Zavrieť

Porady

bezdôvodné obohatenie.

lieskaanezka

lieskaanezka je offline (nepripojený) lieskaanezka

lieskaanezka
Manžel je 1/2 vlastníkom nehnuteľnosti nemá v nej trvalý pobyt len prechodný,prebieha vyporiadanie na OS kde má vyplatiť 1/2 podiel bývalej manželke s tým že sa ma stať vlastníkom nehnuteľnosti ale ona podala nvrh na bezdôvodné obohatenie a žiada vyplatiť finč.prostr. za nájom. Manžel spolu so mňou a 2 deťmi užíva a stará sa aj o jej podiel aj napriek tomu že sa jedná o 80 ročnú drevenicu, ktorú sme museli nutne zrekonštruovať pre bežné užívanie. Manžel bol aj vlastníkom bytu v Poprade a 10 rokov čaká na náhradný byt, ktorý mu má jeho bývalá manželka zabezpečiť. Do dnešného dňa sa tak nestalo dokonca mu zamedzila prístup aj do bytu v Poprade výmenou zámku preto jediné riešenie na nový život bol v tom dome za ktorý ona teraz chce nájom. My nevieme aký je právny postup a či je možné v takomto prípade keď aj manžel je 1/2 vlastníkom nehnuteľnosti žiadať od neho nejaký nájom vo forme bezdôvodného obohatenia. Chceme uviesť že bývalá manželka sa nedomáhala užívania tohto domu cestou súdu ani nijako písomne a nepodieľa sa ani na bežných údržbách spojených s touto nehnuteľnosťou dokonca ani dane neplatila a neplatí. Taktiež manžel vyplatel za nich spoločnú pôžičku na dom a dovtedy si nájom nežiada len odo dňa splatenia úveru. Chceme vedieť či toto všetko je podmienené nejakou zmluvou či musí niečo existovať medzi spoluvlastníkmi aby to malo právny podklad nie len to že nič nebolo medzi nimi spísané a chce nájom. Aké sú podmienky na bezdôvodné obohatenie a užívanie nehnuteľnosti medzi spoluvlastníkmi? Dokonca nechala manžela aby zveľadil nehnuteľnosť a teraz uvádza že to bolo robené bez jej súhlasu a znal. posudok hodnotil stav súčasný bez odčítania nákladov , ktoré sme do toho vložili pretože to bolo vraj bez jej súhlasu. Je možné v takom prípade sa domáhať alebo riešiť nejaké obohatenie formou nájmu keď aj manžel s deťmi predsa musel niekde žiť keď mu neumožnila užívanie bytu tak ako to bolo uvedené v rozsudku dokonce je o tom aj pol. záznam. Musí byť predsa niečo právne podložené aby takýto nárok na to mala nie len preto že sa odvoláva na 1/2 podiel, ide nám hlavne o nejakú písomnú dohodu či je toho podmienkou.....
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času
  Mária27

  Mária27 je offline (nepripojený) Mária27

  Mária27
  Najlepšia odpoveď len pre registrovaných
  Porada je tu vďaka aktívnej spolupráci členov
  Registrovať
  Mária27

  Mária27 je offline (nepripojený) Mária27

  Mária27
  lieskaanezka Pozri príspevok
  ale chcem hlavne vedieť či je potrebné uzavriteť nejakú dohodu alebo zmluvu na nájom keď jeho ex tvrdí že nemohla slobodne užívať polovicu a preto tvrdí a domáha sa vyplateniu nájmu za obdobie od splatenia úveru, ktorý mimochodom po rozvode splatil manžel a ona až bol splatený úver podala návrh na obohatenie a žiada fin. vyrovnanie od manžela a samozrejme si sama uviedla sumu že v roku 2006 chce od manžela 132,- eur nájom a to len za jej polovicu neviem odkiaľ zobrala túto sumu a potrebujem aj poradiť ako sa v takomto prípade určuje výška nájmu, manžel jej nikdy nezamedzil prístup do nehnut. ani ho ona nevyzvala písomne ani inak /políciou/ aby mohla vojsť do domu a riadne ho užívať, asi preto že on v byte v ktorom mal možnosť bývať a užívať ho sa odsťahoval a nebýval tam. Prosím o radu hlavne či je to možné aby s týmto návrhom uspela a či je nejaký paragraf ako to celé vyvrátiť keď nebola nijaká písomná dohoda.
  Ani zmluva o nájme nemusí byť písomná. V tomto prípade ale nejde o nájom, ale o náhradu spoluvlastníka, ktorý využíva nehnuteľnosť celú - aj keď nedošlo k žiadnej dohode. Posudzuje sa to podľa paragrafov o bezdôvodnom obohatení. Nemôže však požadovať ani nájomné ani bezdôvodné obohatenie. Takže, ak sa neopraví sama, môže on namietať, že zmluva o nájme uzavretá nebola (ani ústne) a bezdôvodne sa neobohatil, lebo využíval svoju nehnuteľnosť. Ak sa však ona vyjadrí správne, je povinný jej niečo za byt nahradiť. Ostatné sa dá tiež riešiť, ale teraz ti odpovedám na jednu otázku.
  Pozri si tento judikát:
  misoft

  misoft je offline (nepripojený) misoft

  misoft
  Na prokuratúre. Uviesť spisové číslo rozhodnutia (to aby vedeli nájsť v rozsudkoch, alebo v archíve).
  Inak:
  Marenie výkonu úradného rozhodnutia

  § 348


  (1) Kto marí alebo podstatne sťažuje výkon rozhodnutia súdu alebo iného orgánu verejnej moci tým, že

  a) bez vážneho dôvodu nenastúpi výkon trestu odňatia slobody v lehote stanovenej súdom,
  b) bez povolenia a bez vážneho dôvodu sa počas výkonu trestu zákazu pobytu zdržiava v mieste alebo obvode, na ktorý sa tento trest vzťahuje, alebo nedodržiava obmedzenia a povinnosti, ktoré mu uložil súd v súvislosti s výkonom tohto trestu,
  c) bez povolenia a bez vážneho dôvodu sa neoprávnene zdržiava na území Slovenskej republiky, hoci mu bol uložený trest vyhostenia alebo mu bol pobyt na území Slovenskej republiky zakázaný,
  d) vykonáva činnosť, na ktorú sa vzťahuje rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu o zákaze činnosti,
  e) dopustí sa závažného konania, aby zmaril účel ochranného liečenia alebo ochrannej výchovy, ktoré mu uložil súd, alebo inak, najmä útekom z ústavu, výkon takých rozhodnutí podstatne sťažuje,
  f) dopustí sa závažného konania, aby zmaril účel väzby alebo trestu,
  g) dopustí sa závažného alebo opakovaného konania, aby zmaril vykázanie zo spoločného obydlia vydané podľa osobitného predpisu alebo na základe predbežného opatrenia súdu, alebo
  h) dopustí sa závažného konania, ktorým marí výkon uloženého ochranného dohľadu,
  potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

  (2) Kto zmarí alebo podstatne sťaží v trestnom konaní výkon rozhodnutia súdu alebo iného orgánu verejnej moci tým, že

  a) zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, odcudzí alebo odstráni vec, ktorej sa také rozhodnutie týka, alebo
  b) ujde stráži, z väzby alebo z výkonu trestu odňatia slobody alebo pri takom úteku inému pomáha,

  potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
  http://www.gjar-po.sk/~gajdos/treti_...komentarom.pdf
  Naposledy upravil misoft : 15.02.13 at 23:08
  misoft

