PRIPRAVOVANÉ ŠKOLENIA


September 2016
Komplexný výklad
Zákona o DPH 2016
8.-9.9.2016, Bratislava
Ing. Vladimír Ozimý

Zrážky zo mzdy
a exekučné zrážky
po zrušení OSP od 1.7.2016
12.9.2016, Nové Zámky
13.9.2016, Rožňava
14.9.2016, Brezno
30.9.2016, Banská Bystrica

RNDr. Jana Motyčková

Pravidlá fakturácie
v praktických príkladoch
(účtovné a daňové hľadisko)
30.09.2016, Bratislava
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Október 2016
Komplexný výklad
Zákona o DzP PO 2016
4.10.2016, Bratislava
Ing. Vladimír Ozimý

Problémy účtovania
z daňového hľadiska
s prepojením na obchodné právo
13.10.2016, Bratislava
Ing. Jana Acsová

Pravidlá fakturácie
v praktických príkladoch
(účtovné a daňové hľadisko)
03.10.2016, Trnava
04.10.2016, Žilina
14.10.2016, Nitra
28.10.2016, Trenčín

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

November 2016
Novela zákona o DPH
a zákona o Dani z príjmov
od 1. 1. 2017
+ vybrané témy DPH
3.11.2016, Bratislava
Ing. Soňa Ugróczy

Pravidlá fakturácie
v praktických príkladoch
(účtovné a daňové hľadisko)
02.11.2016, Košice
11.11.2016, Prešov
14.11.2016, Zvolen

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

December 2016
Účtovná závierka PU PO 2016
+ Daňová závierka PO 2016
6.12.2016, Bratislava
Ing. Jana Acsová

Január 2017
Daňové priznanie PO 2016
17.1.2017, Bratislava
Ing. Soňa Ugróczy

Február 2017
Účtovné a daňové uzatvorenie
roka 2016 podnikajúcich FO
1.2.2017, Bratislava
Ing. Jana Acsová

Publikácie – zákony 2016