Zavrieť

Porady

pravidelný a nepravidelný príjem

Dobrý deń,chcela by som sa spýtať, pre koho platí pravidelný príjem a pre koho nepravidelný príjem?
Dohodárom zadám aký príjem?
že pri pravidelnom príjme sa musí dávať odmena, podľa čoho? a koľko?
Ďakujem
Usporiadat
VERONIKA6 VERONIKA6

VERONIKA6 je offline (nepripojený) VERONIKA6

Citujem Dr. Janku Motyčkovú:

Treba rozlišovať dva typy zamestnancov :
1. Zamestnancov s pravidelným mesačným príjmom - na týchto zamestnancov sa vzťahuje nemocenské, dôchodkové aj poistenie v nezamestnanosti
2. Zamestnancov s nepravidelným príjmom - na týchto zamestnancov sa vzťahuje iba dôchodkové poistenie. (Dôchodkové poistenie zahŕňa starobné poistenie, invalidné poistenie a rezervný fond.)

Oproti doterajšiemu stavu nie je podstatný typ právneho vzťahu (okrem na začiatku uvedených výnimiek), ale to, že z tohto vzťahu je nárok na príjem zo závislej činnosti. Do úvahy sa berie príjem podľa §5 ods.1 písm. a) až h) a ods.2 a 3 zákona o dani z príjmu, t.j. príjmy zo závislej činnosti okrem vráteného poistného.Okruh zamestnancov sa od 1.1.2011 rozširuje napr. o :
- konateľov s príjmom za prácu konateľa,
- spoločníkov s.r.o. ak poberajú odmenu za vykonanú prácu pre spoločnosť (s výnimkou dohôd)
- členov družstva, ak poberajú príjem za prácu pre družstvo (s výnimkou dohôd)
- členov štatutárnych orgánov, správnej rady, dozornej rady, kontrolnej komisie s príjmom z tejto funkcie/činnosti,
- príkazné zmluvy a iné zmluvy, ak z nich vyplýva príjem zo závislej činnosti
- poslancov (aj obecných zastupiteľstiev a VÚC).
S výnimkou dohôd, praktického vyučovania žiakov a študentov a príjmu členov volebných komisii sa teda neposudzuje, na základe akého právneho vzťahu má fyzická osoba príjem zo závislej činnosti. Ak fyzická osoba má akýkoľvek právny vzťah, na základe ktorého má nárok na príjem zo závislej činnosti, je pre účely sociálneho poistenia považovaná za zamestnanca a platiteľ takéhoto príjmu je považovaný za zamestnávateľa.
ZAMESTNANCI pre úrazové a garančné poistenie

Na účely úrazového poistenia sa za zamestnanca považujú osoby v pracovnoprávnom vzťahu (pracovný pomer aj dohody), štátnozamestnaneckom pomere, v členskom pomere ktorého súčasťou je aj pracovný vzťah k družstvu, v služobnom pomere okrem sudcu a prokurátora a osoby, ktoré vykonávajú verejnú funkciu (Predseda VÚC, starosta OÚ) a osoba vo výkone väzby alebo odňatia slobody, ak je zaradená do práce.
Na účely garančného poistenia sa za zamestnanca považujú osoby v pracovnoprávnom vzťahu (pracovný pomer aj dohody) a člen družstva, ktorý je v v pracovnom vzťahu k družstvu.
PRACOVNÝ POMER, ŠTÁTNOZAMESTNANECKÝ POMER, SLUŽOBNÝ POMER
Osoba v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere alebo služobnom pomere je vždy považovaná za zamestnanca s pravidelným príjmom, bez ohľadu na to, či pracovný pomer, štátnozamestnanecký pomer alebo služobný pomer je uzavretý na jeden mesiac alebo dlhšie. Aj v prípade, že v niektorom mesiaci nemá zamestnanec príjem (napr. z dôvodu práceneschopnosti alebo neplateného voľna), právny vzťah na základe ktorého je nárok na pravidelný príjem naďalej trvá a teda aj v tomto prípade je zamestnancom s pravidelným príjmom.

DOHODY OPRÁCACH VYKONÁVANÝCH MIMO PRACOVNÉHO POMERU
Dohody sú explicitne vylúčené z okruhu zamestnancov, s výnimkou úrazového a garančného poistenia. Na akúkoľvek dohodu, t.j. na dohodu o pracovnej činnosti, dohodu o vykonaní práce a dohodu o pracovnej činnosti sa vzťahuje iba úrazové poistenie a ak je zamestnávateľ garančne poistený, tak aj garančné poistenie.
ÚSTAVNÝ ČINITEĽ, VEREJNÝ OCHRANCA PRÁV, PREDSEDA VÚC, STAROSTOVIA
Tieto osoby z titulu výkonu svojej funkcie majú nárok na pravidelný príjem, sú teda zamestnancami s pravidelným príjmom. Vzťahuje sa na nich aj úrazové poistenie. Garančné nie, keďže garančné poistenie s na ich „zamestnávateľa“ nevzťahuje.
POSLANEC (obecný úrad, mestský úrad, VÚC)
Poslanci s pravidelným mesačným príjmom sú zamestnanci s pravidelným príjmom a vzťahuje sa na nich nemocenské a dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Poslanci s nepravidelným mesačným príjmom sú zamestnanci s nepravidelným príjmom a vzťahuje sa na nich iba dôchodkové poistenie. Na týchto poslancov sa nevzťahuje úrazové a garančné poistenie.
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
Osoba, ktorá má z príkaznej zmluvy pravidelný mesačný príjem zo závislej činnosti je zamestnancom s pravidelným mesačným príjmom a vzťahuje sa na ňu nemocenské a dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Osoba, ktorá má z príkaznej zmluvy nepravidelný mesačný príjem zo závislej činnosti je zamestnancom s nepravidelným príjmom a vzťahuje sa na ňu iba dôchodkové poistenie. Na príkaznú zmluvu sa nevzťahuje úrazové a garančné poistenie.
KONATEĽ, SPOLOČNÍK S.R.O., ČLEN DOZORNEJ RADY a pod.
Tieto osoby s pravidelným mesačným príjmom sú zamestnancami s pravidelným mesačným príjmom a vzťahuje sa na nich nemocenské, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti.
Tieto osoby s nepravidelným mesačným príjmom sú zamestnancami s nepravidelným príjmom a vzťahuje sa na nich iba dôchodkové poistenie. Nevzťahuje sa na nich úrazové a garančné poistenie.
5 0
ilona ilona

ilona je offline (nepripojený) ilona

Veronika6 to znamená, " osoba,ktorá má z príkaznej zmluvy nepravidelný mesačný príjem zo závislej činnosti a vzťahuje sa na ňu dôchodkové poistenie" že do tejto skupiny patrí aj taká príkazná zmluva, ktorá sa uzatvorí len 1 krát v roku napr.na výškovej budove umyť okná. To znamená,že už neexistuje príkazná zmluva bez odvodov? Ďakujem.
0 0
Huta Huta

Huta je offline (nepripojený) Huta

a zmluva o dielo aj z nej sa platia odvody?
0 0
Altrix Altrix

Altrix je offline (nepripojený) Altrix

Dobrý deň,

Zamestnancovi, ktorý je na rodičovskej dovolenke od 1.10.2010 bola v januári 2011 vyplatená odmena (prémie za obdobie - 520 Eur).
T hľadiska SP - ide o prerušenie, z hľadiska ZP - nie je zamestnancom.

Ako budú vyzerať odvody? Bude sa zamestnanec zobrazovať vo výkaze poistného - ako nepravidelný príjem?

Ďakujem za odpoveď
0 0
ewita888 ewita888

ewita888 je offline (nepripojený) ewita888

prosím vás, ak je klasická dohoda o vykonaní práce, napr. 5 mesiacov bude mať z nej príjem, je to pravidelný alebo nepravidelný príjem..
0 0
drobeceva drobeceva

drobeceva je offline (nepripojený) drobeceva

ewita888 Pozri príspevok
prosím vás, ak je klasická dohoda o vykonaní práce, napr. 5 mesiacov bude mať z nej príjem, je to pravidelný alebo nepravidelný príjem..
pravidelný príjem
3 0
ewita888 ewita888

ewita888 je offline (nepripojený) ewita888

drobeceva Pozri príspevok
pravidelný príjem
ďakujem, som to čítala dokola, ale už mi to dneska nemyslí..
0 0
MADELEIN MADELEIN

MADELEIN je offline (nepripojený) MADELEIN

Spoločník a zároveň konateľ bez akejkoľvek zmluvy v s.r.o, vyplácajú sa mu podiely na zisku, je zároveň SZČO- má inú firmu, kde si platí odvody, sa má tiež registrovať v SP a ZP ?
0 0
truch truch

truch je offline (nepripojený) truch

MADELEIN Pozri príspevok
Spoločník a zároveň konateľ bez akejkoľvek zmluvy v s.r.o, vyplácajú sa mu podiely na zisku, je zároveň SZČO- má inú firmu, kde si platí odvody, sa má tiež registrovať v SP a ZP ?
nemusí sa prihlásiť, jedine ak by mal v s.r.o. odmenu, alebo by sa mu vyplatilo vreckové ak bol na SC pre s.r.o.
1 0
bertik1 bertik1

bertik1 je offline (nepripojený) bertik1

Ak konateľ poberal odmenu konateľa od 01.05.2010 do 31.12.2010 a teraz bude poberať odmenu len raz za kvartál, musím ho prihlásiť na sociálnu a zdravotnú poisťovňu ako zamestnanca s nepravidelným príjmov. Len neviem s akým dátumom, aby som neprešvihla nejaký termín.
1. Keby som mu chcela vyplatiť odmenu za 1Q/2011 k 15.4. 2011, tak musí byť prihlásený v poisťovniach už k 01.04.2011 alebo
stačí k tomu 15.04.2011?
2. K akému termínu ho potom odhlásim.
3. Keď mu budem chcieť vyplatiť odmenu, tak to budem musieť vždy riešiť prihláškami a odhláškami na SP a ZP? prihlasovať a odhlasovať zamestnávateľa aj zamestnanca?
Vopred ďakujem za radu.
0 0
adinka55 adinka55

adinka55 je offline (nepripojený) adinka55

bertik1 Pozri príspevok
Ak konateľ poberal odmenu konateľa od 01.05.2010 do 31.12.2010 a teraz bude poberať odmenu len raz za kvartál, musím ho prihlásiť na sociálnu a zdravotnú poisťovňu ako zamestnanca s nepravidelným príjmov. Len neviem s akým dátumom, aby som neprešvihla nejaký termín.
1. Keby som mu chcela vyplatiť odmenu za 1Q/2011 k 15.4. 2011, tak musí byť prihlásený v poisťovniach už k 01.04.2011 alebo
stačí k tomu 15.04.2011?
2. K akému termínu ho potom odhlásim.
3. Keď mu budem chcieť vyplatiť odmenu, tak to budem musieť vždy riešiť prihláškami a odhláškami na SP a ZP? prihlasovať a odhlasovať zamestnávateľa aj zamestnanca?
Vopred ďakujem za radu.
1.Uz si ho prihlasit mala v 01/2011
2. odhlasovat ho nebudes
3. nie, na SP urcite nie ziadne prihlasky a odhlasky, ZP neviem presne ale asi tiez nie.
0 0
srska srska

srska je offline (nepripojený) srska

adinka55 Pozri príspevok
1.Uz si ho prihlasit mala v 01/2011
2. odhlasovat ho nebudes
3. nie, na SP urcite nie ziadne prihlasky a odhlasky, ZP neviem presne ale asi tiez nie.
ale môžeš
0 0
adinka55 adinka55

adinka55 je offline (nepripojený) adinka55

Keď som bola na skoleni, ktore viedol p. Mihal, bolo povedane, ze odhlasovat nebudeme ak je jasne podchytene ze bude odmena vyplatena aj niekedy neskor (jedno kedy)
0 0
truch truch

truch je offline (nepripojený) truch

bertik1 Pozri príspevok
Ak konateľ poberal odmenu konateľa od 01.05.2010 do 31.12.2010 a teraz bude poberať odmenu len raz za kvartál, musím ho prihlásiť na sociálnu a zdravotnú poisťovňu ako zamestnanca s nepravidelným príjmov. Len neviem s akým dátumom, aby som neprešvihla nejaký termín.
1. Keby som mu chcela vyplatiť odmenu za 1Q/2011 k 15.4. 2011, tak musí byť prihlásený v poisťovniach už k 01.04.2011 alebo
stačí k tomu 15.04.2011?
2. K akému termínu ho potom odhlásim.
3. Keď mu budem chcieť vyplatiť odmenu, tak to budem musieť vždy riešiť prihláškami a odhláškami na SP a ZP? prihlasovať a odhlasovať zamestnávateľa aj zamestnanca?
Vopred ďakujem za radu.
Konateľa stačí prihlásil v deň, keď mu bude odmena vyplatená, a to spätne k 31.1. Odhlasovať netreba, môže byť prihlásený aj v prípade, že mu nebude nič vyplatené. Dávaj pozor, aj kvartálne odmeny môžu byť pravidelným príjmom, treba ich vyplatiť nepravidelne napr. 1x v apríli, 2x v júni, aby bola istota, že ide o nepravidelný príjem.
Naposledy upravil truch : 13.04.11 at 11:25
0 0
bertik1 bertik1

bertik1 je offline (nepripojený) bertik1

[QUOTE=adinka55;1718546]1.Uz si ho prihlasit mala v 01/2011

Prečo som ho mala v januári? Preto sme ho odhlásili k 31.12.2010, aby nepoberal pravidelný príjem ale nepravidelný. Alebo som si to zle vysvetlila? Čo s tým teraz
0 0
truch truch

truch je offline (nepripojený) truch

[QUOTE=bertik1;1718601]
adinka55 Pozri príspevok
1.Uz si ho prihlasit mala v 01/2011

Prečo som ho mala v januári? Preto sme ho odhlásili k 31.12.2010, aby nepoberal pravidelný príjem ale nepravidelný. Alebo som si to zle vysvetlila? Čo s tým teraz
Bertík, máš to ok, prečítaj si vyššie
0 0
bertik1 bertik1

bertik1 je offline (nepripojený) bertik1

[QUOTE=truch;1718605]
bertik1 Pozri príspevok

Bertík, máš to ok, prečítaj si vyššie
Ďakujem!!! Už som sa zľakla, že som niečo urobila zle. Ešte raz vďaka!
0 0
Jana Motyčková Jana Motyčková

Jana Motyčková je offline (nepripojený) Jana Motyčková

Do SP si ho mala prihlasiť k 1.1.11 ako zamestnanca s nepravidelným príjmom, ostane tam prihlásený až kým neskončí s funkciou konateľa alebo kým sa mu nezmeni zmluva s tým, že funkciu vykonáva bez nároku na odmenu, (alebo kým sa nezmenia zákony).
Do ZP ho prihlasuješ na celý mesiac, v ktorom bude odmena zučtovaná, t.j. ak to bude mať v aprílovej "páske", prihlásiš ho od 1.4. a k 30.4. ho zase ohlásiš.
(Kvartálne vyplácaný príjem nie je pravidelný mesačný príjem pre SP!)
2 0
milka1619 milka1619

milka1619 je offline (nepripojený) milka1619

My máme konateľa vo firme, nemá žiadnu zmluvu, nič som mu nevyplácala a ani teraz nie. Mala som ho prihlásiť do SP? Na školení bolo povedané, že netreba. Aj na porade som čítala príspevok p. Mihála, že netreba, až vtedy a k dátumu, od kedy mu začneme odmenu vyplácať.
0 0
bertik1 bertik1

bertik1 je offline (nepripojený) bertik1

Jana Motyčková Pozri príspevok
Do SP si ho mala prihlasiť k 1.1.11 ako zamestnanca s nepravidelným príjmom, ostane tam prihlásený až kým neskončí s funkciou konateľa alebo kým sa mu nezmeni zmluva s tým, že funkciu vykonáva bez nároku na odmenu, (alebo kým sa nezmenia zákony).
Do ZP ho prihlasuješ na celý mesiac, v ktorom bude odmena zučtovaná, t.j. ak to bude mať v aprílovej "páske", prihlásiš ho od 1.4. a k 30.4. ho zase ohlásiš.
(Kvartálne vyplácaný príjem nie je pravidelný mesačný príjem pre SP!)
Ak by mal na obdobie od 01-04/2011 zmluvu, že funkciu vykonáva bez nároku na odmenu a prihlásila by som ho až od 01.05.2011, tak by to bolo v poriadku?

Ďakujem
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať