Zavrieť

Porady

Preplatenie na návštevu rodiny

slashforever

slashforever je offline (nepripojený) slashforever

slashforever
Diskriminácia v práci..
Som profesionálny vojak. Podľa § 162 odsek 3 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov
ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde sa doslovne píše:"Profesionálnemu vojakovi patrí náhrada cestovných výdavkov alebo náhrada za použitie súkromného cestného motorového vozidla (ďalej len „náhrada na návštevu rodiny“), ak sa na jeho použití písomne dohodol s vedúcim služobného úradu alebo veliteľom, a to v sume zod-povedajúcej cene cestovného lístka verejnej osobnej dopravy na dráhe29b) alebo verejnej pravi-delnej autobusovej dopravy29c) za cesty na návštevu jeho rodiny do vopred dohodnutého miesta na území Slovenskej republiky a späť jedenkrát za každý kalendárny týždeň odo dňa
a) vymenovania do dočasnej štátnej služby,
b) prijatia do dočasnej štátnej služby,
c) premiestnenia,
d) ustanovenia do funkcie,
e) dočasného vyčlenenia alebo
f) zaradenia do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov.
"
Veliteľ (vedúci služobného úradu) mi však nechce preplatiť výdavky na návštevu rodiny autom v hodnote cestovného lístka (keďže dochádzam z vých. Slovenska na západne mesačne to robí aj 150,€) s odvôvodnením, že slobodným bude preplácať iba preukázané cestovné lístky a ženatým bude preplácať výdavky na PHM súkromným autom so zámerom ušetriť financie. Tu sa dostávam do znevýhodnenej pozície voči ženatým, pretože rodinu nemajú len oni, ale aj ja, podľa občianského zákonníka, kde je rodina definovaná, sú mojou rodinou moji rodičia. Ja cestujem autom a nie je pre mňa výhodné cestovať vlakom alebo autobusom, lenže mne auto nechce preplatiť.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času
  avalik

  avalik je offline (nepripojený) avalik

  avalik
  §178
  ...
  (3) Preprava podľa odsekov 1 a 2 sa uskutočňuje

  a) vojenským dopravným prostriedkom,
  b) dopravnými prostriedkami verejnej pravidelnej dopravy s poskytnutím peňažnej náhrady preukázaného cestovného,
  c) cestným motorovým vozidlom s poskytnutím peňažnej náhrady.

  (4) Ak nemožno poskytnúť prepravu podľa odseku 3 písm. a) alebo použitie takejto prepravy je nehospodárne, vedúci služobného úradu alebo veliteľ rozhodne o možnosti poskytnutia peňažnej náhrady preukázaného cestovného s výnimkou leteckej prepravy alebo o nároku na náhradu za použitie súkromného cestného motorového vozidla.

  (5) O povolení použitia súkromného cestného motorového vozidla profesionálnemu vojakovi podľa odseku 1 môže vedúci služobného úradu alebo veliteľ rozhodnúť až po predložení dokladu o zaplatení havarijného poistenia tohto vozidla.

  Podrobnosti su uvedené v Služobnom predpise hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 34/2010 o poskytovaní proviantných náležitostí a prepravných náležitostí.

  Na tvojho velitela, sa rovnako ako na teba, vztahuje:

  § 119
  Základné povinnosti profesionálneho vojaka

  (1) Profesionálny vojak je povinný
  ...
  s) zabezpečiť účelné a hospodárne spravovanie a využívanie finančných zdrojov, zariadení a služieb, ktoré mu boli zverené,

  Takze, ked nema povinnost ti preplacat auto, preplati ti cestovne na zaklade predlozenych dokladov. Velitel si len plni svoje povinnosti a hospodari s rozpoctom, ktory mu bol prideleny.

  Preplatenie na návštevu rodiny

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.