a podľa čoho nás budú pokutovať....a tu sme donútili tie tety , aby sa išli poradiť možno s "kompetentnými" čo je správne.
Ja by som len nechcela, aby niektoré iniciatívne mzdárky nedonútili ZP posielať "nulové výkazy".....až to nakoniec "uzákonia" a sa "upapierujeme"
:)

FugAn
11.09.09, 07:44
FugAn,

my vieme správnu odpoveď, len ZP ju nevedia. Tak sa snažíme od nich dostať §§ a podľa čoho nás budú pokutovať....a tu sme donútili tie tety , aby sa išli poradiť možno s "kompetentnými" čo je správne.
Ja by som len nechcela, aby niektoré iniciatívne mzdárky nedonútili ZP posielať "nulové výkazy".....až to nakoniec "uzákonia" a sa "upapierujeme"
:)

Keďže mám asi tak 9 ročné skúsenosti so ZP viem ako to funguje, preto som radil ako som radil pred niekoľkými dňami.

Muška
23.09.09, 12:21
Otázka:
Dobrý deň,
ak zamestnávateľ nebude mať žiadneho zamestnanca, ktorý je vašim poistencom, ale naďalej zostáva zamestnávateľom a je predpoklad, že v budúcnosti môže zamestnať vášho poistenca, musí sa zamestnávateľ odhlásiť z vášho registra, alebo musí zasielať nulové výkazy, alebo nemusí urobiť nič?


APOLLO - netreba
Dobrý deň,
Stačí odhlásiť posledného zamestnanca. Nulové výkazy netreba posielať
Ľudovít Snopko
Úsek pre stratégiu
APOLLO zdravotná poisťovňa, a.s.
p.Snopko tam pracoval aj v r. 2006 a páčia sa mi jeho jednoduché a jasné odpovede - klikni: http://www.porada.sk/341475-post16.html
__________________________________________________ _______________

SZP - netreba
Dobry den,
ak zamestnavatel nema uz ziadneho zamestnanca poistenho v SZP, a.s. nemusi sa odhlasovat z registra platitelov a v tomto obdobi nema povinnost zasielat nulove Vykazy. Ak v buducnosti k Vam nastupi zamestnanec poisteny v SZP, a.s. staci len jeho prihlasit na tlacive ,,Oznamenie zamestnavatela o poistencoch ..." .
Odhlasit sa platitel musi v pripade, ze by zanikol aj ked dlhsie obdobie nemal zamestnancych poistencov SZP, a.s. ale bol niekedy registrovany v SZP, a.s.
S pozdravom
Miroslava Mrenkova
SZP, a.s. call centrum
e-mail: info@szp.sk
__________________________________________________ ______________
DOVERA - čakám odpoveď
1.odpoveď
Dobry den,
pokial zamestnavatel neregistruje ziadneho zamestnanca, ktory by bol poistencom zdravotnej poistovne Dovera, moze sa zo ZP ako platitel poistneho odhlasit, alebo zostat nadalej prihlasenym. V pripade, ze bude i nadalej registrovanym platitelom, je potrebne zasielat nulove mesacne vykazy.
V pripade akychkolvek otazok nas mozete kontaktovat tiez telefonicky na nasej infolinke 0800 150 150.
S pozdravom
Holaskova Andrea
operator call centra

/ tu sa ešte opýtam na základe akého zákona chcú nulové mesačné výkazy????

2. odpoveď
Dobry den,
touto cestou sa Vam chcem ospravedlnit za mylne poskytnutu informaciu z mojej strany. Platitel poistneho zostava registrovanym len v tom pripade, ak je zamestnanec na materskej dovolenke alebo je PN.
Vo Vasom pripade, pokial neregistrujete ziadneho zamestnanca, je potrebne sa zo zdravotnej poistovne Dovera ako platitel odhlasit a prihlasit sa az v pripade, ked opat zamestnate nasho poistenca.
S pozdravom
Holaskova Andrea
operator call centra

Dôvera v tom tuším nemá "jasno" - klikni: http://www.porada.sk/340677-post14.html
__________________________________________________ _______________
UNION - netreba
1.odpoveď
Dobrý deň
Pokiaľ zamestnávateľ už nebude mať zamestnanca poisteného v našej poisťovni má právo sa odhlásiť alebo k nám zasielať nulové výkazy. Je to iba na rozhodnutí zamestnávateľa.
S pozdravom
Zuzana Papcúnová
operátor zákazníckeho centra
Union zdravotná poisťovňa, a.s.

