Zavrieť

Porady

Vyplnenie tlačiva - ohlasenie drobnej stavby

MichalGa

MichalGa je offline (nepripojený) MichalGa

MichalGa
Dobrý den všetkým,

rád by som Vás poprosil o radu. Hladal som podobnú tému ale som nanašiel tak zakladám novú.

- Chcel by som poradiť s tlačivom "ohlásenie drobnej stavby" a jeho vypisanim

drobná stavba: môžem napisat len "hospodarska budova" ?

rozsah stavby: chcel som napisat niečo typu: ma zaklady xy cm do zeme, rozmery xy, je do 25 m2, vyska 2,6 m .. . niečo treba dodať alebo v tejto kolonke chcu ine informacie?


účel stavby: mala by to byt garáž ale bolo mi poradené že to môžem napisat ako hospodarsku budovu, kedže je do 25m2 a je to jednoduchsie, čiže ako účel môžem napisat, parkovacie miesto, možno nejake uskladnenie náradia atd, nikdy som nevypisoval podobné tlačivo čiže možno píšem blbosti

stavbené úpravy: žeby kopanie zakladov, úprava okolia základov ?

technický popis stavby: tu asi mam napisat to čo som chcel v kolonke rozsah stavby, v tom pripade ale asi kolonka "rozsah stavby" je zla : (

situačny načrt: pôdorys a 3 pohlady, plus pohlad umiestnenia na pozemku ?


Za akékolkvek rady vopred dakujemPravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času
  pracujem v stavebnej agende Miloš Mičega - CIMOM TN
  Výňatok z vyhl. č. 453/2000 Z.z.


  Ohlásenie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác
  (k § 57 zákona)
  § 5

  (1) Ohlásenie drobnej stavby obsahuje
  a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,
  b) účel, rozsah a miesto stavby,
  c) druh a parcelné číslo pozemku podľa katastra nehnuteľností, /1/
  d) ak ide o stavby uskutočňované svojpomocou, vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby,
  e) ak sa pri uskutočňovaní stavby majú použiť susedné nehnuteľnosti, vyjadrenie vlastníka tejto nehnuteľnosti.

  (2) K ohláseniu drobnej stavby sa pripojí
  a) doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku,
  b) jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby,
  c) jednoduchý technický opis stavby,
  d) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy.
  ------------------------------------------------------------------------
  /1/ § 18 a 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.  § 6

  (1) Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác obsahuje
  a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,
  b) údaj o tom, na ktorej stavbe sa majú úpravy alebo práce uskutočniť,
  c) rozsah a účel úprav a prác a ich jednoduchý technický opis.

  (2) K ohláseniu sa pripojí
  a) doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe; možno ho nahradiť čestným vyhlásením,
  b) písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravu alebo udržiavacie práce bude uskutočňovať nájomca,
  c) stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, alebo ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území. /6/  CIMOM
  jana616

  jana616 je offline (nepripojený) jana616

  jana616
  Je potrebne, aby bolo tlacivo ohlasenie drobnej stavby podpisane osobou, ktora ma pravo dozivotneho uzivania parcely, na ktorej chceme postavit drobnu stavbu? Staveny urad si totizto ziada podpis matky vlastnika, no nikde na internete sme sa nedopatrali k tomu...ci suhlas osoby s dozivotnym pravom uzivania je FAKT potrebny. Matka vlastnika totizto papier nechce podpisat.

  vdaka za rady
  pracujem v stavebnej agende Miloš Mičega - CIMOM TN
  jana616 Pozri príspevok
  Je potrebne, aby bolo tlacivo ohlasenie drobnej stavby podpisane osobou, ktora ma pravo dozivotneho uzivania parcely, na ktorej chceme postavit drobnu stavbu? Staveny urad si totizto ziada podpis matky vlastnika, no nikde na internete sme sa nedopatrali k tomu...ci suhlas osoby s dozivotnym pravom uzivania je FAKT potrebny. Matka vlastnika totizto papier nechce podpisat.

  vdaka za rady
  Určite nie.

  Uź viackrát som v inej téme uviedol, že najlepšia ochrana na takéto požiadavky úradníkov je, opítať sa, podľa akého právnehu ustanovenia je takáto povinnosť.

  Štátny orgán totiž môže konať len to, čo mu zákon umožňuje, resp. prikazuje, ja ako občan môžem konať všetko, čo mi zákon nezakazuje.  CIMOM

  Vyplnenie tlačiva - ohlasenie drobnej stavby

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.