Zavrieť

Porady

Stavebný pozemok=zastavané plochy a nádvoria???

M3G M3G

M3G je offline (nepripojený) M3G

kolega mi hovoril, že stavebný pozemok sa chápe aj pod pojmom zastavané plochy a nádvoria.

Podľa mňa je to hlúposť, stavebný pozemok je taký pozemok, na ktorý je vydané stavebné povolenie.

(ide mi hlavne o §38 ods. 1 a 2 zákona o DPH, či je dodanie zastavaných plôch oslobodené od dane)

Ešte doplním:
- zákon o miestnych daniach rozlišuje - stavebný pozemok a -zastavané plochy a nádvoria, tak nechápem prečo by zákon o DPH nemal toto rozlišovať.
Naposledy upravil M3G : 06.04.06 at 18:34
Usporiadat
regina.golierova regina.golierova

regina.golierova je offline (nepripojený) regina.golierova

a o čo ti ide , nechápem tvojmu problému, veď stavebný pozemok má svoju definíciu a zastavaná plocha svoju s čím to súvisi s danami zo stavieb , z pozemku alebo čo?
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
zasavané plochy sú už stavby.
Pozemky doteraz do platnosti zákona 222/2004 neboli predmetom dane.
Teraz stavebné pozemky sú. Nemusí byť stavebné povolenie, ale územné rozhodnutie, že pozemok je určený na výstavbu.
0 0
regina.golierova regina.golierova

regina.golierova je offline (nepripojený) regina.golierova

stavebný pozemok je od roku 2006: pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení aá do právoplatnosti kolaudačého rozhodnutia na stavbu.Celkovú výmeru SP tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení.Ide o podstatnú zmenu, podľa ktorej sa pri vymedzení stavebného pozemku už nebude vychádzať z rozhodnutia o umiestnení stavby, ale len zo stavebného povolenia.a zastavaná plocha: Zákon č.517/2005 - 582/2004 na účely zákona o mietnych daniach a poplatku sa rozumoe pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie.
0 0
ALBO ALBO

ALBO je offline (nepripojený) ALBO

regina.golierova
stavebný pozemok je od roku 2006: pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení aá do právoplatnosti kolaudačého rozhodnutia na stavbu.Celkovú výmeru SP tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení.Ide o podstatnú zmenu, podľa ktorej sa pri vymedzení stavebného pozemku už nebude vychádzať z rozhodnutia o umiestnení stavby, ale len zo stavebného povolenia.a zastavaná plocha: Zákon č.517/2005 - 582/2004 na účely zákona o mietnych daniach a poplatku sa rozumoe pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie.
Riešime asi stavebný pozemok z pohľadu zákona o DPH a ten sa odvoláva na stavebný zákon v § 38 yák o DPH pri jeho definícii(na § 43h SZ). Zákon o nehnuteľnosti má úplne iný pohľad na definíciu st. pozemku.Je to tak ako píše Lida, stačí len rozhodnutie obce v územnom pláne, že je stavebný.
0 0
M3G M3G

M3G je offline (nepripojený) M3G

ALBO
Riešime asi stavebný pozemok z pohľadu zákona o DPH a ten sa odvoláva na stavebný zákon v § 38 yák o DPH pri jeho definícii(na § 43h SZ). Zákon o nehnuteľnosti má úplne iný pohľad na definíciu st. pozemku.Je to tak ako píše Lida, stačí len rozhodnutie obce v územnom pláne, že je stavebný.
Áno, riešim to z pohľadu dph.

§43 h) stavebný zákon:

(1) Stavebným pozemkom sa rozumie časť územia určená územným plánom obce alebo územným plánom zóny, alebo územným rozhodnutím na zastavanie a pozemok zastavaný stavbou.

To územné rozhodnutie mi je jasné, to ten pozemok nemá, ale nie je mi z §43 jasné "časť územia určená územným plánom obce"???

Ešte raz skúsim položiť otázku, asi som ju zle položil:
Ak je v územnom pláne pozemok určený ako "zastavané plochy a nádvoria", znamená to to, že pozemok je určený ako stavebný? (pričom na pozemku nie sú žiadne budovy)
0 0
ALBO ALBO

ALBO je offline (nepripojený) ALBO

M3G
Áno, riešim to z pohľadu dph.

§43 h) stavebný zákon:

(1) Stavebným pozemkom sa rozumie časť územia určená územným plánom obce alebo územným plánom zóny, alebo územným rozhodnutím na zastavanie a pozemok zastavaný stavbou.

To územné rozhodnutie mi je jasné, to ten pozemok nemá, ale nie je mi z §43 jasné "časť územia určená územným plánom obce"???

Ešte raz skúsim položiť otázku, asi som ju zle položil:
Ak je v územnom pláne pozemok určený ako "zastavané plochy a nádvoria", znamená to to, že pozemok je určený ako stavebný? (pričom na pozemku nie sú žiadne budovy)
Podľa mňa ano. Napr. v bratislave podľa mňa každý kus trávy je určený na st. pozemok.
Ak máte pochybnosti, urobte to tak ako to my robíme( najmä v lokalitách rekreačných) požiadame obec o vyjadrenie ku konkrétnemu pozemku z pohľadu St,Z.Doteraz sme vždy stanovisko dostali.
0 0
Anife Anife

Anife je offline (nepripojený) Anife

Lida
zasavané plochy sú už stavby.
Pozemky doteraz do platnosti zákona 222/2004 neboli predmetom dane.
Teraz stavebné pozemky sú. Nemusí byť stavebné povolenie, ale územné rozhodnutie, že pozemok je určený na výstavbu.
- zastavané plochy sú už stavby - s tým súhlasím

Nemusí byť stavebné povolenie, ale územné rozhodnutie, že pozemok je určený na výstavbu. -
- územné rozhodnutie neurčuje, že pozemok je určený na výstavbu
- územné rozhodnutie je konanie v ktorom stavebný úrad rozhodne o umiestnení stavby.
I. rozhodnutím sa umiestni stavba - popis stavby a jej objektová skladba

II. stavba sa umiestni na pozemkoch ich parcelné čísla a čo bude na ktorej parcele t.j. objekt dom na p.č. 100, objek cesta na p.č. 101, inžinierske siete na p.č.100, 101, 102 atď.

III. kto je stavebník

IV. rozhodnutím sa pre umiestnenie stavby podľa stavebného zákona predpisujú podmienky

Stavebný pozemok je pozemok na ktorý bolo vydané stavebné povolenie a toto rozhodnutie aj nadobudľo právoplatnosť.
0 0
Anife Anife

Anife je offline (nepripojený) Anife

ALBO
Riešime asi stavebný pozemok z pohľadu zákona o DPH a ten sa odvoláva na stavebný zákon v § 38 yák o DPH pri jeho definícii(na § 43h SZ). Zákon o nehnuteľnosti má úplne iný pohľad na definíciu st. pozemku.Je to tak ako píše Lida, stačí len rozhodnutie obce v územnom pláne, že je stavebný.
Obec územným plánom nerozhoduje, neurčuje charakter pozemku.
Charakter pozemku je daný katastrom.
Druhy pozemkov
Pozemky sa v katastri členia na:
a) ornú pôdu,
b) chmeľnice,
c) vinice,
d) záhrady,
e) ovocné sady,
f) trvalé trávne porasty,
g) lesné pozemky,
h) vodné plochy,
i) zastavané plochy a nádvoria,
j) ostatné plochy.

Územný plán nám hovorí načo sa môže ten pozemok v danom území využiť z hľadiska budúcej výstavby. Čiže ak mám v zastavanom územý vinicu tak ja ju využívam ako vinohrad. A daň je ako za pozemok s charakterom vinica. Ale ak vinicu predám a niekto by tam chcel stavať tak by ešte pred kúpou mal požiadať príslušný stavebný úrad o ÚPI - územnoplánovaciu informáciu s ktorej budúci potencionálny stavebník zistí, že daný pozemok je určený na výstavbu rodinných domov a nie na hotel ktorý plánov v danom území na danej parcele postaviť. Tak a ja budem naďalej okopávať vinohrad a môj pozemok bude mať stále charakter - vinica.
0 0
Anife Anife

Anife je offline (nepripojený) Anife

M3G
Áno, riešim to z pohľadu dph.

§43 h) stavebný zákon:

(1) Stavebným pozemkom sa rozumie časť územia určená územným plánom obce alebo územným plánom zóny, alebo územným rozhodnutím na zastavanie a pozemok zastavaný stavbou.

To územné rozhodnutie mi je jasné, to ten pozemok nemá, ale nie je mi z §43 jasné "časť územia určená územným plánom obce"???

Ešte raz skúsim položiť otázku, asi som ju zle položil:
Ak je v územnom pláne pozemok určený ako "zastavané plochy a nádvoria", znamená to to, že pozemok je určený ako stavebný? (pričom na pozemku nie sú žiadne budovy)
Určené je iba, že na uvedenom pozemku sa môže stavať.
Podstané teraz je iba to čo hovorí LV akú má pozemok charakteristiku.
0 0
ALBO ALBO

ALBO je offline (nepripojený) ALBO

Anife
- zastavané plochy sú už stavby - s tým súhlasím

Stavebný pozemok je pozemok na ktorý bolo vydané stavebné povolenie a toto rozhodnutie aj nadobudľo právoplatnosť.
To sa mi nezdá po prečítaní §43/h, na ktorý sa zákon o DPH odvoláva:

§ 43h
Stavebný pozemok
(1) Stavebným pozemkom sa rozumie časť územia určená územným plánom obce alebo územným plánom zóny, alebo územným rozhodnutím na zastavanie a pozemok zastavaný stavbou.
(2) Nezastavaný pozemok, ktorý je súčasťou poľnohospodárskeho pôdneho fondu1la) alebo lesného pôdneho fondu,1lb) možno v územnom pláne obce alebo v územnom pláne zóny určiť za stavebný pozemok, ak sú splnené podmienky na jeho trvalé vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo z lesného pôdneho fondu, alebo ak je v zastavanom území.

V prípade zastavaných plôch si myslím, že neni o čom rozmýšľať. Lebo to už dokonca zastavané je.
A teraz, či je to stavba, tiež asi treba ísť na na SZ.
Asi by mala byť , ale je k tomu kolaudácia?
Predávali sme v Ba pozemok, cez ktorý šiel chodník, čo je podľa SZ tiež stavba, myslíte že sme si mohli predaj pozemku na ktorom ide 10ročný chosník oslobodiť pretoťe predávame stavbu 10 rokov starú?
Ako chcete tú zastavanú plochu oslobodiť?keď nemáte na nej stavbu?
0 0
M3G M3G

M3G je offline (nepripojený) M3G

ALBO
To sa mi nezdá po prečítaní §43/h, na ktorý sa zákon o DPH odvoláva:

§ 43h
Stavebný pozemok
(1) Stavebným pozemkom sa rozumie časť územia určená územným plánom obce alebo územným plánom zóny, alebo územným rozhodnutím na zastavanie a pozemok zastavaný stavbou.
(2) Nezastavaný pozemok, ktorý je súčasťou poľnohospodárskeho pôdneho fondu1la) alebo lesného pôdneho fondu,1lb) možno v územnom pláne obce alebo v územnom pláne zóny určiť za stavebný pozemok, ak sú splnené podmienky na jeho trvalé vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo z lesného pôdneho fondu, alebo ak je v zastavanom území.

V prípade zastavaných plôch si myslím, že neni o čom rozmýšľať. Lebo to už dokonca zastavané je.
A teraz, či je to stavba, tiež asi treba ísť na na SZ.
Asi by mala byť , ale je k tomu kolaudácia?
Predávali sme v Ba pozemok, cez ktorý šiel chodník, čo je podľa SZ tiež stavba, myslíte že sme si mohli predaj pozemku na ktorom ide 10ročný chosník oslobodiť pretoťe predávame stavbu 10 rokov starú?
Ako chcete tú zastavanú plochu oslobodiť?keď nemáte na nej stavbu?
Zastavané a plochy a nádvoria, ktoré chceme predať:
- na niektorých sú stavby, ktoré boli skolaudované pred viac ako 5 rokmi, čiže tam nie je problém, pozemky idú bez DPH
- na niektorých pozemkoch je dvor, t.j. vydláždená, resp. vybetónovaná plocha, ktorá bola skolaudovaná pred viac ako 5 rokmi, čiže tam by nemal byť problém, lebo takáto plocha asi ťažko bude stavebný pozemok
- problém je so zastavanými plochami, na ktorých nestojí budova, alebo so zastavanými plochami, ktoré sú okolo parcely, na ktorej stojí stavba. Na obecnom úrade mi povedali, že ak je parcela, ktorá je zastavaná budovou vo vnútri ďaľšej parcely, chápe sa aj táto okolitá parcela ako zastavaná, čiže malo by to ísť s DPH, ale nie je si istá.


Inak oslovil som dnes 3 rôznych kontrolórov na 3 rôznych daňových úradoch, bol som na 2 rôznych obecných úradoch, posielal som dopyt na DÚ, bol som na mestskom úrade, kde som diskutoval priamo z odborníčkou na pozemky a nič z toho, nikto mi nedal záväzné stanovisko ohľadne toho, ako definovať zrozumiteľne stavebný pozemok.
Riešenie vidím buď v priamom oslovení metodičky pre trenčiansky kraj, alebo priamo v oslovením ministerstva. Som z toho už hotový....totálka.
0 0
M3G M3G

M3G je offline (nepripojený) M3G

ALBO
Podľa mňa ano. Napr. v bratislave podľa mňa každý kus trávy je určený na st. pozemok.
Ak máte pochybnosti, urobte to tak ako to my robíme( najmä v lokalitách rekreačných) požiadame obec o vyjadrenie ku konkrétnemu pozemku z pohľadu St,Z.Doteraz sme vždy stanovisko dostali.
A existuje na to špeciálna žiadosť??

Lebo ja som dnes spísal žiadosť o vyjadrenie na obec, s ktorou baba nevedela hnúť a povedala že s takým niečím sa ešte nestretla a ani jej kamarátky na ďalších 5 obecných úradoch...
0 0
M3G M3G

M3G je offline (nepripojený) M3G

0 0
ALBO ALBO

ALBO je offline (nepripojený) ALBO

M3G
A existuje na to špeciálna žiadosť??

Lebo ja som dnes spísal žiadosť o vyjadrenie na obec, s ktorou baba nevedela hnúť a povedala že s takým niečím sa ešte nestretla a ani jej kamarátky na ďalších 5 obecných úradoch...
Napísali sme si žiadosť sami, nebol problém s odpoveďou.
Ale u vás si myslím , že netreba riešiť toto (lebo to sú pozemky v zmysle § 43) Vy musíte poriešiť, či to čo na nich stojí, 5 ročná skolaudovaná je stavba.
Môžem vás potešiť jedine tým, že nie ste sami čo sa s takýmito problémami trápite.Na školení mi ešte ani jednu otázku nezodpovedali, takže sa s tým trápime ako sa dá. Napr. problém predávate stavbu a pozemok, ale pozomok je zapísaný na 2 parcelách. Stavba stojí len na jednej. Druhá je dvor. Výsledok jeden zdaňujeme a druhý nie. A toto robíme v rámci jednej kúpnej zmluvy. Takže, baBO RAĎ!
0 0
Dada63 Dada63

Dada63 je offline (nepripojený) Dada63

Dobrý den, prosím poradte mám trocha iný problém.
Mám dom v tvare "L" a chceme pristaviť resp. to L vyplniť aby bol z domu obdĺžnik. Celková plocha by nepresiahla 25m2 a viem, že na to mi stačí povolenie z obecného úradu. Obecný úrad mi dal aj tlacivo, ktoré vyplňajú susedia , že súhlasia s prístavbou. Problém nastal u susedov, ktorých sa to v podstate vôbec nijako dotýkať nebude, lebo chceme pristaviť k nám do dvora a teraz je tam z tejto strany pôvodná stavba a žiadne úpravy sa tam robiť nebudú.V podstate sa bude od hranice pozemku pristavovať vo vzdialenosti 5 m. Druhý susedia , ku ktorým sa bude pristavovať nemajú voči tomu žiadne námietky.
Poradte ozaj potrebujem od nich písomný súhlas.
Ďakujem.
0 0
GAZA GAZA

GAZA je offline (nepripojený) GAZA

Ja som mala podobný problém. Predávali sme pozemok, ktorý patrí
k postavenej budove. Na predávanom pozemku nič nestálo a predávali sme
ho firme, ktorá chce na ňom niečo stavať.
V katastri bol tento pozemok zapísaný ako zastavaná plocha. Tak som pozemok aj faktúrovala. Faktúra bola bez DPH. Neviem ako dopadnem pri
daňovej kontrole. Názory na tento problém sa rôznia.
0 0
Anonymka Anonymka

Anonymka je offline (nepripojený) Anonymka

som baba, ktorá je mladá - už skúsenejšia, ktorá miluje život, zábavu a svoju prácu ...viac
M3G
§43 h) stavebný zákon:
PROSÍM, KDE STE TEN STAVEBNÝ ZÁKON NAŠLI A AKÉ MÁ ČÍSLO? JA MÁM LEN č. 50/1976 A TAM JE ÚPLNE INÝ TEN § 43. PROSIM, SURNE!!! DIK.
0 0
Anonymka Anonymka

Anonymka je offline (nepripojený) Anonymka

som baba, ktorá je mladá - už skúsenejšia, ktorá miluje život, zábavu a svoju prácu ...viac
Takže som zavolala dnes jednému architektovi, ktorý pracuje na mestskom úrade a on mi potvrdil, že ten pozemok, ktorý sme predávali, je jednoznačne stavebný - je určený na zastavanie ... a že to, že je označený ako zastavané plochy a nádvoria to s tým nemá nič spoločné. Musím spracovať žiadosť, aby som to mala aj na papieri. Neviete, ako by som tú žiadosť mala označiť - ako VEC??? Moc by mi to pomohlo. Dík.
0 0
vieroslava vieroslava

vieroslava je offline (nepripojený) vieroslava

Myslím si, že by sa mohlo jednať o žiadosť o územnoplánovaciu informáciu. Túto vydáva odbor životného prostredia príslušného mestského úradu, v Bratilsave Magistrát. Žiadosť by mala obsahovať, parcelné číslo, katastrálne územie, zámer, aký by sa mal realizovať na danom pozemku, ulica, kde sa nachádza a prílohou by mala byť kópia z katastrálnej mapy. Územnoplánovacia informácia obsahuje údaj, na aký účel je daný pozemok určený v platnom územnom pláne.
0 0
M3G M3G

M3G je offline (nepripojený) M3G

Anonymka
PROSÍM, KDE STE TEN STAVEBNÝ ZÁKON NAŠLI A AKÉ MÁ ČÍSLO? JA MÁM LEN č. 50/1976 A TAM JE ÚPLNE INÝ TEN § 43. PROSIM, SURNE!!! DIK.
Dúfam, že nie neskoro:
asi máš starý stavebný zákon. Treba si pozrieť novelizovaný. Boli tam už "milióny" noviel.

http://www.vyvlastnenie.sk/zakony/1976-050.html
0 0
Načítať ďalšie