/ Aj sem som poslala ...dotaz na základe akého predpisu???
2.odpoveď:
Dobrý deň
Zasielanie mesačných výkazov vo Vašom prípade vyžadujeme na základe interného nariadenia Union ZP a.s.
Pokiaľ Vám táto možnosť nevyhovuje, stačí sa z našej poisťovne odhlásiť.
S pozdravom
Zuzana Papcúnová
operátor zákazníckeho centra
Union zdravotná poisťovňa, a.s.

Neuveríte, .....ja som ich normálne "ukecala" - odpoveď 10.9.2009
3.odpoveď
Dobrý deň .
Ospravedlňujem sa Vám za neskoršiu odpoveď, pre upresnenie mojej odpovede sme to rozoberali aj s ďalšími kolegyňami.
Pre Vás nie je nutné zasielanie nulových výkazov a ani odhlásenie sa z poisťovne, aj keď nebudete mať prihláseného zamestnanca. Momentálne náš systém dokáže rozlíšiť ak firma poslala odhlásenie zamestnanca, tým sa činnosť firmy ukončí a nanovo sa spustí na prihlásení nového zamestnanca, bez potrebného odhlásenia samotnej firmy.
Ďakujem Vám veľmi pekne za porozumenie.
Zuzana Papcúnová
operátor zákazníckeho centra
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
__________________________________________________ ______________
VšZP - netreba
1. odpoveď
Dobrý deň,
pokiaľ firma už nebude mať žiadnych zamestnancov, ktorí by boli poistencami VšZP a ani neplánuje v budúcnosti zamestnávať zamestnancov, je potrebné sa odhlásiť aj ako zamestnávateľ na tlačive
Prihláška/oznámenie zamestnávateľa. V opačnom prípade je potrebné zasielať nulové mesačné výkazy, pokiaľ sa s príslušnou pobočkou nedohodne inak.
S pozdravom
Call centrum VŠZP

- poslala som dotaz ...podľa akého zákona.

2.odpoveď - dnes 23.9.2009
Dobrý deň,
k Vašej požiadavke uvádzame:
a/ ak platiteľ ukončil činnosť, tak má o tom doklad; je povinný ukončenie činnosti oznámiť a príslušný doklad (kópiu) o ukončení činnosti ZP doručiť; špecifikum FOP (fyzická osoba platiteľ) je v
tom, že samotná osoba – SZČO sa neukončuje (väzba na jeho vzťah k VšZP zostáva prostredníctvom registra poistencov). Tento sa ukončí len v prípade úmrtia alebo vyhlásenia za mŕtveho. toto som sa ozaj nepýtala
Ak zamestnávateľ FOP ukončí posledného zamestnanca, prestane byť zamestnávateľom. V súčasnosti je povinnosťou zamestnávateľa túto skutočnosť ZP oznámiť aj prostredníctvom tlačiva Prihláška/oznámenie zamestnávateľa, ktorého obsah a formu určuje ÚDZS. Vzhľadom k tomu,
že zamestnávateľ odhlásil posledného zamestnanca prostredníctvom tlačiva O Z – oznámenie zamestnávateľa, usmerníme jednotne pobočky tak, aby platiteľ nemusel túto skutočnosť oznamovať aj cez tlačivo Prihláška/oznámenie zamestnávateľa. to na základe môjho neustáleho otravovania "usmernia" pobočky??? :eek: wauv :D

b/ nulové mesačné výkazy je potrebné dodávať v prípade, že zamestnávateľ má zamestnanca (poistenca VšZP) v pracovnom pomere, a to i v prípade, že je na MD, OČR, neplatenom voľne a pod. VšZP kontroluje dodanie týchto mesačných výkazov. Skutočnosť, že to nie je v zákone, je irelevantná, nakoľko zákon nemôže ísť až do takých to podrobností. Postup si určuje ZP. tieto dve vety ma "dostali" :eek: Je zrejmé, že ak má platiteľ zamestnanca, ktorý nie je poistencom VšZP, že nemusí mesačný výkaz zasielať .
S pozdravom
Call centrum VŠZP
__________________________________________________ _______________
Neviem prečo tak obšírne mi VšZP odpovedalo, keď som položila iba jednoduchú otázku - a odpoveď je zrejme posledná veda v odstavci a) :cool:

P.S.
Musela som to opäť skopírovať, lebo pôvodný príspevok sa už nedá "upravovať"

abel
02.10.09, 09:01
Muška, krásny príklad, ako sa jednoduché slovko NETREBA dá vyjadriť elaborátom hodným diplomovej práce.

Ja mám prosbu o informáciu, čo mám uviesť v oznámení zamestnávateľa.
Zamestnankyňa pracovala vo firme od r. 2006. V septembri 2008 zostala na PN, ktorú ukončila 23.2.2009 a 24.2.2009 nastúpila na materskú. Teraz 30.9.2009 bol pracovný pomer ukončený dohodou.
Zaslala som do zdrav. poisťovne v 9/2008 oznámenie s kódom O1, ukončenie PN a nástup na materskú som nehlásila, všetko je pod kódom O1. Mám teraz 30. 9. 2009 dať najprv koniec O1 a potom aj koniec kód 2 - zamestnanec, alebo len koniec kód 2, pretože ona vlastne na materskej stále zostáva (slob. mamička).

hanelie
02.10.09, 17:12
práve som sa teda utvrdila, že ak už nebudeme mať poistenca vo VšZP na 100% dáme aj odhlášku zamestnávateľa:)

Andyke
02.10.09, 17:45
Muška, krásny príklad, ako sa jednoduché slovko NETREBA dá vyjadriť elaborátom hodným diplomovej práce.

Ja mám prosbu o informáciu, čo mám uviesť v oznámení zamestnávateľa.
Zamestnankyňa pracovala vo firme od r. 2006. V septembri 2008 zostala na PN, ktorú ukončila 23.2.2009 a 24.2.2009 nastúpila na materskú. Teraz 30.9.2009 bol pracovný pomer ukončený dohodou.
Zaslala som do zdrav. poisťovne v 9/2008 oznámenie s kódom O1, ukončenie PN a nástup na materskú som nehlásila, všetko je pod kódom O1. Mám teraz 30. 9. 2009 dať najprv koniec O1 a potom aj koniec kód 2 - zamestnanec, alebo len koniec kód 2, pretože ona vlastne na materskej stále zostáva (slob. mamička).

Iba kód 2 a platnosť zmeny K.

abel
03.10.09, 12:22
Zaujímavý stav nastane po zlúčení poisťovní. Ktovie, kto zostane: Snopko - alebo Holasková?
Mrenková - alebo anonymné call centrum?

evina
03.10.09, 15:38
Otázka:
Dobrý deň,
ak zamestnávateľ nebude mať žiadneho zamestnanca, ktorý je vašim poistencom, ale naďalej zostáva zamestnávateľom a je predpoklad, že v budúcnosti môže zamestnať vášho poistenca, musí sa zamestnávateľ odhlásiť z vášho registra, alebo musí zasielať nulové výkazy, alebo nemusí urobiť nič?


APOLLO - netreba
Dobrý deň,
Stačí odhlásiť posledného zamestnanca. Nulové výkazy netreba posielať
Ľudovít Snopko
Úsek pre stratégiu
APOLLO zdravotná poisťovňa, a.s.
p.Snopko tam pracoval aj v r. 2006 a páčia sa mi jeho jednoduché a jasné odpovede - klikni: http://www.porada.sk/341475-post16.html
__________________________________________________ _______________

SZP - netreba
Dobry den,
ak zamestnavatel nema uz ziadneho zamestnanca poistenho v SZP, a.s. nemusi sa odhlasovat z registra platitelov a v tomto obdobi nema povinnost zasielat nulove Vykazy. Ak v buducnosti k Vam nastupi zamestnanec poisteny v SZP, a.s. staci len jeho prihlasit na tlacive ,,Oznamenie zamestnavatela o poistencoch ..." .
Odhlasit sa platitel musi v pripade, ze by zanikol aj ked dlhsie obdobie nemal zamestnancych poistencov SZP, a.s. ale bol niekedy registrovany v SZP, a.s.
S pozdravom
Miroslava Mrenkova
SZP, a.s. call centrum
e-mail: info@szp.sk
__________________________________________________ ______________
DOVERA - čakám odpoveď
1.odpoveď
Dobry den,
pokial zamestnavatel neregistruje ziadneho zamestnanca, ktory by bol poistencom zdravotnej poistovne Dovera, moze sa zo ZP ako platitel poistneho odhlasit, alebo zostat nadalej prihlasenym. V pripade, ze bude i nadalej registrovanym platitelom, je potrebne zasielat nulove mesacne vykazy.
V pripade akychkolvek otazok nas mozete kontaktovat tiez telefonicky na nasej infolinke 0800 150 150.
S pozdravom
Holaskova Andrea
operator call centra

/ tu sa ešte opýtam na základe akého zákona chcú nulové mesačné výkazy????

2. odpoveď
Dobry den,
touto cestou sa Vam chcem ospravedlnit za mylne poskytnutu informaciu z mojej strany. Platitel poistneho zostava registrovanym len v tom pripade, ak je zamestnanec na materskej dovolenke alebo je PN.
Vo Vasom pripade, pokial neregistrujete ziadneho zamestnanca, je potrebne sa zo zdravotnej poistovne Dovera ako platitel odhlasit a prihlasit sa az v pripade, ked opat zamestnate nasho poistenca.
S pozdravom
Holaskova Andrea
operator call centra

Dôvera v tom tuším nemá "jasno" - klikni: http://www.porada.sk/340677-post14.html
__________________________________________________ _______________
UNION - netreba
1.odpoveď
Dobrý deň
Pokiaľ zamestnávateľ už nebude mať zamestnanca poisteného v našej poisťovni má právo sa odhlásiť alebo k nám zasielať nulové výkazy. Je to iba na rozhodnutí zamestnávateľa.
S pozdravom
Zuzana Papcúnová
operátor zákazníckeho centra
Union zdravotná poisťovňa, a.s.

/ Aj sem som poslala ...dotaz na základe akého predpisu???
2.odpoveď:
Dobrý deň
Zasielanie mesačných výkazov vo Vašom prípade vyžadujeme na základe interného nariadenia Union ZP a.s.
Pokiaľ Vám táto možnosť nevyhovuje, stačí sa z našej poisťovne odhlásiť.
S pozdravom
Zuzana Papcúnová
operátor zákazníckeho centra
Union zdravotná poisťovňa, a.s.

Neuveríte, .....ja som ich normálne "ukecala" - odpoveď 10.9.2009
3.odpoveď
Dobrý deň .
Ospravedlňujem sa Vám za neskoršiu odpoveď, pre upresnenie mojej odpovede sme to rozoberali aj s ďalšími kolegyňami.
Pre Vás nie je nutné zasielanie nulových výkazov a ani odhlásenie sa z poisťovne, aj keď nebudete mať prihláseného zamestnanca. Momentálne náš systém dokáže rozlíšiť ak firma poslala odhlásenie zamestnanca, tým sa činnosť firmy ukončí a nanovo sa spustí na prihlásení nového zamestnanca, bez potrebného odhlásenia samotnej firmy.
Ďakujem Vám veľmi pekne za porozumenie.
Zuzana Papcúnová
operátor zákazníckeho centra
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
__________________________________________________ ______________
VšZP - netreba
1. odpoveď
Dobrý deň,
pokiaľ firma už nebude mať žiadnych zamestnancov, ktorí by boli poistencami VšZP a ani neplánuje v budúcnosti zamestnávať zamestnancov, je potrebné sa odhlásiť aj ako zamestnávateľ na tlačive
Prihláška/oznámenie zamestnávateľa. V opačnom prípade je potrebné zasielať nulové mesačné výkazy, pokiaľ sa s príslušnou pobočkou nedohodne inak.
S pozdravom
Call centrum VŠZP

- poslala som dotaz ...podľa akého zákona.

2.odpoveď - dnes 23.9.2009
Dobrý deň,
k Vašej požiadavke uvádzame:
a/ ak platiteľ ukončil činnosť, tak má o tom doklad; je povinný ukončenie činnosti oznámiť a príslušný doklad (kópiu) o ukončení činnosti ZP doručiť; špecifikum FOP (fyzická osoba platiteľ) je v
tom, že samotná osoba – SZČO sa neukončuje (väzba na jeho vzťah k VšZP zostáva prostredníctvom registra poistencov). Tento sa ukončí len v prípade úmrtia alebo vyhlásenia za mŕtveho. toto som sa ozaj nepýtala
Ak zamestnávateľ FOP ukončí posledného zamestnanca, prestane byť zamestnávateľom. V súčasnosti je povinnosťou zamestnávateľa túto skutočnosť ZP oznámiť aj prostredníctvom tlačiva Prihláška/oznámenie zamestnávateľa, ktorého obsah a formu určuje ÚDZS. Vzhľadom k tomu,
že zamestnávateľ odhlásil posledného zamestnanca prostredníctvom tlačiva O Z – oznámenie zamestnávateľa, usmerníme jednotne pobočky tak, aby platiteľ nemusel túto skutočnosť oznamovať aj cez tlačivo Prihláška/oznámenie zamestnávateľa. to na základe môjho neustáleho otravovania "usmernia" pobočky??? :eek: wauv :D

b/ nulové mesačné výkazy je potrebné dodávať v prípade, že zamestnávateľ má zamestnanca (poistenca VšZP) v pracovnom pomere, a to i v prípade, že je na MD, OČR, neplatenom voľne a pod. VšZP kontroluje dodanie týchto mesačných výkazov. Skutočnosť, že to nie je v zákone, je irelevantná, nakoľko zákon nemôže ísť až do takých to podrobností. Postup si určuje ZP. tieto dve vety ma "dostali" :eek: Je zrejmé, že ak má platiteľ zamestnanca, ktorý nie je poistencom VšZP, že nemusí mesačný výkaz zasielať .
S pozdravom
Call centrum VŠZP
__________________________________________________ _______________
Neviem prečo tak obšírne mi VšZP odpovedalo, keď som položila iba jednoduchú otázku - a odpoveď je zrejme posledná veda v odstavci a) :cool:

P.S.
Musela som to opäť skopírovať, lebo pôvodný príspevok sa už nedá "upravovať"

Muška nemá chybu :D

Teraz uvidíme, či prevalcuje SZP VŠZP a jednoznačne podľa SZP netreba alebo to VŠZP ešte viac zamotá...:)

Takisto sa možno spamätá ZP Dôvera po splynutí s Apollom, lebo dúfam, že nie naopak.
Aj tak sa mi najviac páčilo vyjadrenie UNION :
"Pokiaľ Vám táto možnosť nevyhovuje, stačí sa z našej poisťovne odhlásiť.
S pozdravom
Zuzana Papcúnová
operátor zákazníckeho centra
Union zdravotná poisťovňa, a.s."
hodné súkromnej ZP :eek:

Zároveň by bolo fajn, aby všetky poisťovne a aj SP nemohli vytvárať interné smernice nad rámec zákona....alebo sa nedočkáme konečne toho, že si každý nebude môcť robiť ako to jemu vyhovuje?...

helas
06.10.09, 12:12
Dobrý deň,
ako mám v Olympe zadať zdravotnú poisťovňu
Ďakujem

veronikasad
06.10.09, 12:16
Dobrý deň,
ako mám v Olympe zadať zdravotnú poisťovňu
Ďakujem
organizácia - bankové účty - pridaj=vyplníš kartu účtu. Druh účtu rozklikneš zdravotná posťovňa

helas
07.10.09, 06:51
Ďakujem, už som potom na to prišla, ale bola som v časovej tiesni a nevedela som si spomenuť.
Ešte raz díky.http://www.porada.sk/images/icons/icon14.gif

JANULA999
30.11.10, 19:05
Dobrý večer, prosím Vás neviem kde mám dať prihlášku zamestnávateľa + zamestanca ide o ZP Apollo to si mám vyhladať v Dôvere tie formuláre, keď už patrí apollo do dôvery?
Díky moc.

Zoltán Kovács
30.11.10, 19:09
Dobrý večer, prosím Vás neviem kde mám dať prihlášku zamestnávateľa + zamestanca ide o ZP Apollo to si mám vyhladať v Dôvere tie formuláre, keď už patrí apollo do dôvery?
Díky moc.


Áno vyplňuješ štandardné formuláre Dôvery. Na ich stránke sa dajú stiahnuť.

JANULA999
30.11.10, 19:49
Ešte raz vás poprosím, o radu. V dôvere aký mám dať kód poisťovne, nikde som to nenašla. díky

Zoltán Kovács
30.11.10, 19:52
Ak si dobre pamätám, Dôvera má kód 24. Inak si myslím, že ak to tam neuvedieš nič sa nestane (ja kód poisťovne nikdy nepíšem).

Melnick
30.11.10, 19:55
1. Apollo - zdravotná poisťovňa (http://www.zdravie.sk/sz/content/523-27654/sz/content/523-23463/apollo-zdravotna-poistovna.html)
2. Dôvera - zdravotná poisťovňa (http://www.zdravie.sk/sz/content/523-27654/sz/content/523-23464/dovera-zdravotna-poistovna.html)
3. Kódy zdravotných poisťovní
4. Spoločná zdravotná poisťovňa (http://www.zdravie.sk/sz/content/523-27654/sz/content/523-23466/spolocna-zdravotna-poistovna.html)
5. Union zdravotná poisťovňa (http://www.zdravie.sk/sz/content/523-27654/sz/content/523-27653/union-zdravotna-poistovna-as.html)
6. Všeobecná zdravotná poisťovňa (http://www.zdravie.sk/sz/content/523-27654/sz/content/523-23462/vseobecna-zdravotna-poistovna.html)
<TABLE class=content_table><TBODY><TR><TD align=middle>Zdravotná poisťovňa</TD><TD align=middle>Kód</TD></TR><TR><TD>Spoločná zdravotná poisťovňa , a.s.</TD><TD>
21
</TD></TR><TR><TD>Dôvera zdravotná poisťovňa , a.s.</TD><TD>
23 od 1.1.2010 kód=24</TD></TR><TR><TD>Apollo zdravotná poisťovňa , a.s.</TD><TD>
24 od 1.1.2010
</TD></TR><TR><TD>Všeobecná zdravotná poisťovňa , a.s.</TD><TD>
25
</TD></TR><TR><TD>Union zdravotná poisťovňa , a.s.</TD><TD>
27
</TD></TR></TBODY></TABLE>
<HR>

Zoltán Kovács
30.11.10, 19:58
Zle som si pamätal....

Melnick
30.11.10, 19:59
Ak si dobre pamätám, Dôvera má kód 24. Inak si myslím, že ak to tam neuvedieš nič sa nestane (ja kód poisťovne nikdy nepíšem).

Zoli mne by elektronicky neprešli výkazy, keby som neuviedla kódy poisťovní. :)

mimotemy
Po zlúčení Apollo s Dôverou majú obidve rovnaký kód - 23 na prvých dvoch miestach na celom Slovensku a na ďalších dvoch miestach je číslo pobočky ja dávam 2323 a prechádza mi všetko bez problémov.

mzdarka renca
30.11.10, 20:03
áno, to bol taký kompromis medzi Apollom a Dôverou, keď sa poisťovne zlučovali, predtým bol kód Dôvery 24 a Apolla 23:)

Melnick
30.11.10, 20:08
No Zoli Ty máš pravdu :

http://www.porada.sk/images/css/ikona-back.gif (javascript:history.back(1);) http://www.porada.sk/images/css/ikona-print.gif (javascript:window.print())<SCRIPT type=text/javascript> <!-- function openSendLinkPopup(docid, sendType){ var options = "toolbar=no,scrollbars=yes,resizable=yes,width=500, height=550"; var link = "/components/send_link/send_link_form.jsp?docid="+docid+"&sendType="+sendType; popupwindow=window.open(link, "SendLink", options); if (window.focus){ popupwindow.focus(); } } --></SCRIPT> http://www.porada.sk/images/css/ikona-mail.gif (javascript:openSendLinkPopup('1096', 'link');)
<SCRIPT type=text/javascript src="/components/_common/javascript/mail_protection.js"></SCRIPT>ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Spojená zdravotná poisťovňa má obchodné meno DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Jej sídlo je Einsteinova 25, 851 01 Bratislava.
IČO 35 942 436
DIČ 2022051130
IČ DPH: SK2022051130
kód 24

https://forum.helios.eu/orange/doc/.uploadcs/Apollo_dovera_SK.pdf

Melnick
30.11.10, 20:20
1. Apollo - zdravotná poisťovňa (http://www.zdravie.sk/sz/content/523-27654/sz/content/523-23463/apollo-zdravotna-poistovna.html)
2. Dôvera - zdravotná poisťovňa (http://www.zdravie.sk/sz/content/523-27654/sz/content/523-23464/dovera-zdravotna-poistovna.html)
3. Kódy zdravotných poisťovní
4. Spoločná zdravotná poisťovňa (http://www.zdravie.sk/sz/content/523-27654/sz/content/523-23466/spolocna-zdravotna-poistovna.html)
5. Union zdravotná poisťovňa (http://www.zdravie.sk/sz/content/523-27654/sz/content/523-27653/union-zdravotna-poistovna-as.html)
6. Všeobecná zdravotná poisťovňa (http://www.zdravie.sk/sz/content/523-27654/sz/content/523-23462/vseobecna-zdravotna-poistovna.html)
<TABLE class=content_table><TBODY><TR><TD align=middle>Zdravotná poisťovňa</TD><TD align=middle>Kód</TD></TR><TR><TD>Spoločná zdravotná poisťovňa , a.s.</TD><TD>
21


</TD></TR><TR><TD>Dôvera zdravotná poisťovňa , a.s.</TD><TD>
23


</TD></TR><TR><TD>Apollo zdravotná poisťovňa , a.s.</TD><TD>
24

</TD></TR><TR><TD>Všeobecná zdravotná poisťovňa , a.s.</TD><TD>
25


</TD></TR><TR><TD>Union zdravotná poisťovňa , a.s.</TD><TD>
27


</TD></TR></TBODY></TABLE>

<HR>
Citujem sama seba ;) mala som takto uložené čísla poisťovní, pri vkladaní som opravila kód poisťovne na 23 a veru zle. :mee:

Zdravotná poisťovňa Dôvera spracováva doručené doklady ako napr. mesačné výkazy, hromadné oznámenia platiteľov, ročné zúčtovania za zamestnancov centrálne. Je potrebné, aby ste v dávkach 514 - mesačné výkazy, 601 - hromadné oznámenia, 541 - ročné zúčtovania za zamestnancov a 542 – oznámenia o ročných zúčtovaniach za zamestnancov používali nasledovné kódy:


2300 - pre mesačné výkazy a hromadné oznámenia podávané za poistencov zdravotnej poisťovne Dôvera za obdobie do 12/2009 (vrátane)
24nn - pre mesačné výkazy a hromadné oznámenia podávané za poistencov zdravotnej poisťovne Apollo za obdobie do 12/2009 (vrátane). Ide o Váš pôvodne používaný kód, kde nn označuje príslušnosť platiteľa poistného k pobočke.
2400 - pre mesačné výkazy a hromadné oznámenia podávané za obdobie od 1/2010 (vrátane)

Melnick
30.11.10, 20:26
<TABLE id=post1578373 class=tborder border=0 cellSpacing=0 cellPadding=6 width="100%" align=center><TBODY><TR><TD style="TEXT-ALIGN: right; VERTICAL-ALIGN: top" class=alt2 width=175>http://www.porada.sk/image.php?u=2461&dateline=1193696828 (http://www.porada.sk/member.php?u=2461)
</TD><TD class=alt1>Zoltán Kovács (http://www.porada.sk/member.php?u=2461) Dnes, 09:58 PM
Zle som si pamätal....
</TD></TR></TBODY></TABLE>

DOBRE SI SI PAMäTAL :):):)

mzdarka renca
30.11.10, 20:28
DOBRE SI SI PAMäTAL

a mne to tiež mohlo automaticky prísť a opravujem, čo som vyššie napísala, kódy platia opačne:D:D ......... idem asi spať, lebo už mi to nepáli:D:D

Melnick
30.11.10, 20:37
Viete čo ma poplietlo ? EZU neurobím, ani keď sa p.....m s kódom 24 . Môj superprogram mi ani výkaz neexportuje - hneď mi chlási, že mám zlý kód poisťovne. "Just" som to teraz skúšala. Tí ľajdáci si ma zajtra nedajú za klobúk. :mad:

Reni ja nejdem spať, ale brúsiť si jazyk. :D:D:D

mzdarka renca
30.11.10, 21:04
Viete čo ma poplietlo ? EZU neurobím, ani keď sa p.....m s kódom 24 . Môj superprogram mi ani výkaz neexportuje - hneď mi chlási, že mám zlý kód poisťovne. "Just" som to teraz skúšala. Tí ľajdáci si ma zajtra nedajú za klobúk. :mad:

Reni ja nejdem spať, ale brúsiť si jazyk. :D:D:D

No neviem, aký máš program, ale ja som si pre týchto zmenách sama vo všetkých programoch kódy prepísala a nahrala sama. Tak sa na to kuk, aby si si zbytočne nerobia robotu s brúsením.....:D:D:D

Melnick
30.11.10, 22:30
No neviem, aký máš program, ale ja som si pri týchto zmenách sama vo všetkých programoch kódy prepísala a nahrala sama. Tak sa na to kuk, aby si si zbytočne nerobia robotu s brúsením.....:D:D:D
Však aj ja a mesačne posielam cez EZU výkazy niekoľkým firmám. Všetko mám akceptované :eek::eek::eek:
Prestávam tomu rozumieť. :---

mzdarka renca
30.11.10, 23:00
Však aj ja a mesačne posielam cez EZU výkazy niekoľkým firmám. Všetko mám akceptované :eek::eek::eek:
Prestávam tomu rozumieť. :---

..... to sa fakt čudujem, že ti Dôvera prejde s iným kódom, ako 24:eek:

Melnick
02.12.10, 09:02
..... to sa fakt čudujem, že ti Dôvera prejde s iným kódom, ako 24:eek:
Tak teraz som z toho takáto :eek: teda vypleštená :D aj ja, dokonca som dala dotaz do Dôvery či mám kódy opravovať a odpísali mi nasledovné:

Odpoveď našich pracovníkov::
Dobrý deň, Váš MV je generovaný, správny. Ak pri zobrazení chybového protokolu Vám systém nevypíše žiadnu chybu, nie je dôvod niečo riešiť, s pozdravom E.. Ch......á referent predpisu poistného

mimotemyJa to dokážem asi aj zo zlými kódmi - to sa naučte priatelia ! :D:D:D