Zavrieť

Porady

Príplatky za sobotu,nedeľu

Arexons

Arexons je offline (nepripojený) Arexons

Arexons
Na základe ktorého paragrafu Zákonníka práce je povinný zamestnávateľ
vyplatiť zamestnancovi príplatok za odpracované hodiny v sobotu a nedeľu
a koľko percent je minimálny príplatok za tieto dni.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času
  rrrrr

  rrrrr je offline (nepripojený) rrrrr

  rrrrr
  Kde to je napisane,ze nedela je sviatok a sobota den pracovneho pokoja.
  Podla mojho nazoru su oba dni - dni pracovneho pokoja. Podla zakonnika prace sa priplatok za sobotu a nedelu zrusil, existuje len priplatok za nadcas a za sviatok.
  Zita4

  Zita4 je offline (nepripojený) Zita4

  Zita4
  rrrrr
  Kde to je napisane,ze nedela je sviatok a sobota den pracovneho pokoja.
  Podla mojho nazoru su oba dni - dni pracovneho pokoja. Podla zakonnika prace sa priplatok za sobotu a nedelu zrusil, existuje len priplatok za nadcas a za sviatok.
  Súhlasím. (§ 94 ods. 1 Zákonníka práce)
  dada 1

  dada 1 je offline (nepripojený) dada 1

  dada 1
  Zamestnanec pracoval v sobotu čím mu vznikol nadčas, zaplatila som mu hodiny za nadčas + mzdové zvýhodnenie 25% .Postupovala som správne? Ako sa počíta nadčas cez víkend/sobota,nedeľa/ a ako cez pracovné dni, začala som s tým teraz robiť a nie som si istá či to mám dobre. Ďakujem.
  Zita4

  Zita4 je offline (nepripojený) Zita4

  Zita4
  dada 1
  Zamestnanec pracoval v sobotu čím mu vznikol nadčas, zaplatila som mu hodiny za nadčas + mzdové zvýhodnenie 25% .Postupovala som správne? Ako sa počíta nadčas cez víkend/sobota,nedeľa/ a ako cez pracovné dni, začala som s tým teraz robiť a nie som si istá či to mám dobre. Ďakujem.
  Všetky mzdové zvýhodnenia, ktoré sú aj súbežné, zamestnancovi patria. To znamená, že nemôžeš povedzme nevyplatiť prácu nadčas zamestnancovi len preto, že pracuje vo sviatok a má mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok. Takže vyplatíš MZ za sviatok, za odpracované hodiny nadčas, ak je to práca v noci, tak aj MZ za prácu v noci a pod.
  Steven111

  Steven111 je offline (nepripojený) Steven111

  Steven111
  Arexons
  Na základe ktorého paragrafu Zákonníka práce je povinný zamestnávateľ
  vyplatiť zamestnancovi príplatok za odpracované hodiny v sobotu a nedeľu
  a koľko percent je minimálny príplatok za tieto dni.
  Ahoj ...požadovaná informácia....nedela sa berie ako sviatok a sobota ako pracovné voľno

  § 122
  Mzda a náhrada mzdy za sviatok


  (1) Za prácu vo sviatok zamestnancovi patrí dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 50 % jeho priemerného zárobku. Mzdové zvýhodnenie patrí aj za prácu vykonávanú vo sviatok, ktorý pripadne na deň nepretržitého odpočinku zamestnanca v týždni.

  (2) Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodne na čerpaní náhradného voľna za prácu vo sviatok, patrí zamestnancovi za hodinu práce vo sviatok hodina náhradného voľna. V tom prípade mu mzdové zvýhodnenie nepatrí. Ak zamestnávateľ neposkytne zamestnancovi náhradné voľno počas troch kalendárnych mesiacov alebo v inak dohodnutom období po výkone práce vo sviatok, patrí zamestnancovi mzdové zvýhodnenie podľa odseku 1. Za čerpanie náhradného voľna patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

  (3) Zamestnancovi, ktorý nepracoval preto, že sviatok pripadol na jeho obvyklý pracovný deň, patrí náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku, ak mu mzda ušla pre sviatok. U zamestnanca, ktorý je odmeňovaný mesačnou mzdou, sa sviatok, ktorý pripadne na jeho obvyklý pracovný deň, považuje za odpracovaný deň, za ktorý mu patrí mzda. Tomuto zamestnancovi náhrada mzdy za sviatok nepatrí. V kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve možno dohodnúť, že aj u zamestnanca, ktorý je odmeňovaný mesačnou mzdou, sa bude postupovať podľa prvej vety.

  (4) Náhrada mzdy za sviatok alebo mzda podľa odseku 3 druhej vety nepatrí zamestnancovi, ktorý neospravedlnene zamešká zmenu bezprostredne predchádzajúcu sviatku alebo bezprostredne po ňom nasledujúcu, alebo zmenu nariadenú zamestnávateľom na sviatok, prípadne časť niektorej z týchto zmien.

  (5) S vedúcim zamestnancom môže zamestnávateľ v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prípadnú prácu vo sviatok. Mzdové zvýhodnenie ani náhradné voľno za prácu vo sviatok v tomto prípade vedúcemu zamestnancovi nepatria.
  § 123
  Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu


  (1) Zamestnancovi patrí za nočnú prácu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce mzdové zvýhodnenie najmenej 20 % minimálneho mzdového nároku ustanoveného v § 120 ods. 4 v Sk za hodinu pre prvý stupeň.

  (2) S vedúcim zamestnancom možno v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prípadnú nočnú prácu. Mzdové zvýhodnenie v takom prípade vedúcemu zamestnancovi nepatrí.

  Dni pracovného pokoja sú dni, na ktoré pripadá nepretržitý odpočinok zamestnanca v týždni, a sviatky.

  (2) Prácu v dňoch pracovného pokoja možno nariadiť len výnimočne, a to po prerokovaní so zástupcami zamestnancov.

  (3) V deň nepretržitého odpočinku zamestnanca v týždni možno zamestnancovi nariadiť len tieto nevyhnutné práce, ktoré sa nemôžu vykonať v pracovných dňoch:

  a) naliehavé opravárske práce,
  b) nakladacie a vykladacie práce,
  c) inventúrne a uzávierkové práce,
  d) práce vykonávané v nepretržitej prevádzke za zamestnanca, ktorý sa nedostavil na zmenu,
  e) práce na odvrátenie nebezpečenstva ohrozujúceho život, zdravie alebo pri mimoriadnych udalostiach,
  f) práce nevyhnutné so zreteľom na uspokojovanie životných, zdravotných a kultúrnych potrieb obyvateľstva,
  g) kŕmenie a ošetrovanie hospodárskych zvierat,
  h) naliehavé práce v poľnohospodárstve v rastlinnej výrobe pri zakladaní, ošetrovaní a zbere pestovaných plodín a pri spracovaní potravinárskych surovín.

  (4) Vo sviatok možno zamestnancovi nariadiť len práce, ktoré možno nariadiť v dňoch nepretržitého odpočinku zamestnanca v týždni, práce v nepretržitej prevádzke a práce potrebné pri strážení objektov zamestnávateľa.
  Naposledy upravil Steven111 : 12.03.06 at 10:21

  Príplatky za sobotu,nedeľu

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.