Zavrieť

Porady

Elektronické podávanie daňových priznaní od 1. 1. 2012

majiteľka spoločnosti a ekonómka spoločnosti ...viac
Dovolila by som si upozorniť všetkých, ktorí sú platitelia DPH na povinnosť od 1. 1. 2012 podľa § 14 Daňového poriadku platného od 1. 1. 2012 na povinnosť podávať daňové priznania elektronicky podpísané zaručeným elektronickým podpisom v súlade § 32 citovaného poriadku. Netreba si túto povinnosť nechávať na poslednú chvíľu, aby zase neskolabovala daňovácka stránka.

Dopĺňam dňa 22.10.2011 na žiadosť zadávateľky
:
text z pôvodného príspevku zo dňa 19. 5. 2011 : """v súlade § 32 citovaného poriadku."
ruším aby to nebolo zmätočné a nerobilo problém.
a doplňujem, že zmeny v problematike samotného elektronického podávania priniesla novela zákona č. 331/2011 19. 10. 2011, ktorá platí od 1. 1. 2012 a
podľa novely je možné elektronické podávanie aj bez ZEP na základe dohody s DÚ a nevzťahuje sa iba na podávanie DP k DPH ale podávanie všetkých podaní u platiteľov DPH. Čo je veľmi dôležité doplnenie pôvodnej témy.
Naposledy upravil Dav : 23.10.11 at 15:59
Téma je uzavretá.
Economic Economic

Economic je offline (nepripojený) Economic

majiteľka spoločnosti a ekonómka spoločnosti ...viac
Keď už aspoň raz za ten ktorý daňový subjekt podáš, ono to číslo ostane už potom v pamäti a dá sa rolovaním naň prísť. Len na to rolovanie pozor, aby si nepodala DP s iným DIČ-om.
0 0
tictac7 tictac7

tictac7 je offline (nepripojený) tictac7

Tamila
Možno to tu už niekto prilepil:
a čo? veď nič nevidím?
0 0
Tamila Tamila

Tamila je offline (nepripojený) Tamila

skúsim znova: http://www.drsr.sk/wps/portalUpozornenie
[FONT=serif]na zmenu v elektronickej komunikácii

http://www.drsr.sk/drsr/slovak/uvita...oom=auto,0,793
Naposledy upravil Tamila : 14.10.13 at 07:23
0 0
srska srska

srska je offline (nepripojený) srska

Tamila
skúsim znova: http://www.drsr.sk/wps/portalUpozornenie
[FONT=serif]na zmenu v elektronickej komunikácii

http://www.drsr.sk/drsr/slovak/uvita...oom=auto,0,793
zas majú výhodu tí, ktorí podpisujú zep-om
0 0
tictac7 tictac7

tictac7 je offline (nepripojený) tictac7

Tamila
skúsim znova: http://www.drsr.sk/wps/portalUpozornenie
[FONT=serif]na zmenu v elektronickej komunikácii

http://www.drsr.sk/drsr/slovak/uvita...oom=auto,0,793
minulý týždeň som to dala do tipu...

Zmeny v elektronickej komunikácii s DÚ od 1.1.2014
0 0
srska srska

srska je offline (nepripojený) srska

tictac7
Tamila
skúsim znova: http://www.drsr.sk/wps/portalUpozornenie
[FONT=serif]na zmenu v elektronickej komunikácii

http://www.drsr.sk/drsr/slovak/uvita...oom=auto,0,793
minulý týždeň som to dala do tipu...
vieme :-) a ďakujeme
2 0
tictac7 tictac7

tictac7 je offline (nepripojený) tictac7

srska
Tamila
skúsim znova: http://www.drsr.sk/wps/portalUpozornenie
[FONT=serif]na zmenu v elektronickej komunikácii

http://www.drsr.sk/drsr/slovak/uvita...oom=auto,0,793
zas majú výhodu tí, ktorí podpisujú zep-om
prečo? Nemám ZEP a tiež nemusím nič robiť :-)
1 0
srska srska

srska je offline (nepripojený) srska

tictac7
srska
Tamila
skúsim znova: http://www.drsr.sk/wps/portalUpozornenie
[FONT=serif]na zmenu v elektronickej komunikácii

http://www.drsr.sk/drsr/slovak/uvita...oom=auto,0,793
zas majú výhodu tí, ktorí podpisujú zep-om
prečo? Nemám ZEP a tiež nemusím nič robiť :-)
ale poniektorí nemusia robiť nič od 2008 - ak majú od 08 zep
0 0
promont maja promont maja

promont maja je offline (nepripojený) promont maja

... nám prišiel včera mail od daňovej správy ( ... máme aj novú a aj starú ( tú už nepoužívame)):

Dobrý deň.

Vaše ID ******** má (ku dňu 2.10.2013) nastavený spôsob komunikácie podľa "starej" dohody - "Dohody o spôsobe doručovania písomností doručovaných elektronickými prostriedkami, uzavretej podľa §20 ods. 8 zákona č.511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov" pre DIČ **********.Od 1.1.2014 nebude možné z dôvodu zavedenia nového portálu finančnej správy doručovať podania finančnej správe elektronickými prostriedkami podľa zákona č.511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov. Od tohto termínu dochádza zo strany finančnej správy SR k jednostrannej výpovedi "Dohody o spôsobe doručovania písomností doručovaných elektronickými prostriedkami, uzavretej podľa §20 ods. 8zákona č.511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov uzavretých so správcom dane" tzv. staré dohody".

(bližšie informácie nájdete na stránke finančnej správy www.finančnasprava.sk<http://www.finančnasprava.sk> a tiež v jej sekcii daňovej www.drsr.sk<http://www.drsr.sk> )Aby sa toto Vaše pridelené ID ******** mohlo požívať na elektronickú komunikáciu plynule aj naďalej, odporúčame Vám do 31.12.2013 zmeniť spôsob komunikácie nasledovne:

* buď uzatvoríte so správcom dane "novú" dohodu - dohodu podľa § 13 ods. 5 zákona č.563/2009 Z.z.,

* alebo si po zaobstaraní ZEP priradíte certifikát do svojho profilu ID - bližšie informácie o jeho priradení do profilu nájdete na stranke www.drsr.sk<http://www.drsr.sk/> v časti elektronická komunikácia - podmienky využívania AES v bode D).V prípade, že daňový subjekt s DIČ ********** už uzavrel novú dohodu skôr, teda v predchádzajúcom období, kontaktujte, prosím, miestne príslušný DÚ, príslušného registrátora, aby Vám prestavil spôsob komunikácie pre Vaše ID ******** na "novú" dohodu na základe už v minulosti odovzdanej novej dohody.Pokiaľ daňový subjekt s DIČ ********** ešte novú dohodu neuzavreli, nájdete ju na stranke www.drsr.sk<http://www.drsr.sk> v časti elektronická komunikácia - podmienky využívania AES v bode A) b.

Upozornenie : Spolu s registračným formulárom je potrebné vyplnenú novú dohodu doručiť na miestne príslušný DÚ.

V prípade, že ID ********* už neplánujete v budúcnosti ďalej používať (z rôznych dôvodov, napríklad ste medzičasom získali iné ID, kde máte toto DIČ už naviazané a nastavený spôsob komunikácie na novú dohodu alebo ZEP a používate len to) zašlite, prosím, mail na technickapodpora@financnasprava.sk<m...ancnasprava.sk> s uvedením ID, RČ používateľa a so žiadosťou o jeho zrušenie.Všetky informácie uvedené v tomto maile sú dôležité pre plynulú elektronickú komunikáciu so správcom dane po 1.1.2014.

Pokiaľ jeden z uvedených krokov nezrealizujete do 31.12.2013, po 1.1.2014 Vaše ID zostane síce aj naďalej platné, ale bude mu zmenený spôsob komunikácie na ZEP.

Až pokiaľ nepriradíte ZEP, alebo nepodpíšete novú dohodu, nebude možné po tomto termíne cez toto ID zaslať žiadny dokument na DÚ.Priradiť ZEP alebo podpísať novú dohodu bude možné vykonať aj po 1.1.2014, avšak upozorňujeme daňové subjekty, aby si to nenechávali na poslednú chvíľu pred zákonnými termínmi, kedy budú musieť zaslať prvé dokumenty správcovi dane elektronicky( napr: do 25.1 súhrnný výkaz DPH(termín bude platiť v prípade, že bude schválená novela zákona o DPH, v opačnom prípade bude platiť súčasný termín do 20.1) , DP mesační platitelia DPH, do 31.1. daňové priznanie daň z motorových vozidiel...).S pozdravomTechnická podpora

Finančné riaditeľstvo SR
1 0
enter enter

enter je offline (nepripojený) enter

ano asi sme dostali všetci ten e-mail.
Ako môžu napísať takú blbosť v jednom dokumente, na začiatku dávajú jednostrannú výpoveď zo zmluvy a potom:

"V prípade, že ID ********* už neplánujete v budúcnosti ďalej používať (z rôznych dôvodov, napríklad ste medzičasom získali iné ID, kde máte toto DIČ už naviazané a nastavený spôsob komunikácie na novú dohodu alebo ZEP a používate len to) zašlite, prosím, mail na technickapodpora@financnasprava.sk<m...ancnasprava .sk> s uvedením ID, RČ používateľa a so žiadosťou o jeho zrušenie."

pričom na portáli DU je upozornenie,

citát z upozornenian a stránke DU:
"V prípade, že daňové subjekty majú uzatvorené obe dohody (dohodu podľa zákona č. 511/1992 Zb. a aj
dohodu zákona č. 563/2009 Z.z.), v platnosti zostane len dohoda uzatvorená podľa zákona č. 563/2009 Z.z., čo
znamená , že pre tieto daňové subjekty nebude plynúť žiadna povinnosť súvisiaca s touto zmenou , teda od
1.1.2014 pri komunikácii so správcom dane budú využívať len „novú dohodu“. !

Jednoducho Kocúrkovo.SK.
Mne to tak pripadá, že to robí fy. ktorá potrebuje vykazovať činnosť, tak vymýšľa si prácu, a ničím nepodloženú povinnosť pre nás. To my im máme vyčistiť databázu, obyčajným e-mail oznamom?
0 0
Difi Difi

Difi je offline (nepripojený) Difi

Dobrý deň, prosím Vašu pomoc v nasl.:
Dňa 14.10.2013 dostali sme na e-mail od DU správu, že firma má uzatvorenú starú dohodu, ktorá bude platná do 31.12.2013.
Vytlačila som novú dohodu o el. doručovaní ..., ktorú spolu s registračným formulárom treba doručiť na DU.
Registračný formulár treba vyplniť na osobu, ktorá bude elekt. podávať výkazy? (v našom prípade konateľ firmy) Dostane na e-mail ID číslo za vyplnený reg. formulár a s tým a s dohodou môže ísť na príslušný DÚ? Konateľ bude aj za iné firmy podávať výkazy, tým pádom celý postup bude rovnaký aj pre tie firmy, nová dohoda a ID číslo konateľa treba priradiť k firmám? Alebo zle som pochopila? A potrebuje plnú moc od firmy ?
A čo treba urobiť so starým ID číslom? Zrušiť? Ďakujem
0 0
kn-alka kn-alka

kn-alka je offline (nepripojený) kn-alka

Jarka jméno mé :)
Difi
Dobrý deň, prosím Vašu pomoc v nasl.:
Dňa 14.10.2013 dostali sme na e-mail od DU správu, že firma má uzatvorenú starú dohodu, ktorá bude platná do 31.12.2013.
Vytlačila som novú dohodu o el. doručovaní ..., ktorú spolu s registračným formulárom treba doručiť na DU.
Registračný formulár treba vyplniť na osobu, ktorá bude elekt. podávať výkazy? (v našom prípade konateľ firmy) Dostane na e-mail ID číslo za vyplnený reg. formulár a s tým a s dohodou môže ísť na príslušný DÚ? Konateľ bude aj za iné firmy podávať výkazy, tým pádom celý postup bude rovnaký aj pre tie firmy, nová dohoda a ID číslo konateľa treba priradiť k firmám? Alebo zle som pochopila? A potrebuje plnú moc od firmy ?
A čo treba urobiť so starým ID číslom? Zrušiť? Ďakujem

netreba nové ID, vyplníš novú dohodu, pricapíš staré ID a pošli konateľa na DÚ podpísať s nimi tú dohodu.

Ak budete posielať aj za iných platiteľov, k tejto dohode (napíšeš novú dohodu na novú firmu) a k tomuto istému ID musíš priložiť ešte splnomocnenie tej novej firmy (nová firma musí splnomocniť tohto konateľa
1 0
tweedle tweedle

tweedle je offline (nepripojený) tweedle

"Prosím Vás mali sme starú dohodu, dnes nám prišla výpoveď,, chcela som poslať konateľa podpísať novú dohodu, ale nevieme nájsť starý registračný formulár s prideleným ID.Našla som len starú dohodu. Bude s tým problém, bude treba nové ID? Alebo si nás nájdu na DU? nemáte s tým niekto skúsenosť" Tak, už som si aj sama pomohla. Ak by mal niekto podobný problém, tak riešenie je nasledovné: 1.na drsr.sk sa treba prihlásiť do e-služieb, 2.hore v pravo bude modrý panáčik,
3.obajví sa môj profil (registračný formulár), ktorý sa dá upravvať
4. dolu klik na "pokračovať"
5. klik na "vytvoriť"
vygeneruje sa registračný formulár a šup šup do radu na DU
Naposledy upravil tweedle : 11.11.13 at 11:20
1 0
grammatika grammatika

grammatika je offline (nepripojený) grammatika

Ahojte, v prípade, že sro splnomocní na el.podávanie účtovníka, tak do DPH priznania ako osoba oprávnená podať DPH sa uvádza meno účtovníka? Detto DPkDzPPO -tiez údaje účtovníka?

ďakujem
0 0
srska srska

srska je offline (nepripojený) srska

podať a konať sú dva rozdielne pojmy.
v dp dph je: ..."ktorá je oprávnená konať za osobu podávajúcu" ....oprava - ... "osoby oprávnenej na podanie dp za osobu podávajúcu .....zmiatol ma formulár v edane
Naposledy upravil srska : 21.11.13 at 10:53
dpdph_edane.png  
1 0
srska srska

srska je offline (nepripojený) srska

grammatika
Ahojte, v prípade, že sro splnomocní na el.podávanie účtovníka, tak do DPH priznania ako osoba oprávnená podať DPH sa uvádza meno účtovníka? Detto DPkDzPPO -tiez údaje účtovníka?

ďakujem
§ 9 563/2009
1 0
Sarlotka Sarlotka

Sarlotka je offline (nepripojený) Sarlotka

cize sa tam nema uvazdat nic?
0 0
JankaO JankaO

JankaO je offline (nepripojený) JankaO

grammatika
Ahojte, v prípade, že sro splnomocní na el.podávanie účtovníka, tak do DPH priznania ako osoba oprávnená podať DPH sa uvádza meno účtovníka? Detto DPkDzPPO -tiez údaje účtovníka?

ďakujem
Áno
0 0
Sarlotka Sarlotka

Sarlotka je offline (nepripojený) Sarlotka

Tak teraz uz vobec nerozumiem...

v edena je napisane pri DPH
osoba opravnena KONAT, ked tlacivo vytlacim je tam napisane osoba opravnena PODAT..

pri suhrnnom vykaze je v edane
osoba opravnene konat a aj tak sa tlacivo vytlaci...

vyplyva z toho ze pri DPH meno uctovnika sa ma napisat ale pri suhrnnom nie?

KONAT nemozem mam len splnomocnenie na el. dorucovanie , PODAT mozem mam na to splnomocnenie. na el. dorucovanie pisomnosti...

nerozumiem tomu fakt...
0 0
Sarlotka Sarlotka

Sarlotka je offline (nepripojený) Sarlotka

este raz by som posunula otazku uvádzate meno uctovnika pri elektronickom podavani v DPH vykaze a suhrnnom vykaze cez edane?

dakujem
0 0
Načítať ďalšie