Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

životné minimum od 1.7.2017 a súvisiace veličiny

Značky  

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

životné minimum od 1.7.2017 a súvisiace veličiny

Autor Jana Motyčková   28.06.17
Podľa návrhu Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny o úprave súm životného minima sa majú od 1.7.2017 zvýšiť sumy životného minima o 0,7 % na sumy :
199,48 € - životné minimum plnoletej fyzickej osoby (do 30.6.2017 198,09 €);
139,16 € - životné minimum na ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu (dp 30.6.2017 138,19 €);
91,06 € - životné minimum na dieťa (do 30.6.2017 90,42 €).

Zo sumy životného minima platného pre plnoletú fyzickú osobu (199,48 €) sa vypoćítavajú niektoré ďalšie velićiny, niektoré sú platné už od júla 2017, niektoré nové sumy až od 1.1.2018

Zmena veličín platné od 1.7.2017
ZRÁŽKY ZO MZDY:
Základná suma (nepostihnuteľné sumy) pre účely výpočtu exekučných zrážok a iných zrážok na ktoré sa vzťahuje ohľadne výšky Exekučný poriadok alebo Zákon o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok :

Základná (nepostihnuteľná) suma :
- 199,48 € na povinného
- 49,87 € na vyživovanú osobu (25% životného minima plnoletej FO), resp.

Základná (nepostihnuteľná) suma, ak povinným je poberateľ dôchodku:
- 199,48 € na povinného
- 99,74 € na vyživovanú osobu (50% životného minima plnoletej FO)

Pri pokutách za priestupky od 1.1.2014, kde je možné vykonať zrážku aj z dávok (v hmotnej núdzi), základná suma je :
- 99,74 € na povinného (50% životného minima plnoletej FO)
- 49,87 € na vyživovanú osobu (25% životného minima plnoletej FO)

Pri zrážke výživného na maloleté dieťa (týka sa aj poberateľov dôchodkov) zákmladná suma je :
- 83,78 € na povinného (70% zo 60% základnej sumy na povinného)
- 34,91 € na vyživovanú osobu (70 % základnej sumy na vyživovanú osobu)

Suma nad ktorú sa zráža bez obmedzenia: 299,22 eura (150% životného minima plnoletej FO)


PREDČASNÝ DOCHODOK
Od 1.7.2017 Sociálna poistovňa prizná predčasný starobný dôchodok vtedy, ak jeho výška bude najmenej 239,40 € (1,2-násobok životného minima plnoletej FO).


UCHÁDZAČ O ZAMESTNANIE
Suma, ktorú môže zarobiť evidovaný uchádzač o zamestnanie od 1.7.2017: 199,48 €Zmeny veličín platné od 1.1.2018 :

DANE
Suma daňového bonusu na jedno dieťa mesačne v r. 2018 21,56 € (zvýšenie koeficientom 1,007)
Suma daňového bonusu na jedno dieťa ročne za rok 2018 : 258,72 €

Nezdaniteľná časť základu dane :
- ročná 3830,02 € (19,2-násobok životného minima)
- mesačne 319,17 €

Hranica základu dane od ktorej sa uplatňuje 25% sadzba dane
- ročná 35268,06 € (176,8-násobok životnéo minima)
- mesačná 2939,01 €

Hranica zaákladu dane, od ktorej dochádza ku kráteniu nezdaniteľnej ćasti základu dane (ročne)
- 19948,00 € (100-násobok ŽM)


DÁVKY od 1.1.2018
- rodičovského príspevku 214,70 € (zvýšenie koeficientom 1,007),
- výška prídavku na dieťa 23,68 €,
- výška príplatku k prídavku na dieťa 11,10 €.

MINIMÁLNY DôCHODOK od 1.1.2018 podľa počtu získaných rokov kvalifikovaného poistenia
roky suma
30 271,30
31 275,30
32 279,30
33 283,30
34 287,30
35 291,30
36 295,30
37 299,30
38 303,30
39 307,20
40 313,20
41 319,20
42 325,20
43 331,20
44 337,20
45 343,20
46 349,10

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

15
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE životné minimum od 1.7.2017 a súvisiace veličiny

Riešenie témy "životné minimum od 1.7.2017 a súvisiace veličiny" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE životné minimum od 1.7.2017 a súvisiace veličiny

Riešenie témy "životné minimum od 1.7.2017 a súvisiace veličiny" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE životné minimum od 1.7.2017 a súvisiace veličiny

Riešenie témy "životné minimum od 1.7.2017 a súvisiace veličiny" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE životné minimum od 1.7.2017 a súvisiace veličiny

Riešenie témy "životné minimum od 1.7.2017 a súvisiace veličiny" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE životné minimum od 1.7.2017 a súvisiace veličiny

Riešenie témy "životné minimum od 1.7.2017 a súvisiace veličiny" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE životné minimum od 1.7.2017 a súvisiace veličiny

Riešenie témy "životné minimum od 1.7.2017 a súvisiace veličiny" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE životné minimum od 1.7.2017 a súvisiace veličiny

Riešenie témy "životné minimum od 1.7.2017 a súvisiace veličiny" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE životné minimum od 1.7.2017 a súvisiace veličiny

Riešenie témy "životné minimum od 1.7.2017 a súvisiace veličiny" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE životné minimum od 1.7.2017 a súvisiace veličiny

Riešenie témy "životné minimum od 1.7.2017 a súvisiace veličiny" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE životné minimum od 1.7.2017 a súvisiace veličiny

Riešenie témy "životné minimum od 1.7.2017 a súvisiace veličiny" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE životné minimum od 1.7.2017 a súvisiace veličiny

Riešenie témy "životné minimum od 1.7.2017 a súvisiace veličiny" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE životné minimum od 1.7.2017 a súvisiace veličiny

Riešenie témy "životné minimum od 1.7.2017 a súvisiace veličiny" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE životné minimum od 1.7.2017 a súvisiace veličiny

Riešenie témy "životné minimum od 1.7.2017 a súvisiace veličiny" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE životné minimum od 1.7.2017 a súvisiace veličiny

Riešenie témy "životné minimum od 1.7.2017 a súvisiace veličiny" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE životné minimum od 1.7.2017 a súvisiace veličiny

Riešenie témy "životné minimum od 1.7.2017 a súvisiace veličiny" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE životné minimum od 1.7.2017 a súvisiace veličiny

Riešenie témy "životné minimum od 1.7.2017 a súvisiace veličiny" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE životné minimum od 1.7.2017 a súvisiace veličiny

Riešenie témy "životné minimum od 1.7.2017 a súvisiace veličiny" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE životné minimum od 1.7.2017 a súvisiace veličiny

Riešenie témy "životné minimum od 1.7.2017 a súvisiace veličiny" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE životné minimum od 1.7.2017 a súvisiace veličiny

Riešenie témy "životné minimum od 1.7.2017 a súvisiace veličiny" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu