Zavrieť

Porady

Zákon o zbraniach a strelive

tenario

tenario je offline (nepripojený) tenario

tenario
Dobrý den nenašiel som rubriku, kde by som tuto temu mohol zardit, ale skusim stastie.

Moja prva otazka znie, dna 15.6.2008 som uspesne vykonal skusku na drzanie zbrani a streliva a taktiez polovnicku skusku. Lenze z istych dovodov som nesiel na policiu poziadat o vydanie zbrojneho preukazu. Moze mi to po troch rokoch prepadnut aj ked mam skusku vykonanu a mam doma papiere o uspesnom absolvovani skusky?

Druha otazka zniem ci treba aj psachotesty na to aby mi ten zborny vydali?


Velmi pekne dakujem za seriozne odpovede.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času
  viktorviktor

  viktorviktor je offline (nepripojený) viktorviktor

  viktorviktor
  Najlepšia odpoveď len pre registrovaných
  Porada je tu vďaka aktívnej spolupráci členov
  Registrovať
  buchač

  buchač je offline (nepripojený) buchač

  Schopnost porozumenia citaneho textu je zakladnym predpokladom akejkolvek debaty. ...viac buchač
  buchač Pozri príspevok
  ....presne tak ....

  Zajtra sa opýtam ( teda ,ak nezabudnem ...)...idem síce auto odhlásiť , ale je to hneď vedľa ...
  ...hm , nezabudol ...

  Takže ostáva jediné a to , že je potrebné ísť na príslušný útvar polície - úsek zbraní a streliva , ktorý ZP vydal .
  Podľa infa ,ktoré mi chlapci dali , ZP je uložený u nich .......dokonca sa jeden hneď na meno pýtal , že pozrie do archívu ...
  Platia všetky skúšky a aj zdravotné prehliadky , či psychotesty ...
  buchač

  buchač je offline (nepripojený) buchač

  Schopnost porozumenia citaneho textu je zakladnym predpokladom akejkolvek debaty. ...viac buchač
  tenario Pozri príspevok
  Dobrý den nenašiel som rubriku, kde by som tuto temu mohol zardit, ale skusim stastie.

  Moja prva otazka znie, dna 15.6.2008 som uspesne vykonal skusku na drzanie zbrani a streliva a taktiez polovnicku skusku. Lenze z istych dovodov som nesiel na policiu poziadat o vydanie zbrojneho preukazu. Moze mi to po troch rokoch prepadnut aj ked mam skusku vykonanu a mam doma papiere o uspesnom absolvovani skusky?

  Druha otazka zniem ci treba aj psachotesty na to aby mi ten zborny vydali?


  Velmi pekne dakujem za seriozne odpovede.
  ...Ty brďo ......tak s takýmto prípadom som sa ešte nestretol ...
  Veď každý záujemca doslova horí , aby mal ten preukaz konečne v rukách ...

  Ale skúsim ....
  1. Keďže si si z istých dôvodov nevyzdvihol ZP , môže sa na to orgán aj inak ( blbo ) pozerať .....
  Jedná sa o to , že medzitým sa Ti mohol zmeniť zdravotný stav a podobne ...
  Ale v databáze by si mal figurovať ....takže len a len políciu musíš ísť ...platnosť ZP je 10 rokov , ak bol vydaný.

  2. Psychotesty ????.....predpokladám , že teraz už áno ...niekde aj 80 € cvakáš...


  P.S.:
  Pozrel som aj " moje " odborné fórum ...nič podobné som nenašiel .........si Ty ale číslo ...
  tenario

  tenario je offline (nepripojený) tenario

  tenario
  Dakujem za odpoved, viem troska som to pokaslal... :-/

  No vtedy som bol aj na psychotestoch tiez v ten datum alee potom som sa dozvedel ze to v tej dobe ani nebolo treba. Teraz uz asi ten papier platit nebude od psychologa, ze?
  tenario

  tenario je offline (nepripojený) tenario

  tenario
  no ako dolu pisem psychotesty som si robil ale vtedy, tak neviem ci mi to uznaju... 15.6.2008 presne
  Mila123

  Mila123 je offline (nepripojený) Mila123

  Mila123
  Zbrane sa na účely tohto zákona rozdeľujú na kategórie A, B, C a D.
  Zbrojný preukaz je verejná listina, ktorá fyzickú osobu oprávňuje držať alebo nosiť zbraň a strelivo v rozsahu ustanovenom pre jednotlivé skupiny zbrojného preukazu.
  Zbrojný preukaz sa rozdeľuje podľa účelu používania zbrane alebo streliva a podľa rozsahu oprávnenia nosiť alebo držať zbraň do skupín:
  • A - nosenie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku,
  • B - držanie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku,
  • C - držanie zbrane a streliva na výkon zamestnania alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu,
  • D - držanie zbrane a streliva na poľovné účely,
  • E - držanie zbrane a streliva na športové účely,
  • F - držanie zbrane a streliva na múzejné alebo zberateľské účely.
  Policajný útvar vydá zbrojný preukaz fyzickej osobe, ktorá
  • písomne požiadala o jeho vydanie,
  • je plne spôsobilá na právne úkony,
  • dosiahla predpísaný vek,
  • je bezúhonná a spoľahlivá,
  • lekárskym posudkom preukázala zdravotnú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo,
  • preukázala odbornú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo vykonaním skúšky pred skúšobnou komisiou,
  • má miesto pobytu na území Slovenskej republiky,
  • v konaní o vydanie zbrojného preukazu preukázala potrebu držať alebo nosiť zbraň a strelivo.
  Praktická rada: Postup pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a náležitosti lekárskeho posudku určuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 85/2009 Z. z..

  V žiadosti o vydanie zbrojného preukazu žiadateľ uvedie
  • osobné údaje,
  • číslo dokladu totožnosti, cudzinec číslo cestovného dokladu alebo dokladu nahrádzajúceho cestovný doklad,
  • skupinu zbrojného preukazu, o vydanie ktorej žiada,
  • odôvodnenie žiadosti o vydanie zbrojného preukazu.
  K žiadosti o vydanie zbrojného preukazu žiadateľ pripojí
  • dve fotografie s rozmermi 30x35 mm, ktoré zodpovedajú súčasnej podobe žiadateľa, zobrazujúce žiadateľa v čelnom pohľade s výškou tvárovej časti hlavy od očí k brade najmenej 13 mm, v občianskom odeve, bez okuliarov s tmavými sklami a bez prikrývky hlavy, ak jej použitie nie je odôvodnené náboženskými alebo zdravotnými dôvodmi; v tomto prípade nesmie prikrývka hlavy zakryť tvárovú časť spôsobom znemožňujúcim identifikáciu žiadateľa,
  • lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo,
  • potvrdenie orgánu štátnej správy, že má oprávnenie podľa osobitného predpisu, ak žiada o vydanie zbrojného preukazu na výkon tohto oprávnenia,
  • potvrdenie právnickej osoby zaoberajúcej sa športovou činnosťou, ktorej súčasťou je športová streľba podľa pravidiel platných na území Slovenskej republiky alebo medzinárodných pravidiel o členstve, ak žiada o vydanie skupiny E zbrojného preukazu,
  • potvrdenie o členstve v poľovníckej organizácii, v ktorej je registrovaný, ak žiada o vydanie skupiny D zbrojného preukazu,
  • úradne osvedčenú kópiu dokladu, na základe ktorého možno započítať skúšku odbornej spôsobilosti.
  Zbrojný preukaz možno vydať fyzickej osobe, ktorá dosiahla vek 21 rokov. Fyzickej osobe, ktorá spĺňa vyššie stanovené podmienky a dosiahla vek 18 rokov, možno vydať zbrojný preukaz s vyznačením skupiny D, ak je držiteľom poľovného lístka.
  Za bezúhonnú osobu sa na účely vydania zbrojného preukazu, okrem osoby, ktorej odsúdenie bolo zahladené, nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za:
  • úmyselný trestný čin proti životu a zdraviu,
  • trestný čin proti slobode a ľudskej dôstojnosti okrem trestného činu obmedzovania osobnej slobody, trestného činu porušovania tajomstva prepravovaných správ a trestného činu súlože medzi príbuznými,
  • úmyselný trestný čin všeobecne nebezpečný,
  • trestný čin proti republike,
  • trestný čin proti výkonu právomoci orgánu verejnej moci,
  • trestný čin proti brannosti,
  • úmyselný trestný čin proti službe v ozbrojených silách,
  • trestný čin proti obrane vlasti,
  • úmyselný trestný čin vojenský,
  • trestný čin proti mieru a ľudskosti alebo trestný čin terorizmu a extrémizmu,
  • trestný čin vojnový,
  • trestný čin usmrtenia podľa § 149 ods. 4 a 5 Trestného zákona,
  • trestný čin týrania blízkej osoby a zverenej osoby,
  • trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky,
  • trestný čin pytliactva,
  • trestný čin násilného prekročenia štátnej hranice,
  • trestný čin prevádzačstva,
  • trestný čin vzbury väzňov,
  • trestný čin násilia proti skupine obyvateľov,
  • trestný čin nebezpečného vyhrážania,
  • trestný čin opilstva,
  • trestný čin týrania zvierat, alebo
  • iný trestný čin, ak bol spáchaný so zbraňou, násilím, hrozbou bezprostredného násilia, hrozbou inej ťažkej ujmy alebo s použitím nátlaku.
  Za spoľahlivú osobu sa nepovažuje ten,
  • koho trestné stíhanie za trestné činy uvedené v predchádzajúcom odseku bolo podmienečne zastavené a nebolo právoplatne rozhodnuté, že sa obvinený osvedčil alebo nemá sa za to, že sa osvedčil,
  • kto preukázateľne nadmerne požíva alkoholické nápoje,
  • kto preukázateľne požíva omamné látky, psychotropné látky alebo prípravky, ktorých požívanie môže vyvolať závislosť osôb od nich,
  • kto bol v posledných 2 rokoch uznaný vinným z priestupku na úseku zbraní a streliva a bola mu uložená pokuta nad 99 € alebo mu bol z tohto dôvodu v posledných 2 rokoch odňatý zbrojný preukaz,
  • kto bol v posledných dvoch rokoch opakovane uznaný vinným z priestupku
  1. na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami,
  2. na úseku obrany štátu,
  3. proti občianskemu spolunažívaniu, ktorého sa dopustil vyhrážaním ujmou na zdraví, úmyselným ublížením na zdraví alebo iným násilím alebo
  4. na úseku poľnohospodárstva, poľovníctva a rybárstva tým, že neoprávnene úmyselne zasiahol do výkonu práva poľovníctva alebo výkonu rybárskeho práva, alebo

  • kto podľa zistení útvaru Policajného zboru nedáva záruku, že zbraň nezneužije.
  Všetky doklady, ktoré sa predkladajú spolu so žiadosťou nesmú byť staršie ako 3 mesiace.
  Zdravotná spôsobilosť žiadateľa držať alebo nosiť zbraň a strelivo sa preukazuje lekárskym posudkom o zdravotnej spôsobilosti, ktorý vydáva
  • praktický lekár pre dospelých na základe výsledku lekárskej prehliadky u žiadateľov zbrojného preukazu; posudzujúci lekár si v prípade potreby vyžiada aj výsledok vyšetrenia klinickým psychológom, alebo
  • praktický lekár pre deti a dorast alebo dorastový lekár na základe výsledku lekárskej prehliadky a výsledku vyšetrenia klinickým psychológom u žiadateľov (vek 15 rokov a zbrojný preukaz skupiny E).
  Lekár, ktorý zistí alebo nadobudne dôvodné podozrenie, že držiteľ zbrojného preukazu trpí chorobou, vadou alebo stavom, ktoré vylučujú alebo obmedzujú držanie alebo nosenie zbrane a streliva, poučí ho o tejto skutočnosti a bezodkladne ju oznámi príslušnému praktickému lekárovi pre dospelých, praktickému lekárovi pre deti a dorast alebo dorastovému lekárovi, ktorý je príslušný na vydanie lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti.
  Správny poplatok sa vyberie za:
  • Žiadosť o vydanie zbrojného preukazu: 16,50 €.
  • Vykonanie skúšky alebo preskúšanie z odbornej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo
   1. prvá skúška: 49,50 €.
   2. opakovaná skúška: 26,50 €.
  • Žiadosť o rozšírenie zbrojného preukazu: 16,50 €.
  • Žiadosť o vydanie nového zbrojného preukazu: 16,50 €.
  • Žiadosť o vydanie európskeho zbrojného pasu: 16,50 €.
  • Žiadosť o predĺženie platnosti európskeho zbrojného pasu: 3,- €.
  • Žiadosť o vydanie zbrojnej licencie: 331,50 €.
  Spoplatňuje sa i žiadosť o vydanie nákupného povolenia na každú zbraň alebo jej hlavnú časť (16,50 €) a žiadosť o vydanie zbrojného sprievodného listu na každú zbraň, jej hlavnú časť alebo strelivo (16,50 €).
  Okrem zbrojného preukazu zákon pozná i tzv. zbrojnú licenciu. Táto je definovaná ako verejná listina, ktorá fyzickú osobu - podnikateľa alebo právnickú osobu oprávňuje nadobudnúť do vlastníctva zbrane alebo strelivo a držať ich v rozsahu ustanovenom pre jednotlivé skupiny zbrojnej licencie.
  buchač

  buchač je offline (nepripojený) buchač

  Schopnost porozumenia citaneho textu je zakladnym predpokladom akejkolvek debaty. ...viac buchač
  tenario Pozri príspevok
  no ako dolu pisem psychotesty som si robil ale vtedy, tak neviem ci mi to uznaju... 15.6.2008 presne
  ...neuznajú , nová ...

  Vyhlaska 229/2011 - od 1.8.2011 je platna (....pre Mila123 ...) - o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho posudku a psychologického posudku.

  Ak si chcš kúpiť niečo na báze útočnej pušky , tak to ani nespomínam ........po tej Devínskej všetci držitelia takýchto zbraní ....Lipshitsova robota ..


  A inak , všetky náležitosti ohľadom ZP

  http://www.minv.sk/?vydanie-zbrojneho-preukazu
  Naposledy upravil buchač : 24.10.11 at 15:35
  tenario

  tenario je offline (nepripojený) tenario

  tenario
  Ale ak dobre chapem "praktický lekár pre dospelých na základe výsledku lekárskej prehliadky u žiadateľov zbrojného preukazu; posudzujúci lekár si v prípade potreby vyžiada aj výsledok vyšetrenia klinickým psychológom, alebo"...

  psychotesty je potrebne az vtedy ked to odporuci moj lekar, nie?
  buchač

  buchač je offline (nepripojený) buchač

  Schopnost porozumenia citaneho textu je zakladnym predpokladom akejkolvek debaty. ...viac buchač
  tenario Pozri príspevok
  Ale ak dobre chapem "praktický lekár pre dospelých na základe výsledku lekárskej prehliadky u žiadateľov zbrojného preukazu; posudzujúci lekár si v prípade potreby vyžiada aj výsledok vyšetrenia klinickým psychológom, alebo"...

  psychotesty je potrebne az vtedy ked to odporuci moj lekar, nie?
  N I E.....!!!!!!!!!!!!!!!

  buchač

  buchač je offline (nepripojený) buchač

  Schopnost porozumenia citaneho textu je zakladnym predpokladom akejkolvek debaty. ...viac buchač
  viktorviktor Pozri príspevok
  vždy je jednoduchšie sa spýtať priamo na úrade, ak je takáto otázka, vždy v tom vidím akýsi zádrhel, ke´d máš splnené všetky podmienky podľa mňa nie je zákonný dôvod ti nevydať preukaz. Keď si napr nemal polovný lístok, vždy bude otázka prečo? a budeš musieť zdôvodniť vždy to prečo.
  ....presne tak ....

  Zajtra sa opýtam ( teda ,ak nezabudnem ...)...idem síce auto odhlásiť , ale je to hneď vedľa ...

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.