Zavrieť

Porady

účtovanie odpisov

Môže mi niekto poradiť ako je to podľa zákona s účtovaním účtovných odpisov? Je účtovná jednotka povinná mesačne účtovať odpisy alebo stačí urobiť len jeden zápis na konci roka? Ak napr. kúpi spoločnosť v novembri roku 2009 auto. Môže na konci roka jednorazovo zaúčtovať aj účtovné odpisy vo výške 25% z nadobúdacej hodnoty? To znamená, že účtovné odpisy budú vo výške daňových, alebo je spoločnosť povinná (aj keď sa rozhodne auto odpisovať aj účtovne 4 roky) účtovať odpisy na konci novembra vo výške 1/48 z ceny auta, tak isto aj na konci decembra? To znamená, že účtovné odpisy sa nebudú rovnať daňovým?
Usporiadat
Luna Luna

Luna je offline (nepripojený) Luna

O odpisoch je tu na porade strašne veľa popísané,skús len hľadať.
Účtovné odpisy vyjadrujú skutočnú dobu použiteľnosti hmotného a nehmotného majetku. Daňové odpisy určuje zákon o dani z príjmu. Doba odpisovania na daňové odpisy by mala byť zhruba polovica skutočnej doby odpisovania. Napr. auto sa odpisuje podľa DO 4 roky ale podľa účtovných odpisov by sa malo auto odpísať cca po 8 rokoch. Účtovné odpisy si nastavíš podľa toho ako auto to využívaš,ako ho opotrebuješ. Účtovné odpisy môžeš meniť každý rok podľa použitia -daňové nie. Je na Tebe či sa rozhodneš či sa Ti budú DO rovnať ÚO, alebo nie. Urob si interný predpis kde odvôvodniš svoje rozhodnutie. Účtovné sa účtujú mesačne,daňové ročne. V PÚ určite mesačne do nákladov. V JÚ raz ročne učtujem aj DO aj ÚO,aj keď sa mi nerovnajú. Treba si stanoviť odpisový plán na mesačné účtovné odpisy a zároveň aj na ročný daňový odpis.
Naposledy upravil Luna : 11.10.09 at 13:25
0 0
Rozalka Rozalka

Rozalka je offline (nepripojený) Rozalka

Spoluvlastníčka "Prvého nitrianskeho medveďária" ...viac
Luna Pozri príspevok
... Účtovné sa účtujú mesačne,daňové ročne...
Daňové odpisy sa neúčtujú.
0 0
137Cs 137Cs

137Cs je offline (nepripojený) 137Cs

Účtovné odpisy vyjadrujú skutočnú dobu použiteľnosti hmotného a nehmotného majetku... Účtovné odpisy si nastavíš podľa toho ako auto to využívaš,ako ho opotrebuješ.
Po novele zákona o účtovníctve, platnej od 1.3.2009, účtovné odpisy v JÚ nemusia vychádzať z predpokladanej doby použiteľnosti majetku, ale môžu byť zhodné s odpismi vypočítanými podľa ZDP.
0 0
Jaka3 Jaka3

Jaka3 je offline (nepripojený) Jaka3

Luna Pozri príspevok
O odpisoch je tu na porade strašne veľa popísané,skús len hľadať.
Účtovné odpisy vyjadrujú skutočnú dobu použiteľnosti hmotného a nehmotného majetku. Daňové odpisy určuje zákon o dani z príjmu. Doba odpisovania na daňové odpisy by mala byť zhruba polovica skutočnej doby odpisovania. Napr. auto sa odpisuje podľa DO 4 roky ale podľa účtovných odpisov by sa malo auto odpísať cca po 8 rokoch. Účtovné odpisy si nastavíš podľa toho ako auto to využívaš,ako ho opotrebuješ. Účtovné odpisy môžeš meniť každý rok podľa použitia -daňové nie. Je na Tebe či sa rozhodneš či sa Ti budú DO rovnať ÚO, alebo nie. Urob si interný predpis kde odvôvodniš svoje rozhodnutie. Účtovné sa účtujú mesačne,daňové ročne. V PÚ určite mesačne do nákladov. V JÚ raz ročne učtujem aj DO aj ÚO,aj keď sa mi nerovnajú. Treba si stanoviť odpisový plán na mesačné účtovné odpisy a zároveň aj na ročný daňový odpis.
Veľmi pekne ďakujem za odpoveď. Ešte by ma zaujímalo, či mi viete povedať, kde sa píše, že účtovná jednotka, ktorá vedie podvojné účtovníctvo musí účtovať účtovné odpisy mesačne, že nestačí jeden zápis na konci roka? Pozrela som postupy účtovania v PÚ aj zákon o účtovníctve, ale nikde som takúto formuláciu nenašla.
0 0
Johanka Johanka

Johanka je offline (nepripojený) Johanka

Zákon o účtovníctve
§ 11
Účtovný zápis

(1) Účtovný zápis sa zaznamenáva v účtovných knihách.

(2) Účtovná jednotka je povinná podľa tohto zákona zaznamenávať účtovné zápisy v účtovnom období priebežne.

(3) Účtovný zápis nemôžu účtovné jednotky vykonať mimo účtovných kníh.

§ 12
Účtovné knihy v sústave podvojného účtovníctva


(1) Účtovná jednotka účtujúca v sústave podvojného účtovníctva účtuje v týchto účtovných knihách:

a) v denníku, v ktorom sa účtovné zápisy usporadúvajú chronologicky a ktorým sa preukazuje zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov v účtovnom období,
b) v hlavnej knihe, v ktorej sa účtovné zápisy usporadúvajú z vecného hľadiska systematicky a v ktorej sa preukazuje zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov na účty majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov, nákladov a výnosov v účtovnom období.

(2) Hlavná kniha zahŕňa syntetické účty a analytické účty podľa účtového rozvrhu a obsahuje najmä tieto údaje:

a) stavy účtov ku dňu, ku ktorému sa otvára hlavná kniha,
b) súhrnné obraty strany Má dať a strany Dal jednotlivých účtov, minimálne za kalendárny mesiac,
c) zostatky a stavy účtov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
0 0
Zoltán Kovács Zoltán Kovács

Zoltán Kovács je offline (nepripojený) Zoltán Kovács

človek, príliš dôverčivý, a niekedy aj idealista, ktorý verí v dobro človeka ...viac
Jaka3 Pozri príspevok
Môže mi niekto poradiť ako je to podľa zákona s účtovaním účtovných odpisov? Je účtovná jednotka povinná mesačne účtovať odpisy alebo stačí urobiť len jeden zápis na konci roka? Ak napr. kúpi spoločnosť v novembri roku 2009 auto. Môže na konci roka jednorazovo zaúčtovať aj účtovné odpisy vo výške 25% z nadobúdacej hodnoty? To znamená, že účtovné odpisy budú vo výške daňových, alebo je spoločnosť povinná (aj keď sa rozhodne auto odpisovať aj účtovne 4 roky) účtovať odpisy na konci novembra vo výške 1/48 z ceny auta, tak isto aj na konci decembra? To znamená, že účtovné odpisy sa nebudú rovnať daňovým?

Zaujímavé nastavenie účtovných odpisov za 2 mesiace používania.
0 0
evamarcisinova evamarcisinova

evamarcisinova je offline (nepripojený) evamarcisinova

Omyl.Daňové odpisy sa účtujú v rámci uzávierkových operácii ako prevádzková réžia. Účtovné odpisy sa len evidujú na karte majetku a zostatková hodnota sa uvádza vo výkaze o majetku.Rozdiely sa v JÚ neúčtujú.
0 0
Džejn Džejn

Džejn je offline (nepripojený) Džejn

Ahojte

práve som prišla na chybu v účtovaní odpisov budovy...
V roku 2003 sa znížila doba odpisovania zo 40 na 30 rokov, čo je v poriadku a v roku 2004 na dobu 20 rokov, čo už moja predchodkyna nezistila... a tak sa do teraz počítali odpisy ako keby sa odpisovalo 30 rokov. Z toho vyplýva, že sme si uplatnili menej ako sme si mohli...
celkový rozdiel až do roku 2009 mi robí okolo 970 € poraďte mi prosím ako mám zaúčtovať vzniknutý rozdiel doúčtovať to ako pripočítateľnú položku?? pravdepodobne to uz nie je daňový výdavok...
Poraďte prosím...
0 0
Džejn Džejn

Džejn je offline (nepripojený) Džejn

Ahojte....
Nikto neporadí??? Myslím si, že tých 970 € naúčtujem normálne na 551 a v daňovom priznaní ich musím dať ako pripočítatelnú položku.... uvažujem správne? Alebo sa to dá vyriešiť aj inak? Prosím poraďte.
0 0
Zoltán Kovács Zoltán Kovács

Zoltán Kovács je offline (nepripojený) Zoltán Kovács

človek, príliš dôverčivý, a niekedy aj idealista, ktorý verí v dobro človeka ...viac
A čo tak zaúčtovať oproti 428, resp. 429 podľa toho či ste mali zisk alebo stratu. ( 428,resp. 429/082)
0 0
Džejn Džejn

Džejn je offline (nepripojený) Džejn

Ahojky

No na účte 428 vykazujem zostatok - ale je to kumulovaný zisk za obdobie rokov 1995-2001, v ostatných rokoch, v ktorých bol vykazovaný zisk sa použili na pokrytie straty /čiže na 429 nevykazujem žiadny zostatok/ a zvyšok si majitelia rozdelili.... Neviem, či aj takýto starý nerozdelený zisk môžem použiť na pokrytie tých odpisov.... No a v roku 2009 mi vychádza zatial zisk ale keď naúčtujem tých 970 € ako pripočítateľnú položku tak po odpočítaní dane mi vyjde strata. Chcem sa opýtať že aj keď to naúčtujem na 429/082, musím to dať do pripočítateľných položiek? Môžem to takto urobiť?
0 0
azla azla

azla je offline (nepripojený) azla

Ak ide o chybu minulých účtovných období, významné chyby učtuješ 428,429; nevýznamné do nákladov (511).

Skús sa porzrieť , či v Tvojom prípade nemôžeš použiť ustanovenie §17, odst. 31 (v r.2009); v r. 2010 je to odst. 29.
0 0
Džejn Džejn

Džejn je offline (nepripojený) Džejn

Ahojte....

Ďakujem krásne za všetky postrehy... všetko čítam a chytám sa slamky.
V postupoch účtovania som našla § 59 odst. 14 ktorý hovorí:

Za opravu chýb minulých účtovných období sa nepovažujú rozdiely zo zmeny účtovnej hodnoty majetku a záväzku, vyplývajúce zo mmeny úprav ocenenia podľa §26 a 27 zákona, napríklad účtovanie výšky opravnej položky a rezerv, úprava doby používania alebo spôsobu opotrebenia dlhodobého majetku.

Takže toto ma mýli a nie som si istá, keďže u mna chyba vznikla z dôvodu nesprávneho odpisovania namiesto 20 rokov používam koeficient pre 30 rokov, či môžem použiť zápis 428/082. I ked tento nápad sa mi páči najviac.

A k tomu § 17- ak sa rozhodnem, že to je oprava minulých období a zaúčtujem to jednoducho na 428/082 a v daňovom priznaní to nebudem považovať za pripočítatelnú položku čo potrebujem k tomuto rozhodnutiu, stačí ak napíšem zápis že sme sa tak rozhodli, nakoľko došlo k účtovnej chybe? Samozrejme ak si nevšimnem ten §59.

Najmilšie na tom celom je, že táto chyba sa ťahá od roku 2004 a v roku 2006 som mala daňovú kotrolu a neprišli na to. Tak ani neviem či sa mám vôbec priznať.
Prosím ak s tým má niekto skúsenosti poraďte lebo už som z toho na nervy.
Ďakujem....
0 0
Džejn Džejn

Džejn je offline (nepripojený) Džejn

Ahojte....

Nikto nevie poradiť??? Myslíte, že aj napriek tomu § 59 to môžem naúčtovať na tú 428? Netrúfnem si odhadnút či to obhájim ako chybu minulých období....
0 0
Stefan2005 Stefan2005

Stefan2005 je offline (nepripojený) Stefan2005

!
Džejn Pozri príspevok
.. u mna chyba vznikla z dôvodu nesprávneho odpisovania namiesto 20 rokov používam koeficient pre 30 rokov...
... som mala daňovú kotrolu a neprišli na to.....
Ani nemuseli na to prísť. Stanovenie účtovných odpisov je predsa v kompetencii účtovnej jednotky a budovy môžem účtovne odpisovať nie 30, ale aj viacej rokov...
Takže kľudne môže prehodniť odpisový plán účtovných odpisov a podľa neho postupovať...
0 0
Džejn Džejn

Džejn je offline (nepripojený) Džejn

Aha... super, a ako je to potom daňovo, ak to cele nechám tak, t.j. nebudem nič meniť v minulých rokoch a jednoducho iba v roku 2009 uz zacnem počítať s koeficientom pre 20 rokov - musím v DP vykazovať pripočítateľnú položku? Alebo sa nepriznám a jednoducho ak by náhodou daňovou kontrolou zistili že som v období 2004-2008 zle odpisovala, tak vlastne by mi mali vrátiť daň.... Lebo som si to neuplatnila v nákladoch a tak som vlastne poškodila seba a nie štát....
0 0
Stefan2005 Stefan2005

Stefan2005 je offline (nepripojený) Stefan2005

!
Džejn Pozri príspevok
Aha... super, a ako je to potom daňovo, ak to cele nechám tak, t.j. nebudem nič meniť v minulých rokoch a jednoducho iba v roku 2009 uz zacnem počítať s koeficientom pre 20 rokov - musím v DP vykazovať pripočítateľnú položku? Alebo sa nepriznám a jednoducho ak by náhodou daňovou kontrolou zistili že som v období 2004-2008 zle odpisovala, tak vlastne by mi mali vrátiť daň.... Lebo som si to neuplatnila v nákladoch a tak som vlastne poškodila seba a nie štát....
Ja som hovoril o účtovných odpisoch. Daňové odpisy sa mali počítať podľa ustanovení ZoDP, rozdiely medzi účtovnými a daňovými odpismi (zost. cenami) sa mali uviesť v +,- položkách upravujúcich základ dane.
0 0
Rozalka Rozalka

Rozalka je offline (nepripojený) Rozalka

Spoluvlastníčka "Prvého nitrianskeho medveďária" ...viac
evamarcisinova Pozri príspevok
Omyl.Daňové odpisy sa účtujú v rámci uzávierkových operácii ako prevádzková réžia. Účtovné odpisy sa len evidujú na karte majetku a zostatková hodnota sa uvádza vo výkaze o majetku.Rozdiely sa v JÚ neúčtujú.
Na koho príspevok reaguješ?

Toto sme v sústave PÚ, takže sa účtujú účtovné odpisy a daňové na kartách DM + v daňovom priznaní.
0 0
misolga misolga

misolga je offline (nepripojený) misolga

Ja mám opačný problém. Odpisy boli v rokoch 2007 - 2009 uplatňované vyššie ako mali byť-roky 2007 a 2008 riešim dodatočným daňovým priznaním . Na chybu som prišla dnes takže dodatočné DP vystavujem s marcovým dátumom. Mňa ale skôr zaujíma či v prípade ak nemám ešte vyhotovené DP za rok 2009 môžem tieto odpisy účtovne v denníku a aj daňové si ešte opraviť v roku 2009, alebo už len v tomto roku 2010, kedy som na chybu prišla.( dodatočné dp sa podáva do jedného mesiaca od zistenia chyby, takže keby som si aj v denníku opravila-prepísala odpisy v roku 2009 na správne, je tu otázka prečo som nepodala dodatočné Dp za minulé roky skôr a zrejme pokuta by ma neminula..)
0 0
Stefan2005 Stefan2005

Stefan2005 je offline (nepripojený) Stefan2005

!
misolga Pozri príspevok
J... Mňa ale skôr zaujíma či v prípade ak nemám ešte vyhotovené DP za rok 2009 môžem tieto odpisy účtovne v denníku a aj daňové si ešte opraviť v roku 2009, alebo už len v tomto roku 2010, kedy som na chybu prišla....
Môžeš. Aj podľa § 2a (1) Účtovným prípadom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka je účtovanie skutočností: § 2 ods. 2 zákona týkajúcich sa ich stavu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a ktoré účtovná jednotka zistila do dňa zostavenia účtovnej závierky (ďalej len „upravujúce závierkové účtovné prípady“);
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať