Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Prvý alebo druhý pilier?

Značky  

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Prvý alebo druhý pilier?

Autor Jana Motyčková   05.05.15
Prvý alebo druhý pilier?

Máme tu opäť čas,kedy sa môžeme rozhodnúť vstúpiť / vystúpiť z II. piliera. Ale ako sa rozhodnúť, keď o tom (skoro) nič nevieme? Ak sa vám chce čítať, nech sa páči - súvislosti, ktoré by vás mohli zaujímať.

Hľadisko veku a príjmu pri rozhodovaní o tom, či vstúpiť/vystúpiť alebo zotrvať/nezotrvať v II. pilieri je rozoberané ekonómami, dôchodkovými spoločnosťami, Sociálnou poisťovňou. Tieto informácie sú prezentované v médiách a prístupné na internete. A nie sú totožné. Môžeme sa prikloniť k jedným, druhým, tretím podľa svojej „viery“ - určite má každý svoje prepočty, ale my ich nevidíme.

Urobila som si vlastnú úvahu, ktorej problém je v určitej fáze tiež len viera, že v budúcnosti niečo bude nejako. Ale aspoň do určitej miery mi to dalo konkrétne informácie a možno aj pre vás viac informácií pre rozhodovanie. Tiež uvádzam aj aspekty, ktoré sa inde pri argumentácii neuvádzajú. Musím povedať, že celkom pochopiteľne – keď si pozriete dĺžku tohto textu, tak to uznáte aj vy. A to som schválne zjednodušovala. Tiež musím povedať, že nie som ani ekonóm ani poistný matematik, ani nerozhodujem o budúcnosti zákonov.

Aby sme vedeli porovnať dôchodky z prvého piliera a druhého piliera, musíme vedieť, ako sa počítajú. Schválne to zjednodušujem, aby sme sa nezamotali do detailov. Odborníci mi to, dúfam, odpustia.

VÝCHODISKÁ

Dôchodok zo SP (1.pilier) sa počíta vzorcom : POMB x ODP x ADH,
POMB = 1, ak ste v priemere (od r.1984) mali vymeriavací základ (mzdu) vo výške priemernej mzdy. Ak ste mali vymeriavací základ (VZ) v priemere vo výške ½ priemernej mzdy, POMB je 0,5. Ak ste v niektorom roku mali vysoký VZ, započíta sa do priemeru najviac hodnota 3.
Ak POMB je menej ako 1, POMB sa zvyšuje o 22% rozdielu 1-POMB, ak POMB je viac ako 1,25, POMB z POMB nad 1,25 sa započíta 60% (percentá platia od r.2018).
ODP = obdobie dôchodkového poistenia v rokoch, vrátane náhradných dôb do r. 2003 (štúdium, starostlivosť o dieťa, vojenská služba), evidencia na ÚP do r. 2001, doby poistenia štátom od r.2004, doba poberania invalidného dôchodku
ADH = 10,6865 v r.2015

Doživotný dôchodok z II. piliera počítam veľmi zjednodušene – nasporená suma deleno 222. (tak mi to cca vyšlo z prezentovaných prepočtov ekonómov). V súčasnosti ponuky poisťovní sú vraj nižšie ako uvádzam, ale žiadnu konkrétnu som nevidela. Tiež predpokladám, že zhodnotenie prostriedkov v II. pilieri bolo v rovnakej výške ako bolo doteraz zvyšovanie ADH. V texte ignorujem možnosti programového výberu a dočasného dôchodku.

Najskôr východiskové príklady (orientačne). V príkladoch trochu skresľujem
- prvý pilier počítam podľa vzorca platného od roku 2018 ale z čísel platných v tomto roku
- druhý pilier – (veľmi smelo) predpokladám že zhodnotenie úspor bolo rovnaké ako nárast ADH
- pre lepšiu čitateľnosť krátenie dôchodku zo SP počítam, akoby sa po celý čas platilo 9% do SP a 9% do II. piliera (čo od 9/2012 nie je pravda).

Príklad A – poistenec s nízkym príjmom, POMB 0,5, 42 rokov poistenia .
Dôchodok zo SP 273,80 €. Po zavedení minimálneho dôchodku 322,90
Ak bol 10 r. v II.pilieri
Doživotný dôchodok 20,90 €
Dôchodok zo SP (273,80) sa zníži o 32,59 € (27,08). Čo sa stane s minimálnym dôchodkom sa uvidí až po jeho schválení.

Príklad B – poistenec s priemernou mzdou (VZ), POMB 1, 40 rokov poistenia
Dôchodok zo SP 427,50 €.
Ak bol 10 r. v II.pilieri
Doživotný dôchodok 41,74 €
Dôchodok zo SP sa zníži o 53,43 € (42,28)

Príklad C – poistenec s VZ v priemere vo výške 2,5-násobku priemernej mzdy, POMB 2,5. Doba poistenia 42 r.
Dôchodok zo SP 897,70 €.
Ak bol 10 r. v II.pilieri
Doživotný dôchodok 106,36 €
Dôchodok zo SP sa zníži o 106,87 € (88,78)

ZÁVER NA PRVÝ POHĽAD

Príklady vyzerajú na prvý pohľad, že II. pilier sa neoplatí skoro nikomu. O ľuďoch s príjmami na 3-násobok priemernej mzdy sa nebavím.
Ale do výpočtu a rozhodovania vstupujú aj iné viac či menej čakané ale aj nečakané premenné. A ideme konečne k veci.


1. PODANIE NA ÚSTAVNOM SÚDE

Do SP sa platí poistné do rezervného fondu solidarity 4,75%, RFS sa používa iba na výplatu starobných dôchodkov, platia ho v plnej výške aj účastníci v II. pilieri, ale táto platba sa nezohľadňuje pri znížení dôchodkov pre sporiteľov. Ak by ÚS dospel k názoru, že to zohľadňovať treba, zníženie dôchodkov zo SP by bolo nižšie - v príkladoch sumy uvedené v zátvorkách. To už sa dostávajú do hry aj poistenci s priemerným VZ


2. ZVYŠOVANIE NOVOPRIZNANÝCH DôCHODKOV vs. ZHODNOTENIE PROSTRIEDKOV VO FONDOCH

Ak chcete mať doživotný dôchodok z II. . piliera vyšší ako vyšiel v príkladoch, musíte mať zhodnotenie vo fondoch vyššie ako je číslo, ktorým sa zvyšuje ADH.

ADH sa zatiaľ zvyšuje podľa nárastu priemernej mzdy. ADH sa zvyšovala do r. 2009 o 7-9,9% ročne od r. 2010 od 1,95% -4,23% ročne. Kumulatívny nárast skoro 65% od r. 2005.

Zhodnotenie prostriedkov vo fondoch v minulosti.
Veľmi dobrý prehľad nájdete na http://druhypilier.sme.sk/ . Odporúčam.
K posúdeniu zhodnotenia prostriedkov treba poznať aj históriu zákona o SDS (vplyv politikov je naozaj zásadný) :
r. 2005 zavedený II. Pilier, tri fondy – rastový , vyvážený, konzervatívny.. Pravidlá boli ale také, že všetky tri fondy neboli veľmi odlišné od dlhopisových Zhodnotenie v priemere za roky 2005-2007 v rastových fondoch 3,8% ročne, v konzervatívnych 3,4%.
r. 2008 kríza, hodnota fondov klesala niekde k pôvodnej úrovni, s výnimkou konzervatívnych, kde hodnota rástla v priemere o 3%.
r. 2009 zmenili sa pravidlá tak, že SDS bola zodpovedná za každý aj krátkodobý pokles, t.j. v čase keď boli akcie blízko minima SDS ich predali a všetky fondy s stali prakticky úplne dlhopisovými, aj keď nemali taký názov. Zhodnotenie (2009-2011) cca 1,2% ročne, dlhopisové 1,55% ročne.
r. 2012 (apríl) – zavedenie indexového fondu, zrušenie pravidla z r. 2009, uvoľnenie podmienok v ostatných fondoch. Zhodnotenie v indexových fondoch (do apríla 2015) v priemere 16-18% ročne, v akciových rádovo 6,5-10% ročne, v garantovaných 1,2-4%. ročne v priemere.
r. 2013 – 1.1.2013 “povinný presun” do garantovaných fondov, kto chcel ostať v inom fonde musel to oznámiť SDS.

Ak ste nepresúvali prostriedky medzi fondami, kumulatívny nárast v akciových fondoch bol od 26 do 45 %, v garantovaných od 25 do 35%. Ak ste pôvodne boli v akciových fondoch a odignorovali ste dopis z SDS a presunuli vás (povinne zo zákona) k 1.1.2013 z do garantovaného fondu, tak ste na tom najhoršie, počítajte s kumulovaným nárastom tak 20-30%. Ak ste prostriedky presunuli v apríli 2012 do indexových fondov a aj ste tam ostali po 1.1.2013, kumulatívne zhodnotenie len za tieto 3 roky je 50-78%.
Pre porovnanie s nárastom ADH o takmer 65% - ak ste sa o svoje prostriedky nestarali, a dôchodkový vek je blízko, je to dôvod pre vystúpenie s II. piliera aj pre vyššie príjmových (pozrite si ale aj ostatné aspekty). Pri vyššie príjmových treba zvážiť aj iné okolnosti.
Ak ste sa o svoje prostriedky starali, výnos môže byť vyšší. Ale ak máte blízko dôchodkového veku (2-3 roky), máte povinnosť mať určitú časť svojich prostriedkov v dlhopisových fondoch, tak aj pri starostlivosti predpokladám, že lepšie bude z II. piliera vystúpiť (pozrite aj iné aspekty).

Ešte pre informáciu - v minulosti bolo pravidlo, že v čase 15 a 7 rokov pred dôchodkovým vekom vás automaticky presunuli z rastového do vyváženého (15 r.) a z vyváženého do konzervatívneho fondu (7 r.). V tejto súvislosti v súčasnosti platí :
- ak k 1. dňu mesiaca, v ktorom dovŕšite 52 rokov nemáte aspoň 10% hodnoty v garantovanom fonde, SDS je povinná previesť časť úspor do garantovaného fondu.( do 30 dní po dovŕšení veku), tak aby ste túto podmienku spĺňali;
- obdobne pri dovŕšení 53 rokov musíte mať v garantovanom fonde 20%, atď ... pri dovŕšení 61 rokov 100%.
Ak s týmto nesúhlasíte, môžete dať žiadosť, aby Vám tento povinný presun bol znížený – v takom prípade musíte mať v garantovanom fonde v danom veku polovičné percento (5 v 52 rokoch, 50 v 61 rokoch).
Samozrejme presun môžete vopred urobiť aj sami, v čase kedy vám to vyhovuje.

A teraz do budúcnosti.
Videli sme, že zhodnotenie prostriedkov v minulosti bolo (zväčša) nižšie ako nárast ADH. A aj v budúcnosti nás zaujíma porovnanie zhodnotenia prostriedkov voči nárastu ADH (nie priamo s infláciou, ako sa to robí). A tu už potrebujeme krišťálovú guľu. Budúci vývoj cien na akciových a dlhopisových trhoch si netrúfnem posúdiť.
Druhá veličina – ADH. Momentálne sa zvyšuje podľa nárastu priemernej mzdy, ale dokedy?
Najbližšie 2 roky predpokladám nárast nad 4% ročne. Ak už dnes niekto zhodnotil svoje prostriedky kumulatívne napr. iba o 35% voči 65 % zhodnotenia ADH, tak ten rozdiel ťažko dobehne za 5-6 rokov. Aj keď netvrdím, že sa to nedá. Ale ak máte málo rokov do dôchodku, tak aj v prípade priaznivého nárastu akciových/indexových fondov máte obmedzené možnosti presunov prostriedkov.

Ako sa bude správať ADH v budúcnosti? Povedala by som, že viac ako na priemernej mzde bude závislá od zmien v legislatíve Tie zmeny predpokladám, že nastanú v r. 2018, najneskôr v r.2022. Ako viete, treba riešiť úpravy dôchodkov zo SP kôli demografickému vývoju. V nedávnej dobe sme tu mali úpravu dôchodkového veku od r.2017 a momentálne sa zavádza minimálny dôchodok. Tretia vec, ktorá bude ešte podľa mňa riešená, bude úprava ADH. Schválne nepíšem zvyšovanie. Možno niektorí politici (alebo voliči) prekvapia a zavedú úplne iný systém . Ale pravdepodobnejšie bude zmena každoročnej úpravy ADH. Čo môžeme čakať, možno hľadať aj v starších návrhoch - a to, že zmena ADH bude zohľadňovať nielen zvyšovanie priemernej mzdy ale aj pomer vybraného poistného a vyplatených dôchodkov. Čiže môžeme predpokladať, že nárast ADH v budúcnosti bude menší, prípadne môže dôjsť aj k poklesu ADH. A keď sa vrátime k tomu, že treba porovnávať zhodnotenie v II. pilieri so zmenou ADH , tak niekde tu sa potom už výhodnosť/nevýhodnosť preklápa v prospech II.piliera.

Takže zhrnutie tejto časti – okrem veku a príjmu je podstatné ako sa o svoje prostriedky v II. pilieri staráte a budete starať! Vy, nie SDS! V tomto môžu dokonca byť na tom lepšie tí, ktorí doteraz v II. pilieri neboli a vstúpia, ako tí čo boli a nestarali sa. Samozrejme vekové hľadisko, aj výška príjmu (úprava nižších a vyšších POMB)


3. ZVYŠOVANIE UŽ PRIZNANÝCH DôCHODKOV ZO SP VS. ZVYŠOVANIE/NEZVYŚOVANIE UŽ PRIZNANÝCH DOŽIVOTNÝCH DôCHODKOV Z II. PILIERA.

Priznané dôchodky zo SP sa od r. 2018 budú zvyšovať o tzv. dôchodcovskú infláciu.
Pri doživotných dôchodkoch z II. piliera si sporiteľ môže ale nemusí dohodnúť zvyšovanie doživotného dôchodku v zmluve o poistení dôchodku.. Ak si ale toto dohodne, zo začiatku bude dôchodok nižší, ako uvádzam v príkladoch. Poberateľ doživotného dôchodku má nárok aj na podiel na prebytkoch výnosov a to vo forme vyplatenia jednorazovej sumy alebo zvýšením doživotného dôchodku..


4. POZOSTALOSTNÉ KRYTIE A DEDENIE.

Zo SP majú pozostalí nárok na vdovský (detto vdovecký) a sirotský dôchodok. Výška vdovského je 60%, sirotského 40% dôchodku, v úhrne najviac 100% dávky zomrelého Podmienkou nároku je, že zomrelý poberal dôchodok, alebo stačí že získal potrebný počet rokov dôchodkového poistenia pre nárok na invalidný dôchodok. Pri súbehu s nárokom na iný dôchodok, z nižšieho dôchodku sa vypláca iba polovičná suma. Vdovský dôchodok sa vypláca po dobu 1 roku od úmrtia, ale okrem toho aj ak sa vdova/vdovec stará o nezaopatrené dieťa, je invalidná nad 70%, vychovala aspoň 3 deti, dovŕšila 52 rokov a vychovala 2 deti alebo dovŕšila dôchodkový vek. Nárok zaniká uzatvorením manželstva. Nárok nemá druh/družka ani rozvedený manžel/manželka.
Nárok na sirotský dôchodok má nezaopatrené dieťa (kým je nezaopatrené), najviac do dovŕšenia 26 rokov. Nárok zaniká osvojením.

II. pilier – Ak sporiteľ zomrie pred dovŕšením dôchodkového veku, nasporená suma bude vyplatená oprávnenej osobe (ktorú určil zomrelý), resp. je predmetom dedenia. Ak sporiteľ zomrie skôr, ako mu bolo vyplatených 84 súm doživotného dôchodku, zvyšná suma (z tých 84 splátok) bude jednorazovo vyplatená oprávnenému, resp. sa dedí. Okrem toho v zmluve o poistení dôchodku je možné (nie nutné) dohodnúť nárok na vdovský a sirotský dôchodok po dobu 1 alebo 2 rokov. Ak sa toto dohodne, pozostalostný dôchodok sa vypláca v sume doživotného dôchodku..

Systém je komplikovaný, porovnám na príkladoch :

Príklad 1.
Pani Mária je rozvedená, má dve dospelé deti. Bez ohľadu na vek, kedy pani Mária zomrie, nikto nemá nárok na pozostalostný dôchodok zo SP (deti sú dospelé). Ak je pani Mária v II. pilieri a určila si deti (v pomere 50% a 50%) ako oprávnené osoby, tak :
- ak pani Mária zomrie v čase kým jej ešte nezačal byť vyplácaný doživotný dôchodok, nasporená suma bude vyplatená deťom;
- ak pani Mária zomrie v čase, keď jej je vyplácaný doživotný dôchodok, ale ešte jej nebolo vyplatených 84 mesačných súm, zvyšný počet (do 84) bude v úhrne jednorazovo vyplatený deťom;
- ak pani Mária zomrie po vyplatení aspoň 84 súm doživotného dôchodku, deti nemajú žiaden nárok na výplatu z II. piliera.
Ak by pani Mária nemala určené oprávnené osoby, vyššie uvedené sumy vstupujú do dedičského konania. Pani Mária môže určiť ľubovoľnú osobu/osoby ako oprávnenú osobu.

Príklad 2.
Pani Anna má 54 rokov, vychovala 2 deti, deti sú už dospelé. Zomrel jej manžel vo veku 55 rokov, manžel má potrebný počet rokov poistenia pre ID, výška ID by bola 427,50 € (pre porovnanie s príkladom B). Pani Anna zodpovedá príkladu A.
a) manžel nebol sporiteľom v II. pilieri
Pani Anna ma nárok na vdovský dôchodok v sume 256,50 €. Túto sumu bude poberať, až kým jej nevznikne nárok na starobný dôchodok. Po dovŕšení dôchodkového veku pani Anne bude priznaný starobný dôchodok (ako príklad A) v sume 273,80 €, vdovský dôchodok sa zníži na polovicu = 128,30. Úhrn dôchodkov 402,10. (Suma minimálneho dôchodku sa aplikuje na tento úhrn)
b) manžel bol sporiteľom v II. pilieri
Pani Anna má nárok na vdovský dôchodok v rovnakej sume po celú dobu, ako keby manžel nebol sporiteľom v II. pilieri. Ak ju manžel uviedol v zmluve ako oprávnenú osobu, tak zároveň má nárok na jednorazovú výplatu prostriedkov z II. piliera. Ak nie je určená oprávnená osoba, prostriedky vstupujú do dedičského konania.
c) Pani Anna je v II. pilieri, manžel bol v II. pilieri.
Do dovŕšenia dôchodkového veku má pani Anna nárok vdovský dôchodok v sume 256,50. Po dovŕšení dôchodkového veku, starobný dôchodok zo SP vychádza 241,30 €, dôchodok z II. piliera 20,90 €. Nižší z dôchodkov zo SP sa bude vyplácať v sume jednej polovice, vyšší celý. Suma dôchodkov zo SP : ½ z 241,30 + 256,50 = 377,20 €. Z II. piliera má nárok na svoj doživotný dôchodok v sume 20,90 €. Pri úmrtí manžela jej budú vyplatené prostriedky manžela z II. piliera, ak je oprávnenou osobou.

Príklad 3.
Pán Igor poberá starobný dôchodok vo výške 400 €. Manželka zomrela vo veku 67 rokov, bola v II. pilieri (príklad B). Ku dňu úmrtia jej starobný dôchodok zo SP bol 374,10, z II. piliera 41,74 €, nemala dohodnuté vyplácanie vdoveckého dôchodku z II. piliera. Do dňa úmrtia jej bolo vyplatených 60 súm dohodnutého doživotného dôchodku, manžela určila ako oprávnenú osobu.
Vdovecký dôchodok pána Igora zo SP : ½ zo 60% z 374,10 = 112,30.
Pánovi Igorovi bude jendorazovo vyplatená z II. piliera suma 24x41,74 = 1001,76 €.
Ak by manželka v II. pilieri nebola, manžel má nárok na vdovecký dôchodok v sume ½ zo 60% z 427,50 = 128,50 €.
(Samozrejme aj výšky vdovských dôchodkov sú závislé od zhodnotenia, príklady sú len pre orientáciu)

Príklad 4.
Pani Eva poberá starobný dôchodok vo výške 400 €, manžel (príklad B) zomrel vo veku 78 rokov, bol v II. pilieri, pred dňom úmrtia mu už bolo vyplatených viac ako 84 mesačných splátok doživotného dôchodku, nemal dohodnuté vyplácanie vdovského dôchodku.
Pani Eva má nárok na vdovský dôchodok zo SP v sume ½ zo 60% z 374,10 = 112,30.€. Z II. piliera pani Eva nemá nárok na nič.
Ak by manžel v II. pilieri nebol, výška vdovského dôchodku by bola ½ zo 60% z 427,50 = 128,50 €.5. ČO KEĎ SOM / SA STANEM INVALIDNÝM PRED DOVŔŠENÍM DôCHODKOVÉHO VEKU?

Účasť / neúčasť v II. pilieri nemá vplyv na výšku priznaného invalidného dôchodku. (Invalidné poistenie sa celé platí do SP). ´
Ak poberáte invalidný dôchodok, po dovŕšení dôchodkového veku sa zisťuje, aká by bola výška starobného dôchodku, pričom musí sa vychádzať najmenej z POMB použitého pri výpočte ID a doba poberania ID sa berie do počtu rokov poistenia. Zohľadňuje sa aj doba účasti v II. pilieri.
Ak by bol starobný dôchodok nižší ako invalidný, vypláca sa naďalej ID.

Ak niekto poberá pri dovŕšení dôchodkového veku tzv. plný ID (pokles nad 70%) a nemal počas poberania ID vyššie príjmy ako pred poberaním ID, nastáva zaujímavá situácia, ktorú uvediem na príklade :

Pán Peter mal priznaný plný ID v r. 2011 z POMB 1, ODP 40, ADH 9,5756, ID = 390 €. Po zvýšení v r. 2012, 2013, 2014, 2015 je v r. 2015 ID 425,40 €.
Pri dovŕšení dôchodkového veku v r. 2015 sa zistí výška SD (počas poberania ID nepracoval alebo pracoval s nižším príjmom) z POMB 1, ODP 40, ADH 10,6865 plus zvýšenie 5,20 = 432,70 €.
Ak pán Peter nebol účastníkom v II.. pilieri, od dovŕšenia dôchodkového veku bude poberať SD zo SP v sume 432,70 €.
Ak bol účastníkom v II. pilieri, získal tam 7 rokov (poistenia), vypočítaný SD zo SP bude 394,90 €. Keďže SD je nižší ako ID, naďalej mu bude vyplácaný ID v sume 425,40 €. Plus nároky z II. piliera.

Ten, kto bude mať pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť do 70% je ale v nevýhode, ak by bol v II. pilieri, hlavne v prípade, že počas poberania ID vykonával zárobkovú činnosť s nízkym príjmom.
Pán Peter z predchádzajúceho príkladu má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 55%, priznaný ID v r. 2011 214,50 €.. Tento ID bol d r.2015 zvýšený na 234,70 €. Pred priznaním ID bol účastníkom v II.pilieri 6 rokov.
Vypočítaná výška SD bez krátenia za dobu účasti v II. pilieri v r. 2015 : 432,70 €. Táto suma sa kráti za dobu účasti v II. pilieri a to aj za dobu, keď mal dôchodkové poistenie s nízkym príjmom počas poberania ID.
1. ak počas poberania ID nepracoval, SD sa zníži za dobú účasti v II. pilieri (6 r.) o ½ z 432,70 /40x 6 = 32,45 €.. SD zo SP bude 391,30 €. Doživotný dôchodok bude zodpovedať nasporenej sume (ktorá bude nižšia z dôvodu krátkej účasti v II. pilieri)
2. Ak počas poberania ID pracoval s nízkym príjmom a získal spolu 10 rokov účasti, SD zo SP sa bude krátiť o ½ z 432,70 /40x 10 = 54,08 €. SD bude 369,70 €. Nasporená suma v II. Pilieri pre doživotný dôchodok bude len o málo vyššia ako v prvom prípade, lebo príspevky z nízkeho príjmu boli nízke.6. AKÉ BOLI PRÍJMY (VYMERIAVACÍ ZÁKLAD) PRED VSTUPOM A AKÉ PO VSTUPE DO II. PILIERA A INÉ.

Toto je dosť dôležitá otázka. Platí, že ak príjmy pred vstupom do II. piliera boli nižšie ako po vstupe, je to argument v prospech zotrvania / vstupu do II. piliera a naopak. Mladí ľudia sa môžu rozhodnúť vstúpiť do II. piliera do dovŕšenia 35 rokov. U týchto odporúčam, kým majú iba zamestnania s nízkym príjmom, II. pilier neriešiť, vstúpiť do II. piliera až keď majú vyššie príjmy. Tým nemyslím extra vysoké príjmy, u niekoho to môže byť aj minimálna mzda. Tým nízkym príjmom som myslela napr. zamestnanie popri evidencii na Úrade práce a pod.. Tiež upozorňujem, že do II., piliera prispieva aj štát za poistencov štátu - sporiteľov, čo je napr pri starostlivosti o dieťa do 6 rokov - podmienka je, že ste sa na poistenie štátom v SP prihlásili! VZ štátu pri starostlivosti o dieťa do 6 rokov je v súčasnosti 494,40 €.PÁR POZNÁMOK.

Ak ste došli až sem, tak vám gratulujem a môžete sa rozhodovať.

Každý si môže požiadať v SP o výpis individuálneho účtu poistenca (raz do roka). tento obsahuje informácie o dobách poistenia a získaných osobných mzdových bodoch. V SP je možné dohodnúť aj elektronický prístup.

Na stránke SP http://www.socpoist.sk/kalkulacka-na...ku-2015/59319s je kalkulačka na informatívny výpočet dôchodku.
SDS každoročne preposielajú výpis z osobného dôchodkového účtu.
V SDS (predpokladám, že vo všetkých) je možné si zriadiť elektronický prístup.
Presúvať prostriedky medzi fondami môžete ľubovoľne často krát, s obmedzeníami - môžete mať súčasne prostriedky najviac v dvoch fondoch, z toho jeden musí byť garantovaný (obmedzenia nad 52 rokov som písala vyššie). Samozrejme je tam obmedzenie, kým sa nezrealizuje predchádzajúci pokyn (3-4 dni), nedá sa dať nový.
Ešte raz odporúčam : http://druhypilier.sme.sk/
Treba počítať aj s poplatkami sa správu účtov a pod. v SDS.

Ak ma niekto v niečom opraví alebo doplní, neurazím sa, ale drobnosti neriešim.
A nakoniec - informácie o aktuálnych zmenách zákonov nájdete na DRAKovi

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

10
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Prvý alebo druhý pilier?

Riešenie témy "Prvý alebo druhý pilier?" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Prvý alebo druhý pilier?

Riešenie témy "Prvý alebo druhý pilier?" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Prvý alebo druhý pilier?

Riešenie témy "Prvý alebo druhý pilier?" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Prvý alebo druhý pilier?

Riešenie témy "Prvý alebo druhý pilier?" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Prvý alebo druhý pilier?

Riešenie témy "Prvý alebo druhý pilier?" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Prvý alebo druhý pilier?

Riešenie témy "Prvý alebo druhý pilier?" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Prvý alebo druhý pilier?

Riešenie témy "Prvý alebo druhý pilier?" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu