PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : prepočet základného imaniarickman
23.06.08, 10:05
Vážení prítomní poraďáci,

určite ste už zaregistrovali túto informáciu, no ak náhodou nie, tak by som ju rád hodil do pozornosti všetkým, ktorých sa to týka.

S príchodom novej meny je potrebné prepočítať aj základné imanie spoločností a vykonať úkony s tým spojené.

"Všetky obchodné spoločnosti napríklad musia prepočítať hodnotu základného imania a vkladov spoločníkov či akcionárov do spoločnosti zo slovenských korún na eurá. Pri nej sa musia zachovať doterajšie pomery vkladov a podiely jednotlivých spoločníkov (akcionárov).

Obchodný register prepočet nezabezpečí. Zákon túto povinnosť uložil štatutárnym zástupcom. To znamená, že prepočítať základné imanie a vklady spoločníkov (akcionárov) do spoločnosti zo slovenských korún na eurá podľa záväzného konverzného kurzu a vykonať všetky s tým súvisiace úkony majú konatelia firiem a predstavenstvá (prípadne iné štatutárne orgány)."
- eTrend (http://www.etrend.sk/generate_page.php?page_id=137430)

"Základné povinnnosti štatutárov:

Prijať rozhodnutie o zmene meny a prepočte základného imania spoločnosti a vkladov spoločníkov
Prijať (ak je to potrebné) rozhodnutie o zmene spoločenskej zmluvy (zakladateľskej listiny/zmluvy) a stanov spoločnosti
Zapísať prepočet meny základného imania a vkladov spoločníkov do zoznamu spoločníkov (akcionárov)
Podať návrh na zápis prepočtu základného imania a vkladov spoločníkov na eurá do obchodného registra
Písomne informovať všetkých spoločníkov o účinnej zmene meny základného imania a vkladov spoločníkov."
- eTrend (http://www.etrend.sk/generate_page.php?page_id=137430)

Viac informácii sa dočítate v článku:
http://www.etrend.sk/generate_page.php?page_id=137430

Dovolím si pridať aj prvé lastovičky:
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=127911&SID=8&P=0
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=64328&SID=4&P=1

zalobaba
23.06.08, 11:08
Vážení prítomní poraďáci,

určite ste už zaregistrovali túto informáciu, no ak náhodou nie, tak by som ju rád hodil do pozornosti všetkým, ktorých sa to týka.

S príchodom novej meny je potrebné prepočítať aj základné imanie spoločností a vykonať úkony s tým spojené.

"Všetky obchodné spoločnosti napríklad musia prepočítať hodnotu základného imania a vkladov spoločníkov či akcionárov do spoločnosti zo slovenských korún na eurá. Pri nej sa musia zachovať doterajšie pomery vkladov a podiely jednotlivých spoločníkov (akcionárov).

Obchodný register prepočet nezabezpečí. Zákon túto povinnosť uložil štatutárnym zástupcom. To znamená, že prepočítať základné imanie a vklady spoločníkov (akcionárov) do spoločnosti zo slovenských korún na eurá podľa záväzného konverzného kurzu a vykonať všetky s tým súvisiace úkony majú konatelia firiem a predstavenstvá (prípadne iné štatutárne orgány)."
- eTrend (http://www.etrend.sk/generate_page.php?page_id=137430)

"Základné povinnnosti štatutárov:

Prijať rozhodnutie o zmene meny a prepočte základného imania spoločnosti a vkladov spoločníkov
Prijať (ak je to potrebné) rozhodnutie o zmene spoločenskej zmluvy (zakladateľskej listiny/zmluvy) a stanov spoločnosti
Zapísať prepočet meny základného imania a vkladov spoločníkov do zoznamu spoločníkov (akcionárov)
Podať návrh na zápis prepočtu základného imania a vkladov spoločníkov na eurá do obchodného registra
Písomne informovať všetkých spoločníkov o účinnej zmene meny základného imania a vkladov spoločníkov."- eTrend (http://www.etrend.sk/generate_page.php?page_id=137430)

Viac informácii sa dočítate v článku:
http://www.etrend.sk/generate_page.php?page_id=137430

Dovolím si pridať aj prvé lastovičky:
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=127911&SID=8&P=0
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=64328&SID=4&P=1

Prvé lastovičky sú síce OK, ale nie každý register zatiaľ zapisuje výšku ZI v prepočte podľa aktuálneho kurzu platného v deň konania VZ. A vzhľadom k tomu, že podľa platného Obch. zákonníka prepočet vychádza 1:40 (pričom tento kurz už dávno nie je aktuálny), tak pre existujúce firmy je takýto prepočet výhodný iba vtedy, ak majú v úmysle výšku ZI znížiť (aspoň čiastočne a bez zbytočných štrapácií so zverejňovačkami v Obchodnom vestníku). Je to však iba môj laický názor, určite sa k tomu budú vedieť vyjadriť aj iní a fundovanejšie. Ja s tými číslami moc nepracujem.....:rolleyes:

rickman
23.06.08, 12:02
Vyznam to bude mat az po fixacii vymenneho kurzu.
Tie lastovicky som nasiel len nahodou :) - neveril som, ze tam nieco take bude.

Celsus
23.06.08, 16:16
Vyznam to bude mat az po fixacii vymenneho kurzu.
Tie lastovicky som nasiel len nahodou :) - neveril som, ze tam nieco take bude.

Ani jedna z dvoch spoločností, na ktoré vyššie uvedené linky odkazujú, nie je "prvou lastovičkou", ktorá by prepočítala svoje zákl. imanie pôvodne vyjadrené v korunách na eurá. Ako vplýva z výpisov z OR, obe predmetné spoločnosti mali zákl. imanie vyjadrené v eurách už od svojho vzniku. Teda k žiadnemu prepočtu základného imania u nich nedošlo.

Je totiž treba odlišovať situáciu, keď je zákl. imanie vyjadrené v EUR už od založenia spoločnosti, a situáciu, keď sa zákl. imanie, ktoré bolo pôvodne vyjadrené v SKK, prepočíta na EUR. Vyjadriť zákl. imanie v EUR už pri založení spoločnosti obchodný zákonník pripúšťa už dlhšiu dobu. Prepočet zákl. imania z SKK na EUR však bude komplikovanješí - postup nie je upravený v obch. zákonníku, ale v osobitnom zákone.

rickman
23.06.08, 16:41
Ani jedna z dvoch spoločností, na ktoré vyššie uvedené linky odkazujú, nie je "prvou lastovičkou", ktorá by prepočítala svoje zákl. imanie pôvodne vyjadrené v korunách na eurá. Ako vplýva z výpisov z OR, obe predmetné spoločnosti mali zákl. imanie vyjadrené v eurách už od svojho vzniku. Teda k žiadnemu prepočtu základného imania u nich nedošlo.

Je totiž treba odlišovať situáciu, keď je zákl. imanie vyjadrené v EUR už od založenia spoločnosti, a situáciu, keď sa zákl. imanie, ktoré bolo pôvodne vyjadrené v SKK, prepočíta na EUR. Vyjadriť zákl. imanie v EUR už pri založení spoločnosti obchodný zákonník pripúšťa už dlhšiu dobu. Prepočet zákl. imania z SKK na EUR však bude komplikovanješí - postup nie je upravený v obch. zákonníku, ale v osobitnom zákone.

Budem rad, ak pripojis link na osobitny zakon, aby sme to mali pokope.

KEJKA
23.06.08, 17:10
priznávam, že som sa tým nezaoberala. ZI 200000 Sk má byť 5000 EUR, viem, že kurz už dávno neplatí. Určite však pri sro ZI = 200000 Sk splní zákonom stanovené minimum. Spoločníci majú svoje podiely vyjadrené v SZ, tam sa nemá čo meniť.
Neviem si predstaviť, že by sa malo v tejto veci OKAMŽITE konať.
.........................
Samozrejme, treba túto problematiku sledovať.

liba2
23.06.08, 17:14
"Pokope" to máme tu:

http://www.porada.sk/t70339-p3-euro-zakony-vyhlasky-nariadenia-opatrenia-metodicke-pokyny.html

pozri príspevok č. 23 od Braňa a v ňom vyhláška MF SR č. 75/2008 Z.z. - §3 ods. 6 a na konci odseku odkaz č. 15) , t.j. na zákon č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v SR . (aj tento zákon je v príspevku pricapený :D).

liba2
23.06.08, 17:15
priznávam, že som sa tým nezaoberala. ZI 200000 Sk má byť 5000 EUR, viem, že kurz už dávno neplatí. Určite však pri sro ZI = 200000 Sk splní zákonom stanovené minimum. Spoločníci majú svoje podiely vyjadrené v SZ, tam sa nemá čo meniť.
Neviem si predstaviť, že by sa malo v tejto veci OKAMŽITE konať.
.........................
Samozrejme, treba túto problematiku sledovať.

Ešte je čas, čakáme na prepočítací kurz :)

Celsus
23.06.08, 18:33
Budem rad, ak pripojis link na osobitny zakon, aby sme to mali pokope.

Priznám sa, že linky zatiaľ pridávať neviem, ale až budem mať čas, naučím sa to.

Ako správne uviedla liba2, ide o zákon č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike. Mali by byť k nemu vydané aj viaceré vykonávacie predpisy (dva už boli vydané, a to 1. vyhláška MH SR č. 97/2008 Z.z. o podrobnostiach duálneho zobrazovania pre oblasť ochrany spotrebiteľov, a 2. vyhláška MF SR č. 75/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú pravidlá vykazovania, prepočtu a zaokrúhľovania peňažných súm v súvislosti s prechodom na menu euro na účely účtovníctva, daní a colné účely). V dohľadnej dobe by mala byť vydaná aj vyhláška MS SR, ktorá sa bude bližšie zaoberať práve prepočítaním zákl. imania z SKK na EUR.

Ešte doplním, že podľa zákona č. 659/2007 Z.z. zatiaľ prepočet zákl. imania z SKK na EUR nikto ani vykonať nemohol, nakoľko k takémuto prepočtu treba poznať konverzný kurza, a ten samozrejme ešte nebol stanovený.

Celsus
23.06.08, 18:39
priznávam, že som sa tým nezaoberala. ZI 200000 Sk má byť 5000 EUR, viem, že kurz už dávno neplatí. Určite však pri sro ZI = 200000 Sk splní zákonom stanovené minimum. Spoločníci majú svoje podiely vyjadrené v SZ, tam sa nemá čo meniť.
Neviem si predstaviť, že by sa malo v tejto veci OKAMŽITE konať.
.........................
Samozrejme, treba túto problematiku sledovať.

Asi by ešte bolo potrebné zdôrazniť, že obchodný zákonník nehovorí a ani nikdy nehovoril, že 200.000,- SKK = 5.000,- EUR. On len hovorí, že zákl. imanie (najmä novozakladanej spoločnosti) môže byť vyjadrené buď v SKK alebo v EUR. A ďalej uvádza, že
1. ak je ZI vyjadrené v SKK, musí to byť najmenej 200.000,-, a
2. ak je ZI vyjadrené v EUR, musí to byť najmenej 5.000,-.

V žiadnom prípade to však neznamená, že by tým zákonodarca chcel povedať, že uvedené sumy sú ekvivalentom. (Aj keď v minulosti samozrejme po určitú dobu platilo, že 200.000,- SKK sa približne rovná 5.000,- EUR.)

Janca
24.06.08, 06:48
Podµa môjho telefonického dotazu na OR OS Trenèín, zatiaµ nemám dáva» návrh na zmenu zapisovaných skutoèností, nakoµko sa rie¹i mo¾nos», aby to bolo v registri urobené centrálne obchodným registrom (èo by urèite uµahèilo v¹etkým prácu), hodic tento zápis, pokiaµ by sme ho aj museli da» bude bez poplatkov (podµa ¹kolenia Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania) - pozri tie¾: www.euromena.sk, info podajú aj na: euro@nadsme.sk.

rickman
24.06.08, 09:33
Tiez si myslim, ze najlepsou alternativou by bolo automaticke prepocitanie a aktualizacia podla kurzu. Tym by sa zachoval aj spominany pomer a ulahcilo by to pracu desiatkam tisicom ludi. Neverim, ze by to bolo administrativne narocne (spravit to automaticky)..

