Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Životné minimum, zrážky pre rok 2018 (platné od 01.07.2017)

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Životné minimum, zrážky pre rok 2018 (platné od 01.07.2017)

Autor Júlia Pšenková   05.01.18
Životné minimum od 01.07.2017

S účinnosťou od 1.7.2017 nadobudlo účinnosť Opatrenie č. 173/2017 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima.


zze/2017-173/1

Konkrétne sa nariadením ustanovilo nasledovné :
Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb , ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, sa považuje suma alebo úhrn súm:
a) 199,48 eura mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
b) 139,16 eura mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
c) 91,06 eura mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa, a o nezaopatrené dieťa
Zrážky zo mzdy


Od výšky životného minima sa odvíja výška nepostihnuteľných súm pri výpočte zrážok zo mzdy.
Aktuálne hodnoty , ktoré sa v súvislosti so zmenou výšky životného minima upravili a sú nasledovné.
Od 1.7.2017 základné sumy , na ktoré zamestnávateľ v žiadnom prípade nesmie zamestnancovi pri výkone zrážok zo mzdy siahnuť sú:
Suma na osobu povinného 199,48 €
Suma na vyživovanú osobu 49,87 €
Suma na osobu povinného , ak je poberateľom dôchodkov 199,48 €
Suma na vyživovanú osobu povinného , ktorý je poberateľom dôchodkov 99,74 €


Suma na osobu povinného pri zrážke výživného na maloleté dieťa vrátane poberateľov dôchodkov 83,78 €
Suma na vyživovanú osobu povinného pri zrážke výživného na maloleté dieťa vrátane poberateľov dôchodkov 34,91 €
Exekučný poriadok stanovuje sumu na ktorú sa nesmie povinnému siahnuť , zároveň však určuje aj sumu nad ktorú sa vykonávajú zrážky zo mzdy bez obmedzenia. Jedná sa o sumu vo výške 150 % sumy životného minima na plnoletú osobu.


Od 1.7.2017 suma nad ktorú sa zrážka vykoná bez obmedzenia je 299,22 €.


Pokuty a priestupky


Suma na osobu povinného , vrátane poberateľov dôchodkov 99,74 €
Suma na vyživovanú osobu povinného 49,87 €

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

5
ľudí to zaujíma
mňa tiež