Zavrieť

Porady

Ako zistiť trvalý pobyt osoby?

repero

repero je offline (nepripojený) repero

repero
Potreboval by som zistiť oficiálny trvalý pobyt môjho dieťaťa, ktoré žije po rozvode s matkou v inom štáte EÚ (čo mi znemožňuje právne kroky smerom ku striedavej starostlivosti, avšak je možné, že kvôli iným výhodám matka dieťaťa ponechala TP v SR).
Počul som, že sa to dá cez Centrálny register obyvateľstva za poplatok cca. 7€ - vie niekto ako na to?
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času
  GabiZ

  GabiZ je offline (nepripojený) GabiZ

  GabiZ
  Najlepšia odpoveď len pre registrovaných
  Porada je tu vďaka aktívnej spolupráci členov
  Registrovať
  Chobot

  Chobot je offline (nepripojený) Chobot

  Chobot
  repero Pozri príspevok
  Potreboval by som zistiť oficiálny trvalý pobyt môjho dieťaťa, ktoré žije po rozvode s matkou v inom štáte EÚ (čo mi znemožňuje právne kroky smerom ku striedavej starostlivosti, avšak je možné, že kvôli iným výhodám matka dieťaťa ponechala TP v SR).
  Počul som, že sa to dá cez Centrálny register obyvateľstva za poplatok cca. 7€ - vie niekto ako na to?

  Hľadaj, čítaj a volaj:

  http://www.geni.sk/ako-hladat-stratenych-pribuznych/

  http://www.minv.sk/?register-obyvatelov

  Z
  ákon o hlásení pobytu občanov § 23

  (1) Ministerstvo a okresné riaditeľstvá Policajného zboru poskytujú štátnym orgánom, obciam a iným právnickým osobám, ktoré plnia úlohy štátu alebo vykonávajú zdravotné poistenie a nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie, alebo plnia úlohy na úseku zamestnanosti, údaje z registra v rozsahu ich pôsobnosti podľa osobitných predpisov.

  (2) Ministerstvo, okresné riaditeľstvá Policajného zboru a obce poskytujú na základe písomnej žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby oznámenie o mieste pobytu obyvateľa. V žiadosti musí byť uvedené

  a) meno a priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť a miesto trvalého pobytu žiadateľa; ak ide o právnickú osobu, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo,
  b) meno a priezvisko, prípadne dátum narodenia alebo rodné číslo obyvateľa, ktorého pobyt sa požaduje oznámiť,
  c) odôvodnenie žiadosti.

  (3) Obyvateľ môže na základe písomného vyhlásenia doručeného ohlasovni zakázať poskytovanie údajov podľa odseku 2. Vo vyhlásení sa uvedie lehota, na ktorú sa má zakázať vydávanie údajov; táto lehota nesmie byť dlhšia ako tri roky. Ohlasovňa o zákaze poskytovania údajov vyrozumie okresné riaditeľstvo Policajného zboru, ktorý zabezpečí zaznamenanie tohto zákazu do registra.

  (4) O poskytnutí údajov podľa odseku 2 sa v registri alebo v evidencii pobytu občanov urobí záznam.

  (5) Orgán, ktorý poskytol informáciu o pobyte obyvateľa podľa odseku 2, je povinný na požiadanie obyvateľa poskytnúť mu údaje, komu a na aký účel bola informácia o jeho pobyte poskytnutá.
  Naposledy upravil Chobot : 14.10.11 at 08:47

  Ako zistiť trvalý pobyt osoby?

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.