Celsus
25.06.08, 05:13
Tiez si myslim, ze najlepsou alternativou by bolo automaticke prepocitanie a aktualizacia podla kurzu. Tym by sa zachoval aj spominany pomer a ulahcilo by to pracu desiatkam tisicom ludi. Neverim, ze by to bolo administrativne narocne (spravit to automaticky)..

Prepočet ZI z SKK na EUR v obchodnom registri neurobí registrový súd automaticky, zápis v obch. registri sa bude robiť vždy na návrh danej zapísanej spoločnosti.

Prepočet sa napr. pri viacosobových SRO ani nedá urobiť "automaticky", pretože platí (a aj po prechode na EURO bude platiť), že súčet všetkých vkladov spoločníkov spoločnosti sa musí presne rovnať výške základného imania spoločnosti. Ak by sa pri prepočte automaticky zaokrúhlili vklady spoločníkov aj výška základného imania, súčet vkladov by už presne nezodpovedal výške základného imania.

Obdobne to platí v komanditných spoločnostiach, ktoré majú viac komanditistov.

A pri tých akciových spoločnostiach, ktorých základné imanie je rozvrhnuté na niekoľko stoviek/tisícov/miliónov akcií, by sme prepočtom a zaokrúhlením nominálnej hodnoty každej akcie a následným spočítaním týchto zaokrúhlených súm mohli dostať číslo, ktoré by sa výrazne odlišovalo od čísla, ktoré by sme dostali prepočtom a zaokrúhlením výšky základného imania. Takže po "automatickom" prepočte a zaokrúhlení by súčet menovitých hodnôt všetkých akcií pri určitej AS mohol dosahovať napr. 500 mil. Sk, pričom výška ZI tejto AS by po prepočte a zaokrúhlení by bola napr. 600 mi. Sk. Asi je zrejmé, že takto to v žiadnom prípade byť nemôže...

rickman
25.06.08, 06:39
Prepočet ZI z SKK na EUR v obchodnom registri neurobí registrový súd automaticky, zápis v obch. registri sa bude robiť vždy na návrh danej zapísanej spoločnosti.

Prepočet sa napr. pri viacosobových SRO ani nedá urobiť "automaticky", pretože platí (a aj po prechode na EURO bude platiť), že súčet všetkých vkladov spoločníkov spoločnosti sa musí presne rovnať výške základného imania spoločnosti. Ak by sa pri prepočte automaticky zaokrúhlili vklady spoločníkov aj výška základného imania, súčet vkladov by už presne nezodpovedal výške základného imania.

Obdobne to platí v komanditných spoločnostiach, ktoré majú viac komanditistov.

A pri tých akciových spoločnostiach, ktorých základné imanie je rozvrhnuté na niekoľko stoviek/tisícov/miliónov akcií, by sme prepočtom a zaokrúhlením nominálnej hodnoty každej akcie a následným spočítaním týchto zaokrúhlených súm mohli dostať číslo, ktoré by sa výrazne odlišovalo od čísla, ktoré by sme dostali prepočtom a zaokrúhlením výšky základného imania. Takže po "automatickom" prepočte a zaokrúhlení by súčet menovitých hodnôt všetkých akcií pri určitej AS mohol dosahovať napr. 500 mil. Sk, pričom výška ZI tejto AS by po prepočte a zaokrúhlení by bola napr. 600 mi. Sk. Asi je zrejmé, že takto to v žiadnom prípade byť nemôže...

Ano, mas pravdu, no pokial by sa chcelo, tak by sa dalo napr. doplnkovym ustanovenim o zaukrohlovani, aby sa sumy zaokruhlili rovnako v uctovnictve kazdej spolocnosti a aj na registrovych sudoch.

Ja som len pisal o lepsej alternative.. Uz teraz vidim, kolko ludi to nebude stihat spravit, ale to nie je moja starost...

Reročka
26.11.08, 09:36
Ahojte poradaci,

tak som sa rozhodla konecne pripojit do vasich diskusii. Som na porade novacikom a velmi sa mi tento portal paci. Som tu sice zaregistrovana uz nejake tie 2 mes.,no doposial akosi odvaha reagovat na vsetko zaujimave co sa na porade pise neprisla-az teraz, pretoze uz mi dost prihara:)

Som novacikom aj co sa tyka oblasti uctovnictva, sice mam jeden kurz PU uspesne za sebou.
Viem, ze musim ist na to systematicky a po poriadku. V prvom rade by som preto chcela urobit prepocet ZI (uctov.budem robit pre jednoosobovu s.r.o., neplatca DPH) a ukony s tym spojene. Viete mi prosim v tomto poradit? Neviem, ci uvazujem spravne, ale chcem urobit iba prepocet ZI 200.000 Skk na ZI v EUR co pri prepocte vychadza 6638,783774 EUR. Mozem takuto sumu uviest do navrhu na zapis premeny? Alebo treba postupovat podla vyhlasky MS SR c.246/2008 a sumu zaokruhlit? Ibaze ZI nechcem nijako menit, znizovat ani zvysovat aby mi vysla cela suma (tym padom keby ZI navysim alebo ponizim, by sa asi musela menit aj cela ZL).

Prosim Vas pekne, poskytnite mi k tomu nejake informacie, aby som vedela od coho sa mam odrazit. Budem teraz v mojich zaciatkoch potrebovat Vasu pomoc, nakolko vidim, ze je tu mnozstvo informacii, ktore mi pomozu, preto sa na Vas aj obraciam a ste velmi laskavi a ochotni zaciatocnikom a aj ostatnym pomoct.

Dakujem, Reročka

liba2
26.11.08, 12:31
.... tu sa o tom píše :)
Premena menovitých hodnôt základného imania v s.r.o. (http://www.porada.sk/t88018-premena-menovitych-hodnot-zakladneho-imania-v-s-r-o.html)

Reročka
27.11.08, 08:06
Dakujem :-)
Ked som si potom este popreklikavala poradu, tak som to tam nasla, dik moc

slovex
22.03.09, 16:45
prosím o radu: s.r.o. vznikla 18.12.2008 a už má ZI v EUR 5000,-, akým kurzom to prepočítam na SKK kvôli závierke? k 31.12.2008 alebo 18.12.2008?
ďakujem za pomoc

monikal
25.03.09, 08:30
ahojte aj ja mam tento problem sro vznikla 20.11.2008 a ZI ma 5000 eur,,, Zi splatila 20.11.2008 ako to mam cele prepočitat aktuaknym kurzom alebo konverzným kurzom k 20.11.2008
ak dam 20.11.2008 aktuálny kurz napr.5000x29,978=149890,-
ak nasledne na konci roka urobim prepočet s konverzným kurzom už to nebude 5000eur
ak dam k 20.11.2008 konverzný kurz tak na konci roka to bude v poriadku po prevode to bude tiež 5000eur

dakujem m.

liba2
25.03.09, 09:10
treba ísť do aktuálnej témy:


http://www.porada.sk/971284-post25.html

tu je celá téma, odporúčam prečítať
http://www.porada.sk/t84807-p2-prepocet-zakladneho-imania.html#post999011

monikal
25.03.09, 10:02
čitala som tu o tom celkom dost no aj tak mi to nebolo jasne ale ten tvoj prvý prispevok ak je spravny tak je veeelmi dobre rozpisany z toho som to hned pochopila
ten rozdiel na 413 tam budem mat najbližšich 10 rokov??? alebo sa toho nejako zbavim dik

liba2
25.03.09, 10:05
čitala som tu o tom celkom dost no aj tak mi to nebolo jasne ale ten tvoj prvý prispevok ak je spravny tak je veeelmi dobre rozpisany z toho som to hned pochopila

ten rozdiel na 413 tam budem mat najbližšich 10 rokov??? alebo sa toho nejako zbavim dik
som síce Libuša - ale predpovedať budúcnosť neviem :D