Zavrieť

Porady

odklad daňoveho priznania v r. 2013

Dobry den,chcem sa prosim opytat-podla schvalenej novely bude obmedzeny odklad daňoveho priznania - teda nebude uz moznost pre FO a PO odklad na jun / september,iba pri prijmoch zo zahraničia min. 20% celk.prijmov
tato zmena plati prosim uz na daňove priznanie za rok 2012,alebo je novelizacia platna od 1.1.2013,teda pre daňove priznania za rok 2013 (tj. do 31.3.2014) ?
dakujem vopred za pomoc
Usporiadat
Mila123 Mila123

Mila123 je teraz online Mila123

už za rok 2012.....
0 0
tibor1000 tibor1000

tibor1000 je offline (nepripojený) tibor1000

dokelu
dik
0 0
MartickaZpev MartickaZpev

MartickaZpev je offline (nepripojený) MartickaZpev

Novela je účinná od 1.1.2013, čiže táto povinnosť sa vzťahuje už na daňové priznanie podávané odo dňa účinnosti, t.j. daňové priznanie za rok 2012. bohuzial
0 0
tibor1000 tibor1000

tibor1000 je offline (nepripojený) tibor1000

hruza,škoda,dobre to bolo ked sa dala predlzit lehota,aspon pre s.r.o. to mohli nechat
dakujem za odpovede
0 0
ErikaDP ErikaDP

ErikaDP je offline (nepripojený) ErikaDP

MartickaZpev Pozri príspevok
Novela je účinná od 1.1.2013, čiže táto povinnosť sa vzťahuje už na daňové priznanie podávané odo dňa účinnosti, t.j. daňové priznanie za rok 2012. bohuzial
Čo keď oznámim odklad podania danového priznania ešte v roku 2012, v súlade s teraz platným zákonom. T.j. teraz ešte zákon platí, nestanovuje kedy mam podať oznámenie ale do kedy mám podať, t.j. nič mi nebráni oznámiť dnes správcovi že si odkadam DP do 30.6.2013.
Od 1.1.2013 platí novela zákona, že nemôžem oznámiť odklad, ale ja som oznámila ešte za účtnnosti pôvodného znenia zákona. T.j. môže správca dane neakceptovať oznámenie, ktoré bolo v poriadku a platné a v súlade so zákonom do 31.12.2012 ? Môže to v podstate spätne preklasifikovať spätne , t.j. že mnou podané oznámenie v roku 2012 sa stalo k 1.1.2013 neplatné ?
0 0
ekopo ekopo

ekopo je offline (nepripojený) ekopo

JA
ErikaDP Pozri príspevok
Čo keď oznámim odklad podania danového priznania ešte v roku 2012, v súlade s teraz platným zákonom. T.j. teraz ešte zákon platí, nestanovuje kedy mam podať oznámenie ale do kedy mám podať, t.j. nič mi nebráni oznámiť dnes správcovi že si odkadam DP do 30.6.2013.
Od 1.1.2013 platí novela zákona, že nemôžem oznámiť odklad, ale ja som oznámila ešte za účtnnosti pôvodného znenia zákona. T.j. môže správca dane neakceptovať oznámenie, ktoré bolo v poriadku a platné a v súlade so zákonom do 31.12.2012 ? Môže to v podstate spätne preklasifikovať spätne , t.j. že mnou podané oznámenie v roku 2012 sa stalo k 1.1.2013 neplatné ?
trochu posuniem.............
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

ErikaDP Pozri príspevok
Čo keď oznámim odklad podania danového priznania ešte v roku 2012, v súlade s teraz platným zákonom. T.j. teraz ešte zákon platí, nestanovuje kedy mam podať oznámenie ale do kedy mám podať, t.j. nič mi nebráni oznámiť dnes správcovi že si odkadam DP do 30.6.2013.
Od 1.1.2013 platí novela zákona, že nemôžem oznámiť odklad, ale ja som oznámila ešte za účtnnosti pôvodného znenia zákona. T.j. môže správca dane neakceptovať oznámenie, ktoré bolo v poriadku a platné a v súlade so zákonom do 31.12.2012 ? Môže to v podstate spätne preklasifikovať spätne , t.j. že mnou podané oznámenie v roku 2012 sa stalo k 1.1.2013 neplatné ?
Podľa mňa to neobstojí, pretože ešte nie je lehota na podanie DP.
0 0
ekopo ekopo

ekopo je offline (nepripojený) ekopo

JA
bude platiť táto veta v zákone:" § 49 ods. (2) Daňové priznanie alebo hlásenie sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ak tento zákon neustanovuje inak;" a zákon neustanovuje posun ako doteraz....

