Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Obmedzenie práce na dohodu - pripomienkové konanie

Značky   ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Obmedzenie práce na dohodu - pripomienkové konanie

Autor Jana Motyčková   28.11.16
V pripomienkovom konaní je novela zákona o službách zamestnanosti, ktorá má obmedziť prácu nezamestnaných evidovaných na Úrade práce. Pripomienkové konanie končí dnes 28.11.2016. Novela má byť účinná od 1.5.2017.
Legislatívny proces : https://www.slov-lex.sk/legislativne...SK/LP/2016/984
Nasledovné informácie sú len predbežné-orientačné, definitívne pravidlá budú známe po schválení zákona v NRSR a zverejnení v Z.z..


Od 1.5.2017 podľa pripravovaného návrhu by mali platiť nasledovné obmedzenia pre prácu evidovaných nezamestnaných :

– práca môže byť vykonávaná iba na dohody, nie v pracovnom pomere alebo obdobnom právnom vzťahu (štátnozamestnanecké pomery a pod.),

– dĺžka trvania dohody maximálne v úhrne 40 dní v kalendárnom roku,

– príjem mesačne max 75% životného minima (148,57 €) - ako doteraz.

Dohoda nesmie byť u zamestnávateľa, u ktorého bol zamestnanec bezprostredne pred zaradením do evidencie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu a u zamestnávateľa, ktorý ho v posledných 6 mesiacoch odmietol prijať do zamestnania sprostredkovaného ÚP. Nemôžu byť súčasne uzatvorené 2 dohody. Evidovaný nezamestnaný bude mať povinnosť predložiť fotokópiu dohody najneskôr deň pred začatím plynutia doby, na ktorú sa táto dohoda uzatvorila, resp. pri podaní žiadosti o zaradenie do evidencie nezamestnaných, ak už v tom čase je uzavretá.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

12
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Obmedzenie práce na dohodu - pripomienkové konanie

Riešenie témy "Obmedzenie práce na dohodu - pripomienkové konanie" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Obmedzenie práce na dohodu - pripomienkové konanie

Riešenie témy "Obmedzenie práce na dohodu - pripomienkové konanie" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Obmedzenie práce na dohodu - pripomienkové konanie

Riešenie témy "Obmedzenie práce na dohodu - pripomienkové konanie" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Obmedzenie práce na dohodu - pripomienkové konanie

Riešenie témy "Obmedzenie práce na dohodu - pripomienkové konanie" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Obmedzenie práce na dohodu - pripomienkové konanie

Riešenie témy "Obmedzenie práce na dohodu - pripomienkové konanie" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Obmedzenie práce na dohodu - pripomienkové konanie

Riešenie témy "Obmedzenie práce na dohodu - pripomienkové konanie" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Obmedzenie práce na dohodu - pripomienkové konanie

Riešenie témy "Obmedzenie práce na dohodu - pripomienkové konanie" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Obmedzenie práce na dohodu - pripomienkové konanie

Riešenie témy "Obmedzenie práce na dohodu - pripomienkové konanie" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Obmedzenie práce na dohodu - pripomienkové konanie

Riešenie témy "Obmedzenie práce na dohodu - pripomienkové konanie" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Obmedzenie práce na dohodu - pripomienkové konanie

Riešenie témy "Obmedzenie práce na dohodu - pripomienkové konanie" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Obmedzenie práce na dohodu - pripomienkové konanie

Riešenie témy "Obmedzenie práce na dohodu - pripomienkové konanie" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Obmedzenie práce na dohodu - pripomienkové konanie

Riešenie témy "Obmedzenie práce na dohodu - pripomienkové konanie" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Obmedzenie práce na dohodu - pripomienkové konanie

Riešenie témy "Obmedzenie práce na dohodu - pripomienkové konanie" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Obmedzenie práce na dohodu - pripomienkové konanie

Riešenie témy "Obmedzenie práce na dohodu - pripomienkové konanie" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Obmedzenie práce na dohodu - pripomienkové konanie

Riešenie témy "Obmedzenie práce na dohodu - pripomienkové konanie" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Obmedzenie práce na dohodu - pripomienkové konanie

Riešenie témy "Obmedzenie práce na dohodu - pripomienkové konanie" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Obmedzenie práce na dohodu - pripomienkové konanie

Riešenie témy "Obmedzenie práce na dohodu - pripomienkové konanie" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Obmedzenie práce na dohodu - pripomienkové konanie

Riešenie témy "Obmedzenie práce na dohodu - pripomienkové konanie" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Obmedzenie práce na dohodu - pripomienkové konanie

Riešenie témy "Obmedzenie práce na dohodu - pripomienkové konanie" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu