Zavrieť

Porady

Hospitácia na vyučovaní.

marly

marly je offline (nepripojený) marly

marly
Poraďte mi prosím, lebo neviem, či správne chápem vykonanie hospitácie. Kolegyňa – vedúca PK, vstúpila do triedy počas vyučovacej hodiny - asi 15 minút pred koncom. Po skončení hodiny zapísala hospitáciu do triednej knihy a keď sme vyšli na chodbu skonštatovala, že hodina sa jej páčila. Odpovedala som, že chcem zápis z hospitácie. Ona na to, že zápis nemá v úmysle robiť, že zápis sa nearchivuje – podľa mňa chyba. Už sa mi stalo, že pred štyrmi rokmi prišla na hospitáciu vtedajšia zástupkyňa, taktiež žiadny zápis, žiadny rozbor. Keď som sa pýtala, povedala že nemá čas. Hospitáciu do triednej knihy tiež zapísala. To však môže viesť k tomu, že urobí zápis aký chce a dotyčný učiteľ nemá priestor sa vyjadriť.Podľa mňa zápis je doklad a mal by sa archivovať. Myslím si, že hospitujúci má povinnosť urobiť zápis, kde uvedie cieľ hospitácie, klady, nedostatky, ... – jednoducho rozbor toho, čo videl. Keď je niekto zaneprázdnený, tak nech nerobí hospitáciu. Vôbec sa nebránim hospitácii kolegyne, naopak, lebo výmena skúseností by mala zvýšiť kvalitu vyučovacieho procesu. Som však za otvorené hodiny, kde by som mohla vidieť využívanie IKT – ako vedúca PK takú hodinu ešte neurobila. Rozhodne nie som za „prepadovky“, lebo učím poctivo. Nakoniec – žiakov možno testovať. Nepredstavujem si to tak, že kedy si zmyslí cez voľnú hodinu, vtedy príde. Urgovala som zápis, znovu mi povedala, že ho robiť nebude, že nie je povinná, že jej mám povedať predpis ktorý jej to ukladá. Dokonca vraj jej inšpektorka povedala, že zápis netreba robiť – nuž, pokiaľ by nezapísala hospitáciu to triednej knihy, aj by som súhlasila, inak sa mi nechce veriť. Naozaj má pravdu? Aký predpis rieši hospitáciu? Ďakujem za každú radu.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času
  zdenka131

  zdenka131 je offline (nepripojený) zdenka131

  logopéd, psychopéd, pedagóg, večný študent, absolvent viacerých VŠ ...viac zdenka131
  Neexistuje žiadny oficiálny všeobecne záväzný predpis, ktorý by pojednával o hospitáciách. Podľa Štátnej školskej inšpekcie môže hospitáciu vykonávať riaditeľ školy alebo inšpekcia. Inšpekcia by mala informovať o svojej návšteve deň vopred (v niektorých prípadoch nemusí), riaditeľ školy však svojho zamestnanca informovať nemusí vôbec. Učiteľ hospitáciu (teda prítomnosť riaditeľa školy na hodine) odmietnuť nemôže, má právo sa však vyjadriť k hodnoteniu hospitácie, kde môže uviesť, či s daným hodnotením súhlasí alebo nesúhlasí.
  pe.pe

  pe.pe je offline (nepripojený) pe.pe

  optimista pe.pe
  Osobne si myslím, že určitá miera profesijnej etiky by mala byť namieste v každom ohľade našej práce. Prísť na hospitáciu pred koncom hodiny? Nerozobrať hospitovanú hodinu? Neurobiť hospitačný záznam? Všetko má svoj zmysel. Ako môžem hodnotiť zamestnanca, ak nevidím a nezažijem celú vyučovaciu hodinu vo všetkých jej fázach? Napísať hospitačný záznam je otázka pár minút, navyše je to pre zamestnávateľa písomný podklad pre prípadné riešenie sťažností a problémov, najmä zo strany rodičov.

  A nezabúdajme na 317-ku - §52:
  (1) Výsledky, kvalitu a náročnosť výkonu pedagogickej činnosti alebo výkonu odbornej činnosti, mieru osvojenia si a využívania profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov hodnotí
  a) uvádzajúci pedagogický zamestnanec začínajúceho pedagogického zamestnanca alebo uvádzajúci odborný zamestnanec začínajúceho odborného zamestnanca priebežne a na konci adaptačného obdobia,
  b) priamy nadriadený podriadeného jedenkrát ročne najneskôr do konca školského roka.

  Do pozornosti dávam písmeno b) paragrafu. Hodnotenie sa predsa môže relevantne oprieť najmä o hospitačnú činnosť. Ale o hospitáciu bez profesionálneho prístupu a záznamu? No neviem
  tímea19

  tímea19 je offline (nepripojený) tímea19

  tímea19
  http://www.modernaskola.sk/un,c154/
  štvrtý odstavec;ale zvyčajne aspoň pred hodinou má informovať vyučujúceho;niekde som sa dočítala, že rozbor nemusí byť písomný
  zdenka131

  zdenka131 je offline (nepripojený) zdenka131

  logopéd, psychopéd, pedagóg, večný študent, absolvent viacerých VŠ ...viac zdenka131
  Záleží od riaditeľa školy alebo iného hospitujúceho, či učiteľovi vopred oznámi hospitáciu. Ak uzná za vhodné, nemusí ho vôbec informovať. V určitých prípadoch by oznámená hospitácia nesplnila svoj účel.
  legolas

  legolas je offline (nepripojený) legolas

  muž legolas
  zdenka131 Pozri príspevok
  Záleží od riaditeľa školy alebo iného hospitujúceho, či učiteľovi vopred oznámi hospitáciu. Ak uzná za vhodné, nemusí ho vôbec informovať. V určitých prípadoch by oznámená hospitácia nesplnila svoj účel.
  .....zdenka nemáš pravdu, hospitácia sa musí oznámiť vyučujúcemu 3 dni vopred. Ak by sa tak nestalo, môže vyučujúci odmietnuť hospitáciu. Ešte k hospitujúcim, zabudla si na zástupcu riaditeľa. Po hospitácii sa musí urobiť rozbor hodiny s hospitujúcim a vyučujúci má právo prečítať si hodnotenie a svojim podpisom to potvrdiť.

  ..o tomto postupe boli informovaní začínajúci učitelia na začiatku šk. roka v KE na MPC...
  zdenka131

  zdenka131 je offline (nepripojený) zdenka131

  logopéd, psychopéd, pedagóg, večný študent, absolvent viacerých VŠ ...viac zdenka131
  legolas Pozri príspevok
  .....zdenka nemáš pravdu, hospitácia sa musí oznámiť vyučujúcemu 3 dni vopred. Ak by sa tak nestalo, môže vyučujúci odmietnuť hospitáciu. Ešte k hospitujúcim, zabudla si na zástupcu riaditeľa. Po hospitácii sa musí urobiť rozbor hodiny s hospitujúcim a vyučujúci má právo prečítať si hodnotenie a svojim podpisom to potvrdiť.

  ..o tomto postupe boli informovaní začínajúci učitelia na začiatku šk. roka v KE na MPC...
  Legolas, nezabudla som na zástupcu, vo svojej odpovedi som napísala alebo iný hospitujúci, / môže ním byť zástupca riaditeľa , vedúci MZ.../. Čo sa týka toho, či musí hospitujúci oznámiť učiteľovi hospitáciu, trvám na svojom- nemusí. Hospitáciu musí oznámiť iba školská inšpekcia. Zvyčajne sa hospitácia oznamuje vopred, ale neprikazuje to žiadna vyhláška.
  legolas

  legolas je offline (nepripojený) legolas

  muž legolas
  zdenka131 Pozri príspevok
  Legolas, nezabudla som na zástupcu, vo svojej odpovedi som napísala alebo iný hospitujúci, / môže ním byť zástupca riaditeľa , vedúci MZ.../. Čo sa týka toho, či musí hospitujúci oznámiť učiteľovi hospitáciu, trvám na svojom- nemusí. Hospitáciu musí oznámiť iba školská inšpekcia. Zvyčajne sa hospitácia oznamuje vopred, ale neprikazuje to žiadna vyhláška.
  .

  ...zdenka? stavme sa, že ja mám pravdu
  zdenka131

  zdenka131 je offline (nepripojený) zdenka131

  logopéd, psychopéd, pedagóg, večný študent, absolvent viacerých VŠ ...viac zdenka131
  legolas Pozri príspevok
  .

  ...zdenka? stavme sa, že ja mám pravdu
  Zdravím - hospitácie musí hospitujúci preukázať. Ak o tom nemá záznam ani podpis učiteľa o hospitácií nie je to preukázateľné. Inšpekcia skonštatuje , že nie je vedená evidencia o hospitáciách, čo je mínus.
  Záver - nie je to dané predpisom ale hospitačný záznam by mal byť. Je to možné ošetriť vo vnútorných predpisoch školy - plán kontrolnej činnosti.
  legolas

  legolas je offline (nepripojený) legolas

  muž legolas
  ..bolo by dobré, ak by ste si pozreli na porade "Hospitácie" a taktiež Kontrolný systém v školskej praxi na nete
  zdenka131

  zdenka131 je offline (nepripojený) zdenka131

  logopéd, psychopéd, pedagóg, večný študent, absolvent viacerých VŠ ...viac zdenka131
  legolas Pozri príspevok
  ..bolo by dobré, ak by ste si pozreli na porade "Hospitácie" a taktiež Kontrolný systém v školskej praxi na nete
  Želám pohodový deň. Legolas, vďaka za Tvoje odporúčania . Prečítala som si Tebou odporúčané " Hospitácie", nič v zlom, ale si protirečíš.

  Na uvedenej stránke píšeš: "...riaditeľ a iný Tvoj nadriadený, by mál mať urobený na školský rok plán hospitácii podľa mesiacov, ale presný deň hospitácie tam nie je, lenže aj keď ho nemá tak Ti môže prísť na hospitáciu kedykoľvek, ale Ti to musí oznámiť deň vopred, ak by to neurobil kľudne mu môžeš povedať, že Ti to neoznámil a nechceš, aby Ti išiel na hospitáciu, aleeeeee, vieš čo ťa potom čaká. "

  Vo svojom príspevku v téme "Hospitácie "píšeš o jednom oznamovacom dni , tu v téme "Hospitácia na vyučovaní" o troch. A pravda je taká, že neplatí ani jedno ani druhé. Súhlasím s tým, že by hospitujúci mal oznámiť hospitáciu / a väčšinou sa to tak aj robí/ , bolo by to férové voči učiteľovi , ale neprikazuje mu to žiadna vyhláška.
  Napríklad v prípade, ak sa hospitáciou reaguje na podnety/ sťažnosť/ rodičov žiakov, prípadne samotných žiakov alebo kolegov, vtedy sa termín hospitácie zvyčajne neoznamuje , lebo by hospitácia nesplnila svoj účel. S ostatnými myšlienkami v téme s tebou súhlasím, ale v " oznamovacej povinnosti " nie. Prepáč.

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.