Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Daň zo závislej činnosti 2018

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Daň zo závislej činnosti 2018

Autor Júlia Pšenková   08.01.18
Daňový bonus


V zmysle zákona o dani z príjmov sa hodnota daňového bonusu mení k 1. dňu nasledujúceho kalendárneho roka podľa výšky životného minima.
S účinnosťou od 1.1.2018 bude mesačná hodnota daňového bonusu vo výške 21,56 €.
Ročný daňový bonus pre rok 2018 bude v úhrnnej výške 258,72 €.


Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka mesačná.


Nezdaniteľná časť základu dane je ďalšia veličina, ktorej hodnota sa odvíja od hodnoty životného minima . Rovnako ako daňový bonus aj nezdaniteľná časť základu dane sa mení k 1.1. nasledujúceho kalendárneho roka .
S účinnosťou od 1.1.2018 bude mesačná výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka 319,17 €.Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka ročná.


Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka ročná bude pre rok 2018 vo výške 3830,02 €.
Výška nezdaniteľnej časti základu dane na ročnej báze – pri ročnom zúčtovaní dane, alebo pri podaní daňového priznania fyzickej osoby – sa odvíja aj od vlastného príjmu daňovníka.
Základ dane z príjmov fyzických osôb, po ktorého prekročení dochádza ku kráteniu ročnej nezdaniteľnej časti základu dane 19 948,00 €.

Výška nezdaniteľnej časti základu dane sa odvíja v nadväznosti na výšku základu dane nasledovne:
Daňovník, ktorý mal základ dane rovný, alebo nižší ako 100 – násobok sumy životného minima, platného k 1.1.2018, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka je suma zodpovedajúca 19,2 násobku sumy platného životného minima


ak základ dane <= 19 948,00 € nezdaniteľná časť daňovníka je 3830,02 €


Daňovník, ktorý mal základ dane vyšší ako 100 – násobok sumy platného životného minima, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka je suma zodpovedajúca rozdielu 44,2 násobku sumy platného životného minima a jednej štvrtiny základu dane


ak základ dane > 19 948,00 € nezdaniteľná časť daňovníka je 8817,016 - ( základ dane : 4 )


ak základ dane => 35 268,06 € nezdaniteľná časť daňovníka je nulaNezdaniteľná časť základu dane na manžela / manželku


Tak ako výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa odvíja od výšky životného minima, aj výška nezdaniteľnej časti základu dane na manželského partnera pri ročnom zúčtovaní dane, alebo v daňovom priznaní fyzickej osoby sa odvíja od výšky životného minima.
Od 1.1.2018 výška sa bude odvíjať od príjmu daňovníka nasledovne :
Daňovník, ktorý mal základ dane rovný, alebo nižší ako 176,8 – násobok sumy platného životného minima, nezdaniteľná časť základu dane na manžela/ku je suma zodpovedajúca 19,2 násobku sumy platného životného minima po zohľadnení jeho/jej vlastného príjmu

ak základ dane daňovníka <= 35 268,06 € nezdaniteľná časť na manžela/ku je 3830,02 € - vlastný príjem manžela/ky

Daňovník, ktorý mal základ dane vyšší ako 176,8 – násobok sumy platného životného minima, nezdaniteľná časť základu dane ročne na manžela/ku je suma zodpovedajúca rozdielu 63,4 násobku sumy platného životného minima a jednej štvrtiny základu dane po zohľadnení jeho/jej vlastného príjmu


ak základ dane daňovníka > 35 268,06 € nezdaniteľná časť daňovníka je 12 647,032 € - ( základ dane : 4 ) – vlastný príjem manžela/ky

ak základ dane daňovníka => 50 588,13 € nezdaniteľná časť daňovníka je nulaSadzba dane


Sadzba dane je 19% z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8 – násobok životného minima. Z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8 – násobok životného minima je sadzba dane 25%.
Sadzba dane pri výpočte preddavkov na daň zo závislej činnosti je :

  • 19 % do sumy 2939,01 € vrátane
  • 25% zo sumy prevyšujúcej 2939,01 €.


Sadzba dane pri výpočte ročného zúčtovania dane zo závislej činnosti je :

  • 19 % do sumy 35268,06 € vrátane
  • 25% zo sumy prevyšujúcej 35268,06 €.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

14
ľudí to zaujíma
mňa tiež