Zavrieť

Porady

Zmena postupov účtovania v jednoduchom účtovníctve od 1.1.2013

Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
Viem, že veľa z nás vieme o tejto zmene , ale niekto aj nie . Tak zakladám novú tému .

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012 okrem bodov 2 až 5, 10, 11, 20 a 22, ktoré nadobúdajú účinnosť
1. januára 2013.

§4 Peňažný denník 1. V peňažnom denníku sa uvádza prehľad


 1. peňažných prostriedkov v hotovosti v členení na príjmy a výdavky,
 2. peňažných prostriedkov na účtoch v bankách v členení na príjmy a výdavky,
 3. priebežných položiek v členení na príjmy a výdavky,
 4. príjmov zahrnovaných do základu dane z príjmov1) celkom, v členení najmä na


 1. predaj tovaru,
 2. predaj výrobkov a služieb,
 3. ostatné príjmy,


 1. výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov4) celkom, v členení najmä na


 1. zásoby,
 2. služby,
 3. mzdy,
 4. poistné a príspevky5) platené za fyzickú osobu alebo podnikateľa podľa § 1 a poistné a príspevky platené zamestnávateľom za zamestnancov,
 5. tvorbu sociálneho fondu,
 6. ostatné výdavky,


 1. príjmov, ktoré podľa osobitného predpisu4) neovplyvňujú základ dane z príjmov,
 2. výdavkov, ktoré podľa osobitného predpisu4) neovplyvňujú základ dane z príjmov.


9.Ako služby sa účtujú výdavky, ktoré majú povahu nakupovaných služieb, napríklad spotreba energií, telefónne služby, poštové služby, bankové činnosti, právne služby, nájomné, výdavky na cestovné. Ako ostatné výdavky sa účtujú kurzové rozdiely, odpisy dlhodobého majetku a tvorba rezerv podľa osobitného predpisu4) ako aj ďalšie výdavky, ktoré sa neuvedú do prehľadu podľa odseku 6 písm. e) prvého až piateho bodu.

10. Účtovné zápisy sa v peňažnom denníku vykonávajú tak, aby sa zabezpečila nadväznosť na zostatky jednotlivých účtov v banke alebo zostatky jednotlivých pokladníc.

atď...ostatné v priložených postupoch JU.
Neskopírovalo mi poradové čísla, ale nevadí ,dôležité sú priložené postupy a ich zmeny
.
Naposledy upravil Zita5 : 08.01.13 at 20:57
Usporiadat
jana007 jana007

jana007 je offline (nepripojený) jana007

Siporka Pozri príspevok
Prosím o radu,
mám pok. EUR a pok. SF ako správne zaúčtovať v JU, program MRP povinný prídel na SF aby bol danový výdavok?
P/EUR - pohyb 26
P/SF - pohyb 14
2 0
aktaK aktaK

aktaK je offline (nepripojený) aktaK

teraz mám dilemu, kam budem účtovať opravy budov, či už sa jedná o malé bežné opravy, udržiavanie stavu budov, resp. či sa jedná o výmenu okien atd...
najprv som začala taketo faktúry učtovat ako služby... ale dnes som sa akosi zarazila, či ich nemám opraviť a zaradiť medzi ostatné výdavky,
už aj kvoli tomu, že medzi ostatnými výdavkami sú aj odpisy - napríklad aj budov, takže by to malo byť v jednej kope,
čo myslite??
0 0
jana007 jana007

jana007 je offline (nepripojený) jana007

Údržba a oprava hmotného majetku patrí do ostatných výdavkov. Teraz vyšla celkom dobrá publikácia:
http://www.pp.sk/1544/Vedenie-jednod...013_47157.aspx

Kto má predplatený nejaký časopis z poradcu podnikateľa, treba zavolať, zašlu zdarma v rámci bonusového programu.
7 0
mimusa mimusa

mimusa je offline (nepripojený) mimusa

nakupujem papier a z neho povysekavam napr.skatule, a potom ich predavam .Kde to mam zauctovat od 1.1.2013 do zasoby material alebo tovar ?
0 0
mondes mondes

mondes je offline (nepripojený) mondes

mimusa Pozri príspevok
nakupujem papier a z neho povysekavam napr.skatule, a potom ich predavam .Kde to mam zauctovat od 1.1.2013 do zasoby material alebo tovar ?
Nákup papiera - materiál
Predaj škatúľ - predaj výrobkov a služieb
1 0
Pavol_Kr Pavol_Kr

Pavol_Kr je offline (nepripojený) Pavol_Kr

Podľa "OPATRENIA Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74" so spracoval s kolegyňou nasledovný prehlad čo kam účtovať do výdavku v roku 2013. Predpokladáme že sa nebudeme mýliť a prehľad bude dobrým vodítkom pre novopečených účtovníkov.
( kódovanie je podľa MRP účtovného programu)

23 mzdy
1 - čisté mzdy
2 - daň zo ZČ zrazená a zaplatená
3 - daňový bonus
4 - odvody SP zo mzdy zrazená zamestnancovi vo výplate
5 - odvody ZP zo mzdy zrazená zamestnancovi vo výplate
24 platba do fondov
1 - SZČO SP - odvod - platba do SP
2 - SZČO ZP - odvod - platba do ZP
3 - SP - odvod do SP platenej firmou - príspevok firmy
4 - ZP - odvod do ZP platenej firmou - príspevok firmy
26 tvorba SF
28 zásoby
1 - materiál
1.1 - materiál - výrobný
1.2 - kancelárske potreby
1.3 - čistiace potreby a hygienické potreby do firmy (WC papier, mydla a podobne
1.4. - PHM
1.5 - materiál na opravu
1.6 - inventár
1.7 - DrHM do doby spotreby jedného roka bez ohľadu na cenu
1.8 - ostatný spotrebný materiál
1.9
2 - tovar
3 - vlastná výroba - materiál spotrebovaný na ňu
29 služby
1 - nakupované služby - typu sprostredkovanie
2 - práve služby
3 - spotreba energii
4 - telefónne poplatky
5 - poštovné
6 - bankové poplatky - za služby mimo dane zrazenej na účte
7 - nájomné
8 - cestovné výdavky
9 - podla mňa sem ide aj niečo také ako umývanie auta, parkové, upratovanie služby, kopírovanie, asi aj notárske poplatky
10 - diaľničná nálepka
11 - mýtne
12 - kolkové známky
13 - stravné 100% živnostník a 55% zamestnanec
14 - poštovné
15 - leasingov provízie
30 ostatné výdavky
- DMV
- poistenia - PZP, HP, poistenie všeobecné zodpovedné za škodu
- úroky debetné na účtoch
- úroky pri leasingu

Rád by som keby ste sa k uvedenej problematike teda rozdeleniu vyjadrili prípadne ak máte nejaké podnety aby ste mi ich napísali a komentovali.

Ďakujem
0 0
Rozalka Rozalka

Rozalka je offline (nepripojený) Rozalka

Spoluvlastníčka "Prvého nitrianskeho medveďária" ...viac
Pavol_Kr Pozri príspevok
Podľa "OPATRENIA Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74" so spracoval s kolegyňou nasledovný prehlad čo kam účtovať do výdavku v roku 2013. Predpokladáme že sa nebudeme mýliť a prehľad bude dobrým vodítkom pre novopečených účtovníkov.
( kódovanie je podľa MRP účtovného programu)

Rád by som keby ste sa k uvedenej problematike teda rozdeleniu vyjadrili prípadne ak máte nejaké podnety aby ste mi ich napísali a komentovali.

Ďakujem
Podľa môjho názoru kolky medzi služby nepatria.
0 0
jana007 jana007

jana007 je offline (nepripojený) jana007

Medzi ostatné výdavky patria výdavky s používaním motorového vozidla zaradeného do obchodného majetku:
- daň z MV
- PZP a havarijné poistenie
- výdavky na opravy a údržbu
- ďalšie prevádzkové výdavky, ktoré súvisia s prevádzkovaním auta
- odpisy
- leasing
1 0
Pavol_Kr Pavol_Kr

Pavol_Kr je offline (nepripojený) Pavol_Kr

Rozalka Pozri príspevok
Podľa môjho názoru kolky medzi služby nepatria.

nooo ako sa to vezme podľa mňa sa to môže zaradiť aj do služieb ale aj do ostatných výdavkov
nevravím že som zjedol všetku múdrosť sveta ... myslím si ze práve preto je tento portál aby sme o mnohých veciach diskutovali

o.i. najviac sa mi páčia odpovede typu to by som nedal tam alebo tam alebo to tam a tam nepatrí ale nenapíše svoj názor ... také odpovede súúú úúúplne happy
0 0
L-M L-M

L-M je offline (nepripojený) L-M

jana007 Pozri príspevok
Medzi ostatné výdavky patria výdavky s používaním motorového vozidla zaradeného do obchodného majetku:
- daň z MV
- PZP a havarijné poistenie
- výdavky na opravy a údržbu
- ďalšie prevádzkové výdavky, ktoré súvisia s prevádzkovaním auta
- odpisy
- leasing
Aho Janka, prečo tieto výdavky na opravu auta, PZp... nie do služieb? A SL?- prepokladám , že do služieb..
5 0
L-M L-M

L-M je offline (nepripojený) L-M

Ďakujem Janka mrknem na to :-)
0 0
Rozalka Rozalka

Rozalka je offline (nepripojený) Rozalka

Spoluvlastníčka "Prvého nitrianskeho medveďária" ...viac
Pavol_Kr Pozri príspevok
nooo ako sa to vezme podľa mňa sa to môže zaradiť aj do služieb ale aj do ostatných výdavkov
nevravím že som zjedol všetku múdrosť sveta ... myslím si ze práve preto je tento portál aby sme o mnohých veciach diskutovali

o.i. najviac sa mi páčia odpovede typu to by som nedal tam alebo tam alebo to tam a tam nepatrí ale nenapíše svoj názor ... také odpovede súúú úúúplne happy
Ani ja som nezjedla všetku múdrosť sveta, len tak premýšľam: akou službou je použitie kolkov?
v PÚ sa to účtuje na účet 538 - ostatné dane a poplatky, preto usudzujem tak, ako som napísala.
1 0
mizu24 mizu24

mizu24 je offline (nepripojený) mizu24

No niekto tu písal, že kolky majú byť na 518, ja som to doteraz tiež dávala na 538
0 0
Rozalka Rozalka

Rozalka je offline (nepripojený) Rozalka

Spoluvlastníčka "Prvého nitrianskeho medveďária" ...viac
mizu24 Pozri príspevok
No niekto tu písal, že kolky majú byť na 518, ja som to doteraz tiež dávala na 538
.... a ja budem aj naďalej. Kolkom sa nedá nikde inde platiť, len v štátnych inštitúciách.
Ak by to mala byť služba, potom predpis by sa účtoval 518/345?.... to ani na pohľad nevyzerá účtovne, ale rada sa nechám poučiť.


Cenigová:

Na účtoch účtovej skupiny 53 - Dane a poplatky
sa účtujú dane, odvody a obdobné platby, pri ktorých je účtovná jednotka daňovníkom, okrem dane z príjmov, ktorá sa účtuje v účtovej skupine 59. Patrí sem daň z motorových vozidiel a daň z nehnuteľností, ďalej sú to miestne dane, poplatky a odvody platené podľa osobitných zákonov.
0 0
raketak raketak

raketak je offline (nepripojený) raketak

Pekny den prajem, mam taky mensi problem u klienta alebo mozno to ani nie je, mam klienta ktory ma predmet zivnosti CInnost organizacnych, ekonomickych a podnikatelskych poradcov,.......v jednej fakture som mu nasiel fakturujem vam pomocne prace za obdobie januar-marec 2012 je to niaky problem alebo nie je?
0 0
veronikasad veronikasad

veronikasad je offline (nepripojený) veronikasad

raketak Pozri príspevok
Pekny den prajem, mam taky mensi problem u klienta alebo mozno to ani nie je, mam klienta ktory ma predmet zivnosti CInnost organizacnych, ekonomickych a podnikatelskych poradcov,.......v jednej fakture som mu nasiel fakturujem vam pomocne prace za obdobie januar-marec 2012 je to niaky problem alebo nie je?
čoho sa týkali tie pomocné práce ?
0 0
raketak raketak

raketak je offline (nepripojený) raketak

praveze to tam nie je blizsie specifikovane na fakture, to vedia len ti dvaja dodavatel a odberatel, preto som z toho v miernom zaskoceni ci je to chybna zmluva alebo nie ked je aj vyplatena
0 0
dov dov

dov je offline (nepripojený) dov

dobrý večer, ak používam software Alfa+ úhrada školenia sa dáva na Iný výdavok ovplyvňujúci základ dane?
ďakujem za pomoc
0 0
Maria129 Maria129

Maria129 je offline (nepripojený) Maria129

ahojte potrebujem pomoc....ak chcem prejsť z JU na paušálne výdavky...treba upraviť ZD nejako alebo treba mať niečo vysporiadané? Je možné len tak urobiť danové za 2012 - preukázaním paušálnych výdavkov alebo musím pokračovať preukázaním výdavkov - teda v JU ??? prosím poradte mi Ďakujem
0 0
Romant Romant

Romant je offline (nepripojený) Romant

Dotaz: a kam zauctovat vykon za preklad a tlmocenie - sluzba alebo ostatne??? Dakujem za radu, doteraz som to davala do prev. rezie.
0 0
Načítať ďalšie