na ostatné sa prihliadať nebude.............účinnosť sa vzťahuje na DP za rok 2012.....
0 0
samod samod

samod je offline (nepripojený) samod

Domnievam sa, že nič nebráni tomu, aby si podal oznámenie o predlžení lehoty na podanie dňového priznania ešte do účinnosti novely zákona o dani z príjmov. v § 49 ods. 3 sa hovorí do lehoty na podanie daňového priznania , ale nehovorí sa kedy najskôr
Myslím si, že pomerne uspokojivo je tento problém riešený v nasledujúcom článku
http://webpravo.eu/clanky/predlzenie...ia-za-rok-2012
4 0
ErikaDP ErikaDP

ErikaDP je offline (nepripojený) ErikaDP

samod Pozri príspevok
Domnievam sa, že nič nebráni tomu, aby si podal oznámenie o predlžení lehoty na podanie dňového priznania ešte do účinnosti novely zákona o dani z príjmov. v § 49 ods. 3 sa hovorí do lehoty na podanie daňového priznania , ale nehovorí sa kedy najskôr
Myslím si, že pomerne uspokojivo je tento problém riešený v nasledujúcom článku
http://webpravo.eu/clanky/predlzenie...ia-za-rok-2012
Samod, veľka vďaka za tento link,
stotoužňujem sa aj ja s týmto názorom, pretože od 1.1.2013 už síce bude účinná novela zakona,
ale spravca dane podľa mňa nema oproru v zákone na toto:
1. v roku 2012 neakceptovať podanie oznámenia , pretože do 31.12.2012 paltí pôvodné znenie zákona, t.j. v čase do 31.12.2012 podam oznamenie o odklade v súlôade s teraz účinným zákonom

2. v roku 2013 neviem najsť oporu v zákone, kotorá by oprávňovala spätne, retroaktívne povedať, že moje podanie z roku 2012 je neplatné respektíve stalo sa dodatočne až po jeho pravoplatnom podaní neúčinným ( t.j. do 31.12.2012 bolo moje podanie v poriadku apočas Silverstrovskej noci sa v skrini na daňovom úrade stalo neúčinným lebo platí iný zákon.)

To by bola retroaktivita.

Nie som právnik, neviem to s istotou podložiť, oprieť sa o paragrafy, ale doteraz v tomto štáte paltilo že retroaktivita nemôže byť ? Alebo už môže ?

Ďakujem všetkým kotrí sa pripajaju svojimi nazormi do tejto diskusie, najhoršie na tom je že tí kotrí rozhodli o danej veci ani len netušia ( ani ich nezaujíma) ako beží život účtovníka , aký je to časový stres, ako sa to nedá aj pri všetkej vôli a snahe stíhať. Veď v januári a v časti februára sa na daňových prioznaniach ešte nedá robiť .... ale zbytočne sa tu o tom rozpisujem, veď Tí kotorí sú tu na porade vedia ako život beží ... Hnevá ma že sa odklady prezentovali vylučne ako možnosť využiť neskoršie platenie daní. Spracovávam viac fiiriem a u nás bol skor opačný prípad - firmy mali väčšinou vratky dane, t.j. štát držal peniaze dlhšie ako keby nebol odklad. Pravy dovod odkladov vo väčšine pripadov je určite v tom, že firmy si chceli dat do poriadku účtovnictva tak ako to má byť a to je časovo náročné, proste neodflakať uzavierku len aby sa stiho ltermín a potom sa k tomu vracať cez dodatočné...
3 0
Andrej Kmet Andrej Kmet

Andrej Kmet je offline (nepripojený) Andrej Kmet

Dobrodruh
Povinnost podat danove priznanie moze vzniknut az po uplynuti zdanovacieho obdobia. Pokial nie ste povinny podat danove priznanie, nevzahuje sa na vas ods. 3. Tento odsek je teda mozne pouzit az ked vznikne povinnost podat danove priznanie, to sa vsak moze stat az 1.1.2013 (ak uvazujeme, ze zdanovacie obdobie konci 31.12.2012).
1 0
ekopo ekopo

ekopo je offline (nepripojený) ekopo

JA
.....preukázateľne viem už v r. 2012 že musím podať DP za rok 2012, preto oznámim v decembri posunutie DP......čo sa bude diať?

