PRIPRAVOVANÉ ŠKOLENIA


Október 2016
Pravidlá fakturácie
v praktických príkladoch
(účtovné a daňové hľadisko)
28.10.2016, Trenčín
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Zrážky zo mzdy
a exekučné zrážky po zrušení OSP
od 1.7.2016
26.10.2016, Košice
27.10.2016, Trenčín
28.10.2016, Bratislava

RNDr. Jana Motyčková

November 2016
Pravidlá fakturácie
v praktických príkladoch
(účtovné a daňové hľadisko)
02.11.2016, Košice
11.11.2016, Prešov
14.11.2016, Zvolen

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Daňová optimalizácia 2016
21.11.2016, Bratislava
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
Ing. Vladimír Ozimý

December 2016
Účtovná závierka PU PO 2016
+ Daňová závierka PO 2016
6.12.2016, Bratislava
Ing. Jana Acsová

Novela zákona o DPH
a zákona o Dani z príjmov
od 1. 1. 2017
+ vybrané témy DPH
12.12.2016, Bratislava
Ing. Soňa Ugróczy

Január 2017
Daňové priznanie PO 2016
17.1.2017, Bratislava
Ing. Soňa Ugróczy

Február 2017
Účtovné a daňové uzatvorenie
roka 2016 podnikajúcich FO
1.2.2017, Bratislava
Ing. Jana Acsová

Publikácie – zákony 2016