Zavrieť

Porady

Dohoda o skončení pracovného pomeru (§ 60 Zákonníka práce)

vladan

vladan je offline (nepripojený) vladan

žena, a ešte raz ŽENA!!! (aj keď môj nick o tom nevypovedá) ...viac vladan
Skončenie pracovného pomeru DOHODOU je jedným z najjednoduchších spôsobov ako ukončiť pracovný pomer.

Dohoda je dohovor zamestnanca a zamestnávateľa na určitých podmienkách skončenia pracovného pomeru, s ktorými obidve strany súhlasia. Ak sa dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer skončí dohodnutým dňom.
Dohodnutý deň nemusí byť výlučne konkrétny kalendárny deň, ale dohodnutý deň môže byť určený časom skončenia prác – čas skončenia pracovného pomeru však musí byť určený tak, aby nevznikla pochybnosť o dohodnutom dni, ktorým sa má pracovný pomer skončiť.

Dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom má byť uzatvorená písomne, v dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, iba ak to zamestnanec požaduje alebo v prípade, ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov organizačných zmien.
Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi, jedno ostáva ako doklad o dohode zamestnávateľovi.

Častou otázkou pri dohode o skončení pracovného pomeru je: “čo sa udeje v prípade, ak sa zamestnanec, ktorý už má uzatvorenú dohodu, teda dohodnutý deň skončenia pracovného pomeru existuje, stane dočasne práceneschopným?“

Odpoveďou je, že v tomto prípade sa nedeje NIČ, teda pre takéhoto zamestnanca žiadna ochranná doba neplatí. Pracovný pomer sa skončí v deň, ktorý bol vzájomne dohodnutý (uvedený v dohode).
JEDNODUCHÝ VZOR DOHODY O SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU

DOHODA O SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU (podľa § 60 ZP)


Zamestnávateľ: ABC, s. r. o.
Sídlo: Mlynská 4, 080 01 Prešov
IČO: 12345678
Zastúpená: Ing. Krásnym Jánom – konateľom spoločnosti
zapísaná v OR Okresného súdu Prešov, vložka č. 12345/V


a


Zamestnanec: FRANTIŠEK PEKNÝ
Bydlisko: Veterná 8, 080 01 Prešov
Rodné číslo: 561111/7777
Dátum narodenia: 11. 11. 1956


uzatvárajú túto dohodu o skončení pracovného pomeru,


kde sa vzájomne dohodli, že pracovný pomer, uzatvorený dňa 01. 08. 2000, skončí dňa 30. 06. 2006 (vrátane).


V Prešove 2. 6. 2006


podpis zamestnanca


pečiatka zamestnávateľa a
podpis osoby oprávnenej
konať v mene zamestnávateľa
Naposledy upravil vladan : 16.03.06 at 19:36
Téma je uzavretá.

Dohoda o skončení pracovného pomeru (§ 60 Zákonníka práce)

Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.