Školenie Daňová závierka dane z príjmov právnických osôb 2018 – daňové priznanie

Lektor: Ing. Soňa Ugróczy

daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť PKF TAX, s.r.o. Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických osôb. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.

Cena: 69€ s DPH (57,5€ bez DPH)

Termín: 17.1.2019

Bratislava 17.1.2019 - cena 69€ s DPH

Miesto konania školenia:
• Bratislava – BNC, Turbínova 1

Parkovanie – zadarmo priamo pred hotelom

Autobusy – zastávka „Slovinská“
č. 53 – z Trnavského mýta smer Vajnory – obojsmerne
č. 63 – z Lamača cez Nám. Franza Liszta (pod hlavnou stanicou) smer Avion Shopping Park – obojsmerne

Trolejbusy – zastávka „Slovinská“
č. 204 – z Valašskej cez Nám. Franza Liszta (pod hlavnou stanicou) smer Rádiová (Trnávka) – obojsmerne
č. 205 – z Rajská cez Mlynské Nivy smer Rádiová (Trnávka) – obojsmerne
_____________

Na školenie sa môžete prihlásiť:
• vyplnením online objednávky na našej web stránke (viď vyššie)
• emailom na adrese podpora@porada.sk
• telefonicky 0918 291 700

V cene školenia je zahrnuté
– školiace materiály
– písacie potreby
– občerstvenie (káva, čaj, minerálka, sladké / slané pečivo)
– teplý obed

Približný časový harmonogram školenia:
08:30 – 09:00 Prezentácia účastníkov
09:00 – 10:30 1. časť školenia
10:30 – 10:40 Prestávka (káva, čaj, koláčik)
10:40 – 12:00 2. časť školenia
12:00 – 12:40 Prestávka na obed
12:40 – 14:30 3. časť školenia

Obsah školenia:

  • pripravujeme…
Uverejnené v Školenia