PRIPRAVOVANÉ ŠKOLENIA


Zrážky zo mzdy
a exekučné zrážky
po zrušení OSP od 1.7.2016
30.9.2016, Banská Bystrica
RNDr. Jana Motyčková

Pravidlá fakturácie
v praktických príkladoch
(účtovné a daňové hľadisko)
30.09.2016, Bratislava
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Október 2016
Komplexný výklad
Zákona o DzP PO 2016
4.10.2016, Bratislava
Ing. Vladimír Ozimý

Daňová optimalizácia 2016
05.10.2016, Nitra
07.10.2016, Banská Bystrica

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
Ing. Vladimír Ozimý

Problémy účtovania
z daňového hľadiska
s prepojením na obchodné právo
13.10.2016, Bratislava
Ing. Jana Acsová

Pravidlá fakturácie
v praktických príkladoch
(účtovné a daňové hľadisko)
03.10.2016, Trnava
04.10.2016, Žilina
14.10.2016, Nitra
28.10.2016, Trenčín

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

November 2016
Novela zákona o DPH
a zákona o Dani z príjmov
od 1. 1. 2017
+ vybrané témy DPH
3.11.2016, Bratislava
Ing. Soňa Ugróczy

Pravidlá fakturácie
v praktických príkladoch
(účtovné a daňové hľadisko)
02.11.2016, Košice
11.11.2016, Prešov
14.11.2016, Zvolen

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Daňová optimalizácia 2016
21.11.2016, Bratislava
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
Ing. Vladimír Ozimý

December 2016
Účtovná závierka PU PO 2016
+ Daňová závierka PO 2016
6.12.2016, Bratislava
Ing. Jana Acsová

Január 2017
Daňové priznanie PO 2016
17.1.2017, Bratislava
Ing. Soňa Ugróczy

Február 2017
Účtovné a daňové uzatvorenie
roka 2016 podnikajúcich FO
1.2.2017, Bratislava
Ing. Jana Acsová

Publikácie – zákony 2016