Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Daň zo závislej činnosti 2018

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Daň zo závislej činnosti 2018

Autor Júlia Pšenková   08.01.18
Daňový bonus


V zmysle zákona o dani z príjmov sa hodnota daňového bonusu mení k 1. dňu nasledujúceho kalendárneho roka podľa výšky životného minima.
S účinnosťou od 1.1.2018 bude mesačná hodnota daňového bonusu vo výške 21,56 €.
Ročný daňový bonus pre rok 2018 bude v úhrnnej výške 258,72 €.


Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka mesačná.


Nezdaniteľná časť základu dane je ďalšia veličina, ktorej hodnota sa odvíja od hodnoty životného minima . Rovnako ako daňový bonus aj nezdaniteľná časť základu dane sa mení k 1.1. nasledujúceho kalendárneho roka .
S účinnosťou od 1.1.2018 bude mesačná výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka 319,17 €.Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka ročná.


Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka ročná bude pre rok 2018 vo výške 3830,02 €.
Výška nezdaniteľnej časti základu dane na ročnej báze – pri ročnom zúčtovaní dane, alebo pri podaní daňového priznania fyzickej osoby – sa odvíja aj od vlastného príjmu daňovníka.
Základ dane z príjmov fyzických osôb, po ktorého prekročení dochádza ku kráteniu ročnej nezdaniteľnej časti základu dane 19 948,00 €.

Výška nezdaniteľnej časti základu dane sa odvíja v nadväznosti na výšku základu dane nasledovne:
Daňovník, ktorý mal základ dane rovný, alebo nižší ako 100 – násobok sumy životného minima, platného k 1.1.2018, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka je suma zodpovedajúca 19,2 násobku sumy platného životného minima


ak základ dane <= 19 948,00 € nezdaniteľná časť daňovníka je 3830,02 €


Daňovník, ktorý mal základ dane vyšší ako 100 – násobok sumy platného životného minima, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka je suma zodpovedajúca rozdielu 44,2 násobku sumy platného životného minima a jednej štvrtiny základu dane


ak základ dane > 19 948,00 € nezdaniteľná časť daňovníka je 8817,016 - ( základ dane : 4 )


ak základ dane => 35 268,06 € nezdaniteľná časť daňovníka je nulaNezdaniteľná časť základu dane na manžela / manželku


Tak ako výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa odvíja od výšky životného minima, aj výška nezdaniteľnej časti základu dane na manželského partnera pri ročnom zúčtovaní dane, alebo v daňovom priznaní fyzickej osoby sa odvíja od výšky životného minima.
Od 1.1.2018 výška sa bude odvíjať od príjmu daňovníka nasledovne :
Daňovník, ktorý mal základ dane rovný, alebo nižší ako 176,8 – násobok sumy platného životného minima, nezdaniteľná časť základu dane na manžela/ku je suma zodpovedajúca 19,2 násobku sumy platného životného minima po zohľadnení jeho/jej vlastného príjmu

ak základ dane daňovníka <= 35 268,06 € nezdaniteľná časť na manžela/ku je 3830,02 € - vlastný príjem manžela/ky

Daňovník, ktorý mal základ dane vyšší ako 176,8 – násobok sumy platného životného minima, nezdaniteľná časť základu dane ročne na manžela/ku je suma zodpovedajúca rozdielu 63,4 násobku sumy platného životného minima a jednej štvrtiny základu dane po zohľadnení jeho/jej vlastného príjmu


ak základ dane daňovníka > 35 268,06 € nezdaniteľná časť daňovníka je 12 647,032 € - ( základ dane : 4 ) – vlastný príjem manžela/ky

ak základ dane daňovníka => 50 588,13 € nezdaniteľná časť daňovníka je nulaSadzba dane


Sadzba dane je 19% z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8 – násobok životného minima. Z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8 – násobok životného minima je sadzba dane 25%.
Sadzba dane pri výpočte preddavkov na daň zo závislej činnosti je :

  • 19 % do sumy 2939,01 € vrátane
  • 25% zo sumy prevyšujúcej 2939,01 €.


Sadzba dane pri výpočte ročného zúčtovania dane zo závislej činnosti je :

  • 19 % do sumy 35268,06 € vrátane
  • 25% zo sumy prevyšujúcej 35268,06 €.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

15
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Daň zo závislej činnosti 2018

Riešenie témy "Daň zo závislej činnosti 2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Daň zo závislej činnosti 2018

Riešenie témy "Daň zo závislej činnosti 2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu