Kategória: Videoškolenia

Videoškolenie Účtovné a daňové uzatvorenie roka 2018 podnikajúcich FO

Lektor: Ing. Jana Acsová Audítorka SKAU, Daňová poradkyňa SKDP, Lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní (www.autora.sk). Na seminároch spája teóriu s praxou. Videoškolenie bude dostupné v druhej polovici februára 2019. Materiál na stiahnutie – áno. Cena:

Uverejnené v Videoškolenia

Videoškolenie Dlhodobý majetok spoločnosti + automobil v podnikaní 2018

Lektor: Ing. Jana Acsová Audítorka SKAU, Daňová poradkyňa SKDP, Lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní (www.autora.sk). Na seminároch spája teóriu s praxou. Dlhodobý majetok spoločnosti + automobil v podnikaní 2018 Videoškolenie bude dostupné v apríli 2019. Materiál na

Uverejnené v Videoškolenia

Videoškolenie Účtovná a daňová závierka PO 2018

Lektor: Ing. Jana Acsová Audítorka SKAU, Daňová poradkyňa SKDP, Lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní (www.autora.sk). Na seminároch spája teóriu s praxou. Účtovná a daňová závierka právnických osôb 2018 Videoškolenie bude dostupné v polovici decembra 2018. Materiál na

Uverejnené v Videoškolenia

Videoškolenie Obchodný zákonník verzus účtovníctvo a daň z príjmov

Lektor: Ing. Jana Acsová Audítorka SKAU, Daňová poradkyňa SKDP, Lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní (www.autora.sk). Na seminároch spája teóriu s praxou. Obchodný zákonník verzus účtovníctvo a daň z príjmov (Obchodný zákonník a jeho prepojenie na účtovníctvo,

Uverejnené v Videoškolenia

Videoškolenie Zmeny v Zákonníku práce od 1.5.2018 – nové príplatky, 13. a 14. platy (RNDr. J. Mihál)

Lektor: RNDr. Jozef Mihál Lektor Jozef Mihál Vám vysvetlí a popíše zmeny v  Zákonníku práce od 1. mája 2018 – nové povinné príplatky za prácu v sobotu a nedeľu, zvýšené príplatky za prácu v noci a vo sviatok, odvodovo a daňovo zvýhodnené 13. a 14. platy a ďalšie zmeny. Ďalšie novinky

Uverejnené v Videoškolenia

Videoškolenie Exekučné zrážky od 1.7.2018, zmeny v dohodách v r. 2018

Lektor: RNDr. Jana Motyčková Odborníčka na mzdovú a personálnu problematiku, spoluautorka mzdového softvéru. Dlhodobo sa venuje lektorskej činnosti a publikačnej činnosti (www.drak.porada.sk). Výhodou seminárov s RNDr. Motyčkovou je spojenie teórie s praxou. Cena: 36€ s DPH (30€ bez DPH) vrátane materiálu na stiahnutie. Videoškolenie

Uverejnené v Videoškolenia

Videoškolenie: Zmeny v ZP od 1.5.2018, dohody komplexne + ďalšie novinky v mzdovej oblasti

Lektor: RNDr. Jana Motyčková Odborníčka na mzdovú a personálnu problematiku, spoluautorka mzdového softvéru. Dlhodobo sa venuje lektorskej činnosti a publikačnej činnosti (www.drak.porada.sk). Výhodou seminárov s RNDr. Motyčkovou je spojenie teórie s praxou. Cena: 30€ s DPH (25€ bez DPH) vrátane materiálu na stiahnutie. Videoškolenie

Uverejnené v Videoškolenia

Videoškolenie Daňové priznanie PO 2017 (Ing. Ugróczy)

Seminár je zameraný na transformáciu účtovného výsledku hospodárenia na základ dane z príjmov právnických osôb  so zameraním na analýzu pripočítateľných a odpočítateľných položiek, zostavenie daňového priznania dane z príjmov právnických osôb na základe praktického príkladu (upozornenie na časté chyby v uplatňovaní daňových výdavkov), výpočet a zaúčtovanie splatnej

Uverejnené v Videoškolenia

Videoškolenie Novely daňových zákonov 2018

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý Daňový poradca, špecialista na dane a účtovníctvo. Dlhodobo sa venuje lektorskej činnosti a publikačnej činnosti (www.Autora.sk) Na seminároch spája teóriu s praxou. Cena: 30€ 24€ s DPH (vrátane materiálov na stiahnutie) Ukážka: Obsah videoškolenia: 1. Zákon č. 222/2004

Uverejnené v Videoškolenia

Videoškolenie Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2017 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2018

  Lektor: RNDr. Jozef Mihál Vo videoškolení sa dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka na prelome rokov 2017/2018 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO, všetky potrebné legislatívne zmeny. Materiál na stiahnutie – áno. Ukážka z videoškolenia:

Uverejnené v Videoškolenia