prosí, názory......
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

Doteraz platný Zákon o DzP
§49 jasne hovorí o lehote na podanie DP

(2) Daňové priznanie alebo hlásenie sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ak tento zákon neustanovuje inak; prehľad sa podáva do konca kalendárneho mesiaca, za predchádzajúci kalendárny mesiac. V lehote na podanie daňového priznania alebo hlásenia je povinný platiteľ dane, daňovník, dedič alebo osoba podľa osobitného predpisu122aa) daň aj zaplatiť.Daňovník, ktorému do lehoty na podanie daňového priznania podľa tohto odseku alebo do lehoty podľa odseku 3 správca dane neoznámil číslo účtu správcu dane vedeného pre daňovníka, je povinný daň zaplatiť v lehote do ôsmich dní od doručenia tohto oznámenia, ak mu toto oznámenie bolo doručené po lehote na podanie daňového priznania. Rovnaký postup sa použije, ak za osobu, ktorá nemá do termínu na podanie daňového priznania správcom dane oznámené číslo účtu správcu dane vedeného pre daňovníka, podáva daňové priznanie dedič alebo osoba podľa osobitného predpisu.122aa)
3) Daňovníkovi, ktorý je povinný podať daňové priznanie po uplynutí zdaňovacieho obdobia v lehote podľa odseku 2, sa na základe
a) oznámenia podaného príslušnému správcovi dane128) do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania podľa odseku 2, predlžuje táto lehota najviac o tri celé kalendárne mesiace s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii; daňovník v oznámení uvedie novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie, a v tejto novej lehote je aj daň splatná,

b) oznámenia podaného príslušnému správcovi dane128) do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania podľa odseku 2, predlžuje táto lehota najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov, ak súčasťou jeho príjmov sú príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii; daňovník v oznámení uvedie túto skutočnosť a novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie a v tejto novej lehote je aj daň splatná, pričom ak v podanom daňovom priznaní daňovník neuvedie príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, správca dane uplatní postup podľa osobitného predpisu132a).
c) žiadosti daňovníka v konkurze alebo v likvidácii podanej najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania podľa odseku 2 o predĺženie tejto lehoty môže správcom dane rozhodnutím predĺžiť lehota na podanie daňového priznania podľa odseku 2, najviac o tri kalendárne mesiace, pričom proti rozhodnutiu o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania sa nemožno odvolať.
0 0
ekopo ekopo

ekopo je offline (nepripojený) ekopo

JA
toto som uviedol už v príspevku č.9 ......
ale pochybnosť tam je.....a to v tom, že podám oznámenie teraz, podľa "starého" zákona....
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

ekopo Pozri príspevok
toto som uviedol už v príspevku č.9 ......
ale pochybnosť tam je.....a to v tom, že podám oznámenie teraz, podľa "starého" zákona....
ALe veĎ práve tú lehotu som tam zvýraznila. Čiže tento december ešte nie je lehota, tá začne až v januári.
0 0
ekopo ekopo

ekopo je offline (nepripojený) ekopo

JA
..a čo keď začne v januári.....je to len lehota na podanie DP , ktorú mi teraz zákon umožňuje posunúť........
príspevok č. 11 je tiež zaujímavý...
1 0
ErikaDP ErikaDP

ErikaDP je offline (nepripojený) ErikaDP

Tweety Pozri príspevok
ALe veĎ práve tú lehotu som tam zvýraznila. Čiže tento december ešte nie je lehota, tá začne až v januári.
Twety, práve "tento december" už je lehota. Lebo, nezačíname uvažovať o lehote na podanie DP až v orku 2013, ale o lehotu na podani musíme skumať v každom okamihu, t.j. podľa zákona ktorý práve platí. Napríklad su rozne lehoty okrem lehoty do troch mesiacov v nasledujucom roku. T.j. daňovkík skuma, paríklad pri umrtí je to odo dňa úmrtia atď...
T.j. dnes, v decembri sa riadim zákonom ktorý je teraz, ten mi umožňuje najako sa rozhodnuť odchylne od lehoty do troch mesiacov, a jediná podmienka je DO KEDY mám toto rozhodnutie oznámiť . Ale zákon hehovorí KEDY NAJSKôR to môžem oznámiť ( paríklad odchádzam na pol roka mimo republiky teraz v decembri, nič mi nebráni podať oznámenie dnes)
Do 31.12.2012 teda toto oznámenie podám účinne, v súlade so zákonom, moje podanie je právoplatné, v súlade.

Ja nespochybňujem nové znenie §49 a prechodníka 52(myslím že tam to vsunuli v novom znení zákona do prechodných ustanovení). Nepochybne keby som podala oznámenie 1.1.2013 a neskôr, už je bezpredmené, nebolo by v súlade so zákonom.

Ale otázka je: na základe čoho by mohol správca dane argumentovať, že podanie ktoré bolo v poriadku podané v roku 2012 sa stalo neúčinným v roku 2013 ?

Pokiaľ by v novelizovanom znení zákona bolo zákonom niekde uvedené, že podania oznámení o odklade podané do 31.12.2012 sa sávaju spätne neúčinnými,
tak ano beriem, hovoril by to zákon a bolo by to jasné.
Bola by to retroaktivita ( podľa rosudku Ustavného súdu z r. 1996 - viĎ predošlé príspevky) nie je retroaktivita možná, ale budiš keby to bolo jasne v zakone povedané že tie podania spätne stratili účinnosť tak by to bolo tak.

To by bolo napríklad niečo ako keď by sa od nového roku menila napr uznateľnosť niektorých daňových výdavkov, vymyslím si napríklad odpisy, a novela by povedala že vsťahuje sa to aj na daňové priznania podané v roku 2013. T.j. späatne by sa preratavali daňove odpisy už zaúčtované v priebehu roku. To je ale hluposť, tak sa to spätne nikdy nepríjímalo do zákona.


Myslím že treba oddeliť dve veci :
lehotu na podanie daňového priznania ( tá je v novele poriešená )
ale iná vec je lehota na podanie oznámenia
keď si uvedomíme že ide o dve rôzne veci, tak myslím že podanie o oznámení predlžania podané v roku 2012 by malo byť uznateľné.
0 0
samod samod

samod je offline (nepripojený) samod

Domnievam sa, že oznámenie o predlžení lehoty na podanie daňového priznania je možné podať účinne už tento rok pretože ak budeme uvažovať nad otázkou či je možné predlžiť lehotu pred začatím jej plynutia ( čo sa samozrejme nevzťahuje na daňové subjekty, ktorých hospodársky rok končí pred 31.12.2012 ). Ak vychádzame z Daňového poriadku zákon č.563/2009 Z.z. § 28 ods. 1 hovorí citujem
Z dôležitých dôvodov môže daňový subjekt pred uplynutím lehoty podľa § 27 ods. 1 požiadať správcu dane o jej predĺženie. Správca dane nemôže lehotu predĺžiť o dlhšiu dobu, než o akú daňový subjekt žiada. Ďalšie predĺženie už predĺženej lehoty nie je prípustné.
To znamená, že zákon hovorí pred uplynutím lehoty teda aj pred jej začatím. Kto by za normálnych okolností podával odklad daňového priznania pred začatím plynutia lehoty , že len je otázka či sú toto normálne okolnosti to čo spravili touto rýchlou novelou.
0 0
srska srska

srska je offline (nepripojený) srska

samod Pozri príspevok
Domnievam sa, že oznámenie o predlžení lehoty na podanie daňového priznania je možné podať účinne už tento rok pretože ak budeme uvažovať nad otázkou či je možné predlžiť lehotu pred začatím jej plynutia ( čo sa samozrejme nevzťahuje na daňové subjekty, ktorých hospodársky rok končí pred 31.12.2012 ). Ak vychádzame z Daňového poriadku zákon č.563/2009 Z.z. § 28 ods. 1 hovorí citujem
Z dôležitých dôvodov môže daňový subjekt pred uplynutím lehoty podľa § 27 ods. 1 požiadať správcu dane o jej predĺženie.
Správca dane nemôže lehotu predĺžiť o dlhšiu dobu, než o akú daňový subjekt žiada. Ďalšie predĺženie už predĺženej lehoty nie je prípustné.
To znamená, že zákon hovorí pred uplynutím lehoty teda aj pred jej začatím. Kto by za normálnych okolností podával odklad daňového priznania pred začatím plynutia lehoty , že len je otázka či sú toto normálne okolnosti to čo spravili touto rýchlou novelou.
prednosť má znenie "hmotného zákona" a až potom ak tam nič neni nastupuje "procesný"
0 0
samod samod

samod je offline (nepripojený) samod

To mal byť len podporný argument, pretože zákon o dani z príjmov je lex specialis k daňovému poriadku.
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať