PRIPRAVOVANÉ ŠKOLENIA


December 2016
NOVELY daňových zákonov 2017
(DPH, Daň z príjmov, Daňový poriadok)
12.12.2016, Bratislava
Ing. Soňa Ugróczy

Účtovná závierka 2016
16.12.2016 Bratislava
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Január 2017
Daň z príjmov PO za rok 2016
13.01.2017 Bratislava
27.01.2017 Nitra

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Daňové priznanie PO 2016
17.1.2017, Bratislava
Ing. Soňa Ugróczy

Účtovná závierka 2016
30.01.2017 Bratislava
31.01.2017 Prešov

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Február 2017
Účtovné a daňové uzatvorenie
roka 2016 podnikajúcich FO
1.2.2017, Bratislava
Ing. Jana Acsová

Účtovná závierka 2016
03.02.2017 Trnava
08.02.2017 Nitra
15.02.2017 Košice
16.02.2017 Žilina
17.02.2017 Trenčín
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Daň z príjmov PO za rok 2016
06.02.2017 Košice
07.02.2017 Banská Bystrica
09.02.2017 Trenčín
10.02.2017 Trnava

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Publikácie – zákony 2016