Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Úrad práce - podmienky evidencie a vymeriavací základ pre rok 2018

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Úrad práce - podmienky evidencie a vymeriavací základ pre rok 2018

Autor Júlia Pšenková   08.01.18
Dávka v nezamestnanosti


Od 1.1.2018 je aktuálny najvyšší denný vymeriavací základ pre výpočet dávky v nezamestnanosti vo výške 59,9672 €.

Evidencia na úrade práce - podmienky


Na úrade práce nemôžu byť evidované osoby, ktoré:

  • pracujú v pracovnom pomere alebo na iný typ zmlúv v zmysle Obchodného alebo Občianskeho zákonníka bez ohľadu na výšku príjmu
  • pracujú na dohodu u zamestnávateľa, u ktorého pracovali na základe pracovnej zmluvy bezprostredne pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
  • pracujú na dohodu u zamestnávateľa, ktorý ich v predchádzajúcich 6 mesiacoch pred vznikom dohody odmietol prijať do zamestnania sprostredkovaného Úradom práce.Evidovaný uchádzač o zamestnanie môže pracovať len na základe dohody o pracovnej činnosti alebo o vykonaní práce.


Trvanie práce na dohodu nesmie presiahnuť 40 ( doba trvania dohody) dní v kalendárnom roku.


Ak sa uchádzač o zamestnanie zamestná na dohodu, musí úradu práce predložiť kópiu dohody najneskôr jeden deň pred začatím plynutia dohody.
Ak takúto dohodu má uzatvorenú už v čase, kedy sa ide evidovať na Úradu práce, musí túto dohodu predložiť už pri evidencii.


Uchádzač o zamestnanie nesmie mať uzatvorených súčasne viacero dohôd a to ani s rovnakým zamestnávateľom, ale ani s viacerými zamestnávateľmi.


Suma, ktorú môže mesačne zarobiť evidovaný uchádzač o zamestnanie je 199,48 €.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

7
ľudí to zaujíma
mňa tiež