Zavrieť

Porady

Výzva na úhradu z poisťovne - dokazovanie platieb po akom čase?

Aneži

Aneži je offline (nepripojený) Aneži

Aneži
Včera som v schránke našla list Výzva na úhradu nedoplatkov. Skoro som odpadla, mám dokazovať platené poistné počas obdobia v roku 2001! Až 13 rokov späť. Je to v súlade so zákonom, také dlho predlhé obdobie?! To doteraz spali, alebo o čo komu ide? Ak nezaplatím do 5 dní, tak klasika...vymáhanie, exekučka a pod. Výzva – list bol odoslaný ako obyčajná zásielka a nie doporučene, ako chcú dokázať, že sme to prevzali? A len tak na okraj, list obsahoval moje súkromné údaje, nebol dodržaný zákon č.122/2013, to je ok ? A dokedy ma môžu dožiadavať o dokladovať, do dôchodku, alebo aj ďalej.
Chobot Vidím, že je medzi diskutujúcimi zmätok. Upresni prosím, či ide o sociálnu poisťovňu, alebo zdravotnú poisťovňu.
Aneži Ide o zdravotnú, našu najväčšiu a skoro jedinú, Všeobecnú...a ako som správne tušila z 15 "inkriminovaných " náhodou ešte 11 som našla, nejdú po sebe,ale mám aspon dačo. Nebudem musieť tak veľa platiť,aj ked stále ma to štve,že opakovane čo robili tak dlhý čas? To sa v tom každý rok nerobia uzávierky? To čo je za system neporiadny, sme predsa v 21. storočí a napracujeme na báze ščoty a griflíková tabuľa. Ešte idem snoriť dalej, ale takto si kaziť piatok večer...že im ďakujem.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času
  Chobot

  Chobot je offline (nepripojený) Chobot

  Chobot
  1. Zdravotné poisťovne za určitých podmienok môžu vymáhať aj spätne toľko rokov poistné.
  2. Výkaz nedoplatkov (VN) by mal byť zaslaný doporučene, aby bola dodržaná podmienka doručenia. Ale nespoliehaj sa na to, VN ti mohol byť zaslaný už predtým a keď ho neprevezmeš, považuje sa za doručený. Buď ti už výkaz nedoplatko zaslali v minulosti a teraz ťa len opätovne vyzývajú, alebo ti VN ešte len pošlú.
  3. V čom bol podľa teba porušený zákon o ochrane OU? Veď nikomu neposkytli tvoje OU ani ich nezverejnili.

  Radšej kontaktuj ZP a zisti, za aké obdobie im dlhuješ poistné. Potom ak vieš preukázať, že to je uhradené, tak im to zdokladuj. Ak nie, zaplať to, inak cez exekútora zaplatíš oveľa viac.  Špecifikom zákona o zdravotnom poistení je práve to premlčanie. Podľa § 21 sa právo vymáhať poistné premlčí po 3 rokoch, ale ak si si nesplnila oznamovaciu povinnosť, tak sa nepremlčuje:


  § 21
  Premlčanie  (1) Právo zdravotnej poisťovne uplatniť nárok na poistné (§ 17 ods. 8, § 18 a § 19 ods. 15) a nárok na úhradu za zdravotnú starostlivosť (§ 9 ods. 7) sa premlčí uplynutím piatich rokov odo dňa splatnosti poistného alebo úhrady za zdravotnú starostlivosť.

  (2) Právo vymáhať poistné, úrok z omeškania a úhradu za zdravotnú starostlivosť podľa odseku 1 sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení povinnosti zaplatiť poistné, úrok z omeškania alebo úhradu za zdravotnú starostlivosť, ak nie je ustanovené inak.

  (3) Právo na vrátenie preplatku sa premlčí uplynutím piatich rokov od prvého dňa kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom sa malo vykonať ročné zúčtovanie poistného. Ak sa u platiteľa poistného ročné zúčtovanie podľa § 19 ods. 1 nevykonáva, jeho právo na vrátenie poistného zaplateného bez právneho dôvodu v kalendárnom roku sa premlčí do piatich rokov odo dňa, keď bola taká platba poistného pripísaná na účet zdravotnej poisťovne.

  (4) V prípade nesplnenia povinností podľa § 6 alebo oznamovacích povinností podľa § 23 ods. 1, 2 a 5 právo zdravotnej poisťovne uplatniť si nárok na predpísanie poistného a úroku z omeškania na úrade sa nepremlčuje.  Preto si treba zistiť, za aké obdobie to vymáhajú, kde si bola vtedy - či si bola samoplatiteľ, zamestnaná alebo na úrade práce....Aj splnenie oznamovacej povinnosti bude ťažké preukázať.
  Naposledy upravil Chobot : 14.02.14 at 13:12
  Aneži Dík, nezvyknem nepreberať zásielky, viem, že kopa by rástla a rástla...Radšej riešim veci hned, ale naozaj až tolko rokov spätne sa dá niečo dožadovať, nie je premlčacia lehota, alebo limitovaný termín zákonom, napr. nejaký paragraf , lebo sme sa sťahovali a nie som si úplne istá, že aj tak starí veci som vláčila. Je mi jasné, že oni budú požadovať dokaz, som na ťahu, a musím dokázať, len ma to štve , som si istá, že som platila, nechcem opakovane.
  Chobot Doplnil som predchádzajúci príspevok, pozri si to .
  Jovana

  Jovana je offline (nepripojený) Jovana

  Jovana
  skús si tento link prečítať http://www.kelemen.sk/101/premlcanie...ou-poistovnou/, jedna známa mi tiež rozprávala o takom to prípade, ale to sociálna poisťovňa vymáhala myslím, že to bolo 8 rokov späť presné roky neviem, lebo tie premlčacie doby sa menia takže bojím sa radiť, ale oni sa odvolali a argumentovali premlčacou dobou a nakoniec to nemuseli platiť.
  Aneži ...ďakujem.
  Tvoja priateľka Antonia Jendrišáková
  Klientovi SP posielala niečo spred 10 rokov a niečo menej rokov. Poslali sme na 10-ročné, že sú premlčané a uznali to. Mladšie doplatil.
  3 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  Chobot V téme ide o zdravotnú poisťovňu, nie sociálnu.
  Antonia Jendrišáková Zdravotné sa premlčuje podľa § 21 ods. 1 a ods. 2. Nepremlčujú sa oznamovacie povinnosti.
  Chobot ???
  Veď toto ustanovenie zákona je uvedené vyššie. A posledná veta je nesprávna - nie oznamovacie povinnosti sa nepremlčujú, ale nárok poisťovne vymáhať poistné sa nepremlčuje, ak sa nesplnia oznamovacie povinnosti.
    zbaliť
  Mária27

  Mária27 je offline (nepripojený) Mária27

  Mária27
  Nedokazuje sa splnenie ale nesplnenie povinnosti.
  Ak ti vykázali nezaplatenie za určité obdobie, či ide o premlčanie treba hľadať v zákone vtedy platnom.
  Do polovice roku 2001 bol platný zákon 273/1994 o zdravotnom poistení, v tomto znení:

  § 21
  Premlčanie poistného
  (1) Právo predpísať poistné sa premlčí za desať rokov odo dňa jeho splatnosti.
  (2) Ak zamestnávateľ neprihlásil svojho zamestnanca do poistenia alebo ak samostatne zárobkovo činná osoba, spolupracujúca osoba alebo osoba uvedená v § 10 ods. 2 nesplnili oznamovaciu povinnosť, hoci tak boli podľa tohto zákona povinné urobiť, právo predpísať poistné sa nepremlčuje.
  (3) Právo vymáhať poistné sa premlčí za tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa toto poistné predpísalo.
  (4) Pre právo vymáhať prirážku k poistnému, poplatok z omeškania, pokuty a poplatok za nesplnenie oznamovacej povinnosti platia obdobne ustanovenia odsekov 1 až 3.
  3 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  Chobot Ako chceš dokázať nesplnenie povinnosti? Poisťovňa bude tvrdiť, že žiadne hlásenie o platiteľovi nedostala. Tam nie je čo dokazovať. Poistenec musí preukázať, že ohlasovaciu povinnosť si splnil.
  misoft S tým súhlasím.
  Skúsenosť mojej 3/4: po 17,5 roku začala ZP vymáhať poistné, ktoré vraj nebolo uhradené. Lenže moja 3/4 bola vtedy vedená na ÚP a bola na materskej. Všetko bolo zahlásení aj na SP i ZP.
  Našťastie - lajstrá sa u nás uchovávajú (pre strýčka Príhodu ) - takže sme to zdokladovali (i keď to bolo už dávno premlčané) - zistilo sa totiž že ZP mala vo svojich dokladoch nehorázny bordel..... a výsledkom bola zmena ZP.
  Aneži aj to som zvážila a prejdeme inam celá rodina.
    zbaliť

  Výzva na úhradu z poisťovne - dokazovanie platieb po akom čase?

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.