  misoft je offline (nepripojený) misoft

  misoft
  Očami laika:
  Bývalá ex ako polovičná spoluvlastníčka sa taktiež mala podieľať na údržbe, platbách a iných náležitostiach k nehnuteľnosti - urobil to za ňu jej ex-manžel - teda ona sa obohatila - a mala by mu vrátiť svoju polovicu vynaložených nákladov. O túto časť teda môže znížiť podiel na vyplatenie (ak to má ako doložiť).
  Dokonca nechala manžela aby zveľadil nehnuteľnosť a teraz uvádza že to bolo robené bez jej súhlasu a znal. posudok hodnotil stav súčasný bez odčítania nákladov , ktoré sme do toho vložili pretože to bolo vraj bez jej súhlasu.
  Jej povinnosťou bolo starať sa o nehnuteľnosť - pokiaľ bol havarijný stav - musel byť bezodkladne odstránený - na to nie je potrebný súhlas - stačí len potom oznámiť spoluvlastníkovi, prečo sa tak konalo.
  Manžel bol aj vlastníkom bytu v Poprade a 10 rokov čaká na náhradný byt, ktorý mu má jeho bývalá manželka zabezpečiť. Do dnešného dňa sa tak nestalo dokonca mu zamedzila prístup aj do bytu v Poprade výmenou zámku preto jediné riešenie na nový život bol v tom dome za ktorý ona teraz chce nájom.
  Bol výhradným vlastníkom? Toto vlastníctvo vzniklo pred sobášom? Ak áno - potom
  Do dnešného dňa sa tak nestalo dokonca mu zamedzila prístup aj do bytu v Poprade
  a bývalá ex dopustila priestupku voči majetku, tým že užívala bezdôvodne cudzí majetok. Už mal dávno podať na prokuratúre tr. oznámenie, nakoľko
  10 rokov čaká na náhradný byt, ktorý mu má jeho bývalá manželka zabezpečiť.
  ak toto mala určené súdom, nesplnila rozhodnutie súdu = marenie výkonu úradného rozhodnutia = tiež pálka na súde.
  K tomu bytu len teľko 10 rokov čaká ba dokonca to bolo obnovené asi 4x z jej strany chcela to totiž zmeniť rozhodnutie na ubytovanie ale bolo jej to zamietnuté teraz je to znova otvorené a začalo sa znova meniť rozhodnutie súdu aj keď nechápem už v predošlích konaniach aj na odvolacom súde bolo odvolanie sa v tejto veci zamietnuté a znovu to otvorila nevieme akou záhadou a teraz to možno nakoniec ten byt aj ako náhradu zrušia my už nevieme čo si máme myslieť......tak to je
  misoft

  misoft je offline (nepripojený) misoft

  misoft
  K bytu v Poprade: nebola zodpovedaná otázka - kedy a za akých okolností získané vlastníctvo k bytu.
  K odvolaniam z jej strany: možno namietať zaujatosť súdu v jej prospech a žiadať o vytýčenie pojednávania na inom súde (dokonca mimo okres, kraj)
  ale chcem hlavne vedieť či je potrebné uzavriteť nejakú dohodu alebo zmluvu na nájom keď jeho ex tvrdí že nemohla slobodne užívať polovicu a preto tvrdí a domáha sa vyplateniu nájmu za obdobie od splatenia úveru, ktorý mimochodom po rozvode splatil manžel a ona až bol splatený úver podala návrh na obohatenie a žiada fin. vyrovnanie od manžela a samozrejme si sama uviedla sumu že v roku 2006 chce od manžela 132,- eur nájom a to len za jej polovicu neviem odkiaľ zobrala túto sumu a potrebujem aj poradiť ako sa v takomto prípade určuje výška nájmu, manžel jej nikdy nezamedzil prístup do nehnut. ani ho ona nevyzvala písomne ani inak /políciou/ aby mohla vojsť do domu a riadne ho užívať, asi preto že on v byte v ktorom mal možnosť bývať a užívať ho sa odsťahoval a nebýval tam. Prosím o radu hlavne či je to možné aby s týmto návrhom uspela a či je nejaký paragraf ako to celé vyvrátiť keď nebola nijaká písomná dohoda.
  a ešte niečo kde sa podáva toto nesplnenie výkonu rozhodnutia súdu čo si doteraz nesplnila povinnosť alebo rozhodnutie súdom rozsudok ktorý bol mimochodom právoplatný a doteraz od práv. prešlo 10 rokov a nič, kde to máme napadnúť alebo podať tiež chcem poradiť.....
  Radi by sme vedeli kde a ako máme postupovať ak by sme ten rozkaz na plnenie chceli dať kde by sme to mali podať??? Ešte nie je celých 10 rokov ale zostáva naozaj málo len páru mesiacov tak aby sme to stihli....

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.