PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Úroky z exekúciejana991
11.04.05, 12:43
ak máme exekúciu, ktorú nám stŕhajú z účtu a záväzok je už splatený, teraz sa platia úroky a trovy exekúcie, môžem to dať na jeden účet na 538/221 alebo úrok musí ísť na 562. Mám trochu problém, lebo nemám exekúčný príkaz, tak neviem, koľko sú trovy exekúcie. Inak budem musieť do banky.

Mirkaska
11.04.05, 14:05
Podľa môjho názoru úroky z omeškania (predpokladám že sú z omeškania) sú príslušenstvom pohľadávky (ako aj trovy právneho zastúpenia, trovy súdneho konania), ktoré zvyšujú výšku záväzku účtovaného na 321. Neviem, či nákladový účet je 562, možno by som uvažovala o tom ako o penále. Trovy exekúcie sú odmenou exekútora, pre teba cenou služby. Vo väčšine prípadov exekútor zo zrazených peňažných prostriedkov pomerne uspokojuje nárok oprávneného a svoje trovy. Takže v priebehu splácania nikdy nevieš, v akej výške splácaš záväzok a v akej platíš za službu. Minimálne po ukončení exekúcie (vymožení) by ti mal exekútor poslať potvrdenie o úhrade s rozpisom uhradenej pohľadávky a jej príslušenstva a výšky zaplatených trov, príp. DPH, ak je exekútor platiteľom.

Čo sa týka platobného rozkazu, ten je relevantný pre určenie výšky pohľadávky a úrokov, ale častokrát písaný zvláštnym spôsobom. Podrobnejšie výšku vymáhaného nároku určuje Upovedomenie o začatí exekúcie, príkaz na začatie a iné... Konečná výška vymáhaného nároku závisí od úrokov z omeškania, ktoré plynú podľa toho ako sa spláca istina, čo zase závisí od exekútora (pomer rozdelenia peňazí oprávnenému a na trovy). Doporučujem informovať sa o zostatku vymáhaného nároku, plneniach oprávnenému a na základe toho si vieš prepočítať aj úroky z omeškania.
Neviem, či som pomohla, ale dufam, že aspoň trošku zo systému exekúcií.

ondrejvla
11.04.05, 14:11
Mám dojem, že to ani nemôžeš účtovať ako úroky, skôr ako penále, a ak to nebolo zmluvné penále, tak by to mala byť pripočitateľná položka k základu dane. Žiadaj od exekútora upovedomenie, čo je istina (ak ju nevieš) a čo sú trovy exekútora. Potom to rozúčtuje. Úroky-účet 562 by som viazala k účtom, pôžičkám a úverom. Rozhodne by som ich nedávala k exekúcii.

Som veľmi zvedavá na názor ostatných Poraďákov.
Vlasta

lenkak
11.04.05, 15:24
Ja by som to dala na úroky z omeškania - 544.

ondrejvla
11.04.05, 16:30
Ja by som to dala na úroky z omeškania - 544.
Súhlasím, ak sa exekúcia týka istiny, na ktorej by mali byť zmluvné pokuty a penále, vtedy účet 544.
Vlasta

Mirkaska
12.04.05, 05:35
V upovedomení sú vyčíslené len predbežné trovy - ktoré po ukončení exekúcie môžu byť odlišné. Vačšinou väčšie. V upovedomení totiž exekútor nevie ako rýchlo sa bude splácať istina, čo ovplyvňuje výšku úrokov z omeškania to zase výšku jeho odmeny. Druhou časťou trov sú hotové výdavky, tie sa tiež menia. Ak exekútor zasiela faktúry, resp. vyúčtovanie priebežne - tam je uvedená výška odmeny. Stretla som sa aj s tým, že firma postupne ako platila peniaze, účtovala všetko ako pohľadávku voči exekútorovi a potom následne to rozdelila do nákldov (trovy) a na úhradu záväzku. To sa mi vidí ale problematické pri dlhodobých exekúciách v súvislosti s nákladmi.

rene
14.04.05, 13:30
:confused:Pridám "polienko" do tejto exekučnej témy, aby som nezadávala novú,hoci nejde konkrétne o úroky.

V roku 2004 firma,plátca DPH, platila exekútorovi,taktiež plátcovi DPH, určité čiastky.
Po zaplatení celej dlžnej čiastky v marci 2005 a jeho odmeny poslal exekútor v marci 2005 vyúčtovaciu faktúru, kde je rozpísané, čo sme vlastne platili//istina a príslušenstvo, odmena exekútora, trovy exekúcie, koľko sme uhradili, k úhrade zostáva.../

Ide mi o položky : odmena exekútora a trovy exekúcie

- sú to nákladové položky ?
- môžem si z nich uplatniť na vstupe DPH, ktorá je na faktúre vyčíslená ?

Veľmi pekne ďakujem !;)

andrej_rv
14.04.05, 15:06
Odmena exekútora a trovy exekúcie sú daňovým výdavkom v zmysle § 19 ods. 2 písmeno a), pretože ich úhradu ukladá povinnému iný zákon resp. predpis (Exekučný poriadok).
Čo sa týka DPH, čítal som nejaký komentár, že u exekúcie nie je nárok na odpočet, keďže nejde o službu, ktorú podnikateľ použije na účely svojho podnikania. Bohužiaľ ho narýchlo neviem nájsť a presné zdôvodnenie si nepamätám. Ale celkom jednoznačný nárok na odpočet tu asi nebude - možno má niekto konkrétnejšiu skúsenosť.

rene
14.04.05, 20:48
Ďakujem, andrej_rv, viete niekto bližšie k tej DPH ?

evina
14.04.05, 20:58
Viem len toľko /čo skor potvrdzuje to, čo hovorí Andrej/, že jedni známi mali vo firme kontrolu na DPH. Tam sme sa dotazovali, či si môžu odpočítať aj DPH z ex. konania. Babenky nevedeli ale po dohode s vedením DÚ dali stanovisko, že nie nakoľko nemajú daňový doklad. Oni totiž fa nemali, len list s rozpisom platieb ex. konania. Keď sme požadovali od exekútora fa, odmietol ju vydať s tým, že podľa zákona /o exekútoroch/firma nie je ich partner s nimi nemá nič spoločné /boli povinní/, ich partnetom je oprávnený, takže výsledok bol ten, že DPH neodpočítali. S týmto som sa stretla už viackrát a exekútorka sama tvrdila, že tu nieje nárok na odpočet DPH. Neviem dať teda tiež jednoznačné stanovisko-ale ja by som sa priklonila k tomu čo píše Andrej-nie je to pre účely Vášho podnikania a skôr by som ju neodpočítala ako áno.

rene
16.04.05, 05:18
Prosím Vás, nie je to niekde presne definované v zákone alebo nejakom usmernení, ako je to pri exekútorských službách s DPH?

JDM
26.09.06, 06:38
Ja osobne si myslím, že ak exekútor vyčísli "poplatok" za svoje služby s rozpisom bez DPH a DPH zvlášť, tak je nárok na odpočet DPH. Ale otázne je, či to sú daňové alebo nedaňové výdavky. Ja službu exekútora bez DPH účtujem ako penále na 545, a každým rokom si to prípočítavam k položkám zvyšujúcim základ dane. Niekde som čítala, že toto účtovať na 544 sa nesmie, len ak je v účtovnom doklade výslovne napísané ---účtujeme Vám zmluvnú pokutu---. Čo vy na to?

Naďa Majková
05.10.06, 15:10
Exekutor fakturuje služby exekútora - to je daňový výdavok, nemá prečo byť nedaňový.

barbie4
18.01.07, 06:34
Ano, odmena exekútora je danovy naklad, uctujem ich na úcet 538, ak je exekútor platcom DPH, odpocitam si DPH. Na tento pripad som sa pytala aj nasho auditora. Uroky z omeskania uctujem na ucet 544 - zmluvne pokuty a penale, a ak tieto penale nie sú uhradené do konca roka 2006, su pripocitatelnou polozkou k zakladu dane a na buduci rok budú zas odpocitatelnou polozkou.